Rädda Göteborg

Göteborg kommer likt Atlantis att försvinna i vågorna om vi inte spenderar 30 miljarder till hjälpsamma konsulter som får bygga en fördämning som hindrar vattenmassorna från att dränka staden. Vad glada vi kan vara som har så snälla konsulter, vad skulle vi göra utan er hjälp …

Att Göteborg är hotat är ingen nyhet. Redan för tio år sedan hade Maggie ett inlägg ”Göteborg – snart under vatten” där hon undrade hur de egentligen tänker på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Det är ingen hemlighet att det finns en rejäl landhöjning på västkusten men det hade klimatstrateg Ulf Moback redan räknat in i kalkylen. Tio år senare så har den relativa havsvattennivån sjunkit en centimeter men det hindrar naturligtvis inte Göteborgs stad från att göra planer för en yttre barriär mot de stundande havsnivåhöjningarna.

gbg 1
Av Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige

Vill vi skapa oss en bild av vad som verkligen händer så kan vi följa SVT:s reportage som gör klart att det handlar om havsnivåhöjningar på ”flera meter”.

Till år 2100 räknar SMHI med en höjning av havsnivån på runt en halvmeter för västkusten, om utsläppen fortsätter att öka. Och vid stormar och oväder handlar det då om en höjning på flera meter.
SVT Så mycket kan havsnivån höjas på västkusten

Alternativt kan vi ta en titt på verkligheten och se vad den kan bidra med.

Verkligheten

När man blivit lovad havsnivåhöjningar på flera meter så blir man rätt besviken när man får se vad som händer i verkligheten (alla data från SMHI Öppen data). I grafen nedan ser vi havsvattenståndet enligt RH2000 (dvs en bult i berget) för Torshamn vid inloppet till Göteborg. Den svarta linjen är det rullande medelvärdet under en tioårsperiod.  Den som har ett förstoringsglas kan se kan se effekten av den fruktade globala havsnivåhöjningen.

torshamnen
Högsta, lägsta och årsmedel – den svarta kurvan är den fruktade havsnivåhöjningen.

För att få en bättre bild av vad som händer på lång sikt kan vi ta en titt på mätserien från Smögen som sträcker sig över hundra år tillbaks i tiden. I grafen nedan ser vi tydligt att den relativa havsnivån sjunker men det beror naturligtvis på att Smögen har en landhöjning på ca 3,6 mm/år. Den relativa havsytan sjunker med 0.16 mm/år vilket skulle ge en genomsnittlig havsnivåhöjning på 2 mm/år. Göteborg har en landhöjning på 3,0 mm/år så här skulle den synbara havsytan sjunka med en millimeter per år om den nuvarande havshöjningen fortsatte. Att Göteborg sakta reser sig ur havet med den havsnivåhöjning vi har sett sedan början på 1900-talet är det ingen som betvivlar.

smogen 1
Den streckade linjen är linjära anpassningen av årsmedelvärdena.

 

Med den kunskapen i bagaget och med de mätserier vi har från Smögen så kan man skapa sig en bild av vilka havsvattennivåer man bör ta höjd för.  Grafen från Smögen ger att det under en hundraårsperiod finns tillfällen då vattennivån ligger uppemot 150 cm över medelvatten nivån. Från mätserien från Torshamn har det under femtio år som mest uppmätts 148 cm över medelvattennivån. Vi lägger på någon decimeter för att var den säkra sidan och någon till eftersom medelvattennivån är högre inne i Göta älv och kommer fram till att 200 cm RH2000 är ett bra riktmärke för att rädda Göteborg.  Det är, tro det eller ej, också det riktmärke som SMHI utgår från i sina beräkningar – sedan går allt fel.

Ständigt denna Vessla

Räknar vi nu med att havsnivån kommer att stiga som den gjort de senaste hundra åren och kompenserar för landhöjningen i Göteborg så kommer vi fram till följande. Göteborg stiger  24 cm fram till 2100  (80 * 3 mm) och havet stiger 16 cm (80 * 2mm).  Det betyder att det riktmärke på 200 cm RH2000 kan sänkas med 6 cm – tiden är på vår sida.

Boven i dramat är som förut IPCC:s scenario RCP 8.5. Istället för att ta sig en titt på de data som vi har både lokalt för de senaste femtio åren och för Smögen de senaste hundra åren så väljer Göteborgs stad att basera sina beslut på ett scenario som med alla mått mätt är en fantasikonstruktion.

Göteborg har valt att planera utifrån FN:s klimatpanel värsta klimatscenario (RCP 8.5) vilket innebär en global havsnivåhöjning inom intervall från knappt 3 dm upp till en meter fram till 2100. Osäkerheterna är dock stora och det kan inte uteslutas att scenarierna på sikt kommer innebära högre havsnivåer.
Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret 2019

Vi har i flera tidigare inlägg tittat lite närmare på RCP 8.5 och det borde nog kommunalpolitiker också göra innan de bygger fördämningar baserat på de siffror som SMHI levererar.

Vad händer nu då  alarmisterna får fria tyglar; när man räknar med den övre gränsen för RCP 8.5 så får man en havsnivåhöjning fram till 2100 på ca en meter. Det är svårt att dribbla bort landhöjningen så SMHI drar av 30 cm, men kvar är en höjning på 70 cm.  Stiger den relativa havsytan med 70 cm så kommer vårt riktvärde på 200 cm att bli 270 cm RH2000.

SMHI har utifrån IPCC:s värsta scenario bedömt att medelvattenytan i Göteborg till år 2100 kommer öka med 7 dm. Detta innebär att ett extremt högvatten år 2100 motsvarar en havsnivå på ca + 2,7 m.
Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret 2019 sid 10

Istället för att planera för 200 cm (eller 194 cm om vi drar ut på det lite) så planerar nu Göteborg att bygga fördämningar som skall klara 270 cm RH2000. Det är ingen liten felräkning de gör i klimatets namn. Man kan förledas att tänka att skillnaden mellan 200 cm och 270 cm bara är +35% men Göteborg är redan skyddat upp till kanske 180 cm. Det är mer en skillnad på att bygga på ytterligare en decimeter upp till vad som kan behövas om hundra år eller att bygga upp 90 cm.  Att det kommer kosta kulor är det ingen tvekan om men skall vi rädda staden så finns det miljarder att ta från annan kommunal verksamhet.

En räddare i blank rustning

När förtvivlade kommunalråd håller på att ge upp hoppet om staden så kommer en ståtlig riddare till undsättning. Det är konsultfirman Sweco som har tagit tag i problemet och erbjuder en lösning. Staden kan räddas genom att bygga en yttre fördämning i höjd med Älvsborgsbron. Kommunalråden får veta att Göteborg kan jämföras med New Orleans och då skulle man vilja se det kommunalråd som invänder och tycker att pengarna borde läggas på skolan eller barnomsorgen.

– Intensiva skyfall kan ha stora konsekvenser för städer. Det har vi sett inte minst i New Orleans och New York. I och med ett förändrat klimat och de extrema oväder som det kan medföra ökar behovet av ett ordentligt och pålitligt skydd. Genom att bygga två yttre skyddsportar i Göta älv minskar Göteborgs sårbarhet vid extrema väderförhållanden, säger Mats Andréasson, projektansvarig vid Sweco.
Göteborg: Skydd mot översvämningar

Sweco som lärt sig hur man mjölkar en ko har naturligtvis gjort det bästa av situationen genom att först sälja in en skyddsvall mot havet och sen en skyddsvall uppströms som skall förhindra att vattnet från Göta älv inte dränker staden. Det är nästan så att man blir lite imponerad – man har ju hört ett och annat på bilverkstaden där ett insprutningsmunstycke snabbt blir ett helt nytt topplock och byte av växellåda, men att sälja in två fördämningar är att spela i en helt annan liga.

