Ann L-H kontra GP

Häromdagen fick jag ett mail från en av The Climate Scams flitigaste läsare, Ann L-H i Göteborg.

”För egen del försöker jag då och då att påverka med lite inlägg på SR´s Klotet mm”, skriver Ann. ”Det senaste är en enkel fråga till Göteborgsposten om hur de ser på sitt journalistiska uppdrag.”

Jag tror att Anns brev kan vara av intresse för många av oss här på bloggen så jag väljer att återge hela texten (med Anns välsignelse, förstås). Starkt jobbat, Ann! Vill ni påverka innehållet i era morgontidningar, skriv till redaktionerna. Önsketänkande kommer knappast att förändra världen.

Till vetenskapsredaktionen på Göteborgsposten.

Som prenumerant av GP undrar jag, hur ni ser på ert journalistiska uppdrag vad beträffar den framtida klimatdebatten.

Själv är jag en nyligen pensionerad gymnasielärare. Mina akademiska studier gav viss insikt i den naturvetenskapliga arbetsmetoden tex att data går före ideologi, att om data inte stämmer med hypotesen är det dags för en ny hypotes och att öppenhet är A och O.

Efter examen i såväl naturgeografi som fysik, kemi och biologi blev jag lärare. Så småningom fick jag uppdrag utanför själva skolgolvet bl a som Naturvårdsverkets miljöresursperson mot skolan i ABC-län och senare även som Skogsvårdsstyrelsens projektledare för Skogen i Skolan i samma område.

Tiden i den dåtida debatten runt bl a ozonhål och skogsdöd gav många lärdomar inte minst att den vetenskapliga skepticismen saknades inom miljörörelsen. Där är den sunda vetenskapliga kritiken borta, där tillåts man att selektivt välja information som stämmer med ens ideologi. Denna min uppfattning har stärkts i takt med larmet om klimathotet.

På grund av min ålder har jag kunnat följa miljörörelsens utveckling från en intressant liten välkommen motrörelse under -60-talet fram till det totala genomslaget för dess åsikter i dagens samhälle och speciellt i (gammel)media. Som exempel på det senare är Margot Wallströms uttalande i P1 under senhösten då hon säger att hennes valkrets är miljörörelsen. Särskilt allvarligt är att allmänheten lurats att tro att miljörörelsens åsikter är detsamma som insikter grundade på vetenskap.

För ca tio år sedan fick jag erbjudande om att vara med och författa läromedel för gymnasieskolan. Läroplanen kräver vetenskaplig hederlighet och i Duell, Jacobsson, Löfving-Henriksson Naturkunskap A (Liber) förklarade vi i inledningen till kapitlet Klimatförändringarna och Människan att syftet med kapitlet var träning i att bli kritisk till information. Vi visade diagram på förändringar i den globala temperaturen i förhållande till luftens halt av koldioxiden å ena sidan och i förhållande till solens aktivitet å andra sidan, vi citerade IPCC (2001) men också en av dess granskare, den finske docenten i miljövårdsteknik vid Åbo akademi Jarl Ahlbeck. J. Ahlbeck skrev i en artikel att: ”han studerat det mesta som dittills hade rapporterats angående växthuseffekten och att det stod klart för honom att den vetenskapliga kunskapen om jordens klimat ännu inte var tillräcklig för att man skulle kunna förutsäga hur människans utsläpp av koldioxid påverkar klimatet”.

Som diskussionsfråga tog vi upp hur olika intressegrupper kunde se på klimatfrågan.

Då det några år senare blev aktuellt för mig att ensam åstadkomma en ny Nk A bok hade mycket hänt i klimatfrågan. Den sk Hockeykurvan, som skulle visa på en onormal global uppvärmning, var knäckt av två kanadensiska statistiker tillsammans med den av USAs senat tillsatta Wegmangranskningen. Analyser av iskärnor i inlandsisarna visade att förändring i luftens koldioxidhalt följer efter temperaturförändringar och inte före så som tex Al Gore har framställt det. Vetenskapliga undersökningar talade alltså emot såväl en onormal uppvärmning som mot koldioxidhypotesen. Trots detta hade klimatfrågan i Al Gores och miljörörelsens tappning fått en allt större medial uppmärksamhet!

Skolans uppdrag är bland mycket annat att lära eleverna att vara kritiska till propaganda och klimatkapitlet i den här boken avslutades med Tage Danielsson ord:

”Utan tvivel är man inte klok”.

Arbetsuppgiften på avsnittet föreslog eleverna:

”… gör som Galilei vrid och vänd på argumenten försök bli mera klok. I hans bok ”Dialog om de två världssystemen” låter han olika argument föras fram av två personer med skilda åsikter och insikter. Då gällde det den då aktuella frågan om jordens plats i universum. Trampa i hans fotspår och skriv en kritiskt analyserande dialog där olika synpunkter om klimatfrågan får komma till tals”.

Trots att ingen onormal uppvärmning ännu har kunnat påvisas och trots att det inte har bevisats att koldioxiden driver klimatet fortsatte medierna att tala om för allmänheten att ”Jorden har feber” och att våra utsläpp av koldioxid skulle leda till klimatkatastrofer.

