Göteborg – snart under vatten!

En läsare tipsade mig om en artikel i GT där det påstås att Göteborg inom 100 år kan komma att bli översvämmat. Göteborgs Stad har, i samarbete med bl.a. Chalmers och IVL, startat ett pilotprojekt som ska ger svar på frågan om hur staden drabbas när (inte OM) havsnivån stiger.
göteborg under vatten
Projektledare Ulf Moback, som är landskapsarkitekt på stadsbyggnadskontoret, tycks övertygad om översvämningsrisken.
”Om hundra år tror forskarna att havsnivån har höjts med en meter, även om ingen vet säkert förstås. Jag tror ju att det blir ännu mer”, säger han.
Nu hojtar antagligen en vaken läsare till: ”Men vänta, landhöjningen då?”
Det har Ulf Moback förstås tagit med i beräkningen.
”[R]edan konstaterad havshöjning tar ut landhöjningen i Göteborg”, säger han till GT.
För att undersöka om detta stämmer beger vi oss till SMHI och deras förnämliga data. Nedan ett diagram som visar havsvattenståndets förändring vid de svenska kusterna sedan 1886.

SMHI havsvattenstånd
Källa: SMHI.

Oj, oj, oj. Göteborgare, ni får nog passa er. Men vänta nu, effekten av den absoluta landhöjningen har tagits bort. OK, hur stor är den då? Låt oss återigen konsultera SMHI.
landhöjning
Källa: SMHI.

Kring Göteborg tycks den absoluta landhöjningen uppgå till ca 3 mm/år (se tabell ovan). Den apparenta landhöjningen (absolut landhöjning minus vattenståndshöjning) är 0,16 cm/år (se nedan).
uplevd landhöjning
Källa: SMHI.

Av tabellen ovan framgår att Göteborg ingalunda sjunker, utan tvärtom höjer sig med 0,16 cm/år. Visst är det bra att vara förbereddd på eventuella översvämningar. Staden ligger ju trots allt vid havet och i en flodmynning. Men varför skrämma folk till att Göteborg inom 100 år ligger under vatten?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jag kan tipsa om en webbplats med mätdata från vattenståndsmätare (tide gauges):
  http://www.psmsl.org/data/obtaining/
  I Göteborg mättes vattenståndet tydligen i Klippan 1887-1968. Under den tiden sjönk havsnivån, förmodligen på grund av landhöjningen. Sedan flyttades tydligen mätningarna till Torshamnen och sedan 1969 finns ingen märkbar trend. Så inte finns det några mätdata som stödjer påståenden om att Göteborg är på väg att slukas av havet.

 2. Peter Stilbs

  Beklämmande alltihopa. Och hydrologerna på SMHI, med Sten Bergström i spetsen, spelar med i detta trams. Utmärkt affärsidé för SMHI däremot.
  För Stockholm drar de en annan variant, som är svår att genomskåda, -den påstådda översvämmningsrisken för T-banan vid Slussen etc härrör från klimatmodellutfall där vattennivån i Mälaren skulle höjas pga mer framtida regn.
  Och så är det en propagandakonferens till i dag. Nu på SIDA – innehållet utbasunerat på SvD Brännpunkt :

  Försurning, föroreningar, klimatförändring och utfiskning är ett stort hot mot världens hav där hela ekosystem nu slås ut. Detta är ödesfrågor för mänskligheten som alltför sällan lyfts fram, skriver JOHAN SCHAAR, tillförordnad policychef på Sida. 

  Tack – ja – utfiskning – det vet vi alla.  Men vad vet en policychef på SIDA om det övriga ?  Han påstår desutom att El Niño skulle vara ett AGW-problem- om jag fattar honom rätt.  Uppvärmning i haven ?  Jaså ? Hur mycket då ?
  De experter som listas är Johan Rockström och Jaquelina Alder (UNEP).  Självklar moderator är givetvis Pär Holmgren – vem annars?

 3. Erik L

  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.shtml?stnid=050-032
  The mean sea level trend is -1.30 millimeters/year
  Hur tydligt kan det bli?
  Dom borde genast forska på vad dom kan göra åt den sjunkande havsnivån, Hamnbasängen kanske inte klarar att ta mot större båtar i framtiden, en utflyttning av hamnarna? Muddring?

 4. Labbibia

  Ja, som boende nära Sthlm vet jag i allafall hur man förbereder sig för de ”höjda” havsnivåerna……..Man sänker höjden på kajerna, eftersom landhöjningen har gjort att det inte längre går att bekvämt gå ombord på skärgårdsbåtarna. Så mycket för den havshöjningen!
  Även på ”min” lilla skärgårdsö har man nu undersökt hur höjda havsnivåer skulle komma att påverka byggnader etc. 
   

 5. Kent Forssgren

  Ursäkta om jag återkommer med några länkar. De är dock i detta sammanhang mycket relevanta och alla borde få ta del av dem. Inklusive alla världens politiker
  Förefaller passande att i detta sammanhang påminna om och citera den svenske havsforskaren Nils-Axel Mörners ord vad gäller havsytehöjningar.
  ”inom en hundraårsperiod kan räkna med en höjning av havsnivån på som allra mest tio centimeter, med en osäkerhetsmarginal på plus/minus tio centimeter.” ”Sammantaget har nivån för världens hav under de senaste 150 åren varierat något – både uppåt och neråt – men man kan inte se någon trend”
  ”Numera finns också satellitdata. Från 1992 till 2002 var grafen över havsytenivån en rak linje. Vi kunde se ’spikarna’, snabba tillfälliga höjningar, men inom ett halvår föll värdena tillbaka igen. Vi såg absolut ingen trend och för att havsytan ska höjas måste man ha en trend”, säger Nils-Axel Mörner
  ”Sedan hände något 2003. Plötsligt började satellitmätningarna visa 2,3 millimeter per år. ”Det såg ut som satelliterna mätt något nytt, men det hade de inte alls. Det var de gamla kurvorna som hade vridits upp. Man hade infört en ’korrektionsfaktor’. Det var inget som man hade uppmätt utan en siffra införd utifrån”, säger Mörner. ”
  ”Ansvariga i FN:s klimatpanel IPCC valde att utgå från Hongkong, som har sex tidvattenmätare, och de valde ett värde som ger en 2,3 millimeters höjning av havsytan per år. Men varenda geolog vet att Hongkong sjunker till följd av landsänkning”
  Läs vidare här på sidan 43i denna, i detta sammanhang, lite överraskande skrift:
  http://www.katterno.fi/portal/files/tidning/Katterno_2_2009_SE_final_lres.pdf
   
  Påminner också om brevet till maldivernas president:
  http://icecap.us/images/uploads/OpenLetter.doc.pdf
  Citerat ur det öppna brevet:
  ”And let us, for Heaven’s sake, lift the terrible psychological burden that you and your predecessor have placed upon the shoulders of all people in the Maldives, who are now living with the imagined threat that flooding will soon drive them from their homes, a wholly false notion that is nothing but an armchair fiction artificially constructed by mere computer modelling constantly proven wrong by meticulous real-world observations. Your cabinet meeting under the water is nothing but a misdirected gimmick or PR stunt. Al Gore is a master in such cheep techniques. But such misconduct is dishonest, unproductive and certainly most un-scientific.”
   
