Verkliga hot: Asteroidfaran

meteornedfall

Medan världens klimatalarmister chockeras av NASAs pressmeddelande att 2014 med 38 % sannolikhet blev två hundradels grader varmare än något annat år på senare tid, så kan man undra hur det ser ut med verkliga hot från rymden som NASA borde hålla reda på. T.ex. hoten från stora asteroider som löper risk att faktiskt kollidera med Jorden.

Men den typen av hot hör uppenbarligen inte till de högprioriterade områdena inom NASA. Efter att bevakningen av stora meteorer och asteroider legat helt nere under ett år pga medelsbrist beslöt man ändå att köra igång sitt program Near-Earth Object Wide-field Survey Explorer (NEOWISE) igen. Under december 2013 och år 2014 hittade man inte mindre än 8 st helt nya objekt som kan komma farligt nära oss och som är tillräckligt stora för att åstadkomma förödande skada. (Man känner redan till över 4 700 jordnära asteroider.)

De upptäckta nya objekten är mellan 130 och 300 meter stora. Som jämförelse kan vi ta meteoren som exploderade över Ryssland 2013. Den var som tur var bara 20 m, men åstadkom ändå en ansenlig skada. Energin i explosionen motsvarade en 500-kilotons bomb. En 300 meter stor meteor skulle då motsvara en 1,6-Gigatons bomb. Sannolikheten för en jordträff är liten, men knappast helt negligerbar med tanke på att föremål av den storleken (och mycket större) faktiskt har träffat jorden många gånger. Om en sådan träffar en storstad vore det en megakatastrof. Likaså om den hamnar i havet och skapar en Tsunami.

NASA är visserligen inte den enda organisationen som avsöker himlavalvet efter meteorer och asteroider. Men att intresset inte är större förvånar något med tanke på att det ju här, till skillnad från klimathotet, handlar om riktiga hot.

Ingemar Nordin

Källor: WUWT, NEOWISE, WIKIPEDIA .

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Arne

  Är väl inte så konstigt, vem ska man beskatta för att en eventuell himlakropp är på väg mot oss?
  Man kan inte heller tvinga till ändra beteende för att undvika och det är ju där själva kärnan är för alla dessa hetsare nämligen viljan att tvinga på sitt egna levnadssätt på alla andra.

 2. Johan M

  ”Men att intresset inte är större förvånar något med tanke på att det ju här, till skillnad från klimathotet, handlar om riktiga hot.”

  Klimathotet drivs nog av flera faktorer 1/ alla drabbas 2/ jag kan rädda världen genom att hjälpa till 3/ man kan vinna röster genom att verka handlingskraftig 4/ man kan motivera vilka skatter eller kostnader som helst. Meteorhotet har inte mycket att komma med 1/ den trillar nog ner någon annanstans 2/ jag kan inte göra så mycket åt det 3/ antalet röster högst begränsat 4/ hur mycket kostade en rymdkanon sa du?

  Så ”kometen kommer” kan nog vara hur sant som helst men det är ingen som tjänar på att driva frågan. Den kommer nog att ta oss på sängen den dag det smäller – ironiskt med tanke på att det kanske är det mest förutsägbara (i alla fall att det kommer att hända)

 3. Ingvar

  Jo men det är ju självklart. Det går inte att skylla asteroidfaran på människors beteende och därmed inte heller att skuldbelägga mänskligt beteende. Därmed faller ju grunden för att skapa en global regering i kommunistisk anda.

 4. Glasklar

  Den viktigaste anledningen att söka efter asteroider är att det är den enda naturkatastrof som vi KAN avvärja med tillräcklig förvarning. Det kan vi inte med jordskalv, tsunamis, vulkanutbrott, taifuner.

 5. Thomas P

  Arne #1 ”Är väl inte så konstigt, vem ska man beskatta för att en eventuell himlakropp är på väg mot oss?”

  Det är klart vi skall införa en speciell asteroidskatt som skall gå till att bygga ut ett massivt försvar mot den minimala risken att vi skall träffas av en större asteroid. Finns massor av pengar att dra in för rymdindustrin om alarmisterna lyckas skrämma oss.

  Det första av de där ”farliga” objekten man hittade som Ingemar drar upp, YP139, har potential att komma nästan lika nära jorden som månen någon gång om mer än 100 år. Detta anses vara en så stor risk att man skall hålla den under extra uppsikt.
  http://www.nasa.gov/jpl/neowise/asteroid-pia17829/#.VNd7Ui4RSUk
  ”While asteroid 2013 YP139 orbits the sun in an elliptical orbit nearly in the plane of our solar system and is classified as a potentially hazardous asteroid, it is not likely to approach within Earth’s vicinity anytime over the next 100 years. However, the asteroid’s future motion can bring it within about 300,000 miles (490,000 kilometers) of Earth’s orbit, so its long-term motion will be closely monitored.”

  Risken är för all del inte noll, och det är en bra idé att spana av himlen efter potentiellt farliga objekt för säkerhets skull, men att som Ingemar insinuerar att risken skulle vara större än för allvarliga problem från AGW är absurt. Även de som tror AGW inte är farligt borde ha viss respekt för möjligheten att de kan ha fel.

 6. Thomas P #5 ”Även de som tror AGW inte är farligt borde ha viss respekt för möjligheten att de kan ha fel.” En liten försynt undran bara, är inte det omvända också möjligt? 😉

 7. Thomas P

  Nostradamus #6 ”En liten försynt undran bara, är inte det omvända också möjligt? ;)”

  Du menar att jag har fel och att AGW inte är farligt? Visst, den möjligheten finns som jag påpekat många gånger här, men när det gäller riskbedömning kan man inte ägna sig åt önsketänkande utan måste ta hänsyn till alla möjligheter.

 8. Daniel Wiklund

  Det är ju helt uteslutet att oraklet Thomas P kan ha fel. Men han missar aldrig ett tillfälle att påpeka eventuella fel här på bloggen. Ordet respekt ska du nog vara försiktig med att använda Thomas P. Det du håller på med här på bloggen är allt annat än respektfullt.

