Alla har rätt till ett bättre liv

”Tällberg Foundation har i dagarna lanserat en storstilad annonskampanj med helsidesannonser i Financial Times och i International Herald Tribune. Detta har otvivelaktig gjorts i ett gott syfte men är tyvärr oförlåtlig i sin brist på substans”, skriver Lennart Bengtsson, professor vid Max Planck Institut für Meteorologie i Hamburg i dagens Dalarnas Tidningar.
Det är en lysande artikel. Lennart Bengtsson ifrågasätter på intet sätt växthuseffekten och ställer sig dessutom bakom hypotesen att CO2 bidrar till ökad temperatur. Hur mycket temperaturen ökar kan dock Lennart Bengtsson inte förutsäga. Där är osäkerheten för stor, menar han.
”Man kan naturligtvis ställa sig frågan vilken växthuseffekt som är den mest naturliga”, skriver Lennart Bengtsson vidare. ”Utan växthuseffekt skulle nämligen jorden vara obeboelig. Här finns det flera alternativ, alla lika irrelevanta. Den som rådde före industrialismen var cirka 280 och den hade i stort varit oförändrad från istidens slut. Kanske vore detta något att sträva efter? Detta skulle med säkert leda till ett kallare klimat i flera områden inte minst i Skandinavien med negativa konsekvenser för både jordbruk och skogsbruk.”
Enligt Lennart Bengtsson beklagade Svante Arrhenius, växthusteorins fader, den låga koldioxidhalten i slutet av 1800-talet vilket uteslöt att Sverige skulle få ett drägligare klimat.

”Så vi kan inte säga om 280, 350 eller 500 ppm eller kanske ännu högre koncentrationer är det bästa för mänskligheten eller biosfären på lång sikt.”

Världen har utvecklats enormt sedan Andra världskriget och det är snarare växtvärk än global uppvärmning vi lider av.

”Växthusproblemet är en konsekvens av energibehovet, i sin tur en följd av befolkningsökningen och strävan till ett bättre liv.”

Ett bättre liv. Det är ju precis det som ofta glöms bort i klimatdebatten. Att Kina eldar på med fossila bränslen betyder inte att kineserna är lömska eller att de inte bryr sig om miljö. De strävar bara efter att uppnå en högre levnadsstandard och bättre livskvalitet. Att amerikanerna är ovilliga att begränsa sina utsläpp är också förståeligt. Tuvaluborna är inte rädda för mer koldioxid i luften eller högre temperaturer. De är oroliga för att stigande havnivåer kan tvinga dem att flytta och förändra deras livssituation.
Klimatalarmismen spelar på en känslig sträng – vår rädsla att förlora det vi har. Ju mer man samlat på sig desto mer orolig är man. Världens fattigaste har inte mycket att förlora men väldigt mycket att vinna. Och vi, som har det bra, är skyldiga dem rätten till ett bättre liv, även om vägen dit kräver kol och olja.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  ”Högmod går före fall” sa man ofta förr och det kan sägas igen om de självutnämnda sanningssägarna som vill vara med och styra världen. Det räcker inte att kunna knyta skorna för att förstå klimatförändringar.

 2. Lennart

  Njut av din tid på jorden i stället för att oroa dig.

 3. Per-Olof Persson

  Den nya växthus-teorin av Ferenc Miskolczi har fått stöd av NASA´s mätningar. När koldioxiden ökar minskar vattenångan högre upp i atmosfären, 9-12 km (300 millibar). Enligt den nya teorin skapar vattenångan en växthusjämvikt.
  Teorin har också stöd av att super-El Ninon 1998 inte skapade en skenande uppvärmningseffekt. El Ninon ökade den relativa luftfuktigheten men efter ett år hade den regnat bort. Vattenångans uppvärmningseffekt försvann och jämvikten återställdes.
  Enligt teorin beror klimatförändringar på: (1) Solinstrålningen förändras. (2) Jordens reflektionsförmåga förändras.

 4. Lars

  Per-Olof Persson
  Mycket intressant.

 5. Thomas

  Miskolczis artikel diskuteras t ex här:
  http://tamino.wordpress.com/2008/06/27/open-thread-3-2/#comments
  Själv tyckte jag redan när jag försökte läsa den första gången att det var nonsens och det tycks vara en hel del som håller med. Texten i Per-Olofs första länk krävs inte heller mycket för att inse hålen i. Att relativa fuktigheten förblir ungefär konstant är inget man har som inparameter i klimatmodeller, det är ett resultat av simuleringarna. Det är också ett naturligt resultat eftersom vattenånga fylls på genom avdunstning tills man lokalt når 100% relativ fuktighet och den kan regna ut. Vid högre temperatur motsvarar det en större absolut mängd vattenånga. Påståendet att man inte kan räkna ut den relativa luftfuktigheten är fel, författaren tycks ha fått för sig att det enda som betyder något är en uppsättning energibalasekvationer. Vattnets kretslopp styrs i mycket av andra faktorer.
  ” If it is true that a temperature rise will cause more water vapor, which will cause more temperature rise, and more water vapor yet again, one would expect temperatures to continue to rise after 1998, and result in a run-away effect.”
  Ytterligar en idiot som inte fattat att återkoppling med f<1 inte leter till skenande växthuseffekt. (Se diskussion i tidigare tråd). Han har heller inte fattat att vattenånga har en livslängd i atmosfären på någon vecka så att en temporär störning snart regnar bort.

