Varför ta reda på fakta, när det går att skylla på klimatförändringar?

Robert Höglund från Oxfam hade 26/5 ett debattinlägg i Aftonbladet. Där påstår han att klimatförändringar orsakar svältkriser och kommer att göra det i än högre grad i framtiden.

När jag ser sådana påståenden som i Höglunds artikel, funderar jag genast på att göra en faktakontroll. Vilket inga svenska journalister tycks överväga. De kanske tänker att skylls något på klimatförändringar, är det automatiskt sant? Min erfarenhet är att det sällan är sant. Höglunds artikel är inte ett av undantaget. Det han påstår är inte sant.

Min första tanke var att skriva ihop något och skicka till Aftonbladets debattredaktion. De ville inte ta in det. Vilket får mig att undra om de kanske ogillar inlägg som presenterar kontrollerbara fakta? I alla fall när det handlar om påstådda effekter av påstådda klimatförändringar?

Jag presenterar mitt inlägg här i stället, med lite tillägg.

Höglund tycker att det är bevis för klimatförändringar att 10 av de 16 senaste regnperioderna i östra Kenya och södra Somalia har varit torrare än normalt. Även jag, med mina begränsade kunskaper om statistik, tyckte intuitivt att det verkar vara ett tveksamt bevis. Så jag försökte räkna på sannolikheter.

Jag tänker så här: Om han slog en tärning 16 gånger och fick 1, 2 eller 3 hela 10 gånger och 4, 5 eller 6 bara 6 gånger, skulle han anse det vara bevis för att tärningen är felkonstruerad? För det är helt ekvivalent. Slås tärningen väldigt många gånger, kommer medelvärdet av alla slagningar att bli 3,5, men det går aldrig att slå vid något enskilt slag. Ingen sida har ju 3,5 prickar. Lika lite är normalt väder eller klimat något som kommer att inträffa. Det är en statistisk konstruktion i form av ett medelvärde över många år. Varje år kommer det verkliga vädret att vara under eller över det normala.

Sannolikheten för att på 16 försök få exakt 10 som ligger under medel är 12,2 %. Sannolikheten att minst 10 av de 16 ligger under medel är 22,7 %. Om sannolikheten för att vinna på ett lotteri är hela 22,7 %, skulle de flesta nog köpa en lott. För att skilja riktiga vetenskapliga resultat från de som slumpen har skapat, används vanligen gränsen 5 %, alltså drygt 4 gånger lägre än 22,7 %. Om sannolikheten för att slumpen skulle ge resultatet är 22,7 %, är det helt enkelt inte signifikant.

Vad Höglund egentligen bevisar med sitt exempel, är att han inte begriper statistik. Dessutom är det svårt att förstå varifrån han får de påstådda fakta han presenterar. Det finns få väderstationer i östra Afrika, men de två satellitbaserade temperaturserierna UAH och RSS visar att det inte har skett någon märkbar uppvärmning där på 20 år. Exempelvis RSS:

irss_tlt_anom_38-44E_-4-4N_n

En väderstation som fortfarande rapporterar data, om än inte helt regelbundet, är den i Garissa. Där syns ingen uppvärmningstrend sedan 1970-talet.

ta63723_mean1_anom_30

Nederbördsstatistik från olika institut tyder inte på att något dramatiskt har hänt. Genomsnittet sedan 1900 håller sig på 1-2,5 mm/dygn, utan någon uppenbar trend. Ett exempel på sådan statistik:

iCenTrendsChirps_38-44E_-4-4N_n_mean1_anom_30

Dessa tre diagram har jag laddat ner direkt från Climate Explorer. Dippen sist i nederbördsdiagrammet är för i år. Det verkar inte vara några onormalt låga månadsmedelvärden i år, utan det förefaller vara fel på algoritmen som gör diagram med årsmedelvärden från månadsmedel. Den kanske alltid dividerar med 12, även för år som ännu inte har 12 månader med data?

