Susan Solomon

Ord att minnas

”If I knew that every pound of cheesecake that I ate would give me a pound that could never be lost, I think I would eat a lot less cheesecake.” Susan Solomon gör en analogi på CO2-hotet

Volvo smörar för IPCC

Volvos miljöpris går i år till klimatforskaren Susan Solomon, skriver Båtliv. ”Dr Susan Solomon har spelat en nyckelroll i global atmosfärforskning ända sedan hon som 30-årig forskare ledde en expedition till Antarktis för att utforska det fenomen som man under 1980-talet upptäckt: en uttunning av det livsviktiga stratosfäriska ozonskiktet över Antarktis. Hennes forskarlag kunde bekräfta   →