Vindkraftskatastrofen – början till slutet?

vindkraft

Vi är många som under flera år förundrats över hur så många framstående industriländer i världen, särskilt i Nordamerika och i Europa, kunnat låta sig förföras av en så uppenbarligen otillräcklig och dyr energikälla som vindkraft. Varje år, i 35 års tid, har vindkraftförespråkarna lovat guld och gröna skogar om bara ett par år tack vare vindkraften. De profetiska visionerna har aldrig slagit in.

Tvärt om har de negativa effekterna bara blivit alltmer uppenbara. Det mest uppenbara problemet med vindkraft ur teknisk synvinkel är förstås att den är intermittent, dvs. att den bara kan leverera ström då och då när det blåser lagom mycket. Detta skapar stora tekniska påfrestningar på elnät och på produktionen av reservkraft som måste rycka in när vindkraften inte levererar. I princip behövs lika mycket reservkraft (fossilt eller vattenkraft) som den installerade effekten av vindkraft. Annars blir elsystemet odugligt för en modern industristat där vi behöver en jämn och pålitlig leverans av el. I praktiken så kan vindkraft bara högst stå för någon 10-dels procent av totalen innan allt brakar samman.

Detta var rätt klart redan från början. Visst har kostnaderna för varje enskild vindgenerator kunnat minska lite över tid tack vara massproduktionen. Och visst har effektiviteten kunnat öka lite på generatorerna. Men samtidigt har kostnaderna för ett fungerande elnät och att ha baskraft stående på stand-by ökat dramatiskt. Allt måste subventioneras för evigt.

För miljö- och hälsovänner är vindkraften rena mardrömmen. Med mångdubbelt fler vindkraftverk följer också mångdubbelt fler olyckor; vid installation, vid underhåll och vid drift. Men det som diskuterats mest när det gäller hälsoeffekter är hur skadlig det infralåga ljudet är. I flera medicinska undersökningar har man kunnat visa att människor som har oturen att leva i närheten av vindkraft får skador och obehag av olika slag: Sömnproblem, depression, tinnitus, yrsel och t.o.m. hjärtproblem. En presentation på tyska av de konstaterade medicinska effekterna ges i ett föredrag av Johannes Mayer. En engelsk sammanfattning här. Per Welander har skrivit om hälsofaror av infraljud här.

Bland de miljöförstörande effekterna är kanske påverkan på själva landskapet det mest påtagliga. De påstås finnas sådana som tycker att vindkraftsparker i naturmiljö är mer estetiskt tilltalande än naturmiljön som sådan. Det är naturligtvis en estetisk fråga, men jag tillhör själv inte dem som njuter av att titta på en massa vindkraftsverk utspridda i landskapet.

döda fåglar

Det är också väl känt att vindkraften dödar miljontals fåglar och fladdermöss varje år. Kanske tycker en del att vi har för mycket fåglar och fladdermöss i naturen? Men med tanke på att de flesta som kallar sig miljövänner gillar vilda fåglar så är det minst sagt motsägelsefullt att de samtidigt ivrigt förespråkar vindkraft som dödar och lemlästar även de mest utrotningshotade rovfåglarna.

döda valar

I ett intressant blogginlägg ställer sig Paul Driessen och Mark Duchamp frågan hur infraljud från havsbaserad vindkraft egentligen påverkar havslevande djur såsom valar. De menar att vindkraftens infraljud kan störa och skrämma dessa djur som i stora stycken orienterar sig med hjälp av just infraljud. Är det vindkraftsparkerna i t.ex. den engelska kanalen som fått valar att allt oftare bli strandade på grunt vatten?

vindkraft hav

Med alla dessa negativa effekter av vindkraft så är det väl snart bara Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen som fortfarande ivrar för en fortsatt utbyggnad.

Motståndet växer från alla håll. Inte bara folk som lever på landet och som direkt drabbas av vindkraften protesterar. Även industrin i länder som Tyskland, England och Sverige vågar numera skriva artiklar om att deras hemländer behöver billigare och pålitligare energi för att kunna fortsätta att existera. Jobben, välfärden och miljön är i fara.

Borde inte politikerna lyssna lite mer på vad folk egentligen tycker om att bo i närheten av vindkraftsverk? Borde de inte sätta sig in mer i de tekniska, ekonomiska, hälsomässiga och miljömässiga konsekvenserna av denna förödande form av elproduktion? Och kan vi kanske snart få se början till slutet för vindkraftskatastrofen?

Ingemar Nordin

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. sibbe

  Man måste lita på experterna – alternativt gömma experternas rön:
  .
  Jag var ju inne på temat igår, här några länkar på nätet

  US neurospecialisten Alec N. Salt
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2923251/
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubme
  som också omnämns i tyska miljöministeriets
  Machbarkeitstudie für infraschall http://www.infraschallstudie.de/ d/20561575
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?db=pubmed&cmd=link&linkname=pubmed_pubmed&uid=20561575

  Det finns förresten också en svensk läkare Håkan Enbom
  MD, PhD, ÖNH-specialist, otoneurolog, ­specialist på yrselsjukdomar
  som har skrivit för läkartidningen om sina rön: http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2013/08/Infraljud-fran-vindkraftverk—en-halsorisk/

  Det finns experimentella bevis av bl. a. Alec N. Salt
  att de yttre hårcellerna i innerörat kan förändra tryckvågor av infraljud till elektriska signaler. Därmed bevisade Salt att infraljud som är lägre än normal hörseltröskel kan uppfattas av det mänskliga örat.
  Hittills har man argumenterat att infraljud var ofarligt eftersom ljudet var ohörbart. Så är inte fallet.

