COP 27 eller FLOP 27 i Sharm el-Sheikh

COP27 Josh

Det är med förundran, för att inte säga häpnad, vi tar del av nyhetsflödet innan, under och efter klimatkonferensen i Sharm el-Sheikh.

Över 40 000 deltagare väntades komma till FN:s klimatmöte i Sharm El-Sheikh vid Röda havet i Egypten. Av dem är 100 statsöverhuvuden. Det är således 93 som inte anser det mödan värt. Bland de som inte kom finns världens största utsläppare.

Resultatet blev mer urvattnat än någonsin. Till och med mer än förra året i Glasgow.

Förutom att satta mål är helt orimliga måste man förstå att 193 länder ska enas om vägen framåt och deras förutsättningar och egna mål med konferensen är oförenliga.

 • Mål ska vara uppnåeliga och utmanande. 40 procent fossil energi bort på sju år för tron att målet att begränsa temperaturökningen till 1,5 O C är utopiskt. Omöjligt.
 • De fattigaste i världen måste få energi för ett bättre liv. Hyckleriet vet inga gränser när vi kräver att de ska avstå stabil energi till pris de klarar och istället satsa på vind och sol.
 • En nödtorftigt hopsnickrad spann som kallas ”Loss & Damage” som enda resultat av COP 27 förutom att nästa år träffas i Dubai. Spannen är tom och lär inte bli lättare att fylla än Green Climate Fund (Gröna Klimatfonden) som totalt fått in 11,4 miljarder USD av de 100 miljarder USD per år från 2020 som var planen.
 • Regelverket för ”Parisavtalet” och de storstilade planerna för successivt ökade löften om minskade utsläpp och hur de ska mätas och kontrolleras har man jobbat på sedan COP 21 2015. Den nya fondens regelverk, finansiering och byråkrati ger näring åt många COP-konferenser åren framöver.

Hur är det möjligt att förhandla om världens framtid utan att se ens den verklighet som råder direkt utanför konferensanläggningen.

Den meningslösa och omöjliga koldioxidjakten

Energi har varit avgörande för det välstånd vi har i den rikare delen av världen. Det är ett cyniskt hyckleri att kräva av de fattigaste att inte använda sig av de energiresurser i form av kol, olja och gas de själva ofta har. Al Gore predikade att investeringar i fossil energi måste upphöra i hela världen inklusive Afrika. Generalsekreteraren António Guterres säger att finansiera ny exploatering och produktion av fossil energi är en vanföreställning. Det kommer bara att skapa mer gissel i form av krig, föroreningar och klimatkatastrof. Dessa män med makt att påverka ser alltså inte att någon miljard människor i Afrika, Asien och Latinamerika lider brist på både energi och mat. De ska få hjälp att bygga vindkraft och solpaneler.

Är de så fast i sin tro på den energiförsörjning som har havererat i vår del av världen? Putin är en syndabock tacksam att skylla på. Visst är han en skurk, men hans grepp om gaskranen har framför allt visat att intermittenta energikällor inte fungerar i ett utvecklat samhälle om inte stödfunktion med gas eller kol finns på plats.

Kan det bli dummare än att vi hjälper fattiga länder till en energi som vi själva ropar på bidrag från staten för att betala elräkningen?

Koldioxidminskning är ekvivalent med minskad användning av fossil energi, kol, olja och naturgas. Utsläppen har ökat med fem procent sedan 2015. Då ansågs det nödvändigt att minska utsläppen med sextio procent. Nu gäller femtio procent till 2030. För det måste fyrtio procent av världens totala energi antingen bytas ut eller sparas på sju år. Det är alltså det 40 000 delegater förhandlat om i ett par veckor. Hur får man ihop detta med verkligheten? Kurvan på atmosfärens koldioxidhalt från Manua Loa visar inte minsta tecken på att påverkas av de tjugosex tidigare COP-konferenserna.

Sannolikt skulle det kosta miljarder människor livet om man på allvar tog sig an uppgiften. Åtminstone om det görs som i föregångslandet där man stänger fungerande elproduktion innan man har något som kan ersätta.

Här behöver vi påminna oss om att all denna dårskap sker utifrån övertygelsen att IPCC:s datormodelleringar är korrekta och jakten på koldioxidutsläpp går före alla andra mål.

Fattiga har rätt att förvänta hjälp. Men behöver vi luras till att ge?

