Början till slutet?

Norrbottens-Kuriren 090815
”Äntligen något vettigt”, skriver Sven H när han tipsar om en ledarartikel i Norrbottens-Kuriren. ”Hoppas att detta är något startskott för andra tidningar att ta efter.”
Ledarförfattaren Anders Edwardsson har nämligen läst Ian Plimers nya bok ”Heaven and Earth”, som rönt stor uppmärksamhet och fått motta både ris och ros. Lägg den på minnet, skriver Anders E. ”Den kommer nämligen troligen att gå till historien som början till slutet för växthusteorin.”
Anders E blandar visserligen ihop AGW och växthusteorin, men andemeningen går fram. Om AGW-hypotesen faller eller inte är givetvis omöjligt att säga. Men Plimers bok kommer onekligen väldigt lämpligt. De internationella klimatsamtalen tycks ge mycket liten effekt. I Australien röstades klimatpolitiken ner. I USA ökar antalet skeptiska till AGW-larmen. I Sverige får skeptikerna komma till tals i såväl press som radio och tv. Köpenhamnskonferensen döms i förtid ut som ett misslyckande.
Det är bra att debatten blivit mer nyanserad. Men det är dags att fundera över vad vi egentligen vill uppnå. För det är väl inte bara att ”sätta käppar i hjulet” för AGW-bandvagnen? Vad är målet för oss som inte anser att människans aktiviteter är en drivande faktor för dagens klimatförändringar? När vi ”räddat” de miljarder som James Hansen, Al Gore och Nicholas Stern vill att vi satsar på att rensa upp atmosfären, vad ska vi göra med dem?
Det är här många skeptiker brister. För att vi inte tillhandahåller ett alternativ, en plan. Hur vill vi att miljöarbetet ska bedrivas och vilka världsproblem bör prioriteras? Onekligen värt att fundera över.
PS Läs för övrigt även Anders Edwardssons förra ledarartikel: ”Kritisk optimism bäst”.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sailor

  Hur menar du här egentligen? ”…vad vill vi uppnå…”. Vi vill inte uppnå någonting, AGW hypotesen är fel, saker och ting kan vara fel utan att man behöver ge ett alternativ.
  Alla miljarder som kommer att frigöras, njae…ett skäl att opponera sig mot den felaktiga AGW-hypotesen är att dessa miljarder inte finns. Och miljarder som inte finns kommer inte heller att frigöras. Efter AGW-hypen är över ska vi återgå till nyfiket forskande om en det ena en det andra som det alltid varit. Vi behöver inget ersättnings-engagemang. Det är bara den alltid sprudlande aktivistvänstern som behöver engagemang (terapi?). Menar du kanske: – Hur ska vi nu styra över vänstern på en ny rädda-världen-fråga (denna gång en billigare och harmlös).

 2. L

  Maggie, det finns oräkneliga sätt att använda det kapital och arbete vi slösar bort på klimatbubblan. Men det känns inte särskilt meningsfullt att diskutera innan bubblan spruckit.
   
  Att Köpenhamnskonferensen blir ett misslyckande är det enda vi kan vara helt säkra på. Det är bara att se tillbaka på Kyoto och konstatera att det är omöjligt att ena all världens länder i en fråga som troligen inte ens existerar i verkligheten.
   
  Alla har sina egna agendor och uppfattningar om vad som är verkliga problem och realistiska lösningar. Det enda rätta vore att flytta fram konferensen 25 år om man vill slippa ett större fiasko än vad man hittills åstadkommit.

 3. Jag tycker ändå att det är svagt att bara säga: ”vi tror inte på AGW, därför är hela klimatpolitiken/miljöpolitiken feltänkt”. Att bara upprepa: ”jag tror inte på det där tjafset” är lite som en treåring i sandlådan.

  Borde vi inte deklarera vad som är viktigt för oss? Kanske är det så att många nöjer sig med att konstatera att AGW är förmodligen fel. Men vad är i så fall konsekvensen av detta för t.ex. vetenskapen? Hur kommer förtroendet för vetenskapen att påverkas om AGW-hypotesen falsifieras? Vad kommer att innebära för forskningens del?

 4. L

  Maggie, om det hade handlat om att välja höger- eller vänstertrafik eller något annat där man kan urskilja två alternativ, så håller jag med dig. Men klimatfrågan är en fråga om att få alla människor att ändra livsstil med hjälp av felaktiga motiveringar, en omöjlig uppgift.

 5. L: OK, jag förstår. Men vad är i så fall viktigt för dig när det gäller mänsklighetens fortsatta utveckling?

 6. L

  Maggie #5, när jag började följa dig på ”Inga Dogmer” kände jag att vi skulle kunna vara varandras spökskrivare i många frågor, så jag ska inte slå in öppna dörrar. 😉
  Jag upplever dessutom att vi som är skeptiska till klimathysterin, alltför ofta lockas ut på ovidkommande sidospår, som t ex vad vi vill göra istället. Det hör inte till saken, men det är lätt att konstatera att klimatfrågan underminerar massor av betydligt viktigare frågor.

 7. L: Jag tror att följdfrågorna om vad vi vill göra kommer sig av att andra ibland uppfattar vår klimatskepticism som en misantropisk inställning. Att vi struntar i allt vad miljö heter och att vi inte bryr oss om framtiden.

 8. L

  Maggie, ja, framförallt vill dom gärna skriva det i pannan på oss…

 9. Håkan

  Varför ersätta vackra och stora ord med andra vackra och stora ord? Vackra och stora ord har en tendens att bli ofantligt dyra. De har också en tendens att utesluta förnuft och eftertanke.
  Att påtala bristerna i AGW-hypotesen kräver ingen ”motprestation”. Vi behöver inga nya grandiosa projekt för imaginära problem som tenderar att exkludera verkliga  problem vilka egentligen bara kräver – förnuft och eftertanke.

