En inflytelserik fransk medeltidsutopist

Jean Marc Jancovici

Jean-Marc Jancovici, Frankrikes mest inflytelserike energi-och klimat rådgivare.

Detta inlägg är en fortsättning på https://klimatupplysningen.se/fransk-klimat-och-energipolitik/.

Jancovici är nog ett okänt namn i Sverige. Det borde det inte vara med tanke på Frankrikes vikt inom EU. Vad EU beslutar måste svenska lagstiftare rätta sig efter. I förlängningen påverkas svensk energi-och klimatpolitik av nymalthusianen Jancovicis teorier som går ut på att alla råvaror snart kommer att ta slut och att en övergång till ett agrart förindustriellt samhälle är oundviklig.

Man kan hävda att det redan finns så många klimatgalningar i Sverige att vi inte behöver bry oss om utländska sådana. Var Maurice Strong och Hans Joachim Schellnhuber betydelselösa för den globala respektive europeiska klimatpolitiken?

Det skrämmande med Jancovici är inte hans extrema åsikter, utan att politikerna till höger och till vänster lyssnar till honom och tar intryck.

De f.d miljö-och klimatministrar jag lyssnat till under parlamentsutfrågningarna förklarade att deras väg för att nå klimatmålen var ”sobriété”, eufemism för att avsiktligt ändra fransmännens livsstil till ett samhälle med låg konsumtion och rörlighet, d.v.s fattigdom.

Wikipedia: ”Jean-Marc Jancovici, född 13 februari 1962, är en fransk ingenjör, lärare och föreläsare. Han är utexaminerad från École Polytechnique, ingenjör från École Nationale Supérieure des Télécommunications, han är skaparen av Koldioxidavtrycket, som han utvecklade inom den franska miljö- och energiförvaltningsbyrån (ADEME). 2007 grundade han tillsammans med Alain Grandjean Carbone 4, ett konsultföretag som säljer koldioxidutvärderingar till företag, samt 2010 tankesmedjan The Shift Project. Sedan 2008 är han tillfällig lärare vid Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris. På 2010-talet blev han framför allt känd för sina medvetenhets- och populariseringskonferenser kring teman global uppvärmning och energi. 2018 blev han medlem av Höga rådet för klimatet under premiärministern.”

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Conseil_pour_le_climat

Jancovici är ovanlig på så sätt att han blandar rationella åsikter med extremism. Han framför sina teorier klart och utan omsvep. Kanske är det därför han är uppskattad och vunnit sin ställning. Jag uppfattar honom som ärlig.

Nu i korthet Jancovicis åsikter, såväl rationella som extrema, i den ordningen, samt ett par utredningar och kommissioner han deltagit i.

– Kärnkraftspositiv, som en temporär elkälla.  Temporär därför att även med Breederreaktorer   kommer uran 235 att ta slut. Denna isotop behövs för att starta reaktorn.

– Landets elproduktion kan inte försörjas enbart med vind-och solkraft av de skäl som vi alla här på KU känner till. Länk till en lång vindkraftsnegativ video där Jancovici deltar. Engelsk textning:

https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-402/#comment-402566

– Att fånga upp CO² från atmosfären i stor skala och lagra under jord är en ren fantasi.

– I en agrar förindustriell ekonomi kommer varken fackföreningar eller feminism att finnas till, därför att inget överskott kommer att skapas som tillåter sådana aktiviteter. (Troligen sant.)

– Motiverar sällan nödvändigheten av återgången till det förindustriella agrarsamhället med AGW eller för att uppnå net zero, utan med en oundviklig snar råvarubrist. Är dock AGW-troende.

– Priset på kärnkraftsel är starkt beroende på hur hög räntan är på de lån som finansierar byggandet av kärnkraftsverken. Vid 2% blir priset per MWh 50 €, vid 10% 200 € /MWh. Därför bör endast staten äga kärnkraftsverk eftersom den betalar den lägsta räntan.

– Kommittémedlem vid utarbetandet av Frankrikes Energiewende. Premiärminister Bornes uttalande ”att alla, alla aspekter av folks leverne ska omfattas i syfte att planmässigt nå koldioxidmålen” kan troligen härledas till Jancovici.

– Ordförande för The Shift Project, Omställningsprojektet, en tankesmedja, där han var huvudansvarig för ”Koldioxidavtrycket”, planen för hur Frankrike som industrination planmässigt ska omvandlas till ett net zero förindustriellt agrarsamhälle. Här under en länk till presentationen av The Shift Project.

– Argumenterar som en sann nymalthusian att alla råvaror snart kommer att ta slut, i synnerhet fossila bränslen som ligger till grunden för all annan produktion. Därför är enda vägen för att undvika en total katastrof för mänskligheten genom svält, pandemier och krig en återgång till det förindustriella agrarsamhället genom planerad 5% negativ tillväxt per år kombinerat med en kraftig folkminskning anpassad till möjlig livsmedelsproduktion. En mjukstart till befolkningsminskningen kan vara att ej tillhandahålla full sjukvård till de äldre.

–  Jancovici i tidskriften Socialter: ”I västländer finns det ett första sätt att reglera befolkningen på ett någorlunda smärtfritt sätt: gör inte allt för att säkerställa överlevnaden för sjuka äldre, som det engelska systemet vilket till exempel inte längre praktiserar organtransplantationer för personer över 65 eller 70.

https://www.socialter.fr/article/jean-marc-jancovici-l-europe-est-en-decroissance-energetique-depuis-2007-1

–  Länk till statlig radiokanal. Observera den kvinnliga journalistens ansiktsuttryck mot slutet när Jancovici säger att också Frankrike måste omfattas av befolkningsminskningen.

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/crise-climatique/climat-soit-on-essaie-de-reguler-la-natalite-nous-meme-soit-les-pandemies-les-famines-et-les-conflits-s-en-chargeront-previent-jean-marc-jancovici_5154121.html

Jancovici är inte ensam om att förorda en avsiktlig befolkningsminskning.

https://www.demographie-responsable.org/

– Hävdar att städerna måste avfolkas därför de endast kan försörjas via lastbilstransporter och utan råvaror kommer varken lastbilar eller bränsle till att driva dem med att finnas till.