Det stora hotet om kraftig global uppvärmning bygger på antagandet att ökad temperatur ger ökad avdunstning och därmed högre luftfuktighet. Speciellt intressant är förhållandet i den övre troposfären eftersom luftfuktigheten där förmodas hindra värmeutstrålning och på så sätt öka atmosfärens temperatur. Problemet är bara att denna sk ”hotspot” inte har kunnat påvisas. Tvärtom har vetenskapsmän som R. Spencer och R. Lindzen & Choi under det senaste året dels påvisat att utstrålningen inte hindrats dels kunnat ge förklaring till varför det är så.

I och med att Climategate briserade 20 november bekräftades också vad de sk skeptikerna, tvivlarna sedan länge har hävdat dvs att en liten grupp forskare (”CRU-gänget”) har kidnappat klimat”vetenskapen”. Denna grupp med rötter bland miljöaktivister har sedan länge manipulerat med data och peer-review-processen och utövat påtryckning på utgivare av vetenskapliga tidskrifter att inte publicera forskning som talar emot deras tes. Dessutom har de undanhållit rådata och på så sätt omöjliggjort för oberoende forskare att kontrollera deras beräkningar. Kort sagt, de har varken arbetat öppet eller efter vetenskapliga principer!

Denna lilla grupp är inte vilken grupp som helst, det är de som tillhandahåller data till Headleyinstitutet, som i sin tur kontrollerar beräkningarna av den globala temperaturen nu och i framtiden och i förlängningen även IPCC. Professor Lindzen har uttryckt det som att de utgör starten i en speciell form av kedjebrev. Medlemmar i gruppen tillhör dessutom IPCCs skara av huvudförfattare och är just den grupp som i Wegmanrapporten kritiserades för att vara något av en klick och som inte arbetar efter vedertagna statistiska principer.

Efter allt detta måste både IPCCs slutsatser och vår klimatpolitik öppet diskuteras och ifrågasättas!

Hittills har ni endast varit miljörörelsens och ”CRU-gängets” (IPCCs) megafoner.

Har ni för avsikt att i framtiden förmedla information från dem som likt docent Ahlbeck satt sig in i hela klimatfrågan?

Är ni beredda att tvivla med Tage Danielsson och som Galilei vrida och vända på argument från olika forskargrupper?

Är ni beredda att förmedla allsidig, aktuell klimatvetenskap för att bidra till en öppen och hederlig debatt om VAD som driver klimatet och därmed ge allmänheten möjlighet att kräva en omprövning av klimatpolitiken?

Kort sagt hur ser ni nu efter allt som hänt i klimatfrågan på ert journalistiska uppdrag?

Med hopp om ett Gott KlimatVetenskapsår på GP!

Ann L-H

PS Om ni vill få en snabbgenomgång av vad Climategate mailen innehåller och betyder så har Joanne Nova gjort en sammanställning. Den finns under hennes blogg. Som en extra krydda i klimatdebatten kan ni låta era ekonomikollegor gräva i såväl Al Gores som Pachauris ekonomiska intressen i frågan. Den delen av klimatfrågan är också väl värd att informera allmänheten om!

DS

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  En riktigt bra och saklig text av Ann. Väl skrivet.
   
  Vi får hoppas detta blir året när det vänder i media.

 2. S. Andersson

  Stort tack Ann! Din text åker upp på väggen här hemma idag. Inramad. I guldram.
   
  Det ska verkligen bli spännande att se vad GP svarar.

 3. Inge

  Mycket bra Ann L H! Hoppas bara att de tar sig tid att läsa.
  Men erfarenhetsmässigt kan journalister per difinition inte ha fel så det kan vara svårt att tränga igenom med informationen, men man måste ju försöka och med hjälp av ett väldans kallt halvklot borde i alla fall någon tänka efter vad det är som händer.

 4. Tege Tornvall

  Utmärkt! Denna pedagogiskt sansade genomgång av hela klimatfrågan är bra att sätta i händerna på okritiskt auktoritetstroende i kommuner och andra församlingar.

 5. Tack Ann L-H för en välskriven artikel. Som premunerant på GP ser jag fram mot ett svar från tidningen och att journalisterna beaktar sitt yrkesansvar.
  Jag gratulerar också Maggie till en lyckad rivstart på det nya året och att hennes blogg getts en ökad tyngd i samhällsdebatten genom valet av de nya medarbetarna.

 6. Olaus Petri

  Mycket bra Ann L-H! Glöm inte bort att berätta om du får svar från GP.

 7. Sailor

  Hundra spänn på att ingen på GP har läst wegman rapporten, någon som sätter emot?

 8. Svenerik

  Superbra! Tack.

 9. Christer

  Jag har försökt få GP att titta på havsnivåns utveckling kring Göteborg som stabilt sjunker eftersom marken ju höjer sig fortfarande efter senaste istiden. Detta efter ytterligare en i raden larmartiklar om stigande havsnivåer – inte ett ljud från GP.
  http://co-ops.nos.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.shtml?stnid=050-032 visar intressanta mätserier, navigera och titta på andra stationer och ni ser samma mönster på många ställen.
  Så inte tror jag GP kommer att svara eller ändra sina budskap.