 10. Jag vill att världen ska ha god tillgång till billig energi, dvs kärnkraft. Jag vill ha bort tungmetaller från naturens kretslopp, vilket är främsta skälet till att jag inte gillar lågenergilampor. Jag vill se politiska policybeslut som grundas på verifierbar forskning, inte på spådomar från Playstation (aka klimatmodeller). Se där, tre viljeyttringar på ett bräde.

 11. JR

  Maggie.
  Sailor svar är mycket bra.
  Varför skall den ena dårskapen ersättas med en ny?
  Om vetenskapen lyckas backa i AGW-frågan så är det inget misslyckande. Tvärt om, man kan kanske börja tro på vetenskapen igen fast med en stor nypa salt, som man alltid bör göra. Behåll ert kritiska sinne så kommer så småningom rätt problem att prioriteras. Utvecklingen går alltid framåt även om man trampar vatten ibland.

 12. Instämmer helt i Osynliges tre viljeyttringar.
  Jag vill dessutom ha vettigare avloppshandtering, där vi inför automatiska kretslopp och har tekniker för växthus i närhet till bebyggelse, kanske hustaken i städer.
  Jag vill ha en elektronisk världsvaluta, där all u-hjälp kanaliseras från givare till mottagare utan mellanled.
  Jag vill ha en övervakning av världshaven och reglering av allt fiske.
   
  Alla flytetyg utan id-transpondrar på ett visst avstånd från kusten ska förbjudas av internationell lag.
  Följas av satelliter för identifiering av världens millitärflotta som inte kommer ha andra uppdrag då alla krig och konflikter är slut.
  Jag vill ha alla parlament beskickningar och ambassader på internet, så diplomater och politiker slutar att resa, samtidigt som de blir tillgängligare…
  Jag vill att religionsfrihet avskaffas.
  Nej nu får jag ge mig…
  Sprutmålning väntar…
  Jo bredare trottoarer och större brännvinsflaskor måste ju prioriteras..
   

 13. Alagare 1 till Alagare 2
  -Det får plats en liter i en 75:a.
  -Näe inte alls..
  -Jo om man proppar.
  -Om man proppar ja.
   
  Vid annat tillfälle möttes de på stan:
   
  -Hej på dig du.
  -På mig?

 14. Fredrik P

  Haha Gunnar du gick kanske lite väll långt med att kräva att Religionsfriheten avskaffades, däremot skulle jag mycket väl kunna tänka mig att förbjuda religösa samfund. Så du fortfarande får tro på vad du vill utan att Kyrkan o.s.v. lägger sig i allt och tar betalt för det.

 15. I Sverige leder religionsfrihet till att flyktingbarn lever under religionsofrihet.
   
  Drömmen är att religion är en privatsak som inte ens påverkar barnen, så får alla och envar fatta beslut i mogen ålder.
   
  Hur många lågbildade växer upp i en djupt religiös muslimsk familj och väljer vid 18 år att bli djupt troende mormoner?
   
  Så länge barn lever sina liv efter sin föräldrars politiska och religiösa tro, är systemet fel och den totala mänskligheten förlorar.
   
  Eller hur Steve?
   

 16. Iven

  Snälla Maggie!
  Det finns ju en uppsjö av åtgärder i miljöfrågor som skulle kunna prioriteras, ifall vi slapp alla kostnader för utsläppsrätter, energiskatter, subventionskostnader för CO2-fri energi à la vindkraft mm. Hur ett sådant miljöarbete ska utformas vore väl värt att be hederliga miljöforskare att utröna.
  Sedan har vi väl fortfarande hotet från ”naturliga” naturkatastrofer, där det krävs bättre framförhållning, konkreta, förebyggande åtgärder, där man kan förutse dessa, samt åtgärder mot svält, fattigdom och ohälsa framförallt i de fattiga länderna. FN bör göra mycket  mer i konkret handling för att åstadkomma fred i världen istället för att ägna sig åt sånt som andra – ofta lokala – institutioner klara av bäst.
  Där har du några idéer.
  Sedan kan vi ju döma vissa ”gulaschbaroner”, som berikat sig på AGW-hypotesen, bl.a. med handel med utsläppsrätter, att återbetala dessa inkomster till att finansiera viktigare åtgärder i mänsklighetens tjänst. 🙂

 17. Maggie # 3 : Vi måste akta oss väldigt noga för att blanda ihop klimatpolitik och miljöpolitik. Klimatet kan vi inte påverka (hur kan vi påverka solens magnetfält?), Det är vidskepelse att tro på påverkan. Däremot kan vi av rationella skäl och efter bästa förmåga påverka vår miljö enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

 18. Claudius

  Sakinnehållet i Anders Edwardssons artikel i NorrbottensKuriren – som anges vara hämtat från Ian Plimer´s Heaven and Earth (2009), alltså en helt färsk bok! – stämmer mycket bra med det som Svensmark och Calder publicerade 2007 (The Chilling Stars). Dock har Edwardsson (eller Plimer?) inte fått med Svensmarks observation om den kosmiska strålningens jonisering av atmosfären, vilken påverkar molnbildningen. Och därmed Jordens temperatur. Men  solsystemets rörelse i galaxen, mm, finns med hos Svensmark och Calder.
  Men det är utmärkt bra, och förtjänstfullt, att någon lyfter fram de faktorer som verkligen styr Jordens klimat.
  Förra året, 2008, producerade BBC en serie med 4 program om Jorden, ”Earth Story”. Visas f n av Axess TV, del 1 heter Birth of a Planet, del 2 Restless Earth (handlar om Jordens oroliga innandöme som utgör orsaken till kontinentaldriften). Del 2 kan fortfarande ses i sändningar den 16 och 17 aug. De hittills visade avsnitten tyder på att de som producerat den inte har försvurit sig åt CO2-teorin. Jag ser med stor förväntan fram mot avsnitt 3 och 4.
  Som uppstickare i det svenska TV-utbudet passar denna serie utmärkt väl för Axess TV, som jag rekommenderar. Där finns mycket annat av stort intresse. Kanalen framträder som ”Sveriges kulturkanal”, helt korrekt.