Enda resultatet i COP 27 tycks vara en ny fond där enighet bara råder om namnet. En fond för förluster och skador orsakade av klimatförändringar. Till och med SVT:s Erika Bjerström liknar fonden vid ett tomt kärl. Vem ska fylla på med pengar? Vem ska komma ifråga för att få pengar? Regelverk får man jobba vidare med till kommande konferenser. Hur ska det kunna avgöras juridiskt vilka extrema väderhändelser som beror på klimatförändringen? Det är ju inte så enkelt som i nyhetsflödet, att allt beror på klimatförändringen.

Fonder och finansiering fordrar att sätta saker i rätt perspektiv. Klimatplanen i COP 27 begär att nationerna spenderar 8 till 10 biljoner USD per år att investera i ’grön energi’ och snabbt reducera utsläpp av växthusgaser. (1 biljon har 12 nollor. Lägg till en nolla och det är SEK ). Den energimängd de menar ska ersättas av ’grön energi’ skulle kräva tre nya 1000 MW reaktorer varje dag till 2030, om man istället valde den effektivaste kraftkällan. Till och med det är ju bara en aning mindre orimligt. Men likväl omöjligt.

Den största fonden innan COP 27 är Green Climate Fund. Där var planen 100 miljarder USD per år från 2020. Den har alltså fått in 11,4 miljarder USD totalt. Dessa fonder är kaffepengar jämfört med vad FN vill ska spenderas på en omöjlig idé.

Insatserna ska alltså tusenfaldigas för att göra det omöjliga. Den nya fonden lär inte ha större betalningsvilja, eller förmåga, att fylla fondspannen. Svårigheterna är lätta att se. Stora utsläppsländer som Kina, Indien, Saudiarabien till exempel har ingen avsikt att betala. Hur ska man kunna avgöra vilka skador och förluster som klimatförändringar orsakat?          Ö-nationen Tuvalu var glada att ett beslut togs. Kommer de att vara glada också när det står klart att deras yta vuxit med 2,9 procent. Pakistan står under vatten. Klimatförändring? Det har hänt tjugoen gånger sedan 1950. Maldiverna kom på en mosaiklösning. Själva har de med stöd byggt sig en ny landningsbana på havets nivå. Finansierad av Kina. Så nu kan de ta emot turister i ökande strömmar som anländer i jumbojets många år framöver. De är lika förtröstansfulla som Al Gore om havsnivåökningen. Han satsade på en rejäl fastighet i kanten av Stilla havet. Tryggare än ostkusten och Manhattan under metervis med vatten enligt hans film ’En obekväm sanning’.

Sannolikt skulle det kosta miljarder människor livet om man på allvar tog sig an uppgiften att halvera användningen av fossil energi till 2030. Åtminstone om det görs som i föregångslandet Sverige där man stänger fungerande elproduktion innan man har något som kan ersätta.

Vi får trösta oss med det lilla positiva som ändå fanns. Den rika världens skuld till klimatförändring fästes inte på pränt. Inget prejudikat att mjölka pengar ur. Men uppgiften att försöka kontrollera klimatet är så gigantisk, att vi hoppas att galenskapen hejdas innan idéerna om en ny ekonomisk världsordning slår rot på allvar. Då blir det kris på riktigt.

Nu är i alla fall COP 27 avklarat. Åtminstone sedan COP 21 i Paris 2015 har vi fått veta att nu är sista chansen. Att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat. Det är en klassisk definition på galenskap.

COP 28 nästa år avhålls i Dubai. Då får vi veta om hyckleriet och cynismen kulminerade i Sharm el-Sheikh så att den här formen av klimatkonferenser kan begravas för gott och ge plats för mänskligheten att bli vettigare ’planetskötare’. Det finns gott om alarmister och klimatprofessorer att omskola.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Fria debattörer

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Tack återigen Evert&Mats!
  Det sorgliga är att så få av våra beslutfattare tycks ha bevarat det sunda förnuft som de nog en gång föddes med. På vägen mot makten och ”de stora villfarelserna” tycks de ha genomgått en metamorfos och slutar som en kopia av den nakne kejsare som redan H.C. Andersen beskrev.

