Chockökningen av drivmedelspriser

Den prisnivå på drivmedel som vi kommit upp på de senaste veckorna har naturligtvis en dramatisk effekt på hela samhällsekonomin. Inför Rysslands övergrepp på Ukraina kan inget land vara neutralt. De sanktioner som anständiga länder infört är en del av orsaken till de höga bränslepriserna. En annan väsentlig del  är vår ambition att vara klimatmästare och bäst i klassen. Nu är det politikens ansvar att välja bort det självskadebeteende som till nöds kunnat fördras och se till att vårt land inte ensamma  gör oss mer illa än våra grannar och konkurrenter.

Olja har under hela industrialismen varit den utvecklade världens blodomlopp och smörjmedel. Också tidigare varit källa till krig och konflikter. Ryssland är  en stor energileverantör, som Europa gjort sig alltför beroende av. Här ska vi inte analysera världspolitiken. Läget måste dock hanteras utifrån förutsättningarna i vårt land.

Drivmedelspriserna har nu nått en nivå där alla borde inse att det har en allvarlig inverkan på samhällsekonomin i stort.

dieselpriser

I det offentliga samtalet, i politiken och i media, pratar man om vad det kostar vid pumpen och hur folk som verkligen behöver bilen ska undsättas. Ryggmärgsreflexen politiskt är med bidrag till de mest utsatta. Det här är för stort för vanlig politisk hantering, att håva in skatter och dela ut bidrag och subventioner. Generella lättnader måste till. Kristdemokraterna motionerade om lindring i reduktionsplikten, som skulle sänkt priset på diesel med tre kronor. Det röstades ner i Riksdagen. Ett nytt förslag nu från Moderaterna när priset rusat ytterligare är fem kronor litern. Även det ryms inom skillnaden mellan svensk reduktionsplikt 30,5 procent för diesel och 7,8 procent för bensin. EU-snittet lär vara 6 procent, medan vi redan lagt oss dubbelt så högt som EU:s mål för 2030. HVO som blandas i drivmedlen beskattas som diesel medan HVO 100 vid pump är skattebefriat.

Den allvarligaste konsekvensen av de höga drivmedelspriserna är ju att de driver inflationen. Det finns inte en enda konsumtionsvara, som inte har en komponent av transportkostnader. Dieselpriset får mjölkbönder att slakta ut besättningarna och lägga ner. Många lägger fälten i träda när dieselpriset gör verksamheten omöjlig. Detta när vi behöver öka svensk inhemsk matproduktion. Åkare ställer sina lastbilar när vi politiskt bestämt oss för att ha de högsta drivmedelsskatterna och dessutom dubbelt så hög reduktionsplikt som konkurrentländerna.  Den vinner fraktkontrakten som tankar utanför Sveriges gränser. Skogsnäringen, som förser oss med så många nyttigheter inklusive biobränsle, är omöjlig utan diesel till maskinerna.

Den svenska modellen, att omfördela pengar, lär bli svårt i en skala där alla blivit fattigare. Piska- och morotpolitiken i klimatets namn får läggas undan.

Medborgare som för sin utkomst har lång pendlingsväg till arbetet och måste använda bil, ser just nu sin vardagsekonomi eroderad. Dieselpriset har på ett år ökat från nivån 15 kronor  till 27 kronor. En ökning med 80 procent. Samtidigt ligger skatteavdraget för resor kvar på 2009 års nivå då dieselpriset var ca 12 kronor. Helt frikopplat från vanliga människors verklighet lade S – MP- regeringen 2017 fram ett förslag till ändrade avdrag. Det nya förslaget avser att gynna resealternativ med mindre utsläpp av växthusgaser. Avdraget föreslås vara 6 kronor/mil i stället för nuvarande 18,50 kronor/mil. Det föreslås gälla lika för alla oavsett färdmedel, cykel såväl som apostlahästar. Vi får hoppas att förslaget som nu är ute på remiss, stupar på sin klimatfanatiska stupiditet.

