Stämmer modellerna?

klimatmodell
IPCC använder sig av ett drygt 20-tal klimatmodeller för sina prognoser. I ett uttalande inför en kongresskommitté beskriver klimatforskaren John Christy problemen med dessa modeller. Allt tyder på, menar han, att de överskattar klimatets känslighet för CO2-ökningar och att de gör alltför många förenklingar av processer som vi egentligen inte vet så mycket om. (En mer detaljerad genomgång av problemen med modellering görs bl.a. här. En lång rad nypublicerade artiklar som diskuterar svårigheterna finns samlade här)
Men samtidigt hör vi allt som oftast forskare som påstår att ”modellerna stämmer” och att ”the basic message of IPCC” är bekräftat. Hur kan det vara så?
En källa till många vetenskapsmäns oenighet med AGW-konformisterna handlar om att IPCC:s prognoser har ett så vitt spann att även det senaste decenniet av relativt oförändrad genomsnittlig global uppvärmning kan sägas ligga inom den lägsta marginalen. Temperaturutvecklingen under senaste decenniet följer visserligen inte deras bästa projektion, men det är ”konsistent” med vad de säger. Därmed tas det som ett slags bevis för att IPCC-falangen har rätt.
Det problematiska med ett sådant budskap hör till baskursen i vetenskapsteori. Den vetenskapliga bristen är att utsagan är så urvattnat på information. Vad menar man med att ”IPCC har rätt”? Om vad då? Är det IPCC:s lägsta prognos på 1.5 till 2.0 grader på hundra år som är rätt? I så fall finns knappast någon grund för panik bland politiker och allmänhet. Eller menar man att det är de mest alarmistiska som visat sig vara ”rätt” eftersom de ligger inom de vida marginaler som IPCC använder sig av. I så fall begår man ett tankefel när man tror att man genom att bekräfta en vaghet kan ”bekräfta” i stort sett vilka extrema utsagor som helst.
En annan källa till oenighet bland klimatforskarna är att även om modeller som skapats i början av 2000-talet påstår något helt annat om den globala temperaturen fram till idag, så kan man med hänvisning till de senaste 30 åren (vilket brukar definiera ”klimatförändring”) ändå hävda att den statistiska trenden stämmer. Den sägs ligga på mellan 0.14 och 0.17 grader per decennium, beroende på vilken databas man använder.
OK, så kan det vara. Men problemet är att de första 20 åren, från 1980 till 2000, inte kan ses som en konfirmerande prognos. Tvärt om är ju urvalet av modeller just sådant att de skall uppfylla kravet på att ge en någorlunda korrekt bild av dessa 20 år (minst) bakåt i tiden. Som Christy visar så har modeller som skapats tidigare, t.ex. 1988, fungerat dåligt som prognosinstrument.
Även detta berör ganska elementär vetenskapsteori. Man kan inte påstå att modeller som bara kunnat följas i 10 år har något vetenskapligt värde när 2/3-delar av den beräknade 30års-trenden ligger inbyggd i deras konstruktion. Därför är det gravt missvisande att säga att utvecklingen av den globala temperaturen ”bekräftar” eller ”stämmer” med vad modellerna prognostiserar. Vi kan, om något, endast konstatera att IPCC:s bästa beräkning hittills inte varit så bra på att förutsäga det senaste decenniets utveckling. Så vitt jag vet har ingen modellbaserad prognos förutsagt att 00-talet skulle bli så flackt som det blev. Huruvida modellerna ”stämmer” kan vi egentligen inte veta förrän de testats, vilket dröjer till 2030 (om de var konstruerade år 2000).
Jag är ingen expert på klimatmodeller. Men jag vet att modeller som används på annat håll, t.ex. för att göra beräkningar på elektroniska kretsar eller på flygplans aerodynamiska egenskaper, programmeras in med betydligt mer handfast vetenskap än vad klimatmodellerna ”laddas” med. Ändå vet varje modellkonstruktör att det inte räcker med bara teorier. Modeller måste testas mot observationer, igen och igen. Verkligheten kommer alltid med överraskningar som man inte kunde gissa från början.
Det absurda i hela klimatfrågan är förstås att världens ledare tycker att det är OK att fatta politiska beslut, med mycket stora konsekvenser för vår ekonomi och utveckling, på basis av dessa fullkomligt otestade modeller.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  IPCC:s modeller är robusta. När temperaturen stiger blir det varmare…

 2. pekke

  Lite OT, men hur är det nu med temperaturdata från hela världen som visas på kartor från NOAA och GISS.
  Hos WUWT har man jämfört tempkartorna med de stationer/stationsdata som finns och inte finns.
  http://wattsupwiththat.com/2010/07/17/noaas-jan-jun-2010-warmest-ever-missing-data-false-impressions/

 3. ThomasJ

  Inte så lite debunking av senaste tidens larmrapporter [varmast… osv] här:
  http://www.icecap.us/
  Mvh/TJ

 4. Johan Tisell

  Bra skrivet, men det borde vara ”0-talet” och inte ”10-talet”. ”10-talet” torde vara de nu kommande 9 åren, dvs 2010-2019, eller?

 5. Labbibia

  Tack Ingemar!
  Jag har precis själv gjort en datamodell som ska ge mig tretton rätt i varenda stryktipsomgång framöver.
  Den tippar 1  x  2  i varenda match. Ungefär som IPCC:s modeller alltså.
  Jösses vad rik jag kommer att bli! 😉

 6. ingemar

  Johan T #4,
  Du har förstås rätt. Skall se om jag kan fixa till det senare …

 7. Stickan

  ”0-talet” ? Är det nysvenska?  Ental hette det förr på mattematiklektionerna.  Böjningsformen entalet.
  http://sv.wiktionary.org/wiki/ental
  http://sv.wiktionary.org/wiki/entalet
   

 8. KristianA

  #2
  ”Instressant” är att de blå områdena nästan bara finns i haven!! Där finns väl nästan inte en mätstatation? Borde de inte kört med samma ”teknik” för hav som land? Men då skulle väl diagrammet se riktigt löjligt ut:-) Duh.

 9. Peter Stilbs

  Utmärkt igen, Ingemar.  Kärnpunkten ligger i att modellerna är ofullständiga – följaktligen har man lagt en överdriven vikt i de parametrar som verkligen är medtagna för att få ”överensstämmelse” mellan modell och observation – och man har också en inbyggd subjektiv bias att tillskriva temperaturhöjning till ökad koldioxidhalt i atmosfären, genom positiva påhittade återkopplingar. 

 10. Jan Lindblom

  Jag håller med Ingemar när det gäller hans resonemang gällande andra fysikaliska modeller. Själv jobbar jag med radar och där har vi radarmodeller vars fysikaliska lagar m.m är välkända. Dessa modeller kostar stora pengar att ta fram och de verifierias och valideras mot prov med den riktiga radarn för att säkerställa att prestanda m.m som är svåra att prova ”live” kommer att vara uppfylld. Även fast mycket god kännedom om förutsättningar och fysikaliska begränsningar osv så får avvikelser. Att då tro att man skall kunna simulera klimatet 100 år i framtiden med någon signifikans utan att ha adekvat ”indata”, det har jag aldrig trott på.

 11. Inom processindustrin, där undertecknad var verksam, gjorde vi benchmarking  av modellernas tillförlitlighet.  En elementär test är att parametrisera modellen med historiska trender får att sedan göra prognoser för historisk känd tidsperiod.  T ex  klimatdata från  1900 till 1980 bygger modellen,  modellen utvärderas med historiska data  1981-2010.  Detta bör utföras av fristående forskare med tillgång till IPCC modeller och modellverktyg och data.    En intressant test vore  ”mättnads” effekten för samband CO2 – temp  på dagens höga nivåer jämfört med känsligheten för 50 år sedan.   Dock är Svensmarcks redovisning av sina erfarenheter vid klimatkonferens (YouTube) inför Bert Bolin m fl,  övertygande, trots för att han blev mobbad av etablissemanget för sina avvikelser från den ”rätta” läran.