 10. Staffan Pappila

  Välskrivet! Vi kanske alla borde göra en insats. Bombardera tidningarnas insändarsidor!

 11. Natrix

  Utmärkt inlägg.
  Problemet är bara att vetenskapen är underordnad försiktighetsprincipen och att miljönaivisterna har tolkningsföreträde.

  Jag hörde för ca en månad sedan någon från strålskyddsinstitutet kommentera en undersökning som inte kunnat visa att mobiltelefoner ger hjärntumörer. Han fick frågan om man borde kunna misstänka att de skulle kunna göra det. Svaret var nej. Han tyckte dock att man skulle vara fortsatt försiktig . Så, fastän det inte finns vetenskaplig grund till att misstänka att mobiltelefoner ger kancer har saken utretts och den ansvariga myndigheten vidhåller att man bör vara försiktig.

  Vad mer bör man vara försiktig med som det inte finns anledning att vara försiktig med? Vad mer som det inte finns anledning att underöka om det är farligt och som befunnits vara ofarligt bör man vara försiktig med?

 12. S. Andersson

  Natrix #11: Det är väl för att det BORDE vara farligt. Den strålar ju bevisligen radiostrålar och eftersom vi lärt oss av miljötalibanerna att strålning är farligt per se, så måste ju mobiltelefonstrålning också vara det.
   
  Dessutom är det lättare att varna lite för mycket än lite för lite, vilket kanske är förståeligt om man nu är myndighet med ansvar för folks väl och ve.

 13. lee

  Jag tycker det är farligt i PK sverige .Tar man upp ämnen som Klimatet eller invandringen så censureras du direkt av PK media .I det fria sverige så ska bara PK journalisterna och politikerna bestämma vad vi ska tycka och vad vi ska läsa.Detta kommer slå tillbaka hårt mot vårt samhälle..

 14. Uppiggande med positiva kommentarer till morgonfikat. Tack!
  Jag fick svar,  inte från ”vetenskapsredaktionen”, som sannolikt  inte finns men från bitr. redaktionschefen Ninni Jonzon:
  ”Hej, tack för ditt mejl.
  Vårt journalistiska uppdrag är oförändrat;
  Vi ska fortsätta följa klimatfrågan med den speciella kompetens som vi har på GP genom vår miljöreporter Karl-Johan Bondeson.
  Det innebär att vi granskar, förmedlar och sorterar bland den forskning och information som finns att tillgå.
  Vi kommer också att nyhetsmässigt följa vad som händer i climategates spår.”

  Kort sagt ”tagit del men ej förstått”. Ingenting om vetenskapsjournalistik. Däremot ska miljöreportern, med betoning på både miljö och reporter, fortsätta att ”följa klimatfrågan” och ”nyhetsmässigt följa vad som händer i climategates spår”.
  Följa med strömmen  … 

 15. Olaus Petri

  Om det inte redan uppmärksammats så har Johnny F gjort ännu en snygg manöver på Newsmill.

 16. solbacken

  Vilken sansad och bra genomgång av historik och dagsläge! Den här artikeln ska jag lägga ut i lärarrummet på min gymnasieskola så får vi se vad om händer med debatten. Än så länge har jag känt mig väldigt ensam och endast vågat komma med en och annan invändning eller fråga.
  Något som kanske inte alla vet är att man som lärare får ganska många flashiga förslag till hur man kan låta eleverna delta i olika projekt och tävlingar runt klimatuppvärmningen. Alla mycket alarmistiska och med helt öppen propaganda.

 17. Peter Stilbs

  Utmärkt Ann – jag tror bara att Du kommer att hälla vatten på en gås. GP-redaktionen består säkert ”miljömedvetna” som troligen inte ens kommer att förstå frågan.

  Din fråga kommer möjligen att upplevas som ett hädande ifrågasättande av en matberedarmix av allt som har med ”miljön” att göra.

  Men – många droppar urholkar stenen. Tack för Ditt fina inlägg, och jobba på !

  Hälsningar

  /Peter

 18. UnoK

  Ju sansadare argumentation, desto större trovärdighet. Ann L-H får förmodligen svar.

 19. Hayek

  Svaret blir väl nåt mumbojumbo om att vetenskapen är enig och att de inte kan ta upp allas invändningar (typ att jorden är platt). Vad man än frågar dem om kan de alltid svara Goddag Yxskaft om de vill det.

 20. #18 och # 19 – Se #14

 21. Ann L-H #14
  Standardsvar nummer4 från GP på ditt utomordentliga mejl. Inte ens en antydning om att de tänker förändra någonting. MSM sitter på sina höga hästar och vet bäst. hur skulle det vara att bombardera riksdagsmännen/kvinnorna? Det var ett ganska bra grepp i FRA-frågan. Nån som har email-lista??

 22. pekke

  En bra sammanställning !
  Fast det kanske behövs rubriker som den här för att media skall förstå att något är på väg att gå väldigt snett i klimathottjafset !
   
  Pensioners burn books for warmth
   
  När det är billigare att köpa gamla böcker och elda än bränsle, då har vi ett problem !

