Volvo smörar för IPCC

Volvos miljöpris går i år till klimatforskaren Susan Solomon, skriver Båtliv.

”Dr Susan Solomon har spelat en nyckelroll i global atmosfärforskning ända sedan hon som 30-årig forskare ledde en expedition till Antarktis för att utforska det fenomen som man under 1980-talet upptäckt: en uttunning av det livsviktiga stratosfäriska ozonskiktet över Antarktis. Hennes forskarlag kunde bekräfta farhågorna om att CFC, klorfluorkarboner, var orsaken till den skadliga process där kloratomer bröt loss syreatomer från ozonskiktet, som därmed uttunnades och inte kunde skydda lika bra från skadlig ultraviolett strålning. Hennes och andra forskares tydliga bevis ledde till internationella avtal som förbjöd tillverkning av CFC, som tidigare bland annat använts i kylskåp.”

Alltså är Dr Solomon delvis ansvarig för införandet av de nya kylmedlen, som ironiskt nog kan öka växthuseffekten.
Idag ägnar Dr Solomon det mesta av sin till åt klimatförändring. Båtliv skriver:

”I en vetenskaplig artikel nyligen varnade hon för att den klimatförändring som genereras av de utsläpp av växthusgaser som beräknas ske under de närmaste decennierna, kommer att leda till processer som är i stort sett irreversibla, det vill säga varar i åtminstone 1000 år. Detta på grund av oceanerna, vars långsamma upptagning av koldioxid gör processerna långvariga.”

Intressant definition på irreversibel, förresten. 😉
Dr Susan Solomon kommer till Sverige i början av november för att ta emot Volvos Miljöpris vid en prisceremoni och seminarium i Stockholm. Förutom diplom får hon även 1,5 miljoner svenska kronor.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. I stort sett alla förändringar i atmosfären, naturen, oceanerna, växt- och djurliv, etcetera, är väl irreversibla? Det finns ingen naturlag att allt ska vara på ett givet vis och vid avvikelser från detta idealtillstånd så återgår allt snart till det.

 2. Fredrik L

  Lars, glöm inte tipping pointsen! Nu när det är 25 grader varmt och soligt så kommer det alltid att förbli så, även i januari eftersom vi har passerat en tipping point.

 3. Ulrik

  Volvo har väl lärt av norrmännen som gav priset till Al Gore. De är tydligen lika falska profeter.

 4. Tege Tornvall

  Determinism kallar man tron på ödesbundenhet. Den termen passar många AGW-troende.
  Tege