  Men på SVT i Vetenskapsmagasinet härom kvällen så rentvås IPCC från alla anklagelser om fusk. Det behövs bara några korrektioner säger man.  Det är ju synd att SVT´s journalister inte förstår att de som IPCC hållit på med sen starten är just korrektioner. Korrektioner av det verkligt klimatet till förmån för ett med särskilda syften påhittat klimat.
  Och syftet: påminner åter om en länk. Jacob Nordangård, Linköpings Universitet och en bit av hans synnerligen fascinerande avhandling med på temat Campaign for Global for Change – World Federalist Association.
  http://www.tema.liu.se/tema-t/medarbetare/nordangard-jacob/dokument/1.177148/Thoughtsleadingtoaction3.pdf
  Ett citat:
  ”Jag vill påstå att skälet till att mänskligt framkallade klimatförändringar så snabbt definierats som en sanning och ett mål för EU att åtgärda mer har att göra med de tongivande aktörernas egna intressen om att skapa en världsordning med stärkta internationella institutioner som de själva kontrollerar än en genuin oro för ett allvarligt miljöhot.”

 6. Labbibia

  Kent Forssgren
  SVT bedriver klimathotskampanj och har så gjort i flera år nu. Den ”objektivitet saklighet och opartiskhet” som ska styra dem enligt lagen, skiter de fullständigt i. SVT är numera nedlusat med en massa fd miljöaktivister. Så är tex en av ”vetenskapsredaktionen”:s chefer, Jens Ergon, fd ”Attac”-aktivist.
  Vänta dig inget vetttigt från det hållet.
  Vad gäller Mörner, så har ju AGW-rörelsen försökt att ta heder och ära ifrån honom på grund av att han säger som det är när det gäller havsnivåerna. Inte ens IPCC själva har tidigare ”larmat” speciellt högljutt om havsnivåerna. Jag vill minnas att de prognosticerar en höjning på mellan 30-70 cm de kommande 100 åren. Mao 3-7 mm årligen………vilket för övrigt verkar vara alldeles för mycket.

 7. Labbibia

  Kent Forssgren
  http://www.bokforlagetatlas.se/index.php?sid=2&pid=30&showauthor=96

 8. Bengt Abelsson

  Göteborgarna är kloka – av 14 kommentarer på GT är 13 st tvivlande eller kritiska till uppgiften om havsnivåhöjningen.
  Snart nog kanske våra politiker ser vad kejsarens kläder är sydda av.

 9. Tack för denna faktakoll! Jag undrar bara var denne man får sina siffror ifrån… Al Gore?

 10. Ann L-H

  Kent Forssgren m fl – återigen en länk som ger en viktig pusselbit till kartläggningen av bakgrunden till The Climate Change Scare 
  http://scienceandpublicpolicy.org/reprint/history_of_global_warming_scare.html
  Tjugo sidor som bekräftar citatet från Nordangårds avhandling. 

 11. Jag erinrar mig att jag läst något om detta på RealClimate och se vad jag hittade nu vid en snabb sökning (http://www.realclimate.org/index.php/archives/2010/03/ippc-sealevel-gate/):
   
  IPCC would never have published an implausibly high 3 meter upper limit like this, but it did not hesitate with the implausibly low 59 cm. That is because within the IPCC culture, being “alarmist” is bad and being “conservative” (i.e. underestimating the potential severity of things) is good.”
   
  Dom är allt bra lustiga 🙂
   
  För att återgå till sakfrågan. Har inte Göteborg haft en del översvämningar de senaste åren i samband med stormar då havsvatten så att säga har tryckts in?

 12. P.Persson

  Tack för länken Kent, sidan41-42 väl så läsvärd.
  http://www.katterno.fi/portal/files/tidning/Katterno_2_2009_SE_final_lres.pdf

 13. Joel

  Kent Forssgren { 10.12.10 at 09:44 }
  Attans! Jag skulle plocka lite citat från Mörner ur din post, och slå GT-alarmisten i huvudet med, men jag klantade mig när jag loggade in, så stycket jag kopierade blev publicerat rakt av. I sak är det ett bra inlägg, men det blev ju rippat från dig…

 14. Kent Forssgren

  Tack för konstruktiva kommentarer och kompletterande länkar: t.ex Ann L-H
  ”The IPCC was formed in 1988 with the purpose of assessing “the scientific, technical and socioeconomic information relevant for the understanding of the risk of human-induced climate change.”  — i.e. its main goal is based on the assumption of “human-induced climate change” – there was never an attempt to evaluate the scientific evidence of the cause.”
  Bara namnet IPCC säger väl allt om syftet! IPKK, Internationella Panelen för KlimatKontroll… Borde förståss ha varit för främjande av klimatstudier…
  Det borde vara dags för ett nytt öppet brev.  Kanske från denna läsekrets till vår högste ledare Fredrik Reinfeldt.
  ”lift the terrible psychological burden that you and your predecessor have placed upon the shoulders of all people in the Sweden…

 15. ingemar

  Snyggt jobbat, Maggie!

 16. ingemar

  Ni har väl sett detta inlägg om Climate Scam på NoTricksZone:
  http://notrickszone.com/2010/10/11/swedens-wuwt-maggie-thauerskold-crusells-skeptic-blog-the-climate-scam/

 17. Håkan Bergman

  Ett mera akut problem för göteborgarna är väl att Frölunda är under isen:
  http://www.score24.com/stats/statistics2.jsp?partner=dn&country=Sweden&lang=swe&tz=1&eventId=35238

 18. Nej Ingemar, det hade jag inte sett tidigare, och det var ren glädje att läsa P Gosselins post om Maggie.
  TCS kallas ’The WUWT of Scandinavia’, och det är inte lite beröm det.
  Stort Grattis Maggie, du värd allt det beröm du får!

 19. Labbibia

  Maggie
  Stort tack för ett som vanligt mycket bra inlägg. Är ganska zombie-lik när jag loggar in på datorn på mornarna. Missade därför att tacka  i tidigare kommentar.
  Stort tack också till Kent Forssgren och övriga för intressanta länkar.
   