 23. Jan

  GP har blivit en tummelplats för de gröna. Till och med DN ger idag större utrymme åt avvikande åsikter. I gårdagens GP debatt fanns det ett kritiskt inlägg mot vargjakten av Gunnar Gillberg medlem i Naturskyddsföreningen och ett klimatinlägg av Joakim Larsson, Grön Ungdom.

  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.282948-vargjakten-skandal-i-svensk-naturvard

  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.282953-dags-ta-over-ansvaret-for-miljon-pa-lokal-niva

  Till debattinlägget om vargjakten har det nu kommit in drygt 200 kommentarer och till debattinlägget om klimatet har det inkommit 9 kommentarer.
  Hur skall man tolka det? Vargar är viktigare än klimatet? Man bryr sig inte om politikerna raserar industrisamhället och det välstånd det har skapat? Eller kanske klimatfrågan har blivit så uttjatad så få bryr sig längre?

 24. Mycket bra Ann L-H, jag har sett dig arbeta i motvind länge, men du ska veta:
  Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo.

  När detta är över tillhör du det fåtal jag känner tacksamhet för att de enträget informerat i motvind.
  Kanske du kunde skriva inlägg här?
  Ditt mail var ett av de mest läsvärda, som visar just den farliga samhällsutvecklingen mot sund skepticism och för osund grupptro.

 25. Dan

  De här människorna som omfamnar AGW till varje pris kommer aldrig att låta något så ovidkommande som fakta störa dem i deras övertygelse.
  AGW är ett verktyg att demontera den västerländska livsstilen vilken de anser är förkastlig.
  Om de lyckas börjar snart tågen gå mot Sibirien igen.

 26. Bravo, Ann!
  Och eftersom så kloka ord bör spridas så mycket som möjligt….
  Är det OK om jag lägger upp ditt brev på min blogg?

 27. Slabadang!

  Expressen.

  Expressen har faktiskt ett gäng som är en motvikt till PK media.
  Avslöjandet av Jan Guillou som KGB agent var god undersökande journalistik.De har insett att journalister är makthavare och skall därför bevakas utifrån det perspektivet.
  Till skillnad från andra ”avslöjanden” var Expressen tvungna att ha ordentligt på fötterna de visste att det var ”farligare” att avslöja en journalist jämfört med en politiker.
  Svensk media visade upp sin breda korruption när Antonsson avslöjade Marklunds lögner.Klimatalarmisterna åtnjuter samma typ av helgedom som Marklund.

 28. Ulrik

  Tack Ann! Varför inte justera lite och skicka det som öppet brev till Andréas Carlgren? Tvinga ut honom på banan.

 29. Jag är en av dem som skrivit minst ett dussin insändare till HD/NST om klimatbluffen, vindkraftsbluffen etc. Trots att jag vinnlagt mig om att framlägga argumenten mot AGW så sakligt som möjligt, har ingen av dem publicerats. Vad gör man? Inom media finns ett så massivt motstånd mot s.k. klimatskeptiker att det snart börjar kännas meningslöst att argumentera. Den globala uppvärmningen är ett faktum, punkt och slut! Jag börjar tvivla på våra möjligheter att påverka politiker och allmänhet annat än genom att tillgripa betydligt mer radikala åtgärder än insändare, bloggar etc.  Jag skulle vilja se en proteströrelse som utnyttjar rättigheten att göra civilt motstånd mot alla klimatpåbud (och kanske till och med bryta mot lagarna ibland). Vi kan t.ex. sluta sortera våra sopor, vi kan låta våra bilar gå på tomgång så mycket som möjligt, vi kan skicka ut grupper sprejmålar de fula tornen till vindsnurrorna – och säkert hitta på en rad andra sådana aktioner à la Greenpeace. Kan dom så kan vi… Fast det bästa vore nog ändå att den rådande fimbulvintern bestod till långt in i maj.      

 30. Bra skrivet Ann!
  Patetiskt svar från GP tyvärr.

 31. Tack Ann L-H, bra initiativ. Och bra att du även la ut svaret som var av den vanliga ’Goddag-yxskaft’ karaktären. Jag hade inte väntat mig nåt annat, och troligen inte du heller. Redaktioner får många (och långa) brev av alla möjliga människor och ofta från rättshaverister och knäppgökar med konspirationsteorier. Dvs de är ganska vana vid att skriva artiga men intetsägande svar om att det tar ngt på stort allvar.

  Men jag hoppas att du i din tur svarade på det, och kanske även gör en CC  till herr K-J Bondeson.

  Det finns två viktiga angreppspunkter du kan spinna vidare på
  (Sakfrågorna, som du tog i ditt första mail är ju inte deras mest angelägna fråga tycks det):

  Dels bör du klargöra att de helt missförstod situationen, att rollfördelningen är en helt annan, att det är du som granskar dem, inte de som granskar frågan åt dig och övriga. Dvs att du är avsevärt mer insatt i ämnet än att du behöver vänta på ngn GP-artikel för att lära dig mer.  Och att det var alla bristerna i deras arbete men ffa skeva perspektiv som fick dig att skriva det förra brevet.