 9. Ingemar Nordin

  Thomas P #5,

  Du lever i villfarelsen av att det finns en vetenskaplig grund för klimatalarmismen. Men alla sådana hypoteser är falsifierade, så då är det irrationellt att tro att vi kommer att råka ut för en sådan katastrof. Det handlar snarast om vidskeplighet.Däremot finns det vetenskapliga belägg för att 1) Jorden har träffats av asteroider och meteorer som orsakat enorma katastrofer. Och 2) om de inträffar inom säg 100 år så är skadorna på mänskligheten enorm.

  Det är inte rationellt att sila mygg men svälja kameler.

 10. Ulrik

  Jag blir inte förvånad om Åsa Romson och Gustav Fridolin kommer med någon lösning. Man kan ju t ex införa en kometskatt.

 11. Thomas P

  Ingemar #9 Ta och ge dig ut i verkligheten istället för att leva enbart på ”skeptiska” bloggar. Då skall du finna att AGW inte på något sätt är falsifierat.

  ”Det är inte rationellt att sila mygg men svälja kameler.”

  Nej, det var precis det som var min poäng.

 12. Ingemar Nordin

  Thomas P #11,

  Jag vet att vetenskapliga argument inte kan övertyga dig. Du är en troende.

 13. Guy

  Thomas P, om man jämför riskbedömningen mellan en kollision och AGW så tror jag att en mycket viktig bedömningspunkt är tidsperspektivet. För en fastställd AGW ger tidsperspektivet tid till anpassning och åtgärder på lång sikt. För en kollision är tidsperspektivet vad som helst mellan några veckor och några år plus att möjligheten till motåtgärder är obefintlig Hollywood-filmer och önsketänkande till trots.

  Den viktigaste delen i en riskbedömning är kostnaden. Det enda AGW hittils har åstadkommit är just kostnader. Jag vet inte vad NASAs kostnad för spaningen är, men den var ju i stå en tid alltså ingen kostnad alls trots risken.

 14. Johan M

  ”Även de som tror AGW inte är farligt borde ha viss respekt för möjligheten att de kan ha fel.”

  Så vart skall vi lägga pengarna, på att bekämpa malaria eller att försöka avvärja ett hot som vi har avfärdat som en religiös villfarelse? Man kan ha respekt för att man har fel men innan man bränner miljarder på det, resurser som vi vet skulle kunna användas för att avhjälpa riktiga problem, så skall nog tveksamheten vara lite större än i klimathotet (det skulle till exempel kunna vara ett hot vilket en varmare värld inte är 🙂

 15. Kenneth Mikaelsson

  Det verkliga hotet är att papp skallar som TP och resten av de retarded liberals underblåser en lögn som är så stor att hälften var tillräcklig….

  https://www.youtube.com/watch?v=MARk49q5FFY

 16. Ingemar Nordin

  Än så länge verkar planerna på hur man skall undvika en asteroidkatastrof befinna sig på det rent spekulativa planet. Men ju längre tid vi har för planering desto bättre, dvs det är bättre ju tidigare ett asteroidhot kan upptäckas, dvs ju större de är desto bättre chans att undvika en katastrof. Små objekt på 100 till 300 meter ger nog tyvärr väldigt liten förvarning. Här är några länkar:

  http://science.howstuffworks.com/asteroid-nuclear-bomb1.htm
  http://en.wikipedia.org/wiki/Asteroid_impact_avoidance

 17. Thomas har aldrig gått i närheten av någon som helst relevant bedömning av risker, konstnader, konsekvenser, alternativa handlingsstrategier, eller gjort någon inbördes värdering av olika saker som står emot varandra. Aldrig! Och inte heller någon annan av alla dessa klimathysteriker! Det kommer inte att ske heller: I det ögonblicket dom måste lägga korten på bordet och visa vad de faktiskt vill ’åstadkomma’ och med vilka genomförbara metoder … i samma ögomnblicket säger det … Poff!

  Och inget är kvar av deras hjärtebarn klimatkatastofen.

  Nej, de som skränar mest och högst är just de som inget hellre vill än att förstöra resurser på meningslösheter .. Och gärna vålla andra människor och verksamheter extra besvär med absolut noll reell uppsida. Det är samma missunsamma typer som infesterat politiken sedan länge …

 18. Thomas P

  Ingemar #12 Du talar om vetenskapliga argument. Tidigare kom du med det starka påståendet att AGW var falsifierat. Får vi se dig komma med några vetenskapliga argument för detta. Själv tycker jag nämligen att inlägg vanligen handlar om Climategate och liknande helt ovetenskapliga frågor när du inte går ut och gör reklam för pseudovetenskapliga bloggar som hockeyschtick.

  I vilket fall som helst gör du klart att du är förnekare, inte skeptiker. Du är inte skeptisk till att AGW är ett hot, du förnekar helt möjligheten. Detta är något som en del andra på din sida insett och de kallar sig numera själva förnekare.

  Johan M #14 ”Så vart skall vi lägga pengarna, på att bekämpa malaria eller att försöka avvärja ett hot som vi har avfärdat som en religiös villfarelse? ”

  I den här tråden handlar det dock om risken för att himlen skall falla ned över våra huvuden. Den som vill satsa på ett konkret problem som malaria har jag lättare att förstå, men tanken att man skall sortera problem och sen bara satsa på det som kommer överst på listan och ignorera alla andra håller inte som jag ser det. Vi har många problem som vi får ta itu med parallellt. Dessutom finns ingen uppenbar motsatsställning. vi kan t ex finansiera denna kamp mot malarian med en höjd skatt på fossilbränslen. Någonstans måste ju pengarna tas.