  Studien upprepar flera gånger att tonalitet i mellanklass och svängningar i lågfrekventa ljudnivåer känns som särskilt irriterande. De modulationsfrekvenser av dessa variationer (inte frekvenserna för sidbanden!) ligger i intervall runt 1 Hz, alltså också i infraljud-området. Studien hänvisar också att människor som bor på landsbygden, som är äldre eller som har belastats över längre tid genom infraljud, drabbas särskilt hårt av dessa symtom.

  Störningar från infra- och lågfrekventa ljud leder ofta till klagomål, buller, ångest, koncentrationssvårigheter, sömnlöshet och depression … Även om det fortfarande finns ett stort behov av forskning på detta område, så finns mycket kunskap om fonetiska auditiva effekterna av infra – och lågfrekvent buller på människor. Och vidare: koncentrationstest med lågfrekvent ljud visade att prestationsförmågan minskar hos försökspersoner.
  Detta tyder på en direkt mental effekt av lågfrekventa ljud, och har inflytande på fysiologiska processer i hjärnan. Bara i några få publikationer har man inte upptäckt någon signifikant inverkan,
  som – såsom också anges – kan vara relaterade till valet av försökspersoner

  Vid tester i laboratoriet samt i långtidstest av försökspersoner med infraljud har patologiska förändringar upptäckts: vertikal nystagmus (okontrollerade ryckningar i ögonen)
  trötthet, dåsighet, apati, depression, förminskat koncentration och vibrationer i inre organ,
  försämring av hjärtmuskelns sammandragning, modulering av röst, känsla att kroppen vibrerar, förhöjt blodtryck, förändringar i hjärtrytm, förändringar i andningsfrekvens, ökad frisättning av adrenalin, förändrad koagulering av blodet, förändrad syrehalt i blodet, stark förändring i blodtryckssystemet, sänkt hjärtfrekvens, nedsatt uppmärksamhet och lyhördhet, minskad elektrisk ledningsförmåga av perifera blodkärl, lägre hudtemperatur, nedsatt prestanda för att lösa en serie valda reaktions-uppgifter, yrsel, sömnsvårigheter, smärta i hjärtområdet och andningsbesvär, betydande försämring av hörseln, en betydande inverkan på subjektiva uppfattningar. Det som är särskilt oroande är att många av dessa allvarliga hälsoeffekter ännu inte hade blivit bättre hos patienter en lång tid efter att exponeringen upphört.
  Sammanfattningsvis kan man säga att många av de negativa effekterna av infraljud påverkar hjärt-kärlsystemet, koncentration och reaktionstiden, balansorganen, nervsystemet och hörselsinnesorgan. Försökspersonerna klagade ofta om yrsel vid exponering med infraljud … Jämför man undersökningarna är det tydligt att negativa effekter av infraljud i frekvensområdet under 10 Hz även vid ljudtrycks-pegeln under hörseltröskeln inte ”kan” uteslutas.

 2. Olav Gjelten

  Här ser vi ett typexempel av det problem jag tagit upp här på KI många gånger. Makten i samhället förmår sig inte vända och erkänna att de hela tiden haft fel. Särskilt inte när de i decennier lovordat vindkraften och satsat enorma pengar på den, samtidigt som de lika länge envetet skällt ut väl fungerande energislag såsom olja, kol och kärnkraft.
  Så länge som de allra flesta slaviskt fortsätter att rösta på den politiska korrektheten genom S, M, C, MP, KD, V och de så kallade liberalerna får vi finna oss i att årtionderna går utan att mycket positivt sker på energifronten.

 3. Lennart Bengtsson

  Den svenska jättesatsningen på en kraftigt subventionerad vindkraft som det inte fanns något behov av i Sverige kommer med största sannolikhet mer och mer att ses som ett strategiskt misslyckande och kan mycket väl få till följd att den välfunktionerande svenska elkraftproduktionen kommer att raseras genom att kärnkraften gjorts oekonomisk genom politiska tvångsbeslut som saknar rationell grund. Risken är nu stor att återstoden av den svenska kärnkraften kommer att läggas ned i förväg innebärande en gigantisk kapitalförstöring. Vad som sedan återstår är ett elsystem som blir höggradigt beroende av ett nyckfullt väder. Orsaken till denna för landet olyckliga utveckling finns hos en enögd miljörörelse samt en aktiv, politiskt stödd lobbyaktivitet av grupper som sett möjligheter till snabb profit.
  En motsvarande felsatsning kan man finna inom den ekologiska odlingen som fått en motsvarande politiskt och medialt stöd utan vetenskaplig grund. Få känner till att den ekologiska odlingen kräver en fördubblad odlingsyta samt leder till utarmning av jordarna genom brist på nödvändig mineralgödning samt oförmåga att på sikt hålla stånd mot ogräs. Inte heller finns det några miljö- eller klimateffekter.

 4. Olaus Petri

  Precis som klimathotscirkusen behöver även vinvispindustrin ’auditas’ isället för som nu ’Mauditas’ av politiska, ideologiska och ekonomiska intressen i ohelig allians. Sällan har väl nepotiska band mellan industri och regering (Maudetaterna) varit så tydliga utan att det ’grävts’ upp till ytan av journalister, och det gällande en borgerlig regering till och med.

  Nej, vindvisperiet behöver en journalistisk maudit med stort M, och då kanske vi äntligen kanske får tillbaka vår hörsel för mer än lågfrekvent ljud, dvs det högfrekventa skramlet av skattepengar som forsar ned i ett fåtal vindkapitalisters fickor.

  Men tyvärr är media mauderniserad bortom hjälp.