Tillgänglig väderstatistik tyder på att de klimatförändringar Höglund hävdar har inträffat inte har gjort det. Varifrån har han fått sina uppgifter egentligen?

Samtidigt lyckas han missa en viktig anledning till att vattnet i regionen inte räcker till: Mer folk och boskap. Kenyas befolkning växer, enligt CIA Factbook, med 1,8 % om året, vilket innebär en fördubbling på 39 år. Enligt FAOSTAT, har boskapen i Kenya ökat från 7 miljoner i början av 60-talet till 18 miljoner nu. Det skulle behövas en klimatförändring, som innebär att regnadet fördubblas på 39 år, för att vattenbrist inte ska uppstå förr eller senare. Den klimatförändringen har inte skett och kommer antagligen aldrig att ske.

För att ett problem ska kunna lösas, gäller det att först identifiera den korrekta orsaken. Det har Höglund inte lyckats med.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Bra Lars!
  Mer om CO2 och Afrika:
  https://wattsupwiththat.com/2017/05/30/good-news-africa-has-become-greener-in-the-last-20-years/
  Läste nyss : ”Hela 21 av 26 svåra torkperioder som har inträffat på jorden sedan 1877kan tillskrivas El Nino.”
  Skadorna som orsakades av torkan efter den svåra El Nino 1998 kan uppskattas till 100 miljarder USD.
  (Global Nedkylning Fredrik Charpentier Ljungqvist)

  Oxfam kanske söker pengar där de kan finnas-hos klimatalarmisterna!

 2. GS

  För att vara rättvis mot Höglund så säger han faktiskt att 10 av de 16 senaste regnperioderna varit torrare än normalt. Tittar vi på regnperioden Mars-Maj, som är den som är viktigast för jordbruket, så ser vi en tydlig trend med minskande nederbörd.
  Läs mer t.ex. här: http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-13-00714.1

 3. Christopher E

  Fantastiskt bra och tydligt, Lars.

  Synd och skam att media vägrar ta in sådant, de vill bara berätta sin historia.

  Jag såg detta i lokalpressen häromdagen:

  http://www.hn.se/%C3%A5sikter/ordet-%C3%A4r-fritt/medeltemperaturen-har-%C3%B6kat-1.4310390

  Förutom den lite obehagliga åsikten att vilja bestämma vad som ska förekomma i pressen, är det ju frestande att nyansera denna text med att GISS (i detta fall avslutat med ett El Niño-år) inte är den enda ”sanningen”. Ser man på UAH var det ju faktiskt inte varmare under april i år än det tidigare varit på både 18 och faktiskt 28 år. Att en trendlinje har en svag höjning pga några tidigare pucklar är ju inget som naturen bryr sig om nu.

  Men jag vet av erfarenhet att denna tidning ej längre accepterar sådana texter från mig, så jag bryr mig inte. Hur ”Lelle” slank igenom är en gåta. Vikarie på debattsidan?

 4. Björn-Ola J

  Afrika blir i alla fall grönare.
  https://wattsupwiththat.com/2017/05/30/good-news-africa-has-become-greener-in-the-last-20-years/

 5. Karl Eider

  #2 GS

  I huvudsak är det temperaturen som anges som orsak. När det blir varmare så blir det torrare eftersom avdunstningen ökar.

  ”De senaste decennierna har Östafrika upplevt en tydlig trend av ökande temperaturer varje år. Det varmare klimatet förvärrar konsekvenserna av uteblivet regn genom att avdunstningen från marken ökar och jordens fuktighet minskar”

  ”Även regnfallen kan ha en direkt koppling till klimatförändringarna, även om relationen här är mindre säker.”

