William Happer ger Bjørn Lomborg en rejäl läxa

Bjørn Lomborg gör intryck världen över och ingen mindre än William Happer har skrivit en intressant betraktelse över Lomborgs False Alarm. Den finns bland annat att läsa på Clintel.org.

https://clintel.org/william-happers-review-of-false-alarm-bjorn-lomborgs-new-book/

CO2

Happer börjar med att hylla ekonomen Lomborg eftersom han sedan länge har opponerat sig mot lögnen att klimatet är det största hotet mot mänskligheten, när mänsklighetens riktigt stora problem är hunger, sjukdomar, avsaknad av ekonomiska möjligheter och tillgång till rent vatten och elektricitet. Lomborg har enligt Happer rätt i att hysterin kring klimatförändringar är Falskt Alarm, som medfört att vi nu slänger bort miljarder på ineffektiv politik, medan vi inte bryr oss om mer angelägna och hanterbara utmaningar. Happer skriver att vi kan vara tacksamma för att Lomborgs senaste bok ger en utmärkt sammanfattning av klimathotsetablissemangets vansinne, hyckleri och cynism.

Men, sedan går deras åsikter isär. Happer anser att Lomborg har fel när han insisterar på att ”klimatförändringarna”, både generellt och de ökande atmosfäriska halterna av särskilt koldioxid, är ett verkligt problem som vi måste lösa, samtidigt som han inte gör något allvarligt försök att förklara varför det är ett verkligt problem. Happer fortsätter.

Det är förbryllande att en intelligent person som Lomborg har skrivit under på dogmen att klimatet behöver fixas. I verkligheten är klimatalarmismen den senaste versionen av Platons ”noble lie”, den nobla lögn som lanserats under vår generation för att skydda och utvidga de privilegier som Davos elit (1), och övriga som önskar tillhöra eliten, åtnjuter.

Vi blir påminda om H.C. Andersens klassiska saga om kejsarens nya kläder, som kan belysa fenomenet med den alltför vanliga klimatalarmismen. Sagan handlar om en fåfäng kejsare och en bedragare, som sålde underbart vackra tyger. De kläder som syddes av dessa tyger hade den magiska egenskapen att de blev osynliga både för dem som var odugliga till att tjäna kejsaren och för dem som var osedvanligt obegåvade. Vem vill upptäcka att man inte är lämpad för arbete åt ”kejsaren” eller att man är osedvanligt korkad? Det är endast en del av det pris man får betala om man erkänner att man uttrycker skepticism inför klimathotet, skriver Happer.

Klimatlarmen har varit märkligt framgångsrika och naturligtvis spelar även pengar, inte minst statliga bidrag, stor roll. Men, problemet är inte klimatförändringarna utan dumhet, grupptänk, girig strävan efter makt och pengar och så vidare och det verkliga problemet är urgamla defekter i den mänskliga karaktären, som gör att man kan kamouflera detta som omsorg om planeten, skriver Happer och fortsätter.

Klimatet kommer ständigt att förändras precis så som det gjort genom den geologiska historien, men i kapitlet ”Geoengineering, a Backup Plan” diskuterar Lomborg ändå kring hur man kan stoppa klimatförändringarna genom att ladda skyn med riktiga förorenare som svaveldioxid. Tala om en kur som är värre än en ickeexisterande sjukdom!

Happer bjuder sedan på en liten grundkurs kring var klimatvetenskapen står i dag. Ökande halter av koldioxid har redan både lett till en allt grönare jord och ökande skördar världen över och mycket av den beskedliga uppvärmning under det senaste seklet är troligen en kontinuerlig återhämtning från den lägsta temperaturen under den Lilla Istiden (1300-1870).

En förändring i atmosfärens koldioxidhalt förorsakar endast liten skillnad i den energi som jorden strålar ut till rymden. Om man plötsligt kunde fördubbla koldioxidhalten skulle det innebära en minskning av den genomsnittsliga termiska utstrålningen – ungefär 250 watt/m2 – med ungefär 1%. Dubbleringen, vilket orsakar en stor förändring i koncentrationen av koldioxid, skulle endast åstadkomma en liten förändring i flödet. Och, en liten förändring i flödet skulle ge en än mindre förändring i temperaturen, runt 1˚C. Denna modesta temperaturökning skulle nog säkert bli välgörande för livet på jorden. (Se även diagram nedan samt länk 2.)

Uppvärmningen skulle bli större runt polerna än nära ekvatorn och större under natten än under dagen. Observationer visar dessutom att den förmodade positiva återkopplingen är mycket mindre än man hävdat. Den kan mycket väl bli negativ. Ett gammalt skämt kring vetenskapliga hypoteser (teorier) är nog så sant för klimatvetenskapen: ”Getting the sign right is the hardest thing”.

Havsnivån stiger med samma hastighet som den gjort under det senaste seklet, extremväder ökar inte och ingen av de lockande förutsägelserna om klimatapokalyps har visat några tecken på att inträffa. Ändå narras medierna med oupphörligt elände kring klimatet.

Happer skriver vidare dels att Lomborg har en felaktig tro på att regeringar, som spenderar våra skatter, kan lösa alla problem inklusive ickeproblemet växthusgaser, dels att en av de mest avskyvärda strategier som etablissemanget kring klimatalarmismen har tillämpat är att skrämma godtrogna barn. De har blivit hjärntvättade att tro att växthusgaserna snart kommer att förstöra livet på jorden, de har inte blivit lärda att tänka själva.

Avslutningen blir en hövligt formulerad tillrättavisning vilken samtidigt kan tolkas som en uppskattning: Trots Lomborgs misstag med att en ökad halt av den välgörande koldioxiden är ett problem, som han och andra i den globala eliten måste lösa, har han gjort ett utmärkt arbete med att peka på att klimathotet verkligen är ”falskt alarm”, som tar tid och resurser från verkliga problem, som kan lösas.

William Happer 2

William Happer är professor emeritus i fysik på Princeton Universitet. Han är specialist inom modern optik, hur atomer och molekyler uppträder i atmosfären, vilket är nyckeln till att få inblick i hur energiöverföringarna sker där.

Happer var länge medlem i JASON-gruppen, en grupp vetenskapsmän som skulle ge USAs regering oberoende råd gällande vetenskap, teknologi och nationell säkerhet. När Obamaadministrationen kom till makten fick han sparken, vilket han inte har något emot att framhålla. Under Trumpadministrationen var han från och till rådgivare åt Trump. 2015 var han med och grundade CO2Coalition.com med föresatsen att kunna lära politiker, media, andra influensers och allmänheten om koldioxidens stora betydelse för våra liv och vår ekonomi.

Plancks CO2 Highlighted

Happers graf visar varför det inte föreligger något klimatnödläge, (länk 2).

  1. https://klimatupplysningen.se/den-globala-statskuppen-vs-hoten-mot-det-fria-ordet-och-var-frihet/
  2. https://ddears.com/2021/01/12/dr-happer-explains-effects-of-co2/
  3. https://klimatupplysningen.se/?s=Skeptiske+Lomborg+i+konsensusdimman

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas P

  Låt mig citera en person William Happer kanske respekterar:
  ”The surface warming increases significantlyfor the case of water feedback assuming fixed relative humidity. Our result of 2.3 K is within 0.1 K of values obtained by two other groups as well as a separate calculation where we usedthe Manabe water vapor profile given by (87). For the case of fixed relative humidity and a pseudoadiabatic lapse rate in the troposphere, we obtain a climate sensitivity of 2.2 K.”
  https://arxiv.org/pdf/2006.03098.pdf

 2. Göran J

  Tack Ann för ett utmärkt inlägg.