– Uttalade sig på France Inter, motsvarande SR P1: ”Jag är för ett kommunistiskt system: rik eller fattig, du skulle ha rätt, i hela ditt liv, till 3 till 4 resor med flyg, varav 2, i din ungdom”.

Jancovici utfrågades under ed av parlamentskommitén för fastställandet av varför Frankrike inte längre är energioberoende. Videon är nästan 2 ½ timme lång. Av det första 100-talet kommentarerna är ingen kritisk annat än till att han är för kärnkraft.

Det går att ställa in YouTube till engelsk automattextning. De mest intressanta avsnitten noterar jag tiden för här under. Tidsangivelsen är ungefärlig.

Länk till utfrågningen av Jancovici:

 

 

– 6:10 – 8:50        Peak oil, peak gas och peak europeisk varuproduktion.

– 13:50 – 16:56  Negativ tillväxt ofrånkomlig.

– 17:50 – 23:50  Råvarubrist, peak inom 2-3 år.

– 29:45 – 31:37  Brist på Uran235.

– 32:50 – 34:00  Global avskogning p.g.a AGW.

– 36:00 – 39:20  Vind-och solel omöjlig utan tillgång till planerbar el.

– 50:05 – 57:00  Brist på fossila drivmedel. Lösningen, elcyklar, färre och mindre bilar. Flytt till

bostad nära arbetsplatsen.

– 1:05:00 – 1:06:00  Lättare bilar och reglera bruket av dem.

– 1:26:60 – 1:44:20   Damen från NUPES/EELV frågar om ”sobriété”, (energi)nykterhet, avsiktligt

påtvingad energibrist. Valet står mellan att planera denna eller lida en

spontan sådan.

– 1:48:00 – 1:52:00  Förklarar varför kärnkraft endast kan vara en temporär källa för

elproduktion.

– 2:16:00 –  2:18:00 Varför avlägsnande av CO² från atmosfären och underjordisk lagring av den

är en omöjlighet.

Lars Mellblom

Lars Mellblom har varit utlandssvensk sedan 1973, varav 42 år i Frankrike och har nära och många kontakter med vanligt folk runt om i landet, inte minst genom att driva ett  enmansbolag i byggbranschen.  Klimatet bedömer han som helt normalt, medan klimatpolitiken däremot oroar honom stort och i ökande grad.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Lars, Dina kommentarer då och då om hur det kan stå till i Frankrike har varit intressanta.
  Den här mera övergripande redogörelsen för vad en enda nymalthusian kan bära och bjuda på är skrämmande.
  Kunskap om vad tidigare malthusianer ställt till med tillhör knappast allmänbildningen så det finns säkerligen en enorm risk för att hans idéer kan gå raka vägen in i EU, vårt miniFN, för beslut innan media lyft upp och fram honom och hans budskap för allmän debatt.
  Se bara hur Obamagruppens lydiga hantlangare Mr Biden verkar ha fria händer att fatta beslut som är olycksbådande för både USAs och världens framtid.
  Har den här Jancovici Macrons öra?
  Demokrati i all ära, men för att den ska vara av godo krävs inte bara en opinion utan en Upplyst opinion.
  Nigel Lawsons (GWPF) uppfattning att det mest allvarliga med den avskalade upplysning vi nu lever under är att samhället inte styrs av Vetenskapen utan att vi låter oss styras av konsensus och självutnämnda auktoriteter är tänkvärt.
  Tack Lars!

 2. Magma

  Ett intressant inlägg om en extremist med en intressant människosyn – det allra mest intressanta är hur till synes friska politiker kan ge en sådan extremist inflytande …
  Det finns mängder av hypotetiska framtida katastrofer som kan komma att ända det nutida samhället varför jag har svårt att förstå varför man som människa och samhällsmedborgare skulle anse sig behöva planera för att leda samhället in i katastrofen …
  Det påminner mer om en av dessa superskurkar som man läste om i ungdomens serietidningar än om en rådgivare till en europeisk president … har inte MI6 dubbelnollor skött sitt jobb ??? 🙂

 3. Gabriel Oxenstierna

  Haha, tack Lars, det här var verkligen intressant och roligt att läsa om den gröne kommunisten!

  ”planerad 5% negativ tillväxt per år kombinerat med en kraftig folkminskning anpassad till möjlig livsmedelsproduktion. ”
  Good luck with that! Du kommer aldrig få med dig folket på något sådant, åtminstone inte i fria val.

  När den här typen av klimatpolitiker/stollar börjar implementera sina stolligheter förvandlas de raskt till våra bästa vänner, eftersom de garanterar framtida valvinster för klimatrealister.

 4. Lasse

  Han får passa sig så inte Bjerströmskan får tag i honom:
  ”vad har du för rätt som vit medelålders man i Storbri..
  Frankrike”

  Såg på SVTs vetenskapsprogram igår.
  Där sågades många CO2 smarta sätt att ta ner CO2 från atmosfären. Många som naturen idag gör på ett bra sätt-Alger och skogar. Fast de var väl mest oroliga för att de inte kunde fortsätta styra oss?

  Tack Lars M för en inblick i Fransk klimatpolitik.
  Fortsätt bygga i trä-det funkar i alla fall i 100 årsperspektivet.

 5. ”Ann Löfving-Henriksson 1 och Magma 2#

  Min bedömning är att ett antal franska politiker har förstått att det inte går att uppnå Net Zero med teknik, men att de likväl håller stenhårt fast vid att uppnå koldioxidmålet. De väljer då i stället att minska konsumtion och människors rörlighet så att målen uppnås, påtvingad fattigdom. För att med en eufemi beskriva detta används buzzordet ”sobriété” (energi)nykterhet. Det är vad de f.d energi-och klimatministrarna vittnade om i parlamentsutfrågningarna.