  Och dels bör du klargöra att det du, och övriga läsare, som är deras kunder och enda affärsidé: Att skaffa intäkter genom betalande läsare och betalade annonser riktade till samma läsare. Jag kan lova dig att alla redaktioner är väl medvetna om hur utsatt deras situation och överlevnadschanser är pga tappade kunder, mer kritiska läsare, journalisters sjunkande förtroende och iom all konkurrens som nya (ofta gratis-) medier utgör. De klokare av dem har tom greppat detta och försöker anpassa sig till en ny värld (här skulle man faktiskt kunna tala om förändrat klimat, för medierna alltså). Men många försöker också göra motsatsen, dvs från sina (självupplevda) elefenbenstorn i allt högre tonläge tala om för sina kunder att det minsann är de (och inga andra) som avgöra vad som är nyheter, vad som är (eller iaf borde vara) den rätta sanningen, och hur de har att tolka den samt ffa attityden om att läsarna/tittarna/kunderna inte borde störa dem i deras inbillade forlkuppfostringsarbete.

  Den senare attityden är (kommer på sikt att bli) helt förödande för dem, eftersom kundsegmentet för skvaller- löpsedels- och kvällstidningsjournalistik redan är fyllt och lider av samma  konkurrens om de allt för få betalande kunderna.

  Alltså: Att sikta in sig på var det verkligen svider är alltid en bra strategi om man vill påverka en leverantör, och att påpeka att de enda intäkterna de har (och är helt beroende av) är just betalande kunder. Och att man själv är en av dem. Än så länge …

  Det brukar ge bättre effekt än att vädja till deras förståelse för just dina behov och till allmän rättrådig medmänsklighet. Det är iaf min erfarenhet.

 32. Björn

  Välskrivet av Anna! Följande mening borde vara rättesnöre för alla som sysslar med vetenskap:
  ”Mina akademiska studier gav viss insikt i den naturvetenskapliga arbetsmetoden tex att data går före ideologi, att om data inte stämmer med hypotesen är det dags för en ny hypotes och att öppenhet är A och O.”
  Denna sentens borde inpräntas i skolvärlden. Hur många av de nya lärarna förstår ens innebörden av detta?

 33. Labbibia # 26 – Javisst får Du lägga upp min epistel på Din blogg, ta gärna med GPs svar också.

 34. ThomasJ

  Mycket BRA Ann! Du skulle kanske t.o.m. sända samma till andra tidningar i landet oxo? Naturligtvis med ’neutraliserad’ text.
  Meddelandet/innebörden/frågeställningarna kan riktas till 99 av 100 svenska tidningars chefredaktörer o/e ägare – ta med public service och TV4 oxo när ändå rullan kanske går…  😉

   
  Mvh/TJ

 35. ThomasJ

  Solbacken #16: Ett tips för att sprida lite info – inte endast i lärarrum – är ”Handbok för klimattänkare” som finns att ladda ner från Stockholmsinitiativets hemsida, alternativt kan du ta kontakt med Göran Ahlgren och be honom skicka dig ett antal tryckta exemplar.  
  http://www.stockholmsinitiativet.se
  telefon: 08 – 755 53 35.
  Det finns oxo en version II av originalet, på engelska, att ladda ner från Joanne Novas hemsida:
  http://joannenova.com.au
   
  Mvh/TJ

 36. Torsten Wedin

  Ann L-H:
  Jag säger bara en sak: ”Skitbra”. Vi behöver flera som du, som kan skriva och upplysa mediafolk om deras ”kompetens”.

  Din kommentar till GP:s svar:
  ”Kort sagt ”tagit del men ej förstått”. ”

  Jag ringde just en god vän som är pensionerad och fritidspolitiker. Han sa att medias ”prestationer” i denna fråga är typisk för ALLA frågor. Dom skriver om sånt dom inte satt sig in i. Det kan gälla vargjakt, energi, skolfrågor, ja allt. Ner med ”Gammelmedia”.

  Hoppas att det kommer någon från gammelmedia till debatten i Västerås på onsdag. Då ska dom få ett kort budskap från mig: ”Skäms tamejfam”.

  Ann: Keep up the good work!
  /totte

 37. Torsten Wedin

  ”Skäms tamejfan” skulle det stått i förra kommentaren.

  Men det gällde inte dej Ann. Det gällde gammelmedia.

 38. Gunnar L m fl – eftersom jag har följt den här frågan i mer än två decennier tror jag verkligen på att droppen urholkar stenen. För tio år sedan fick man verkligen leta efter information men nu, inte minst sedan Maggie startade sin blogg, har informationsflödet ökat likt en hockeyklubba med bladet i botten.
  Du Gunnar tycker att jag borde göra flera inlägg här på bloggen. Mina synpunkter handlar mest om hur vi via media och skolan ska få en ”kunnig opinion som driver politikerna att fatta kloka beslut” och inte bara en missledd allmänhet som fått sin info av miljörörelsen och dess megafoner. Här är ni så många med djupa specialistkunskaper så jag läser mest och försöker ta till mig. 
  Alf A – Insändare har vi tyvärr alla samma erfarenhet av även och det händer någon gång då och då.  
  Jag har mest ägnat mig åt kommentarer på SR´s Klotet, än så länge är det döfött, de har bildat en speciell undanskymd skamvrå för kommentarer kring klimatfrågan, men vem vet en dag kanske SR fattar att miljöreportrar och vetenskapsjournalister än olika som natt och dag.
  Jonas N – tack för synunkter,  jag samlar mig till svar till GP.