  Speciell dessa rader ”Lomborg har en felaktig tro på att regeringar, som spenderar våra skatter, kan lösa alla problem inklusive ickeproblemet växthusgaser, dels att en av de mest avskyvärda strategier som etablissemanget kring klimatalarmismen har tillämpat är att skrämma godtrogna barn. De har blivit hjärntvättade att tro att växthusgaserna snart kommer att förstöra livet på jorden, de har inte blivit lärda att tänka själva.”

 3. Ann+Löfving-Henriksson

  Thomas P, Du har nog så välvilligt skickat H&W originalrapport till KUs läsare. Den är kanske inte den mest lämpade för oss här, men tack ändå.
  Happer själv beskriver i länk 2 vad som kan vara möjligt att någorlunda förstå för dem som är intresserade i frågan men inte kunniga nog att följa och debattera originalrapporten. Den ger mer kött på benen än den korta ”grundkursen” i betraktelsen av Lomborgs bok, för de intresserade. Vill Du debattera H&W original får du vända Dej till något annat forum.
  Happers korta resonemang i betraktelsen av Lomborgs bok, stöder sig, om jag förstått det rätt, på hans egen forskning och jag vilar tungt i den uppfattningen.
  Så tack för upplysningen, som i och för sig inte var ny, men var sak på sin plats.
  En klok kollega i skolvärlden påminde ofta om att ”man måste se var man häller”. Något att fundera över för oss alla!

 4. Även om inte Lomborg ger sig in i debatten om klimatförändringarnas orsaker så gör han ett mycket viktigt jobb. Han pekar ut hur meningslösa alla klimatsmarta lösningar är om man räknar med vad de kostar.

  Det han förbiser är kanske att politiker sällan bryr sig om vad de kostar, de är ju inte de som betalar.

 5. Lasse

  Tack Ann
  Att försöka manipulera klimatet med SO2 är tokigt enligt Happer.
  Ändå är det det som skett sen 1990.
  Då inte för att värma globen, det är en bieffekt.
  SO2 var en ingrediens i surt regn som skapade debatt under 1970-80 talet.
  Nu talar vi inte m detta längre, men däremot desto mer om den värme som solar Brightening givit globen.
  Såhär har SO2 minskat i USA (Clean air act):
  https://ourworldindata.org/grapher/emissions-of-air-pollutants?time=1970..2016

  Och såhär har solen och molnen reagerat (Sverige)
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143989.1548428766!/image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allsack_1983-lastyear.jpg

 6. Evert+Andersson

  Jag tänker precis som Johan Montelius om Lomborg. Han gör ett viktigt jobb och har fått tillträde och blivit lyssnad till i betydelsefulla sammanhang.

  När jag läser boken så skaver samma saker som Happer pekar på, men jag är mer överseende och tolkar det som taktik för att få dem som sköter slussportarna för statliga bidrag att lyssna. Inte bli buntad som klimatförnekare och under bannbullan.

 7. Thomas P

  Ann #3 Notera hur Happer i denna länk 2 aldrig säger något om klimatkänsligheten, det avgörande i frågan. Han nämner en forcing, men aldrig hur stor effekt denna får, han försöker bara indirekt bagatellisera den.

  Därför är Happers artikel intressant. Där tvingas han trots ett abstract där han åter låtsas att effekten är försumbar i slutändan medge att klimatkänsligheten är precis den som andra räknat fram till under ett halvsekel.

  ”Happers korta resonemang i betraktelsen av Lomborgs bok, stöder sig, om jag förstått det rätt, på hans egen forskning och jag vilar tungt i den uppfattningen.”

  Men vi får inte diskutera denna forskning och vad den kommit fram till…

 8. Tack. Det var på tiden att någon för tillbaka en bedräglig gren inom alarmismen/skeptikersidan vi ser alltför ofta även här på sidan. Även om ingenting kommer att påverkas av denna korrektion i debatten på kanten så är det viktigt att vi håller oss till verkligheten och inte försöker släta över försiktiga försök till vilseledande argumentation vi sannolikt inte kommer att kunna stå för när ett riktigt klimatnödläge på den kalla sidan tar plats. Utmärkt!

 9. Daniel Wiklund8

  Tack för ett utmärkt inlägg. Kan behövas såna här dagar. Läser i kuriren att Luleå kommun har upphandlat två klimatkonsulter. Den ena konsulten ska göra en uppföljning av Borgmästaravtalet. Den andra ska ta fram en färdplan för minskad klimatpåverkan som kommunens förvaltningar har. Det är Miljöpartiet som drivit denna fråga, och gläds mycket över detta. Vilket svammel, och mycket kostar det. Förmodligen bryr sig inte klimatet om detta.

 10. Lasse

  #7 Tack Thomas för den länken.
  Om Happer idag vet mer än 2006 så är det väl bra!
  Gäller inte hans forskning från 2006 idag?
  Forskning greppar ofta delar av verkligheten inte hela bilden.
  Men känner man delarna så kan rimligheten i helheten vara mer förankrad!
  (är det rimligt att anta oförändrad påverkan från H2O? Happer skriver något om detta i slutsatsen-mer forskning krävdes 2006!)

 11. Thomas P

  Lasse #10 Artikeln är från 2020. Var kommer 2006 in?

 12. Ann+Löfving-Henriksson

  # 1 och 7 Thomas P.
  Du blundar för en skillnad som inte är helt oväsentlig. Den ”klimatkänslighet”, som ”Eliten i Davos” fortfarande förlitar sig på och bygger sitt kejserliga korthus på, de grundas på mätningar av temperaturen vid jordytan, som är långt ifrån heltäckande, medan H&W kikar på utstrålningen.
  Och, det riktigt stora problemet som Happer lyfter fram förblir tydligen osynligt för Dej.

 13. Lasse

  #11 Sorry tittade på länkadressen!
  Men om du tror att Happer har koll och han tycker att klimatkänsligheten är så låg och inte ökar vid ytterligare CO2 samt med osäkerhet om vattenresponsen så är det väl bra?

 14. Peter

  Thomas P, är du ett troll?
  Vad menar du med ditt inlägg?
  De kommer fram till att temperaturen kan komma att öka 2,2K om CO2 ökar från 400 till 800 PPM. Vad är problemet?
  Med den ökningstakten vi harigas och har haft de senaste 100 åren, dvs. Linjär ökning så kommer det ta minst 150 år innan vi når 800 PPM.
  Happer citerar sitt eget papper i inlägget.
  Du är ett troll.

 15. Peter

  Thomas P,
  Vad menar du med ditt inlägg?
  De kommer fram till att temperaturen kan komma att öka 2,2K om CO2 ökar från 400 till 800 PPM. Vad är problemet?
  Med den ökningstakten vi harigas och har haft de senaste 100 åren, dvs. Linjär ökning så kommer det ta minst 150 år innan vi når 800 PPM.
  Happer citerar sitt eget papper i inlägget.

 16. Daniel Wiklund8

  Du Ann LH har en föredömlig debatteknik. Den är full av värme och kryddad med härlig humor. Du har både emotionell och social intelligens och huvet på skaft.

 17. Lennart Bengtsson

  Som välutbildad fysiker och till skillnad från en del andra på dessa spalter så erkänner Happer att en ökad koncentration koldioxid i atmosfären leder till högre temperatur vid jordytan. En klimatkänslighet på cirka 2°C vid en fördubblad CO2 koncentration är högst rimlig som följd av en positiv feedback med vattenånga som likaledes är högst rimlig genom att vattenångan i genomsnitt följer Clausius-Clapeyrons lag.
  Jokern i spelet är moln. Om det bli mer moln vintertid och nattetid och mindre moln sommartid och dagtid så kommer moln att bidra till en ytterligare uppvärmning. Blir det tvärtom kommer moln att bidraga till en minskad uppvärmning. Klimatmodellerna är forfarande otillräckliga för att med säkerhet veta vad som kommer att hända.
  Kan rimliga minskningar göras i utsläpp av växthusgaser bör detta självklart göras, men knappast om världsekonomin hotas. Vad Lomborg föreslår är en balanserad handlingsplan. En sådan kan innebära ett visst risktagande vilket enligt min uppfattning är oundvikligt. En rimlig global uppvärmning på ytterligare 1-2°C är ingen katastrof. En liknande uppvärmning har jordens befolkning redan anpassat sig till. Och därtill en tredubblad befolkningsökning sedan 1950-talet

  Alla försäkrar sina tillhörigheter ända till dess kostnaden för försäkringen blir högre än värdet av tillgångarna.