Sweco är redan engagerade i att rädda Skanör-Falsterbo från att dränkas av havets vågor och det är inte utan att man tänker att de här har hittat en gås som värper guldägg. Hur många kustkommuner finns det inte i vårt avlånga land som behöver räddas? Vilket kommunalråd kommer snåla med skattemedel om det gäller att rädda centralorten från översvämning?

Ett råd till Göteborg

Ett råd till Göteborg skulle vara att vänta med beslut om skyddsvallar i tjugo år. Även den hotande havsnivåhöjningen som SMHI propagerar för kommer inte att nå några dramatiska höjder på tjugo år. Man kan ta det lugnt och spendera pengarna på bra mycket mer väsentliga saker och se åt vilket håll det lutar. Min gissning är att situationen inte har förändrats om tjugo år och då kan man vänta i ytterligare tjugo – om det nu är någon som då kommer ihåg att man i början på seklet led av masspsykos och trodde att havets vågor skulle slå in över Gustav Adolfs torg.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Roland

  Precis så! SWECO har hittat guld, och många fler kommer att finna sin lycka i galenskaperna. Tyvärr ska ju några betala också….

 2. Dan

  Om Göteborg översvämmas så är det iallafall inte mitt fel, den ost jag köpte häromdagen visade sig vid hemkomsten ”göra 0 klimatavtryck”.
  En ost.
  Inte var den särskilt god heller, men jag är det nu. Lite oavsiktligt.
  Om man kan sälja klimatsmart ost kan man nog sälja meningslösa vallar också.

 3. Simon

  Den som investerat i Sweco har onekligen gjort sig en rejäl hacka. Dom har bra lobbyister uppenbarligen. Tack för ett väldigt klargörande inlägg Johan M.

  Kan ju inte undgått någon att Göteborg har större problem att tampas med men till dessa kommer det inte finnas några resurser kvar.

 4. Lennart Bengtsson

  Här en uppgift till för Sweco. Tyvärr hjälper det inte ens om lilla Greta skulle hytta med handen. Hör här:

  Den hotfulla landhöjningen

  Kommunerna i södra delen av Vänern och Vättern som exempelvis Vänersborg och Jönköping har kanske inte klart för sig vilket öde som de kommer att drabbas av. Det är som att leva i nedre delen av en alltmer lutande bassäng.

  Orsaken är att landhöjningen i Sverige varierar och är större norrut med de maximala värdena kring höga kusten i Västerbotten och Ångermanland. Skillnaden mellan den norra och södra delen av Vättern och Vänern uppgår till minst 1 mm/år. Detta innebär att under de kommande 3 tusen åren kommer vattenståndet i Jönköping och Vänersborg att stiga med drygt 3 meter och omfattande områden kommer att svämmas över speciellt i området söder om Vänern. I Bottenhavet blir ändringarna än mer dramatiska. Bottenhavet kommer att förvandlas till en insjö med katastrofala konsekvenser inte minst för miljön. Stora delar av Bottenhavet kommer att torrläggas. Samtidigt får man räkna med förhöjda vattenstånd i södra Östersjön på grund av den stora skillnaden i landhöjning. Härtill kommer förhöjda globala vattenståndsändringar till följd av klimatändringen. Inte ens om man skulle fördämma hela Östersjön skulle man kunna undgå svåra översvämningar som i Sydsverige, Tyskland och Polen.

  Man kan bara hoppas att våra förutseende regionalmyndigheter redan har påbörjat planering för att motverka sådana hotfulla och dessvärre oundvikliga ändringar. Landhöjningen kan inte ens ett mer rättfärdigt och hållbart liv kunna göra mycket åtminstone inte inom ramen för vetenskapens nuvarande kunskap.

 5. foliehatt

  Varför så negativ?
  Andra konstruktioner, resta med totalt galet resonerande som motivering, har blivit stora turistmagneter. Det står t.ex. rester av en annan mur i Berlin som nu generar pengar på grund av turism.

  Betänk då att Gbg inte bara kommer ha EN, utan TVÅ totaltokiga barriärer att erbjuda hugade turister att besöka. Kan bli en braksuccé till inkomstkälla i en nyktrare framtid.

 6. Håkan Bergman

  foliehatt #5
  T.o.m. Moses i Venedig kan väl bli en turistattraktion, vem vill besöka Venedig utan att bli blöt om fötterna? 48 timmars framförhållning är att ställa väl höga krav på nåt politikerstyrt. Vadå RTFM, vadå byta stövlar?

 7. Simon

  Hur ska man numera tolka Löfvéns uttalande från 2015 om att ”mitt Europa bygger inga murar”?

  Kasta pengar i sjön på skyddsvallar mot fiktiva hot är ok?

 8. #5 foliehatt

  Jag undrar om de tänkt på skyddas sig mot ett terror hot:

  1/ stäng portarna vid Älvsborgsbron, spräng hydrauliken

  2/ spräng portarna uppströms

  …. vattnet i Göteborg stiger decimeter för decimeter.

  Sweco kommer använda samma animering från Gustav Adolfs torg när de säljer in ”terrorsäkring” för några ynka miljarder till.

 9. Gunnar Strandell

  Lennart Bengtsson #4

  Problemet du beskriver har en lösning:
  Genom att trycka ned CO2-halten i atmosfären sänks temperaturen och vi får en ny istid. Med kilometervis av is på nordkalotten hålls landhöjningen i schack.
  Men det är bråttom!

 10. Lasse

  Tack Johan M
  Som fd konsult så har jag helt klart för mig hur det fungerar.
  Man målar upp en hotbild och föreslår sen fortsatta utredningar.
  Vi drabbades av 2100 säkrade kajer norr om Stockholm.
  Med stegar ner till befintliga båtplatser.
  Nivån som skulle säkras hade av en konsult räknats fram där alla beräkningar var rimliga.
  -Havsnivåhöjning från SMHIs värsta.
  -Vågor från utsatt vindriktning
  -Svallvågor från båtar.
  Följden blev en mur som idag är 2100 säker men som mest liknar en forntida borg. ÖK på 2,12 m med dagens MW på 0,12 m.
  Som tur är gjordes det ett fåtal öppningar i muren så normal tillgänglighet kan garanteras
  Nämnas bör att bebyggelsen skall ha en avrinning som anpassas till 2,12 m nivå dvs ligga med lägsta golv minst nån meter högre. (+2,9)
  (för ex se Samsöviken Danderyds kommun)
  Det är därför hus med sjötomt är så attraktiva-de ligger lägre!

 11. Lennart Bengtsson

  Gunnar Strandell

  Nordkalotten hjälper inte mycket. Vi behöver en dryg km is i stort sett norr om Stockholm. Det är bara att få net CO2 till cirka 100 ppm så kommer det att gå fint. Jag lovar. Det blir förstås knappast någon mat men eller vegetation – men vad gör det!

 12. Håkan Bergman

  Gunnar S. #9
  Klart att landet stiger i norr när LKAB fraktar iväg tonvis med järnmalm därifrån, men ett litet EU-direktiv om balansansvar för såna aktiviteter löser det, kanske t.o.m. kan göras retroaktivt.

 13. Evert+Andersson

  Svar på rak fråga till MSB hur det kunde bli så här var att de har ansvar för planering för extrema översvämningar mot EU-direktivet. Då har de med SMHI bestämt sig för det orimliga RCP8.5. Sedan skyfflar de ansvaret till Boverket och kommunerna att efter bästa förstånd (!) tolka och tillämpa. Så illa ser det snitslade spåret ut om man följer det bakåt.

  Tack också till Johan. Få kan ställa stolligheter tydligare i skamvrån.