 12. Lejeune

  Om modellering från Kanada:
  http://canadafreepress.com/index.php/article/25387

 13. Slabadang

  Ingemar!
  Tack för länken!
  För mig är det ett fullständigt mysterium hur man tror att modellerna skall kunna projecera/prognostisera framtida klimat. För mig var kapitlet avslutat direkt.
  1.Jag/vi skulle kunna rada upp hur många möjliga obestämda och okända faktorer som helst.
  ( vi kanske kan anordna en tävling?)   🙂
  2. De ”spann” som modellerna visar har heller inget som helst  värde eftersom bland annat molnbildningen inte ens kan mätas idag med den noggrannhet som krävs för korrekta indata och den historiska molnbildningshistoriken har vi inte en susning om.Man måste veta att endast 1-2% förändring av molnbildningen ger en större effekt än den TOTALT uppmätta ”uppvärmningen” sen lilla istiden. Nu har jag bara tagit ETT exempel.
  Hur mycket har /kan och kommer molntäcket förändras?
  Om vi leker med tanken att molntäcket skulle vara konstant men förskjuta sig till att ligga lite mer eller mindre över Hav respektive land ? Har det gjort det? Om molnigheten är kaotisk eller semikaotisk i sin lokalisering.Hur många möjliga utfall existerar? nägra triljarder olika scenarier blir det hur många av dem representerar en förändring av temperaturen på 1-2C ?
  Hälften? En fjärdedel? Två?
  Om bara lokaliseringen av molntäcket är ett lotto..vad är oddsen för att dra tre nit eller vinstlotter på raken eller tjugo?? Om vi lägger till några kaotisk faktorer till nämligen moln utbredning tjocklek höjd hur många möjliga utfall får vi då? Kan vi vara inne i en otroligt stabil period i molnbildningens historia? Där 0,2C (uhieffekter avdragna) är klimatförändringshistorikens stiltjeperiod? Vi kanske ALDRIG har haft ett stabilare decennie på flera tusen år.
  När vi mäter den globala medeltemperaturen…är det kanske det genomsnittliga molntäcket vi faktiskt mäter fast uttryckt i temperatur?  🙂  Sug på den en stund??
  Lycka till! Kära modellerare ! De kan faktisk inte ha en susning
  3. När man dessutom inte säkert  känner till tecken plus eller minus eller storheter på ”feedbacks”. Så är det som att försöka handla med indexobligationer utan att veta om börsen har gått upp eller ner för fler av de största aktierna har inget tecken framför sin förändring.
  4. Jag tänker på en av mina barndomskamrater. Jag vet inte hur länge, men det handlade om år då han måste gå iväg för att hans mamma alltid ropade in honom ”mitt i leket”. Visst vi alla hade mammor som ropade in oss till lunch eller middag. Men med honom var det lite speciellt.Hans mamma ropade in honom för att ta tempen mellan lunch och middag varje dag.
  Han själv var orolig för att mamman var orolig för att hans temp varierade så ”oförklarligt” mycket. Man var ju liten och lyssnade engagerat och oroade sig också över hans tillstånd med den ”hoppande” tempen. Vi pratade dagligen om hans ”mystiska” temp dvs han pratade och vi lyssnade men med tiden fallande intresse.
  Ibland hade han ”nästan” feber och tempen verierade med 0,7 C och de kunde inte hitta någon reel förklaring trots att de visste att morgon tempen normalt var lägre än senare på dagen. Men de hade upptäckt ”avvikelser” och därför fick han en temp i rumpan varje dag trots att han var frisk som en nötkärna.
  Mamman var konstant oroad och övetygad om att det inte stod rätt till med hans hälsa.Att han var snabbast av alla på gårn med pigga glada ögon och rosiga kinder stillade inte mammans oro.
  Hon kunde ju se på tempen att den kunde variera från 36,9 till 37.7 på ett helt ”oregelbundet” sätt med egna ögon.
  Hon hade en tempkurva på millimeterpapper upptejpad på köksdörren där hon dagligen noggrant prickade in observationerna och det fanns perioder där hon blev övertygad om att hon hade bevis på det hon var rädd för…en stigande trend! Hon ringde väl inte efter ambulans men till läkarn bar det iväg…..igen!!. När läkaren återigen lugnat henne så klagade hon på läkares inkompetens och brist på engagemang och tyckte att grabben skulle in på en ännu större undersökning än den sista efter de tidigare 10?.
  Själv ställde hon en massa kombinationsdiagnoser där ”svag njursvikt” var en favorit i kombination med av olika matallergier.
  Den ”diet” den grabben inte provat finns inte uppfunnen jag lovar.
  På mitt födelsekalas så åt vi varmkorv med bröd.
  Min mamma var helt fascinerad av att han den lille grabben tryckte i sig fem kokta med bröd och tre stora tårtbitar därefter. Han gillade inte att det uppmärksammades och bad oss alla att inte berätta för hans Mamma. Det var väl kanske inte i linje med den sista aktuella experimentella dieten kanske….typ morotspurè och välling i två veckor???
  Han genomgick varje dag ett lätt förhör hemma så fort han kom innanför tröskeln.Hade han ätit nåt? Hade han sprungit mycket eller litet? Hade han druckit ordentligt? Kliade det nånstans? Var han varm eller frös han? Kände han sig piggare eller tröttare sen igår eller i morse? 
  Hemsk Mamma? Absolut inte…bara väldigt oroligt säker på att nåt kunde vara fel med pöjken!
   Ska vi gissa att han och hans mamma sedan började jobba med klimatvetenskap??  🙂  De var finnar och jag undrar om de inte hette Rammu….Rumme….kainen typ?  🙂
  Om jag inte minns fel så tyckte han också om att leka med MODELL-LERA  🙂
  Jag hoppas att växlingen till fiction blev tydlig på slutet! 🙂

 14. Linn

  BTW vi borde alla skriva till Aftonbladets chefsredaktöre och ifrågasätta Väder-Pers ensamrätt att sitta och skriva klimatsmörja dag ut och dag in….nu har han dessutom ensamrätt att sålla bland kommentarerna. Uppenbart att de kommentarer som släpps fram enbart publiceras då de slickar hans röv. Patetiskt och något borde göras!!!!

 15. Pingback

  […] This post was mentioned on Twitter by John Sandström, Maggie T Crusell. Maggie T Crusell said: Stämmer modellerna?: IPCC använder sig av ett drygt 20-tal klimatmodeller för sina prognoser. I ett uttalande inf… http://bit.ly/9QsvpZ […]

 16. Slabadang

  Linn!
  Men du …allvarligt talat är det nån som tror på det som står i AB?
  Läst nåt lite mer seriöst istället ..typ ”Se och Hör” ?

 17. Tack Ingemar.
  Detta inlägg borde alla läsa och sedan applicera på andra områden.
  På vilka grunder fattas samhällsomstörtande beslut?
  Det värsta hittills har resulterat i krig och utrotande av oliktänkande.
  Jag ska inte trötta ut er med min styrelsemodell för ett hållbart samhälle, men jag blir alltmer  säker på detaljerna.
   
  Om vi inte går under, kommer hanteringen av det ovetenskapliga CO2-hotet, leda till enorma ändringar.
  Vi får inte låta det rinna ut i sanden.
   
  Det var intressant att lyssna på Slabadangs länk, i natt, tackar.
   
   

 18. Labbibia

  Linn # 14
  Njae, det stämmer inte riktigt…….
  Väder-Pär låter faktiskt rätt så ödmjuk när AGW-teorin ifrågasätts……
  http://blogg.aftonbladet.se/vaderbloggen/2010/07/kommentarer-som-inte-publiceras

 19. Håkan Sjögren

  L # 1 : Tack för den pärlan. IPCC behöver allt stöd de inte förtjänar. Mvh, Håkan.

 20. Ironman

  Labbibia; Instämmer ang. Pers ton.
  Alarmistmentaliteten är tydligt nedtonad de sista bloggarna…

 21. Håkan Sjögren

  maggie : Jag kom att tänka på tvågradersmålet, inte det att räta vinkeln inte får öka mer än två grader, utan temperaturmålet. Det är ju helt fjolligt, att i en tid när den globala temperaturen är på väg ner slänga goda pengar i sjön för att förhindra att temperaturen får stiga med mer än två grader. Det är ju som om man skulle satsa stora summor för att förhindra vattnet i Niagara från att strömma uppåt. För övrigt anser jag att koldioxidens klimatpåverkan är betydligt överdriven
  Mvh, Håkan. 

 22. pekke

  Labbibia och Ironman.
  Är man meteorolog så bör man nog kunna se om vinden börjar vända !

 23. Pehr Björnbom

   
  Tack Ingemar, för denna givande genomgång och de mycket intressanta länkarna.
   
  Jag tycker att hela denna företeelse är fascinerande, som verkar vara en specialitet inom klimatvetenskapen, att man håller sig med dussintals oerhört komplicerade datormodeller som ger helt olika resultat. Eftersom då den verkliga temperaturändringen hamnar inom detta vida temperaturintervall som modellerna räknar fram säger man att modellernas resultat stämmer, trots att modellerna inte ens stämmer överens sinsemellan.
   
  Finns det någon annan naturvetenskap där man gör något liknande?
   
  Dessa datormodeller har kostat enorma penningsummor att utveckla. Men ju sämre de är desto större blir temperaturintervallet, desto högre blir den högsta gränsen för hur mycket temperaturen kommer att stiga i framtiden och desto större ser uppvärmningskatastrofen ut att bli.
   
  Ju större osäkerhet i modellerna, ju större uppvärmningskatastrof hotar, så säger man åtminstone.
   
  Det verkar vara något här som inte stämmer, eller hur?
   
  Slabadang tipsade igår i tråden “Ord att minnas” om The Guardian`s senaste paneldebatt.( 98 min):
  http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2010/jul/15/climategate-public-debate
   
  Där säger Boh Watson, om jag minns rätt, att de klimatmodeller som man nu fortsätter att utveckla visar på större osäkerheter än tidigare. I nästa IPCC-rapport kommer det därför troligen att bli en ännu större osäkerhet i klimatkänsligheten.
   
  I IPCC:s förra rapport från 2007 var klimatkänsligheten angiven till 1,5 – 4,5 grad C för en fördubbling a koldioxidhalten. I nästa rapport skall alltså enligt Watson detta intervall bli ändå större eftersom nyare modeller ger osäkrare värden.
   
  Vad är logiken i att då överhuvudtaget utveckla modellerna? Det borde väl vara bättre att fortsätta använda de gamla modellerna som ger mindre osäkra värden (om än mycket osäkra). Att utveckla modeller som ger ändå osäkrare värden måste väl vara detsamma som att kasta pengarna i sjön.
   

 24. Pehr, borde inte multifysprogrammet från Comsol kunna sälja in för extremt mycket pengar till ”klimatforskare”? (det gör det redan, typ upp 45% bara i år)
  Då ska jag påminna brorsan om hur han sabbade lönsamheten med det första programmet, det gav nämligen en falsk bild av verkligheten… he he he,,,, trist med en lillebror som inte glömmer i önskad takt…
   
  Alla ni ungdomar som läser här ska veta att världens bästa datasimuleringsprogram är totalkass om man inte noga känner ingångsvärden och styrkan av alla påverkande faktorer, samt korrigerar med verkliga observationer.
   