  Nu finns det tre jokrar i den franska klimatpolitiska kortleken, vilket nog inte är fallet i Sverige.
  1) Rassemblement Nationale, f.d Front Nationale, vill göra slut på nuvarande energipolitik och avveckla vindkraften. I aktuella opinionsmätningar ges Marine Le Pen ledningen vid en ny duell om presidentämbetet mellan henne och Macron.
  2) I Frankrike finns en reell, om än föga sannolikhet möjlighet, för ett militärt maktövertagande om de styrande politikerna löper amok.
  3) Det är långt ifrån säkert att de muslimska invandrarna är med på de restriktioner som föreslås i avsikt att ändra folks livsstil.

 6. # Gabriel Oxenstierna 3 #

  ”Good luck with that! Du kommer aldrig få med dig folket på något sådant, åtminstone inte i fria val.”

  Förvisso, men mycket skada kan åsamkas innan dess.

 7. Ann Löfving-Henriksson

  # 5 Lars, tack för intressant svar kring möjligt motstånd.

 8. Enough

  Att försöka sätta ”djuret” människan i strypkoppel och lydigt gå emot sin natur, en strävan mot bättre och mer, är såklart en omöjlighet.

  Tvärt om, får människan en chans att förbättra, även på bekostnad av andra artfränder, tas den i alla lägen! Samtidigt finns ett visst samvete på individnivå, och ett behov av att tillhöra och behaga flocken samt inte minst, ett behov av att ha någon form av tro att luta sig emot. I dagens sekulära väst-samhällen är det relativt enkelt att fånga individer i trosbekännelser, de tillfredsställer samtidigt behovet av att vara en god och följsam flockmedlem.

  Den rationella delen av våra uppbyggda samhällen, entrepenörer, vetenskapsmän och ingenjörer, har gradvis fått stå tillbaka för olika populistiska och känslofångande profeter i allt mer verklighetsfrämmande tankebanor. Rationaliteten och realismen får nog ställa sitt hopp till att verkligheten kommer ikapp diverse olika irrvägar i mänsklighetens väg framåt….

 9. Dan

  ”Om mänskligheten ska överleva måste den först svälta ihjäl”
  Jag är inte imponerad av sådana resonemang.

 10. Ivar Andersson

  Jag saknar den optimistiske Hans Rosling.
  Jean-Marc Jancovici påminner om Astrid Lindgrens Krösa-Maja varnar ständigt för olyckor och troll.

 11. mattias

  #10
  Ja, Hans Rosling som vägrade samarbeta med Al Gore i klimatfrågan som han ansåg hade en alldeles för alarmistisk syn. Det beskrevs tydligt i hans bok. Den boken borde fö delas ut till alla unga med klimatångest.

 12. UWB

  Det är en kombination av åsikter som man delvis kan hålla med om, men andra är för extrema.

  Mineraler är definitivt ett område som diskuteras för lite, även om den allmänna uppfattningen är att det finns mer mineraler än man har upptäckt, blir det svårare och svårare att utvinna dem och de bästa områdena är redan utvunna. Någon gång kommer kostnaderna att överstiga förtjänsterna att utvinna metallerna och då börjar problemen, men det finns ju asteroider, månar etc….

  Mark Mills tar upp det på ett bra och koncist sätt.

  https://www.youtube.com/watch?v=sgOEGKDVvsg&t=27s

  Liksom alla andra grundämnen är uran en begränsad resurs – kanske det är läge att starta upp de där Breeder-reaktorerna igen (SuperPhoenix).

  Gällande folket så kan det vara så att de börjar vakna, det gäller till exempel i Nederländerna där ”Bondepartiet” blev störst och stör Mark Rutte’s planer. Vi har ju referensen till den ”Arabiska våren”, där de facto befolkningen tröttnade på de som styrde och i flera fall kunde ändra styret.

 13. Det är lätt att ramla i den Malthusianska fällan. Resonemanget är lättbegripligt och logiskt. Jag hamnade själv där på 70-talet utan att förstå vad som var fel med hans resonemang och varför människosläktet fortfarande fanns kvar när vi borde ha svultit ihjäl allihop.

  Men på 80-talet så läste jag en bra bok som helt fick mig att helt tänka om; Julian Simon, The Ultimate Resource.

  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ultimate_Resource

  Hans Rosling är en lärjunge till Simon. Liksom Björn Lomborg. Lomborg började sin karriär med att han med sina studenter försökte vederlägga Simon, men upptäckte att Simon hade rätt. https://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rn_Lomborg

 14. Nr 3 Gabriel
  Att få med sig folket…
  DET tycks allt mindre intressant för makthavare idag, t o m i väst.

  Våran Göran Persson talade en gång om att ” den som är satt i skuld är ofri”….
  Detta ser vi nu i Frankrike, dom har en rackarns stor Statskuld/BNP ( över 100%) och blir väldigt beroende av ränta/inflation – deras politiker tvingas nu och framöver att gå rakt mot folkets vilja och samma leder klimatalarmismen till…
  Även vi i Sverige diskuterar inskränkningar i demokratin för att bejaka co2 jakten.

  Frankrike, europa och världen tycks redan ha inlett elitens makt över folket och det i allt högre takt..
  Flera länder idag har dock en motvikt i ett uppvaknande bland befolkningarna – så den maktkampen blir intressant att följa.

  Något som i dagens klimatalarmism i europa, högeligen, förvånar är ju tyskland och frankrikes olika vägval i co2 produktion från energisektorn – att hela europa ( och Fn )tycks acceptera tyskarnas kolkraftutveckling och gas dito och lägger ner fungerande kärnkraft är ju helt obegripligt..och tycks även det gå emot folkviljan.

  Sveriges Radio försökte intervjua anställda vid ett just avstängt tyskt kärnkraftverk i förra veckan – men dom anställda tycktes inte våga ställa upp för intervju – och där tror jag vi ser en trend, folket börjar att bli rädda för sina egna makthavare och demokratiinflytandet sjunker – dom folkvalda politikerna inom Eu ser ut bilda en allt större allians av elit – som verkar mot folkets vilja..för ett högre syfte…

  Frankrike och deras ekonomiska problem parat med en ovanligt dynamisk folkvilja blir ju lite som ett avgörande test på hur tillståndet för demokratin i europa ser ut…riktigt intressant.