  ”Adding man-made CO2 to the atmosphere just rains out almost an equivalent amount of water vapor.”
  Ett uppenbart absurt påstående. Ta det till sin extrem där man stoppar in väldigt mycket CO2, skall då allt vatten regna ur atmosfären? Har skall det ske när du inte kan bilda moln om inte relativa luftfuktigheten når upp i 100%?
  Miskolczi stoppar in fel ekvationer och får ut fel svar. Vare sig hans användning av Kirchhoffs lag eller virialteoremet är korrekt. Sånt händer när folk ger sig in i ett område de inte behärskar även om det här är ett ovanligt grovt exempel som känns lite som Sokals famösa artikel. Det är intressant att se vilka som går på det hela.
  Från länken som påstås bevisa den negativa återkopplingen av vattenånga:
  ”Our study confirms the existence of a positive water vapor feedback in the atmosphere, but it may be weaker than we expected,”
  Trevligt om det är sant och något som kan förväntas fortsätta, men det går tvärtmot vad som påstods.

 6. L

  Thomas, det är tur att vi har dig som inte bara kan avgöra om ett forskningsresultat är rätt eller fel, utan även om forskaren är en idiot.

 7. Thomas

  Nu vet jag inte om det var Miskolczi som sa det som jag kallade idiotiskt eller om det var något som kom från den där bloggen. Faktum kvarstår att det är idiotiskt, och att det är pinsamt med folk som tror sig ha kunskap att avgöra om växthusteorin är korrekt eller inte inte inser detta. Som du sa tidigare, L, ”det räcker inte att kunna knyta skorna för att förstå klimatförändringar”.
  Vad tycker du själv om ett påstående som:
  ”Venus: totally different (CO2 atmosphere, closed cloud cover, volcanism) — no runaway greenhouse effect;”
  http://hps.elte.hu/zagoni/Proofs_of_the_Miskolczi_theory.htm
  Detta är vad jag förstår skrivet av Miskolczi, och det är första gången jag sett någon som hävdat att Venus inte är resultatet av en skenande växthuseffekt.
  Slutet på den sidan är också en höjdare. Miskolczi visar upp kommentarer från reviewers som helt riktigt konstaterar att hans artikel är nonsens, och hans respons blir att omedelbart säga upp sig och åka hem till Ungern. Strunt i att alla forskare får artiklar refuserade ibland, nej, Miskolczi hånar man inte ostraffat.

 8. Thomas

  P.S. För det mesta kan jag inte avgöra om ett resultat inom klimatforskningen är rätt eller fel, så länge det ligger inom det rimligas gräns. Det krävs folk med mer kunskaper än jag har för det. Däremot har jag sådana grundkunskaper i fysik att jag kan se igenom de mest uppenbart idiotiska artiklarna som den här.

 9. Lars

  Thomas!
  Venus. Vad jag läst så har jorden och Venus totalt sett lika mycket CO2 På jorden är nästan allt bundet, på Venus inte. Är inte det också ett sånt där påstående som saknar fast mark. Venus har 96% CO2 90 bars tryck och 460 grad C. Så långt uppmätta fakta. Har du någon teori ang detta? Vad hände på Venus? Planeten ligger ju närmare solen. Var planeten en gång mer jordlik fast varmare eller har temperaturen alltid legat över 100 grader så att ingen koldioxid har kunnat lösas i vatten eller bilda karbonater.

 10. Thomas

  Lars, det bundna kolet på jorden finns till stor del inte som CO2 utan som karbonater, men i princip finns det nog ungefär lika mycket kol som potentiellt kan hamna i atmosfären på jorden som på Venus, även om jag inte kollat.
  Eftersom solen gradvis strålar ut mer energi bör Venus varit kallare inledningsvis. Man tror att den hade flytande vatten en gång i tiden. Kanske gjorde Venus närhet till solen att när temperaturen steg fler vattenmolekyler bröts sönder och vätet läckte ut i rymden så att den därför torkade ut? (Utan den vattenspärr som temperaturminimat i tropopausen utgör skulle även jorden torkat ut genom den mekanismen) Jag är inte så insatt hur teorierna om Venus historia utvecklats. Våra studier av ytan på Venus är lindrigt sagt begränsade.