 2. Lennart Bengtsson

  Tanken bakom en loss and damage fond bygger på uppfattningen att väder som ger upphov till skador och förluster beror på utsläpp av växthusgaser. Detta är helt omöjligt av den enkla anledningen att extremt väder är en naturlig del av jordens klimat och alltid existerat.
  Självklart kommer alla de som begär bidrag att hänvisa till allt upptänkligt extremväder som ett skäl att få pengar även om sådant väder alltid har funnits.

  Därtill den felaktiga föreställningen att ett varmare klimat definitionsmässigt måste vara något negativt. Svensk jordbruk har till exempel gynnats av ett varmare klimat och högre nederbörd inte minst i fjälltrakterna har bidragit med mer vattenkraft. Härtill kommer minskad is i Östersjön som varit gynnsam för vintersjöfarten.

  Det finns bara ett sätt att få ned användningen av fossila bränslen och det är få fram något som fungerar tillräckligt bra och som är ekonomiskt genomförbart. Det är tyvärr ännu inte fallet.Och speciellt inte i utvecklingsländerna. Den allvarliga försörjningssituationen i Sri Lanka där man politiskt drivit igenom ett så kallat förnybart jordbruk är ett sådant exempel.

  Det finns verkligen goda skäl att fråga sig om dessa årliga COP möten verkligen bidrar med något meningsfullt överhuvudtaget. Satsa istället mer resurser på att finansiera och uppmuntra genomförbara tekniska lösningar som inte minst Sverige är duktiga på.

 3. Ivar Andersson

  OT Ett misslyckat radikalt experiment som gick snett.
  ”Andra anser att svälten inte skapades medvetet av sovjetiska myndigheter, utan att den istället var en direkt konsekvens av radikala ekonomiska förändringar som genomfördes av den kommunistiska regimen, exempelvis kollektiviseringen av jordbruket som medförde en katastrofal minskning av jordbruksproduktionen.”
  http://www.ericsoniubbhult.se/ Holodomor – den kommunistiska svältkatastrofen i Ukraina 1932-33
  2022-11-26
  FN/IPCC vill också experimentera med radikala ekonomiska förändringar.

 4. Anders

  #2 Lennart Bengtsson. Tack! Måtte västvärlden snart vakna ur CO2-dimman och inse att ”extremt väder är en naturlig del av jordens klimat och alltid existerat.”
  Dessutom borde någon jordnära forskare förklara för folket att klimat är något som påverkas av en hoper icke-atmosfäriska aspekter. T ex topografiska former som bergskedjor, hav och vattendrag. Samt därav följande rörelser av luft och vatten. Temperatur är bara EN faktor, som CO2 sedan har endast en pytteliten påverkan på.

 5. Thorsten Bergqvist

  OT
  Lyssna på ett resonemang:
  https://swebbtv.se/w/x7FGZPEencuArS2jzs6i3e

 6. TBL

  Tips till FN! Maldiverna borde sopa mattan framför egen dörr och förbjuda all flygtrafik till och från öarna för att minska CO2 utsläppen.

 7. Jisonbetzel

  Tack Evert och Mats, ni sammanfattar elegant det många av oss tänker men har svårt att formulera.

 8. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Jag återkommer till min korta sammanfattning av vad klimatmötena egentligen handlar om. Den måste spridas och gnuggas in:

  Så här sammanfattar jag sedan många år vad som under FN:s och IPCC:s klimatmöten kallas ”klimatpolitik”:

  ”En politiskt huggsexa om finansiering och fördelning av utlovade 100 miljarder USD per år för att få fattiga länder att avstå från sin enda rikliga och tillförlitliga energikälla: kolbaserade bränslen – med påstått klimathot som täckmantel.”

 9. Lasse

  Tack Evert och Mats.
  I denna anda gick även lördagsintervjun med LKABs VD.
  Joar Bendjelloul genomförde ett lugnt och informativt samtal där elektrifieringen av LKAB och samhället togs upp.
  ”Det ligger i det möjligas bortre gränsland”
  God tillgång till billig el är en förutsättning OM vi skall göra dessa klimatinvesteringar.

