NEOWISE

Verkliga hot: Asteroidfaran

Medan världens klimatalarmister chockeras av NASAs pressmeddelande att 2014 med 38 % sannolikhet blev två hundradels grader varmare än något annat år på senare tid, så kan man undra hur det ser ut med verkliga hot från rymden som NASA borde hålla reda på. T.ex. hoten från stora asteroider som löper risk att faktiskt kollidera   →