 18. Thomas P

  Lasse #13 Happer har definitivt inte koll. Den där klimatmodellen han gjorde var typ state-of-the-art på 60-talet. Det är en endimensionell modell som i princip bara tar upp strålning. Konvektion får han plocka in separat i förenklad form, vattenångan bara ansätter han, moln finns inte med alls osv.

  Likafullt får han en klimatkänslighet på 2,3 grader, vilket går emot det han säger på andra håll, som t ex i texten Ann baserad sitt inlägg på. Ett budskap för de numeriskt kunniga, ett annat för de som nöjer sig med ideologiskt korrekta fraser.

  Vad Ann menar i sitt #12 kanske någon kan förklara i klartext?

 19. Paul+Håkansson

  En fråga till Thomas P, vilken är din arbetsgivare?

 20. Valter

  Är varken forskare eller expert på klimat, men är egenföretagare som oftast fått lösa problem själv och laga dom. När dom uppstår frågar man sig först, har det hänt förr, så kan jag ta lärdom av det.Löser man det inte, går man vidare med det lättaste och enklaste lösningen först, för att spara tid och pengar, oftast är det den enklaste lösningen som är den rätta. Innan man kommit till det svåraste och behöver hjälp, har man oftast löst och åtgärdat felet.
  När dessa alarm rapporter om global värme ökning började, nån gång på 90-talet, så var första tanken, Det har ju varit varmare perioder förr, jordbruk idkades på Grönland, man hittar stora träd flera meter under ytan på vattensjuka sanka myrar, trädgränsen har varit på högre höjder i fjällen m,m. Vilket alla tyder på en varmare klimat förr. Nästa tanke var solen är ju den mesta och bästa värmekällan, förutom det som sipprar från jorden själv. Jorden går i en elliptisk bana runt solen, samtidigt som den ligger lite snett och rör sig, om än lite, vinklat mot solen. Båda dom sakerna påverkar oss på jorden, med väldigt lite förändringar av status, och är enkla lösningar på varför klimatet kan ändras, även utan mänsklig påverkan. Det är som att försöka stoppa jorden att röra på sig eller dess bana, om man försöker stoppa klimatet att ändras genom mänsklig påverkan. Det är utopi och grundlösa tankegångar,eftersom all sorts klimat har förekommit under jordens livstid, även utan människor på jorden.
  Det var mina enkla tankegångar uppbyggda av egen erfarenhet och eget förnuft. Tids nog kommer det att visa sig att uppvärmningen stannar av och vänder, då borde även den mest inbitna alarmisten, att inse människans begränsningar till att ändra på klimatet. Eller börjar dom larma om fimbulvintrar, och nya istider som på sjuttiotalet igen.

 21. Lasse

  #18 Thomas
  Happer gör en analys av CO2.
  Går till denna: https://ddears.com/2021/01/12/dr-happer-explains-effects-of-co2/
  ”The first 400 ppm of carbon dioxide added to the atmosphere decreases the radiation flux to space by about 30 Wm-2. Adding an equal 400 ppm of carbon dioxide to get a concentration of 800 ppm only decreases the flux by 3 Wm-2”

  ”And cloud cover, like that shown in the figure on page 5 (i.e., the images of the Earth over the Gulf of Mexico), further diminishes the influence of greenhouse gases. It is very hard to convince people with technical common sense that such small changes will have any harmful consequences. ”

  Kanske därför et är på kultursidorna som alarmen trivs bäst 😉

 22. Anders

  #17 Lennart Bengtsson. Intressant formulering Du använde i Din senaste kommentar (mina versaler): ”Klimatmodellerna är forfarande otillräckliga för att med säkerhet VETA vad som kommer att hända.” Var det en felskrivning eller menar Du att modeller (av något slag) någonsin kan ”veta” något om framtiden? I min värld är det blott genom analys av uppmätta variabelvärden vi kan VETA något.

 23. Thomas P

  Lasse #18 Och hur mycket uppvärmning ger dessa 3 W/m2? Prova t ex en back-of-the-envelope beräkning: den naturliga växthuseffekten är på ca 33 K, om tillskottet blir tiondelen av detta borde man få en uppvärmning på ytterligare 3 grader. Hoppsan, nu hamnade vi ju inom IPCC:s intervall igen…

  Har han några belägg för att moln skulle minska inverkan av mer CO2? Nej, naturligtvis inte, det bara låter bra, läs #17 istället.

  När det gäller folk som Happer måste du lära dig skilja mellan sådant som är vetenskap och sådant som bara låter som vetenskap men utelämnar kritiska delar i syfte att ge ett felaktigt intryck.

 24. Peter

  Thomas P,
  ”Hans klimatmodell var state of the art på 60-talet”
  Hur tycker du att dagens sk. Klimatmodeller står sig?
  Precis alla har fel…
  Happer’s papper grundar sig på fysik och del lagar och formler som hundratals vetenskapsmän har kommit fram till genom århundraden av forskning.
  Dagens klimatmodeller försöker skrämma upp världen för andra syften genom att modellera fram katastrofscenario som omöjligen kan inträffa genom att mata in antaganden i algoritmer som är långt ifrån certifierade. Redan om man har tre osäkra parametrar i ett system så är det i princip omöjligt att förutspå.

 25. Bengt Abelsson

  Happer skriver om vattenånga:

  ” The issue of
  water feedback would undoubtedly be greatly clarified if additional observations of water
  vapor concentration as a function of altitude were available.”

  En klimatkänslighet på 2,2 K/2xCO2 är väsentligen lägre än IPCC intervall 1,5 – 4,5 vilket måste ses som ångestdämpande.

  Om moln vet vi att moln sommartid, på dagen, kyler och att moln vintertid, på natten, värmer.
  Om nettoeffekten är plus eller minus?

  Hursom är Happers artikel intressant, om än i detaljerna för avancerad för min nivå.
  Tack Thomas P för länken.

 26. Daniel Wiklund8

  # 22 Thomas P Sluta med din mästrande ton. Tex ”… måste du lära dig…”. Vem har gett dig mandat att läxa upp dom som kommenterar här, är det möjligtvis Gud. Kliv ner från dina höga hästar. Du har en provokativ ton som inte passar här.

 27. Peter

  Thomas P #22
  Tillskottet är 3W/m2 inte 3K…

  En förändring i atmosfärens koldioxidhalt förorsakar endast liten skillnad i den energi som jorden strålar ut till rymden. Om man plötsligt kunde fördubbla koldioxidhalten skulle det innebära en minskning av den genomsnittsliga termiska utstrålningen – ungefär 250 watt/m2 – med ungefär 1%.

  Inte 10% som du föreslår…och blandar ihop effekt med temperatur.

 28. OK,

  Nu slutar debatten om Happers uppsats om klimatkänsligheten. Det är inte den som är ämnet för dagen, och jag konstaterar att Thomas P lockat bort flera här från den klimatpolitiska frågan som är ämnet.

