Ord att minnas

cheesecake
”If I knew that every pound of cheesecake that I ate would give me a pound that could never be lost, I think I would eat a lot less cheesecake.”
Susan Solomon gör en analogi på CO2-hotet

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Strandell

  Om alla klimathotsoroade läser detta kanske de ger sitt bidrag genom att inte åka på konferenser till Hawaii eller Bali och avstår från konferensen i Mexico.
  Jag tror att både vetenkapen och politiken vinner på det.

 2. Steve

  ”Climate change is already altering the character of the places we know and love”.  (Länkad text, Scientific American.)  Ändrat karaktär?  Som vadå? 
  –   Förändringen sedan 1979 (då satellitmätningarna började) består i att det blivit varmare i norra Europa och Asien — 0,6ºC per decennium, på sina håll.  (Däremot har det blivit lite kallare på södra halvklotet norr om Antarktis och delvis i södra Sydamerika.)
  –   Vi befinner oss alltså i den mest ”utsatta” delen av världen.  Och vad skulle ha ”ändrat karaktären på platserna vi älskar”?  Sommaren 1944 är mitt första tydliga minne, utanför Uppsala.  Medeltemp juli 1944 var 17,9º.   Juli 2008 — 17,9º !    Juli 2009 — 17,1º.    I år kanske som 1994 — 20,3º ? 
  –   Och vad har ändrats?  Vilka ”älskade platser” har blivit annorlunda?
  –   (Den förändring man kan märka är att vintrarna blivit mildare.  Än se’n då?  Vem tar skada av det?)

 3. Steve

  Uppsala:   Månatlig medeltemp för juli–uppmätt sedan 1722–hade ett max 1752 med 21,7º. 
  –   20º något förekom rätt ofta:  1994,  1914,  1901,  1855,  1826,  1818,  1776,  1764 och 1730.
  –   Det ser alltså ut att finnas ett tak här, inemot 21ºC.
  –   Juli 1902 har lägsta medeltalet — 12,8º.  
  –    Lägsta månadstemp är annars 13º något;  så var det 1898,  1928,  1962,  1965,  1977. 
  –   Det tycks alltså finnas en stabil ’botten’ också.
  –   Medeltalet för det första fullständigt redovisade decenniet, 1730-talet, var 17,5º.  För 1990-talet — 17,0º.   För 2000-talet — 17,8º…
  –   Min sommarfråga:  Vadå ”klimatförändring”?

 4. Stickan

  Med det ÄR en stor klimatförändring.
  I debattklimatet.
  Där har det hettat till ordentligt. 🙂
  Över hela världen.

 5. Pehr Björnbom

   
  Det är intressant att se att många personer som studerat kemivetenskap är intresserade av klimatfrågor och att en del även gör karriär inom klimatvetenskapen. Svante Arrhenius, professor i fysikalisk kemi för hundra år sedan som var bosatt i Stockholm (en kollega till Peter Stilbs alltså) hör dit, även om han höll på med klimatet mera som hobby. De stora insatser som han fick Nobelpris för var av mer grundläggande fysikalisk-kemisk natur. Jag tror att Arrhenius, om han levde idag, skulle inta en klimatskeptiskt hållning, eftersom han var noga med att påpeka vissa faktorer som han inte tog hänsyn till vid sina beräkningar av koldioxidens klimatpåverkan.
   
  Susan Solomon är ett exempel på en kemivetenskaplig forskare från alarmistsidan. Många skeptiska klimatdebatterande vetenskapsmän som jag själv har en bakgrund som forskare inom kemivetenskapliga ämnen (detta framgår bland annat av undertecknarna till SI:s upprop).
   
  Enligt Wikipedia så studerade Susan Solomon kemi vid the Illinois Institute of Technology, där hon fick en B.S. år 1977. Sedan avlade hon en Ph.D. I kemi vid the University of California, Berkeley, år 1981.
   
  Jag har följande kritik av vad Susan Solomon påstår:
   
  Genom att klimatkänsligheten ser ut att vara betydligt lägre än 1 grad C så kan man inte längre säga att temperaturen har stigit 0,7 grader på grund av koldioxiden. Huvuddelen av stigningen måste då bero på naturliga orsaker. Koldioxiden kommer då även att ha så liten effekt i framtiden att tvågradersmålet redan borde vara uppfyllt med råge.
   