I ett Europa med en enorm energibrist blir det nödvändigt att ompröva de elslukande projekten för minskade koldioxidutsläpp. Åtminstone tidplanerna. Det är inte läge med planer varken en dubblerad elanvändning eller lägga ner fungerande kraftproduktion i ambitionen med hundra procent förnybar energi. Ministrar skär nu pipor i vassen och använder krisen som argument för mer vindkraft. Särskilt till havs. En närmast ofattbar okunnighet av de högst ansvariga.

Den finns förstås flera skäl att det blivit så här. Putins krig i Ukraina är ett. Att vi gjort oss beroende av rysk energi till Europa är självförvållat. En betydande del i att Sverige har världens högsta drivmedelspris beror faktiskt på att vi stilar med världens bästa klimatpolitik.

CO2 skatter

Reduktionsplikt är krav att blanda in biodrivmedel i bensin och diesel. Den koldioxid som släpps ut från biodrivmedel av fordon med förbränningsmotorer behöver inte räknas,
som om just dessa molekyler av koldioxid har avsagt sig sin växthuseffekt.

Reduktionsplikten är en betydande kostnadsdrivare. Särskilt för diesel. För närvarande måste bensin blandas upp med 7,8 procent och diesel med 30,5 procent. Eftersom fraktfordon, arbetsmaskiner och personbilar utgör en väsentlig andel dieselanvändare har vi fokuserat på dem då detta innebär de största skadeverkningarna.

Det är numera normalt att i klimatets namn inte vilja se baksidan och rimligheten med de politiska åtgärderna.

 • Är det rimligt att vi i Sverige betalar cirka 15 miljarder extra per år för reduktionsplikten jämfört med konkurrentländerna.
 • Trafikverkets analys visar att utsläppsmålet 2030 kan uppnås utan den ökning av reduktionsplikten som gäller från årsskiftet om vi ger oss till tåls till 2035! ( Jonas Eliasson, trafikforskare och måldirektör på Trafikverket.)
 • Transporterna står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Om vi upphör att finnas till nu visar FN:s kalkylmodell att det påverkar global medeltemperatur med 0,003 grader till år 2100. Fortsätter vi matematiken grovt räknat för diesel så är det hälften av transportutsläppen och biobränsleinblandningen en tredjedel av det. Kvar blir nyttan av de 15 miljarderna / år 0,00015 grader lägre global temperatur 2100.
 • Våra skogar tar upp mer koldioxid än vi totalt släpper ut. Biobränsle låter alltid som överblivet material från skogsbruket. Men vi importerar 85 procent av det! Inte alltid så miljövänligt heller. skogen.se 

skogen sanka

 • Man behöver inte ens vara efterklok för att förstå att varför oljekoncernen PREEM drog tillbaka sin ansökan om att bygga ut raffinaderiet i Lysekil trots att alla miljöprövningar var klara. Man skyllde på pandemin och bestämde sig för att satsa på HVO. MP höll i taktpinnen och sambandet med EU:s högsta reduktionsplikt behöver ingen tvivla på.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/preem-drar-tillbaka-ansokan-om-utbyggnad-i-lysekil

https://www.preem.se/om-preem/press/rapporter–publikationer/preem-drar-tillbaka-ansokan-om-nytt-miljotillstand-for-lysekil/

Om viljan finns går det att parera. Världsmarknadspriset på olja är lika i Danmark. De har sju kronor lägre dieselpris. Växelkursen förklarar inte allt.
Om vi tidigare haft svårt att prioritera mellan en inbillad klimatkris i framtiden och en energikris, kan vi konstatera att vi fått hjälp med prioriteringen av Putin.

Evert Andersson och Mats Kälvemark

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  God morgon!
  En bättre länk till artikeln om skogen som kolsänka:

  https://www.skogen.se/nyheter/studie-ny-skog-blir-snabbt-kolsanka-0

 2. Mats Kälvemark

  #1
  …och den här:
  https://www.skogen.se/nyheter/skogens-klimatnytta-lyfts-i-almedalen

 3. pekke

  Här är 2 listor på bränslepriset i Europa, några dagar gamla listor men ger en bild av hur stor skillnad det är mellan olika länder.

  https://www.tolls.eu/fuel-prices

  https://www.cargopedia.net/europe-fuel-prices

  Svensken måste piskas hårdare verkar vara andemeningen hos våra myndigheter.