 19. Tomas P #7 Du påminner mig lite om Sheldon Cooper i Big Bang Teori, han har också svårt med ironi 😉

 20. ”tanken att man skall sortera problem och sen bara satsa på det som kommer överst på listan och ignorera alla andra håller inte som jag ser det”

  Men är det inte just det CAGW-hysterikerna gjort under över ett decennium nu? Alltså skrikit att CAGW är viktigare än allt annat kräver … ja precis vad som helst, inklusive hjärntvätt av små barn, åtal för ’brott mot mänskligheten’ om man håller fast vid den vetenskapliga metoden, deportering och omskolningsläger, och förstås att demokratin suspenderas?

  Jag tror sista meningen är långt närmare pudelns kärna:

  Någonstans måste ju pengarna tas

  För visst handlar det om att ’ta pengar’ (och makt förstås) och väldigt lite annat. Värnandet om fattiga eller malariadrabbade är bara tomt poserande.

  Thomas har här aktivt argumenterat för att det rent politiska hindret mot effektivare malariabekämning visst är värt priset med miliontals (onödigt) döda … utan mest försökt pruta på den siffran lite.

 21. Daniel Wiklund

  Det är uppenbart att du Thomas P har Erika Bjerström som inspiratör. Så mycket ovetenskapligt trams som du kommer med. Och det är ju ditt syfte här på bloggen att trolla bort dom viktiga frågorna, och det är tråkighetsstämpel på allt du kommer med. Och det verkar så, att ju mer stryk du får, ju mer skriver du.

 22. Bengt Abelsson

  Vi kanske närmar oss pudelsn kärna: Varje verksamhet har sina risker, kostnader och intäkter.
  Att kraftigt (50-80%) globalt minska fossilförbränning skulle medföra ett helt annorlunda samhälle.
  Exemplet Tyskland visar att vind- och solkraft är odugliga som ersättning för fossil energi.
  Primum non nocere säger läkarna – borde även gälla fler.
  ( Det betyder ”Framför allt, skada inte”)

 23. Thomas P

  Jonas N #20 ”Värnandet om fattiga eller malariadrabbade är bara tomt poserande. ”

  Det är inte ofta det händer, men här kom du faktiskt med ett sant ord. Talet om att man borde satsa på malaria- eller fattigdomsbekämpning istället för AGW är just tomt poserande. Det handlar inte om att man verkligen vill satsa mer på malariabekämpning, vore det på tapeten skulle man ha en bra ursäkt varför det inte är bra det heller, utan att slippa åtgärder mot AGW.

 24. Sören Pettersson

  En läsvärd artikel i dagens nummer av Telegraph. Något liknande får man leta efter i den svenska pressen.

  http://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/globalwarming/11395516/The-fiddling-with-temperature-data-is-the-biggest-science-scandal-ever.html

 25. Ingemar Nordin

  Thomas P #18,
  ”I vilket fall som helst gör du klart att du är förnekare”

  Du har redan förlorat den här debatten genom Goodwins lag. Du kallar mig indirekt för nazist.

  Sorry. jag diskuterar inte vidare under sådana premisser. Om du är intresserad av vad vetenskapen säger om CAGW, dvs alla de alarmistiska katastrofteorier som din sida är så förtjusta i att framföra, så föreslår jag att du följer den här bloggen ett tag framöver, och även läser den vetenskapliga litteratur som vi återger …

 26. Daniel Wiklund

  Det är ju bra för dig Thomas P att du kan trösta dig med Erika B-s rapporter om den globala uppvärmningen när du lessnar på allt ”ovetenskapligt svammel” som du måste (fast det är frivilligt) stå ut med här på bloggen.

 27. Guy

  ”Någonstans måste ju pengarna tas.”

  Man kunde ju använda vindkraftsubventionerna 🙂 och få två flugor i en smäll.

 28. Thomas P

  Bengt #21 Vad Tyskland visar är framförallt att det är dumt att stänga av kärnkraft och köra vidare med kolkraft och tro att man gör en insats för miljön. Inte för att kärnkraft är perfekt, men man får prioritera miljöproblemen. Att Tyskland satsat på vind- och solkraft är i sig bra. Tyskland har råd att gå före och man måste upp i volymproduktion för att få ned priserna. Däremot har det möjligen gått lite väl fort så att det är oklart hur väl man hinner med att lära sig hur man driver ett elnät med så stor andel alternativa källor.

 29. Totalt skitsnack Thomas #23, och oförskämt dessutom. Men rena lögner är ju vad CAGW-anhängarna numera behöver ta till … Patetiskt!

 30. tty

  Guy #13

  ”För en kollision är tidsperspektivet vad som helst mellan några veckor och några år plus att möjligheten till motåtgärder är obefintlig Hollywood-filmer och önsketänkande till trots.”

  Det är normalt inga problem att beräkna en asteroidbana med hög precision ett par århundraden framåt i tiden. I stort sett det enda undantaget är när en asteroid någon gång i framtiden kommer att passera mycket nära en annan kropp, då kan små lägesavvikelser ge stora skillnader i den nya banan. Men även då är det möjligt att långt i förväg förutse var de osäkra punkterna är och om resultatet kan bli en potentiellt farlig banförändring.
  Och att förändra banan för en asteroid är i princip möjligt på åtminstone två olika sätt med existerande teknik. Det skulle bli dyrt, men inte tillnärmelsevis så dyrt som ”klimatpolitik”.

 31. Guy

  tty #30

  Med det korta tidsperspektivet tänkte jag på den minimala möjligheten av en kollision mellan asterioider som kunde ändra banan oväntat. Antalet asterioider gör det ganska svårt att hålla reda på alla, eller?

 32. Ingemar N, låt inte Thomas P trissa upp dig. Han har återigen en dålig dag, och har visat detta flera ggr redan. Det är bättre att man påpekar alla luckor i hans ihåliga tro och försök att skrämma fram lite CAGW-tro … Ju mer han får hålla på och pratar när han replikerar med reptilhjärnan desto tydligare blir det ju,

  Här senast förordar han ju öppet totalt slöseri på sol & vind i Tyskland, ’för att de har ju råd med det’ …

  Tex. bara någon minut tidigare hävdade han om att det tomma poserandet om ’att värna om dem det är synd om’ inte alls sker av sådana som han, utan av dem som inte förordar meningslöst idiotslöseri och ’klimatpoliti’ ..