  Tack till Lars M för betraktelser och analyser från ett intressant land och ett intressant folk!

 15. Lasse

  #13 Filosofiska frågor.
  Att byta bubbla-just nu i P1.
  https://sverigesradio.se/avsnitt/modet-att-byta-bubbla-och-forsta-sin-meningsmotstandare

  Intressant program som kanske kan vara nyttigt även för oss denna bubbla. 🙂

  Nyfikenhet och ödmjukhet är Stefan Einhorns råd.

 16. Håkan Bergman

  UWB #12
  Men det finns alternativ till ²³⁵U, vi har bara inte behövt köra det spåret ännu.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_amplifier

 17. Bodil i Malmö

  Tack för en alldeles enastående artikel, Lars! Har läst igenom den en första gång och är fullkomligt omskakad. Det hedrar åtminstone honom att han är tydlig med att det ”blir åka av”. Bort med trams i form av meningslösa åtgärder som plastpåseskatter och köttfria fredagar, medan resurser till HBTQI-certifieringar och menskonst också lär upphöra. Till stackars vilseledda Greta som skanderar ”Uproot the System” på gator och torg kan man bara säga ”be careful what you wish for”.

 18. Ivar Andersson

  #17 Bodil
  Trevligt med kvinnliga kommentatorer som kommer med vettiga kommentarer. I motsats till Erika B som bara publicerar sin agenda från olika varma platser.

 19. UffeH

  Den rika eliten går i armkrok med de gröna men målen skiljer sig stort de gröna strävar efter någon typ av ”socialism och rättvisa” i fördelningen av ”knappa” resurser, medans de rika strävar efter feodalsamhälle 2.0 där de själva blir den nya adeln men privilegier på samma sätt som före demokratins införande.
  Och så länge de gröna fortsätter stötta vägen mot folkets ofrihet så är de till nytta för den rika elitens strävan mot ett elit styrt feodalsamhälle, en plan om man ska tro vad som sägs i denna film/föredrag av Dr. Nordangård startade redan i början av 1900-talet.
  För er som inte redan sett det så är det en liten introduktion av Ivor Cummins först i denna länk.

  https://youtu.be/5mK-FMY1374

 20. Thorleif

  Åhhh….Carbone 4! En grön(blå) opportunist!

 21. Håksn

  # Ingemar

  Vad Simon möjligen missat är den storskaliga politiska intervention som nu sker.

 22. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Egentligen tar väl aldrig något helt slut men blir mer sällsynt och därmed dyrare. Det framtvingar nya lösningar som bättre utnyttjar tillgängliga resurser. Teknikoptimism.

  Men fler människor och begränsade resurser är ett problem. Mat och mark tycks räcka länge än, likaså trä och skog liksom även kol, olja och gas och kärnkraft.

  Men metaller och mineral? SF-böcker har gruvor på Mars, vår måne och andra månar. Dyrt men ändå möjligt. En av min ungdoms SF-böcker beskriver en lågteknisk, stagnerande värld med kärnkraft, skött av ett slags tekniskt prästerskap, närmast halvgudar.

 23. Håkan Bergman

  Kanske havet kan hjälpa oss,
  ”Men de miljömässiga konsekvenserna av att utvinna dessa metaller är inte kända. Världsnaturfonden WWF varnade i en rapport i januari 2021 för ”enorma risker” med mineralbrytning på havsbotten och uppmanade företag att skriva under ett moratorium där de förbinder sig att inte använda sig av dem fram tills dess att en utförlig konsekvensanalys är gjord.”
  Herregud, jag hade aldrig kunnat förställa mig att ordet konsekvensanalys fanns i såna där organisationers vokabulär, vadan detta plötsliga intresse för slikt?
  https://www.vibilagare.se/nyheter/havsbotten-guldgruva-batterimineraler-men-miljoaspekten-oroar

 24. Lars-Eric Bjerke

  Urantillgångar

  Anlaysgruppen vid KSU skriver:
  ”Det uran som idag finns i lager och i kända malmtillgångar samt i uppskattade geologiska tillgångar räcker i ca 250 år vid världens nuvarande årsförbrukning. Ytterligare tillgångar – som är dyrare – finns i fosfatfyndigheter och havsvatten. Då är tidsaspekten 80 000 år.”

  https://www.analys.se/wp-content/uploads/2015/06/urantillgangar-fakta18.pdf

  Bränslekostnaden för dagens kärnkraftverk är låg 4-5 öre/kWh och kostnaden för råurandet är bara en liten del av detta så ett ökat pris på råuranet har mindre påverkan. I Japan har man gjort lyckade försök med att utvinna uran i havsvatten med hjälp av jonbytare.

 25. # Tege Tornvall 22 #

  Empiriskt vet vi att vägen till färre barn per kvinna går via en bättre utbildad och rikare befolkning. En centralt planerad befolkningsminskning kan bara leda till en katastrof och detsamma gäller för en planering av råvaruanvändandet.

  Hela The Shift Project går ut på att ett antal upplysta personer ska planera och bestämma över all mänsklig aktivitet. Hur dessa kan tänkas se ut kan du få en uppfattning om om du tittar på de personer som presenterar projektet. I videons första 105 minuter står de på scenen en efter en. Det känns uppenbart att de ser sig själva som den gudsutnämda nomenklatura som ska rädda planeten från undergång.

  Om du någorlunda förstår franska, snabbspola, titta och lyssna till grabben som förklarar hur den franska bilindustrien med binäringar, ska omformas till att tillverka och reparera cyklar !