  Allt hot vilar på dåliga datormodeller helt baserade på att CO2 ligger bakom senaste 40 årens temperaturuppgång, vilket vi är helt fel. När skall resten av världen få reda på detta 🙂

 10. Ann Löfving-Henriksson

  # 9 Lasse, lördagsintervjun var verkligen givande. Joar B. var ovanligt väl påläst och LKABs VD på många sätt klarsynt.
  Men, han hade tycktes ha köpt den gröna omställningen med hull och hår.
  Tänk om han genomskådat och vågat erkänna detta gröna bedrägeri och plötsligt sa vi struntar i vad klimatalarmisterna säger, vi kör vidare med fossila bränslen, satsar på Sverige med kärnkraft och de energikällor vi har och struntar i att göra oss beroende av Kinas vind- och solkraft. Vi ser till att nyttja vad gruvdriften och återvinningen av innehållet i slagghögarna kan ge. Vi blir snart självförsörjande på el och växtnäring och blir återigen ett välmående land.

 11. Mats Kälvemark

  #10 Ann
  Jag kan lova att Jan Mostöm från Evert och mig har fått all tillgänglig faktabaserad information både på kors och tvärs om idiotin att jaga koldioxid och de 0,0003 grC om 80 år som är teoretiskt möjligt att nå om allt klickar in i alla de tjugotal kritiska delprojekt som är förutsättningen för att lyckas.
  Han läser och förstår och ända går han ut med läpparnas bejkännelse i tron på klimatkyrkans budskap och dess överstepräster. Obegripligt och bortom allt förnuft. Men han är ju inte ensam. Fallet när allt rasar samman i detta korthus blir desto större. Det värsta är ju att vi pratar kostnader om storlekordningen 1600 miljarder om man räknar med kostnader för nät och ny produktionskapacitet för el. Men det är ju ”någon annan” som betalar kalaset, dvs vi skattebtalare till en huvuddel. Vi äger ju exempelvis både Vattnefall och LKAB. Vem åtalas när det går åt fanders?

 12. Sören G

  Jag lyssnade också lördagsintervjun. Det framgick väldigt tydligt att det är hart när omöjligt att få fram den el som behövs. Men han hade fastnat i föreställningen”vi måste klara det för det är vår ödesfråga att bekämpa klimatförändringarna”.

 13. Jisonbetzel

  9#Lasse. Tack för tipset om lördagsintervjun. Vi kommer framgent att mötas av många förklaringar till varför 2026 var ett alltför optimistiskt mål när det gäller produktion och leverans av fossilfritt stål. Att tillståndsprocesserna är för långa och krångliga är en orsak, som redan används för att skjuta problemet ifrån sig. Under 2021 tillverkades 1952 Millioner ton råstål, varav ca 10% härrör från direktreducerad järnsvamp tillverkad med naturgas och kol som redaktionsmedel. Elen skall behöva bli riktigt billig, för att kunna konkurrera med hjälp av vätgasreduktion, vilket Jan Moström också lyfte. Det som för Anders Ygerman tidigare nämnt som en självklarhet, att grön el till lågt pris och i stor mängd kommer att finnas tillgängligt, känns allt mer avlägset. Det s.k. Industriklivet kan möjligen störas av en något försämrad stålefterfrågan ( jämför stålverk 80-kraschen) eller att det kalkylerade el-priset i Hybrit-initiativet inte visar sig ligga inom möjligheternas ram.

 14. Sören G

  Tillägg till mitt inlägg i #12. Vill man öka produktionen av el och samtidigt få temperaturen att minska så kan man ju elda kolkraftverk som släpper ut mycket partiklar som skymmer solen.

 15. Anders

  LKAB VD:n berättar i lördagsintervjun om Hybrit att man släpper ut vattenånga istället för CO2. Då undrar vän av ordning vilken av dessa gaser är starkast växthusgas? Han nämner även i förbifarten att hela denna gigantiska satsning lyckas endast om vissa premisser uppfylls … först ska köparen av en händelsevis (halvkinesisk) Volvo XC90 ställa frågan till försäljaren ”vars kommer stålet ifrån” och sedan kräver det statliga LKAB ”givetvis” att ”ska vi kalla det statlig eller överstatlig påverkan exempelvis Carbon Border Adjustement Tax” … Han vet vidare att ”EU jobbar ju med det här” (protektionistiska systemet) …

  Man riktigt känner hur de fria marknadskrafternas principer pulserar fritt i den kropp som förmedlar detta märkliga uttalande!

  Länk till detta tveksamma EU-tilltag: https://taxation-customs.ec.europa.eu/green-taxation-0/carbon-border-adjustment-mechanism_en

 16. Ann Löfving-Henriksson

  # 11 Mats K., tack! Det pågår naturligtvis mer i kulisserna än man som kan ana. Gott att veta!
  Och!
  Anna Dahlberg på GT förmodligen även Expressen är en pärla, idag skriver hon en ledare med rubriken ”Medierna måste sluta krama vindkraften”.

