IPCC: Vad ska in, sol och vind

https://youtu.be/BddfNglybrQ

I detta avsnitt fortsätter jag att prata om FN:s klimatpanel IPCC som alla våra politiker förlitar sig på och vars slutsatser ligger till grund för snart alla politiska beslut. Jag vill att alla ska förstå vad det här är för en organisation och vad den har i sitt bagage.

Våren 2011 meddelade IPCC i en pressrelease att man färdigställt en specialrapport som visar att nästan 80% av världens energibehov kan tillgodoses av förnyelsebara energikällor år 2050, främst genom en kraftig utbyggnad av sol och vindkraft. När den drygt tusensidiga specialrapporten publicerades kunde pressreleasens uppgift spåras till ett kapitel där IPCC som huvudförfattare anlitat en topptjänsteman inom Greenpeace International. Det var dess Renewable Energy Director Sven Teske. Uppgiften i pressreleasen hade hämtats från ett arbete publicerat av Sven Teske och medarbetare, vilket i sin tur härstammar från en Greenpeace-rapport sammanställd av samma Sven Teske. I detta arbete hade man också samarbetat med en paraplyorganisation för den europeiska industrin för framställning av förnyelsebar energi.

Teske har som IPCC-expert utvärderat sin egen rapport, vilket onekligen varit det enklaste sättet för IPCC-ledningen att försäkra sig om att utvärderingen skulle vidarebefordra Greenpeace-rapportens positiva bild av den förnyelsebara energins möjligheter.

Greenpeace-rapportens vetenskapliga trovärdighet ökades inte av att man lät IPCC:s upphovsman Sven Teske utvärdera den och att man försökt få det att se ut som en objektiv IPCC-rapport. IPCC har haft och har fortfarande svårt att skilja på vad som är vetenskap och vad som är miljöpolitisk agitation.

Donna Laframboise invände redan år 2010 mot att IPCC utsett Greenpeace-direktören Sven Teske till huvudförfattare i den planerade specialrapporten om förnyelsebara energi. Hon ställde också den relevanta frågade ”Var slutar Greenpeace, och var börjar IPCC?” Jag önskar att klimatfrågan kunnat frigöras från politik och istället utvärderats utifrån strikt vetenskapliga principer, utan politiska förtecken eller dolda agendor som jag kommer prata mer om i nästa avsnitt.

http://climateaudit.org/2011/06/14/ip…

http://www.greenpeace.org/internation…

http://nofrakkingconsensus.com/2010/0…

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Anders

  Tack Elsa! Det är stor ära… att få lyssna till Dina kloka ord och finurliga presentationer! Kanske kenneln kan klassas som sanitär olägenhet som sprider ett farligt virus (likt minkarna) och därmed måste elimineras. Skämt åsido, problemet är mycket allvarligt, vilket Du så tydligt redovisar! Tack igen!

 2. Evert+Andersson

  Vilken fantastisk nytta Elsa gör med dessa korta och avslöjande videor. Tack. Vi får hjälpa till och sprida vidare då märkligt nog inga journalister hugger på denna praktskandal.

 3. Daniel Wiklund

  Elsa W och Donna L är två strålande ljus i klimat mörkret.

 4. Simon

  Instämmer med alla föregående skribenter. Lysande!
  Tycker de här kortare avsnitten funkar väldigt bra för övrigt. Kan nog fungera bättre för yngre förmågor som har svårt att sitta still och behålla uppmärksamheten en längre stund. 🙂

 5. Lasse

  Tack Elsa
  Demokraterna i USA har en klimatpolitik som nästan är lika hård som vår.
  De tycks vinna valet med lika tveksamma metoder som Greenpeace/IPCC tillämpar.
  De får hjälp av den censur som fria sociala medier börjar tillämpa på videos som denna.
  Kina kom och befria oss 😉

 6. JP

  Tack Elsa för att du hjälper till att lyfta aktivistkopplingarna inom IPCC!

  Har lite problem med att accessa länk #2, den som går till greenpeace.org. Men jag missar väl troligtvis inget viktigt 😉

 7. Robert Norling

  Tack Elsa, alltid lika hör och se värda. Länkar vidare till alla möjliga och omöjliga grupper.

 8. #6 JP

  Jag tror att jag fixade länkarna.

 9. Johan #8.

  Jag tror att det är den rapporten som åsyftas. Här är en lite kortare artikel som också påstår att världens energiproduktion kan vara 80% förnyelsebar till 2050.

  https://link.springer.com/article/10.1007/s12053-010-9098-y

  Rena stolleprovet. Sven Teske verkar numera vara forskningsdirektör för the Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney. Numera förespråkar han 100% förnyelsebart.

 10. Lars Thylen

  Terminologi kan influera tankar i fel men förmodligen alltid avsedd riktning.
  Vad betyder egentligen ordet ”förnyelsebar” i begreppet ”förnyelsebar energi” som ju kastas runt? Energin är ju inte förnyelsebar i den meningen den kan försvinna för att senare ur tomma intet återskapas. Möjligen med undantag av Big Bang, men jag tror inte att våra klimatalarmister har kommit dithän än.
  Termen ” förnyelsebar energi” är sålunda missvisande, kalla det i stället ”icke planerbar energi ” , eller ”existerande omvärldsenergi ”eller något annat som inte har en falsk positiv klang . Så länge det handlar om sol och den absurda vindkraften är en lämplig akronym kanske ”SoV” sol- och vindenergi, ity det kanske är bäst att vi sover vid storskalig introduktion.

 11. Håkan Bergman

  Dokusåpan Fixarfrasse går in på nästa säsong.
  https://www.svd.se/ygeman-elen-och-lognerna/i/senaste/om/ledare