 5. Lasse

  SVD näringsliv hade en debattartikel i veckan om statens förmåga att förstöra vår elförsörjning och vad som bör göras: http://www.svd.se/staten-bor-ta-over-karnkraften/om/naringsliv:debatt

  Nu subventionerar vi vind som , när det blåser, gör all produktion olönsam.
  Det vore kul med en granskning av vindens lönsamhet för när det blåser får producenter av el väldigt dåligt betalt för elen-men tjänar väl ändå på skatter och subventioner. Men det verkar mättat, utbyggnadstakten avtar.

 6. Helge

  #3 Lennart
  Brukar hålla med dig och tycker du alltid har sunda och kloka synpunkter.

  När det gäller ekologiskt blir jag lite förvånad över att du uttalar dig så bestämt. Det är inte rationellt. Dels finns det ekologisk odling och det finns ekologisk odling. Det finns ekologisk odling som är både hållbar och högavkastande, och det finns ekologisk odling som inte är det. Det finns konventionell odling som är hållbar och det finns konventionell odling som inte är det.

  Det finns konventionell odling som är jordförstörande och redan idag läggs stora volymer jordbruksmark ner pga ej hållbara metoder.

  Tror man måste ta ett större helhetsgrepp och hitta nya hållbara odlingsmetoder och annan typ av produktion än dagens fokus på snabba kolhydrater med lågt och ibland fel näringsinnehåll.

  Med tanke på massarbetslösheten finns det även utrymme för ökat mänsklig inslag i produktionen, även om robotiseringen säkert kan lösa det mesta. Att döma ut ekologiskt generellt respektive påstå att konventionell odling är hållbar känns inte särskilt seriöst.

 7. LBt

  Det är verkligen illa att ”de som kallar sig skeptiker” och de gröna båda satt sig i den båt där man inte kan framhålla kärnkraft som det ena effektiva sättet att begränsa de globala utsläppen. De sitter där och strilar åt varsitt håll tom oförmögna att synkronisera årtagen.

  Men snart, mycket snart kanske Rossi löser upp denna knut genom att erbjuda oss alla obegränsad, billig och ren kärnkraft. I vilket fall som helst blir det inte vindsnurror som kommer at ge kommande generationer den energi de behöver.

 8. Helge

  Infon tränger delvis ut i landsortspressen, men huvudmedia i stort sett tiger om nackdelarna.

  http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/vindkraftverken-slar-hart-mot-skogsfaglarna

 9. Helge

  #7 LBt

  Tror du missar att energi används för att tjäna pengar och för politisk kontroll. Om en ny billig ren energikälla skulle upptäckas kommer det inte att uppfattas som något positivt av ”eliten” och därmed motarbetas.

  Energi är egentligen billigt, det mesta är skatt eller begränsat med hjälp av politik. ”elitens” nedsabling av fossilt och kärnkraft är egentligen en ganska naturlig handlingslinje. Fossilt har ”hittats” i så stora volymer att det inte längre går att tjäna stora pengar eller göra politik av det. Kärnkraft gen IV kan bli så billig och enkel att massproducera att det ger samma effekter, dvs energi blir lika självklart och billig som rent vatten.

  Tillgång till billig energi skulle lyfta hela världen till välstånd och skapa oberoende länder. Med ”fri energi” handlar det bara om innovation och organisationsförmåga. Det mesta går att ”skapa” av energi. Allt från matproduktion till avsaltning av vatten kan lösas. Hur ska då eliten förbli en elit?

 10. sibbe

  Jag var för tidigt ut igår med mina åsikter kring vindkraft, men här en repris:
  De senaste siffror från Tyskland gällande el från möllor:
  Hur lönsam är vindkraft och kan man ersätta kärnkraftverk såsom många tror att man kan göra,
  och minskar man CO2 emissioner ?
  Kanske man börjar med motfrågorna: hur många vindkraftverk finns i kommersiell drift utan subventioner globalt sett? Jag har inte hittat en enda blad de ca 50000 möllor som finns globalt sett som skulle ha byggts och varit gång utan stora subventioner.
  Nån som opponerar sig, Thomas, kanske LBt ec? Om vi nu lämnar bort den kalla fusionen och koncentrerar oss till dagens verklighet? Fram med fakta!!!
  När det hela tog sin början i Tyskland 2004 så lovade dåvarande tyske miljöminister Trittin att vindenergin inte skulle kosta mera en en glasstrut i månaden. (priset på glassen var 1,00 €). Idag kostar det lite grann mera: ca 355€ för en familj med 4 personer per månad.
  Lite fakta: Tyska elpriset är ca 30 c/Kw/h, inklusive den s.k, förnybara energin 6,24c/. Ovanpå kommer förstås elskatten och mervärdeskatten (Finland har en elpris på dryga 15 cent/Kw/h).
  Kärnkraft, ja det är många som tror att man kan ersätta den med vindmöllor:
  Åter Tyskland, som ju håller på att skrota sina kärnkraftverk som många här hos oss också gärna skulle göra: de i fjolåret kvarvarande 8 KKW levererade 2015 91,50 Tw/h. Kapaciteten av 7,5 kärnkraftverk (en stängdes under stort jubel av sina gröna belackare i december) är 10,9 Gigawatt/h/ per kraftverk, sammanlagt 91,50 Terawatt.
  Kapaciteten av 27147 installerade vindmöllor är sammanlagt 44,95 Gigawatt/h . Alltså 4 ggr mera kapacitet än vad kärnkraften har. MEN: om vi ser vad dessa två olika elproducerande kraftverkstyper ger per år, rättare sagt fjolåret så räcker inte vindkraften till ersätta kärnkraften: Trots 4 ggr större kapacitet så producerade tyska vindkraftverk sammanlagt bara 86 Terawatt i fjol:
  Källa: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Deutschland!
  Med andra ord: 4 månader under ett år alstrar möllorna el.
  Dessutom så kommer el från möllorna oregelbunden.
  Tyskarna betalade i fjol ca 22 miljarder extra för de s.k. förnybara energier. Därtill fick konsumenterna betala extra i fjol 300 miljoner för ersättningar åt möllorna när de har överkapacitet och kopplas bort från nätet. Dessutom ersätter man, eftersom det inte finns några snabba reservkraftverk, ett antal brunkolkraftverk som kopplas in när vinden mojnar, flera miljarder i skattepengar. Dessa ”smutsiga” CO2 alstrande elproducerande kraftverk ser till att det finns el i kontakterna när det behövs. Och dessa kolkraftverk går hela året -ingen reell minskning av CO2 här!
  Men, men, ovanstående ministerium räknar bort CO2 från dessa brunkolkraftverk, för de står ju som garant för minskningen av CO2 som vindkraftverken står för. : Förstår ni? Nej? VW-logik.
  Det kallas för ”Dekarbonisering ”-.!
  Tror bara den statistiken som du själv förfalskar…