  Hål i huvudet skulle jag då säga om så uppenbart falsk skenhelighet

 33. Åke S

  För mig är det obegripligt att ni befattar er med trollet Thomas P. Låt honom pladdra, men besvara inte så kanske han tröttnar inom något år.

 34. Åke S, ju mer Thomas P får komma med sina försök, desto snabbare och lättare ser övriga vad det sk ’klimathotet’ egentligen handlar om …

 35. Thomas P

  Guy #31 Du behöver inte hålla ordning på alla asteroider, bara de som har en bana som korsar jordens och även om arbetet är långtifrån klart börjar vi få ganska bra koll på dem. Som tty konstaterar verkar tekniken att rucka en aning på bana på en asteroid man ser kan komma att träffa jorden om något decennium inte omöjlig även om vi aldrig provat så det finns gott om möjlighet för överraskningar.

  Den risk som däremot alltid återstår är den från kometer. En komet som kommer in från yttre solsystemet för första gången går inte att detektera med någon större framförhållning och har dessutom mycket högre hastighet än en asteroid. Att de sen tenderar att vara lösa ”snöbollar” gör det inte lättare att avlänka en som man upptäcker med kort varsel.

 36. Bengt Abelsson

  # 28
  När det är vindstilla på natten ger vind och sol 0%. (Utom i Spanien).
  Det Tyska bottenrekordet är 0,14% produktion av installerad vindeffekt.
  Svenska kraftnät räknar med att vind ska kunna ge 6% av installerad effekt när de tittar på effektbalansen, vilket förefaller optimistiskt.
  Vill man ha en under alla omständigheter tillgänglig effekt om 1000 MW krävs då 1000/0,06 = 16000 MW vind. När det då råkar blåsa mycket överallt blir det, som i Tyskland, negativa elpriser. Detta är fundamentalt och kan inte lösas med ”smarta” elnät.
  Jag tolkar dig så att du hellre ser kärnkraft än koleldade?

 37. Kenneth Mikaelsson

  Kommer snart.. väldigt snart bli allmän jakt på sådana som TP..

  http://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/globalwarming/11395516/The-fiddling-with-temperature-data-is-the-biggest-science-scandal-ever.html

 38. Guy

  Thomas P #35, du har rätt till 99% men det är inte detsamma som 100%. Jag oroade mig inte för dom med kända banor. Endast om dom börjar kollidera sinsemellan. Du hade inte koll på alla, sa’du. Du hämtade in tanken på en komet. Den kan faktiskt också kollidera/ påverka en asteroid. Fortfarande är det tidsperspektivet som är bekymret.

  En sak till. Vi vet att en kollision kommer att hända. Vi vet bara inte när. Till skillnad från AGW som vi inte ens vet om det händer.

 39. Kenneth Mikaelsson

  Som sagt kan vi inte ta d*d på AGW myten så vi kan koncentrera oss på de verkliga farorna ..
  Sjukdomar fattigdom tillväxt brist på mat och när vi har de basala fixat ta itu med saker som himlakroppar vulkaner tsunamis .. fast det som måste göras först är nog att läxa upp lite politiker och köldra de versta avarterna av dessa..

  http://www.breitbart.com/london/2015/02/07/breathtaking-adjustments-to-arctic-temperature-record-is-there-any-global-warming-we-can-trust/

 40. tolou

  En alarmists värsta farhågor kring klimathotet:
  1. Att skämmas inför kommande generationer för handlingsförlamning.
  2. Klimatrelaterade katastrofer och extremväder ökar lavinartat.
  3. Torka och missväxt gör att det uppstår utbredd matbrist.
  4. Världsekonomin fastnar i en ond nedåtgående spiral.
  5. Man blir av med sin sysselsättning och levebröd.

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/01/31/oppen-trad-71/#comment-395310

  Riskbedömning.
  1. Mest en form av upplevd oro utan verklighetsanknytning.
  2. Extremväder verkar snarare minska än öka. Obefogat.
  3. Koldioxiden gynnar växlighet och öknarna minskar. Missriktat.
  4. Bottnar i neo-malthusiansk oro att naturresurserna kan ta slut.
  5. Ja, risk för svårigheter att sadla om ifall alarmisterna har fel.

 41. tty

  Guy #31

  Tidigare hände det ofta att man ”tappade bort” asteroider, men knappast nu längre. Med moderna teleskop och datorer är det relativt lätt att hålla reda även på tiotusentals asteroider, och dessutom är det en rätt liten del av dem som korsar jordbanan och som alltså är potentiella risker.
  Det händer förvisso att asteroider kolliderar då och då även om det inte händer ofta. Den s k ”L-chondrite body” splittrades vid en kollision för ca 470 miljoner år sedan och fragmenten utgör fortfarande ungefär en tredjedel av alla meteoriter som faller ned på Jorden, medan de större fragmenten troligen är den s k Flora-familjen av asteroider.

  ThomasP #35 har rätt i att det är kometer som är det stora problemet ur upptäckts- och förvarningssynpunkt. ”Nya” kometer som inte har observerats tidigare brukar sällan upptäckas mer än något år innan de är framme i de inre delarna av solsystemet.

 42. Slabadang

  Totalt OT … men …. media ljuger och manipulerar i större utsträckning än vad vi tror? !

  Bla CNN kablade ut bilder på två japaner tillfångatagna av ISIS .. men det är något mycket märkligt med denna vad som skall se ut att vara ISIS – film . Titta noga på originalet och den analys som gjorts av filmsnutten därefter. Man får vara på sin yttersta vakt tydligen även i inslag som jag trodde var lågoddsare till att vara fejk. Vem som fejkat propagandan står väl skriviet i stjärnorna tills vidare. Syrienkonflikten samt Rysskonflikten är nu två stekheta områden för propaganda och lögner.

  https://www.youtube.com/watch?v=JuurE0lgKHY

 43. Tveksamt Slabadang, kolla in detaljerna här

 44. Slabadang

  Bra Jonas N!