 26. #22 tege
  ”har gruvor på Mars, vår måne och andra månar. Dyrt men ändå möjligt. ”

  Nej! Mineral anrikas ytterst med hjälp av vatten. Även tektonik spelar stor roll (men tektonik sker p.g.a. av vatten.)
  Så ytterst måste det till vatten i stora mängder.
  Därför finns det inga möjliga malmer på de andra planeterna.

 27. Apropå WEFs planer på en global regering. Som Jacob Nordangård visar så har sådana planer funnits långt före WEF. Ja, sådana fantasier har funnits i århundraden faktiskt.

  Men just den här klubben av globalister är extra seglivade och, tyvärr, rätt så framgångsrika i Väst. Receptet är alltid detsamma: Först förutspår man framtida katastrofer, typ överbefolkning, pandemier, resurskatastrofer, krig, himmelska straff (klimatkatastrof t.ex.) etc. Förr eller senare inträffar någon eller flera av dessa olyckor. Och då kan de resa sig upp och skrika: Se! Precis som vi alltid har varnat er för! Nu är det dags att skapa en världsregering! Demokratins tid är över!

  I själva verket så består ju Romklubben, WEF och liknande av en samling stollar med världshärskardrömmar. Det blir aldrig riktigt som de planerat. Dels händer nya politiska och ekonomiska förändringar som ingen räknat med. Dels så finns det konkurrerande samlingar av idioter (Ryssland, Kina) som också vill ha världsherravälde och som således sätter käppar i hjulet för Schwab och grabbarna.

 28. Hans H

  #12 UWB

  Ett av de kriterier som ett Gen 4 kkv skall uppfylla är att se till att ingen bränslebrist uppstår även om användningen av kärnkraften skulle komma att bli mycket kraftigt utbyggd.

  Ett annat är att lösa avfallsfrågan.

  Det finns som #24 Lars-Eric Bjerke tar upp nya sätt att utvinna uran. Kan räcka en bra bit…

  Sen finns det som UWB tar upp sätt att ”förbränna” uran så att den klyvbara isotopen U235 bränns ut mycket, mycket bättre och samtidigt skapas det under den processen betingelser som gör att U238 övergår i nya isotoper som i sin tur kan sönderfalla och underhålla kriticiteten. Nytt kärnbränsle in situ alltså! Detta är vad man kallar breedning”.

  Det är i sammanhanget en våldsam eufemism att kalla dagens långlivade kärnkraftsavfall för ”utbränt”. Mycket lite av ”den radioaktiva potentialen” utnyttjas med dagens vanliga teknik.

  Och kom ihåg att U238 är ju även vid anrikning till säg 5% U235 den helt dominerande beståndsdelen i kärnbränslet. Så en teknik som också utnyttja U238 helt eller delvis öppnar nya perspektiv.

  Så kallat gammalt ”utarmat uran”, alltså det nästan helt rena U238 som blir ”avfallet” vid varje anrikningsanläggning kan då nyttiggöras genom inblandning. U235 utgör endast 0.7% av det naturliga uranet, medan U238 utgör kring 99%. Vi har en hel del sådant i lager….

  I det sammanhanget studeras andra koncept än Superphoenix med intresse. ”Saltsmältereaktorn” är ett exempel. Den kan drivas med torium som bränsle om den bara får lite hjälp av U235 att starta upp.

  Torium bildar då U233 – en snabbare sönderfallande isotop än både U235 och Pu239. Så snabbt sönderfallande att oduglig i kärnvapen.

  Vidare kan saltsmältan ”ta in” det vi kallar vårt långlivade avfall och tjäna som ”waste burners”. Den kan också ta in utarmat uran, alltså nära 100% ren U238 till viss andel och förbränna detta om man skulle vilja det.

  Torium finns i större mängd än uran och är lättare att bryta utan kontroverser.

  En följd av waste burnerteknik är att bränsleavfallet blir kortlivat, några hundra år räcker. Jämfört med de hundratusen år dagens avfall sägs kräva

 29. Lars Cornell

  Tack Lars Mellblom för en av de viktigaste artiklarna, inkl efterföljande debatt, det senaste året.

  Jag anser, det är en killgissning, att vind, sol och bioenergi kan försörja två miljarder människor med energi på vettiga villkor. Blir vi fler måste vi ta till kol, olja och/eller kärnkraft.

  Jean-Marc Jancovici anser att uran inte räcker mer än ett överblickbart antal år som bränsle. Men då utgår han troligen från Gen3-teknik.

  Använder vi Gen4-teknik kommer den tiden att öka med sisådär 50 gånger. Då befinner sig jorden i en ny istid vilket brutalt reducerar antalet människor till mindre än en miljard skulle jag tro.

  Men om vi dessutom använder torium som bränsle, hur förändras den tid som vi i så fall har tillgång till bra energi som alla har råd med?

 30. I videon med presentationen av The Shift Project rekommenderar jag speciellt det avsnitt mellan 1:15 och 1:19:30 som handlar om hur arbetsmarknaden skall förändras. T.ex kommer automobil-och flyg industri med binäringar att avvecklas och ersättas med cykeltillverkning och reparationer. Detta inleds redan under första femårsplanen utarbetad av plankommissionen.

 31. #Lars Cornell 29#

  Tack för komplimangen !

  Jancovici är intelligent och kunnig i sakfrågorna. Jag bedömer honom som ärlig och tror på vad han själv säger, men naturligtvis på djupa irrvägar. Därför säger han inte att uran kommer att ta slut, utan han preciserar att det gäller isotopen 235 som även behövs i breederreaktorer för att starta klyvningen. Det är sådana reaktorer han förespråkar som en temporär elkälla tills uran 235 tagit slut.

 32. ” Ingemar Nordin 27 #

  Instämmer ! Som jag skrev i början av inlägget, ”Det skrämmande med Jancovici är inte hans extrema åsikter, utan att politikerna till höger och till vänster lyssnar till honom och tar intryck.”