 25. Slabadang

  Pehr!
  Det finns fler förföriska effekter och egenskaper med modeller.En underliggande faktor är överlämnande av ansvar ….en skönt förrädiskt behov.Det går blixtsnabbt för många att tro att de ställer frågorna till modellerna och modellerna står för svaret.
  Men de ”svar” de får är faktiskt en motfråga från modellen till de som programmerat och matat in data. Har ni gjort rätt?? 

 26. Ironman

  :o) Speciellt som Fildr sa åt honom att han stod som representant för Ab´s åsikter totalt och borde få ”kallafötter” av detta..
  Det var lite roligt…:o)

 27. Ironman

  com. till Pekke alltså…

 28. Pehr Björnbom

  Gunnar, du svarar på frågan utan att jag har ställt den men nu vet jag alltså att SL är din brorsa. Det var trevligt att få veta.
  Jag har själv jobbat en hel del med Comsol Multiphysics innan jag gick i pension. Ett fantastiskt teknikföretag med en fantastisk produkt.
  Gunnar, du får inte skylla felen i de matematiska modellerna på brorsan. Det han säljer är själva programmeringen av modellerna i en användarvänlig form, inte modellerna i sig själv.
  Hälsa så mycket!

 29. Biolog

  Tack Ingemar, skolexempel på hur våra biologiska modeller utvecklas, validering mot faktiska observationer som EJ tidigare bakats in i modellen. Alltid med tydligt angivande av prediktiv förmåga och felmarginaler. Ska spara din eminenta genomgång för poängtering av grundförståelse i prediktiv modellering för framtida kurser. Så får studenterna samtidigt en pedagogisk sågning av AGW-tramset.

 30. Pehr Björnbom

  Sla badang,
  Datormodellerna är förföriska, som du säger!
  Jag har märkt, av egen erfarenhet, att det är lätt att bli förälskad i sin egen datormodell som man själv har utvecklat. Från början är man medveten om alla osäkra antaganden som modellen bygger på men så småningom blir man mer och mer nöjd med sin modell och tankarna om de osäkra antagandena sjunker undan.
  Till slut tror man att modell och verklighet stämmer överens. Det kritiska tänkandet har ersatts med trosvisshet.
  Detta kanske var en hårddragen beskrivning. Men alla som jobbar med utveckling av datormodeller på något sätt riskerar, anser jag, att mer eller mindre närma sig ett sådant tillstånd om man inte är på sin vakt.

 31. En teori som förklarar allt förklarar i själva verket ingenting.
  Vem var det som sade så nu igen? Einstein?
  Klimatmodellerna kan naturligtvis inte göra några som helst förutsägelser om framtiden eftersom de inte innehåller allt som påverkar klimatet. Modellmakarna har till exempel inte lagt in den kosmiska strålningens påverkan på molnigheten. Överhuvud taget finns molnighet bara med som en återkoppling, fast den i verkligheten (också) är en direkt klimatpåverkare.
  I IPCC:s sammanställning av klimatfaktorer, är det växthusgaser den påverkan där den grundläggande fysiken anses mest känd. Och så är det de som i klimatmodellerna dyker upp som den största klimatpåverkaren! En slump? Nej, inte alls.
  Om andra klimatpåverkare var bättre kartlagda, och om alla klimatpåverkare faktiskt var inlagda i klimatmodellerna, skulle inte växthusgaserna framstå som den stora klimatdrivaren. Vilket antagligen inte tilltalar de flesta modellmakare, för då har de inte så mycket klimathot att larma om.

 32. Gunnar E

  ”21” Håkan Sjögren
  Jag tycker det verkar rätt logiskt att sätta ett mål som kommer att uppfyllas av sig självt så att politikerna sedan kan slå sig för bröstet och peka på de ”effektiva” åtgärder DE genomfört. Att det man pekar på att man gjort inte har kunnat ha ngn inverkan alls på temperaturen är ngt man inte tänker kommentera. ”Målet” är uppnått under vår mandatperiod när vi genomförde detta.
   

 33. Ingemar

  Pehr B #23,

  ”Ju större osäkerhet i modellerna, ju större uppvärmningskatastrof hotar”

  Exakt. Visst är det märkligt. Men ändå används detta om och om igen som argument för att de mest alarmistiska modellerna är troliga därför att de mest försiktiga möjligen med ett skohorn går att få konsistenta med 30-årstrenden. I själva verket är det ju snarare så att om de försiktiga modellerna anses validerade så utgör de en direkt falsifikation av de andra.

 34. Patrik

  På tal om sannolikheter, läs här:
  http://www.stanfordalumni.org/news/magazine/2010/julaug/features/schneider.html
  Stephen Schneider säger där:
  ”We know we have a rough 10 percent chance that [the effect of global warming] is going to be not much; a rough 10 percent chance of ’Oh, My God’; and everything else in between.”
  Frågorna som jag gärna skulle vilja veta svaret på då är:
  Hur hade sannolikheterna sett ut om människan aldrig börjat släppa ut CO2?
  Hur hade vår värld, ur ett ekonomiskt/socialt perspektiv, sett ut idag om vi aldrig kommit på att utnyttja de (relativt) effektiva kemiska energikällorna som kol och petroleum innebär? Hade vi haft det ”bättre” eller ”sämre”?

 35. pekke

  När det gäller säsongsprognoser verkar de ha lite olika modeller.
  http://met.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=7445
   
  http://www.cpc.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina/images3/glbT2mSea.gif
   
  Undrar vem som spår rätt ?
   

 36. Inge

  Egentligen borde det vara omöjligt att hitta orsaken till att temperaturen på jorden ändrar sig 0,7 grader på 100 år. Om det nu är så. Minsta lilla förutsättning som ändrar sig under den tiden kan ha betydelse och att hitta den ….?

 37. Slabadang

  Inge!
  Det är bara 0,2C som inte är förklarat! Och om du summerar och gör avdrag för alla publicerade artiklar om UHI effekter så kommer du ner på NOLL! Samtidigt så är utgångspunkten för hela klimatalarmismen att tempen skall vara statisk och all förändring de inte begriper orsakerna till är att betrakta som onaturliga. Det enda som är onatutligt är den totala avsaknaden av ödmjukhet av klimatvetenskapens inför sin egna okunskap.
  Jamenar titta på kurvorna för havsisarna totalt och var pol för sig. Bara på tre år kan vi avgöra hur totalt åt helvete de tolkar förändringar.”Dödsspiral” jotjena mittbena!!

 38. Slabadang

  Vetenskapliga samband !
  Med anledning av de ”whitewash” utredningar som genomförts.I Oxbourgh utredningen så var det Martin Reese i samråd med P Jones som valde ut vilka artiklar som skulle granskas!!!  Läs Bishop Hill
  Så här säger wikipedia om ”whitwash”.
  ”Whitewash is a very low cost type of paint made from slaked lime (calcium hydroxide) and chalk (whiting).
  Whitewash cures through a reaction with carbon dioxide in the atmosphere to form calcium carbonate in the form of calcite, a reaction known as carbonatation.
  When the paint initially dries it is uncured, and has almost no strength. It takes up to a few days, depending on climate, to harden.
  It is usually applied to exteriors – however it is traditionally used internally in food preparation areas – particularly rural dairies – for its mildly anti-bacterial properties. Occasionally it is coloured and used on structures such as the hallways of apartment buildings, but it is not popular for this as it can rub off onto clothing to a small degree. In Britain and Ireland whitewash was used historically – both externally and internally – in workers’ cottages and still retains something of this association with rural poverty.”
  We can see that, very appropriately, there is a link between whitewash, carbon dioxide and the climate.

 39. Slabadang

  En rolig sann satisrisk skämtteckning i ovanstående ämne!
  http://climateaudit.org/

 40. Helge

  Labbibia #18
  Jag håller inte med dig, Väder-Pär svarar bara i cirklar och hänvisar i stort sett till IPCC så fort det kommer en fråga som just ifrågasätter densamma.

  Han har svårt att ta till sig inläggen som görs  och svarar bara på lösrykta delar av inläggen utan att visa att han greppat inlägget. Även ett hyfsat datorprogram hade kunnat lämna de svaren Pär lämnar, men resultatet blir bara frustration över bristen på kommunikation.