 17. De fantasifulla visionerna om fossilfritt stål närmar sig nog slutet. Det blir alltmer uppenbart – utom för de mest trogna – att ekvationen med teknik, energitillgång och ekonomi helt enkelt inte går ihop. Dessa uppenbara orimligheter var tydliga redan för flera år sedan och har kritiserats allt som oftast. Men när politiker skryter med detta – ”gå före”, ”gröna jobb” osv osv så blir VD:arna helt blinda för fakta och tekniska realiteter.

  Jag hade en mellanchef för Hybrit i telefonen för ett par år sedan som ställde några bra och skarpa frågor. Sedan sa han att han vägrade att chefa för en tydlig förlustaffär. Kanske slutade han helt enkelt. Jag vet inte.

 18. Mats Kälvemark

  #17 Ingemar
  Den chef på SSAB som ringde dig 2019 hade jag då någon vecka dessförinnan haft en 2 timmar lång genomgång med på deras HQ i Stockholm. Jag hade kontaktat honom och han måste få credit för att jag fick inbjudan till denna ”audiens” på HQ där jag gick igenom allt från A till Ö kring Hybritprojektet. Han förstod allt jag redovisade och höll då med baserat på ”läpparnas bekännelse”.
  Ändå så sitter SSAB och LKAB nu så djupt fast i fundamentalistiskt, EU-regisserat ”deep shit” att de inte kan ta sig ur, trots att alla i hela ledningsorganisationen i SSAB, Vattenfall och LKAB VET! Obegripligt tragiskt. Det vi ser är svensk stålindustri i lång dags färd mot obeveklig natt och sedan över katastrofens brant ner i bråddjupet.

 19. Lennart Blomkvist

  “There’s no emergency” – dissident climatologist Dr Judith Curry on climate change

  https://www.youtube.com/watch?v=YBdmppcfixM&t=81s

 20. Mats K #18,

  Näringslivschefer som tar sig tid att sätta sig in i frågorna och som begriper vad det handlar om skall ha all respekt. Jag gissar att väldigt många inom näringslivet känner sig trängda och frustrerade över vad de behöver jamsa med om. Dags för ett internt näringslivsuppror?

 21. Evert+Andersson

  #20 Ingemar

  Det är obegripligt att alla aktörer inom såväl klimatindustrin som näringslivet jamsat med så länge när orimligheterna ligger så väl synliga för den som vill se.

  Jag frågade för ett par tre år sedan en höjdare i en näringslivsorganisation, som skrivit en debattartikel tillsammans med regeringens samordnare för ett fossilfritt välfärdsland, Svante Axelsson, hur han kunde jamsa med så. Svaret var för att ha dörrarna till Rosenbad öppna måste man det. Ärligt i den saken i alla fall.

 22. BG

  Förutom fossilfritt stål kommer man att tillverka fossilfri konstgödsel med hjälp av väte i Luleå.

  ”Det spanska företaget Fertiberia vill tillverka kvävegödsel med hjälp av vätgas i Luelå.

  LKAB bygger i Luleå för att tillverka fosforgödsel av biprodukter från järnmalmsproduktionen.”

  https://www.atl.nu/ge-det-svenska-godselundret-utrymme-att-vaxa

 23. tty

  #22

  Det är egentligen bara ett av dessa projekt som är vettigt, LKAB:s planerade produktion av fosfatgödsel från apatitslig. Det borde ha startats för länge sedan. LKAB har gjort flera ansatser tidigare som varje gång torpederats av nitiska miljömyndigheter.

 24. Rossmore

  OT

  Det är fullständigt dödstyst i media om att det inte brinner som det brukar i Kalifornien. Förutom i Wall Street Journal. Här en artikel som uttrycker tacksamhet för det och som också pekar på några realiteter som t.ex. Bjerströmskan borde ha koll på.

  https://wattsupwiththat.com/2022/11/27/thanks-wall-street-journal-for-reporting-on-the-quiet-western-wildfire-season/

  WSJ-artikeln bakom betalvägg dessvärre.