  Thomas P är varnad (igen)

 29. Ann+Löfving-Henriksson

  Thomas P, jag kan inte tolka dina ständiga försök att återkomma till din i klimatfrågan lilla bubbla som att du inte vill höra talas om vad de alltmer kejserliga grabbarna i och kring Davos-gänget håller på med.
  Nu innehåller den här tråden betydligt mer än det snäva och evinnerliga tjafset kring ”klimatkänsligheten”.
  Davosgängets mål och medel måste granskas och diskuteras oavsett om man önskar en global enpartistats-”demokrati” eller inte. Delta gärna i den, den större debatten men trasa inte sönder den här tråden med din lilla käpphäst.

 30. Thomas P

  I ett inlägg om Happer där talas om hans uppskattning av klimatkänsligheten blir jag varnad för att tala om Happers uppskattning av klimatkänsligheten. Och naturligtvis riktas varningen enbart till mig, inte till alla andra involverade i diskussionen. Så ta och banna mig då, Ingemar, som jag vart förut så ni får ha er lilla sekt ifred från oss otrogna.

  kommentaren modererad

 31. #28 Ingemar
  Jag förstår ingenting. Thomas ger en länk till hela rapporten. Bra.Mumma för en matematiker. Snacka om integraler. Och i #1 citerar Thomas en person Happer rimligen har förtroende för. Citatet är från Conclusions, sid 34 i rapporten!!! Typisk Thomas ironi men den tål vi! Kanske t o m drar vi på smilbanden nån gång.

 32. Anders

  Det är inte svårt att förfalla till konspirationsteorier när man följt utvecklingen sedan Al Gore’s mästerbluff som spreds över världen. Thomas P, hur mkt av de hotbilder som pumpades ut har infriats och/eller validerats empiriskt? Sådana analyser borde väl passa även en naturvetare också? Någon skrev nyligen här på KU (fritt ur minnet) följande tänkvärda ordlek: ”när en konspirationsteoretiker får rätt blir hen då konspirationspraktiker?!”

 33. Daniel Wiklund8

  Du Thomas P ska tala tyst om sekter. Du som stödjer den lilla sekten MP. Det är inte första gången du förstört en tråd. Minns när du för flera år sen uppmanade folk att överge denna blogg eftersom den enligt din uppfattning bara spred osanningar. Men du lydde inte själv den uppmaningen, utan blev kvar i flera år. Måste ha varit jobbigt för dig att kommentera på en blogg som du föraktade och föraktar. Du kanske kan få jobba som klimatkonsult åt Luleå kommun. Du gillar ju att jaga koldioxidutsläpp.

 34. Peter

  Thomas #30.
  Kommentaren borttagen

 35. Thomas P

  Peter #34 Annars var det ju ungefär vad Happer kom fram till i sin artikel med sin förenklade modell. Happer tycker inte att Lomborg är tillräckligt radikal, här är tveksamt om ens Happer är tillräckligt radikal, och borta på klimatsans är han det definivt inte.

  Den nyttan gör jag, belyser hur oense ni egentligen är.

 36. Lennart Bengtsson

  Som jag fört fram tidigare så kan vi faktiskt idag beräkna växthuseffekten från data som gjorts tillgängliga via Copernicus programmet som finansieras av EU. Data är baserade på ECWF:s operativa analyser av timvisa väder – och klimatobservationer. Jordens totala växthuseffekt och dess ändring i tiden är inget annat än skillnaden mellan värmestrålningen från jordytan – värmestrålningen vid atmosfärens övre gräns. Denna skillnad uppgår i globalt medelvärde och för åren 1979- 2019 till 155,7 Watt/m2 och har under samma period ökat med 4,5 Watt/m2. Noggrannheten i dessa värden är av storleken 0,5 Watt/m2.
  Ökningen beror på en mängd omständigheter som sannolikt är olika former av antropogena effekter. Vulkaniska effekter är begränsade till några få år. Det är rimligt att anta, baserat på skilda typer av beräkningar att de ökade antropogena växthusgaserna utgör det större bidraget

 37. Peter

  Thomas P,
  kommentaren modererad

 38. Daniel Wiklund8

  Den meningslösa jakten på koldioxid skapar många jobb. Luleå kommun har anlitat två bolag för att bekämpa koldioxiden och bli fossilfria. (gäller inte politiker) WSP Sverige är det ena bolaget, det andra är Anthesis Enveco. Kommunens egna klimatcoacher, klimatstrateger, kommunikatörer duger tydligen inte. Mikael Lekfalk fick ju sparken som kommundirektör när det visade sig att han anlitat konsult utan kommunens kännedom. Han hade då redan Emma A som konsult, som även var konsult för kommunalråden Niklas och Lenita, båda har avgått. Niklas (numera skriven i huvudstaden) har nu en egen konsultfirma tillsammans med Emma A. Självklart behöver Luleå kommun klimatkonsulter, hur ska annars jorden klara sig.

 39. Lennart B #36, vore intressant att veta hur stor del av strålningsskillnaden som beror av minskade mängd sulfat- och andra aerosoler som i sin tur till en (stor) del beror av rökgasrening när man gick (går) från gamla värmekraftverk till nyare med bättre rening (vare sig man eldar med fossilt eller biobränsle). Jag antar att man har mätt aerosolmängden i atmosfären under ungefär samma tid som man mätt in- och utstrålningen.
  Passar på att tacka för inlägget och referensen till Happers lite förenklade (jämfört med hans veteskapliga pek) förklaring i ref 2

 40. Lasse

  #36 Lennart B
  Solar Brightening som givit oss mer sol och färre moln ökar instrålningen märkbart, främst vår och sommar.

  Lomborg är aktiv och hans alster sprider sig.
  En sida som är skeptisk är Klimawandel med korta nyheter om klimatet. Han citeras från Die Welt när han kommenterar denna skrift från EU:
  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/875b83ec-1756-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
  Artikeln är gratis men Lomborgs kritik kostar!

  Noterar att MP -röret skall ta bort subventioner på energi eller var det bara fossilenergi?

 41. Lars Cornell

  #15 Peter
  kommentaren modererad

 42. Bim

  Daniell Wiklund8 #16

  ”Du Ann LH har en föredömlig debatteknik. Den är full av värme och kryddad med härlig humor. Du har både emotionell och social intelligens och huvet på skaft.”

  Tack för den, På pricken, kunde inte sagt det bättre själv.

  Jättebra inlägg Ann LH

 43. Peter

  Lars, #42

  kommentaren modererad

 44. Anders

  #36 Lennart Bengtsson. Gör man inte sig skyldig till en alltför stor förenkling om man beskriver klimatet som strålningsbalansen (med eller utan förstärkningseffekter)? Som naturvetare är jag faktiskt mer bekväm med hur ”klimat” förklarades i Nordisk Familjebok (1911, s. 268-269):

  ”Klimat, meteor. Med afseende på solbanas olika lutning mot horisonten inom olika delar af jorden delades jorden af de gamle geograferna i ett antal bälten genom cirklar, parallella med ekvatorn. Dessa bälten kallades med ett grekiskt ord kli´mata (sing. kli´ma, eg. lutning) och voro 24 från ekvatorn till polen, så att den längsta dagen inom två närliggande skilde sig på 1/2 timme. Klimat var således ursprungligen en matematisk eller geografisk bestämning. Numera tages detta ord i fysisk mening, och förändringar inom atmosfären, som vi iakttaga antingen omedelbart genom våra sinnen eller medelbart genom instrument. Därvid komma företrädesvis i betraktande värmegrad, fuktighet, nederbörd, vindens riktning och styrka samt molnmängden eller himmelens grad af klarhet eller mulenhet. Vore jordens yta öfverallt likartad samt utan höjder och fördjupningar, skulle en orts klimat bestämmas uteslutande af dess läge i förhållande till ekvatorn, men nu kunna orter på samma polhöjd ha mycket olika klimat. De allmännast inverkande orsakerna till klimatets olikhet äro, utom polhöjden, höjden öfver hafvet samt landets läge i förhållande till hafvet, markens beskaffenhet samt omgifvande eller närbelägna bergsträckors riktning och höjd. ” etc etc.