 39. FcH

  Gammelmedia lever på att sälja annonser. Annonser säljer man på att det finns läsare. Läsare får man genom att ha krigsrubriker på första sidan. Rekordkyla skapar rubriker liksom att havsytan höjs sex meter. Att skriva att klimatet är normalt fångar inga läsare.
  Har själv skrivit till  ÖC, Motala Tidning, SvD men sällan fått svar. Jag tror tyvärr att  media kör på i samma spår som tidigare.
  Vi som är klimatrealister måste skapa opinion på annat sätt. Det folk förstår är stryk och pengar sägs det. Kan vi få folk att inse att det hela handlar om att sno deras pengar?  Borde vi inte fokusera på vad alarmisterna tjänar? Sätt fokus på WWF, Naturskyddsföreningen, Tällberg, Rockström, vindkraftsmaffian. Listan kan göras lång på de personer och företag som profiterar på klimatlarm. Johnny Fagerström har ett bra initiativ när ha tar fram de verkliga kostnaderna för vindkraft.
  Hur mycket delar staten ut till diverse klimatcentra? Hur många klimatcoachar finns i stat, kommun och landsting? Ställ dessa kostnader i relation till kostnader för åldringsvård ex.vis.
  Hur mycket har Volvo och SAAB drabbats av alarmismen?
  Hur många företag har flyttat eller lagt ner pga. höjda energikostnader?
  Vi måste få människor att inse att detta kommer att kosta oerhörda summor, helt i onödan.
  Har mejlat ett antal riksdagsmän och frågat var man ska ta de åtta miljarderna från som Reinfeldt lovat bort. Inget svar!
  Nästa steg är väl att skicka rekommenderade brev via snigelpost med bifogat frankerat kuvert. Blir då offentlig handling och kan läsas av gammelmedia. Lokala journalister brukar ta del av kommunernas diarier och kolla vad som inkommit.

 40. Lena Krantz

  Ann L-H

  Mycket bra skrivet och nog skulle fler av oss jobba på att försöka övertyga massmedia om hur vridna de har blivit i den här frågan. Den pålästa ifrågasättande journalisten har blivit ett utdöende släkte….vi kanske skall starta en fadderverksamhet för dem?

  😉

 41. Flera  här på bloggen har uppmanat mig att sprida inlägget till flera tidningar. En annan möjlighet är att ni alla skickar inlägget till redaktionen på era egna tidningar tillsammans med GPs svar och hänvisning till TCS. Självklart måste då frågan om hur resp. redaktion ser på det journalistiska uppdraget upprepas.
  Nästa steg, en jämförande analys av eventuella svar här på bloggen.

 42. Ann L-H
  ”Mina synpunkter handlar mest om hur vi via media och skolan ska få en ”kunnig opinion som driver politikerna att fatta kloka beslut” och inte bara en missledd allmänhet som fått sin info av miljörörelsen och dess megafoner.”
   
  Det anser jag vara det viktigaste nu då CO2-hotet är fullständigt vetenskapligt avfärdat.
   
  När kommer nästa stora lögn?
  Just hur ska skolan ändras?
  Jag har en tanke att än fler felaktigheter ska spridas in i läromedel och undervisning, elever ska lära sig finna felen, inte svälja det läraren undervisar.
  Den ändringen skulle kanske lite ändra skevheten i betyg så det i stället motsvarade resultat i HP? och den högre forskningen?
  Vidare borde alla lärarsatta betyg ersättas med tester, idag finns möjligheter att med dataprogram snabbt få en bra bild av elevens förmåga.
  Grupparbeten kan stimuleras på andra vis, jag brukade på högskolan snabbt dela in grupparbeten i individuella delmängder så det gick snabbt och enkelt, babbel där en eller två gör allt är för idioter, eller hur?
  Hela samhället skulle på någon generation ändras om alla i allt lärde sig att ifrågasätta allt och alltid.

 43. Ann L-H
  Stort Tack.
  Min egen lokala tidning (Lidingö Tidning)  tar knappt upp klimatfrågan alls. Dock brukar då och då insändare om ämnet förekomma. Men jag tycker att man balanserar dessa på ett bra sätt. För och emot. 

  Fred Goldberg (presentation överflödig?)har ganska nyligen förekommit i en stor artikel, även i prasselvarianten.
  http://lt.nu/reportage/1.682492-han-vill-ha-balans-i-klimatdebatten

 44. Gunnar – vore jag kvar i skolans värld skulle jag låta eleverna enskilt eller i grupper skriva en ny ”dialog om de två världssystemen”. Underlag: tips om The Sceptics handbook , befintliga läromedel (!), diverse bloggar med tillhörande videos  och naturligtvis en djupdykning i tex Klotet, några miljöorgansiationer och lämpliga dagstidningar.
  Enligt mitt sätt att se finns det tillräckligt med fel i läromedlen som det är så det räcker att granska dem i befintligt skick.