  Som vi nyligen har diskuterat här på TCS så ser det nämligen ut som om Richard Lindzen håller på att få rätt i sin åsikt att återkopplingen är negativ så att naturliga faktorer dämpar koldioxidens direkta värmande effekt på ca en grads uppvärmning vid fördubblad koncentration. Det finns nu vetenskapliga artiklar från 2009 (Lindzen och Choi) och 2010 (Spencer och Braswell) som stöder detta.
   
  Även det sätt som klimatet faktiskt har utvecklat sig med ett fallande löpande tioårsmedelvärde för temperaturen sedan år 2005 och den så kallade saknade värmen som nyligen satt myror i huvudet på Kevin Trenberth är tecken på detta (se artiklar av Trenberth och medförfattare 2009 och 2010).
   
  Vidare, när Susan Solomon påstår att vi måste leva med höga halter av koldioxid i luften i tusen år på grund av människans utsläpp (om vi inte upphör med utsläpp) så har hon en svag grund för sin åsikt.
   
  Hon bygger denna åsikt på klimatmodeller som inte ger en riktig bild av hur koldioxiden lämnar atmosfären till havet och biosfären. Dessa klimatmodeller visar på en mycket långsammare (en tiopotens) övergång av koldioxid till hav och biosfär än vad man kunnat uppmäta med hjälp av radioaktiva spårämnen från de atmosfäriska atombombsproven. Detta har nyligen diskuterats i en vetenskaplig artikel av Essenhigh år 2009 (se ny klimatvetenskap på SI).
   
  Dessutom, om ändå koldioxidhalten skulle bli besvärande hög i luften i framtiden så kan detta åtgärdas. Genom att odla biomassa och därav framställa kol genom pyrolys (i en moderniserad kolmila som dessutom samtidigt utvinner energi i form av flytande bränslen eller värme) så kan man ta bort koldioxid från luften. Enkla överslagsberäkningar visar att det finns en oerhört stor potential för att ta bort koldioxid från luften på detta sätt.
   
  Det är därför märkligt att Susan Solomon, trots att hon har kemivetenskaplig utbildning och borde förstå hur koldioxid kan tas bort ur luften, påstår att människorna kommer att tvingas leva med hög koldioxidhalt i tusen år. Om koldioxidhalten hotar att bli besvärande hög kommer nämligen människorna att se till att den minskas genom pyrolys av biomassa (eller så uppfinner man ändå bättre metoder).
   

 6. Slabadang

  Stickan och övriga!
  Jag lyssnade på The Guardian`s senaste paneldebatt.( 98 min)
  Monbiot agerar moderator.
  http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2010/jul/15/climategate-public-debate
  Det som slår mig mest är Watsons (FD IPCC höjdare) och rådgivare till engelska regeringen positionsförflyttning.
  Från att ha agerat som klimatvetenskaens och IPCC`s egen Bagdad Bob så kan ni om ni lyssnar noga på vad han säger nu faktiskt, få bekräftat att han ERKÄNNER de mest centrala delarna av skeptikernas kritik !!!!
  Hans resonemang kunde lika gärna varit hämtat från TCS.
  Han erkänner att osäkerheterna i IPCC slutsatserna och han inser att det inte går att köra ”bagdad bob” taktik längre.
  Han uttalar en rädsla om, att när osäkerheternas blir erkända så finns risken att folk reagerar genom att inte tycka att det finns beslutsunderlag för klimatpolitiken alls!!!! Uppenbart är han i slagsmål med sin egen övertygelse dels vill han öppna upp IPCC för insyn och låta de kritiska rösterna bli tillgängliga samtidigt så är han rädd för konsekvenserna.
  Det är inte svårt att dra slutsatsen att denna risk var Watson medveten om redan från början. Därför valde de att hålla kontroll över hela processen just för att försäkra sig mot risken. En signal till forskarna som i sin tur lydigt och med egna förmåner kopplade hjälpr till att skapa en bunker utan insyn och så lågt i tak att de har ryggskott hela bunten.
  Jag tror att Watson själv sitter med ett otroligt stort personligt  ansvar för bunkerbygget och slutenheten. Det är mycket möjligt att när P Jones talar om att ”använda officiella kanaler”
  i mailen för att mota bort kritiker, så är det mycket troligt att det är Watson personligen han har i åtanke!!

 7. De där sakerna som säkert påstås inträffa för varje grads uppvärmning? Borde inte någon av dem vara märkbar för de 0,7 graders uppvärmning som redan har ägt rum? OK, isen i Arktis har minskat sedan 1979, men det torde vara väldigt osäkert om den har minskat sedan 30-talet. Dessutom är huvudorsaken till den senaste minskningen förändringar i molntäcket i Arktis, och inte en ökande växthusefffekt.