 6. pekke

  Afrikas Horn har ett helt annat klimat än inre Afrika längre västerut, men det är bara en del av problemet.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Horn_of_Africa#Geology_and_climate

  Afrikas Horn ligger där det ligger och det är väl snarare politik, ekonomi och andra problem som är en stor orsak här.
  Man kan fråga sig varför t.e.x. Indien klarar av att föda sin jättelika befolkning när länderna på Afrikas Horn inte klarar det, Indien är väl självförsörjande med mat så vitt jag vet.

  https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-309.73,13.13,721/loc=48.424,7.316

 7. Lasse

  Kanske kunde afton bladet leka lite med tillgänglig statistik i Hans Roslings anda:
  https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&hl=en_US&dl=en_US#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ag_lnd_arbl_ha_pc&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=region:MEA:SSF&idim=country:USA:DEU:FRA:CHN:PAK:SWE:IDN&ifdim=region&tdim=true&hl=en_US&dl=en_US&ind=false

  USA sticker ut!

 8. tty

  #2

  ”Läs mer t.ex. här: http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-13-00714.1

  Lade du märke till figur 1? Ingen vet egentligen säkert hur mycket det regnar i Afrikas Horn. Det finns nämligen nästan inga väderstationer där längre. Max 7 något enskilt år det senaste årtiondet.

  Hela artikeln bygger på ECHAM5 modellen. I slutet har de en egenartad sammanfattning:

  ”The model’s ensemble average reproduces the pronounced observed decrease in the eastern Horn of Africa’s long wet season rainfall (March–May) during the recent 34-yr period, with drying in almost every individual member. The observational evidence for strong drying thus has modeling support and the model provides the additional evidence that the direction toward a decline in spring rains has been fundamentally determined by changes in SST. In contrast, the ensemble model simulates a weak, mostly statistically insignificant, increase in eastern Africa October–December short-season rains over the same 34-yr period. Observations suggest a larger absolute, as well as fractional, increase than indicated by the model.”

  Lägg märke till att observationerna (=verkligheten) stöds av modellen när det gäller minskningen av vårregnet medan man däremot inte tar ställning till om det är modellen eller observationerna som gäller för ökningen av höstregnet.

 9. Ivar Andersson

  #8 tty
  Väderstationer har säkert försvunnit på grund av klimatförändringarna 🙂

 10. tty

  ”För att skilja riktiga vetenskapliga resultat från de som slumpen har skapat, används vanligen gränsen 5 %, alltså drygt 4 gånger lägre än 22,7 %.”

  Numera råder det dessutom relativ enighet om att 5% nivån (”två sigma”) för signifikans är för låg. Det blir alldeles för många falska positiva resultat. ”significance chasing” eller ”p-chasing” är numera välkända begrepp. Med ett någorlunda stort antal variabler kommer man nästan alltid att få signifikans på 5 % nivå för någon variabel. Med tio variabler är t ex sannolikheten för att få korrelation på 5 % nivå för minst en variabel över 80% (detta gäller alltså under förutsättning att det inte finns någon verklig korrelation).

  Och 10 av 16 är naturligtvis totalt intetsägande. Snarast är det överraskande nära medelvärdet.

  En sak till. Signifikans på 5 % (P=0.05) sätts ofta lika med dubbla standardavvikelsen (två sigma). Väldigt många tycks tro att detta gäller generellt, men det gäller faktiskt bara för normalfördelade data. Klimatdata (och i synnerhet hydrologiska data) är ofta inte normalfördelade utan följer istället en Hurst-Kolmogorov-fördelning där sannolikheten för stora avvikelser från normalvärdet är betydligt större.

  Intressant nog upptäckte Hurst detta fenomen när han studerade den längsta hydrologiska tidsserie som överhuvud taget existerar, nämligen data för höjden av den årliga nilöversvämningen. Denna i sin tur styrs av nederbörden i det etiopiska höglandet. Därmed kan man med närmast absolut säkerhet konstatera att den årliga regnmängden på Afrikas horn inte är normalfördelad.

 11. tty

  ”Man kan fråga sig varför t.e.x. Indien klarar av att föda sin jättelika befolkning när länderna på Afrikas Horn inte klarar det, Indien är väl självförsörjande med mat så vitt jag vet.”