 19. Håkan Sjögren
  Kanske enklare att påverka jordens skyddande magnetfält?
  Det har fallit 15% i styrka på knappt 200 år…
  Hur öka konvektionsrörelserna i jordens inres flytande järn?
  Tja inte vet jag, man jag kommer nog på något….
   
  Stackars elalergiker och rabiata kärnkraftmotståndare, ni har inte satt nog pris på att sönderfall och elektrisk fältsyrka tycks minskat, globalt.
  Vad om vi kan påskynda sönderfallet med några trilljoner stora kärnkraftverk?
  Då blåser solvinden inta bara bort vår atmosfär vid polerna (där nuvarande gält är svagast).
  Jordens atmosfär skulle bli lika tunn som Mars blev, sedan dess elektromagnetiska fält blev för svagt…
   
  Skoj att fienden för hypokondriker och okunniga med religiöst motstånd mot kärnfysik, är just att jorden skulle ytterligare minska sin kärnkraft och därmed sitt elektromagnetiska fälts styrka..
   
  Eller är jag bara elak?
  Troligen…
  Man ska vara förnöjd och låta människor utan makt leva med sina villfarelser.
   
  Förlåt Eva Moberg och alla elallergiker..
  Lennart Dahleus har nog konverterat, ty han kanske lider av en IQ innemot 100?
   
  Dubbelförlåt…
  Nu ger jag mig… det kan bero på lösningsmedel att jag är så f…nat elak..

 20. Om molnbildningen till stor del styrs av solvinden, så borde de 15% vårt magnetfält fallit kunna vara anledningen till de….1,5C???? jordens yttemperatur stigit med under samma tid????
   
  Jag har såklart lösningar på hur vi styr molnmängden natt/dag… vilket kan på ett för även jordbruket lönsamt sätt reglera jordens strålningsbalans.
   
  I de teorierna har jag hittills alla emot mig, men ingen med motiverade sakskäl.

 21. Vad vill vi ha istället? Jo, grävande journalister! GRÄVANDE!
  Har just läst AIR CON, som verkligen skrämde upp mig. Om bokens författare Ian Wishart vet vad han talar om så är framtiden mer skrämmande än någonsin. Vi kan se fram emot en Världsregering ledd av FN och dess AGW-anhängare i storkapitalets ledband med Soros, som spindeln som drar i nätets trådar.
  Har förresten just sagt upp Svenska Dagbladet efter mer än fyrtio års prenumeration, den fick ersätta den tyvärr nedlagda Göteborgs Handels och Sjöfartstidning som en gång vågade utmana Hitler. Undrar just vad den tidningen skulle ha skrivit om dagens klimat”debatt”.
  I mitt tycker fyller Plimers bok ut en viktig tidigare vit fläck i klimatdiskussionen, den så bortglömda TIDEN. Boken är övertygande även om den nog har skrivits lite väl snabbt på sina ställen. Minst en redigering till hade inte skadat eftersom den här och var är motsägelsfull och svårtydd.
  Skriver en nypensionerad läshungrig f.d. gy.lärare på naturvetarsidan och som just nu satt tänderna i NIPCC samtidigt med boken om Galileios kamp mot den tidens religion – boken heter Galileos dotter och är oerhört intressant eftersom hela historien verkar så tragiskt välbekant …
  Observationer mot konsensus,  påvens insikt som han inte vågar stå för, förbud mot egen tolkning av den heliga skrift, dårarnas mängd  osv    

 22. Jag tycker skeptiker borde sluta med att avvisa AGW eller finna fel i fejkade is och temperaturraporter.
  Klart att det finns en människoskapt global uppvärmning, likväl som nedkylning.
  Om vi enbart håller oss till CO2molekylens starkt avtagande effekt, så vi blir av med den agendan, då självdör dårarnas drivkraft därefter.
   
  Jag har lyssnat om på Richard Mullers 26 förläsningar om vad en politisk ledare bör kunna.
   
  Han är kanske inte världens smartaste, men hans pedagogik gör att jag har så mycket att lära..
   
  Även i förläsningarna om ”Quantum” berör han CO2-hotet, det är helt uppenbart att han har en förutbestämd agenda, men inte vill föra ut osanningar.
   
  En synnerligen svag effektökning av CO2-halten påstås kunna ge avsevärt mer vattenånga vilket kan öka jordens temperatur…
  Då han säger det, öppnar han en ganska stor dörr för egen del.
  Varför fick denna sidas klimatoroades hjälte Thomas nicknamet TTPP  (Thomas the Tipping Point Palm)?
   
  Ingen någorlunda kunnig påstår att våra CO2utsläpp i sig är farliga, men om ni tror att den globala temperatur vi hade 1998 ledde till en globalklimatkatastrof, ska ni bibehålla ert CO2hot.
  Då ska ni lobba för de energisystem som snabbast kan priskonkurrera ut fossilkol.
   
  Ändra den Svenska lagen mot upparbetning till specifikt att förbjuda upparbetning av U238 till Pu239… det var ju det de handlade om men Palme och hans korkade medhjälpare fattade inget…..
   
  Jänkarna har ju givit ett antal länder både kärnkraft och uran, mot att de sänder tillbaka avfallet så USA själva kan upparbeta…
   
  Visst har tekniken sprungit förbi politiken, som så många ggr förr?

 23. RM berättar i nukes7???? om en kollega som var i Nordkorea för att se om de kunde skilja ut plutonium…
   
  Han var så erfaren så då han fick en klump ren Pu239 i handen kunde han efter ett tag av värmeproduktionen konstatera att det med största sannolikhet var plutonium..
   