 41. Lite off-topic, men faktiskt helt fantastiskt om hur sunkig AGW-mentaliteten är, och hur man försöker skydda ’forskningen’ och dölja alla brister och fel:
  Efter de fron CRU läckta ClimateGate-mailen startade ju Univ of East Anglia två sk ’oberoende’ utredningar som skulle undersöka dels CRUs själva forskning, och dels deras integritet, heder och anklagelserna om oredlighet, mygel och även brott (av Muir Russell).
  Den första av dessa leddes av Lord Oxburgh och rapporten var pinsamt tunn (5 sidor plus referenserna). Den sa, inte oväntat, att man inte fann några brister i forskningen.  (UI mfl jublade förstås)
  Omedelbart noterades det dock (av de icke klimatreligiösa, förstås) att ingen av de elva utvalda referenserna var sådana som skeptiker kritiserat och ifrågasatt, utan att man totalt hade undvikit alla där det kunde brännas lite.
  Det var ganska uppenbart att universitetet hade haft ett finger med i spelet när dessa elva publikationer valdes, men alla hävdade att det var Royal Society (RS) som  formellt hade gjort och godkänt urvalet.  RS var alltså alibit för att det skulle gått rätt (och ’oberoende’) till! 
  Hur gick det hela till då? Jo RS president Martin Rees frågade en ’expert’ om detta urval, och om det var ett bra och rättvisande urval. 
  Denna expert hette … *trummvivel* … Phil Jones !
  (se 16:e april)
   
  Phil Jones fick alltså själva välja var Oxbourghs panel skulle titta om forskningen var OK (och viktigare, var de inte borde titta). Men man försökte som vanligt dölja detta faktum genom mygla och fiffla i kulisserna och gömma sig bakom (tidigare) ansedda RS som auktoritet.
  PS UI är fortfarande upprörda över att skeptikerna inte har bett om ursäkt nu när det har kommit så många ’frikännanden’ av CRU-gänget och Hocketeamet. DS

 42. Ser nu att Slabadang redan nämnde samma sak i #38

 43. Re Patrik  #34.
  Med dina förutsättningar hade vi troligen inte existerat – de flesta av oss.  Utan fossil energi hade vi troligen levat som Amish-folket i USA.  Risbönder i Asien och Afrikas kawasawa-bönder hade varit i majoritet. Jordens befolkning max 2 miljarder.

 44. Tillägg  Re Patrik #34:
  Om att inte släppa ut CO2.  På samma sätt som växtätarnas (bl a kornas)  fisar ökar växthusgaser, så gör djur och människan det genom utandningen (och veganernas fisar).  Om jag inte minns fel ej försumbara mängder i sammanhanget.

 45. Patrik #34
  Jag finner din fråga intressant, men har för dålig bildning för att kunna ge ett korrekt svar.
  Kunde man tillverkat det kvalitets stål som behövs för att få igång vattenkraft eller ens vettig elkraft utan kol?
  Jo det borde gått med biogas…. nja… eller???
  Så ta stegen ved biogas vattenkraft kärnkraft…
   
  Jag tror mänskligheten skulle klarat det om vi hade fullständigt fri forskning, vilket just det politiskt skapade CO2-hotet visar att vi saknar.
   
  Så hanteringen av det ovetenskapliga CO2-hotet styrker uppfattningen att vi inte skulle kommit från livet där 80% kroppsarbetar i jordbruket och kvinnor dör i barnsäng före 50, utan att använda kol, olja och metangas.
   
  Kom igen nu alla troende och visa att vi skulle klarat det, genom att styrka att behandlingen av CO2-hotet är objektiv, lika stora resurser finns för som mot hotet……
   
  IPCC har en lika betydelsefull organisation med uppgift att under känna CO2-hotet… Så har de mötts i öppna debatter och alla PR-artiklar är godkända av ”motståndarlägret”.

 46. Träkol från kolmilor hade klarat jobbet, vi skulle klarat stegen ovan utan det som kallas fossila energier.

 47. Helge #40
  Håller med dig
  Väder-Pär undviker nogsamt att svara på de viktigaste frågorna man ställer och svarar med att peka på nåt som man bör läsa. Var inne i går men gav upp till slut och skrev:
  ———————
  Fast nu ger jag upp. Du hänvisar hit och dit om saker som jag bör läsa och ta lärdom av men vägrar att läsa och ta lärdom,kritisera, eller bemöta det jag tar upp. Som vanligt. De troende behöver inte läsa kritik eller andra synpunkter men fordrar att de icke-troende skall göra det.
  ————————
  Tröttsamt.
  Hej då!

 48. Hej Ingvar E!
  Jag skrev till Pärraväder efter att Lena Krantz uppmärksammade oss på hans blogg.
  Jag misstänker att han hellre amputerar ena armen än publicerar min kommentar…. den handlar dels om vetenskapen , men inflätat mycket om hans moral (om han har över 100 i IQ, vilket jag antog) samt vart ett samhälle riskerar att hamna om alla mer eller mindre skattefinansierade auktoriteter likt Pärraväder sätter sin privata inkomst före en objektiv information…
  Motsatsen är Peter Stilbs….. Tänk vad många hundra miljoner han kunde tjänat om han spelat Johan Rockströms spel..(hörde superhoran Rockis på BBC nyss…(det var bara ett påhopp för de som identifierar sig som super horan Rockis))  😉
  Eller hur maggie?

 49. Alla inser vitsen med TTPP, professorerna Affekt och kompost, superhoran Rockis med fler?
  Ingen kan ta mig om jag så skriver i vilka fora som helst, men genom att etablera nic:en förstår alla vilka som menas….
   
  Eller hur?

 50. pekke

  Helge och I. Engelbrecht
  Ni har rätt, efter att studerat hans svar i flera trådar så går han bara runt och hänvisar än hit än dit.
   
  Gunnar L. #45, 46.
  Det är bara att studera Europas och framför allt Englands energihistoria före man insåg att stenkol kunde ersätta ved/träkol.
  En allt ökande uthuggning av skogarna för att värma, bygga och framför allt hålla en växande järnindustri med energi.
  Englands skogar var nästan slut innan man började med stenkol.

 51. Vi bör skapa ett bra nic på Sveriges miljö och människofientligaste parti Miljöpartiet.
  Vidare WWF SNF mfl.
  Alla ska använda Brownwar för den NGO som i handling förtjänat det namnet, eller finna ett bättre och etablera det.
   
  Vem hinner före mig med ett välförtjänt nic på mp?

 52. Men Pekke kunde inte teoretisk dagens form av välstånd skapats där det finns få människor och mycket skog?
  Så har vi det med biogaser….
  Jag tror det skulle fungerat, men att hindret är just det som dagens destruktiva klimatarbete sätter fingret på.

 53. Christopher E

  Ninaninaninana.. ninaninanina… (för er som inte fattar nostalgireferensen… här)
  Ett par lästips i sommarvärmen:
  Jag tyckte denna lista från Dr. Spencer var saklig och ödmjuk i tonen. En bra information om huvudragen i osäkerheten utan för mycket teknikaliteter.
  Likaså är denna artikel av Pat Michaels högst relevant nu när den ena vittvättkommitén efter den andra försöker bagatellisera Climategate.

 54. pekke

  Visst tror jag det skulle gå utan stenkolet, men med en växande industri och befolkning skulle vi nog ha huggit ner nästan all skog i Europa innan vi utvecklat elproduktionen.
   
  Och som sagt kan man titta på Englands historia, där man högg ner skogarna i en allt större takt för att tillfredsställa en växande befolkning, växande industri och en växande imperieflotta .
   
  Jag tror på människans uppfinningsrikedom och anpassningsförmåga, men utan stenkolet skulle vi troligtvis inte haft några skogar kvar och tekniskt legat hundra år tillbaks.
  Tänk om de fortfarande använt enbart träkol till industrin i skiftet mellan 1800 å 1900-talet, hela Sverige skulle antagligen ha en jättelik kolarindustri för export av träkol med kolmilor i varje hörn.

 55. Det är bra Christopher E, men för lång…
  Namnet bör vara kort och återspegla att ledarna saknar kunskap och moral, eftersträvar personlig vinning genom att rida på ovetenskapliga trender.
  Skillnaden mellan mp och övriga är att de enbart söker makt genom pseudovetenskap.
  Flumpartiet duger ej, det är inte flummiga, de vänder sig med precision mot de som har dåligt samvete för vad som helst, men vill att andra ska stå för den stora kostnaden.
   
  Kanske kan vi skapa ett nic genom att belysa mp:s dolda taktik?
  Nej smartast genom att belysa deras samtliga felaktigheter som givit hönsfarmaren en god pension med så många fler.
   
  Skog och säl död bör vara med…
  Skrämselpartiet för okunniga… men mycket kortare och med mer sting… ska fundra under vedhuggning….

 56. Nu har jag metoden… Samma som Thomas the Tipping Point Palm.
  Vi kör en träffande ramsa så en förkortning som efterliknar något organ alla har ”rätt” vibbar från… he he he (nu är jag elak, jag vet…)

 57. pekke

  Ett litet tillägg till #54
   
  Utan stenkolet skulle dagens trädkramare inte ha många träd att krama !
  😉

 58. #54
  Jag tror du gör en korrekt bedömning.
  Betänk att alla andra regioner (utom Europa) var  (och ofta är) kraftigt förtryckande av oliktänkande.
   
  Numer vet vi att neandertalmänniskan är absorberad enbart av västeuropeisk befolkning, vi vet att romer förvisades från (mitt framtidsland) Indien för 1000 år sedan och bara i Europa fick de leva utan att omedelbart slås ihjäl.
   
  Vi vet att den största kultur och etnicitets rasismen finns i utomeuropeiska invandrargrupper..
   
  Så Pekke…
  Jag ger dig rätt, utan stenkol skulle mänskligheten inte tagit steget till Internet, men heller inte blivit fler än 2G.

 59. Patrik

  Holmfrid #43>> Precis den slutsatsen har jag också kommit fram till. 🙂
  En annan intressant tanke är; Tänk om det IPCC säger stämmer och att det t.o.m. är så att de har underskattat CO2:s effekt under 1900-talet och att gasen har orsakat 1-2 grader högre T än vad vi annar skulle ha haft… Ja, om det är sanningen så ska vi väl vara själaglada att vi började släppa ut CO2 en gång i tiden – eller? 😀

 60. Manipulationspartiet ???
  det är ju alla…
  Massökning av felaktiga hots Skrämselparti.  MS..(Microsoft,, nej jag har alltid gillat MS IKEA BigMac med fler välgörare (föraktar såklart MAX som vänder sig till korkade konsumenter).
   