 11. Lars Cornell

  Tack för bra artikel och bra kommentarer. Sanningens minut är nu nära.

  Den gröna politiken har medfört att vi byggt vindkraft som inte behövs. Det påverkar självfallet marknaden så att priserna faller, ingen elproduktion är nu lönsam. Solel får 1:10 kr per kWh i subvention i förhållande till kärnkraft, det är nära 500 procent, ändå gnälls det från det hållet. Motsvarande för vindkraft är 24 öre. Till det kommer fem miljarder kronor som vi svenskar måste betala i det spanska solenergibolaget Abengoas konkurs på hissnande 90 miljarder och 1.5 miljarder i Göteborgföretaget Gobigas konkurs. Det är ej hållbar politik.

  I de okunnigas gröna och dyra lekstuga, där vår energiminister Baylan tyvärr befinner sig i dåligt sällskap med Romson, tror man att det går att göra Sverige fossilfritt till år 2050. Vissa optimister säger 2030 men ännu har ingen kunnat tala om hur det skall gå till. Ingen har ens försökt att beräkna kostnader och miljöförstörelse.

  Några optimister försöker göra biobränsle genom att odla sjöpung och skräpfisk, 100 miljoner ton fiskråvara behövs för att täcka Sveriges behov av fordonsbränsle. Det kommer att kosta 100:- per kg färdigt bränsle. Att peka ut vem som skall betala vill självfallet ingen göra.

  Nära 90 % av Sveriges import av fossila bränslen går till transportsektorn således bensin, diesel och fotogen med 80 TWh.
  Med vind- och solel går det inte att driva fordon.
  Batteribilar är inte en möjlig väg eftersom erforderlig mängd litium och neodym vida överstiger kända fyndigheter med skitig utvinning.
  Bioenergi från skog och odlad mark är ej en möjlighet eftersom den inte räcker till.

  Man håller nu på att vakna i och med att man inser att samtliga svenska kärnkraftverk kommer att stängas år 2020 eftersom de ej uppfyller de nya säkerhetskraven på passiv kylning och det inte finns pengar och lönsamhet i att investera. Där står vi då med stängda kärnkraftverk utan att ha något annat fungerande i stället. Tacka Åsa Romson, Maud Olofsson, Lena Ek mfl rödgröna politiker för det.

  Kommer då Baylan och de övriga med svansen mellan benen, Fridolin med sin kolbit och Romson med sina tårar att be om förlåtelse för en katastrofal energipolitik och säga ”förlåt, vi har varit naiva”?

  Hur många år skall det dröja innan de erkänner att mer koldioxid är bra för växtkraften och därför bästa sättet att fånga in solens energi?

 12. Allan Forsling

  Jag säger som jag sagt flera gånger: var bor det flest Mp väljare och flest klimathotstroende journalister? På Södermalm i Stockholm. Klart att det bör få njuta av vindkraft på nära håll- måste finnas platser på Söder för detta. Vem tror att de kommer att tycka att det är bra?

 13. B.Stymer

  Alla utanför riksdagen och några miljösekter kan skriva under på varje ord i Ingemar Nordins artikel.
  Men vindkraftkatastrofen får fortsätta att löpa amok. Vilket hopp om ändring finns när politikers Energikommission bl.a. har en f.d. ordförande i föreningen Svensk Vindkraft som sekreterare.
  Inget naturligtvis. Men för landets och befolkningens överlevnad är det nödvändigt att vindkatastrofen äntligen stoppas. kommentaren modererad

 14. Lennart Bengtsson

  Helge #6

  Kommentarer blir ju alltid ngt kortfattade och ingenting är antingen vitt eller svart. Jag rekommenderar dock ”Den ekologiska drömmen, myter och sanningar om ekologisk odling” (Fri Tanke, Kirchmann et al, 2015) som jag fann mycket läsvärd och informativ.