  Och Indien har dessutom betydligt större problem med variationer i vädret eftersom jordbruket där är extremt beroende av sommarmonsunen som är starkt variabel, och i synnerhet kan bli mycket svag under Nino-år. I år har den börjat något tidigare än normalt.

 12. Olav Gjelten

  Varför ta reda på fakta när det går att skylla på klimatförändringar?

  Något av det bästa jag sett sammanfattat på en enda rad. Det djupaste medeltidsmörkret har sänkt sig över oss.

 13. Björn

  Det är både löjeväckande och okunnigt att tro att vi människor under 100 år skulle kunna påverka jordens olika temperaturer och dess väder, vind och klimat. Dessutom har moderna objektiva mätmetoder inte kunnat användas på ett rationellt sätt förrän officiellt det år 1979 som anses vara satelliterans födelse vad som gäller temperaturmätningar och solobservationer. Med ytterligare utveckling av mätmetoder både nedåt mot jordytan och utåt mot rymden och solen, kan vi kanske om några hundra år få en samlad bild och förståelse av klimatkomplexet. De som fortfarande vidhåller människans drivande av klimatutvecklingen lever i en total förnekelse av allt vad som heter klimathistoriens väder och vind och mänskligt lidande som orsak av naturkrafterna.

 14. Svempa

  Var och en sin egen klimatexpert. I dagens Financial Times refererar denna tidnings klimataktivistreport, Pilita Clark, till en klimatexpert vid namn Luke Kemp för att få tyngd till sina påståenden. Denna man är doktor i internationella relationer, vars nuvarande arbete handlar om ”post-Paris policy”. Ingen klimatforskning å långt ögat när. Så fungerar bluffkedjan av experter.

 15. Gunnar Juliusson

  #10.
  Signifikansnivå på ex.vis p<0.05 avser ett fördefinierat primärt utfall (som helst ska bygga på en rimlig hypotes om orsakssamband med en specifik intervention), men inte vid p-fisketurer med multipla analyser, inte heller subgruppsanalyser. I dessa senare fall får en ny hypotes skapas som prospektivt valideras i ny studie.
  Statistiskt signifikant skillnad skall också skiljas från betydelsefull skillnad, såtillvida att en vetenskapligt säkerställd skillnad kan vara så liten att den saknar praktisk betydelse (vid mycket liten variation och mycket stort antal observationer).

 16. ms

  #13:
  ”Det är både löjeväckande och okunnigt att tro att vi människor under 100 år skulle kunna påverka jordens olika temperaturer och dess väder, vind och klimat.”

  Tror faktiskt att du är relativt ensam (även på denna sida) om att hävda detta. De flesta här menar nog trots allt att människans utsläpp påverkat klimatet.
  Du anför inte direkt något argument för att påståendet skulle vara löjeväckande eller okunnigt men jag uppfattar det ungefär som: ”människan påverkan globalt är för liten för att kunna tillskrivas någon betydelse, jorden är för ”stor” och tidsperioden för kort.”

  Samma argument användes mot att människans inte kunde tänkas påverka ozonskiktet (vilket visade sig falskt men kanske finns ”ozonhotsskeptiker”?) eller att människans storskaliga fiske i någon faktisk grad skulle påverka mängden fisk i havet (vilket också visade sig falskt, men kanske finns ”fiskhotsskeptiker”?).

 17. Lasse

  #8
  Visst har de fått mindre tillgång till vatten på senare tid, per capita i alla fall.