 45. Ann L-H

  Grejen är ju att allt färre av dem som är intresserade av hur saker och ting är, och inte av klatschiga eller snaskiga rubriker, gar någon ’egen tidnin’. Själv accepterar jag gratisprenumerationer under en månad ibland, och när de ringer och frågar vad jag tyckte säger jag som det är:

  Nätt och jämt värt besväret till kostnad noll. Betala för detta är otänkbart eftersom produkten är undermålig i så många sammanhang man kan kontrollera, att marginalvärdet  av sådant man inte kontrollerar mycket väl kan vara negativt (Alltså: Man kan mycket väl vara sämre informerad efter att ha läst en artikel än innan, och man har ingen aning innan man gjort journalistens jobb själv och dessutom ofta bättre).

  Av samma anledning vägrar jag göra affärer med SvT och deras indrivningsverksamhet Radiotjänst.

  För åsikter är väsentligen gratis och finns i överflöd. Och oftast av mycket högre kvalitet än de som torgförs som nyheter av MSM. Och även kvalificerad detaljkunskap i sakfrågor man är intresserad är ofta mer lättillgänglig än via MSM. Det enda problemet (vilket man ju ändå har) är att hitta de personer vars omdöme och förmåga är värda att lita på. Och vilka konsistent visar att de förmår hålla sig till sanning och försöker vara objektiva i sina redogörelser (Och där menar jag inte ’felfria’, utan just ärliga, speciellt efter att ha haft fel).

  Märk väl, sådana personer existerar även inom MSM, men de är extremt sällsynta, de behöver ha mycket långsiktigt kloka chefer, och de är raka motsatsen till alla dessa JMK-gröngölingar, som hoppas på  ytterligare ett vikariat de närmaste månaderna …

 46. Jonas – en sund demokrati kräver en kunnig och sunt skeptisk opinion. Om varken den granskande makten eller skolan tar sitt ansvar får vi uppleva fler spektakel som det i Köpenhamn – om inte värre. Läroplanens krav på att fostra till ”propagandakritisk hållning” skrevs in några år efter andra världskriget. 

 47. Torsten Wedin

  Labbibia #43:

  Fred Goldberg kan du få uppleva live i Västerås på onsdag 13 januari kl 18.30 i IOGT:s lokaler på Slottsgatan 6.
  Mvh Totte

 48. Torsten Wedin

  Ann L-H:
  Jag kan inte nog berömma ditt mail till GP. Men det har ju många av dem jag beundrar intellektuellt här på bloggen redan sagt, t.ex. Gunnar Littmarck. Gunnar, kul att du återvänt till denna blogg. Hoppas vi ses i Västerås på onsdag när Fred Goldberg ska göra hackmat av AGW:arna.

 49. Japp, håller helt med och även om att vi lär få se fler spektakel.
  Men jag tror inte den allmäna skolan kommer att vara det som förhindrar det. Speciellt inte i Sverige. Tyvärr. Och jag tror heller inte svensk allmänhet, media eller politik kommer att vara tidigt upp på banan för att vända skutan.

  Men jag hoppas fortfarande att den vänder så sakteliga ..

 50. Torsten Wedin

  Jonas N #49:
  Det tar tid att vända en atlantångare, men sanningen kommer alltid fram till slut. Och det känns skönt att veta att man sitter på ”rätt sida” i den vändningen.
  /Totte

 51. Joel

  Jag har skickat Anns brev och GP:s svar till BLT, ackompanjerat av lite egna funderingar om tidningens ståndpunkt vs ledarsidans dito.
  Få se om det händer något.

 52. Torsten kanske jag fixar det… en chans på 10… 13/1…
  Ann L-H  att analysera klotet borde vara ett utmärkt grupparbete för gymnasister.
  Jag var nyss där för att se… men jag orkar inte..
  Det senaste är de de självgoda extremobildade journalisterna sammanfattar 2009:
  ”Flera vetenskapliga rapporter visade att den globala uppvärmningen går fortare än FN:s klimatpanel förutspått”
  Vad vart det 0,28C över normalen sen 1979?
  Jag misstänker att vi kanske går under 1979 snart.
  Dessa självgoda journalister borde spikas upp offentligt och aldrig glömmas, med Karin Bojs en stor del politiker en massa NGO företrädare och mer löst folk.
   
  De som vägrat gå i debatt eller ta till sig kritisk information, är de mest samhällsfarliga därför bör alla märkas, i preventivt syfte.
  Med märkas menar jag att deras ståndpunkter ska upprepas i eviga tider, det blir trist för anhöriga, men de kan glädja sig åt att det kan bidra till att skapa ett kunskapsorienterat samhälle.
   
  Kanske dax att börja skriva en lista med bevarade mail och kommentarer?
  Det kan bli en svartbok för framtiden.
  Nu menar jag inte alla de obildade som agerar i gott syfte utan de med ledande och opinionsbildande ställning som vägrat vara objektiva.