 4. Lennart Bengtsson

  Men de är väl detta som MP och landets klimataktivister har strävat efter i åratal! Nu har de till slut blivit bönhörda. Folk har inte längre råd att köra bil.

  Men inte MP och dess språkrör och alla fredagsaktivister med Greta i spetsen vet vad som kommer att hända till slut. Det är inte alls osannolikt att ”operationen” lyckas men ”patienten” kommer inte att överleva!

  Det vill säga för de som inte förstår eller kan ta till sig analogier:

  Växthusgasutsläppen minskar men ekonomin kraschar. Jag förstår inte hur en allvarlig ”stagflation” = inflation+arbetslöshet skall kunna undvikas. Eller ännu värre ett utvidgat europeiskt krig.

 5. Lasse

  Det går fort nu-fort och fel!
  Bränslepriset är bara toppen av isberget och det syns så tydligt.
  Fossila bränslen skall prisas ut-fixat!
  Försvarskostnaderna skall ökas men försvars industrin har inga pengar för expansion.De är inte med på rätt lista.
  Var det inte nyss som Ryska gasen fick ok av EU som en övergångslösning?
  Hur stor del av vår ekonomi är påverkad av skenande priser idag?
  En osäkerhet som är futtig i dessa tider!
  Men en osäkerhet skapad av oss som en lösning på klimatproblem. Lätt att vara efterklok-men inte alla är det ens!
  https://wattsupwiththat.com/2022/03/10/a-cautionary-tale-good-idea-disastrous-results/

 6. JonasW

  De globala CO2 utsläppen nådde tydligen ”rekordnivå” 2021.

  https://www.iea.org/reports/global-energy-review-co2-emissions-in-2021-2

  Jag har oerhört svårt att förstå vad vi håller på med i Västvärlden. Våra s.k. ”klimatåtgärder” är ju tämligen meningslösa.

  Om man tror att CO2 orsakar en klimatkatastrof, så är det nog bara att acceptera faktum att den kommer att inträffa, eftersom Asiens utsläpp ökar kraftigt.

  Att vi bygger vindkraftverk och häller tallolja i dieseln är ju symbolhandlingar. Tyvärr väldigt dyra symbolhandlingar.

  Till och med de mest okunniga politikerna borde inse detta. Istället pratar man som om Asien inte finns, och att det är oerhört viktigt att Sverige blir ”klimatneutralt”.

 7. Mats Kälvemark

  #6 JonasW
  Här träffar du huvudet på spiken! Se bild nr 3 i länken, som är kartbilden över hur CO2-utsläppen fördelar sig globalt

  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2021/12/Energi-211213.pdf

  Om vi för ett kort, förvirrat ögonblick fullt ut tror på IPCC:s kompletta larmbild om CO2:s ”kilmatfarlighet” så borde den svenska CO2-jakten stå fram i en övertydlig dager som infantilt meningslös. En dryg promille totalt jämför med summa 42% för Kina, Ryssland och Indien tillsammans. 420 ggr mer! Deras mål för CO2-neutralitet ligger så långt bort i horisonten (2050-2060) att de är helt meningslösa. Och fram till 2030 sker en utbyggnad av fossileldade kraftverk. Visserligen med high-tech rökgasrening, som eliminerar partiklar, men CO2 släpps ut utan försök till infångning. De är nämligen realister och har koll på kostnader. De prioriterar stabil elförsörjning till överkomliga priser för att fortsätta lyfta sina medborgare ut ur fattigdom. Strävan inom EU verkar vara den rakt motsatta; att till högsta möjliga kostnad så snabbt som möjligt lyfta så många som möjligt in i energifattigdom. Arma länder med Sverige i spetsen.

 8. Kaj+Wahlberg

  I och med att hälften av bränslepriset är skatter av olika slag så är detta inget problem. Det är bara att sänka andelen skatt på diesel och bensin. De partier som inte ställer upp på detta får ta konsekvenserna i september.