 14. Ivar+Andersson

  Hur ska vi förhindra landhöjningen så att Jönköping inte dränks? Vilka utsläpp måste vi minska på? 🙂

 15. Peter+Stilbs

  Det är den här mannen som lade grunden för alla dessa idiotier om havsnivåhöjningar i Sverige https://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/utbildning/sten-bergstrom-klimatexpert-1.8806

 16. Daniel Wiklund

  I Moseboken läser jag om syndafloden. Det var så mycket ondska på jorden, så Gud ville förgöra hela mänskligheten så när som på Noa och hans familj. Nu är det läge igen för en ny syndaflod, vi människor syndar så mycket. Idag är det nog RCP 8.5-s uppfinnare IPCC som kommer att undgå syndafloden. Dagens vallar är att likna vid arken. Inget nytt under solen. Mänskligheten finns fortfarande kvar, och lär nog göra det några år till, trots alla domedagsscenarier.

 17. Lasse

  #15 Peter S
  Även SMHI är beroende av uppdrag!
  Sten B alarmerade om klimatförändringarna och havsnivåhöjningar och fick på så sätt en blomstrande karriär i rampljuset.
  Jag hade många trevliga kontakter med honom.
  Jag väntade då på den acceleration av vattenståndet som förutses. Jag väntar fortfarande!
  Han drev därtill en tes att vi måste höja avrinningskapaciteten på våra kraftverksdammar eftersom nederbörden kommer att komma mer häftigt framöver.
  Mycket konsultjobb blev det-framförallt för SWECO (VBB)

  Hur blev/blir det?
  Vi väntar fortfarande: https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-extrem-nederbord-1.29819

 18. Peter+Stilbs

  #17 – ja, han fick en guldkant på pensionen, genom att åka land och rike runt och föreläsa om hur vattenståndet skulle leda till framtida dränkning av de olika länen.

  Det är så fröet till nuvarande nojjan planterades.

 19. Jan

  President Eisenhower varnade för 60 år sedan för det militärindustriella komplexet.

  Undra om vi inte idag också kan se ett klimathotsindustriellt komplex? Åtskilliga och ett ökande antal företag, organisationer, universitet, politiker m.m är beroende av ständigt eskalerande klimathot för att säkra sina ekonomiska intressen och maktambitioner. För alla dessa intressen skulle en mer nyanserad bild av klimathotet vara direkt skadligt.

 20. Rolf Mellberg

  #4 Lennart

  Vad gäller Vättern och Vänern så får vi sänka sjöarna gradvis genom åtgärder i Motala och Trollhättan, badstränderna i norr blir bredare, Karlstad och Arvika klarar sig bättre vid stora flöden. Piece of cake!
  Men Bottenhavet och Bottenviken låter spännande.
  När blir det grunt nog för att bygga en damm över till Finland? Hur ska den dras?
  Höghastighetståg till St Petersburg på 3? timmar?
  Nu har våra myndigheter något att bita i.

 21. Paul+Håkansson

  Peter+Stilbs
  09:33, 2020-12-10
  15

  Måste vara Sveriges i särklass dyraste anställning. Men visst med det fina ordet klimatexpert så blir det så.

  Men betong får ju inte användas för då brinner planeten upp så vilket material har dom tänkt sig?

 22. Lennart Bengtsson

  Att använda sig av experimentet RCP 8.5 W/m2 är missvisande och borde inte användas i planeringsarbetet. Det är betydligt mer vettigt att utgå från RCP6.0 som en övre gräns för praktiska tillämpningar.

  Vill man skapa science fiction scenarier finns det mycket värre att tillgå som att köra business as usual till 2250. Sådana finns och jag har kopior därav i mina files. Det är hemska saker. Lacis har gjort ännu värre där man ökat CO2 med 256 ggr. Då blir det varmt kan jag lova speciellt om man väntar några tusen år. Då blir det nödvändigt att ge sig av till Mars.

  Vill man skrämmas med växthuseffekten finns det absolut inga gränser. Det är bara att blåsa in en lämplig mängd CO2 i modellen och sedan bara räkna på.

  Problemet som vi har att det finns alltför många som fiskar upp modeller som de helt saknar kunskap om, tar till några utvalda applikationer och sedan reser runt i kommunerna och skrämmer upp anställda tjänstemän vars kunskaper i fysik knappt går upp till en nivå av den gamla folkskolan.

 23. #15 Lasse

  Det är som du säger rätt sorgligt att man aldrig är nära vattnet när man går längs strömmens kajer. Vid skeppsbron får man gå nedför en landgång när man skall på en turbåt.

  Jag paddlar mycket kajak i Stockholm och antalet platser där man kan ta sig upp om man tvingas simma i land är löjligt få. Vi skulle kunna ha en bra mycket trevligare stad om promenadstråken låg närmare vattnet även om de kanske skulle vara översvämmade någon gång varje år (och även det löser sig ju på några års sikt)

 24. #22 Lennart Bengtsson

  Man borde inte utgå från RCP överhuvudtaget eftersom de spikar en ökad effekt och sen börjar dra växlar.

  Bättre att utgå från de data vi har för de senaste hundra åren och planera därefter. Så snabbt sker inte förändringar och av de förändringar som sker så är nog temperaturen eller havsnivåerna det minst intressanta. Gör en tidsresa hundra år fram i tiden och kom sedan tillbaks och berätta hur det såg ut – hur länge skulle det dröja innan du kom till havsnivån?

 25. Mycket galghumor i dagens KU, man riskerar ju att få muskelsmärtor i både mage- och kindmuskler. Tack för allt. Det blir tydligare och tydligare att vi bor i Grönköping

 26. Roland Salomonsson

  #4 Lennart Bengtsson!
  Rätt kul det du tar upp.
  Fornlämningarna i Värmland daterade till typ 8000-9000 f kr ligger på ca 90 m höjd över nuvarande Vänerytan. Det var där stränderna fanns vid tiden, fast då var Vänern fortfarande en ”havsvik”. I söder såg Vänern annorlunda ut samtidigt. Stränderna befann sig några kilometer norrut och det var en ås mellan Värmlandsnäs och Kållands Ö. Den blivande insjön Vänern förbands med Skagerack i flera passager runt Uddevalla.

  Man bör komma ihåg att landhöjningar i Norden består av 2 samordnade rörelser, som sker stötvis. Medan en region står stilla, så höjs en bredvidliggande ”extra” snabbt. Den ena rörelsen sker rakt upp eller ned. Den andra rörelsen består av en ”tippning”. Tippningen sedan 8000-9000 f kr framgår bäst av Vättern. Själva höjningen är bara några meter, men tippningen är typ 50-100 m, i huvudsak i västra resp södra delarna.

  Jag kanske inte förstod, men instämmer inte helt i skrivningen om glacialens ”isflödesränna” (Bottenviken/Bottenhavet). Norr om Holmöarna lär det bli en insjö och Holmöarna fast land till Finland med en större älv som utlopp mot Bottenhavet. Denna lär knappast bli en insjö p g a Ålandsdjupet, som är ett utslipat fjordutlopp under glacialen.
  Landhöjningen i norr är knepig. Utjämnat anses den vara ca 0,8 m per 100 år, men stötvis och regionsvis är den lägre eller högre och står ibland stilla. T ex har landet höjts i Härnösandstrakten (NÖ Hernön) med ca 3 m på 30 år! Norr om ligger Lungön, där ett grund i sundet höjts 5-10 m samma tid. I det gamla Hern-sundet (centrala staden) så har höjningen varit typ 40 cm. Spänningarna i berggrunden lär nu bädda för ett rejält jordskalv i centrala staden. Folk noterar ständigt ”explosioner”, vilket är minijordskalv. Ju fler desto bättre, för då desarmeras det verkliga hotet. Glasrutor i husen spricker dock ofta.