 25. jax

  #17 Ingemar Nordin
  Som Henrik Jönsson sa i förra veckans video om etanol
  – företagen är stora risktagare när andra betalar men de tar inga risker med egna pengar.
  Har jobbat i projekt med flera av de deltagande företagen i Hybrit under mer än trettio år, och vet att detta är fullständigt sant. Så länge de slipper betala och kan ta åt sig äran av eventuella framgångar kommer de att spela med.
  Krävs större egna insatser så dämpas deras intresse snabbt.

 26. Fredrik S

  Rossmore #24

  Tack för länken!

  Jag har läst artikeln i WSJ och den är bra, liksom kommentarerna till den.

  De skriver att fram till mitten av november så har antalet hektar som brunnit minskat drastiskt i Kalifornien men även i Nevada, Utah, Idaho och Wyoming, dvs stora delar av Great Basin, har det brunnit väldigt lite. Allt jämfört med senaste fem åren.

  Intressant är att kallare än normalt väder i Pacific Northwest fick snön att smälta två månader senare än normalt.

  Torkan i området har också minskat betydligt.

  Inget av detta har varit nyhetsstoft för vår ”sakliga” media.

  Sedan ska man vara medveten om att om det regnar mycket i vinter så ger det förutsättningar för extrema bränder nästa höst. Speciellt i områden med chaparall och santa ana vind då de ”explosiva” växterna växer till sig ordentligt under vår och sommar.

  Fast brinner det mycket nästa år kommer Erika B. plus resten av msm skriva om klimatförändringar oavsett,

 27. Lennart Bengtsson

  Med anledning av lördagsintervjun om LKABs planer

  https://www.youtube.com/watch?v=2Ky7LYKwokU

 28. Daniel Wiklund

  # 27 Lennart B. Tack för tipset. Martin Ljungs ” Vi ska klara av ’et” passar mycket bra, nästa gång LKAB har möte om den gröna omställningen kan dom lyssna på Martin Ljung. Har ibland på mina cykelturer cyklat på Martin Ljungs gata i Notviken i Luleå. Martin Ljung var bra.

 29. Karl Erik R

  #23 tty

  Finns två faktorer till. En är att under 90-talet och 00-talet var prisnivån på produkterna så låg att lönsamheten enligt kalkylerna var skral. Det fanns mer lönsamma projekt att satsa pengar på.

  Det andra var att Kirunavaara-malmen verkade gå mot ett lägre och lägre innehåll av apatit och därmed fosfor. Egentligen lägre andel av högfosfor-malm.

  Nu har LKAB siktat in sig på andra mineraliseringar som den s k Lappmalmen. Den är en s k högfosfor-malm och därmed intressant för utvinning av fosfor.

 30. Lars Cornell

  #17, #20, #22 mfl. Ni vänder det där bak-och-fram. Det är inte alls så som ni beskriver det, det bara verkar så.

  Den grundläggande tanken var, hur skall vi få vindkraften lönsam eftersom det inte går att sälja överskottet när det blåser? Så kom man på Hybrit. Med Hybrit som förlustaffär i slutänden kunde man undvika förlustaffär i framänden. Det skulle bli lättare att ta betalt av svenska folket genom minskad lönsamhet hos LKAB mfl än genom skyhöga priser på el från vindkraft och elnät. Gungor och karuseller således.

  Dessutom kan vi avveckla de förhatliga korna. Då försvinner visserligen deras gödsel. Men den kan ersättas med syntetisk kogödsel från vindkraft, hydrolysörer, vätgaslager, forsforgruvor och kemiska fabriker. För naturen och oss människor blir det inte lika trevligt som det är med kor i naturen. Men jag menar, något måste man ju offra. Och så syns det så att alla kan se att ”vi” åstadkommit en förändring.

  Om det är bättre eller sämre är inte viktigt. Det viktiga är att kunna peka på förändring, dock ej när det gäller klimat som skall vara detsamma århundrade efter århundrade.
  http://www.tjust.com/2022/vindkraft/environment.jpg

  Förmodligen kommer vi att kunna göra både mjölk och biff av vindkraft bara vi tänker till litet.

 31. Jisonbetzel

  Youtube/ Norra scen: Framtiden är elektrisk- men kommer elen räcka till?
  Klargörande eller vad tycks? https://youtu.be/XCt1tbUlAb4

 32. Jisonbetzel

  https://www.youtube.com/live/RyzAwyQJwPg?feature=share
  Sorry här är länken🌝