  Misstroendepartiet…(mot mänsklig förmåga och teknikutveckling)…
   
  Miljöpartiet ska kanske få nic:et Misstroendepartiet,  förkortat…
  … Finn bästa bokstavskombination under det att gubben hugger..

 61. Slabadang

  Tyck till!
  Jag har med anledning av mitt numer snart gigantiska projekt i samråd med ”experter” formulerat ett antal konkreta förslag om hur vi skall bygga om vår demokrati och jag är ruggigt spänd på hur de kommer att mottagas. Hela ide`n med projektet är att vända sig direkt till medborgarna utan att passera etablissemanget först.
  Vad gäller public service så formulerar  jag det ungefär så här .
  Kort version…..
  I en allt mer mediaintensiv värld så tappar public service tittare och lyssnare. Största tappet av tittare är bland de program som ligger utanför samhälls och nyhetsområdet.Vilket samtidigt sänder en tydlig signal om vad vi tycker är viktigast och uppskattar med public service.
  Det positiva är att vi som medborgare fått tillgång till en mängd nya sätt att inhämta information och källor. Internet har öppnat fantastiska möjligheter att kommunicera.Problemet kan vara att avgöra vad som är sant eller falskt ,korrekt eller vinklat.
  Vår utgångspunkt är att utvecklingen inte minskar utan tvärtom ökar vårt behov av ,att genom public service få hjälp med att bevaka granska och sammanfatta informationen i viktiga frågor, utifrån en kvalitativt sakkunnig saklig, opartisk och oberoende granskning. Vi söker därför en ny ordning och styrning av public service som på ett mycket bättre och tryggare sätt SÄKERSTÄLLER att vi kan kan slappna av och i större utsträckning ska kunna lita på att det som sänds av public service leverantörer verkligen uppfyller ditt behov av korrekt balanserad information. Public service är viktigare än någonsin i det massiva brus av information blandat med  propaganda som vi lever i idag.
  Den vanliga definititonen om varför vi behöver public service är formulerad så här……
  Vi vill understryka och förstärka en del av uppdraget genom att omdefiniera varför vi skall ha och behöver en public service .Vår tyngdpunkt ligger i public services uppgift att vaka över och stärka en dynamisk demokrati och dess fundament.Vi uttrycker det så här istället…….
  ……………
  Så vi ställer en fråga som är direkt riktat till dig som tittare/medborgare/väljare.Vi vlll att din direkta makt och inflytande över public service stärks.Public service finns inte till för politikers SVTs eller journalisters skull. Det är din public service det handlar om. Det är du som skall bestämma villkoren för den. Vi ger dig chansen att ta ställning till konkreta förslag på utveckling och stora förändringar av public service.
  Vi är av uppfattningen att du aldrig på fullt allvar inbjudits till att bestämma hur det ska  eller kan se ut eller fungera.Nu ger vi dig chansen till att ställning nya förslag och påverka dessa.
  Hur bygger man en public service ifrån grunden om man vill säkerställa  dess demokratiska funktion?
  På SVT och SR ser organisationerna ut så här idag :………..styrelse……granskningsnämnd….VD…..ansvar…styrning…..insyn..
  sanktioner…tittarmakt…..tittarinsyn….licens…..rekrytering…tillsättningar….journalisters ansvar….journaliststisk frihet…..intern kontroll….osv
  Promblemformulering svagheter och uppenbara risker……1….2…..3…..4
  Vårt förslag för att stärka public service för att  i högre grad säkerställa saklighet oberoende och opartiskhet genom att vi istället organiserar public service på följande villkor……..
  Ägande…styrning…ansvar journalist/redaktion/företag….granskning..sanktioner..utvärdering…..rekrytering….leverantörer…journalister..redaktioner..sakkunskap..
  utvärdering…tittarmakt och inflytande….finansiering…lojalitetsförklaring..försäkran.
  Det här är skälen till varför förändringarna behövs 1…2….3…
  Vilka vinster skulle du göra som tittare……1…  2…  3…..
  Vilka demokratiska vinster kan skapas….1…2….3….4
  ”Vinnare” 1…2…3…4..
  ”Förlorare” 1…2…..3….4
  Vad säger du som medborgare väljare och licensbetalare (eller skolkare)? Vilket alternativ ger dig den största tryggheten i att du kan lita på ett utvecklat public service.Du har med säkerhet egna förslag eller synpunkter så gå in på…….WWW…….
  Hjälp till att ”runda” etablissemanget. Vi är intresserade av
  att skapa en debatt direkt med de som public service skall vara till för och det är dig…..just du!! Vi anser att för mycket av samhällsdebatter förs på SVT´s ,övriga journalisters och politikers villkor och att den ofta strider mot ditt intresse.Vill du påverka så måste du på något sätt visa ett engagemang och vi är ett forum där vi ger din åsikt och analys en mening ett sammanhang och makt! En opponionsbildande plattform fri ifrån etablerade särintressen endast fokuserad på de grundläggande demokratiska spelreglerna.Där vi verkar för att fler skall kunna delta utifrån ett medborgerligt underifrån perspektiv.
  Oavsett vilken ideologisk färg du anser dig ha så skall du finna att det finns ett större gemensamt demokratisk intresse som förenar oss i rollen som vanliga medborgare.De är dessa frågor vi kommer att jobba med….din plats och trygghet i demokratin!

  PS. Mitt envälde över redaktionen är snart ett minne blott men själva identiteten och profilen kommer sättas inskrivet i granit och innan jag ristar in dem, så är jag jätteglad för synpunkter på själva ”andan” i texten. Jag blir alltid orolig när saker går för lätt och jag saknar framförallt kritiskt sakliga invändningar och svagheter i analysen. När till och med riksdagsmän skrattar nickande och håller med så undrar man ju var i felen ligger. Att journalister SVT och även en del politiker kommer att skrika sig hesa är jag fullständigt medveten om. Men i sak?? Var i ligger svagheterna och riskerna i själva angreppsättet och positionen? Eller är det spel mot öppet mål?
  Tyck till!!

 62. #28
  Han lyssnar inte på mig (har råd till det).
  Jag anser att den viktigaste förmågan Svante har (därför jag finansierade och startade Comsol) är användargränssnittet…
  Han är faktiskt bättre än Steve Jobs, troligen finns ingen nu levande som är bättre, men det duger inte om man vill hävda sig som smart och kunnig i alla discipliner…..
   
  Jag tog SL:s fru med amerikanska tre barn till Norrtälje i måndags??  Min yngsta grabb (såklart världsmästare som tar 85 armböjningar på en minut eller 25 med bara händerna i golvet (upp på raka armar, det får jag blodstörtning av…mes javisst) skulle tillbaka till ”sitt” bygge så vidare…
  Första gången jag fick en dag med brorsans Bostonfamilj, de är fina (men det tycker jag om så gott som alla människor, bara lite justering…. (inte på dem….jo kanske… fyfan för mig…))
   
  Skoj Pehr är att både Svante och jag numer ägnar allt mer uppmärksamhet till odling av växter, husdjur och att iaktta medmänniskor (på de tre områdena ligger jag som på alla utom det jag framhävde ovan, långt före Svante… så synd att han tävlar i ”fel” grupp  😀 )

 63. #61
  Ditt samhällsnyttiga altruistiska engagemang, tvingar oss alla att ”tycka till”
  Jag behöver nog några dygn, så replikerar jag i en godtycklig tråd på maggies klotterplank.

 64. Slabadang

  En ordningsfråga/förslag!
  Skall politiker få använda skattemedel för att stödja ideella organisationer och därigenom välja vilka som skall gynnas.
  Är det inte en bättre ordning att vi själva avgör vilken ideel organisation som är berättigad till skattesubventioner genom at vi gör medlemsavgiften och donationer avdragsgilla upp till faställt belopp?

 65. #64
  Självklart, men vad tror du Brownwar Rockis WWF och alla andra skrämselhallickar tycker?

 66. Pär Green

  Slabadang #64
  Skall politiker få använda skattemedel för att stödja ideella organisationer och därigenom välja vilka som skall gynnas.
  Dagligen gör SR/SVT reklam för en organisation som har 25.000 anställda och en förmögenhet på mer än 30 miljarder!

 67. Pär Green

  Slabadang #64
  Samt att de tillsammans med andra organisationer får bidrag från staten! Skattemedel.

 68. ThomasJ

  Slabadang & Per G.: Helt åt humhum att politikerna ska ha ansvar för / bestämma vilka ’organisationer’ som får vad. Intressant läsning & info finns bl.a. i SIDAs årsredovisningar…
  Den bedrägliga slagsidan kan väl illustreras med fjolårets kommunala rikskonferens (moderaternas), där gen.sekr. Lars Gustavsson [WWF] var ’panelmedlem’ i ett seminarium om energi. Mannen överskred stipulerad tid med ~ 2x & lämnade således motsvarande mindre tid till bl.a. frågor från åhörarna [bl.a. undertecknad]. En passande cv på den personen är vad Gunnar L. angav i annan tråd:
  Skrämselhallick! [ph**n tá mig bulls eye! 🙂 ]
  Mvh/TJ

 69. bom

  Där har vi väl nicket för (mp)=Skrämselhallickarna!