  Vi kan få mer fakta i SVT i kväll 22 00
  https://www.tv.nu/program/forskning-pagar
  Om klimatbomben i Abisko.
  Hoppas de har aktuella bilder därifrån: Hoppsan översnöad kamera?
  Björkliden då: http://webbkameror.se/skidkameror/bjorkliden/index.php
  Riksgränsen: http://www.webbkameror.se/skidkameror/riksgransen/
  Kebnekaise: http://www.webbkameror.se/webbkameror/kebnekaise/kebnekaise_1_1280.php

  Bra med snö för den som glider utför-48% mer än förra säsongen-rekord?: https://www.freeride.se/snodjup/riksgransen/

 18. Björn

  ms [16]; Den förklaringen är ju underförstådd: ”människan påverkan globalt är för liten för att kunna tillskrivas någon betydelse, jorden är för ”stor” och tidsperioden för kort.” Beträffande ozonskiktet så finns det ju ingen annan förklaring till hålet och därför har även här mänskligheten anklagats. Man har inte tidigare före satelliteran kunnat mäta solens spektrala innehåll och då speciellt våglängder inom UV. Nu finns det mätningar som visar att området inom 200-300 nm så finns både sådana våglängder som är ozonnedbrytande och skapande.

 19. Peter Stilbs

  Nu meddelar Aftonbladet att USA lämnat avtalet om klimatförändringar. Bra, då får vi konstant klimat…

 20. Ingvar i Las Palmas

  och med kommentarer från veckans affärer

  https://www.va.se/nyheter/2017/05/31/just-nu-trump-och-usa-lamnar-parisavtalet/?utm_campaign=VeckansAff%C3%A4rer_170531_Username&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=d803ed184769484681e0fbcc376de214&elq=17604c8d258e41d79236fc4a3958032b&elqaid=8146&elqat=1&elqCampaignId=5716

 21. ms

  #18 (Björn):
  ”Beträffande ozonskiktet så finns det ju ingen annan förklaring till hålet och därför har även här mänskligheten anklagats”

  Du menar alltså att mänskliga utsläpp av CFC:er exempelvis inte påverkar ozonskiktet och att människan anklagats på falska grunder?

  Resonerar du på samma sätt gällande fisket?

 22. Ann lh

  YES!!! Trump höll och Angela Merkels livsverk faller ihop som det korthus det var.

 23. Lasse

  #19 I klotet SR p1 nu:
  Rockström om klimatet ”vi vet ju att vi måste bli fossilfria för att klara klimatet under 2 grader”
  Exponentiell ökning av förnybar energi.. bör väl ge exponentiell minskning av fossil energi?
  Check: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&hl=en_US&dl=en_US#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=eg_use_comm_fo_zs&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:USA:DEU&ifdim=region&tdim=true&tstart=-302580000000&tend=1369951200000&hl=en_US&dl=en_US&ind=false

 24. Olav Gjelten

  USA lämnar nonsensavtalet om klimatet. Kan vi hoppas att fler länder följer efter? Kanada? Ryssland? Indien? Japan? Syd-Korea? Något land i Latin-Amerika och/eller Afrika?
  Knappast Kina då man där är stor tillverkare av floskel-el och gör sig snabbt rika på västvärldens klimatångest.

 25. Jan-Åke

  …det lutar åt att USA drar sig ur Paris !

 26. Björn-Ola J

  Hoppas att Trump ger en tydlig och för folk begriplig motivering om varför USA lämnar.
  Annars spelar detta klimatalarmisterna rakt i händerna.
  Trump har av massmedia fått stämpeln att göra allting tokigt.

 27. Ann lh

  # Olav Gj., det verkar som om f.d. Sovjetstaterna i EU Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern är inne på samma linje och dessutom Rumänien. Lägg sedan till Storbritannien och måhända någon mera så ligger Merkel illa till. De stora mottagarländerna vill naturligtvis inte lämna denna syltburk, förrän sylttillförseln helt sinat.
  Vilken dag! Och, dessutom fick vi just färsk makrill att steka till middagen.

 28. Roland

  Jaa!! äntligen en bra nyhet att USA lämnar avtalet om klimatförändringar, det kommer nog också att stå ”om dom katastrofala följderna” i Aftonbladet i några veckor 🙂

 29. Ann lh

  Dagens Trump igen. Enligt källan till nyheten sitter nu en grupp med Pruitt m.fl. och resonerar kring hur utträdet lämpligast ska gå till. Såvitt jag kan utläsa från källan är det att lämna Klimatkonventionen eller endast Paris vilken Expressen helt missat.

