ozonhålet

FNs Världsozondag 2014

Om några dagar, den 16 september, firar FN 25-års jubileum för Montreal protokollet som trädde i kraft 1989. Detta (nästan) globala fördrag skall hyllas för sina framgångar – och vara ett föredöme för hur vi också skall komma tillrätta med det överhängande klimathotet – är det meningen. Det är bara det att bilden inte är   →

Ozonhål naturligt eller mänskligt orsakade?

Montrealprotokollet skrevs under 1987, dvs för 24 år sedan.  I diagrammet ovan ger SMHI de senaste årens mätningar av ozonförtunningen över södra halvklotet. De skriver: ”Detta visar att det trots en minskning av de ozonnedbrytande ämnena, som en följd av Montrealprotokollet, ännu inte syns någon märkbar effekt på antarktiska ozonhålet. Framtida utveckling Med hjälp av modeller över atmosfärens   →

Waterloo for AGW?

Detta är för bra för att undanhålla er. En fysik- och astronomiprofessor vid University of Waterloo tror sig ha gjort en stor upptäckt. Medan han studerade mekanismerna bakom uppkomsten av ozonhålet ”råkade” han även finna att CFC:er, som ju påstås vara boven i ozondramat, även orsakat en stor del av den globala uppvärmningen. ”My findings   →

Volvo smörar för IPCC

Volvos miljöpris går i år till klimatforskaren Susan Solomon, skriver Båtliv. ”Dr Susan Solomon har spelat en nyckelroll i global atmosfärforskning ända sedan hon som 30-årig forskare ledde en expedition till Antarktis för att utforska det fenomen som man under 1980-talet upptäckt: en uttunning av det livsviktiga stratosfäriska ozonskiktet över Antarktis. Hennes forskarlag kunde bekräfta   →

Han har svaren, vi ställer frågorna

Mario Molina – känns namnet igen? Professor Molina är en mexikan som 1995 vann Nobelpriset i kemi. Han var den förste som larmade om ozonhålet och nu ger han sig på den globala uppvärmningen. Om Jorden blir 2,5 grader Celsius varmare så kan det leda till nästan irreversibla konsekvenser. ”Long before we run out of   →