  Idioter i Sverige får rysningar av att någon håller en klump plutonium i handen….
  Har ni hör dumskallar oja sig om utarmat uran som används som pansarbrytade projektiler?
  Därför kärnfysik borde vara ett basämne, utan vars kunskap ingen slipper ur skolan och först efter skolan ska rösträtt erhållas.
   
  Det bästa med det vore att Dahlskan med många många fler med extremt stor miljöskada på sina axlar, skulle slutförvarats utan åverkan.
   
  Eller hur Eva Moberg?

 24. Christopher E

  Jag håller delvis med några andra skribenter här; det räcker gott att konstatera att AGW-larmet är överdrivet och felaktigt utan att ge sig in i ideologiträsket med dem.
   
  Sedan kan man tycka att klimatpolitik slukar pengar i onödan som kunde använts bättre. Både jag och andra har uttryckt sådana tankar, och funderat på sambanden välstånd/tillväxt/god miljövård. Men det är en fristående diskussion från klimatvetenskapen.
   
  Jag har inte läst Ian Plimers bok, men har förstått från debatten att den innehåller en del slarvfel med diagram och några andra saker. Det är lite synd, eftersom sådana saker angrips hårt av alarmisterna för att flytta fokus från den större mängd korrekta och viktiga fakta som säkert dominerar boken (en geolog är rätt person att ge frågan perspektiv).

 25. Gunbo

  Gunnar L,
  ”Man ska vara förnöjd och låta människor utan makt leva med sina villfarelser.”
  Ännu ett visdomsord av bloggens filosof. Tack!
  PS. Jag har börjat kopiera dina filosofiska alster och samlar dem i ett Word-dokument.

 26. ThomasJ

  maggie: Hänger inte riktigt med dig här..
  ” Det är här många skeptiker brister. För att vi inte tillhandahåller ett alternativ, en plan.”  ? Vaddå, brister? Som ’sailor’ så väl pejlar mot; varför ska ’vi’ som inte tror/köper/är beroende av världshistoriens största bluff ha ’brister’? Varför ska ’vi’ tillhandahålla en alternativ plan? F.ö. till vilken plan?
   
  Kommer precis tillbaka från en konfa med [månne?] de skarpaste där finns avseende ’brister’/ tillhandahålla en plan / göra nåt / …” osv [inom ’näringslivet’]. Och, [f’låt arrangörer], men det var [är] en nedranns massa [eget] navelskådande i de vackra presentationerna/orden [dagtid].
  Kvällstid, efter god mat + dryck, var dessa emellertid inte längre speciellt hållbara.
  Ställde frågan [yrkade] hur det vore att utveckla [och lära ut] känslan / kunskapen / respekten för / accept av etc. för en så simpel sak som det medfödda sunda förnuftstänkandet.
  Gissa [kropps-] uttrycken / svaren…
   
  Money makes the World go around.., the World go around….
   
  and/or aground..?
   
  Mvh/TJ

 27. maggie,
  Hittills har teknisk utveckling alltid inneburit förbättringar. ”Svaret” på din fråga är alltså att marknaden bör få fortsätta med det den är så oerhört bra på – att optimera tillverkningsprocesser, energiutnyttjande, resursutnyttjande etc.
  Även plasterna i Stilla Havet kommer att kunna ätas upp av självreplikerande självförsörjande nanorobotar. Det blir billigare att först utveckla dem jämfört med att lägga pengarna på att bygga massor med Greenpeace-båtar 😉
  (Lomborgs ”Cool It” innehåller många bra uppräkningar på vad man kan använda pengar till istället för att försöka minska på mängden CO2)
   

 28. Labbibia

  ”Det här är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men det kanske är slutet på början.”
  Lär visst Winston Churchill ha sagt när Engelsmännen under Montgomery hade gett Rommels Tyska ökenrävar på tafsen vid El Alamein 1942.
  Likadant är det med AGW-hysterin. Det kommer att ta lång tid innan det här är över. Allt för många har något att tjäna på att frågan hålls levande.
  Det jag personligen tycker är allvarligast, är att ”den fria televisionen” (ha), så kapitalt har misslyckats med sitt uppdrag, nämligen att kritiskt granska och objektivt rapportera om frågan .
  SVT har suttit i knät på de makthavare som stakat ut vägen hela resan, gör det väl fortfarande? Eller är det någon här som sett ett AGW-kritiskt reportage på SVT1 eller 2?
  Gunnar L
  Rätta mig gärna om jag har fel, men jag trodde att det Svenska kärnkraftsprogrammet från början var avsett att skaffa fram vapenplutonium till en svensk A-bomb?
  Sen kom oljekrisen, men då hade vi redan forskat på kärnkraft i åtskilliga år.

 29. Gunnar L #22,
  håller med di till det mesta. CO2 är en ”växthus”-gas (även om ordet växthus är kissvisande). Industriell verksamhet och modernta och effektivt jordbruk och kommunikationer öker CO2 halten i atmosfären. En ökning av CO2 halten ökar medeltemperaturen. Jag har inte hört, mött eller läst någon vetenskapare som motsäger detta.
  Diskussionen nu bör gälla mängden av uppvärmning och fram för allt existensen av tipping points. De senare är, som jag ser det, enbart teorietiska och har inte påvistats.
  Det vore bra för diskussionen om vi kunde hålla den till att vara skeptiker och inte motståndare.
  Olja, och på sikt även fissisonsmaterial, är begränsade. Så på sikt har vi samma mål, att bli oberoende av externa källor för vårt välstånd!

 30. Sorry, ska vara ”missvisande” och inte ”kissvisande”!

 31. Urban

  Har inte lusläst alla kommentarer här men vågar ändå skriva följande:
  Det viktigaste är väl att vi har energi i tillräcklig mängd för våra behov, vilket innebär att vi måste finna alternativ till ändliga energikällor. Det är ju dessutom självklart att de biprodukter (avgaser)  som uppkommer vid användningen av nämnda energi inte skadar människa eller miljö.
  Energi kan inte skapas eller förstöras endast omvandlas. Energin i universum är oändlig.
  AGW är och förblir ett blindspår. Låt oss ta tag i de verkliga utmaningarna!
  I övrigt intet.