  Jag pudlar direkt ! Nätet har återigen visat sin förmåga att ge oss de olika analyserna och slutsatserna i olika ämnen. När argumenten får tävla med varandra så vinner de starkaste. En viktig kvalitativ process ingen får tillåtas fuska med eller utdela handikapp i.

 45. Thomas P

  Guy #38 ”. Endast om dom börjar kollidera sinsemellan. ”

  Asteroider är små och risken att de skall kollidera är extremt liten och än mindre är risken att något av fragmenten skall få en bana som är på väg mot jorden. Någonstans måste man faktiskt säga att en risk är så liten att man inte behöver oroa sig för den.

  ”En sak till. Vi vet att en kollision kommer att hända. Vi vet bara inte när. Till skillnad från AGW som vi inte ens vet om det händer.”

  Nej, vi vet inte att en kollision med någon större kropp kommer inträffa. Statistiskt är det troligt, men inte säkert. Eftersom kriteriet för ”bevis” här tycks vara att det inträffat förut så har vi uppenbarligen inga ”bevis” för att AGW kommer inträffa eftersom det är en unik situation utan historiskt prejudikat.

  Ingemar vart sen väldigt tyst när jag bad honom komma med vetenskapliga argument för att AGW skulle vara falsifierat. Hans #12 är visst ungefär så långt han kan komma i frågan om sakliga argument, som Daniel Wiklund ungefär.

 46. Guy

  Thomas P #45

  I det här fallet är vi överens om mycket. ”Secondary collisions” händer då och då. Så länge det är fråga om små fragment har det knappast någon betydelse. Du vrider till det en aning när du tolkar mitt påstående med tillägget ”större” kropp.

  Statistiskt sett tycker jag det är mer än troligt att vi träffas av en ”större” kropp. Vad man skall kalla för ”större” kropp vet jag inte, men om vi tiodubblar den senaste i Ryssland så är vi uppe i 200m diameter ungefär. I vissa fall kan den väl inte ens kallas stor. Verkningarna/kostnaderna för en sådan smäll, beroende på träffpunkten, kan vara enorma.

 47. Daniel Wiklund

  Tänk om du kunde vara tyst också Thomas P. Kan du svara på frågan, du undviker den hela tiden. Varför är du här på bloggen, som du egentligen föraktar. Du har kanske drabbats av självförakt.

 48. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Den i Ryssland kände vi ju till flera år i förväg. I rest my case.

 49. Bengt Abelsson

  #47 DW
  Vi har uppfattat vad du tycker. Jag har en annan uppfattning.
  Confirmation bias drabbar oss alla – att bara höra det man gillar blir lätt fel.

 50. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  … och även här handlar det väl inte bara om storleken. 😈
  vinkel och inte minst hastighet påverkar hur explosiv klimax blir.
  (för det är väl inte så att alla meteoriter och kometer är likvärdiga i hastighet?)
  Låt säga att den i Ryssland varit dubbel så stor och haft dubbla hastigheten (rimligt/orimligt) och kommit mer rakt på? Jag är inte precis up-to-date på fysik, men i ett sådant fall skulle vi väl förutom den fördubblade massan också få någon ”kvadraten på hastigheten” effekt?
  Skulle den ha upptäckts tidigare (högre massa)? Högre hastighet hade ju odiskutabelt inneburit mindre reaktionstid om den upptäckts.

 51. Olav Gjelten

  Bara folk med extremt kort perspektiv ignorerar faran med meteorer och asteroider.
  Med klimathotsfolket är det samma sak, de saknar historia. Därför är de extremt överrepresenterade av tonåringar.

 52. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #42 #44 Slabadang, #43 Jonas N
  För ju tankarna till skuggorna som ofta framhålls som bevis för att månlandningen skulle ha varit fejkad. Förklaringarna jag sett tidigare har handlat om topografin gör att skuggorna blir konvergenta eller divergenta. Det här var ju ett nytt verktyg i den lådan.

  Men, även om just det här med skuggorna i klippet blivit debunkat, så tycker jag nog ändå att det pekar på något mycket viktigt. Hur sjutton vet vi verkligen vem avsändaren är? Det skulle ju precis lika gärna kunna vara CIA som IS. Det finns väl knappast något som rent logiskt skulle hindra CIA från att producera en sådan film? Så, vad mig anbelangar, frågan är inte om vi matas med fabricerade nyheter, utan i hur stor utsträckning, och vilka blåsningar vi redan gått på.

 53. Christopher E

  #48 dolf

  ”Den i Ryssland kände vi ju till flera år i förväg.”

  Nej, det gjorde man inte. Den var en total överraskning. Det som förvirrar är att en asteroid man hade koll på passerade nära jorden samma dag (riktigt nära, bara drygt 4 jorddiametrar bort!). Men denna kända asteroid har absolut ingenting med den i Ryssland att göra. De kom från helt olika håll. En fullständigt extrem tillfällighet som ingen skulle tro på om det inte hänt.

 54. Guy

  Sök upp Tage Danielsson och sannolikhet. Den är jättebra. Något för kvantmekaniker och statistiker att fundera på. 🙂

 55. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #53 Christopher E
  Jag var ironisk. Trodde det framgick. Jag menar alltså på att just faktumet att den kom som en överraskning är bevis nog för att vi inte har så bra koll på meteorer, astroider och kometer som vi kanske skulle behöva.

 56. Thomas P

  dolf #55 Ju mindre de är desto svårare är de att upptäcka i förväg, så ta inte den där ryska smällen som bevis för att vi inte skulle upptäcka en större kropp.

