asteroider

Verkliga hot: Asteroidfaran

Medan världens klimatalarmister chockeras av NASAs pressmeddelande att 2014 med 38 % sannolikhet blev två hundradels grader varmare än något annat år på senare tid, så kan man undra hur det ser ut med verkliga hot från rymden som NASA borde hålla reda på. T.ex. hoten från stora asteroider som löper risk att faktiskt kollidera   →

Åhnej – vi måste rädda asteroiderna!

Att världens resurser håller på att ta slut vet ju alla. Lika självklart är det att vi behöver lägga om hela världens ekonomi så att vi får en grön och global planekonomi där allt ransoneras ut av de vetenskapliga experterna inom FN så att vi inte sliter ned jorden genom onödig lyxkonsumtion. Men nu vill   →