 32. Gunbo

  Jag har inte läst Plimers bok ännu men här är en som gjort det:
  http://www.complex.org.au/tiki-download_file.php?fileId=91

 33. ThomasJ

  Ah, Lars Bååth (#28 + i andra trådar). Du är tillbaka här, bra! Senast nämnde Du, forskare/prof som Du är i Halmstad, att Ni inom kort skulle visa på helt nya, revolutionerande ’forskningsresultat’ avseende vindkraftens effektivitet… Hittills dock inget publicerat, eller?
  Ursäkta frågan: men vad ini i humhum håller Ni på med? Och/eller: vem i samma humhum tror Ni att Ni lurar skjortan av förutom Leijonborg och andra dilettanter i anslagsstyrelserna? Verkligheten månne? Well, then: Good luck! [tiden rinner ut nedranns fort.. skynda…]
  Måste f.ö. vara en ’skön’, samhälleligt väl tjänande känsla för Er att erhålla skattebetalarnas pengar till… för… ingenting…
   
  Go Figure, prof, från en som drar ner denna blogg…
   
  //TJ

 34. tty

  Gunnar Littmarck
  Just temperaturen, och att metallklumpen inte svalnar är en bra diagnostisk egenskap hos Pu239. Det finns inte så många instabila isotoper med ”lagom” halveringstid för att hålla sig ”ljummen”. Pu238 med en halveringstid på 60 år blir t ex rödglödgad och används därför för att driva termogeneratorer. När några paranoida NKVD-män misstänkte att någon sabotör bytt ut plutoniumkärnan i den första sovjetiska atombomben 1949 föreslog Kurchatov dem att sitta uppe över natten för att verifiera att plutoniumklumpen inte svalnade!
  Att hålla i en plutoniumklump är skäligen ofarligt eftersom plutonium nästan alltid pläteras med någon annan metall, eftersom plutonium korroderar mycket snabbt i luft.
  Skulle jag hålla i en ”rå” plutoniumklump skulle jag nog vilja ha handskar och munskydd, och inte hålla den någon längre stund. Plutonium är ju ändå en hyfsat stark alfastrålare och ger också upphov till en del gammastrålning och neutroner.

 35. tty
  Naturvetare med blott ett uns allmänbilldning vet att just Pu239 är farligt att inandas, såklart handskar, munskydd och noggran tvätt efter värmeregistreringen.
   
  Det som kanske förvånar humanister är att man kan hålla Pu239 med diskhandskar och ett enkelt munskydd, utan fara.
  Vissa upprörda humanister trycker fingarana hårt i öronen och skriker bla bla bla bla bla bla
   
  så fort de hör ordet uran…..
   
  Att det frigörs mer urandöttrar vid kolutvinning än uran ditto, når aldrig fram.
  Att utarmat uran är just utarmat, når heller inte fram.
   
  Radongas är ju en urandotter som många hus innehåller, berodende på korkade byggmetoder.
  Det som är farligt är när inandad radon sönderfaller i lungorna till kortlivade radondötrar…
  Eller?
   
  Labbibia
   
  Sverige trodde sig vara en
  militär supermakt, så vist var starten ett A-bomb projekt.
   
  Jänkarna gav oss LFTRs faderns lättvattenreaktorer mot att vårt A-bomb projekt avbröts.
  Det bizarra var kanske att Palme gick på gatorna med ”diktatorn” från nordvietnam och jämförde USAS (sjuka) bombningar med Hittler och Stalins övergrepp, samtidigt som han under täcket var synnerligen nära allierad med USA.
   
  3mån efter det att Sverige dumpat resterna på internationellt vatten steg Olof upp i FNs talarstol och höll ett tal mot dumpning av radioaktivt avfall på internationellt vatten..
   
  Sverige var redan då hycklarnas paradis.
   
  Jag vet inte om allt jag skrivit är rätt….. man ska dubbelkolla och inte gå på sitt minne om man ska svära på ordens riktighet..
  Tänk om lättvattenreaktorns fader fått som han ville…. (han blev avskedad då han var upptagen av säkerhet med civil kärnkraft)
  Han ville att världen skulle bygga ut sin välfärd med toriumsmältsaltreaktorer redan på 70:talet, vilket inte passade Amerikas krigsmakt och en maktstark senator.
   
  USA har haft en djävla massa taskspel under de sista seklet, trotts det har de bidragit mer än de hindrat och förstört.
   
  Viket annat land har skapat mer netto possitivt?

 36. Per Welander

  När vi “räddat” de miljarder som James Hansen, Al Gore och Nicholas Stern vill att vi satsar på att rensa upp atmosfären, vad ska vi göra med dem?
  Det är här många skeptiker brister. För att vi inte tillhandahåller ett alternativ, en plan.
  Men dessa miljarder existerar ju inte ännu. De ska komma  av gigantiska skattehöjninger. Att låta medborgarna få behålla sina egna pengar och ha makt över sina egna liv är väl ingen brist!?
   Att skapa någon ny religiös eller politisk rörelse med andra mål (än AGW-rörelsens) verkar dumt. Klimatrealister har olika bakgrund och olika politiska mål. Bevare oss för en ny tokig ”Rädda jorden” rörelse.

 37. Labbibia

  Gunnar L # 23
  Jag träffade Eva Moberg på en ungdomsgård 1979-1980(?) Hon åkte runt och försökte slå i unga människor att kärnkraft var livsfarligt och allt det där andra som linje 3 stod för. Jag trodde henne inte, och hon blev rätt sur när jag började ifrågasätta hennes argument.