 57. Daniel Wiklund

  Då kanske du Bengt A kan svara på frågan som Thomas P inte svara på. Varför han är den flitigaste på en blogg som han föraktar? Men det är ju bra för Thomas P att han har dom som uppskattar hans närvaro här på bloggen, vem vet kanske Erika Bjerström finns här under anonym flagg, i så fall har Thomas P en till beundrare där. Vill jag läsa mer om sånt Thomas P skriver om här är det ju bara att följa den officiella klimatrapporteringen.

 58. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #56 Thomas P
  Det är väl minst sagt självklart. Vill du insinuera att jag är korkad?
  Vi missade den i Ryssland, så hur stor skall den vara för att vi verkligen inte skall missa den? Om den måste vara 1km+ i diameter för att den inte skall missas har vi definitivt inte ribban på rätt nivå.
  Var går gränsen för att vi inte skall bry oss om ifall vi missar dem?

 59. Thomas P

  dolf #58 Stora delar av världen är hav och ödemark. Tunguska var mycket större än den senaste ryska explosionen, mer än 10 megaton uppskattar man, men gav ändå begränsade skador, och i havet uppstår inga problem om den inte är långt större än så så att den genererar en tsunami. I själva verket kommer större delen av de förväntade skadorna från ett potentiellt asteroid- eller kometnedslag inte från själv explosionen utan från den nedkylning som de stora mängder partiklar som kastas upp förväntas ge upphov till. De av er som tror på en mycket lägre klimatkänslighet än klimatforskarna kan därför också vara mycket mindre oroliga för den här risken.

  ”Var går gränsen för att vi inte skall bry oss om ifall vi missar dem?”

  Jag säger inte att det är fel att leta, bara att det är en extremt liten risk det handlar om och att det är löjligt att oroa sig frö denna lilla risk och samtidigt ignorera den mycket större risken för AGW. Man får vara lite konsekvent. Ingemar påstår sig visserligen falsifierat möjligheten för allvarliga följder av AGW, men tills han besvärar sig med att förklara hur han gjort detta så tror jag vi kan strunta i honom.

 60. Mats G

  När klimathotet inte funkar längre så har meteorithotet potential. Mitt tips är nog att det är UFO-hotet som står näst i tur.

 61. Håkan Bergman

  Jag tror att planeten kommer att slukas av en enorm muterad interstellär get, vi måste genast bygga ett stort rymdskepp som kan föra alla viktiga personer, som t.ex. klimathandläggare och genusforskare, i säkerhet.

 62. Ingemar Nordin

  Att tro på de alarmistiska prognoserna idag tillhör det rent vidskepliga, likställd med tron på vättar och häxor.

  Att räkna med att Jorden kan träffas av en asteroid är däremot inte fel, även om sannolikheten att det kommer att inträffa under de närmaste åren är mycket liten. För det första vet vi med säkerhet att det inträffar då och då. För det andra kan vi skaffa kunskap och även den teknologiska möjligheten att undvika en katastrof. Men jag håller med om att det kanske ändå inte tillhör den högsta prioriteten just nu. Vi kan förmodligen rädda fler liv genom förebyggande av naturliga extremväder, krig och pandemier.

 63. Thomas P

  Ingemar #62 ”Vi kan förmodligen rädda fler liv genom förebyggande av naturliga extremväder, krig och pandemier.”

  Peter Stilbs skrev nyss ”– jag tror man snarare borde fundera över ”åtgärder” mot dem som vill genomdriva olika former av ”geo-engineering” av klimatet. ” och så kommer Ingemar Nordin och föreslår just sådan, för det är ju vad ” förebyggande av naturliga extremväder” innebär.

  ”Att tro på de alarmistiska prognoserna idag tillhör det rent vidskepliga, likställd med tron på vättar och häxor.”

  Istället för att vräka på med allt värre anklagelser, hur vore det om vi fick se din falsifiering av dessa prognoser? Du vet, sådant där som kallas för vetenskap istället för den aktivism du har som levebröd.

 64. Daniel Wiklund

  Thomas P är som en blodigel, men mot Ingemar N är han chanslös.

 65. Christopher E

  #63 Thomas P

  ”olika former av ”geo-engineering” av klimatet. ” och så kommer Ingemar Nordin och föreslår just sådan, för det är ju vad ” förebyggande av naturliga extremväder” innebär.”

  Så läste jag inte Ingemar. Förebyggande av extremväder är väl bara helt vanliga saker som att bygga hus som tål vind, inte bygga där det är risk för översvämning, tänka på materialval och avkylning av byggnader inför värmeböljor, förbereda tillräcklig evakuering av vatten inför skyfall, ha tillräckligt med snöplogar mm, mm,

  Minsann tror jag vissa är så fixerade vid tanken på att mänskligheten påverkar vädret att allt omtolkas med dessa AGW-glasögon. 😉

 66. Daniel Wiklund

  Jag började läsa den här bloggen för jag ville ha en alternativ information om klimatet istället för den man blir fullmatad med om man läser dom flesta svenska tidningar, eller lyssnar på radio och TV. Nu är det bara så att det jag trodde jag skulle slippa om jag läste här får jag ändå i stora doser, främst av Thomas P. Och du verkar ju ha en uthållighet som gränsar till det omöjliga, hade det gällt idrott hade man misstänkt doping.

 67. Thomas P

  Christopher #65 Det du beskriver är inte förebyggande av extremväder utan anpassning till det, vilket är något helt annat. Förebyggande av extremväder är sådant som att skapa regn för att avvärja torka, ändra banan på en orkan som hotar en stad etc.

 68. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #63 Thomas P
  Och sen när började du räkna extremväder på grund av AGW som naturligt?
  Dessutom, alla geo-engineering är förvisso åtgärder, men långt ifrån alla åtgärder är geo-engineering. Det kan ju vara läge för att ha en viss prutmån för nivåskillnader om man bygger vid en flodbank, eller bygga hus som står sig bra i monsun-områden osv.