  Lennart

 15. sibbe

  För ett antal år sedan då alla gröna stigar bara förde framåt, planerades upp till 200 vindkraftsmöllor på Kimitoön, Finlands näst största ö. Den dåvarande regering, med den gröna politikern Niinisto (förre sv. gröna talesperson Wetterstrands äkta make) som miljöminister beslöt att man skulle bygga så många vindkraftverk som ryms på Finlands ytor. Särskilt på böndernas åkrar, en extra ko på ängen som kunde finansieras med extra jordbrukspengar både ur den finska budgeten samt också ur EU kassan. Höga arrendesummor vinkade för ett antal betongklimpar med vingar. Dåvarande jordbruksministern Pekkarinens (från vilkens budget subventionerna skulle betalas) svärson jobbade som en av cheferna åt Taalerintehdas vindkraftbolag. http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013032916780974_uu.shtml (- no comment från min sida…)
  Nu har vi en regering som har tappat bort sitt kassaskåp. Finland med går 10 miljarder € minus per år. Något måste göras: efter fjolårets val stoppade den nya regeringen vindkraftidiotin. Man lade ett tak på sammanlagt 2000 exemplar (varav närmare 200 var ännu obyggda). Pengarna till de obyggda 200 finns kvar i årets budget, och nu slåss vindkraftskramare om subventionerna. Så även Kimitoöns (där jag bor) vindkraftsförening ”Egentliga Finlands Energins” projekt, som med sina 29 vindkvarnar är en av de sista projekten som är kvar i kampen om statspengarna.
  Framförallt medierna tyckte om projektet. Även politikerna:
  ”Delgeneralplanen för vindkraftsparken godkändes av Kimitoöns kommunfullmäktige i december 2014 (det var före valet)
  men flera personer har besvärat sig mot beslutet och utan bygglov kan vindkraftsparken inte ansöka om att ingå i systemet med inmatningspris.”
  Nu måste man veta att det är kommunens byggnadsnämnd som ska godkänna kraftverksplanerna.
  Här protokollet från nämndens möten och motiveringen till avslag:
  12.09. 2014 till vindkraftverkens byggnadslovsansökan skall bifogas en bullerutredning för den valda kraftverkstypen. 22.09.2014 / 26.11.214 / 9.12 2014 / samma sak, bygglovsansökan 01.03. 2016 : till byggnadslovsansökan har inte bifogats bullerutredning gjord med vald kraftverkstyp -för kraftverkstypen är inte vald. Egentliga Finlands Energi vd (Ansgar Hahn – tysk-bördig som jag) till medierna: Vi vill inte säga vilken turbinmodell man vill använda… Byggnadsnämnden avslog (åter) begäran med 6-3 . http://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/01/nordana-lovbole-vindkraftspark-stoter-pa-patrull

  Bångstyriga finnar tycker säkert Ansgar Hahn: Torschlusspanik (rädslan för att komma för sent) eller die Bärenfelle schwimmen davon” ( björnskinnen flyter iväg http://vittfarne.com/joomla/content/view/158/74/lang,se/ ).
  Betydligt enklare gick det till när man byggde flera vindkvarnar i naturparken Taunus i Tyskland, min förra hembygd. Fortsättning följer..

 16. Helge

  Är det någon som kan förklara varför vi satsar så mycket av Sveriges kapital i misslyckade riskfyllda energiverksamheter. Vattenfall och Abengodas (6 miljarder) är bara början.

  Kursen tycks inte resa sig. Kolla ett års utveckling: http://www.bloomberg.com/quote/ABG/P:SM

  http://www.dn.se/ekonomi/lanade-ut-sex-miljarder-till-spanskt-bolag-kan-forlora-allt/

 17. Ingemar Nordin

  Tack för många informativa kommentarer.

  Under 2015/16 har det fladdrat förbi en del nyheter om vindkraftsindustrin som jag tycker signalerar att ett stort skifte är på gång. Se exempelvis:

  http://www.scotsman.com/news/environment/scotland-s-offshore-wind-farms-investment-halved-1-3283585

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-04/wind-farm-investment-plunges-with-power-prices-in-nordic-region

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-26/spain-installed-no-wind-power-for-first-time-since-80s-in-2015

  Investerarna har börjat fatta att det är en förlustaffär även om staten går in och subventionerar. Kul då att veta att den hel del av vår egna pensionspengar satsas på detta genom att AP-fonder avsätter en viss procent på det politiska ”hållbar” energi istället för att maximera avkastningen.

 18. Sigge

  Ingemar Nordin

  Du har lite dålig koll på hur elnätet fungerar.

  Du skrev:
  ”Samtidigt har kostnaderna för ett fungerande elnät och att ha baskraft stående på stand-by ökat dramatiskt.” Det är inte sant.

  I sanningens namn så så är det de stora kärnkraftverken som gör att vi i Skandinavien behöver mycket snabb back-up. Ungefär 800 MW + den största elproduktionsanläggningen effekt som är i drift. När Oskarshamn 3 är i drift som är på 1450 MW måste back-upen vara 2250 MW och är O3 avstängd är det Forsmark 3 som är störst så är det 2000 MW back-upp som behövs. Det behövs också en långsammare back-up och det är den som behövs för vindkraft. Med snabb back-up så menas sekundsnabb där generatorerna måste vara på rullning i rätt frekvens och inkopplade på elnätet. I Skandinavien är det uteslutande vattenturbiner som är snabb back-up. En stor andel vattenturbiner går med med begränsad effekt och kan snabbt öka till full effekt. Den långsammare back-upen kan vara ångturbiner där pannan är uppvärmd så det går snabbt att starta upp, vattenturbiner som står stilla eller gasturbiner som kan starta från kallt på allt från några minuter till en timme beroende på konstruktion och storlek.

  Nu är det inte bara vindkraftens ojämna produktion som gör att det behövs back-up, utan framför allt så behövs det för att konsumtionen varierar mycket. I år var den kallaste dagen 21 januari och då var det hög elkonsumtion men den dag då det var störst elkonsumtion var den 11 januari då det också var väldigt kallt. Anledningen till att elkonsumtionen var högre den 11 januari var att de blåste mer då och värmeförbrukningen i våra bostäder och lokaler är högre när det blåser. Upp till 15% mer energi kan en villa dra om det blåser 10 m/s jämfört med vindstilla vid samma temperatur.