 70. bom

  Holmfrid #43
  Jag tror du har utan att själv märka det snubblat över Skrämselhallickarnas uppfattning om vad som är deras idealsamhälle-Amish/kassawabönder och max 2G människor. Det är ju den riktningen som dom pekar ut åt oss hela tiden medan dom far fram i sina stadsjeepar och fina priusbilar. Var det någon som hörde slingerbulten Peter Eriksson försöka förklara för den finske riksdagsmannen varför dom borde förbjuda Outokompu att bygga kärnreaktor och stålverk i Torneå (SR). Eriksson ter sig som ett ömkligt intellektuellt kalhygge när han förklarar varför dom protesterade förut men inte idag. Stackars Skrämselhallickar dom kommer inte att få det lätt framöver. Målet måste vara att få de som nu är unga att inse att vi deras fäder inte håller på att att förstöra den värld de skall lämna över till våra barnbarn. Snärten med alla kvinnor döda i barnsäng före medelålder du använde är dräpande.
  Forntidspartiet Skrämselhallickarna?  FS  duger det åt dig Gunnar L?

 71. bom

  FS låter väl som en riktig pyspunka?

 72. ThomasJ

  bom #69: YES! (cred till Gunnar L.) 😉
  Mvh/TJ

 73. ThomasJ

  Tjenare, Peter Eriksson! – Tjena! – Du är en sådan däringa Skrämselhallick, eller hur? Vabaha? Jag… moi,… skulle, nänä, skrämma upp någon…
  Evtl. kommunikation med en hallick… Go figure!  😉
  Mvh/TJ

 74. ThomasJ

  bom #70/71: ’FS’ – kul! Kan ju oxo, framtida, få betydelsen ’Framtidens Symbios’ … hmm, låter rätt smakligt egentligen [i mina öron, of course..]. Framtid är ju ’det som återstår’ & något vi med fungerande samhälle [suck!] ska kunna påverka. Symbios för att det första öht. ska kunna ha chans att fungera.
  Medgivet detta varande diffusiva tankegångar – intet emot andra slika i konstruktivt utbyte.
  Mvh/TJ

 75. bom

  Pekke#57
  Glöm inte att stenkolstjäran startade hela den tekniska organiska kemin!  Perkins-mauvin-IG Farben-läkemedelsindustrin etc etc.

 76. Ironman

  Hyfsat tuff debatt på :
  http://blogg.aftonbladet.se/vaderbloggen/2010/07/kommentarer-som-inte-publiceras#comments
  retoriska trollkarlar är välkomna.
  För den goda sakens skull…

 77. Håkan Sjögren

  Ironman # 76 : Det är verkställt. Mvh, Håkan.

 78. Ironman
  Tyvärr ’försvinner’ inlägg ibland. Lite godtyckligt som det ser ut. Och ibland dyker dom upp igen, men långt senare. Pär H modererar, och använder modereringen lite för att släppa fram när det passar i tid (bara ett inlägg har försvunnit, och det var inte det minsta kantigt, kanske bara ett misstag)

 79. Håkan Sjögren

  Jonas N # 78 : För mig har två inlägg försvunnit. Jag tror att det beror på att jag i inläggen nämnt Svensmark vid namn.
  Mvh, Håkan

 80. Jag ska slipa på en kommentar till Pärraväder.
  1. CO2-hotet är inte ens en tes, ty för det ska en observation ligga till grund för en hypotes, så ska den kunna kollas av oberoende grupper som kommer till samma slutsats.
  Då måste det finnas data på jordytans utstrålade energi och atmosfärens CO2-halt historiskt. T4-effekten gör ev. medeltemperaturer helt felaktiga.
  2. Vi ligger farligt nära jordens lägsta poltemperaturer, mycket långt under de som normalt rått de sista 600Måren.
  Nu är mycket stora ytor på jorden livsovänliga för att de har för kallt klimat, men bara några öknars dagstemperatur som har för varmt (det minskas med skogsbeklädning, då dygnsskillnaden minskar och vi kan få det mycket varmare med samma globala utstrålning).
  3. CO2moleylen har en starkt avtagande växthuseffekt, vid 60ppm är halva effekten uppnådd, vid 600ppm 3/4 (enligt David Achers modtranprogram, med variation av alla parametrar).
  4. Om den CO2-halt som registrerats kunde öka jordytans energiutstrålning (varmare), mätbart, skulle det gått att finna en hotspot, vilket aldrig lyckats.
  5.Om det fanns starka förstärkningseffekter av små temperaturändringar så en fördubblad halt CO2 gav 6C, skulle de vara än starkare vid fallande temperatur p.g.a. den logaritmiskt avtagande effekten. Då skulle de effekterna hindrat vår form av liv på jorden, någon månadslång fördröjningseffekt finns inte i atmosfären. [De starkaste reglerande effekterna är att då temperaturen ökar ökar utstrålad energi upphöjt till fyra och vattens extremt starka funktion som termostat].
  6. Studien av Lindzen och Choi stöder att klimatkänsligheten är grovt överskattad, liksom  Spencer och Braswell 2010, i Journal of Geophysical Research, Atmospheres.
  Det sista och viktigaste argumentet mot dagens svenska klimatpolitik.
  Enbart energisystem som kan priskonkurrera ut olja och kol, kommer minska den globala utvinningen av de råvarorna, då många stora växande länder subventionerar dem för att snabba på utvecklingen till välfärdssamhällen och skulle få upplopp och instabilitet om det byttes mot våra skatter.
   
  Sammanfattning:
  CO2-hotet saknar vetenskapligt stöd och om vi kunde öka temperaturen med 6C skulle livet på jorden bli bättre som tidigare då öknar förvandlas till skogar och polnära områden får ett livsvänligt klimat.
  Skulle vi ha ett CO2-hot, skulle dagens politik vara kontraproduktiv, då den förlänger olje och kol-epoken.
   
  Tja, jag ska kolla på texten, vill ni så skriv om efter önskemål… Så får vi se om den kommer in.

 81. Jag tror inte Pärraväder tar in min, men om någon annan kopierar (slå in lite mellanrum och den 7:de punkten), så kanske det går, såklart helst en kvinna….
   
  Jag testar om några timmar, om jag inte finner den publicerad.

 82. Slabadang #64
  Och vika ska fasttälla det avdragsgilla beloppet? Den som söker skatteavdrag eller någon sorts regering?
  Varför inte ta steget fullt ut och göra skatten frivillig. Alla som har pengar över skänker en slant till det gemensamma som man tror på. Men först använder man sina pengar till det man behöver själv, och en del av det som blir över använder man till innovativa investeringar för mänskligheten. Och räknar med att det ska löna sig. Och det som eventuellt blir över går till hjälporganisationer som Kommun, Landsting och Staten.
  Glömde Kyrkan, men där antar jag att många redan klivit ur.
  Det är ju svårare att ”kliva ur” Kommun, Landsting och Stat för att slippa bidra till det gemensamma.

 83. Håkan Sjögren #79
  Tror du på någon sorts konspiration?
  Varför skulle omnämnandet av Svensmark stoppa en kommentar?
  Kan du motivera?

 84. Bäckström

  Gunnar!
  Posta på din kommentar.
  Jag har läst lite på Pärsväder och tycker ändå han verkar ovanligt schysst för vara från den andra sidan (även om han aldrig kan svara på någon av invändningarna som framförs). Om inlägget inte publiceras beror det helt enkelt på att han inte har någon referens att länka till…
  Prova.
  /Bäckis
   

 85. Bäckis, nu har jag redigerat lite och sänt den.
  Pär är inte dum så han håller nog på att förbereda en snygg åsiktsreträtt.
   
  Frågan är kanske bara hur kan ska kunna tjäna pengar på det, men han är känd, så hans auktoritet skulle stiga mot himmelen om han visade öppet tvivel.
   
  Enklast vore för Pär att hugga på min slutsats att även om CO2-hotet fanns är dagens politik kontraproduktiv.
   
  Då startar han med att peka ut en ny väg som leder till reduktion av CO2 även om det inte är målet, så kan han uttala allt mer och allt starkare alla gånger han uttryckt sig vagt (nästa alla???).
  Alla försvarare av flumsystem får han dock emot sig undrar om han pallar det?

 86. Lena Krantz

  Håkan
  Gunnar
  m fl
  Jag tror faktiskt inte att han censurerar åsikter utan bara rena påhopp precis som han skriver. Din om Svensmark, Håkan, är kvar.
  Sedan är han inte vid en dator just nu tydligen så han har inte godkännt er än…
  Nåja, jag är lite förvånad ang hur lite han säger emot egentligen i det jag själv påstår. Han tycks i själva verket hålla med om det mesta jag skriver.
  😀

 87. Lena K, för mig har ett inlägg försvunnit, ett kort och vänligt, där jag väsentligen gav den ’andra sidan’ rätt i meningen att deras uppfattningar finns och företräds, även av forskare, och att detta och eventuella andra möjliga förklaringar som utgör klimatdebatten.
  Det mest ’elaka’ jag skrev är att där tycks finnas de som tror att klimatdebatten redan är vunnen och dessutom aldrig har existerat …
  Håkan S har iaf fått in ett inlägg med Svensmark, så hans hans hypotes faller … 🙂
  Dessutom såg jag att någon annans inlägg, som gav mig medhåll, godkändes och låg ute ett tag men försvann sedan. Det var heller inget speciellt anstötväckande, men påpekade och kritiserade att en AGW-troende omedelbart började med ad hominem och byta till angrep  om allt möjligt annat (såsom ’ideologiskt motiverade’ ’förnekare’ ’tobakslobby osv)
  Det försvann också igen. Lite knepigt för Pär. Han skulle bli fullkomligt sablad om kunniga personer lägger ner lite tid på att reda ut saker för läsarna (och honom)
  Dvs, jag tror inte att det är slump. Jag tror snarare att metoden är att låta diskussionen ’dö’ genom att släppa igenom allt senare och mindre också ..