 9. Ivar Andersson

  För dieseln är 5 kr per liter moms och 5 kr reduktionsplikt. Det är Putin som bestämt detta enligt Karl-Petter Thorwaldsson, Putinpriser. Men det är sosseregeringen som går i Putins ledband (nej till EU) och verkställer hans krav på skatter.

 10. Fredrik S

  Inflationen i Eu’s lokomotiv Tyskland ligger på nära rekordnivåer på över fem procent, ännu värre är det för unionen totalt; 5,8 procent. Detta för februari.

  Inklämd i EU ligger Schweiz, här är lite intressant att läsa om dem. Hur har de klarat sig utan tex vindsnurror?

  https://www.reuters.com/business/switzerland-land-that-inflation-left-behind-2022-03-11/

 11. Ulf Westberg

  Se några bra sammanställningar som visar varför Preem inte gick vidare. Det var ju klart att de skulle kompenseras, här visas hur.

  https://uvell.se/2022/02/04/regeringen-kopte-preems-lojalitet/

  https://uvell.se/2022/02/09/nar-preem-blev-miljovannernas-van/

  https://uvell.se/2022/02/10/preem-och-framtiden/

  https://uvell.se/2022/02/11/aven-naturvardsverket-ar-inbladade-i-preem/

  https://uvell.se/2022/02/24/regeringen-gullegris-preem-och-ryssland/

 12. Peter

  Som LB #4, säger, svårt att se hur en stagflation ska undvikas…
  Det stora problemet med Ukraina som väldigt få diskuterar är PENGARNA…
  Ukraina har sedan det frigjordes från Sovjet blivit ett eldorado för utländska ekonomiska intressen, det har skapat många rika människor, Vlodomir Zelensky själv är mångmiljardär. Samtliga stora jättar inom Big Food, etc. är där och äger. Självklart vill man inte förlora detta tillbaka till Ryssland. Om och jag tror att, man kommer att försvara detta var det lider, så blir kriget utökat. Det handlar om för mycket pengar. Många av dessa stora bolag klarar inte hålet i balansräkningarna som en förlust av landet till Ryssland skulle skapa.

 13. Lennart Svanberg

  #11 Tack för den kommentaren. Det värmer att höra att Ukraina har visat på hur människor kan bli rika i en demokrati. Ännu mer förståeligt att de till inget pris vill komma tillbaka Putinland..

 14. 2018 var jag i Kiev och gjorde en utflykt till Tjernobyl. Trots att lönerna låg på ca 2000 kr/mån var inslaget av SUVAR i stadsbilden påfallande stort. Ingen löntagarbil direkt. Jag gjorde en stadsrundtur med kvinnlig guide. Hon hävdade att de flesta ukrainarna inte ville vara med i EU pga att alla EU-bidrag skulle gå rakt ner i fickorna på kleptokraterna. Nedmonteringen av Tjernobyl sköttes av franska specialister.

 15. Lasse

  SVT räknar på vad vi tjänar på prisökningen:
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-mycket-tjanar-staten-pa-bransleprischocken

  Ca 1,3 Miljarder per månad jfrt med dec 2021.
  Enligt SCB säljs varje månad i snitt 555 miljoner liter diesel i månaden.
  Det säljs 236 miljoner liter bensin per månad.
  57% på detta vid ett pris på 24 SEK ger 10,8 miljarder till staten per månad!

 16. Mats Kälvemark

  Beträffande Preemraffs helomvändning (se länkarna i texten ovan) genom att dra tillbaka sin godkända ansökan om utbyggd raffineringskapacitet för lågsvavlig bränsle. Den godkända ansökan:
  https://www.domstol.se/nyheter/2020/06/domstolen-anser-att-verksamheten-vid-preemraff-i-lysekil-kan-tillatas/