  När det gäller vinkraftens påverkan på elnäten så hade det varit bättre om det varit synkrongeneratorer istället för asynkongeneratorer i vindkraftsverken. Att upp till 20 % av att elenergin kommer från vindkraft klarar våra skandinaviska elnät. Skulle det bli 25 % så behövs det en del investeringar men det är inte orimligt. Det är när andelen vindkraft blir större än 25 % som det blir besvär i elnäten.

 19. Ännu bättre hade det varit om vi öht inte hade behövt justera allt annat kring en starkt subventionerad, tvångskonsumerade vindkraftselproduktion som enbart blir till pga politisk idioti.

  Blevo den till för att den faktiskt tillförde ngt netto, hade inget sådant behövts.

 20. sibbe

  Inte ens i Tyskland är det lika lätt som förr att bygga vindkraftverk – en titt på min f.d. hembygd som ligger i Naturpark Taunus i Tyskland norr om Frankfurt a/Main ( minns ni Ford bilmärket Taunus på 50-60-talet?) : även här planerades flera 100 möllor för ännu ett par år sedan – sen har situationen svängt liksom i resten av världen:
  Oklara förhållanden när kommunen Weilrods borgmästare godkända planerna på vindmöllor: motståndarna fick reda på byggnadslovet när grävmaskiner och betongbilen anlände till byggplatsen: man sade att borgmästaren hade skrivit på kontraktet med vindkraftfirman utan att någon visste om det ( och att det skulle blivit dyrt för kommunen om man drog ut sig ur projektet):
  byggnadslov beviljades av delstaten Hessens Kreis Obertaunus på rekommendation av borgmästaren.
  Men ändå: även här tycks stämningen ha vänt: 7 möllor tillräckligt menar borgmästaren i dag enligt lokaltidningen Usinger Anzeiger:
  „Die Stimmung kippt “, ( situationen kring vindkraft har förändrats) sade borgmästare Bangert och menar ”die Windkraftdebatte.” http://www.taunusreiter.de/Pol_Windraeder.html Hans stol vacklar… och det är kommunalval idag!
  – Förnuftet återvänder?

 21. Ingemar Nordin

  sibbe #20,

  ”– Förnuftet återvänder?”

  Låt oss hoppas att det gör det – mycket snart!

 22. Evert Andersson

  MP ska kritiseras för en verklighetsfrämmande inställning i energipolitiken. Men kom ihåg att störst skada i praktiken har C orsakat. Maud Olofsson och Anna Karin var Hatt taktiskt listiga och ur C-perspektiv framgångsrika och Maud Olofsson är ju fortfarande stolt över det hon ställde till med. Grundproblemet var att två mindre partier, C och MP, i decennier tilläts ha var sitt politiskt block som gisslan och blockerade de något lite vettigare partierna, som behövde deras stöd för att kunna inneha regeringsmakten och därför lät dem hållas. Nu närmar sig vägs ände eller sanningens minut. Må det ske snart innan mer skada hinner ske. Att MP skulle vakna upp är osannolikt. Men C har ju bytt fot i ett antal frågor. Om de gör det även i energifrågan finns ju majoritet i riksdagen för en tillnyktring.

 23. Ingemar Nordin

  Evert A #22,

  Och vi skall heller inte glömma etanolfiaskot som (C) tvingade på oss och som medförde att åtskilliga landsortsmackar fick stänga. (C) och (MP) + de andra partierna som stått som mähän och bara jamsat med. Var finns det för riks- och kommunpolitiker som vågar ta lite ansvar?

 24. Björn

  Sigge [18]; Vi måste skilja på baskraft och intermittent kraft. Kärn- och vattenkraft är baskraft här i Norden. Kärnkraften går stabilt och kontinuerligt med vissa underhållsstopp emellanåt, men dessa är då planerade. Vind- och solkraften är intermittenta vilket betyder att de är helt beroende av vind- respektive sol för sin funktion. Vattenkraften är relativt stabil men är beroende av tillgång på vatten i fördämningarna. Ditt sätt att använda ordet reglerkraft är missbruk av betydelsen i samband med kärnkraft. Reglerkraft är det tillskott som behövs när intermittent kraft varierar mellan 0 och full märkeffekt. Det som baskraften kan behöva ibland är tillskott från en effektreserv, men dessa är till sin natur stabila och inte beroende av väder och vind och därför kan inte den intermittenta kraften ha den funktionen. Som effektreserv kan kol- och oljekraft användas, men om politikerna försöker att utesluta dessa möjligheter, vad har vi då att ta till? Ett modernt samhälle måste ha stabil tillgång på energi och kan därför inte stoppas upp bara för att den ideellt valda intermittenta energin inte räcker till. Att välja bort kärnkraften, är i ljuset av dess förmåga till stabil elförsörjning, ett politiskt intellektuellt haveri.

 25. Lars Cornell

  Evert A #22
  Mycket träffsäker beskrivning av det politiska läget. Minoritetspartierna Mp och C styr vart sitt block och de andra partierna, med undantag för SD, ser på som mähän medan allt går över styr.

 26. Ingemar Nordin

  Lars C #25,

  Sist jag kikade på SDs klimat- och energipolitik så kunde jag inte se någon större skillnad gentemot de andra partierna. Visst finns det enstaka riksdagspolitiker som tycker annorlunda och fattar, men det gör det inom exempelvis KD och M också. ALLA partier (som partier) är mähän.