 45. Anders

  Fortsätter med ett litet citat från Nordisk Familjebok (1911): ”Klimatoterapi (af grek. kli´ma, se Klimat, och therapei´a, behandling), den behandlingsmetod, som söker tillgodogöra sig det gynnsamma inflytande, som ett visst klimat eller ett klimatombyte kan ha på vissa slags sjukdomar. Jfr Klimatisk kurort. I. H.”

 46. Anders

  Lägger även in resten av texten om ”Klimat” i Nordisk Familjebok (1911): ”Inverkan af höjden öfver hafvet ger sig till känna framför allt i högslätternas klimat. En tillökning i höjd af 150 till 180 m. motsvarar en sänkning i medeltemperaturen af 1° C. Detta beror hufvudsakligen på verkan af uppstigande och nedsjunkande luftströmmar. Såväl beräkning enligt den mekaniska värmeteorien som direkta försök visa nämligen, att luft, som utvidgas, afkyles och luft, som sammantryckes, uppvärmes. Eftersom nu lufttrycket aftager uppåt, så inträffar en sådan temperaturändring i hvarje uppstigande luftström, hvilken alltså afkyles, och i hvarje nedsjunkande luftström, hvilken alltså uppvärmes. Så länge luften ej är mättad med fuktighet, uppgår temperaturändringen vid uppstigning till 0,98° C. på 100 m. höjdändring. Men om dylik luft är mättad med fuktighet, så kondenseras vid uppstigningen en del däraf till moln eller dimma, och det därvid frigjorda latenta ångbildningsvärmet fördröjer afkylningen, som då blir endast omkr. hälften så stor som i förra fallet, alltså ungefär ½ ° C. på 100 m. höjdändring, dock något olika vid olika temperatur och tryck. På liknande sätt fördröjes också uppvärmningen af nedsjunkande luft, som innehåller flytande eller fruset vatten i form af moln eller dimma, ty detta afdunstar och binder därvid värme. På högslätter verkar också solen starkare, emedan de betäckas af ett tunnare luftlager; den nattliga utstrålningen och kölden äro till följd af himmelens större klarhet särdeles starka. Riktningen och läget hos närliggande bergskedjor inverka, i det de skydda mot vissa vindar eller bidraga att göra andra mera märkbara. Den södra sidan af ett berg är varmare än den norra; äfven vindarnas riktning och styrka kunna betydligt modifieras genom bergens inverkan. I trånga dalar och pass blåsa ofta endast två vindar. Mulen himmel förmildrar under sommaren solstrålarnas inverkan och hindrar om vintern värmeutstrålningen. Stora, med is länge betäckta vatten bidraga att hålla temperaturen låg. Strömningarna i hafvet inverka betydligt på klimatet i närliggande trakter, allteftersom de föra kallt eller varmt vatten. En väsentlig skillnad eger rum mellan det maritima, d. v. s. s j ö -, ö- eller k u s t k l i m a t e t, och det kontinentala, d. v. s. l a n d k l i m a t e t. Det förra utmärkes af större luftfuktighet, mera mulen himmel och jämnare temperatur. På de stora kontinenterna, såsom norra Asien och norra Amerika, råda stark sommarvärme och ytterlig vinterköld; äfven det inre Afrikas klimat är kontinentalt, ehuru till följd af det tropiska läget någon egentlig vinter ej förekommer. Europa har ett blandadt klimat, utom det inre af Ryssland, där öfvervägande kontinentalklimat med heta somrar och kalla vintrar råder. På grund af vindarnas och hafsströmmarnas medelriktning är också klimatet i den tempererade zonen betydligt mera maritimt på kontinenternas västkust än på deras östkust. Ehuru klimatet i någon mån röner inverkan af markens beskaffenhet, äro dock de orsaker, som väsentligen reglera väderleksförhållandena, utomordentligt vidsträckt verkande. Palestina alstrade på Moses tid dadlar och drufvor. De förra mogna ej, om medeltemperaturen är under + 21° C., de senare fördraga ej högre medeltemperatur än + 22° C. Alltså var Palestinas medeltemperatur för 3- à 4,000 år sedan mellan 21° och 22°, eller densamma som i närvarande tid, hvadan klimatets ändringar försiggå ytterst långsamt. Att temperaturen på jordytan under de geologiska perioderna varit väsentligen olika, är en känd sak. Se därom J o r d e n 2. Jfr I s o b a r e r och I s o t e r m e r (med kartor). Se N. Ekholm, ”Om klimatets ändringar i geologisk och historisk tid samt deras orsaker” (i ”Ymer”, 1899) och ”Die veränderungen des klimas seit dem maximum der letzten eiszeit. Eine sammlung von berichten herausgegeben von dem exekutivkomitee des 11. internationalen geologenkongresses. (Stockholm 1910)”. L. A. F. (N. E-m.)”

 47. Ivar+Andersson

  #45 Anders
  Numera blir många psykiskt sjuka av hotet om klimatförändringar men flyger gärna till varmare länder för klimatombyte.

 48. Eilif H #31

  ”Jag förstår ingenting. Thomas ger en länk till hela rapporten. Bra.”

  Nej, verkligen inte bra. Redan i första kommentaren till detta inlägg så försöker han – och lyckas delvis – att förvilla debatten. Jag tycker att det är oerhört fräckt och arrogant av honom (och alla ni som faller i trollets fällor) att diskutera något helt annat än den debattråd som Ann L-H startat med sitt inlägg.

  Läsare skriver till mig och klagar på att kommentarerna spårar ur och att de inte vill läsa dem. De känner sig lurade, givet inlägget. Men Thomas P kan känna sig nöjd med sitt sabotage, samtidigt som han kan låtsas vara förorättad.

 49. pa

  Naturvetare och agronomer a la Rockström. Det är sådana som produceras på de Europeiska fakulteten just nu. De har en inprogrammerad bias som gör att allt de räknar på blir överdrivet.

 50. Lars Kamél

  Sedan 1948 har väderballonger mätt vattenångans halter i atmosfären. Den relativa luftfuktigheten har gått ned. Ju högre upp i atmosfären, desto större har nedgången varit. Den relativa luftfuktigheten har alltså inte varit konstant när världen har blivit varmare. Den har gått ned. Den förstärkande återkopplingen från vattenånga finns endera inte alls, eller är mycket mindre än vad som krävs för att hålla klimathysterin vid liv.

 51. Till 48 pa m fl
  Tack för intressant artikel. Som samhällsvetare förstår jag inte så mycket av detaljerna, men jag försöker. Jag hänger därför på två länkar o liten kommentar i anslutning till slutet om att skrämma barn.
  Vi är nu världsmedborgare i en blandning av ”1984” och DDR 5.0. Här två länkar som visar på den indoktrineringskampanj som förbereds. Svenska lärarfack är glada att hoppa på tåget. Alla invändningar sköljs bort. Bara att gretaluera till vår nya sköna värld där tvivlare deplattformeras, etiketteras, stöts ut från samhället.

  https://klimatsans.com/2021/02/01/skolornas-indoktrinering-skall-givetvis-styras-av-fn/

  https://klimatsans.com/2021/02/01/skolornas-indoktrinering-skall-givetvis-styras-av-fn/

 52. Brutus

  Till pa med flera
  Intressant artikel, dock för teknisk i delar för en samhällsvetare. En del gick dock in.
  Jag fäste mig vid artikelns avslutning om att skrämma barn. Jag uppfattar min omvärld som en skön ny värld blandad med DDR 5.0. Nu skall hela skolans värld indoktrineras. Jag utgår från att det kommer att ske även av den sk akademin. Resilient pedagogik. Resilient mikroekonomi. Resilient kombinatorik. Här två länkar som belyser propagandaoffensiven.
  Lärarfacken viftar på svansen
  https://www.lararforbundet.se/artiklar/larareforklimatet
  och FN viftar med sitt trollspö
  https://klimatsans.com/2021/02/01/skolornas-indoktrinering-skall-givetvis-styras-av-fn/