  Genom ett provocerande avsteg från svensk parlamentarisk rättspraxis lyftes frågan via ministerstyre upp på regeringens bord och drevs ursinnigt av MP-ministrarna under perioden augusti-september 2020.
  Satta under press och med fagra löften om en gyllene framtid genom ökande krav på inblandning av biodrivmedel drog Preemraff tillbaka sin ansökan. Löfven, beredd att försvara S:s maktposition till varje pris, lät detta passivt ske utan protester.
  MP med Tovatt och Lövin i spetsen firade stort:

  https://news.cision.com/se/miljopartiet-de-grona/r/lorentz-tovatt-om-preem—tack-vare-mp-,c3204168

  Så här sa Tovat, citat:
  ”–Det här är en enorm seger för Miljöpartiet, i dag firar vi tillsammans med hela miljörörelsen. Men framförallt är det förstås ett stort steg framåt i klimatarbetet, säger Lorentz Tovatt.
  Under prövoprocessen har frågan om Preems tillstånd lyfts till regeringens bord. Det har varit en av de åtgärder som varit avgörande för dagens beslut, menar Tovatt.
  –Det här är tack vare Miljöpartiet. Vi såg till att frågan hamnade på regeringens bord, vi har satt press på Preem och det är vi som sett till att det förnybara nu är mer lönsamt genom våra budgetsatsningar på bland annat förnybar energi och hållbar industri, säger Lorentz Tovatt.” Slut på citat.

  Tovat ger verkligen ett tydligt, sammanfattande ansikte år klimatfanatisk cynism. Enorm skadepåverkan på vårt Land ser vi nu.
  Tovatt applåderar i det tysta och vill ha mer….

 17. MatsL

  Pekke (#3) gav två länkar som listade bränslepriser i ett flertal länder i ”närområdet” – och data från dessa länkar får mej att fundera. Om vår regering nu låtit Vladimir Putin sätta energipriserna i Sverige – Har då Magdalen Andersson fått sätta priset på diesel och bensin i Ryssland? Har ryssarna Magda-priser på sina drivmedel?
  En annan fundering som jag har är: Om vår regering utan vidare låter andra statschefer bestämma vilka energi/drivmedelspriser som vi ska ha, har vi då en stark eller en svag regering?

 18. En annan

  Den här gubben har jag nog nämnt ett par gånger tidigare, men hans blog är väldigt läsvärd. Backa gärna igenom hans blog för bättre info än vad MSM kan ge, där råder hönsgård och total okunskap/historielöshet vilket de delar med PS…
  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/war/putin-announcing-he-may-nationalize-all-foreign-corporation-assets-who-left-russia/

 19. Håkan Bergman

  Mats Kälvemark #16
  Finns det nåt som Putins nyttiga idioter har drivit igenom eller föreslagit som är eller har varit till gagn för Sverige, världen eller ens för klimat och miljö? Det är nog bara deras sjuka behov av självförhärligande som fått en boost.

 20. Om nu USA beslutat sig för att sluta importera 7% av deras oljekonsumtion från Ryssland, varför skall då oljepriset stiga?

  Frigörs det inte en massa olja till andra mindre principfulla länder? Har svårt att se hur Kina skulle sluta handla med ryska fossila tillgångar.

  Här är det ju kartell och opportunism som gäller.

 21. CHÅ

  Varför har Sverige högre reduktionsplikt än övriga EU-länder i strid mot EU:s rekommendationer?

 22. Göran J

  En enkel fråga till de som beslutat om hur fossila bränslen skall fasas ut i närtid?

  De ska bli intressant hur Sverige skall Rusta upp sitt försvar med stridsvagnar, bandvagnar, lastbilar, flygplan, fartyg och båtar som drivs med… Ja vadå?
  Upprustningen kommer att ske under kanske 10 -15 år och då har vi ju fasat ut fossila bränslen och helt gått över till eldrift.

  Eller kommer vi att få uppleva hur bensin och dieselmotorer kommer tillbaka

  Dessutom har alla försvarsgrenar dieselaggregat för elförsörjning av viktiga stabsfunktioner och fältsjukhus med mera.

  Här har Farmanbar med flera lite att jobba med.