 27. Håkan Bergman

  En fördel med kärnkraften är att produktionen ligger i dom delar av landet där flest bor, det vore naturligtvis ännu bättre med Barsebäck kvar. Såvitt jag kan minnas var dom värsta elavbrotten just åren innan kärnkraften kom igång. Sommaren 1971 slog åskan ner uppe vid Kilforsen, det mesta söder om Ångermanälven slocknade. Den 19/12 1974 flög Gunnar ”Spökis” Andersson in i en kraftledning i ångetrakten, det mesta söder om Ljungan slocknade. Jag kan inte påminna mig några lika omfattande avbrott efter dessa två.

 28. Sigge

  #24 Björn
  #27 Håkan Bergman

  Det största elavbrottet i Sverige inträffade den 27 december 1983. Då blev hela Sverige söder om Dalälven utan ström och dessutom danska Själland. Det var en frånskiljare i Hamra ställverk utanför Enköping som havererade vilket fick till följd att det blev svängningar i elnätet som gjorde att säkerhetssystemen vid flera av de svenska kärnkraftsrektorerna reagerade med att slå till snabbstopp. Erfarenheten av den driftstörningen gjorde att kärnreaktorernas automatiska säkerhetssystem modifierades, att större ställverk försågs med parallella frånskiljare och att stamnätet förstärktes i närheten av kärnkraftsverken. Jag jobbade på vattenfall i Råcksta då. Det var minst sagt lite stökigt innan elförsörjningen hade byggts upp i hela landet.

  2003 inträffade ett liknande strömavbrott som drabbade Själland, Skåne, Blekinge, Södra Småland och Södra Halland. Det var ett ställverkshaveri i Köpenhamn samtidigt som delar av svenska stamnätet i södra Sverige var avstängt p g a revision. Hade Barsebäck kärnkraftverk varit i drift kanske de svenska delarna klarat sig utan strömavbrott.

  I Stockholm har några elavbrott förekommit de senaste åren för att elnätet har inte hunnit byggas ut i takt med befolkningsökningen.

  Björn. När jag och andra som jobbar eller har jobbat med eldistribution så tittar vi på hur elnätet fungerar och vad som kan hända. Alla kraftkällor har sina för- och nackdelar. Vattenkraften är ur eldistributionssynpunkt bäst för att den är lätt att reglera och inte så stora enheter. Värmekraftverk av olika slag är bra för att de är stabila men har nackdelen att om de är väldigt stora så går det åt mycket snabb back-up. Vindkraftens nackdel känner du väl till, men en fördel är att varje enhet är ganska liten och det slutar inte blåsa samtidigt överallt. Eftersom ungefär hälften av den el som produceras i Skandinavien är från vattenkraft så finns det stora regleringsmöjligheter.

  Det jag skrev i min kommentar #18 ovan är hur mycket vindkraft som är möjligt att installera i det Skandinaviska elnätet utan allt för stora kostnader i elnätsinvesteringar. Det innebär inte att jag tycker man skall bygga så mycket vindkraft, man borde vänta till befintliga kärnreaktorer är utslitna så de inte behöver läggas ned i förtid. Det jag reagerar på är att Ingemar Nordin och många andra påstår att det skulle krävas stora investeringar dels i elnätet och dels för back-up om vindkraften byggs ut ytterligare vilket inte är sant. För några år sedan så dementerade Mikael Odenberg en rapport från KVA om investeringar i elnätet för för vindkraft. Där påstod KVA att i en rapport från Svenska Kraftnät (SVK) så krävdes det investeringar på 73 mdr i svenska stamnätet för att producera 17 TWh vindkraft per år i Sverige. Det stod inte alls så i rapporten från SVK. Förra året så producerade vindkraften 16 TWh och ännu har inga projekt där utbyggnad av vindkraft är en delorsak färdigställts.

 29. Sigge

  Rättelse av mig själv.

  I #28 skrev jag att Barsebäcks kärnkraftverk var ur drift när strömavbrottet 2003 inträffade. Det var inte sant utan reaktor 2 i Barsebäck var i full drift.

 30. Ingemar Nordin

  Sigge #28,

  ”Det jag reagerar på är att Ingemar Nordin och många andra påstår att det skulle krävas stora investeringar dels i elnätet och dels för back-up om vindkraften byggs ut ytterligare vilket inte är sant.”

  Om MP får som de vill (och ingen i regeringsställning säger emot) så skall all kärnkraft avvecklas och all energiproduktion vara ”förnyelsebar” och fossilfri till 2050. Att låtsas som om detta är genomförbart utan stora investeringar i just elnätet är bara orimligt. Det borde du begripa. Redan nu diskuterar man nödvändigheten av ”smarta” elnät. Varför gör man det om det inte behövs?

  Vi kan också titta på Tyskland och de problem de har där för att distribuera elen från sol- och vindkraft. Det är stora investeringar i elnätet som behövs för att genomföra Energiewende.

 31. Ingemar,

  Sigge är signaturen som trodde att en figur som hette Steven McIntyre hade spridit förfalskade Time-omslag som på 70-talat alarmerade om en annalkande istid … Han var väldigt säker på både att dom var falska, och att McIntyre hade förfalskat dem …

  😉

 32. Gunnar Strandell

  Ingemar och Sibbe!
  Det räcker med ekonomi, dvs. förmåga att hushålla med resurser och teknikens möjligheter idag för att bedöma nyttan med vindenergi.

  Att föra fram likadan argumentation som alltid använts mot nya företeelser eller upptäckter och som till stor del bygger på rädsla för det okända tillsammans med samma standardlista på upplevda eller tänkbara ”obehag” leder ingen vart. Möjligen väcker det en och annan uppfinnare som säger sig ha lösningen och vi tvingas läsa LBt:s eller någon annans upphöjelse av denna som ”världens frälsning”.