  Landhöjningar syns skarpast längs havskuster eller i större insjöar. Men landhöjningar och i synnerhet landtippningar är pågående i hela Norrland. I Vänerområdet så har vi Glåma älvdal, som omleddes av landtippning för ca 2000 år sedan, men nu är denna tippning omvänd, så om några 100 år börjar älven rinna mot Vänern igen. Detta har redan börjat vid högvatten, men en vägbank resp en järnvägsbank fungerar dämmande f n. När Glåma återgått, så kommer Vänerns yta att höjas med 50-100 cm.

 27. Björn

  Om stadens pengar används till fördämning bör Göteborgarna stämma kommunen för misshushållning med skattemedel. I övrigt kan man fråga sig hur Göteborgs kommunpolitiker kan låta sig förledas av evidenslöst fantiserande kring klimatfrågan. Det vore en annan fråga om vattennivån steg med 1 cm per år i Göteborgs hamn, men det är ju snarare tvärtom på grund av landhöjning.

 28. Överhuvudtaget så används konsulter alltför mycket i politiken. För det första är de dyra och för det andra har de ofta investerade intressen som kommer i konflikt med uppdragen. Deras rapporter är också ofta ganska undermåliga. Att politiker fegar ur genom att tillsätta en konsult undandrar dem inte från ansvaret om de nu tror det.

 29. jensen

  Och Skanör, varför kan man inte vänta 50-100 år , och notera vad verkligheten visar.
  Alltså vallen/muren, som skall rädda hela halvön.
  Eller undra varför båtar för hundra år sedan ligger på samma relativa nivå till kajkanten i Skanör, som även nutidens båtar ligger. / Krabbe/

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-051

  SMHI och dess kommunala politruker borde skämmas.

 30. Sören+G

  Varmt kommer det att bli i vilket fall som helst bara man väntar tillräckligt länge. Solen kommer ju att svälla upp till en röd jättestjärna och sluka Jorden så småningom. Men vi behöver inte vänta så länge eftersom Solen sakta blir varmare. Den kryper sakta snett upp åt höger i HR-diagrammet. Uppåt är högre luminositet eller effekt och åt höger är lägre yttemperatur=rödare.

 31. tty

  #4

  När det gäller sjööverstjälpningen av Vänern och Vättern så kan det vara värt att nämna att en medeltida socken med kyrka och allt (Sanda socken) numera ligger ute i Huskvarnaviken. Och att halva Näs borg på Visingsö också slukats av Vättern.

  ”Sjööverstjälpning” är för övrigt ett riktigt ord som finns i den geologiska litteraturen. Kanske det enda ordet i svenskan med dubbel-ö?

 32. Fredrik S

  Jag har skrivit det förr. Enligt Lindeman så sjönk ju Öland en gång. Detta löstes dock smidigt genom att en välväxt dam klev av och ön flöt upp.

  För oroliga skatteavlönade med nära förestående katastrofscenarior på näthinnan i kommuner runt i landet är det bättre de lyssnar på honom än modellkonsulter av typen kvacksalvare.

 33. Daniel Wiklund

  Värme är numera nåt man skräms med. Men man läser inte så ofta att elden under oss kan vara farlig. I den mycket läsvärda boken ”En kortfattad historik över nästan allting”, av Bill Bryson finns ett kapitel med rubriken ”Elden under oss”, där han berättar om jordbävningar och vulkanutbrott. Ett kapitel har rubriken ”Farlig skönhet”, det handlar bl a om Yellowstone, en supervulkan i USA. Kan det relativa ointresse för elden under oss bero på att den knappast kan kopplas till mänsklig påverkan. Då slipper vi ju syndafloder. En geolog tycker att att vulkaner och jordbävningar är ett tecken på att jorden lever, och det låter ju inte skrämmande.

 34. Lasse

  #33
  Angående jordens inre så verkar det finnas en rörelse i magnetiska polerna. Därtill så är jordens järnkärna olika långt från jordskorpan vilket gör att yttre strålning attraheras olika på olika platser. Denna sida förutser olika katastrofscenarier och mindre tydliga påverkansfronter.
  https://www.youtube.com/watch?v=2yuayaubiVc

 35. Lars-Eric Bjerke

  Här är underlaget från SMHI, som V Götaland/Göteborg använder för översvämningsplanering. Sammanfattningsvis gäller:
  – Landhöjning 3 mm/år,
  – Styrka hos och antal stormar är oförändrade
  – Klimatscenario IPCC RCP 8.5.

  https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-kust/goteborg.pdf

 36. Simon

  Man får ju hoppas Göteborg har sluga upphandlare som skriver in i kontraktet med Sweco att ifall havshöjning uteblir, att muren inte behövdes, låt säga inom 30 år, åtar sig Sweco rivningen, återställandet av naturen och betalar tillbaka pengarna inkl ev. ränta. Jag menar om nu verkligen Sweco tror på detta kan dom ju knappast ha några större invändningar 😉

  En slags behovsgaranti

 37. Lars-Eric Bjerke

  Här är NOAA´s trend över havsnivån i Torshamnen sedan 1890:

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-032

 38. Daniel Wiklund

  IPCC-s RCP 8.5, borde råka ut för en översvämning. Såna fantasier ska inte tas på allvar. Då är Moseboken mer tillförlitlig.

 39. Simon

  #38 Daniel

  🙂

  Tur den här sidan finns. Ett ljus i mörkret verkligen. Samtidigt lär man sig hela tiden nya saker. Önskar bara jag hittat hit tidigare.

 40. Staffan Lindström

  31 tty

  Sedan i södra Sverige har vi fortfarande? Råååål…?
  För övrigt så är jag som aktieägare i SWECO naturligtvis lite tudelad om deras affärsidéer… Jag hoppas att det mesta de gör inte är klimathotsrelaterat… 😉

  32 Fredrik S
  Enligt Malte Lindeman var Ölandssänkaren hans fru, åtminstone i klippet på Youtube nyss avhört…

  Sten Bergström … FYI… jag använde aldrig under/överstrykningspennor i mina skolböcker, ej heller i klimatologiboken du ryckte ur mina händer på lunchhaket på Slöjdgatan i sept 2006… Du ville påskina att jag inte läst den… Så Lasse, jag hade både trevliga och mindre trevliga möten med SB…

 41. Anders

  #36 Simon. Korrekt! Men de stora förhandlingarna om återbetalningsskyldighet borde inledas mellan nationalstaterna och FN/IPCC och inom EU gentemot EU:s klimatbyråkrati. I vårt arma Sverige borde SMHI, Energimyndigheten och Naturvårdsverket m fl alarmistiska myndigheter avkrävas återbetalningsskyldighet av skattemedel utifrån ett rimligt 10-års scenario. Då kanske de sansar sig?

 42. Simon

  #41 Anders
  Ja hade vi varit kloka i det här landet hade vi naturligtvis sett till att göra garderingar så att vi fick någon slags återbäring på investerat klimatkapital. Som det ser ut nu så lånar vi ju faktiskt pengar med ena handen och ger bort dom/kastar bort dom med den andra handen. Hade Sverige varit ett företag hade jag definitivt inte vågat investera en enda krona. Nu tvingas jag ju som skattebetalare att ändå leka riskkapitalist.

 43. Jan

  Inse att egennyttan aldrig ljuger och aldrig tidigare i modern historia har så många haft så mycket att förlora om de värsta överdrifter i det domedagsbudskap de försörjer sig på skulle punkteras.