 23. Gunnar Strandell

  När det gäller bränsle och ekonomi finns en liten klurighet för dem som har förmånsbil, Citat från skatteverket idag:
  ”Om du använder din förmånsbil kan du få avdrag med 6,50 kronor per mil för en dieselbil och med 9,50 kronor per mil för övriga bilar. För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel kan du få avdrag med det högre beloppet, det vill säga med 9,50 kronor per mil.”

  Jag gissar att summorna sattes en gång när det var billigare att köra på diesel än bensin. Sedan MP fått vara med och bestämma används skatter gärna i miljö- eller klimatarbetet.

  Att försöka träffa flera mål med ett skott är inte enkelt och inget att rekommendera. Risken för oväntade rikoschetter är för stor.

 24. Håkan Bergman

  Gunnar Strandell #23
  Cash for ash! Det kan man väl klassa subventionen av elräkningarna för också. Sitter det bara historielösa idioter och hittar på sånt här idag?

 25. Evert Andersson

  #2 CHÅ

  Inget annat än den politiska ambitionen att vara världmästare på klimat.

 26. Carl

  #21 #25 Svensk exceptionalism

 27. Fredrik S

  Evert Andersson #25

  Var inte Uppsala världsmästare i klimat redan för några år sedan?

  De kanske var dopade?

 28. Håkan Bergman

  Fredrik S #27
  Jag har en teori om att Uppsala har lite hämndbegär gentemot centralmakten efter den senares landshövdingeutnämningar för just Uppsala.

 29. Fredrik S

  Håkan Bergman #28

  Ja just det, en var väl diktator och hans företrädare bråkade och slogs nästan med polisen utanför slottet.

  Du är nog på helt rätt spår där.

 30. Citat från dagens Contrepoints: ”Man kan bara undra över motiven för ledare som von der Leyen; monstruös och kriminell imbecilitet eller medveten politik för att slutföra den ekonomiska planeringen av våra länder med planen att ”rädda planeten” i sikte på bekostnad av miljontals européers liv och elände?”

  För min egen del är svaret på frågan helt klart. Visserligen finns många nyttiga idioter bland våra politiker, men de som verkligen leder utvecklingen kan inte ursäktas med att vara dumma och är därmed fullt medvetna om den skada de orsakar.

  Förutom energipolitiken som vi regelbundet diskuterar här på KU, finns det också en EU-agenda att övergå till så kallat ekologiskt jordbruk. Att med sådant klara livsmedelsförsörjningen annat än för en bråkdel av dagens befolkning är en omöjlighet. Och ska det ekologiska jordbruket dessutom vara kreaturslöst, d.v.s utan tillgång till naturgödsel, blir det snart ingen skörd alls. Konstgödsel och växtskyddsmedel är redan förbjudna i ekologiskt jordbruk.

  Här ett nytaget foto på en ekologisk åker. Läs gärna texten som beskriver bilden. Om det finns någon bonde som tittar på bilden vore det intressant med en kommentar.

  https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/357691/3851600.htm

 31. Vi lever i en värld där media och allmänheten dagligen dras vid näsan. Folk vill så gärna tro att den gröna ideologin vill gott och rädda miljön och hela planeten. Höga energi- och drivmedelspriser är ett måste, säger de. Ingen vågar säga sanningen, t.ex. att ekologiskt jordbruk är ett enormt resursslöseri eller att planeten inte behöver räddas från koldioxid. Och om du är skeptisk så är du per definition emot miljön och planeten.

  Jag såg nyss på filmen ”Mr Jones” på Svtplay. Den handlar om en journalist som avslöjade Stalins svältterror mot det ukrainska folket på 30-talet. Ingen – eller i vart fall få – trodde honom. Tänk om vi haft lika modiga journalister idag!

 32. Fredrik S

  Lars Mellblom #30

  Från generaldirektorat i EU pratar man även om Agroekologi, vilket innebär att man blandar in politik (marxism?) och spiritualitet utöver det ekologiska om jag fattat rätt.

  Ett andligt jordbruk ska få glaciärer att sluta smälta.

  EU borde bantas ned och i huvudsak ägna sig åt de fyra friheterna (fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och personer) och låta religionen skötas av olika samfund i medlemsländerna.