 20. Bertel

  Kan enbart lägga mig i gratulatuionsforan ang NTZ,s uppskattande beskrivning av bloggen.Grattis Maggie. 

 21. Detta med havens ”försurning” tycks vara AGWs  nya räddningsplankan när temperaturhöjningen/isar inte längre är ”alarmerande”. Har ni någon länk som ”sågar” detta. Läste något mycket bra om balansen mellan haven och atmosfärens CO2 för någon månad sedan på Climate Realists. Kan inte hitta det!
  Det är viktigt att klargöra att det ständigt sker ett utbyte mellan hav och atmosfär av CO2!! Och att haven har 50 – 100 ggr mer CO2 än atmosfären.
  Varmare hav = mindre CO2 i haven
  Kallare hav = ökning av CO2 i haven
  Vad har havens ph varit historiskt.
  Salthalten gör att ph = 8,2 f.n.. Varierar dock mycket geografiskt!

 22. Peter Stilbs

  M.Sc.Eng. #21 – det hela är inte så enkelt som vissa tror. Dra öronen åt Dig om någon yrar om Henry’s lag. Den är bara del av ett större skeende, där CO2 lokalt är i delvis jämvikt med bikarbonat HCO3- och karbonat CO3–  – och uppslammad eller sedimenterad CaCO3.
  Man har dock aldrig jämvikt i haven – vilket försvårar alla resonemang.
  Totalt finns ca 40000 GtC kol i CO2/HCO3-/CO3– – form i haven. I atmosfären finns ca 800 (som CO2) och CO2-utbytet atmosfär/hav är ca 100 ner och 100 upp per år  – det är de siffror man hör.  Multiplicera med 44/12 för att få mängden i CO2-ekvivalenter istället för som kol (C).

 23. Slabadang

  Nivåer!
  Många upplever att Göteborg redan nu har blivit ett träsk men det har ju helt andra orsaker.I kommunen har de visat ett historiskt lågvattenmärke med korruptionsaffären.Den enda översvämningen göteborgare och hela riket redan befinner sig i så är det den av klimatlögner.

 24. Korven

  Fast problemet i Göteborg kam man lösa med ett litet trick..
  Först ökar man alla djup i sjökorten med 1,2 meter och vips!! stiger havet massor. Sedan går man ut med vattenståndsvarning till sjöfarten att vattenståndet idag är ovanligt lågt pga meterologiska orsaker.  Det måste man göra annars går Steena färjorna på grund.
   
  Bra va?

 25. Slabadang

  Peter Stilbs!
  Det finns många motsägelser om ”försurningen” av haven.
  Bristerna i resonemangen uppenbara frågan på hur haven kan blir surare och varmare samtidigt är en fråga som får klimatalarmistiska marinbiologer att få väldigt bråttom till lunch 11.20.
  Sen är havens problem det omvända nämligen att de är alkaliska.Ännu konstigare blir det när man kontrollerar på vilka CO2 nivåer ”försurningen” skulle inträffa.Enda förutsättningen är IPCC värsta CO2halts scenarier där det krävs mer fossil förbränningen än vad som faktisk existerar på planeten.Den ytterligare löken på laxen är att de väljer att hoppa över hela den långa resan ner mot mer neutrala ph världen som är positiv för livet i havet.Så ingenting om försurningen håller ihop i slutändan…..ingenting!!
  Man får den där sista ”nu befriar jag mig från risken att kallas lögnare” genom att säga ”Javisst finns det stora osäkerheter men..”

 26. #22 Tack Peter S.!
  Mycket intressant men som du skriver komplicerat! Hur bemöter man då påståendet att haven blir surare pga ökade utsläpp av CO2 från förbränning och vid tempstegring?? Haven avger ju gigantiska mängder CO2 vid uppvärmning!!
  Det finns forskning som visar att algförändring orsakat koralldöd.

 27. Tack även för #24!
  Ni är kunniga! Vill åter säga att det är MYCKET viktigt att bemöta ”försurningsalarmismen”!  Man kan ju fortsätta att utpeka CO2 som det stora hotet även om temperaturen planar ut och isarna växer till!!
  Kan någon skriva en replik på dagens Brännpunkt?

 28. Anonym

  Här finns en del som borde vara av intresse om försurning.

 29. Peter Stilbs

  M.Sc Eng. – som många påpekat är det korrektare att säga att ytlagret på haven blir mindre alkaliskt när det initialt tar upp mer CO2.
  Sen har vi alla dessa havsströmmar och omrörning och jämviktande med havsbotten och upplöst CaCO3
  För att inte tala om livet i haven – som också skapar CO2

 30. Björn

  ingemar [16]; Verkligen intressant info om Maggie och den här bloggen. Många possitiva kommentarer på hennes inlägg i bloggen NoTricksZone.

 31. Bra info! Just! Livet i haven skapa CO2 och förbrukar även CO2 som alger…..

 32. Slabadang

  Vi borde ropa på Gösta Wallin och eller Pehr Björnbom också!
  De grundläggande villkoren för försurningsprocesser genom CO2 är ingen klimatvetenskaplig utan en fråga för kemister.En artikel i ämnet för att reda ut grunderna skulle vara efterfrågad.Här tillskillnad från klimatvetenskapen råder knappast några tveksamheter om förhållandet mellan gasen CO2s absorbtion/löslighet i vatten kontra temperaturer och i olika koncentrationer.Alla vet skillnaden mellan att öppna en varm eller kall öl eller läsk.Att sätta grunderna på plats är viktigt.