 88. Bäckström

  Tja.. alltså jag tror att vi gör bäst att kommunicera sakligt utan överdrifter.
  Det är så man vinner förtroende.
  Jag tror de flesta klimatoroade är genuint oroade, faktiskt.
  Även om det nog finns en klick i centrum som vill utnyttja detta för diverse politiska agendor.
   
  Så, med sakligt bemötande vinner vi detta, inte med personliga påhopp, det är kontraproduktivt.
  Jag tycker Lena är exemplarisk i de kommentarer hon skrivit på Pärväder. Fortsätt så.
   
  /Bäckströmmarn
   
   

 89. Lena Krantz

  Jonas N
  Aha, man kanske skulle ta och kolla de äldsta kommentarerna då alltså. För du menar att han släpper igenom först och tar bort dem efter ett tag (så att man skall känna sig nöjd).
  Hmm
  Ber om ursäkt om jag gav ett lite knepigt svar till dig förresten på väder-Pärs blogg men jag fattade nog inte att det var du….bara svarade på tilltal liksom.
  🙂

 90. Lena K
  Nej, vad jag noterade var att Pär raderar inlägg, och lite efter eget humör (inte pga av vad som står i dem). Jag bara noterade att han hade släppt igenom någon annans (sansat och kort) men tydligen ändrat sig. Även jag har korta sansade kommentarer refuserade. (De två mest ’kantiga’ från mig blev genomsläppta)
  Angående ditt svar till mig där: Jag tyckte inte att du svarade knepigt. Men vad jag menade är att vi (numera, sen Mauna Loa) vet(!) att CO2-halten varierar snällt, dvs makligt och ganska jämna förändringstakter, samt överlagrat väldigt regelbundna men små säsongsvariationer.
  Jag förstod också din poäng med att kring 1998 års El Niño ökande halten lite mer än annars. Vilket väl är vad man förväntar sig. Vi vet ju att CO2-halten följer temperaturen (också).
  Poängen jag ville göra är att de ganska spretiga och varierade mätningar man har från 18- och 1900-tal nog är mät- och metodfel. Inte en indikation på att halten varierade mycket även då. Om vi går längre tillbaks i tiden, 1000 år eller mer är läget förstås ett annat. Vi kan mycket väl ha haft en lite högre halt under medeltiden än under 1700-talet. Men även där tror jag att kurvan var snäll, dvs maklig och ganska konstant förändringstakt. (Jag var inte helt klar på vilket tidsperspektiv du egentligen ville göra din poäng om)

 91. Bäckström

  Gunnar.
  ”Felet” du gör i många diskussioner är att du förutsätter att dina motståndsfränder har samma grundläggande utbildning i fysik och matematik som du har. Eftersom så sällan är fallet så uppstår följande problem: din motståndare hamnar ofta i underläge och då reagerar de som alla djur gör med försvarsinstinkt. Då blir det heller inte en logisk debatt i sak, utan urartar ofta i nån pseudodiskussion som egentligen inte har med ämnet att göra.
  Så, kontentan Gunnar, varför så få svarar på dina inlägg på MSM-media är därför att dom inte förstår vad du säger. Rätt eller fel? Foliehatt eller klarsynt geni?
  Hur ska vi kunna avgöra?
  (vi med samhällsvetenskaplig utbildning i ryggsäcken) 😉
   
  Så.. tipset är.
  Välj nivå, beroende vem/vilka du talar med. Då kan du maximera din åsikt.
  /Kram
  Bäckström

 92. Bäckström #88
  ”Så, med sakligt bemötande vinner vi detta, inte med personliga påhopp, det är kontraproduktivt.”

  Vilken kamp är det du anser pågår och som ”vi” ska vinna?
  Och med vilket syfte? Vad får vinnarna för sorts pokal eller utmärkelse?
  Tänker du på att mer pengar ska satsas på rent vatten och mat i länder med svårigheter, eller tänker du på mer arbete och sänkta skatter hos oss som har mat och vatten?
  Men du kanske bara tänkte på någon sorts klimatgissning om framtiden? Varmare eller kallare – typ?

 93. Lena Krantz

  Jonas N
  Poängerna var nog flera men den viktigaste är väl kanske den första för han påstod att vi har de högsta uppmätta nivåerna av CO2 på 200 år och det är ju inte sant eftersom vi inte har mätt nivåerna mer än sedan 1958. Jag skrev också ett litet inpass om att det finns en äldre metod men att den inte längre anses tillförlitlig.
  Men han syftade inte alls på den äldre metoden utan med mätningar menade han rekonstruktioner från Antarktis (vilket jag trodde).
  Jag tycker att det är viktigt att hålla isär vad som är uppmätta data och vad som är rekonstruktioner.
  Sedan menade jag ju också på att våra halter rent geologiskt sett, dvs sett ur ett mycket långt perspektiv är väldigt låga eftersom vi är inne i en istidsperiod med kallare och varmare perioder sedan ca 2,5 miljoner år.
  Hmm, kanske lite förvirrande med så olika tidshorisonter i samma kommentar kan jag tänka nu.
  Men den ena handlade alltså bara om att skilja på mätdata och rekonstruktioner och den andra om att nivåerna idag egentligen är mycket låga om man ser till hela jordens historia.

 94. ThomasJ

  Bäckström #91: Tråkigt att se uttrycket ’foliehatt’.
  [Du é la måhända ej(?) släkting med ’Kjelle Bäckis’, oder… 😉 ?]
  Mvh/TJ

 95. Bäckström

  Uffe B
  Det jag menade med ”vinner” är bara att få en genomlyst, opolitiserad objektiv vetenskap, inget annat.
  Om mätdata och riktiga verifierbara vetenskapliga bevis i framtiden kommer att påvisa AGW som reelt problem så anammar jag det, och sällar mig till de numera troende. Inga problem!
  Så länge detta inte verifierats förhåller jag mig skeptisk.
   
  Ska det vara så svårt att förstå?
  /Bäckström

 96. Bäckström

  ThomasJ
  Svar på fråga 1:
  Alltså, jag älskar ju Gunnar, det var mera hur Svenne Banan kan uppfatta personen 🙂
  fråga 2:
  Nej, mitt Nic är en pseudonym
  /Bäckis
   

 97. ThomasJ

  Bäckström #96: Tack för svar! – Goodie!  😉
  Mvh/TJ

 98. ThomasJ

  Förklaring till ’Kjelle Bäckis’: [eller ’Bäckis’]. Under tiden inom FV [=flygvapnet] fanns på [fortsatt propellertiden] på F4 [Östersund] en pilot med detta namn – legendarisk.
  Under -69, när konfliken i Nigeria / Biafra stod på spets, var nämnde ’Bäckis’ med bland vår ’staff’. En bättre pilot än ’Bäckis’ har aldrig funnits och kommer sannolikast ej heller framgent finnas!
  All Heder Bäckis!
  Mvh/TJ

 99. Bäckström

  Bäckis all heders!
  Flög hann månne J29:an?
  Eller var det J35 (Historiens vackraste flygplan)?
  Får ju ståpäls när jag kikar på den 🙂
  /Bäckis
   

 100. #91 Tack
  Jag har forum där jag hela tiden ligger i underläge, hur kan vi annars utvecklas?
   
  Jag anser att det är omoraliskt och förolämpande att lägga en debattnivå på vad jag gissar om ”motståndarnas” bildning.
  Förövrigt finns det många extremt kunniga ut i molnet.
   
  Fast såklart inga som försvara dagens politiska resursanvändning motiverat av det ovetenskapliga CO2-hotet.
   
  Jag har lärt mig att de flesta har en dold agenda, därför bara öppna människor som Måns B, inser att argumentet om det destruktiva med subventioner av energisystem som saknar potentialen……
  Allt fler inser med att en global välfärd är ett underbart mål som löser många problem och det kan vi inte spara oss till.
  Nu blir det svårare…. de har ju fått med sig i modersmjölken att vi måste spara, handla eko lokalt och snällt…. så vänds det…. där brukar det skära sig grovt för mig… kanske jag lär mig.
   
  Helt klart är andemeningen i orden viktigare än fakta och exakt innebörd, det är synd, men vore det inte så skulle  reklam och propaganda ändras.
   
  Vi kan ju hoppas att VäderPär läser Svensmark och inser att det inte handlar om solenergiinstrålning?

 101. Lena har utmärkt sig på VäderPärs blogg som en bra och konstruktiv debattör, men det har Jonas N och HåkanS med. Så en doktor som har många bra kommentarer.
   
  Ni inser alla att VäderPär läser här?
  Alla vill veta vad andra tycker om dem…..
  Alla bara tänker på sig,
  det är bara jag som tänker på mig  😀

 102. ThomasJ

  Bäckström #99: Sorry, vet ej om han flög 29:n [öht] men han gav en hel del fenomenala referenser till hur han ’hängde’ i propellern [Mustanger] asså ’rakt upp’.
  Själv är jag tecksamt [mycket så!] f.d. värnpliktig flygnavigatör – vinge # 137, vi var ’bara’ ~15  personer, från Filip Röd, med ~ 100 timmar A32A + en & annan timma ’andra’.
  Kul att pälsen reser sig – detsamma!! 🙂
  Mvh/TJ

 103. Jag glömde Patrik…. sorry
  Dig studerar jag speciellt, jag försöker lära mig din teknik, men det blir svårt..

 104. Bäckström

  Gunnar.
  Alltså, jag vill ju inte ändra ett dugg på dig!
  Jag försökte bara ge dig en förklaring på varför du (ibland) blir ignorerad på diverse DN-bloggar om kärnkraft etc.
  Du ska fortsätta precis som du gör, men du skulle ha mera ”publik” genomslagskraft om du förenklade dina argument en aning.  (min åsikt)
   
  Fast jag vet ju och andra sidan vart exakt du vill få ut, och till vem.
  /MvH
  Bäckis

 105. Ironman

  Känner mig övertygad att Per har administrativ hjälp av kunnigare filurer än han själv. (förkläden)
  Det är inte troligt att han kan konversera på så tekniskt högflygande nivåer som det ibland ges prov på.
  När det svajjar som mest ger han endast tips på länkar och böcker så antagonisten kan ”lära sig mer om klimatet…”

 106. Lena Krantz

  Gunnar # 101
  Klart han läser här, vem skulle inte göra det?
  😉
  Tack för lite beröm eller klapp på axeln där kände jag det som.