 38. ThomasJ

  Seså! På DN debatt igår skriver Björn Gillberg & Staffan Michelson läsvärt om energiproduktion i allmänhet och H2O-kraft / Vindkraft i synnerhet. Häpp!
  Länk:
  http://www.dn.se/opinion/debatt/regeringens-planer-pa-elexport-hotar-vara-vatten-1.931261
   
  Mvh/TJ

 39. Inge

  När AGW faller har vi en förlorad generation av klimatforskare och journalister. Men tiden läker alla sår och sen är det business as usual igen.
  Jag tror att den normala utvecklingen efter billig energi fortsätter i normal takt och tt tiden räcker innan oljan är slut.
  Men den stora frågan är moralisk: Hur ska vi hindra att sådant som AGW byggd på dålig vetenskap ska få fäste i ny form senare? Vi måste vara på det klara med att jorden är sårbar och föränderlig, det är en del av det normala

 40. Inge det är ett problem vi måste ta tag i.
  Högskolor och naturvetenskaplig forskning måste bli friare från politikers anslagsbeviljande.
  Av säherhetsskäl om inte annat.
   

 41. Martin M

  Vilka konsekvenser får det om det visar sig att sambanden mellan temperatur och CO2 är betydligt överdrivna? Det torde finnas ett enormt motstånd i samhället mot att acceptera att det skulle vara så. Jag tänker på alla investeringar som gjorts redan nu, som har förutsatt att klimatmodellerna stämmer. Alla forskare, samhällsdebattörer, journalister och inte minst politiker som satt hela sin trovärdighet på spel. De enorma summor som företagen har satsat på att profilera sig som ”klimatsmarta”. Kanske kan man komma undan med att säga att man som alla andra bara trodde på det som forskningen visade. Men vilka konskvenser kommer det att få i framtiden. Det kommer ju att blir väldigt svårt för forskare att få gehör för larm om hotande miljökatastrofer, fiktiva eller verkliga. Jag tror inte att bubblan spricker med en smäll utan att luften sakta pyser ut. Fokus riktas åt ett annat håll, antalet artiklar i ämnet miskar och alla går, en aning skamset, vidare.

 42. Martin M: Du har förmodligen rätt. Om det visar sig att AGW-hypotesen inte håller så kommer luften att sakta pysa ut klimatbubblan. Företagen klarar sig alltid. Värre kan det bli med vissa politiker. Å andra sidan kan alla hävda att de gjorde det ”för mänskligheten”. Och hur kan man då anklaga någon för att ha handlat fel?

 43. Fenix

  Orkaner rör sig med en hastighet på upp till 300 kilometer i timmen. De drar med sig skikt av jord och sand när de drar över land. Det skriver Anna Petersson i DN http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/flest-orkaner-pa-tusen-ar-1.931702
  Samtidigt som en färsk rapport visar att den den eventuella ökningen av orkanfrekvens under det senaste seklet är skenbar, orsakad av förbättrad observationsmetodik.

 44. Kanske är ni intresserade av en conferance vetenskapsmän för sanning, sågar dagens klimatagenda… typ…
  Hur som haver är denna bloggg bra
   
  Det blir allt mer omoralist av de fysiker som har erfoderlig kunskap att se felen i CO2-hotet, men håller tyst.
  Ni kan åtminstone gå ut med att vi max kan höja den globala temperaturen med några tiondels C genom att inte släppa fram de energisystem som kan priskonkurrea ut fossilkol.
  Så får allmänhet själva bestämma om de tror att det globala klimatet tippar om vi får några tiondels C och blir överhettat.

 45. Lars Bååth # 29 : Du har helt fel när Du påstår att CO2 påverkar temperaturen. Med dess låga halt av atmosfären, 0,0385 % och sina mycket smala absorptionsband är CO2 helt impotent i klimatsammanhang. Och jag skriver inte i egen sak!

 46. Lars C

  ”Vad är målet för oss som inte anser att människans aktiviteter är en drivande faktor för dagens klimatförändringar?”
  Om AGW faktorn erkänns som varande men utan större betydelse så blir den enda skillnaden möjligen tidsfaktorn. Vi behöver inte ställa om med klimatkniven på strupen, men den kommer att ersättas av andra knivar. En bristsituation om än tillfällig kommer att uppstå när dagens stora oljefält sinar. Det finns alternativ som oljesand och djupolja som kanske teoretiskt räcker ett tag men infrastruktur saknas för att ersätta dagens volymer. Frågan är om det är långsiktigt lönsamt att bygga upp en sådan?
  Som Lars Bååth skriver:
  ”Olja, och på sikt även fissisonsmaterial, är begränsade. Så på sikt har vi samma mål, att bli oberoende av externa källor för vårt välstånd!”
   
  Här är en god orsak till att ersätta dagens energisystem i lugn och ro.
  Den allra största orsaken av alla nämns inte här. Det faktum att i stort sett alla oljeproducerande länder, utom Norge och Ryssland hatar allt som västvärlden står för och även Ryssland innebär en fara, inte religiös eller ideologisk men väl i kraft av sin storlek och snabbt växande makt. Möjligheter till framtida utpressningssituationer saknas ej. En större väpnad konflikt i mellanöstern skulle snabbt få kännbara effekter Om Hormozsundet blockeras tex.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Hormuzsundet
  Över 90 procent av oljeexporten från staterna vid Persiska ­viken passerar Hormuzsundet som på sitt smalaste ställe är cirka 50 kilo­meter. Oljelederna med buffert­zon har en bredd på totalt en mil.
  Vid en konflikt har Iran hotat att stoppa all sjöfart genom Hormuz­sundet. Förverkligades hotet skulle 17 miljoner fat olja om dagen försvinna från världsmarknaden. Det motsvarar 20 procent av världens totala oljeproduktion.”
  Läs mer:
  http://www.e24.se/branscher/ravaror/artikel_622309.e24
   
  Här har vi två fullgoda skäl till en omställning och räcker inte det så formligen dräller det av vanliga traditionella miljöskäl.
  Att inte redan nu påbörja resan bort från fossilsamhället vore ett komplett vansinne av suicid karraktär, vare sig man tror att AGW har någon betydelse eller ej.
   