 53. Banditen

  Håller med övriga kommentatorer om att det är en mycket välskriven text. Det skulle vara intressant om en liknande propå ställdes till SVT, som ju öppet har deklarerat att man numera är drivande i klimatfrågan (Henrik Ekman, SVT, intervju i TV8, Adaktusson 30/11, 7-9 minuter in i sändningen, finns på TV8 play under ”Adaktusson”). Jag har frågat vetenskapsredaktionen på SVT om detta men inte fått svar.

 54. ThomasJ

  Ann L-H #46: Då kommer automatiskt följdfrågan hur sund är vår demokrati? Och borde inte läroplanens krav på att fostra till propagandakritisk hållning skrivas in igen – med fetstil… ? 😉

   
  Mvh/TJ

 55. UnoK


  Vi svenskar har en stark tro på ”den Goda Staten” – Per-Albin med efterträdare vill oss alla väl.
  Tredje statsmaktens uppgift är att granska om så verkligen är fallet.
  När stat och media för gemensam kampanj så blir ”folket” försvarslöst med ovanstående föreställning.
  Några månader före COP15 fick vi ta del av en del omfattande opinionsundersökningar rörande allvaret i klimathotet – det visade sig att Sverige ”vann” (i sällskap med några av våra grannar, symptomatiskt nog).
  Staten och media kan naturligtvis tolka detta som någon berömvärt: se hur duktigt vi lyckats fostra det svenska folket.
  Omvänt kan man ställa sig frågan: hur lätt är det att förföra det svenska folket att falla in under vilket ledarskap som helst?
  Det kritiska tänkandet uppmuntras inte, i media existerar det inte.
  Som tur är har vi ju alltid FN som skyddsnät…

 56. ThomasJ

  UnoK #55: Att förföra svenska folket måste bedömas vara en rätt enkel ’uppgift’. Hur skulle annars t.ex. MP ligga vid pass 10% i [förvisso mer/mindre dubiösa] opinionsundersökningar?  😉

   
  Mvh/TJ

 57. ThomasJ  # 54 – nog är demokratin solkad med tanke hur klimatfrågan har hanterats. 
  UnoK  # 55 – ja hur lätt är vore det inte att förföra svenska folket att falla in under vilket ledarskap som helst, FN tex.

 58. DV

  Uno K#55
  Tack för dagens garv!
  Annars har vi ju alltid FN som skyddsnät…. 🙂

 59. eomer

  Säkert bra men på tok för långt för en tidningsredaktion!

 60. Jonas B

  TACK Ann L-H. Klart, redigt, välskrivet. Tyvärr undrar jag om inte lärare av din sort är en utdöende art. För inte så länge sedan skrev ju Zaremba en artikelserie om hur det går till på våra lärarhögskolor. Fick intrycket att genusvetenskap och annan mumbo-jumbo numera är viktigare än ämneskunskaper. Jag hoppas jag har fel, men tror inte det. 

 61. balato

  Ett jättetack Ann! Jag har själv skrivit flera mail i klimatfrågan   till chefredaktören för min lokaltidning, Strengnäs Tidning/Eskilstuna-Kuriren med länkar till olika artiklar mm, men aldrig fått något svar. Tidningen har aldrig nämnt att det finns skeptiker och inte med ett ord nämnt Climategate.
  Jag skulle uppskatta mycket om du ville skicka ditt mail lämpligt modifierat till min lokaltidning. Jag kan själv inte skriva något tillnärmelsevis så bra!

 62. Ture Marklund

  Tack Ann, en strålande sammanfattning som även den oinvigde
  i vetenskapliga detaljer förstår. Jag hoppas att christian Azar, Johan Rockström, erland källen osv läser och kan förstå att man måste inte vara proffessor för att skaffa sig inblick i klimatfrågan, man behöver bara vara kritisk till det man läser.
  skogsarbetaren

 63. Claudius

  Tack, Ann L-H! Gammelmedia vrenskas, förstås, och lägger oönskade inlägg i papperskorgen — för de har inte riktigt snappat än att de icke önskvärda bidragen kommer ut och blir lästa ÄNDÅ, visserligen inte av så många (till en början), men å andra sidan kan de ligga kvar på Nätet och bli lästa av många, till skillnad från papperstidningen som redan hamnat i Feskekörka.

  Insatser som Din är ett av de många steg som så småningom leder till framgång.

 64. Lennart

  Ann L-H

  Jag kunde inte låta bli att skicka din insändare till mitt företags klimatcoch , jag tycker den var så jäkla bra skriven och så tydlig  att ingen kan missförstå den. Jag har haft debatter med cochen tidigare , och jag har faktiskt märkt ett visst förändrat synsätt hos henne och jag tror din insändare kommer att ytterligare så tvivel . Jag instämmer med alla andra här på TCS , vi vill läsa mer av dig.

 65. Ann L-H: Grattis, Ann! Alla tycks instämma i lovkören. 😉

 66. Balato – # 61. Du får gärna skicka mitt inlägg till Din tidning precis som Joel i # 51 har gjort. Tala gärna om här på bloggen hur ev. svar ser ut.