 53. Anders

  Jag hoppas att debattglädjen snart återkommer hit på KU! Vi ska inte låta Thomas P sabotera. Jag tycker att den mannen (här på KU) tillämpar en försåtlig och bedräglig kommentarsteknik. Han spelar ofta martyr och kallar sig själv såväl ”skeptiker” som ”otrogen” när det i själva verket är precis tvärtom. Han tillhör etablissemanget men är ändå här och försöker på diverse mer eller mindre finurliga sätt så split mellan oss på denna sällsynta fria plats i cyberrymden. Han påstår ofta att vi skulle ha delade meningar – men glömmer (medvetet) bort det som förenar de allra flesta skribenter och kommentatorer här. Här råder nämligen en fullständig enighet om att klimathoten är överdrivna och att vi definitivt inte har något klimatnödläge. Han svarar aldrig på tillspetsade frågor utan glider undan – för att snart återkomma och nafsa likt en liten blodtörstig iller. Behöver jag säga att jag inte uppskattar den mentaliteten?

 54. Thomas P

  Lars #50 Tillförsel av vattenånga sker till stor del över haven av naturliga skäl, och haven har värmts upp betydligt mindre än landytan. Det du ser är skillnaden mellan transient och jämvikt.

  Hur det sen kan vara avvikelse från ämnet att nämna vad Happer har sagt om klimatkänslighet i ett inlägg om hur Happer anklagar Lomborg för att vara för alarmistisk om denna övergår mitt förstånd.

 55. Bim

  Thoms P # 53
  ”denna övergår mitt förstånd.”

  Tror jag säkert. Lätt gjort.

 56. Magnus Mårtensson

  Jag läst Matha Nilsson Existerar växthuseffekten
  Där fanns en graf som visade hur växthuseffekten ökade när koldioxid ökade https://newscenter.lbl.gov/2015/02/25/co2-greenhouse-effect-increase/

 57. Daniel Wiklund8

  Thomas P. Det är inte den första tråden som du förstört. Men förhoppningsvis den sista. Ge dig nu, du får väl starta en egen blogg. Där du får fritt utlopp för dina överdomarfasoner.

 58. Lennart Bengtsson

  Anders 17

  förlåt den slarviga formuleringen, Hoppas Du förstår ändå vad jag ville föra fram.

  Anders 44 Min definition av klimat som jag använt i in bok överensstämmer väl med svenska uppslagsverk som Nationalencyklopedin.

  Lasse 40

  Växthusgaserna med lång uppehållstid i atmosfären kan numera mätas väl men det är stora problem med aerosoler. Det beror inte minst på att aerosoler inte blandas lika väl genom sin kortare uppehållstid. Detsamma gäller i ännu högre grad för vattenånga på grund av kondensation och atmosfärdynamik vilket leder till stora variationer och skarpa gradienter. Vattenångan är den helt dominerande växthusgasen och detta glöms lätt bort..

 59. Anders

  #56. Lennart Bengtsson. Jag har stor respekt för Dig och Din kompetens. Jag ville mest föra in de mer biologiska aspekterna i ”klimatfrågan”. Jag menar att allt för mkt fokus (rent allmänt) har satts på några få variabler – inte minst halten CO2. Det är ju till syvende och sist det LEVANDE inkl oss människor på Jorden vi vill värna. Och då är temperaturen långt ifrån allt. Vi får kämpa vidare för ett kunskapsbefrämjande samhälle och ett bättre debattklimat – främst i vår Riksdag och EU-parlamentet 😉

 60. Rolf Mellberg

  #51 Brutus

  Om du inte redan sett skolpojken Ragnar på swebbtv så gör det. Totalitarismen i skolan är på sina håll vidrig.

 61. Per I

  För att bli av med oseriösa kommentatorer, troll, behövs kanske ett annan bloggprogram eller vad det kallas. Det kanske är en kostnadsfråga också. Men bloggen är helt klart värt det så det går lättare att följa en sidotråd, med svarsfunktion alltså.

 62. jan d

  Thomas P.
  En enkel fråga: Har du Thomas personligen påverkats negativt av det sk klimathotet/klimatnödläget i din vardag ?
  OBS ! Inga ”om/ifall/på sikt mm”.
  Nämn några konkreta negativa effekter för dig.

 63. Evert+Andersson

  # Lennart Bengtsson

  Koldioxidens uppehållstid i atmosfären har väl stor betydelse. Det är en väldig skillnad mellan IPCC:s och Gösta Petterssons uppfattningar. Vilket menar du är mest rätt?

  Det är väl rimligen lika för koldioxidmolekylerna oavsett ursprung?

 64. Lars M

  Även om jag inte tycker Thomas Ps kommentarer är passande för inlägget, är det tråkigt att se hur han blir bemött. Jag trodde KU stod för en öppen och mångsidig diskussion, alltså motsatsen mot MSM. Om kommentarer inte passar ämnet på ett störande sätt kan de väl ignoreras?

 65. Lars M

  Lomborg håller väl sig inom ramen för sin forskning och kompetens, annars skulle han nog inte verka trovärdig. En gammal visdom är ju att „välja sina strider“

 66. #alla
  Jag förstår inte er vrede. Thomas P är en tillgång- om än ibland något onödigt retsam! Sen, nåt som nu börjar likna mobbing ska vi hålla oss för goda för.

 67. Daniel Wiklund8

  Eilif. Thomas P är inte en tillgång. Hans översittarfasoner, hans förakt för den här bloggen och dom som kommenterar hör inte hemma här. Jag har läst hundratals kommentarer av Thomas P (i tio års tid) där han läxar upp och mobbar. Han är inte ”onödigt retsam”, han har en otrevlig och dryg ton. Han har väldigt ofta spytt galla över denna blogg. Och han fungerar i praktiken som en försvarare av miljöpartiets katastrofala klimatpolitik.

 68. Det första som ska sägas om Thomas P är att han är kunnig. Det andra är att han har en fantastisk förmåga att leda in en diskussion på villospår.

  Problemet är att hans inlägg retar några att försvara det han angriper. Låt Thomas P skriva vad han vill, men låt det stå för honom. Kommentera inte vad Thomas P skriver.

  Men jag instämmer med dem som noterat att vi faktiskt har andra som ofta går i svaromål mot den ”allmänna meningen bland kommentatorerna” men som inte har förstört debattklimatet. Jag uppskattar verkligen L.E.B och Sigge.

  Om Thomas P ville så skulle han också kunna tillföra bloggen något med sina kunskaper.

 69. Simon

  Har haft mycket att göra med miljöpartister genom åren så man känner snabbt igen dem. Har dom väl fått för sig att jorden är platt så spelar varken bevis eller argument någon roll. Det är tyvärr slöseri med dyrbar tid att försöka diskutera med dem. Det är inte för inte många jämför miljöpartiet med en sekt. Som tur är valde dom ännu ett riktigt bojsänke till språkrör så vi slipper dom förhoppningsvis efter nästa val.

 70. Rolf Mellberg

  #61 Evert och Lennart B

  Utöver att det vore intressant att få Lennarts svar på din fråga vill jag tipsa dig att söka på ”revelle” här på bloggen.
  En träff man får då är av Pehr Björnholm 2013 aug, vilken jag nyligen läste (tack Gunnar Strandell) och fann väldigt intressant.
  Men frågan är nu om något nytt har hänt på denna front (estimat av Revellefaktorn) på senare år.
  Man kan ju leta efter aktuell info även på WUWT.
  Tänk om någon skribent kan ge sig på detta?