  Kontentan bör rimligen bli att man flyttar fokus från klimatet till geologiska och politiska orsaker, resultatet blir snarlikt men kanske med en viss förskjutning i tiden.
   
  Kanske?!?
   
   

 47. Först måste vi inse att klimatet alltid befinner sig i förändring. Har alltid gjort och kommer alltid att förändras oavsett vad vi pysslar med på jorden. Vi kan inte och kommer aldrig kunna kontrollera temperaturen, antal orkaner, antal översvämningar eller något annat naturfenomen till vår fördel.
  När vi väl har insett detta kan vi ta itu med verkliga problem som vi kan, eller kommer att kunna, göra något åt.

 48. Ränka på hur länge uranet räcker med bara Kanadas Candu reaktorer och dess system att tillverka nya bränslestavar av gamla till 8-10% över jungfruligt uran.
  Det innebär att vi inte bara klyver 2-3% av de 0,7% U235 som finns i naturligt uran.
  Så lägger ni till Th232… nu snackar vi årmiljoner….men fortsätt..
  B11 en borisotop kan ju med väte bilda tre heliumatomer och 8,9MeV   nu ni snackar vi länge, lägg till deuterium vilket är….var7000:de väteatom…. nu ni kan vi leka avsevärt längre än vi tror att det var sedan big bang.
   
  Men faktum är att vi kan nöja oss med att klara 100 år, ty därefter har vi robotiserad så mycket att allt kan drivas av solenergisystem, kostnaden är försumbar, då inget mänskligt arbete eller jungfruliga råvaror längre krävs.
   
  Då kan vi även klara oss med fossila kolväten….
  Det vore elakt ty då får inte 4Gmänniskor den välfärd som snart 3G har.
   
  Det ska bli så kul när inte längre nya ytliga oljefält med självtryck, lönar sig att utvinna.
   
  Eller hur Lars C?

 49. Mats Frick

  Tack Gunbo #32. Helt hejdlöst…

 50. Lars C

  Gunnar Littmark #48
  ”Eller hur Lars C?”
  Helt klart är att framtiden har lösningar. Men vi är inte där än, val måste göras, prototypanläggningar byggas, mycket forskning återstår. Nya självtrycksfält av volym måste vara bli rätt så lätt räknade. Aleklett kan inte ha fel i allt han skriver. Eller?
  Ett klipp från hans blogg andra inlägget uppifrån:
  ””Vi måste överge oljan innan oljan överger oss” är numera ett välkänt citat från Fatih Birol, IEA:s chefsekonom.””
  http://aleklett.wordpress.com/
  Fortsätt du att lobba för Th, det verkar vara den smartaste vägen jämte solenergi.

 51. Jag bara retas Lars C
  Men Alleklett och alla hans föregångare samt eftergångare har och kommer alltid ha fel.
  Bara den senaste beslutade storbyggnationen på lisens av Kina med 100 av de modernaste Westinhouse, som samtidigt hissas från 1000 till 1700MWe och förkortar tiden från projektstart till driftstart till 36 mån, säger en del av utvecklingen.
  USA har i de förhandlingarna tydligen en ambition om att köpa några hundra av Kineserna, då de dels ska ersätta sina gamla kassa, dels bygga ut otroligt mycket.
   
  Allt handlar om pengar, inte fören de sensate åren har kärnkraft blivit extremt mycket säkrare och billigare.
   
  Det som får en del att hålla igen är att kanske kommer det nya tekniker där inte ens Indiens form av Candu till kostnaden av 200M$ för 220MWe och elkraft till 5öre/kwh kan konkurrera.
  Om man bygger ett gaskraftverk och får en total vinst efter 2år, så väntar man.
  Köpa ett antal Indiska verk och få bara utgifter i 5 år sedan en intäckt som kanske ska konkurrera med Eric Lernes plasma fokus fusion, blir kapitalförstöring om än inte i närheten av Svensk vindkraft.

 52. Tänk bara att mata in väte och borsalt få ut laddade heliumatomer som utan generatorer avger elkraften, blir svårslaget.
  US navy finansierar ett parallellprojekt där magneter inesluter plasmamolnet.
  Små effektiva fusionsmotorer till flottan är deras motiv.
   
  Det går så fort nu på den fronten att var månad ger spännande resultat.
   
  Tänk på alla andra som bygger billiga acceleratordriven fusion eller den Kanadensiska sfären med tryckvåg som hoppas uppnå fusionsförhållandet i sitt centrum.
   
  Det idiotiska ITER blir såklart som vanligt,, ett mickymouseprojekt då politiker är inblandade…
  Liksom alla gen4 utom LFTR
  Så har vi jokern kallfusion…….
  2009 har varit otroligt spännande hittills.
   
  Hoppas bara att oljepriset håller sig så högt som möjligt så länge som möjligt…. 67$/fat duger inte….
  Det är ett högt oljepris som är förutsättningen för att konkurrera ut olja en gång för alla.
  Skulle världen krigssatsa på oljesandmetoden att utvinna till 20$/fat skulle oljan sjunka ner mot 30$ på några år och utvinningen tredubblas globalt till 2050.

 53. Lars C

  Gunnar Littmark! #52
  Först en länk från China Today!
  http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/se/txt/2009-03/08/content_183440.htm
  Alltså alla alternativ inkl vindkraft och kärnkraft.
  ”Det går så fort nu på den fronten att var månad ger spännande resultat.”
  Kanske det och kanske tack vare AGW? Hmm?
  Men återigen, mycket återstår till storskalig produktion. Det dröjer.
  Men lika viktigt är att det ordnar sig, det gör det alltid. Domedagsprofeterna har inte haft rätt än och får de det så kommer det bara att hända en enda gång.
  Det är 100% säkert.