  Känner du till historien om xhosan Nongqawuse? Den är sedelärande och slutade med att 3/4 av Xhosafolket dog.

  https://www.frihetsportalen.se/2019/07/xhosa-greta/

 33. Lars M #32,

  Jag har haft kurser i vetenskapsteori för miljövetare. Där tog jag upp den Malthusianska teorin som ett varnande exempel på ett fundamentalt logiskt och vetenskapligt misstag i historien. Det skulle jag aldrig ha gjort. Vissa studenter anmälde mig till studierektorn och jag blev petad från den kursen.

  Malthus argumentation https://sv.wikipedia.org/wiki/Malthusianism är så stark och intuitivt logisk att folk helt enkelt vägrar att se på fakta och den mänskliga förmågan att gång på gång utveckla nya metoder för att utveckla produktionen. De föredrar en stat som med tvång ransonerar resurser och anser att denna utveckling aldrig kan kompensera begränsningarna. Men som Simon visar så är det faktiskt människan som är den ultimata resursen, inte antalet atomer/molekyler av en viss sort i universum.

 34. tty

  #26

  Hört talas om järnmeteoriter?

 35. Ulf

  Ganska fantastiskt att detta tankesätt existerar bara 30 år efter Berlinmuren. Visst går det att genomföra 5 procents negativ tillväxt, men naturligtvis enbart med stalinistiska våldsmetoder och regelrätt folkmord, men det passar förstås bra in i hans lära. I annat fall kommer folk inte att acceptera vansinnet. Aldrig frivilligt för folk har en mental spärr för vilka dumheter man sväljer. Så jag utgår ifrån att han vill avskaffa demokratin. Eller är han väl ännu en av dessa ”intellektuella” som borde tagit en grundkurs i national och företagsekonomi.
  För övrigt var Malthus dumheter utskrattade när jag gick i gymnasiet på 1970 talet. Och det var alltså på röda 1970 talet. Verkligen illa om han helt utan anledning tas på allvar nu, vilket extremt bakåtsträvande.

 36. Paul Håkansson

  Hans H
  16:22, 2023-04-18

  👍👍👍

 37. Berra

  OT: Svenska kossor släpper ju ut dödlig metangas medans afrikanska gnuer numera räknas som en kolsänka???

  https://sverigesradio.se/artikel/betande-gnuer-hjalper-oss-att-na-klimatmalen

  Borde väl nästan kunna klassas som rasism…

 38. TorbjörnR

  Berra

  Hur galet kan det vara att vilda djur är bra men ej tama för klimatet?
  Vad skiljer?

 39. Berra

  TorbjörnR

  Kanske att bjerströmskan måste flyga till ett varmare land för att rapportera om ”de goda” istället för att ta taxin till Skansen?

  Hade nyheten varit i En Ding-Ding Värld (eller i uppföljaren aftonbladet) så hade det varit en sak men av public service som får massor av miljarder skattepengar borde man kunna ställa lite högre krav.

 40. Karl Erik R

  #26 och #34

  Det går att producera järnmalm i en helt torr process. Under många sekler var manuell skrädning (plocka bort ofyndigt berg för hand) den enda metoden att höja genomsnittliga järnhalten. En torr process ger dock aldrig lika bra slutprodukt som en våt dito.

  Dessutom, varför ska man bryta järnmalm på andra planeter till höga kostnader, när järnmalm finns i enorma mängder på jorden?

 41. UffeH

  #37, #39
  Dt är väl lite samma resonemang som man har med Kina och Indiens koldioxid som inte räknas då de släpper ut mindre per capita än vi i väst därför påverkar det inte klimatet, då är det inte total mängden som är det farliga för klimatet, och det är väl så man resonerar när det gäller tama och vilda idisslare de släpper ut lika mycket och rapar lika mycket metan men de är vild a och vi kan inte beskatta deras utsläpp.
  Så i den gröna världen är det vem som släpper ut som påverkar klimatet inte totala mängden.

 42. #34 tty
  Hört talas om meteorithåvar?

  Jag skrev annars planeter.

 43. Håkan Bergman

  Karl Erik R #40
  Så vitt man vet finns det miljöpartister bara på den här planeten.

 44. Paul Håkansson

  Jag vet inte hur pass noga ni följer världspolitiken men det som nu sker i världen där Kina tillsammans med Ryssland, fullständigt tagit över världsdiplomatin de senaste månaderna med ett flertal fradsöverenskommelser i mellanöstern, kommer oundvikligt fullständigt att erodera den klimatpolitik som nu råder i västvärlden. Frågan är bara hur lång tid det tar innan västpolitiker kommer att ändra sin agenda. Om det inte sker förr kommer revolutionerna att stå som spön i backen.

 45. # Ann Löfving-Henriksson 1 #

  Sorry ! Jag glömde att svara på din fråga om Macron lyssnar till Jancovici. Det vet jag inte, men mycket av Macrons klimatpolitik överensstämmer med J-M.J:s vision, som bl.a anvisar en strategi för att ”sensabiliser”, öka medvetenheten, om klimathotet bland högre statstjänstemän liksom inom den lokala förvaltningen.

  Premiärminister Born tillkännagav i slutet av 2022 att en speciell styrka om 25 000 statsanställda skulle utbildas till detta uppdrag. I ett senare skede skulle ytterligare 14 000 + 4 000 personer tillföras styrkan. För mig verkar det som embryot till en 43 000 man stark klimatpolis.

  Nedan en länk till statliga radiokanalen France Info om planen. Intressant är att de flesta lyssnarkommentarerna är negativa och misstroende.

  https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-brief-politique/info-franceinfo-transition-ecologique-ce-que-prevoit-le-plan-de-formation-de-25-000-fonctionnaires-dans-les-18-prochains-mois_5376043.html

 46. Ann Löfving-Henriksson

  # 43 Tack Lars M. för intressant svar. Man undrar verkligen vad som rör sig i hjärnan på Macron och andra ledarfigurer som fallit för den här berättelsen som ytterst innebär att de lämnar den makt de har men till vad eller vem?

 47. Sören G

  Hur går det med fusionsenergin?

 48. # Sören G 47 #

  Om fusionsenergi säger Jancovici. ”Glöm den innevarande sekel.”