  Håll kvaliteten uppe och håll fast vid fakta. Redogör för ekonomin och vad ”smart grid” har för praktiska konsekvenser.

 33. Sigge

  #30 Ingemar Nordin

  OK. Det är en stor skillnad på de externa kostnaderna om vindkraften byggs ut till 20-25% eller 40-45% av totala elbehovet i Skandinavien. Att vindkraften kan vara en stor andel i Skandinavien utan större problem beror på att vi har mycket vattenkraft och att elnätet är förstärkt för att klara snabbstopp på ett stort kärnkraftverk på 1500 MW utan att det blir strömavbrott när effektbehovet är som störst.

  Skandinaviens och Baltikums elenergiförsörjning ser i dagsläget ut ungefär så här:
  Vattenkraft 50%
  Kärnkraft 20%
  Fossila bränslen 15%
  Vindkraft 8%
  Biobränslen 7%

 34. OlleBe

  Vilken sammansvärjning av nejsägare till vindkraft. Bilda klubb ”Gubbväldet mot vindkraft”. Grunden i detta med energi och klimat är att den fossila energin måste bort. Lika viktigt är att inte skapa ny energi med hjälp av atomkraft. Ska vi ha ny atomkraft i Sverige så ska den byggas där den mesta energin används. DVS södra Sverige. Sen ska den också laddas med uran och även den bör då brytas där energin används och produceras – dvs södra Sverige. Allt annat måste vara fel. Bara för att vi inte tål att se vindkraftsverk ska vi väl inte utsätta befolkning i andra länder för den misär det är att arbeta med och bo i områden med uranbrytning. Avfallet… ska vi låta det blåsa bort med vinden? Inget land i världen har samma möjligheter till reglerkraft med vattenkraft som Sverige har. Vi har också världsledande utvecklad biobränslebaserad energiproduktion som också men med något längre tröghet än olja kan användas till reglerkraft. Sol vind och vatten tillsammans med biobränsle är det vi ska använda i framtiden. Även inom transportsektorn.

 35. Lars Cornell

  OlleBe är ett exempel på sådana personer som inte klarar av att förstå proportioner.
  Stort – smått, mycket – litet. Därför klarar de inte av att inse konsekvenserna av sin politik,

 36. tty

  OlleBe #34

  All energi är atomkraft, vad du menar är kärnkraft, men att döma av din aversion mot ”gubbar” har du förmodligen gått i den moderna svenska grundskolan så din okunnighet är inte oväntad.

 37. Christopher E

  #34 OlleBe

  Är du ännu en i en lång rad som inte har en aning om vindkraftens negativa på miljön? Eller kanske inte ens har dem i din närhet?

  Hur som helst, angående ditt ”krav” på ett kärnkraft bara ska få använda inhemska resurser, anser du att detsamma ska gälla den av dig dyrkade vindkraften? Det finns inte mycket i en vindsnurra utom möjligen betongfundamentet som inte kommer från gruvor och oljekällor utomlands… och misären som du utsätter befolkningen runt neodymiumutvinningen för, räknas inte den?

  http://www.bbc.com/future/story/20150402-the-worst-place-on-earth

 38. Mats G

  ” Att välja bort kärnkraften” – ”ett politiskt intellektuellt haveri.”

  alt ett politisk och intellektuellt haveri.

  Bygg Gen 4 NU!

  Energiförsörjningen tryggad i generationer.
  Kärnavfallet blir hanterligt under överskådlig tid.
  Nuvarande kärnavfall kan användas som bränsle – ingen uranbrytning behövs.

  Har man någon uns av rationalitet, logik och sunt förnuft kvar i kroppen är det ingen tvekan.

 39. Olle Be

  Grunden i detta med energi och klimat är att den fossila energin måste bort

  Om du börjar med en felaktig premiss.

  Detta är nog världens vanligaste ’argumentationsfel’. Alltså att ens ’resonemang’ baseras på ngt som inte stämmer. Och att allt man sedan tror logiskt följer av ens grundpremisser därefter (och därför) också blir lika felaktigt.

 40. RG

  Det är konstigt att samma människor och organisationer som tror mest på koldioxiden som en stor bov i klimatfrågan så högljutt förespråkar vindkraft i stället för kärnkraft. Men som vanligt har väl dessa personer inte tagit rätt på fakta utan förlitar sig på så kallade ”miljövänner” och andra alarmister.
  Enligt vattenfalls seriöst gjorda livscykelanalyser så SLÄPPER VINDKRAFTEN UT TRE GÅNGER SÅ MYCKET VÄXTHUSGASER per kilowattimme än vad kärnkraften gör. Detta tillsammans med alla andra miljö och elförsörjningsproblem med vindkraft så är det ju konstigt att så många har gått på vindkraftsbluffen som ett bra och miljövänligt alternativ…
  Dessutom så kommer vi i ett Sverige med mindre kärnkraft och mera vindkraft behöva köra med andra sämre kraftkällor som naturgas, torv, kol olja och gasturbiner för att klara vissa dagar när det är kallt och det ej blåser. Redan i dag med kärnkraftverket O2 avstängt behöver vi till och med köra Gasturbinerna (som är det sämsta alternativet vad gäller växthusgaser) i bland för att klara produktionen av el och den ger över 250 gånger högre utsläpp av växthusgaser än kärnkraften!
  Nej slopa straffskatten på kärnkraft så att OKG kan starta om O2 och slopa genast subventionerna till vindkraften så att vi kan fortsätta att producera miljövänlig kärnkraftsel i vårt land!

 41. RG

  Länk till vattenfalls livscykelanalys http://www.vattenfall.com/en/file/Livscykelanalys_-_Vattenfalls_elproduktion_i_Norden_11336961.pdf