 71. # 48 Ingemar och #66 Sten
  Saken.
  Ann refererar en text av Happer som kritiserar BL för onödig oro över framtida klimat. Happer resonerar om en grad varmare som grund för att ta det lugnt. OK. Thomas P läser Happers originalreferens från 2020 som landar i en klimatkänslighet om ca 2 grader relaterande till bl a relativ luftfuktighet (sid 34). Och efterlyser- som jag uppfattar det- ett resonemang från Happer (eller Ann?) som förenar de två graderna i rapporten med en grad i texten. Det hade Happer (och Ann?) lätt klarat. Att kasta sig över Thomas som efterlyste detta förstår jag bara inte.

 72. Ann+Löfving-Henriksson

  Jag vet ingen som har beskrivit hela klimatfrågan så elegant som Happer gjort i sin recension av Lomborgs bok. Och, han om någon har fått betala dyrt för att han stått rakryggad och förlitat sig på sin forskning. När Al Gore klampade in och sparkade honom från den opolitiska JASON-gruppen var det naturligtvis smärtsamt, men det är ett exempel på den intolerans som betecknar hela klimathotsfrågan. Hatet mot att ha ”fel åsikt” gick så långt att aktivister till och med höll honom och hans kollegor fångna på deras institution under en hotfull tid.
  Jag vet inte varför Happer gjorde sig mödan att skriva recensionen om Lomborgs bok, men kanske han känner ungefär som jag. Varför sjunger så många med i klimathotskören? Och varför har Lomborg av alla anslutit sig?
  Det hade varit intressant att diskutera, med det kunde tydligen inte ThomasP tolerera.

 73. Daniel Wiklund8

  # 69 Eilif Thomas P har kastat sig över många här på bloggen. Du kanske är en av dom få som inte drabbats av hans mästrande. Hans avsikt har för det mesta varit att flytta fokuset från den klimatpolitik som regeringen för. Han har vid så många tillfällen gett rådet att inte vara kvar på bloggen. Thomas P anser sig tydligen ha ensamrätt på att mästra. Och gör man reklam här på bloggen för miljöpartiets klimatpolitik får man med rätta räkna med mothugg. Thomas P-s tolerans för andra åsikter är väldigt låg.

 74. Lars-Eric Bjerke

  I inlägget citerar Ann Happers recension:

  ”Om man plötsligt kunde fördubbla koldioxidhalten skulle det innebära en minskning av den genomsnittliga termiska utstrålningen – ungefär 250 watt/m2 – med ungefär 1%. Dubbleringen, vilket orsakar en stor förändring i koncentrationen av koldioxid, skulle endast åstadkomma en liten förändring i flödet. Och, en liten förändring i flödet skulle ge en än mindre förändring i temperaturen, runt 1˚C. ”

  Lennart Bengtsson skriver i #36 att utstrålningen minskat med 4,5 W/m2 mellan 1979 och 2019 under den tid då koncentrationen av CO2 ökat med ca 30 %. Detta är betydligt mer än 2,5 W/m2 vid en fördubbling av koldioxidhalten enligt Happer ovan.

  Thomas P visar också att den klimatkänslighet som Happer angivit ovan av 1 C motsägs av värdet 2,2 C i en artikel skriven av Happer själv 2020.

  Jag skulle gärna vilja veta varför detta är utanför dagens ämne, för att kunna undvika framtida avvikelser.

 75. tty

  #1

  ”for the case of water feedback assuming fixed relative humidity”

  Vilket är helt orealistiskt vilket alla som vet något om meteorologi är medvetna om. Den absoluta fuktigheten i atmosfären ökar normalt med temperaturen, men inte så mycket att den relativa fuktigheten förblir konstant. Vintertid är den relativa fuktigheten nästan alltid nära 100%, sommartid nästan aldrig.

  Det här påståendet om konstant relativ fuktighet är ett rent ad hoc-antagande som infördes i klimatvetenskapen någon gång omkring 1980 och som helt grundlöst upphöjts till dogm

 76. tty

  #55

  Att mäta växthuseffekten genom att mäta långvågsstrålningen vid markytan är totalt meningslöst eftersom strålning bara är en mindre del av värmetransporten från markytan. Större delen sker genom avdunstning och konvektion. Och det finns inget som säger att proportionerna är konstanta över tiden.

  Mätningen måste göras ovanför atmosfären (TOA Top of the atmosphere)

 77. Ann+Löfving-Henriksson

  Tack tty!
  Trist att Happers påpekande att observationer visar att den förmodade positiva återkopplingen är mycket mindre än vad man hävdat, inte fick plats i debatten.

 78. Thomas P

  tty #74 Riktiga klimatmodeller tar med vattenånga på ett mer sofistikerat sätt i och med att de har med atmosfärscirkulation. Det är inte någon dogm att relativa fuktigheten är konstant, tvärtom var det en approximation som infördes av Arrhenius i slutet av 1800-talet och som man gått ifrån när modellerna blivit mer avancerade.

  Happer har dock i sin enkla modell inte något annat val än att bara stoppa in ett värde. Han ger resultat för oförändrad mängd vattenånga och för konstant relativ fuktighet, och av dessa två är den senare mer realistisk.

  Sen innebär naturligtvis inte konstant relativ fuktighet att denna alltid är 100%. Se även #53 och #57.

 79. Ulf

  Skillnaden mellan Lomborg och Happer är deras bakgrund. Lomborg är ekonom och han ser när något kommit i självsvängning , som klimathotandet.
  Jag håller helt och hållet med Lomborgs taktik. För att överhuvudtaget få uttala sig i en dogmatisk värld i en religiös fråga som denna, så måste man i viss mån erkänna sig till tron. Annars blir man irrelevant.
  Jag gissar att Lomborg försöker helt enkelt begränsa skadeverkningarna av en vansinnig klimatpolitik. Bara att få in tanken på att räkna på vad åtgärder kostar och vilken nytta de gör är ett framsteg. Istället för att ösa ut resurser i panik.

 80. Daniel Wiklund8

  tty kan sin sak. Han är alltid ett nöje att läsa. Han lyfter kunskapen till en ny nivå. Till skillnad från somliga som bara är ute efter att förvilla. Ingen nämnd ingen glömd.

 81. Lasse

  #63 Lars M
  ang Thomas P
  Håller med!
  En öppen debatt svävar alltid fram och tillbaka.
  Helt ok att klaga på inlägg men det bör nog drabba alla, inkl mig!
  Vågar man svara på #77?
  Happer visar drivkraften i CO2-inte vart den för oss eller för den delen hur andra tillgängliga växthusgaser uppför sig(74).
  Det han visade var att CO2 effekten var nära nog mättad vid 400 som vi har idag! Betydelsefullt för den som vill fortsätta elda fossila bränslen så globens befolkning kan försörjas med mat.

 82. Daniel Wiklund8

  # 80 Lasse. Thomas P är inte för en öppen debatt. Han är ute efter att styra den, så att den passar hans agenda. Det har han under många år visat här på bloggen.

 83. Peter

  Thomas P#77
  Du talar om modeller, och att de är mer avancerade idag…
  Det är förmodligen korrekt MEN visa mig en klimatmodell som inte borde förkastas pga att den inte kan verifieras och ständigt ger fel prediktioner.
  Hur förklarar dina modeller att CO2 har ökat linjärt medans temperaturen har gjort en paus på 20 år?
  Hur förklarar din modell den sjunkande temperaturen på 70-talet när dina kompisar skrek istid på värsta vargen kommer manér som nu rockström med flera använder med sina tippingpoints och 9år kvar…etc. Normala Sekter har i alla fall ryggrad att kalla sig för sekter.