  Ekologisk jordbruk kan ske på kolonilotter på Söder med bekämpning av skräppor för hand.

 33. #Fredrik S 32#

  ”Ekologisk jordbruk kan ske på kolonilotter på Söder med bekämpning av skräppor för hand.”

  Absolut, men bara som träning. Söders balkongbiologer i det nya plansamhället borde aläggas manuell ogräsrensning som obligatorisk fritidssysselsättning.

  https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sherbage#/media/Fichier:Emile_Claus_-_Vlaswieden_in_Vlaanderen.JPG

  Eller som här, för de som lider av ryggbesvär:

  http://thaon-les-vosges.reseaucocagne.asso.fr/gallery/materiel-desherbage/

 34. Lars Cornell

  OT – förlåt. Men jag tycker att det är viktigt.
  Jag har just tittat på rysk TV. Där gick Putin som vanligt med raska steg.
  Men, han svängde sin vänstra hand men den högra hängde slapp.
  Direkt fick jag associationen med Hitler som ofta gömde sin högra hand eftersom den inte fungerade.

  Om media: SVT har fler inslag om en snar attack.
  Alternativ media har annan uppfattning. Vem har mest rätt?
  Annan media påstår att i en attack måste ryssarna även försvara sin baksida och de har lidit alltför stora förluster för att kunna det.
  Det jag önskar är att SVT (som vanligt) tillför mer alternativ kunskap.

 35. pekke

  Man kan ju undra varför diesel/bensin är mycket billigare i Sydeuropa än här i nordeuropa ?!

  Har de mindre klimatproblem där ??

  Ironi kallas det….

  För övrigt så kan jag säga att enligt Ukrainska myndighet så är dödligheten bland ryska soldater extremt hög jämfört med dödlighet i Afganistan under 9 år , lika många har dött i Ukraina nu på 2 veckor.

  UPPdateringarer om Ryska invasionen på Ukraina rekomenderar här.

  https://cornucopia.se/

  Mera finns även i kommentarerna.

  OBS ! Vissa länkar i bloggen och kommentarerna kan vara otrevliga !

 36. Eftersom vi i denna tråd talar om makthavare och politisk agenda, finns det en video som handlar om detta: Makthavarna du aldrig valde – Dokumentär om den globala finanseliten av Jonas Nilsson.

  Filmens styrka är att den till största delen består av videoklipp och citat från en självvald elit kopplad till World Economic Forum. En stor del av västliga ledande politiker har gått på WEFs kurser.

  Speciellt de som avfärdar tal om en global totalitär agende som konspirationsteorier bör se den 50 minuter långa filmen.

  https://swebbtv.se/w/oLBp4UVBCrrCXXiim4u1BQ

 37. Håkan Bergman

  Ingemar Nordin #31
  Tack för den filmen! Nu var det ett tag sen jag läste boken men vid 1:48:02, George Orwell i bild säger undertexten följande

  ”Efter fiaskot med vindkraftsbygget fann människorna på nya lögner om Djurfarmen.”

  Kan inte riktigt höra originaltexten och kan inte justera uppspelningshastigheten men det är ju en lysande text som håller än idag.
  Hoppas det är okey att länka in en youtube-video från Södermalms största historiskt-politiska tillgång, garanterat objektiv, Indy Neidell.
  https://www.youtube.com/watch?v=VNESt9dwZH0

 38. Fredrik S

  Lars Mellblom #33

  Ja exakt, obligatoriskt.

  Måste säga att den där ogräsrensningssängen är fantastisk, inte bara för att den drivs av batteri utan för att den alls finns.

 39. Håkan Bergman

  Och när jag sett Ingvars film klart och fått i mig en nattmacka damp UAH för hela februari ner. Om ni är nödiga måste ni nog i de flesta fall rensa webläsarens cache på bildfiler, ni andra kan tryna lugnt planeten går inte under den här månaden heller.
  https://sprayhattas.crabdance.com/

 40. Fredrik S

  Tack, mycket bra jobb du gör med presentation av statistik!

  Alla riksdagsledamöter borde få en uppdatering varje månad.