 49. jisonbetzel

  #48 Lars
  Tack för ett mycket intressant inlägg. Dina rapporter från Frankrike gör det lite lättare att förstå att debatten här hemma blivit så polariserad.
  Här hemma känns det svårt att tänka sig att en Jean-Marc skulle släppas fram i PS. Vi är fokuserade på hotet och inte så intresserade av att på vetenskaplig grund värdera lösningar på detta hot. Skulle vara uppfriskande om ex.vis. Elsa gavs plats att uttrycka åsikter av Jean-Marc’s raka typ:
  – Glöm CO2-infångning
  – Glöm vindkraft
  – Glöm fusion
  – Glöm drömmen att vätgas skall rädda oss, #hopium;

  och ges utrymme att förklara för våra övriga folkvalda varför vi måste stoppa upp med kosmetisk miljardrullning och börja utvärdera energianvändning från nu etablerad teknisk kunskapsnivå.

 50. Europas interna kamp om energi har ökat takten – fransmännen kör planerbart, tyskarna drömmer om icke-planerbar vindkraft.

  OCH, så kom igår det vi väntat på i ett par år – tyska staten( uniper) vill bygga vattenkraft i sverige, umeälven till att börja med.
  Skulle norge eller usa ge bort sin olja – nej knappast – men jag ser hur tyskar och andra får bygga jättelika vindkraftparker på våra havsgrund och i våra fjäll och via PPA- avtal skickar den till sina städer och fabriker.
  Vind å vattenkraft är våra resurser – det kan vi inte ge bort till andra, det är svenska folkets – riksdagen måste öppna ögonen..nu.

  Den gröna industrimisären i norr är ett hopkok av eu för att få bygga ut norrlands väldiga landareal till europas energihub – dom jublar när hybrit och annan skit går i konken, då står europa fulladdat med gratis energi från norrland.

  Just därför är klimathotet akut och just därför måste allt gå jättefort och just därför…..har ytvattnet i jordens hav aldrig varit varmare än förra halvåret, trots La Nina och en, dessutom, kall atlanten…

  Det gäller att vi hastar innan fasaden brister.

  Fransmän är underbara och tyskar stjäl energi från svenska folket…

 51. # jisonbetzel 49 #

  Om du förstår franska, typ realskolenivå eller mer, rekommenderar jag dig att ibland lyssna till TV-kanalen C-News och att läsa bloggen Contrepoints. C-News tar mest upp allmänpolitiska ämnen utan tabu i form av debattprogram.
  Contrepoints innehåller många skarpa inlägg också allmänpolitiska, men till kanske 20% klimatalarmismkritiska sådana. Huvudredaktören under signaturen ”h16” är brilliant med sina satiriska krönikor.

  https://www.cnews.fr/

  https://www.contrepoints.org/

 52. erik nilsson

  37#38#41#
  Såg en video på nätet för ett par år sedan
  I korthet gick det ut på att om savannen inte betas
  hindras nästa års gräs att växa upp,
  När det betas kommer det ut som näringrik pellets där bak.
  Så en liten liten minimal efekt kan det nog ha
  Om det betas av gnuer el getter spelar nog ingen roll

  PS nu skall jag gå ut o tillverka lite ny co2

 53. Sören G

  #48
  Innevarande sekel klarar vi nog oss utan fusionsenergin.

 54. Daniel Wiklund

  OT Nu larmar Rapport igen. För 1111- e gången. Havet är varmare än på 40 år. Eller om det var 40000 år. Undrar hur det skulle låtit på rapport om dom funnits under den senaste istiden. När isen var 2300 meter tjock.

 55. Gunnar Juliusson

  #37, #52
  Allan Savory har i decennier studerat savanner och ökenutbredning i Afrika och med egna tydliga praktiska experiment kommit fram till faran med utrotandet av fritt strövande hjordar. Buffelhjordar mm får savannen att grönska, inte bara genom gödning från bakdelen utan även genom hjordarnas markbearbetning och periodicitet. Klimatfrågan berörs, men när torra savanner grönskar borde alla applådera, även veganer och motståndare till djurhållning.

  https://www.youtube.com/watch?v=ufvgsDKybSE

  I gårdagens Nyhetsmorgon TV4 fick två programledare och två äldre manliga ’experter’, dvs företrädare för specialintressen beklaga att försäljningen av ekologisk mat halverats i svenska butiker efter toppåret 2017. Man skyllde på dålig marknadsföring i butikerna. Men ekologiskt jordbruk går som bekant inte att driva hållbart utan djurhållning.

 56. Björn

  Denna Jancovici är motsägelsefull. Vill ha kärnteknik som övergångslösning, men mot vad? Är inte positiv till vind- och solkraft och CO2-infångning. Men i övrigt verkar utvecklingen med hans världsbild, stå still. Lösningen på klimatfrågan är istället en planmässig nedtrappning av våra levnadsvanor. Jancovici verkar leva med en inre kamp mellan rationalitet och idealitet. Det kognitivt rationella verkar tyvärr överröstas av det känslomässigt ideella, mot en destruktiv väg för de som han vill dra med sig mot stagnation och tillbakagång i utvecklingen. Egentligen en genuin egoistiskt och destruktiv personlighet som inte ser konsekvenserna av sitt eget tänkande.

 57. # Björn 56 #

  Jag tror att du drar fel slutsatser om Jancovicis personlighet. Min bestämda mening är att han verkligen tror på vad han predikar. Han, liksom de flesta andra klimatalarmister, hävdar att det kapitalistiska marknadsekonomiska systemet måste bort och ersättas med ekologisk planhushållning för allas vårt bästa. Att ekologister menar att människan är jordens problem och måste hållas tillbaka är allmängods. Belgaren Drieu Godefridi uttrycker det väl. Här i Gabriel Oxenstiernas översättning:

  ”THE GREEN REICH — GLOBAL UPPVÄRMNING OCH DET GRÖNA TYRANNIET, av Drieu Godefridi, 2019. Boken beskrivs av Amazon på följande vis:

  ”Förbjud allt vi kan, miljöbeskatta resten: det skulle kunna vara mottot för klimataktivisterna i politiken. Om människans utsläpp av CO2 är problemet, då måste människan hållas i korta koppel, kontrolleras, undertryckas i alla sina CO2-avgivande aktiviteter: det vill säga i helheten av sina handlingar.