 33. Adolf Goreing

  #26 finns en del här: http://www.co2science.org/subject/o/oceanacidification.php

 34. Guy Fardell

  I december förra året hade jag en e-mail-konversation med Björn Hansson på GP rörande en artikel skriven den 5:e eller 6:e december som handlade om en demonstration av ett miljögäng utrustade med gummibåtar och dykutrustning för att illustrera den oerhörda fara havsytehöjningen skulle innebära för Göteborg. Tyvärr går det numera inte att hitta originalartikeln i GP:s arkiv. Det verkar inte som om makthavare, journalister eller ”miljökloka” under det år som förflutit har kommit till ”insikt” om de verkliga förhållandena (e-mailen i omvänd tidsordning):
  Bäste Björn,
  Tack för ett rappt svar!
  Har inte sjäv haft möjlighet att svara förrän nu då jag kom hem sent igår. Men ändå:
  Isberg lossnar alltid från Antarktis, det är en del av den naturliga processen. Faktum är att det aldrig har funnits så mycket is på Antarktis som nu; Tedesco M., and A. J. Monaghan, 2009. An updated Antarctic melt record through 2009 and its linkages to high-latitude and tropical climate variability. Geophysical Research Letters, 36, L18502, doi:10.1029/2009GL039186.
  Den senaste auktoritativa studien av havsnivåhöjningen; Holgate, S. J., 2007. On the decadal rates of sea level change during the twentieth century, Geophysical Research Letters, 34, L01602, doi:10.1029/2006GL028492 (som kom för sent för att ha kunnat varit med i IPCC AR4) visar att havsnivåhöjningen de senaste 50 åren (1954-2003) var lägre (1,45 mm/år) än de 50 åren dessförinnan (1904-1953; 2,03 mm/år). Detta visar att havsnivåhöjningen icke accelererar som många påstår utan tvärtom avtar.
  Om nu havsnivåhöjningen 1,45 mm/år kombineras med landhöjningen för Göteborg om 1,17 mm/år blir nettohöjningen 0,28 mm/år. Det finns ca 100m (av ursprungligen 800m)  kvar av landhöjning att tillgå vilket innebär 10000-tals år av landhöjning. En nettohöjning av 0,28 mm/år ger en havsnivåhöjning av 2,8 mm/decennium och fram till år 2100 talar vi om 9×2,8 mm, d.v.s. 2,52 cm vilket är ungefär 1 tum!
  Då levande journalister och demonstranter i Göteborg kan tryggt lämna gummiattiraljerna hemma. För de boende och gästande turisterna i Göteborgs skärgård kan det under åren fram till dess  möjligen ha blivit aktuellt att justera en och annan brygga.
  Jag antar att du med söderhavsöar avser de mest kända objekten i detta sammanhang, nämligen Maldiverna och Tuvalu. Vad beträffar Maldiverna är detta mycket väl undersökt och dokumenterat och resultaten visar att havsnivån kring dessa öar har sjunkt (inte stigit!) sedan 1970-talet.
  Det är naturligtvis inget den nuvarande regeringen i Male vill föra till torgs, då man i sådant fall inte skulle kunna ägna sig åt PR-stunts (http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.226482-klimat-sos-fran-maldiverna)  som naturligtvis är avsedda att sätta press på omvärlden för att kunna hämta hem bidrag av olika slag.
  En utmärkt sammanfattning av forskninsläget finns här: http://wattsupwiththat.com/2009/03/19/despite-popular-opinion-and-calls-to-action-the-maldives-is-not-being-overrun-by-sea-level-rise/.
  Situationen på Tuvalu är liknande: http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=2-AV_ID=840535,00.html
  Bangladesh är en mera osäker historia men likväl som man i Holland (men tyvärr ej i New Orleans) har anpassat sig till situationen har man även i Bangladesh många år på sig  för anpassning.
  Havsnivåhöjning har pågått under många sekler och är ingen direkt nyhet och det verkar finnas mera spridda åsikter snarare än verkliga insikter i  frågan.
  I skrivande stund ger en googlesökning på ”Climategate” 27,2 milj. träffar och på ”Tiger Woods” 12,4 milj. träffar. På GP står det 21-5 till Tiger Woods (senaste månaden). Förutom en mycket balanserad och välskriven debattartikel av Torsten Linders finns 4 artiklar (vilket ska påpekas är mer än hos många andra MSM-media); alla med  obligatorisk bortviftning av betydelsen av denna nyhet.
  Var är analyserna? Var är den undersökande journalistiken? Nyheten berör den absoluta kärnan av klimatforskare verksamma i IPCC. Till och med deras egna har reagerat starkt ( t.ex. Mike Hulme, UEA). Denna affär kommer inte att försvinna, snarare kommer den att bli mer och mer uppmärksammad när nu också de data (till skillnad från e-mail-konversationen) dokumenten avslöjar undersöks närmare.
  Journalister och demonstranter kan få helt andra målobjekt än hittills.
  M V H
  Guy Fardell
  6 dec 2009 kl. 16.38 skrev Hansson_Björn_(GP):
  Bäste Guy!
  Tja, om jag inte tagit del av klimatforskarnas rön om att havet på några decennier kommer att stiga decimetrar på grund av att
  polarisarna smälter (se förra veckans nyhet om isbergen som lossat från Antarktis) så hade jag nog frågat demonstranterna det.
  Risken för att klimatpåverkan skall dränka söderhavsöar och stora delar av Bangladesh samt förändra våra skärgårdars topografi
  är nog numera en ganska spridd insikt. Åtminstone bland demonstranter och journalister.
  Tack för visat intresse!
  Björn Hansson
  Reporter
  Göteborgs-Posten
  Nyhetsredaktionen
  S-405 02 GÖTEBORG
  bjorn.hansson@gp.se
  031-62 46 33, 0705-69 41 39
  fax  62 44 95
  Från: Guy Fardell [mailto:guy.fardell@thermofisher.com]
  Skickat: den 6 december 2009 16:30
  Till: Hansson Björn (GP)
  Ämne: 350 i klimatdemonstration
  Bäste Björn,
  Det kanske hade varit på sin plats att fråga demonstranterna hur Göteborg skulle kunna hamna under vatten med tanke på att Sverige sedan istiden har haft landhöjning (för Göteborgs del ca 1,2 mm/år) eller?
  M V H
  Guy Fardell

 35. Björn

  Var har landskapsarkitekten Ulf Moback på stadsbyggnadskontoret i Göteborg fått sin utbildning? Är han utbildad eller har han genom en politisk utnämning fått sin titel? Man kan undra när han struntar i fakta om landhöjningen kring Göteborg. Vid en intervju på newsglobe.com 2010-03-22 skriver intervjuaren: ”Ulf Moback menar att de kommer klara de kommande 100 åren om de får ett statligt anslag på 10 miljarder kronor”. Sanslöst! Det är på det här sättet som skattemedel försnillas. Om det nu är så att fakta säger oss att landhöjningen är 0.16 cm per år, finns det väl ingen anledning att vidta åtgärder mot en dränkningskampanj av Göteborg. Tänk om alla skulle handla så oansvarigt med skattemedel som Ulf Moback.