 44. Anders

  #43 Jan. Det är med andra ord en mycket stor och mäktig armé med motiverade och välutrustade krigare vi har att fronta. Då gäller det att vi har modiga personer, likt David, som slungar de vassaste stenarna med perfekt precision mot rätt fiende vid rätt tillfälle – dvs när den kaxiga armén skickar fram sin främste krigare (Goliat).

 45. Gunnar Strandell

  Jan #43
  Du har rätt och det gör mig deprimerad. I synnerhet för att så många av de engagerade flaggar falskt och så många supportrar inte inser det.

 46. Simon

  #43 Jan
  Klockren sammanfattning i få ord!

  Det är sant att det kan tyckas vara deprimerande men verkligheten går inte att undkomma. Blir desto roligare att höra alla bortförklaringar när väl bubblan spruckit 🙂

 47. Lars-Eric Bjerke

  Johan M,
  Jag håller med dig om att Göteborg inte idag ska börja bygga barriärer baserade på RCP8.5. Dock tycker jag att man ska beakta vattenståndshöjningar, kanske enligt Lennart Bengtssons förslag, när man planerar ny bebyggelse. Sedan många år har vi haft stora översvämningar vid Fiskhamnen och Skeppsbron ofta flera gånger om året med vatten inne i Casino Cosmopol och i auktionshallen i Fiskhamnen.

  Göteborg är mer komplicerat än Skanör eftersom vi förutom havet har Göta Älv, som rinner genom stan, dessutom har vi Mölndalsån, Säveån och Kvillebäcken som mynnar ut i Älven i centrum av stan nära Tingstadstunneln. Vid stormar, högvattenflöde i Göta Älv och samtidig stor avrinning från åarna har vattnet vid några tillfällen varit bara någon decimeter från att rinna ner i Tingstadstunneln. I dagarna öppnas en ny tunnel, Marieholmstunneln, som förhoppningsvis mynnar lite högre.

  Stora delar av Göteborg är byggd på sankmark, vilket man bland annat kan se på Erik Dahlbergs kopparstick, och dessa områden sjunker likt Venedig. Det är tydligt i den inre hamnen och delar av Norra Hamngatan men också i Gårda där larmcentralen, som låg i Räddningstjänstens bottenvåning svämmade över för några år sedan vid högvatten i Mölndalsån.
  https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Lundby%20-%20Bost%C3%A4der%20och%20verksamheter%20i%20Frihamnen%20etapp%201-Plan%20ut%C3%B6kat%20f%C3%B6rfarande%20-%20samr%C3%A5d-PM%20%C3%96versv%C3%A4mningsrisker/$File/11_PM_Oversvamningsrisker_Frihamnen.pdf?OpenElement

 48. Lars-Eric Bjerke

  Här kommer en länk till Erik Dahlbergs kopparstick från 1600-talet, där man ser att stora delar av centrala och östra Göteborg var seglingsbara. Gissningsvis har landhöjningen varit ca (3mm- 2mm) * 400 = ca 40 cm sedan dess.
  Landtungan som leder mot Kungsporten är nuvarande Avenyn. Ån i förgrunden är Mölndalsån.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborgs_historia#/media/Fil:Suecia_3-037_;_G%C3%B6teborg.jpg

 49. Göran S

  Hej Johan,
  Både du, konsulter och kommunen räknar fel. I Göteborg har vi stormar varje år när vattnet stiger 1-1.2 m, så för denna höjning finns det redan täckning utan störande översvämmningar.
  Extremvatten räknas dubbelt åtminstone upp till denna nivå, så siffrorna blir ännu mera fel!
  Landhöjningen märker vi seglare av tydligt i skärgården, jag har noterat landhöjningen sedan 50-talet.

 50. Daniel Wiklund

  # 47 Lars-Eric B Ingen ska bygga barriärer baserade på fantasiskapelsen RCP 8.5. IPCC ska inte bestämma vad som ska göras i Sverige, eller nån annanstans. Dom har inte under sin verksamhetstid påverkat väder och klimat på ett positivt sätt. Dom har bara ställt till en massa krångel. Och producerat nästan oändligt antal scenarier. Vore bättre om dom passade på att njuta av vädret innan hela världen översvämmats.

 51. Lars-Eric Bjerke

  #49 Göran S,
  ”Landhöjningen märker vi seglare av tydligt i skärgården, jag har noterat landhöjningen sedan 50-talet.”
  Landhöjningen sedan 50-talet har varit 7 cm enligt NOAA. Kan vara svårt att skilja från dagliga variationer från lufttryck och vind.
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-032

 52. Lars-Eric Bjerke

  Johan M,
  ”Vi lägger på någon decimeter för att var den säkra sidan och någon till eftersom medelvattennivån är högre inne i Göta älv och kommer fram till att 200 cm RH2000 är ett bra riktmärke för att rädda Göteborg.”

  Citat från https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Lundby%20-%20Bost%C3%A4der%20och%20verksamheter%20i%20Frihamnen%20etapp%201-Plan%20ut%C3%B6kat%20f%C3%B6rfarande%20-%20samr%C3%A5d-PM%20%C3%96versv%C3%A4mningsrisker/$File/11_PM_Oversvamningsrisker_Frihamnen.pdf?OpenElement

  ”…med kompensation för att älven lutar 0,3 m på sträckan Torsviken – centrala Göteborg.”

 53. Daniel Wiklund

  Bälingeberget utanför Luleå skvallrar om att klimat historien har varit våldsam. Det är 139 meter högt. För 10000 år sen var det en liten ö i Luleå skärgård. När inlandsisen smälte var havet 230 meter högre än idag. Havet sträckte sig till Vuollerim. Uppe på berget är det stora klapperstensfält, skapade av inlandsisen. I ljuset av klimat historien är det ganska lugnt nu. Även om IPCC inte anser det.

 54. Lars-Eric Bjerke

  Johan M,
  ”Vi lägger på någon decimeter för att var den säkra sidan och någon till eftersom medelvattennivån är högre inne i Göta älv och kommer fram till att 200 cm RH2000 är ett bra riktmärke för att rädda Göteborg.”

  Som man kan se på kartan i fig 5 i nedanstående länk ligger stora delar av centrala staden mellan 200 och 250 cm i RH2000. Vissa delar ligger
  dock lägre t.ex. Bananpiren, marken intill Kvillebäcken, de älvnära delarna av Ringöområdet och området runt Lundbyleden. Området runt trafikplats Frihamnen ligger lägst med nivåer under havsnivå.
  https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Lundby%20-%20Bost%C3%A4der%20och%20verksamheter%20i%20Frihamnen%20etapp%201-Plan%20ut%C3%B6kat%20f%C3%B6rfarande%20-%20samr%C3%A5d-PM%20%C3%96versv%C3%A4mningsrisker/$File/11_PM_Oversvamningsrisker_Frihamnen.pdf?OpenElement

 55. Daniel Wiklund

  Märkligt att inte Göteborg redan ligger undan vatten. Men kanske dom boende i Göteborg lever ett liv fritt från synd. Det är ju gott om goa gubbar, och gummor, i Göteborg.

 56. Sigge

  Havsnivån har de senaste 25 åren stigit ungefär lika mycket som landhöjningen i Göteborg.

  Under 1900-talet var landhöjningen större än havsnivåökningen. I början på 1900-talet nästan 3 mm/år och i slutet var det ingen relativ landhöjning alls.

  Att relativa landhöjningen minskat beror på att klimatet blivit varmare så havsnivån ökar snabbare.

  Om 1,5-gradersmålet hålls så kommer havsnivåhöjningen i Göteborg bara att överstiga landhöjningen med någon millimeter per år eller kanske två millimeter per år. Då behöver inte några investeringar göras p g a havsnivåökningen förrän i slutet på nästa sekel.