  Godefridi analyserar klimataktivismen från dess antihumanistiska etiska rötter till dess häpnadsväckande, extrema krav – att förbjuda bilar, flygning, kött, kärnkraft, livet på landsbygden, marknadsekonomin, modernt jordbruk, ja kort sagt det moderna post-industriella samhället.

  Godefridi visar att klimataktivism utgör en mer radikal ideologi än någon totalitär ideologi världen hittills skådat. Den är liberticidal, antiekonomisk och i slutändan humanicidal. ”Att minska mänskligheten med en faktor tio” är det klimataktivistiska idealet. Godefridi menar att vi har goda skäl att vara oroliga. Inte för klimatförändringen, utan för den oändliga räcka människofientliga åtgärder som klimataktivisterna föreslår som svar. Läs Godefridis bok. Och läs den igen. Innan det är för sent.”

 58. Ulf

  Jag tror det är dags att damma av djurfarmen av Orwell igen. Denna fantastiskt träffsäkra bok som alla borde läsa i skolan.

  Då hade man kunnat avfärda Jancovicis som den gris han är. Ja för ingen tror väl att han själv skulle lyda under sina egna idéer? Något sådant har aldrig hänt i världshistorien. Men att plåga livet ur sina medmänniskor är de bra på.

 59. Lars Kamél

  Om de klimathotsreligiösa aktivisterna får som de vill, kommer det där med minskningen av antalet människor att sköta sig själv. En stor del av mänskligheten kommer att dö i förtid.
  Åtskilliga kommer att svälta ihjäl eftersom jordbrukarna inte längre kommer att kunna producera tillräckligt med mat till alla. Den mat som produceras skulle det vara svårt att distribuera, för hur skulle det ske? Med segelfartyg och hästdragna kärror? Med batteribilar som bara kan laddas när det blåser och/eller är en klar dag?
  Åtskilliga människor kommer att frysa ihjäl då de inte längre har råd att värma sina hem. Om det nu ens finns någon energi att värma med.
  Människor kommer att dö för att de inte kommer till sjukhus i tid. Om det nu ens finns några sjukhus. Om de finns: Varifrån skulle elen komma till alla apparater på sjukhuset? Ska apparaterna bara fungera när det blåser?
  Förresten så finns det inte material till alla solpaneler och vindkraftverk som de klimathotsreligiösa drömmer om ska ersätta kärnkraft och fossila bränslen.
  Saknar klimathotsreligiösa aktivister förmågan att tänka efter när det gäller konsekvenserna av vad de föreslår? Eller vad är det som är fel på dem?

 60. tty

  #42

  Meteoriter är fragment av asteroider. Skall man utvinna mineral i rymden så är asteroider det uppenbara alternativet.

  Järnmeteoriter tillhör minst ett 40-tal ”familjer”, så det finns alltså minst 40 asteroider som består av nästan ren järn-nickel-kobolt där ute.

 61. jisonbetzel

  #51 Lars. Tack för tipset, skall konsultera min son, jag är själv oduglig på franska. Lyckades ändå få in den engelska undertexten på den ena you tube länken, kör på 50% uppspelningshastighet:)

 62. jisonbetzel

  #60 tty
  Här i landskapet mellan floderna finns ofta 2-3 skrotbilar per gård, gissar att de är en mer attraktiv källa för Fe-atomer än de vi hittar på meteoriter:) Men de blir nog tillgängliga för skrotbranschen först om 15-20 år då ägarna till dessa ”rariteter” har lämnat jordelivet.

 63. Arne Nilsson

  Varje gång jag hör klimatreligiösa påstå att vi kan ”ställa om” till 2030 så lyssnar jag. Men hur, berättas aldrig. Lite svepande formuleringar om besparing, mindre kött och annat. ”Journalisterna” är aldrig frågvisa nog.

 64. Ivar Andersson

  #63 Arne
  Journalisterna saknar sunt förnuft och kunskap för att ställa den relevanta frågan om hur omställningen ska gå till. Uruselt är ett snällt ord men vi får inte använda fula ord.

 65. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #27
  Citat:
  ”I själva verket så består ju Romklubben, WEF och liknande av en samling stollar med världshärskardrömmar. Det blir aldrig riktigt som de planerat. Dels händer nya politiska och ekonomiska förändringar som ingen räknat med. ”

  Ett exempel:
  Anders Wijkman fick uppdraget att få närodlade livsmedel till Sveriges skolkök. EU sa blankt NEJ!

  Men han fick lön för att leda utredningen under några år. Stolle eller smart?

  Opportunist, självklart. Annars byter man inte parti tre till fyra gånger under livet och alltid har gjort ”det rätta”.

 66. #60 tty

  Ja men då så, då är det väl bara att åka ut i rymden med en spade?
  Asteroider få bestå av vad de vill, vi kan inte nå dem. Punkt.
  Frågeställningen var gruvor på andra planeter. Det blir marigt eftersom mineralen inte är anrikade.

 67. Lars Kamél

  #66: Vi kan visst nå asteroider. Inte med astronauter, visserligen. Ännu. Men med gruvrobotar som landar, utvinner och skickar tillbaka till Jorden. Tekniken finns i och för sig inte, men är fullt möjlig att snabbt utveckla från den teknik som redan finns.

 68. #67 Lars K
  Fantasier, har du tänkt på bränsleåtgången.
  Hur skall vi bromsa när tex 1000 ton mineral kommer till jorden full fart?
  1000 ton är 1 hg per invånare i Sverige.
  Vi har bara de högst begränsade kemiska raketerna.
  Energiåtgången, som vi inte har i rymden, sätter effektivt stopp för praktiska försök.