 36. Adolf Goreing

  #27 här ser vi RealClimate gatekeepers in action! Tror inte att Monckton har rätt i allt men de tvärsäkra uttalandena från Annan, Santer, Schmidt och Hansen visar att de är pressade. Det finns väldigt många tveksamheter i deras svar. Låt oss ta två centrala exempel: ”snowball earth”: man vidhåller att det var förhöjda CO2-nivåer som fick jorden att ta sig ur denna kalla period. Man talar dock inte om det centrala: var kom den förhöjda CO2-halten ifrån? Dinosaurie-SUV:ar?
  Hansen har tycligen nyligen publicerat en desperat artikel som envist pekar på hur jordens värms upp genom AGW. Ett temp.diagram visas. Ett grundläggande ”fel” som är elementärt när man läser statistik på forskarnivå: man får ALDRIG göra medelvärden av tidsberoende variabler om man inte vet sambandet. Det är missvisande. Hansen har trixat med medelvärdena så varken 1998 eller 2010 års peak syns. Istället får vi en känsla av ständigt, oavbruten stigande värme. Väldigt fult och helt oseriöst.
  Vad gäller försurningen så tycker jag att man sammanfattar problemet bättre. Det handlar inte om försurningen i sig, säger man, utan den brist på byggmaterial för korallrev och andra organismer den antas orsaka. Det finns dock INGA verkliga observationer som tyder på detta utom när t.ex Greenpeace fartyg  (som skulle”verfiera” koralldöden) rände rakt in i ett rev och förstörde koraller motsvarande tillväxt i 300 år eller så!

 37. Anonym

  Lägg märke till att man visst talar om det centrala: var kom den förhöjda CO2-halten ifrån? Inte från dinosaurie-SUV:ar utan: ”CO2 continued to degas from the Earth in volcanic gases and in ocean hot springs, building up in the atmosphere until it got hot enough to overcome the high albedo of the ice, melting it catastrophically in a runaway ice albedo feedback.”

 38. Slabadang

  Anonym!
  Det är intressant att läsa motargumenten till Moncktons samanfattning.Det är uppenbart vad de INTE svarar på.Man borde vända på frågan och istället fråga klimathotarna vilket PHvärde som är ”optimalt” för haven. Jag lovar dig att de får bråttom till lunch allihop. Att ph neutralt är bättre än 8,1-8,2 är nog något som du får klämma ur dem lika lätt som sista klicken i en gammal torkad kaviartub. Att dessutom utesluta både mätningsfel och alternativa förklaringar är bara vad klimatvetenskaplighetens alltid gör.De testar ALDRIG alternativa hypoteser.Ett halvt medgivande kommer dock när de erkänner att varmare hav avger CO2.
  Då springer de logiskt in i en vägg till.Hur ska de kunna hävda att haven redan både värmts upp och redan blivit surare.Vänder man på logiken så är väl i så fall en uppvärmning av haven en viktig faktor till att vi fått förhöjda halter av CO2 i atmosfären och som vanligt inte tvärtom. Hur en samtidig ökad havstemperatur och ökad försurning kan ske blir förblir en obesvarad gåta, där klimatvetenskapen helt enkelt inte kan svara.
  Sen finns det ju också det där som heter phytoplankton i haven som står för 70-80% av planetens produktion av syre där CO2 och solljus är grunden för processen.Larmrapport om att de hade minskat med 50% publicerades i Nature pga av ”uppvärmning” (en artikel som nu gör att en av mina vänner som är marinbiolog söker jobb som vad som helst för att hon inte vill förknippas med ”klimatfalserierna” längre). Hur funkar det om CO2 halten ökat i haven och varför syns inte det i mätningarna av syrehalten i atmosfären njärvi dessutom bränner mer syre än någonsin?
  Kleypas Doney Hoegh-Goldberg et al mfl undviker alla motstridigheter och uppenbart är att vänster hand inom klimathots industrin inte har en aning om vad den vänstra gör.

 39. Adolf Goreing

  mer ”försurning”:
  http://www.co2science.org/data/acidification/acidification.php
  http://www.co2science.org/data/acidification/background.php
  http://www.co2science.org/data/acidification/results.php
  Det finns alltså väldigt lite stöd i vetenskapliga artiklar för både en kraftfull försurning och de fömodade följderna av detta.
  Det är väl lite på modet just nu? CO2 skrämmer inte längre. Då tar vi till artutrotning, havsnivåhöjning, försurning osv. Det går nästan att skriva en tidsschema för lanseringen eftersom man redan har lanserat dessa skrämselskott i tur och ordning utomlands. Vi är lite sena här i Sverige.

 40. Pär Green

  I dagens DN!
  Elpriset väntas nästa år stiga i södra Sverige medan det kan sjunka i andra delar av landet. Det blir följden när Sverige
  delas in i nya prisområden för handel på den nordiska elbörsen. Hur stora prisskillnaderna kan bli är dock svårt att bedöma. – Vi har kommit fram till att det genomsnittliga priset längst i söder kommer att ligga 3 till 5 öre högre per   kilowattimme än i de andra prisområdena, åtminstone tills den
  nya kraftledningen på västkusten blir klar, säger  energikonsulten Niklas Damsgaard på Econ Pöyry. HUR PRISUTFALLET blir beror helt på vilka modeller man använder för sina beräkningar, betonar Damsgaard. Det håller Mikael Odenberg, generaldirektör på Svenska Kraftnät, med om och
  vill inte ange några siffror: – Vissa perioder kommer det att  vara ett något högre pris i söder, andra perioder kommer  priset att sammanfalla, säger Odenberg. DEN NYA  prisområdesindelningen görs för att bättre spegla det verkliga
  marknadspriset i Sverige. Söder om en linje Varberg– Oskarshamn är behovet av el större än tillgången. Det beror på att större delen av den svenska kraftproduktionen finns norr om den linjen och att kraftledningarna för transport av el från norr till söder har för dålig kapacitet. Förhoppningen är att övergången från ett svenskt prisområde i dag till fyra nästa höst ska leda till ökad kraftproduktion längst i söder. Enligt Niklas Damsgaard kommer elpriset att variera mer under
  dagen längst nere i söder än i de tre prisområdena norr därom där vattenkraften jämnar ut priset. FÖR DE ELKUNDER som sluter nya fasta elavtal gäller det att se upp, speciellt om man bor i södra Sverige och har avtal som sträcker sig längre än till nästa höst. – Det kan fi nnas prisklausuler som gör att priset ändras. Om man väljer något elbolag som inte har en sådan prisklausul behöver man inte vara rädd för att priset ändras,
  säger Bo Hesselgren, chef för Konsumenternas elrådgivningsbyrå. LARS-INGMAR KARLSSON lars-ingmar.karlsson@dn.se 08-73
  Är dags att kräva ett totalt-stopp på alla energiskatter!
  Tills det finns faktiska uppgifter/bevis på att finns något som helst CO2 problem!
  Ett allmänt upprop till han, som inte vet när han skall sluta tvätta ansiktet! Hur kan vind-el sätta ett pris på el som inte kan leverera? Ca x % kommer från vindkraft!
   