  Just nu verkar det som att globala temperaturen ökar med 0,15-0,20 grader per decennium och åtgärder för att bromsa upp temperaturökningen ser inte ut att vara tillräckliga för att klara 1,5-gradersmålet. Det ser inte ut som att 2-gradersmålet heller klaras. Då måste samhällsplanerarna i Göteborg utgå i från det.

  Om globala temperaturen stiger med 2,5 grader jämfört med förindustriell tid så kan man räkna med att havsnivån i Göteborg kommer att öka med ungefär 5 mm/år.

 57. #54 Lars-Eric Bjerke

  Utan tvekan har Gbg en utmaning eftersom staden ligger i ett gammalt sumpområde omgiven av vattendrag men ….

  i den rapport som du länkar till så är det som jag säger. Tar de höjd för älven, vågor, vind och skyfall så kommer de fram till att 200 cm RH2000. Det som sen händer är att de lägger på 70 cm för att havsytan förväntas stiga något ofantligt.

  Den rapport som jag länkar till är från 2019.

 58. Lasse

  #56 Sigge
  Du antyder att det förekommer en accelererad havsnivåhöjning.
  Det får du svårt att bevisa!
  I alla fall om du använder de pegelmätningar som finns!

 59. #56 Sigge

  ”Havsnivån har de senaste 25 åren stigit ungefär lika mycket som landhöjningen i Göteborg. ”

  Tittar man på serien från Smögen så ser man att den relativa havsnivåsänkningen inte varit konstant. Det finns perioder, fram till 30-talet, då sänkningen inte gick lika fort och en period mellan 1950 och 1980 som det gick mycket snabbt. De senaste tjugo åren går det återigen långsamt.

  Vi får nog vänta i tjugo trettio år innan vi med säkerhet kan säga om det är en varaktig förändring eller bara naturliga variationer.

 60. En graf bra som någon:

  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-havsvattenstand-1.2260

  Det går hit det går dit, det går runt en liten stund – här är en bra beskrivning på klimatets utveckling:

  https://www.youtube.com/watch?v=Vtua8rqCNC0

 61. Staffan Lindström

  56 Sigge

  ”Om globala temperaturen stiger med 2,5 grader jämfört med förindustriell tid så kan man räkna med att havsnivån i Göteborg kommer att öka med ungefär 5 mm/år.”

  Staffan SWECO-portföljinnehavaren: ”Du är nog lite försiktig där… varför inte 10 mm/år??”

  Staffan Klimatanalytikern: ”E du go, eller?”

  Som den store filosofen Groucho Marx sade: ”Om ni inte gillar de här åsikterna har jag andra…” 😉

  Det hela kokar ner till om man tror CO2 är den stora boven eller människan som art…

 62. foliehatt

  @tty, #31
  Kustbevakningen sysselsätter sig med Sjöövervakning.

  https://www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/granslos-samverkan/sjoovervakning/informationsblad-sjoovervakning-haftepdf

  Ännu ett dubbel-ö

 63. Göran S

  Lars Eric Bjerke #51
  När du går in i vissa naturhamnar blir
  +7cm helt avgörande om du kommer in över klacken vid medelvatten t.ex. Tistlarna utanför Göteborg där de med numera djupgående över 1.65 gör bäst i att inte bry sig och inre rännan funkar numera bara för motorbåtar. Jag kan också nämna Rammen där man numera bottnar vid 1.70 på bästa stället i visst väder då betyder +7 cm mycket.

 64. #62 foliehatt

  Har inte denna tråd spårat ur? Här är ett annat, visserligen inte med dubbelö men bra många vokaler på raken.

  Å-i-åa-ä-e-ö

 65. Simon

  #61 Staffan

  🙂

  Nästan så jag funderar på att utöka portföljen med Sweco. Om inte annat för att få lite återbäring på skattepengarna s.a.s

 66. Göran S

  Johan Montelius #60
  Jag litar på Lantmäteriet och deras kurvor visar på landhöjning för Göteborg på 3 mm /år
  Jag tror också att Holländarna har örnkoll.
  Deras översatta sida säger att deras långa mätdataserie visar på höjning av Nordsjön med 1,9 mm/år och att de ser ingen alls acceleration. Förbindelsen mellan Nordsjön och Kattegatt är uppenbar, så jag förstår inte oron om man inte tror på plötsligt jätteisflak som rinner av fastlandet i Antarktis?

 67. sigge

  Lasse #58

  Plegelmätningarna vid Smögen tyder ju på att den relativa landhöjningen där numera är nära noll och i början på 1900-talet var ungefär 3 mm/år.

  För att kunna avgöra om havsnivån i Göteborg just nu ökar minskar eller ligger stilla med hjälp av plegelmätningar så måste man vänta i 20-30 år innan man vet säkert som Johan Montelius skriver i #59.

 68. Hilding Nilsson

  Man måste komma ihåg: Även om landhöjningen finns, så är den inte politiskt korrekt….

 69. Karl Erik R

  Beträffande Kvarken, området mellan Umeå och Finland så är djupaste rännan där 26 m. Landhöjning 8 mm så exklusive havets höjning tar det drygt 3000 år innan Bottenviken blir en insjö med sötvatten. Fortsätter havshöjningen så tar det längre tid än så. Uppgrundningen är ändå påtaglig. Man räknar med att omkring en km2 landareal nybildas varje år i Kvarkenområdet. Sverige och Finland växer. Har ännu inte hört om någon kommun i Norrland som planerar åtgärder mot höjda havsnivåer. Alla har under sekler varit tvingade att muddra för att motverka landhöjning så en liten havshöjning kanske vore välkommen?

  Redan nu är vattnet i Bottenviken betydligt mindre salt än i Bottenhavet, p g a den grunda passagen och flera stora älvar som mynnar i Bottenviken och förser den med sött vatten.

 70. Rolf Mellberg

  Att en långsam relativ havssänkning under senaste typ 50 åren kan tänkas sakta sakta vändas till en en långsam havshöjning är ju fullt möjligt men absolut ingen brådska att göra något åt än på 20 år.
  Men om nu Gbg har ett flertal ”miljarder över” så kan väl dessa användas till att delfinansiera projektet att borra en tunnel från Trollhättan och mot Uddevallatrakten. Det skulle dels lätta på ”trycket” från Göta älv under kritiska perioder men det ger framför allt mycket värdefull balanserande kraft mot alla luftvispar som politierna är så förälskade i.

  Sen, ska man samhällsplanera för vad som kan tänkas hända framöver så skulle jag överväga att se till att Göteborg fortsättningsvis motverkar bygglov på all låglänt mark. (ett perspektiv på 200 år) Vi ska inte glömma bort att även om risken kanske är rätt liten så finns det ändå en oro för att Västantarktis ska (på längre sikt) släppa ifrån sig ett jättestycke, då blir det väl 3 meter som kan få väldigt stora konsekvenser.
  Här kan man läsa om nästa borrhål som ska försöka förstå dessa risker:
  https://wattsupwiththat.com/2020/12/10/nsf-funded-deep-ice-core-to-be-drilled-at-hercules-dome-antarctica/

 71. Lasse

  #67 Sigge
  Det finns pegelserier längs kusterna som kan användas för att studera accelerationen.
  För du är väl med på att havsnivåändringar bör kunna spåras regional och inte bara lokalt.
  De redovisar förändring av förändringstakten i 50 års medelvärde.
  Ta dessa som indikationer på vad som sker lokalt, välj i listan under om Esbjerg inte passar:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=130-121

 72. Rolf Mellberg

  #64 Johan

  Jag vill inte vara sämre: Maximalt antal konsonanter på raken då?

  Inget Carl Larssonskt konstverk har influerat lika mycket konstens utveckling som ett Max Ernstskt.