 84. Thomas P

  Peter #20 Hur förklarar du att jag förra året vann ett vad här på bloggen om hur fort uppvärmningen skulle gå om det inte varit någon uppvärmning de senaste 20 åren?

  Här har du jämförelse mellan modell och verklighet:
  http://www.realclimate.org/index.php/climate-model-projections-compared-to-observations/

  Nedkylningen på 70-talet berodde på svavelutsläpp som vi senare renade bort.

  Lasse #80 Det är fortfarande så att Happer fick ett resultat på klimatkänsligheten, dvs effekten av mer CO2, som låg mitt i IPCC:s intervall. Sen kan han och du retoriskt försöka förklara bort det hur mycket ni vill.

 85. Daniel Wiklund8

  Thomas P kämpar på, ger sig aldrig. Skam (inte att förväxla med flygskam) den som ger sig. Hans energi skulle vindkraften behöva idag, står just nu för 2,8 procent. Ospecificerat producerar 3,1 procent. Kylan biter, men inte på Thomas P.

 86. Elif, LFB, Thomas P, etc

  Det här inlägget handlar fortfarande inte om vad Happer skrivit på olika ställen om klimatkänsligheten utan om den kritik som Happer för fram angående Lomborgs klimatpolitik och som han förordar i sin bok.

  Vidare så är en diskussion om moderationen inte något ämne för bloggen utan diskuteras lämpligen per mail med mig.

 87. Håkan Johansson

  Som ung civilingenjör arbetade jag med rökgasrening som SO2 reduktion. Vi har minskat mängden SO2 i atmosfären. Detta kan ha bidragit till uppvärmningen. Stora vulkanutbrott har ju ökat mängden SO2 dramatiskt, som till exempel Krakatau under 1800 talet. Detta ledde till en kraftig nedkylning. Finns det studier på hur SO2 påverkar klimatet? Jag tackar ni som jobbar med denna blogg, klimathotsalarmismen liknar en enorm hoax. Vad som nu behövs är en seriös debatt och kritiskt tänkande. William Happer är en seriös aktör med rätt kunskapsbas för att påvisa de enorma överdrifterna. De politiska stoligheterna i Sverige är ju ett stort hot mot Sveriges framtid.

 88. Håkan Johansson

  Breitbart News kommenterar Lomberg. En sak som Lomberg rapporterar om är hur mycket effektivare el produceras i naturgaseldade kraftverk. en person i en sådan anläggning åstadkommer samma elproduktion som 38 personer i vindkraftsproducerad el. Det självklara att all intermittent el som sol och vind behöver motsvarande back-up el kommenteras av Lomberg och det gör el baserad på intermittent produktion extremt dyr. Här har vi Sveriges ”framtid”!

 89. tty

  #86

  Det finns gott om studier som visar att SO2 har en kraftigt kylande effekt i upp till flera år om den kommer upp i stratosfären där den kan bli kvar länge. Faktiskt är en serie stora vulkanutbrott den ”officiella” förklaringen till ”lilla istiden” (solen (Maunderminimat) spelade säkert också in, men det talar man inte så gärna om).

  Effekten i troposfären är mera komplicerad. Normalt har SO2 en kylande effekt även där, men bara kortvarigt eftersom den snabbt ”regnar ut”. Effekten av Lakagígars utbrott 1783 visar dock att mycket stora mängder SO2 även kan ha en tillfälligt värmande effekt eftersom det uppstod ett dislager nära markytan (”dry fog”) som absorberade solstrålningen. Men sedan blev vintern 1783/84 och de följande åren mycket kalla.

 90. Ann+lh

  Lomborg är i ropet lite varstans:
  https://www.breitbart.com/environment/2021/02/01/bjorn-lomborg-paris-climate-accord-lower-temperatures-0-05-degrees-fahrenheit/
  Detta med att han beräknat att minskning av de fossila bränslena inte gör någon skillnad för den globala temperaturen är ju ingenting nytt för oss här på KU, den stora frågan är varför i hela friden ska han ”käcka sej” och påstå att klimatförändringarna är ett verkligt problem som vi måste lösa!?
  Ingen heder åt honom!

 91. Bengt Abelsson

  # 89

  Det sociala trycket på att bekänna sig till klimathotsreligionen är nog jämförbart med att vara kättare under inkvistionen.
  Sträckbänken är ersatt med mer subtila metoder – fråga bara Lennart Bengtsson om hur det är att leva som ”förnekare”.

 92. Ann+Löfving-Henriksson

  # 90
  När det gäller Lomborg har han länge varit etablerad som skeptiker. Han har visat på hur dyr och feltänkt omställningen är och ändå går han ut med budskapet om att klimatfrågan är ett problem som ”vi” måste lösa. Jag kan inte annat än upprepa det jag skrev i # 89.
  Det är ju sådana som han som gör att ”Davosgänget & och dess gelikar” kan hålla på. Trump gjorde vad han kunde, men tänk om fysikern ”sie kennen Mich” Merkel hade förenat sig med honom istället för med etablissemanget.

 93. Adepten

  #89 Ann+lh

  ”Lomborg är i ropet lite varstans: Ingen heder åt honom!” Förstår inte hu du tänker?
  Lomborg varnade för opålitligheten för solenergi och vindkraft. Han förespråkar en övergångslösning hur man lätt kan fasa ut kol med gas, Det är väl bra?
  Även om jag föredrar kärnkraft.
  Någon kunnig här, som jag inte minns namnet på, har sagt att vi inte kan fördubbla CO2 för det finn inte tillräckligt med fossil energi på planeten. Det stora framtida problemet är därför att ersätta den fossila energin på sikt.

 94. Ann+Löfving-Henriksson

  # 42 Adepten, gas och olja kan det kanske på lååång sikt bli svårt att få tag på, men kol lär ju finnas i enorma mängder, så det lär nog dröja innan det blir brist på fossilbränslen i världen.
  Lomborg verkar inte ha satt sig in i ”klimatfrågan”. Han har ju inte ens försökt förklara varför den är ett problem som ”vi” måste lösa. Jag kan inte se sådana uttalanden från honom som annat än ett svek mot hans tidigare ideal

 95. ”Det är förbryllande att en intelligent person som Lomborg har skrivit under på dogmen att klimatet behöver fixas.”

  En förklaring skulle kunna vara att det är potentiellt farligt att vara ”klimatförnekare”. Och det i accelererande takt efter den 20 januari 2021. False Alarm skrevs visserligen före detta datum, men det bör ha varit klart för var och en i många år. Björn Lomborg är säkert medveten om vart vi är på väg. Jag klandrar honom inte för att gardera sig. Som världspolitiken utvecklar sig just nu finns det all anledning att tro att kritiker av klimatalarmismen också kommer att drabbas av sanktioner. Redan under Obamaadministrationen var frågan om att åtala ”klimatförnekare” under diskussion på högsta nivå.

  Lomborg finns med på Desmogs lista över ”klimatförnekare”, liksom på Desmogs direktörs lista över de 10 värsta dito.

  https://www.desmogblog.com/bjorn-lomborg

  https://www.beforetheflood.com/explore/the-deniers/top-10-climate-deniers/

  https://cnsnews.com/news/article/melanie-hunter/ag-lynch-doj-has-discussed-whether-pursue-legal-action-against-climate

 96. Gunnar Strandell

  Lars Mellblom #95
  Jag tror att du är nära sanningen.
  Lomborg fick mig att få upp ögonen 2001 med sin bok ”Världens verkliga tillstånd”.
  Om klimatet skrev han bara 23 av 260 sidor, men det räckte för att bli förföljd och hånad av klimatforskare på Internet.
  Han påstod ju att varenda dansk fått lära sig att danska vikingar odlat brödsäd på Grönland och att danskarna gett ön sitt namn.

  Sedan dess är han försiktigare och har koncentrerat sig på kostnad/nytta för de olika förslag som politiker för fram.