 69. Christopher E

  #55 dolf

  OK, ursäkta, missade ironin. Det är rätt många som fullt ursäktligt trodde Rysslandsmeteoriten hade samband med den rekordnära asteroidpassgen samma dag, så jag tänkte kanske det var fallet.

  En kul grej istället. Här skriver vi om meteoriter idag. Jag var alldeles nyss och sprang en motionsrunda i skymningen. Kom hem, pustade ut på rygg på gräsmattan (nej, inte en snöflinga här på västkusten). Vacker kväll, ljusrand kvar på himlen vid havshorisonten, njöt av stjärnorna och det vackraljusstarka paret Venus och Mars i väst-sydväst över havet. Då kom det ett rejält stjärnfall i sydväst. Inte ett sådant där streck som blinkar till, utan ett stort. Varar i flera sekunder, lyser dubbelt så mycket som Venus, rökspår, bryts upp i två delar. Det var än ett stoftkorn från rymden, det. Wow!

 70. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #67 Thomas P
  Nu ägnar du dig åt hårklyverier genom att tolka Ingemar onödigt bokstavligt. Du som är flitig gäst här är givetvis medveten om att att Ingemar inte menade att det var själva vädret som skulle förebyggas, även om han sa det, utan vad han menade var att förebygga konsekvenserna av det.

 71. Christopher E

  #67 Thomas P

  Ingemar får väl svara själv så, men nog tror jag ändå han menade förebyggande av skador från extremväder, inte något annat.

  På samma vis är innebär inte ”förbyggande av pandemier” inte stoppande av evolutionen och mutationer, utan att se till att ha vaccin och betedskap att isolera utbrott.

  Att förebygga krig däremot handlar nog om diplomati och allianser snarare än att bygga skyddsrum.

  Men som sagt, det med att försöka styra vädret är mer för sådana som dig.

 72. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #69 Christopher E
  Ok. Hade inget minne av att det var någon passage då så det föll mig inte in att det skulle tolkas i en sådan kontext.
  Det där med att ligga på gräsmattan låter inte så där helt toppen ännu, men häftigt med stjärnfallet. (Och jag måste pinsamt erkänna att jag inte ens kan identifiera Mars och Venus.)

 73. tty

  ThomasP #45

  ”Nej, vi vet inte att en kollision med någon större kropp kommer inträffa. Statistiskt är det troligt, men inte säkert. Eftersom kriteriet för ”bevis” här tycks vara att det inträffat förut så har vi uppenbarligen inga ”bevis” för att AGW kommer inträffa eftersom det är en unik situation utan historiskt prejudikat.”

  Eftersom stora kollisioner bevisligen har inträffat mycket stort antal gånger i det förflutna (kraterbildning är faktiskt den dominerande geomorfologiska processen på kroppar utan atmosfär) anser jag det extremt sannolikt att de även kommer att inträffa i framtiden, i praktiken = 1.
  Eftersom katastrofala temperaturhöjningar veterligen inte har inträffat i det förflutna, trots mångdubbelt högre koldioxidhalter i atmosfären, anser jag däremot sannolikheten för detta vara låg (men inte noll).

 74. tty

  Dolf #55

  Tjeljabinsk-boliden var ca 20 meter i diameter och kom in med knappt 20 km/s (vilket något över genomsnittet, minimihastigheten för en asteroid/meteor är 11 km/s).
  Kroppar av den storleken kan upptäckas och följas, men bara när de befinner sig någorlunda nära Jorden och i ”medljus” och vi känner troligen bara till en liten bråkdel av alla så små ”earthcrossers”. Normalt brukar man anse att kroppar mindre än ca 30 meter i diameter antingen brinner upp eller exploderar högt upp i jordatmosfären och därför är rätt ofarliga. Tjeljabinsk exploderade på ca 30 km höjd, och bara små fragment nådde ned till jordytan.
  Den största potentiellt farliga asteroiden i dagsläget är 4179 Toutatis som är drygt 5 km i diameter (och sannolikheten för att man skulle ha missat en så stor, eller större, ”earthcrosser” är mycket liten).

  Asteroider > ca 1 km har globala effekter och den som slog ned i Chicxulub för 65 miljoner år sedan och utrotade alla större djurarter på Jorden var troligen ca 10 km.
  Här finns ett program där man kan specificera parametrar för ett nedslag och få effekterna av det beräknade:

  http://impact.ese.ic.ac.uk/ImpactEffects/

  Det har beräknats att ett nedslag av en 50 km asteroid skulle hetta upp oceanerna över kokpunkten och utplåna allt liv utom kanske hypertermofila bakterier. Ett antal sådana (eller större) nedslag inträffade under vad som brukar kallas ”The Late Heavy Bombardment” för ca 3,3-4,0 miljarder år sedan.

 75. Thomas P

  Dolf #68 ”Och sen när började du räkna extremväder på grund av AGW som naturligt?”

  Vad har det i sammanhanget för betydelse om det är naturligt eller antropogent extremväder? Geoengineering är det i vilket fall som helst.

  Christopher #71 ”Ingemar får väl svara själv så, men nog tror jag ändå han menade förebyggande av skador från extremväder, inte något annat.”

  Det är för all del möjligt att Ingemar menade något annat, men jag kan bara bemöta det han sa.

  tty #73 Visst är sannolikheten mycket hög om man tar med ett tillräckligt stort tidsintervall, men säkert är det inte. Skall vi sen jämföra med riskerna med AGW är det snarare ett eller ett par sekel vi skall titta på och då är risken rätt liten.

  ”Eftersom katastrofala temperaturhöjningar veterligen inte har inträffat i det förflutna, trots mångdubbelt högre koldioxidhalter i atmosfären, anser jag däremot sannolikheten för detta vara låg (men inte noll).”