  Klå det!
  7

 73. Lars-Eric Bjerke

  #57 Johan Montelius,
  ”i den rapport som du länkar till så är det som jag säger. Tar de höjd för älven, vågor, vind och skyfall så kommer de fram till att 200 cm RH2000.”

  Det har bara den haken, som jag visade , att stora delar av Göteborg, redan nu ligger under 200 cm i RH2000 och översvämmas årligen.

 74. Daniel Wiklund

  Stefan L och Isabella L får väl skicka sms till hela svenska folket där dom ger instruktioner om vad vi ska göra vid översvämningar. Bl a att vi ska se till att flytvästar finns, och att vi ska se till att vara simkunniga.

 75. L-E B #73

  Som man bygger får man simma – eller vad det heter. 🙂 Göteborg har gott om höjder och mark långt ovanför havsnivån som man kan bygga på. Men alla vill väl bo så nära kusten som möjligt och då får väl de husbyggarna ta de eventuella obekvämheter, risker och kostnader som det kan innebära.

 76. Lasse

  #73
  HHW i Torshamnen
  ”Högsta uppmätta vattenstånd är 150 cm över medelvattenstånd1985-11-06.”
  https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-kust/goteborg.pdf

 77. Sören+G

  Ungefär 3600 f.v.t. stod världshavens yta som högst, kanske 2–3 m över nutida havsytan. Det var i slutet av en ett par tusen år lång värmeperiod, det holocenska klimatoptimat, då temperaturen tidvis låg ett par grader över dagens. Då var de flesta (alla?) glaciärer i Skandinavien borta och kraftigt reducerade på andra håll. Om temperaturen stiger ytterligare någon grad så kan nog havet stiga ett par meter under det närmaste årtusendet. Ungefär 3600 f.v.t. enligt C-14-datering av transgression in över våtmarker som varit avskurna från havet och modern C14-kalibrering uppstod den tredje Litorinagränsvallen, L3, då. Men då inleddes en över tusen år lång köldperiod, visserligen med kortare avbrott och havsnivåerna sjönk igen. En kraftig sänkning av havsnivåerna syns i Östersjöområdet och på andra ställen, t.ex. i La Plata-området i Sydamerika. Kanske föll havet 6 mm/år. Ungefär 1800 f.v.t inträffade den sista Litorinatransgressionen, L4.

 78. Lars-Eric Bjerke

  #75 Ingemar Nordin,

  ”Göteborg har gott om höjder och mark långt ovanför havsnivån som man kan bygga på. ”

  Jag håller med dig om det, men problemet är att den äldre delen av stan ligger till stor del på utfylld mark på lera.
  Dagens planeringsnivåer innebär att öppningar och färdigt golv i hus skall vid bygglov o detaljplaner ligga 1 m över högsta högvatten, vilket i centrala staden innebär en höjd på + 2,8 m. Då dessa planeringsnivåer fastställdes avsågs ett högvatten som då motsvarade +1,8 m i centrala staden.
  värde).
  Min kommentar till Johan var att hans analys, som gav resultatet 2 m i RH 2000, vilket är 0,8 m under dagens bygglovskrav, är alldeles för enkel eftersom en stor del av de gamla delarna av staden ligger under 2 m i RH 2000. Det är så många parametrar man måste beakta i Göteborg inte bara havet, vilket framgår av bifogade rapport från Stadsbyggnadskontoret. Exempel på detta är tappningen och tillrinningen i Göta Älv och andra åar, dagvatten, grundvatten, avloppssystemet, stark nederbörd, vågor och trafikleder.
  https://goteborg.se/wps/wcm/connect/2f417497-56e2-4918-97af-ecd52aa474f7/Tematisk+till%C3%A4gg+%C3%96P+%C3%B6versv%C3%A4mningsrisk+-+Bilaga.pdf?MOD=AJPERES

 79. Då är det ju en evig tur att det kommer att bli kallare. Till dess miljörörelsen hittar på nya skräckvisioner ang kylan, som för första gången i historien (?) har vetenskaplig förankring.

 80. Daniel Wiklund

  OT Inget ont som inte har nåt gott med sig, om man nu är koldioxidutsläppsjägare. Läser på text-tv att Sveriges utsläpp av koldioxid har minskat med 10 procent under hela 2020 till följd av pandemin. Detta enligt beräkningar av forskningsprojektet Global Carbon Project. Vilket vapen i händerna på planeträddarna. Läser också på text-tv att ”EU enigt om klimat efter nattmangling”. Regeringscheferna i EU har enats om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030. Pandemin ger dom draghjälp. Inom parantes hade jag inte haft nåt emot att EU-delegaterna minskade sina väl tilltagna löner med 55 procent.

 81. sigge

  Lasse #71

  Medelvärde av 50 år är väl rimligt när det gäller plegelmätningar för att kunna ha en uppfattning om hur fort havsnivån förändras. Så det är inte helt tillförlitligt att avläsa hur havsnivån förändrats av den uppvärmning som varit de tre senaste decennierna. Där delar jag uppfattningen som Johan Montelius har i #59 om att vi måste vänta 20-30 år innan vi har ett säkert resultat.

 82. Sören+G

  #80 Daniel Wiklund
  ”Pandemin ger dem draghjälp”. Så vi ska stanna kvar i ett stängt samhälle där ekonomin krashar.

 83. Daniel Wiklund

  Sören. Det var ironiskt från min sida.

 84. #78 Lars-Eric Bjerke

  ”Min kommentar till Johan var att hans analys, som gav resultatet 2 m i RH 2000, vilket är 0,8 m under dagens bygglovskrav, är alldeles för enkel eftersom en stor del av de gamla delarna av staden ligger under 2 m i RH 2000.

  Det är inte min analys utan stadens analys. I rapporterna så framgår det att 200 cm RH2000 är en helt ok säkerhetsmarginal för dagens havsvattenstånd. Det är först när de tar höjd för framtida havsnivåhöjningar som siffran landar på 270 cm.

 85. #73 Lars-Eric Bjerke

  ”Det har bara den haken, som jag visade , att stora delar av Göteborg, redan nu ligger under 200 cm i RH2000 och översvämmas årligen.”

  Vilken höjd ligger dessa på? Om det bara är områden under 200 cm RH2000 som översvämmas så är det väl inget argument för att ta i mera?

  Nog har Gbg problem med vatten – men att haven stiger är inte ett av problemen.

 86. Lars-Eric Bjerke

  #85 Johan M

  ”Nog har Gbg problem med vatten – men att haven stiger är inte ett av problemen.”

  Jag började också #47 med att skriva- ”Jag håller med dig om att Göteborg inte idag ska börja bygga barriärer baserade på RCP8.5.”

  ”Vilken höjd ligger dessa på? ”
  Svar: Det framgår av figur 5 i nedanstående referens. Vid Frihamnsmotet ligger delar under normal havsnivå. Som jag har skrivit tidigare översvämmas delar av områdena kring älven till ex. Fiskhamnen flera gånger varje år.
  https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Lundby%20-%20Bost%C3%A4der%20och%20verksamheter%20i%20Frihamnen%20etapp%201-Plan%20ut%C3%B6kat%20f%C3%B6rfarande%20-%20samr%C3%A5d-PM%20%C3%96versv%C3%A4mningsrisker/$File/11_PM_Oversvamningsrisker_Frihamnen.pdf?OpenElement

 87. Daniel Wiklund

  Efter att ha lyssnat på Elsas inlägg om IPCC och Greenpeace är jag ännu mer övertygad om att ingen ska bygga barriärer baserade på RCP85.

 88. #86 Lars-Eric Bjerke

  Jag fick intrycket att du ansåg att 200 cm RH2000 var taget i underkant.