 54. Kanske du ska läsa tidningar artiklar skrivna av tekniker i stället för humanister?
  Vill du kan du offra några timmar här:
  Men det behöver du inte för jag brukar svepa igenom de människor som har pejlings sidor.
  Visst Kina kommer masstilverka sina bubbelbeddsreaktorer med första kommersielle driftstarten 2013 (om 3 år) efter resultaten av den högtemsbubbelbeddsreaktor de startade nyligen.
  De planerar att öka kolkraften med 500GW till 2020 så att bygga 100 av westinghouses bästa dessutom trimmade till 1,7GWe och 36mån byggtid, ger max 150GWe till 2020.
  Jag tror att Kina kommer använda sina svindyra dagbrottsverk de köpte från Tyskland och kopiera dem så de kan bryta upp tilll 3ggr dagens kolmängd.
  Men runt 2030-2040 är kol för dyrt och skitigt, de sista 15-20 åren kommer anläggningarna gå tills de rasar.
  Energidomedagsprofeter får såklart aldrig rätt.
  Jämför dagens globala förmåga med den som fanns 1940….
  Jämför den globala ansträngningen 1940-1945 med samma relativa ansträngning med dagens resurser….
  Vi skulle klara oss bra om även om vi minskade fossilkolutvinningen med 10%/år från nu.
  50%årlig minskning skulle inte ens det motsvara den relativa ansträngningen Engelsmän och Tyskar utförde de åren.
   
  Samtidigt vet alla som har en aning om teknikutveckling att vi med lika stora ansträngninger kunde öka utvinningen med än mer till 3ggr dagens.
  Som skrivet, sluta läs humanister och ekonomer, de har aldrig fattat vad som går om tillräckliga drivkrafter finns.
  Mer än hälften av mänsklighetens globala förmåga slarvas bort och eller används destruktivt.
  En domedag som flyttar mänsklighetens förmåga till 2006 är fullständigt uteslutet, kanske 2008..
   
  Men få skulle kalla en tilbakaflytt till den globala förmågan år 2000 för en domedag.
   
  En grovt överviktig som dessutom går upp i vikt, utsätts inte för en katastrof om kalloriintaget halveras.
   
  Indien växer med ….6%  ??? Kina med 7,8%???? detta finanskrisens år….
  Fundera på ett område där mänsklig samlad förmåga är sämre än för ett år sedan, då alla pilar pekade mot skyn.

 55. Jag vill då att mänskligheten ska ägna sig åt verkliga problem i stället för påhittade. Vi bör till exempel se till att alla människor har säkert dricksvatten, tillräckligt med pengar att köpa mat varje dag och tillgång till toaletter eller liknande. Vi bör försöka göra något åt alla dessa sjukdomar som framför allt drabbar fattiga länder hårt, som TBC, malaria, mässlingen och AIDS. Säkert räcker pengarna som räddas från att spenderas på meningslösa klimatåtgärder dessutom till lite rymdforskning, som en permanent bas på Månen och en bemannad färd till Mars.
  Det är dessutom fullt möjligt att påpeka att någonting är fel utan att själv kunna presentera något bättre. Jag kommer knappast att döma någon AGW-kritiker som inte har något bättre att komma med.

 56. Lars C
  Vad gäller USA som brukar vara värdens teknikutvecklingsnav, så drivs det fort nu av AGW.
  Levde jag i USA skulle jag nog inte skrika lika högt…..hmhmhm jo vindkraft kan aldrig fylla någon funktion genom subventioner.
  Tag bara de globala resurser som nu bygger vind, våg och annan skitkraft (eller hur Lars Bååth?) och lägg de på den bästa fission och fusionstekniken.
  Kolla hur liten budjett det generalfusion har, eller Eric Lerners grupp.
  LFTR  har 40.000$/år…. men efter oktoberkonferansen i Wasington blir det andra bullar, jag lovar.
  Så vi kan bygga en LFTR på 200GWe om dagen med första i drift om 5 år, med bara dagens globala vindkraftresurser.
   
  Då stängs OPECs oljekranar av lönsamhetsskäl före 2050…
   
  Det är bra att du orkar käfta emot mig, det tackar jag för.

 57. FcH

  Har skickat över Anders Ewardssons text till mina östgöstska politiker och bett om en kommentar. Har också bett dom att sätta press på vår statsminister så att han slutar snacka i nattmössan. Flera av ”mina” politiker börjar dra öronen åt sig. Rekommenderar att andra gör detsamma. Maila länkar till Din politiker och kräv besked/kommentar. Tror att många riksdagsmän börjar vackla. Pressa på! Kräv att dom tar ställning!

 58. Labbibia

  Gunnar L # 23
  Jag träffade Eva Moberg på en ungdomsgård 1979-1980(?) Hon åkte runt och försökte slå i unga människor att kärnkraft var livsfarligt och allt det där andra som linje 3 stod för. Jag trodde henne inte, och hon blev rätt sur när jag började ifrågasätta hennes argument.

 59. Jarmo Palomaa

  Vaddå göra med pengarna istället? Det finns skriande behov. Det mest akuta är att utrota malaria och världssvälten. Fast det är väl inte intellektuellt spännande.  Och kostar inte mer än en tiondel av vad IPCC-skiten kostar. Men vi behöver också ett nytt valutasystem – finanskrisen och USA:s krig har faktiskt gjort dollarn ”inte lika stark” vilket betyder att ny valutakris är under uppsegling. På lång sikt är behovet av att vända jordens befolkningsökning troligen nödvändigt. Om vi vill att våra barn etc. skall ha hyfsad tillgång till allehanda resurser.  Och Kinas barn. Och Indiens barn. Jag kan göra en lista på 100.000 sidor över aktuta behov om du vill – och betalar.