 41. Lejeune

  #40
  …..till detta skall läggas vindkraftsvansinnet, här en liten film från UK i frågan: http://www.europesillwind.org/films/europes-ill-wind-2.html

 42. Ann L-H #10
  Och det här från
  The History of the Global Warming Scare
  http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/reprint/history_of_the_global_warming_scare.pdf
  One of Maurice Strong’s accomplishments was enlisting certain NGOs as part of the UN process. Recently at Bali they have been getting more open about the real point of the global warming scare: The Climate Action Network web site provides the following discussion: ”A common theme was that the “solutions” to climate change that are being posed by many governments, such as nuclear power, carbon capture and storage (CCS) and biofuels are false and are not rooted in justice. … a climate change response must have at its heart a redistribution of wealth and resources” [Ref.23].
  France’s former President Jaques Chirac had previously (in 2000) called Kyoto ”the first component of an authentic global governance.” [Ref.24], while Canada’s Prime Minister, Stephen Harper, referred to the Kyoto accord as: ”Kyoto is essentially a socialist scheme to suck money out of wealth-producing nations”. [Ref.25]
   

 43. Pär Green

  Hälften av de svenska kärnreaktorerna står just nu stilla och risken för en ny prischock på el är stor. I eftermiddag kostar en kilowattimme 63 öre på elbörsen i Oslo.
  Läs mer
  Fem av Sveriges tio kärnkraftverk står just nu stilla – Ringhals 1, Ringhals 3, Forsmark 2, Forsmark 3 och Oskarshamn 3.
  Tillsammans står de för nästan 60 procent av den svenska kärnkraftskapaciteten i och med att de två största reaktorerna O3 och F3 står still. Nu varnar experterna för en ny prischock på el i vinter. – Med tanke på hur extremt många förseningar och problem som reaktorägarna har haft det senaste året finns det väldigt mycket oro på elmarknaden för att den svenska kärnkraften ska driva upp priserna även i vinter, säger Jonas Almquist, Nordenchef för konsultföretaget Bergen Energi till Dagens Industri. Han säger att de många problemen och driftstoppen för de svenska kärnkraftreaktorerna orsakat högre elräkningar för de svenska elkunderna på 7 miljarder kronor enbart under det senaste året. Kärnkraftsproblemen har höjt elprisnivån med 6 öre per kilowattimme, enligt Jonas Almquist. – I snitt var dagspriset på elbörsen Nordpool Spot drygt 53 euro per megawattimme det senaste året. Det är den högsta nivån sedan den gemensamma nordiska elbörsen inrättades, säger Jonas Almquist.
  Oron för att de svenska kärnkraftsreaktorerna inte kommer igång innan vintern drar in över södra och mellersta Sverige syns redan nu i prissättningen på Nordpool Spot.
  Mellan sju och åtta i kväll, när elkonsumtionen är som högst, kostar en kilowattimme nästan 63 öre i Sverige. Det är mer än tio öre högre pris än förra veckan.
  Läs här om varför de svenska kärnkraftverken står stilla.

 44. Björn

  Per Green [40]; Du trycker ju på en del ömma punkter. Jag tycker att det märkligt att man höjer priset i Skåne med minnet av att man nyligen stängde av ett modernt kärnkraftverk som Barsebäck. Motivet som jag har uppfattat det för höjningen i Skåne är att stamnätet inte klarar av försörjningen. Det krävs alltså en förstärkning av stamnätet från norr. Hela elmarknaden är en bluffverksamhet där man kan beställa grön el fri från kärnkraft och kolkraft. Detta är ju bedrägeri eftersom vi vet att all inmatad el i stamnätet blandas. Det går inte att urskilja vad som kommer från vad. Men säljargumentet finns. Hur ofta skulle inte det bli elbrist om näten vore separerade med avseende på elkälla, därför är reklamen bedräglig och borde anmälas till Konsumentombudsmannen.
  Det svenska stamnätet som går från norr till söder i Sverige ägs av staten och drivs av Svenska Kraftnät. Det är därför en märklig tanke att strömmen skall differensieras beroende på var man bor, men sista ordet i denna fråga är nog inte lagt ännu.

 45. Pär Green

  Björn #44
  Det finns en hel del information om hur vi konsumenter blir ”lurade”! (kanske är det du Björn?) I så fall, tack!
  http://www.dubu.se/index-filer/Page764.htm

 46. Erik L

  #43
  Pär Green skrev:
  ”Mellan sju och åtta i kväll, när elkonsumtionen är som högst, kostar en kilowattimme nästan 63 öre i Sverige. Det är mer än tio öre högre pris än förra veckan.”
  Och 51 öre högre än snittpriset år 2000. Vad har gjort elen drygt 500% dyrare under tio år? Har de anställda vid kraftverken fått löneförhöjning?
  http://www.eksjoenergi.se/template1.asp?gid=1&pid=73

 47. Pär Green

  Erik L # 46
  Som jag har uppfattat det,  bestämmer den dyraste el-leverantören priset på El!
  Varför samtliga El-leverantörer har vindkraft!
   
   

 48. Pär Green

  Erik L # 46
  Förlåt, skulle varit, den dyraste el-producenten!

 49. Bo E

  Björn 44
  Du har träffat huvudet på spiken.
  Det är ju helt självklart att de PK elkonsumenter som satsar på dyrare men grön el naturligtvis också skall få just bara sådan el.
   Inget annat. Dvs när det t ex INTE blåser, så blir dom helt enkelt bortkopplade från nätet. Och alla borde därmed vara nöjda och glada.

 50. Bo E

  Jag tror att kärnkraftsägarna helt rått har kalkylerat med att få sina ombyggnadskostnader för sina verk betalda av dessa säsongsmässigt upphausade elpriser. 
  Detta är nog tusan planerat av excel-bonus-gubbarna i förtagsledningarna.
  Det hände ju förra vintern.. !     
  Men 1 gång är kanske ingen gång..
  Händer det nu igen så vet vi!
  För 2 gånger är en gång-gång… 

 51. Björn

  Pär Green [45]; Jag är inte identisk med den Björn som du refererar till, men ändå slagkraftig.

 52. Ann L-H

  Ingvar Engelbrecht # 42 –  Man kan undra hur allmänheten skulle reagera om den blev medveten om den verkliga agendan bakom klimathotet.
  Sista raderna på sid 10 är också värda att begrunda, inte minst med tanke på att klimathotet sannolikt ersätts av hotet om utarmningen av den biologiska mångfalden, även det sjösatt  på M. Strongs FN-toppmöte i Rio 1992:
  ” … the convention on Biological Diversity was not preceded by a comprehensive scientific assessment. Scientists persuaded politicans and lawyers that biological resources were being destroyed so fast that the future well-being of the human race could be imperiled.”
  Kommer NGO-rörelsen med M. Strong och BIG MONEY i kulisserna att kunna  roffa åt sig problemformuleringsprevilegiet ännu en gång eller har vi fått vår trippelvaccinering och blivit resistenta mot deras propaganda nu? 