 107. ThomasJ

  Ironman #: 105: Det é la exakt vad ’Slabadang’ försökt förklara, eller hur ?
  Pelleväder följer 100% den politiskt korrekta linjen – hur skulle annars denna person öht. ha en inkomst…???
  Mvh/TJ

 108. Bäckström

  ThomasJ
  For the record.
  Själv gjorde jag vapenfri-tjänst på 80-talet:)
  (Hindrar inte att jag gillar snygga flygplan) 🙂
  /Bäckis

 109. ThomasJ

  Bäckström #104: Ange din e-postadress under:
  tjthomasj@gmail.com
  tel: 0304 – 67 46 90
  mobi: 0766 – 191 033
  Mvh/TJ

 110. Bäckström

  Senaste nytt på DN:
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/sa-paverkas-varlden-av-sommarvadret-1.1141150
  Följ av kommentarer som: ”Om inte utsläppen av växthusgaser i stort sett upphör kan jorden förbluffande snart drabbas av en ”runaway greenhouse effect” (samma sak hände på Venus).”
  Masspykos?
  /Bäckis

 111. Bäckström

  Masspykos?
  Fan, måste skaffa terminalglasögon 🙁
  /Bäckis

 112. Bäckström

  ThomasJ:
  OT.
  Här har du en finfin dokumentär om J35:an:
  http://www.youtube.com/watch?v=JsqY6U6DocM
   
  Väl mött!
  /Bäckis

 113. Bertel

  Lena Krantz #106
  Ifall jag vore AGW-troende,skulle jag följan denna blogg med intensiv uppmärksamhet.
  Här haglar kunskap(med nertonad saklighet hos de sakkunniga) och politiska analyser ang klimatalarmisternas framfart.
  Väder Per och de andra kollar vart vindarna blåser :). Varmt eller kalt?? undrar nog de AGW-troende om framtiden och läser vidare på denna blogg . Kunskap är aldrig fel.
  Ps.Fortsätt med dina inlägg utanför bloggen. Ds

 114. Om flygsnacket.
  Brorsan min, salig i åminnelse,  flög bla ”tomater” i Biafrakriget. Och en massa andra tokigheter

 115. Slabadang

  Uffe#82
  Allt eller inget? För eller mot? Offer eller förövare? Solidarisk eller osolidarisk? Full skatt ingen skatt?
  Allt statligt eller anarki? Njaeää! Min utgångpunkt är enkel staten skall syssla med statens uppgifter. Varför ska affärsdrivande organisationer som klassas som ideella få skettemedel OCH medlemsavgifter plus intäkter från egen verksamhet. Miljardförmögna intresseorganisationer där politiker skickar våra skattestålar vidare till kompisar i den närliggande intresseorganisationen??
  LO Svenskt näringsliv LRF får väl stå på egna ben. Det är inte och skall inte vara politikernas organistioner de skall vara MEDLEMMARNAS organisationer.
  Ska skattestålar användas för ändamålet svar Niklas Erik Jesus!! Det system vi har nu öppen korporativism och ingår i den korrupta delen av vad som kallas ”den svenska modellen”.
  Varför ser du ett problem med att skattebetalarna (medlemmarna) själva får bestämma vilken organisation som skall gynnas och stödjas? Om man nu ska använda skatterna så är väl det ett mycket mer demokratiskt sätt att göra medlemsavgifter och donationer avdragsgilla till ett belopp som motsvara de skatter som ändå pytsas ut men utan att vi får ett ord med i laget.
  Kan du ge ett enda hållbart argument till varför LO LRF WWF eller SNF skall ha en enda skattespänn?? Allvarligt talat så tror jag inte du tänkt efter ett smack!

 116. Slabadang

  Det finns få flygplan som ger mig ståpäls!
  Men en ylade draken på 50 mh och woofffffande ljudet från en sterlingmotor på Mustangen eller Spitfiren…..wowwww! Hårigt  värre!! En viggen på väg upp vertikelt med EBK får lungorna att vibrera mäktigt…. men ingen ståpäls!! Fan va larviga killar kan bli av flyg oavsett ålder blir alla arton när flygintresset tar tag vid. 🙂
  Bäckis mfl! Visst e J35 an vacker men den flygande kistan ”Vulcan” är min ”top of the pops!” Now thats a beuty!!

 117. ThomasJ

  Ingvar E. #114: Dé vá som ’jägarn’ – din bror, Ulf E.! Där finns en intressant artikel om/kring aktiviteterna ’därnere’ i ’Svensk Flyghistorisk Tidskrift’, nr. 3/2010.  Artikelrubriken heter: ”ARCO i Biafraliften”, av Robert Widmark. Samt en insprängd artikel ”Luftbron till Biafra” av Fredric Lagerquist.
  Tyvärr finns dessa ej ’on-line’ hos SFF [hemsida: http://www.flyghistoria.org ]. Ulf benämns flertal gånger i den första artikeln.
   
  Skicka mig ett mail med din e-postadress så scannar jag in artiklarna & sänder dig dessa.
  tjthomasj@gmail.com
   
  Mvh/TJ

 118. ThomasJ

  Bäckis #112: Tack för den länken. Skickar dig off-list några bilder av ett annat vackert flygplan. 🙂
  Mvh/TJ

 119. Ironman

  ThomasJ, ”Det é la exakt vad ‘Slabadang’ försökt förklara, eller hur ”?
  Ok, det måste jag ha missat…

 120. ThomasJ

  Slabadang! #116: Förvisso, Vulcan är imponerande, tycker Lightning F6 har något ’visst’ över sig – måhända pga. det ’aningens’ brittiska ’utseendet’.
  Till de häftigaste flp – förutom 35:an, &, of course 32:an! – i mitt tycke hör SR-71 [Black Bird], F111, Jaguar, Sukhoi SU-37, när SU-37:an ’backar’ i luften är nedranns cool. Viggen (37:an) var ju en bjässe i alla avseenden, motorn utvecklade med ’allt tänt’ ca 80.000 hästkrafter – enormt mycket! Hade bl.a. tre EBK-steg. (Var själv med och testade laser-mål-styrningssystemet, back then…) Egentligen rätt otroligt, att ett så litet land som vårt har kunnat producera så fenomenalt bra flygplan – men det har ju kompenserats med oskickligheten att sälja dem….
  Vad gäller Gripen (39:an) så är den så ini humhum datoriserad [på gott & ont..] att piloten (enligt utsago från tjeckiska piloter med erfarenheter från Mig:s) endast behöver ’använda’ <30% uppmärksamhet på att flyga planet och resten att bekämpa mål – på ’Miggarna’ var det tvärtom…
  Nevertheless, hittade nedan länk jag tror du kan ha nytta av, enjoy:
  http://iowahawk.typepad.com/iowahawk/2009/11/iowahawk-geographic-the-secret-life-of-climate-researchers.html
  Mvh/TJ

 121. ThomasJ

  Ironman #119: Sorry, hoppas du inte tog illa upp!
   😉
  Mvh/TJ

 122. Håkan Bergman

  Slabadang #116
  ” woofffffande ljudet från en sterlingmotor på Mustangen eller Spitfiren…..wowwww!”
  Sterlingmotorer kan du lyssna efter tills öronen ramlar av, fråga amerikanska flottan! RollsRoyce 12:an hette Merlin, som trollkarlen i gamla keltiska sagor. I Avro Lancastern satt det 4 såna, mäktigt ljud när dom varmkördes, såg och hörde en i England en gång på 60-talet. Vet att det har funnits en mp3:a med ljust det ljudet på nätet men hittar den inte nu. Men här är en cool video som visar vad man kunde göra med en Draken, Draken var inte hållfasthetsberäknad med datorer!
   
  http://www.youtube.com/watch?v=jqiDEcfSnXs

 123. ThomasJ

  Håkan B. #122: Tror inte att datorstödd hållfasthetsberäkning öht. existerade på tiden Draken koncipierades/konstruerades. Därför, egentligen, en än större hatt av för vad resultatet deFacto blev, oder… ?  😉
  Mvh/TJ

 124. Ironman

  ThomasJ; Nädå, men det kunde om man är känslig tolkas som lite ”tyket” som vi säger här i Götet…:o)

 125. ThomasJ

  Funderingar om ’modeller’:
  http://www.c3headlines.com/2010/07/13000-year-study-reveals-severe-weather-associated-with-natural-solar-ocean-oscillations-not-co2.html
  Ironman #124: Plenty thanks att du ej är känslig… 😉 Håller annars med om tolkningen… 😉
  Mvh/TJ

 126. ThomasJ

  Mer ändå… för den som orkar, asså…  😉
  http://hockeyschtick.blogspot.com/2010/07/must-read-global-warming-alarmists-in.html
  Mvh/TJ