  Temperaturhöjning får du av en *förändring* av CO2-halten, inte av att den är stadigt hög. Var har du något tidigare exempel på en lika snabb höjning av CO2-halten som nu och vad det ledde till för konsekvenser. ”Katastrof” är ett i sammanhanget oklart ord. I geologiskt perspektiv har det inträffat mycket som geologer kanske inte ser som katastrofalt men som var extremt obehagligt för de som levde där. En händelse som dödar 100% av en art sätter tydliga spår, men en kortvarig händelse som dödar 90% märks troligen inte alls i fossila lager. så hög upplösning har vi inte.

  Haka inte upp dig för mycket på historiska händelser när det som nu sker är unikt.

 76. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #75 Thomas P
  Att naturligt extremväder förekommer är odiskutabelt, och att inte vidta åtgärder mot det, som t.ex. motåtgärder mot att avlopp skall frysa i händelse av extrem kyla, är enbart korkat. Men huruvida onaturligt extremväder förekommer är i hög grad diskutabelt. Vilket hela bloggen här handlar om. Och att använda geo-engineering för att motverka något vi inte ens är säkra på finns … tänk om det skulle förekomma en naturlig temperatursänkning globalt på ett par grader, och vi framgångsrikt sänker den ytterligare ett par grader med geo-engineering för att vi förväntade oss en uppvärming …

 77. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #74 tty
  om en 1km bumling av massivt berg (densitet 3000 kg/m3) kommer med 17km/s (snitthastigheten) med vinkel på 45° slår ner i Stockholm ryker glasrutorna hemma, det lär bullra rejält och det uppstår stormvindar. Ok, det tål man väl, och Stockholm kan man ju klara sig utan.
  Men skulle den istället vara en 1,5km bumling av järn (densitet 8000 kg/m3) vill jag ha förvarning i så god tid så jag hinner emigrera, för det blir ljudet blir så högt att det kan vara smärtsamt, jag kan räkna med tredje gradens brännskador och orkanvindar på 79,9 m/s (gränsen för orkan går vid 32,7 m/s), 90 % av alla träd ryker och det är tveksamt om kåken skulle klara sig. Kanske det funkar om drar till Göteborg innan, men eldklotet där ses fortfarande som 2,5 ggr solens storlek och det är fortfarande orkanvindar på nästan 40 m/s.
  Oups, ännu värre, för jag räknade inte med fågelvägen …
  Jag hoppas jag slipper några större nedslag.

 78. Ingemar Nordin

  Christopher E #65,

  ”Så läste jag inte Ingemar. Förebyggande av extremväder är väl bara helt vanliga saker som att bygga hus som tål vind, inte bygga där det är risk för översvämning, tänka på materialval och avkylning av byggnader inför värmeböljor, förbereda tillräcklig evakuering av vatten inför skyfall, ha tillräckligt med snöplogar mm, mm,”

  Exakt så menar jag.. Hur skulle man annars göra?

  Men om Thomas tycker att det är så ofantligt roligt att tro sig hitta en motsägelse mellan skribenter så får han väl leva i den villfarelsen om han har lust. Han lever ju i så många andra villfarelser också (t.ex. att de modeller som prognostiserar katastrofvärme stämmer med verkligheten).

 79. Christopher E

  #78 Ingemar

  Thomas fattade nog också vad du menade, men här gällde att göra en illvillig tolkning för en tom poäng.

  Alternativet som jag föreslog, att något så självklart som att skydda sig mot väder, tolkas som att själva vädret ska stoppas, är i sig en fascinerande inblick i en antropocentrisk syn på tillvaron. Bara för att man är fast i tron att människan påverkar vädret i hög grad, tror man att andra delar den tron.

 80. #78 Han har blivit ett totalt skämt. Nu senast (i #76) är det inte CO2 halten i sig som är farlig (längre?) utan att den ändrar sig så snabbt. Och han vidgår att naturliga variationer av alla de slag kan vara ’katastrofala’ och vålla förändrinhar, men just CO2-halten bör man (av den anledningen) försöka hålla så konstant det går, till ofattbara kostnader och lidanden, eftersom den kanske kanske annar skulle kunna höja temperaturen en smula och göra vädret lite behagligare på tempererade breddgrader?

  Hål i huve’t säger jag

 81. Christopher E

  #72 dolf

  Det var denna asteroid som passerade rekordnära jorden endast 16 timmar före nedlaget:

  http://en.wikipedia.org/wiki/367943_Duende

  Tillfälligheten, helt osannolik, att nedslaget i Ryssland skedde samtidigt fick nog även en och annan expert att hicka till en kort stund.

  Venus ser du nu på kvällshimlen i sydväst i skymningen. Den lyser mycket starkt i vitgult och går inte att missa. En liten bit ovanför lyser Mars i orangerött även lätt synligt för blotta ögat.

 82. Inge

  Jag såg ett program om asteroider på National Geographic science för en tid sedan som beskrev en som jag tror hette Aphophis som är 400 meter stor stenasteroid och har en chans på 30 att slå ner på jorden Fredag den 13 april 2029. Den kommer i så fall att åstadkomma en sprängverkan motsvarande ca 880 megaton.
  Mindre sådana likt den 40 meters asteroid som åstadkom Barrigerkratern i Arizona för 50.000 år sedan finns det gott om och om den kommer från solens riktning kan den slå ner oupptäckt innan.
  En asteroid kan åstadkomma en krater ca 10 gånger sin egen diameter men det beror på vad den är gjord av, och hastigheten.

 83. Thomas P

  Inge #82 Första mätningarna av Apophis gav en sådan risk eftersom man inte kan avgöra banan exakt utan data över längre tid, men när man fick tillgång till mer data kunde man snabbt fastslå att det inte finns någon risk att den kommer träffa jorden 2029. lite längre tid tog det att få så säkra data om banan att man kunde avgöra att den inte skulle träffa jorden vid nästa passage 2036, men nu har man uteslutit även detta. Däremot finns fortfarande en 4 på miljonen risk att den träffar oss 2068:
  http://en.wikipedia.org/wiki/99942_Apophis