 53. Ingemar

  Klimathot, försurning av haven, och nu senast hot mot artmångfalden. Det centrala i allt detta är fortfarande den globala uppvärmningen. CO2 är skurken. Jag tror att det är denna stora Climate Scam som måste avslöjas. Med ett sådant avslöjande faller även påståendena att CO2-ökningen orsakar de andra sakerna. För om inte CO2 är orsaken till all miljöförstörelse så betyder det att orsaken får sökas på annat håll; man får ta ett problem i taget och se vad som verkligen är hot och vad som i så fall behöver göras. Men hela den grandiosa anfallsplanen mot det industriella och civiliserade samhället faller i bitar. (Den gamla idén att eliminera människor visade sig ju föga framgångsrik på 70- och 80-talen och fungerar fortfarande inte.)

 54. ANNONym xxx

  Olle Sckrockström huserar på Chalmers så det är inte konstigt att Chalmers och IVA är där. Sedan har dom väl mer $ i ögonen än torra göteborgare i åtanke. Det de är ute efter är statliga forskningspengar för miljönära forskning som ännu inte är helt kommersiell, de tänker sig alltså att genom statlig sponsring kunna tillverka åtgärdspaket för översvämmade eller översvämningshotade miljöer och sedan typ använda Göteborg som ’ the role model’
   

 55. Med anledning av diskussionen tidigare i tråden om havens försurning:
  För att få mina växter, plantor, grönsaker, frukter m.m. att växa maximalt och ge maximal avkastning så nöjer jag mig inte med att bara jordisera, utan dessutom vattnar jag min växtlighet med egentillverkat gödsel/näringsvatten. Detta framställer jag genom att alltid ha ett flertal 200-liters fat fulla med grönmassa, köksavfall m.m. och vatten. Efterhand som jag använder näringsvattnet och det delvis upplösta organiska materialet så fyller jag på med mer ”färsk” grönmassa (OBS! ej komposterat) och vatten. Jag kallar detta för latmansjordisering, eftersom jag utan några större näringsförluster (och utan något vidare arbete) till lufthavet kan få ner ännu mer organiskt material och näring i jorden. Förutsatt att jorden är lucker, vilket den ju alltid är där jag jordiserar.
   Jag har nu varit i ute och mätt pH-värdet i en av tunnorna (som ju borde innehålla en hel del CO2) och det visade 8,0 – ett värde som mina växter och grönsaker tydligen gillar.   

 56. Ingemar #53
  Man bör nog hålla isär ”det gamla klimathotet på grund av industrialisering  och utsläpp av CO2” från allmän oro för miljön på klotet.
  Även om det från början handlade om att försöka sätta käppar i hjulen för industrialiseringen i exempelvis Kina, så är det ju inte aktuellt längre.
  Inte nu när det går att tjäna pengar genom investeringar även där. Så var det inte när CO2 blev en stor klimatbov…
  Men övriga miljöproblem blir ju inte mindre  bara för att klimatet tycks sköta sig självt.
  Och jag uppfattar det inte som att det enbart är en global uppvärmning (om den nu existerar) som skapar miljöproblem.
  Naturen har väl kanske sina egna miljökonflikter i liten skala som naturen jobbar med, men grejen är att människan har lite kraftfullare verktyg för att snabbare och effektivare ändra på naturen.

 57. tty

  Pinfärsk undersökning om havsytans förändring 2003-2009 baserad på gravimetriska mätningar visar på en höjning av 1,0 +- 0,4 mm per år globalt:
  Riva, R. E. M., J. L. Bamber, D. A. Lavallée, and B. Wouters
  Sea-level fingerprint of continental water and ice mass change from GRACE Geophys. Res. Lett., 37, L19605, doi:10.1029/2010GL044770
   
  Jag är skeptisk när det gäller GRACE-mätningar av istjocklek p g a osäkerheten i de isostatiska justeringarna, men den felkällan bör vara betydligt mindre när det gäller havsnivån. I varje fall bör gravimetriska mätningar vara betydligt tillförlitligare än radarmätningar.  Nivåhöjningarna i Sverige (och Göteborg) ligger litet under det globala genomsnittet.

 58. Risto Kastarinen

  Om ni vill få lättlästa fakta om hur elbolagen skinnar oss med vinstmarginaler på mellan 200-500% så läs denna mycket läsvärda beskrivning om hur elpriset styrs up av de oligopolistiska aktörerna med tyst godkännande av våra politiker. Om gemene man läste detta på första sidan på tex DN eller SvD så skulle det nog bli uppror. Men det lär ju inte hända med vår PK press. Hörde förresten vår kära fd energiminister oja sig i en TV debatt om att Vattenfall inte var vinstgivande nog ! Vinsten skulle inte enligt henne räcka till de gröna energisatsningar man ville göra och därför skulle Vattenfall styckas upp.
  http://www.dubu.se/index-filer/Page812.htm

 59. Labbibia

  tty # 57
  Att se hur havsnivåerna utvecklas borde ju vara det optimala sättet att kolla huruvida AGW-alarmisternas eviga larmande om smältande isar och högra globala temperaturer stämmer eller inte. Smälter Grönlandsisen eller Antarktis fastlandsis? Blir havet varmare och utvidgas därför? 
  Svaret är uppenbarligen: Nej, i varje fall inte snabbare än tidigare. Mao de höjda globala temperaturerna som uppmätts  beror antingen på UHI eller tricksande med tempdata. 
  Så enkelt är det faktiskt?……… 

 60. Ingemar

  Uffeb #56,
  Företrädare som uttalar sig i namn av klimatforskningen i IPCC:s regi, påhejade av massmedia som ger dem en röst gentemot allmänhet och politiker, blandar ständig (och ofta medvetet) samman ”klimathot” med ”miljöhot”. Har du inte märkt det? – Följaktligen är det fortfarande klimathotet som är centralt för det offentliga samtalet. Att diskutera utfiskning, artutdöende, övergödning av Östersjön, översvämningarisker i monsunberörda länder, etc är betydligt svårare. Dessa saker har nämligen helt olika orsaker och kräver olika åtgärder – åtgärder som inte kräver en drastisk och förödande avveckling av CO2-produktionen.

 61. Korven

  Dinosaurierna, mammuten och den sabeltandade tigern har dött ut. Vems fel är det?

