asteroider

Verkliga hot: Asteroidfaran

Medan världens klimatalarmister chockeras av NASAs pressmeddelande att 2014 med 38 % sannolikhet blev två hundradels grader varmare än något annat år på senare   →

Åhnej – vi måste rädda asteroiderna!

Att världens resurser håller på att ta slut vet ju alla. Lika självklart är det att vi behöver lägga om hela världens ekonomi så   →