  ”Min kommentar till Johan var att hans analys, som gav resultatet 2 m i RH 2000, vilket är 0,8 m under dagens bygglovskrav, är alldeles för enkel eftersom en stor del av de gamla delarna av staden ligger under 2 m i RH 2000. ”

  Att områden som ligger under nuvarande vattennivå översvämmas regelbundet är väl inget bra argument för att vallen skall byggas högre? Visa på områden som ligger på 180 cm RH2000 som översvämmas regelbundet så kan vi ifrågasätta om 20 cm är tillräcklig marginal.

  Läs vad som står i tabell 1.

 89. Simon

  OT
  Jag har lyssnat till intervjuer med folk beträffande vindkraftsprojektet på Ripfjället och det är beklämmande att vi har så urusel journalistik i detta land. Här finns ju material att fylla minst en hel tidning med graverande avslöjanden av hur det går till när vanliga små människor blir helt överkörda av politiker i maskopi med globala företag.

  Det krävs ju inte ens en alltför krävande arbetsinsats från journalisternas sida för att fullständigt klä av Ja-sidan. Jag begriper inte vad media håller på med. Blir det inte pinsamt för journalisterna att så gravt missköta sina uppdrag? Jag skulle skämmas att vara journalist ärligt talat.

  Samma sak kan ju egentligen också sägas om detta murbygge i Göteborg. VAR är de granskande journalisterna? Jag vägrar vara med och finansiera deras brist på seriös journalistik. Är deras enda jobb numera att klippa och klistra in alarmerande klimatfloskler? Det är sanslöst. Sen har dom mage att beklaga sig att det går dåligt för tidningarna. Tro det när man ägnar sig åt politisk propaganda i stället för att utföra sitt arbete.

  Har nu sagt upp min prenumeration och är utan tidning för första gången. Trodde det skulle kännas konstigt men ärligt talat känns det faktiskt som en befrielse.

 90. Fredrik S

  Simon #89

  Ja, så är det, en befrielse. Är tidningslös sedan år tillbaka.

  Att de skulle granska detta, åtminstone de stora drakarna i huvudstaden är nog uteslutet.

  Susanna Popova uppmärksammade problemet för flera år sedan. Låst artikel men funkar att öppna i privat/inkognito-läge i webbläsaren:

  https://www.svd.se/dn-och-agendajournalistiken

  Sen kommer de flesta larmnyheter som kablas ut från TT, som de stora drakarna själva äger. Resten kommer från ”praktikantpersoner” på tidningarna som förmodligen saknar eftergymnasial utbildning och som knappt kan översätta från de utländska tidningarna de sitter och klipper och klistrar ihop larm ifrån. Påfallande ofta så är jag rätt säker på att de bara läst ingressen till de artiklar de använt och länkar till.

  Sedan har vi all kulturexperter utöver det!

  ”Hos oss är det pressen/media som är den tredje statsmakten.” skrev Inga-Britt Alenius häromdagen.

  Arma land, arma bananstat!

 91. Den stora frågan är vad Göteborgarna kommer döpa vallen till.. De har ju som tradition att hitta på bra smeknamn.

 92. Simon

  #91

  Vansinnet?

 93. Lasse

  #81 Sigge
  Du avfärdar ett 50 årigt medelvärde eftersom det gått för kort tid-eller?
  Det är dessa låga tidsserierna som visar förändringar eftersom det hela tiden rullas fram så att ev opåverkade nivåer rullas bort och nya kommer till successivt.

  Vad jag kan se ovan är en ev mur i Göteborg en motsvarighet till Tossevallen i Vellinge kommun.
  Gössevallen?

  Det har inget med klimatet att göra, men mycket med den hysteri som pågår!

 94. Sigge

  Lasse #93

  Jag avfärdar inte 50-årigt medelvärde. Du ska sluta göra halmgubbar!

  Det jag konstaterar är att om havsnivån ökar snabbare nu för att de varit väldigt varmt de senaste 25 åren så är det för tidigt att med säkerhet kunna avgöra det med plegelmätningar.

  Om man tittar på diagrammen för Smögen och Göteborg så verkar det som att landhöjningen och havsnivåökningen varit ganska lika de senaste 30 åren. Men det är ju för kort tid för avgöra om det är så.

 95. Sören G

  #92
  Den ska döpas till skämsvallen.

 96. Lars-Eric Bjerke

  #96 Johan M,

  ” Visa på områden som ligger på 180 cm RH2000 som översvämmas regelbundet så kan vi ifrågasätta om 20 cm är tillräcklig marginal.”

  I figuren 10 i nedanstående referens ser du översvämmade områden vid 2 m höjning av havet. Med hjälp av färgskalan kan du dra av 2 dm för att få 1,8 m.
  Som jag skrivit i flera kommentarer tycker jag inte man ska använda RCP 8.5. Det jag vänder mig mot är att du inte har beaktat risker med höga flöden i Göte Älv och i Säveån, Mölndalsån och Kvillebäcken, inte heller regnmängder, dagvattenledningarnas kapacitet, vågor m.m., vilket fastighetskontoret har gjort.

  https://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/etjanst/planobygg.nsf/vyFiler/Lundby%20-%20Bost%C3%A4der%20och%20verksamheter%20i%20Frihamnen%20etapp%201-Plan%20ut%C3%B6kat%20f%C3%B6rfarande%20-%20samr%C3%A5d-PM%20%C3%96versv%C3%A4mningsrisker/$File/11_PM_Oversvamningsrisker_Frihamnen.pdf?OpenElement

 97. #96 Lars-Eric Bjerke

  … det är inte jag som säger 200 cm RH2000 – det är vad Göteborgs stad säger.

  De lägger sedan på 70 cm för att haven kommer att stiga.

  Vill du att Göteborgs stad sätter ett annat riktvärda att börja med så får du prata med dem. Tar de ditt nya riktvärde så kommer de sen att lägga på 70 cm för att havet stiger.

 98. #96 Lars-Eric Bjerke

  och det du skall titta på är fig 6, inte på kartor som visar hur stora områden som ”skulle” översvämmas om vattnet steg till 200 cm RH2000 (för det har det aldrig gjort).

 99. Lars-Eric Bjerke

  #98 Johan M,
  ”det du skall titta på är fig 6, inte på kartor som visar hur stora områden som “skulle” översvämmas om vattnet steg till 200 cm RH2000 (för det har det aldrig gjort).”

  Du bad mig ange vad som skulle översvämmas vid 1,8 m och jag refererade till figur 5 och bad dig drav av 2 dm med hjälp av den färgskala som finns ner till höger. Här är en länk till några bilder från stormen Dennis i februari år. Göteborg behöver bättre skydd mot översvämningar, helst passiva sådana.
  https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/insatschef-har-varit-v%C3%A4ldigt-h%C3%B6ga-vattenniv%C3%A5er-1.24117544

  Det jag i mina kommentarer vänder mig mot är att du i din analys inte har beaktat risker med höga flöden i Göta Älv och i Säveån, Mölndalsån och Kvillebäcken, inte heller regnmängder, dagvattenledningarnas kapacitet, vågor m.m., vilket fastighetskontoret har gjort.

 100. #99 Lars-Eric Bjerke

  Jag har inte gjort någon annan analys än vad Göterborgs stad har gjort och de har tagit höjd för detta. Det är då de kommer fram till siffran 200 cm.

  Jag tror inte den är satt i underkant utan har en hel del marginal. Den är satt för att klara högvatten och vattenflöden som statistiskt sett bara inträffar vart 200:e år. Tycker du att de har tagit till i underkant?

  ”Visa på områden som ligger på 180 cm RH2000 som översvämmas regelbundet …”

  Jag undrade om något område som ligger på 180 cm nägonsin har översvämmats av stigande havsnivåer (inte skyfall).