 62. tty

  Korven #61
  Mammuten utrotades med nästa hundraprocentig säkerhet av människan. Den sabeltandade tigern dog ut när dess viktigaste byte (mammut/mastodont) försvan, alltså troligen indirekt p. g. a. mänsklig påverkan.
  Dinosaurierna (utom fåglarna, som faktiskt är dinosaurier) dog ut i samband med ett stort asteroidnedslag i Chicxulub i Mexiko.

 63. Bertel

  Korven #61
  Eftersom alla alternativ, dvs sk minoriteter utan makt i dagens samhälle är uteslutna ur historisk perspektiv, blir kvar västerlänsk hetrosexuell vit man 40 + som är trolig orsak till utrotningen(IPCC logik).  🙂

 64. Ingemar #60
  Jo det upptäckte jag tidigt.
  Och min ”konspiratoriska” uppfattning om att CO2 lyftes fram för att hejda den snabba industrialiseringen i Kina och Indien är ju inte längre aktuell.
  Nu tjänar man mest pengar på att investera i Kina.
  Att jobben i Europa och Sverige blir färre har vi ju egentligen råd med… det gäller bara att vi blir så få som möjligt som delar på kakan.
  OBS! Ironivarning på slutet … 🙂
  Det gäller att försöka vara tydlig.

 65. Bertel

  tty #62
  Eftersom jag är intresserad av ämnet, så undrar jag ifall du har länkar ang orsaken till mammutarnas/mastodonternas utrotning. Jag hade för mig att vi inte vet varför dessa arter dog ut.
  Att människan jagade dessa som byte är belagd men säker kunskap om att människan lyckades utrota dom, var för mig en nyhet.Tex Wikipedia har endast ev meteoritnedslag för ca 12 900 år sedan som en hypotes(låter för mig som osannolik) varför mastodonterna dog ut i nordamerika. 

 66. tty

  Bertel #65
  Det finns en omfattande litteratur om det senpleistocena utdöendet av megafaunan. I just mammutens fall råkar det vara ovanligt klart eftersom den dog ut på Eurasiens och Nordamerikas fastland för ca 10000 år sedan men levde kvar på det obebodda Wrangels land till för ca 3700 år sedan. De första människorna (inuiter) kom till Wrangels land för ca 3700 år sedan. Det kan ju naturligtvis vara en tillfällighet men det verkar milt sagt osannolikt, allra helst som samma mönster går igen på mängder av andra ställen. När de första människorna kommer, försvinner de stora djuren snabbt.
  Wikipedias meteoritnedslag kan du lugnt bortse ifrån. Det finns knappast någon geolog eller paleontolog som tar den teorin på allvar.

 67. Bertel

  tty#65
  Tack för svaret.
  Att det är  jakten som sannolikt var avgörande orsak för utrotningen säger jag inte emot(tror på detta själv) och allt talar för detta, men jag lämnar litet utrymme för framtida studier innan vi stänger kunskapsluckan.   

 68. ThomasJ

  Peter Stilbs – erinrar ej ref… sorry, men du nämnde i någon tråd
  ett seminarium på IVA. Idag landade IVA’s tidning i brevlådan med ’Headline’: ”Naturen gäckar även de bästa klimatmodeller”.
  Är denna artikel från det ditt reffade seminarium?
  http://www.iva.se/IVA-Aktuellt/IVA-aktuellt-artiklar/Komplex-natur-gackar-aven-de-basta-klimatmodeller/
  Mvh/TJ

 69. Peter Stilbs

  ThomasJ #68 – det är detta seminarium
  https://www.klimatupplysningen.se/2010/10/07/iva-skandalen/

 70. Korven

  Fel,fel,fel…
  mammuten utrotades av klimat-koldioxiden. Dessa ångor utsöndrades av invånarna i Flen och Katrineholm. De är fattiga stackare som kör gamla Volvo 740 turbo. Dessa spyr formligen ut, som cykloner,   giftgas, det vet vi alla. Men dom skyddas av Länsherren Herr Göran.
  Om vi stoppar Katrineholmarna och förinta deras koldioxidmonster, Volvo 740, kan vi kanske få tillbaka den trevliga elefanten och återskapa lite biologisk mångfald på planeten.
  För övrig vill jag säga att det är en avskyvärd lögn att påstå att ”Lille söte Knut i Berlin” och hans isbjörnskollegor smaskar i sig sälbäbisar så blodet stänker.

 71. Bert

  Om isbjörnarnas framtid i Vetandets Värld inom kort

 72. Håkan Bergman

  Korven #70
  Förvisso bör Katrineholm förstöras, men det borde höra till allmänbildningen att veta att mammutarna dog ut pga. bristen på papputar!

 73. tty

  Håkan Bergman #72
  Eller som någon sa: ”ingen kan tro att Göran Persson är en stor statsman efter att ha sett Katrineholms centrum”

 74. Lars C

  Göteborgs verkliga problem är när kraftiga stormar pressar in vatten som bromsar utflödena från Göta Älv och däri tillrinnande åar när regnvattnet ska ut. Då blir det översvämning långt från havet som tex i Mölndal när Mölndalsån svämmade över för några år sedan. Det handlar om enstaka tillfällen men kalkylerar man med allt värre mer frekventa stormar så blir det naturligtvis värre. I det korta perspektivet så kommer en eventuell höjning av havsytan inte att påverka detta. Det handlar om meter i vattenhöjning när det piper i ordentligt.
   
  http://www.sjofartsverket.se/Om-oss/Organisation/Sjotrafikavdelningen/Vastkustens-sjotrafikomrade/Hamninformation/Goteborg/

 75. Lars C #74
  Det handlar inte bara om vindar. Lufttrycket har en mycket stor påverkan på havsytans nivå.
  Inte för att jag menar att det har med klimat eller CO2 att göra, men havsnivån kan variera kraftigt om det är ett längre hög- eller lågtryck i det aktuella området…
  Ett kraftigt och envist högtryck över Bottenviken sänker vattenståndet i norra delen av Östersjön och skickar vattnet söderöver.
  Och tvärt om och så vidare, men det där vet väl både du och andra kustboende.
  Havsnivån varierar kraftigt beroende på om det är högtryck eller lågtryck. De andra variationerna som beror på landhöjning, eller stigande havsnivå generellt, är försumbara för den som litar till sina egna personliga iakttagelser.
  För att inte tala om de områden som har kraftigt tidvatten…
  Inte för att jag vet om man iakttagit värre stormflod på grund av en eventuellt ökad havsnivå (med några millimeter) men det kanske finns de som vet?

 76. C.A.

  -Du Kålle, -jaa Ada,snart får vila vada,
  -jaaru Kålle det blirla nog bara kommunalpamparna
  som får åka  jolle..
  Hej å hå, snorkel på!