 8. ThomasJ

  Slabadang # 6: Agree 110 ++ %. Watsons uttalande var enbart pinligt [för honom! # we don’t know any reason other than CO2-, PINSAMT! ]
  Asså – go f*ck my  a**h – don’t you even try – you’re dead!
  Mvh/TJ

 9. Gunbo

  Steve #2,
  ”-   (Den förändring man kan märka är att vintrarna blivit mildare.  Än se’n då?  Vem tar skada av det?)”
  Inte vi men kanske andra. Är de inte lika viktiga?

 10. L

  Gunbo, tänker du på glass-trutarna?

 11. Pehr Björnbom  #5
  Tack för ett pedgogiskt och logiskt inlägg om varför det är fel att koldioxidhalten påverkar klimatet med så dramatiska effekter som media påstått.
  Kan hysterin ha haft mer att göra med att kapitalflykten skapar fler jobb i låglöneländer?
  Fler jobb som hotar jobben i andra länder.. i den massproducerande industrin menar jag. Den som jobbar lokalt med en grävmaskin eller lastbil drabbas givetvis inte, snarare tvärtom.
  Så missförstå mig inte. Om tillväxten i Kina och Indien tar fart så är det bra. Men det mesta blir annorlunda.
  Oavsett vilken sorts energi dom använder.

 12. Pehr Björnbom

  Slabadang #6,
  Tack för denna intressanta länk.  Jag hur just lyssnat på alla 98 minuterna och rekommenderar alla göra detsamma.
  Speciellt skulle jag  av lätt insedda skäl vilja uppmana UI:s folk att lyssna  på denna debatt.

 13. Pehr Björnbom

   
  Uffeb #11,
   
  Tack för intressanta synpunkter om än lite grann bortom det vetenskapliga som jag är mest ägnad att diskutera.
   
  Jag tycker man kan skönja tendenser till en mer balanserad inställning bland åtminstone en del nyhetsmedia. Jag kan förstå att media gärna hakar på katastrofscenarier av den typ som James Hansen älskar att tala om. Trycket på media från AGW-sidan kombinerat med alla ad-hominem-attacker på skeptiker har gjort sitt. Men utvecklingen det senast året med allt som hänt har förändrat landskapet för media, det verkar rätt klart nu tycker jag.
   
  Jag har DN och de har ju balanserat sig genom att föra fram andra skribenter än Karin Bojs och även med opinonsartiklar, exempelvis Henrik Berggrens. Jag uppskattar mycket Karin Bojs artiklar i andra ämnen men absolut inte hennes enögda klimatskriverier.
   
  I den ovannämnda debatten (Guardian, se Slabadang #6) så talades det ju om vikten av skeptikernas synpunkter och att de verkligen kommer med i IPCC-rapporten. Någon som jag uppfattade tillhörde AGW-förespråkarna (dvs. de som befarar en hög klimatkänslighet) raljerade faktiskt, som jag uppfattade det åtminstone, om artiklar där man undersöker bakgrunden till skeptikernas motiv och agerande (han som sade detta nämnde att vissa kallade skeptikerna för klimatförnekare, fast själv använde han ordet skeptiker, kanske något för UI att ta till sig).
   
  Tonen mot skeptikerna verkar att ha förändrats, så uppfattar åtminstone jag debatten. Lindzen omnämndes förresten tre gånger om jag minns rätt.
   
  När det gäller Spencer och Braswell 2010 så är det så nytt att nyhetsmedia inte vet något om saken ännu. Vi får se vad som händer men jag uppfattar det som att de har gjort ett rejält genombrott, kanske ett paradigmskifte.
   
  Slutligen, om tillväxten i Kina och Indien tar ännu större fart så kommer hundratals miljoner fattiga människor att få det bättre och då kommer det också att kännas ändå bättre att leva här i Sverige, eller hur.
   

 14. Gunbo

  L #10,
  Ha,ha, den var bra! Men jag tänkte på folk söderöver som kan bli negativt drabbade av klimatförändringarna samtidigt som vårt klimat blir behagligare.  

 15. Steve

  Gode Gunbo #14,  Låt mig upprepa:  Den förändring vi kan märka är att vintrarna blivit mildare.  Tar någon skada av det?  Näppeligen.  Sa’ ja.  Men då sa’ du:  ”Inte vi men kanske andra.”  ”Folk söderöver”, förtydligar du nu.  Typ eldslänningarna alltså, om dina tankar hänger ihop.
  –  Kom igen nu:  Varför skulle man plågas på Eldslandet av milda vintrar?
  DN (Ole Rothenborg) hade 7 jan 2007 fem helsidor från Ilulissat på Grönlands mellersta västkust:  ”Ett varmare klimat innebär både för- och nackdelar för stadens invånare. Grönländarna har alltid levt nära naturen och anpassat sig till förändringar.  Det gör man nu också.”
  –   Men rättrogenheten ska ha sitt i det bladet.  ’Miljödebattören Stefan Edman’ var på fin konferens i Ilulissat i september, och fick en chock (DN 21 nov -07)… ”Om all is på Sydgrönland smälte bort” skulle havet stiga 85 cm !  Om, ja.
  –  Diskret nämner han att vikingarna ”precis som hemma på Island odlade säd och höll kor, hästar, får och getter.”  Nu riskerar det att bli likadant igen på Grönland.  Ohyggligt, inte sant?
  –  (Sök i DN.se på Ilulissat för länkarna !)

 16. Steve

  DN.se har en bild av hur isen på fjorden innanför Ilulissat (Jakobshavn) dragit sig tillbaka.
  –   Första linjen som markerar isens ”reträtt” avser 1850, därefter 1875, 1902, 1931, 1964 och till sist 2003 då fjorden är nästan isfri (på sommaren, får man anta).
  http://www.dn.se/polopoly_fs/1.436566.1233292872!isberg.swf
  När detta stod i pappers-DN (7 jan 2007) räknade jag lite på avstånden.  Snabbaste tillbakadragningen skedde 1875-1902 (0,59 kartmm/år) .  Därefter 1902-1931 (0,48).  Och 1931-1964 (0,33).   Sista åren 1964-2003 — 0,38. 
  –   Mycket enkel beräkning, säkert lite inexakt, men ändå:  Förändringen har pågått sedan före 1850, och isen drog sig tillbaka mycket snabbare förr.

 17. Steve

  Sorry — DN-länken i #16 fungerar inte direkt.  Kopiera hela raden, och läs in i IE eller Firefox eller…

 18. Slabadang

  Steve!
  Att vi har haft en pågående uppvärmning allt sedan lilla istiden är ett faktum som klimatrörelsen har en totalförnekelse inför. Jag tycker det är intressant även ur ett beteendevetenskapligt perpektiv hur helt naturliga förändringar kan tolkas till onaturlig katastrof.
  Det är nog inte förrens planeten kyls ned under en tioårsperiod som sansen börjar infinna sig. Det räcker inte med sakliga argument längre. Skrattet och satiren är nog bästa motmedel idag.
  Och jag håller med dig …vilken katastrof om det går att odla på grönland igen!! Med tanke på den ”aldrig tidigare uppmätta snabba avsmältningen som pågår på Grönland”. ”det har smält bort motsvarande tre hamnbassänger av Sidneys storlek”
  Oj oj oj oj !!! Det låter ju fruktansvärt mycket?? Så hur mycket är det då?? Jo 0,007% per år. Att istäcket kan vara så stabilt är mer en överraskning för mig det är trots allt IS det handlar om.Sen kan de samtidigt förklara varför de flygplan som hittats från andra världskriget täckts av stora ismassor sedan dess. Det är inte lätt att vara alarmist logiken är nåt man hyr lite då och då!!!

 19. pekke

  Steve och Slabadang!
  Ja det är märkligt att folk  inte verkar inse att avsmältningen började tidigare än den stora industrialiseringen i världen !
   

 20. Håkan Bergman

  Mera galenskaper från mörkrets makter:
   
  http://www.dn.se/motor/morka-motorvagar-for-miljon-1.1139526
   
  Vill minnas att jag läst eller hört nånstans att i England 1939 så dog fler av mörkläggningen än av krigshandlingar!

 21. Re #16  Steve:
  Intressant iakttagelse, som bekräftar glaciologernas uppgifter.
  Under och efter Maunder min (1630-90) i solfläcksaktiviteten , växte glaciärerna på norra halvklotet fram till 1820.  Därefter har en i stort sett linjär minskning skett, som du ju bekräftar med millimeterkalkylerna från kartbladet.  Här påverkar troligen kosmisk strålning i kombination med solaktiviteten molnbildningen och därmed klimatet (Se Svensmarks föredrag vid COP15 på Youtube).  – för övrigt en elegant förklaring till klimatet med perspektiv  200 milj. år bakåt  i tiden, där solsystemets passage genom Vintergatans spiralarmar stämmer bra med perioder i globala klimatförändringar modulerade av förändrad exponering av kosmisk strålning.