 30. Olav Gjelten

  Nu får vi bara hoppas att USA inte nöjer sig med att bara lämna Paris-överenskommelsen, utan gör det samma med hela klimatkonventionen.

 31. Ulf

  Oxfam ljuger alltid. Samma med snacket om världens rikaste. Dessa påstås äga lika mycket som Jordens halva befolkning. Samtidigt är Norges befolknings förmögenhet 10 ggr så stor som dessa rikaste. Alltså Norges befolkning skulle då vara 10ggr rikare än halva Jordens befolkning. Försök få ihop det räknestycket. Tricket är förstås att strunta i att räkna halva Jordens befolkning tillgångar.

 32. Slabadang

  Vi kan nog börja se det som bekräftat att USA nu lämnar ljugavtalet!
  Washington Post :
  President Trump is laying the groundwork for withdrawing from the Paris climate agreement, launching a process that is likely to take some years.
  The details of the withdrawal are still in the works and the effort is being led by Environmental Protection Agency Administrator Scott Pruitt, according to Axios, which first reported the direction the administration is taking.
  A source told The Washington Times different options for withdrawal are being explored.

  Yiiiaaaaah! 🙂

 33. JIMMY

  Tack för informationen ni som följer Svenska MSM som jag inte längre besöker.

  Ja då kan man snart fira i Champagne att Donald Trumpet räddade världen från diktat avlatsbrev för en ofarlig CO2- Carbon Dioxide 0.035% spårgas tyranneri och malthus gröna kommunism under melon täckmantel och bankkartell NWO FNs klimatvanföreställningar.

  https://www.forbes.com/sites/larrybell/2013/02/05/in-their-own-words-climate-alarmists-debunk-their-science/#68a37af468a3
  In 1996, former Soviet Union President Mikhail Gorbachev emphasized the importance of using climate alarmism to advance socialist Marxist objectives: “The threat of environmental crisis will be the international disaster key to unlock the New World Order.”

  The late Stephen Schneider, who authored The Genesis Strategy, a 1976 book warning that global cooling risks posed a threat to humanity, later changed that view 180 degrees, serving as a lead author for important parts of three sequential IPCC reports. In a quotation published in Discover, he said: “On the one hand, as scientists we are ethically bound to the scientific method, on the other hand, we are not just scientists, but human beings as well. And like most people, we’d like to see the world a better place, which in this context translates into our working to reduce the risk of potentially disastrous climatic change. To do that, we need to get some broad-based support, to capture the public’s imagination. That, of course, entails getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of the doubts we might have. Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest.”

  Alan Watt (May 28, 2017) Pt 2 In a Propaganda War Winners Act With Rigid Repetition, Nevermind Facts

  https://www.youtube.com/watch?v=glxuodI8fLA

 34. Lasse

  #30
  Oxfam meddelar på Facebook att de 10 rikaste äger mer än 50% av jordens befolkning.
  Bifogar ett Worddokument som bevis och lägger ut bilden på var de rika bor med Googlemaps.Hänvisar till Amazon för en bok om detta. Kontoret möbleras med IKEA möbler och talespersonen har HM kläder på sig.

  Har de glömt någon av de 10 och vad de gjort för världens fattiga?

 35. JIMMY

  http://www.cfact.org/2013/02/06/global-warming-was-never-about-climate-change/

  https://www.tfp.org/where-is-the-separation-of-church-and-state-in-global-warming/

  http://www.gallup.com/poll/167960/americans-likely-say-global-warming-exaggerated.aspx

  http://ncronline.org/blogs/eco-catholic/epa-chief-vatican-obama-aligned-francis-climate-change

  http://newsbusters.org/blogs/noel-sheppard/2010/11/18/un-ipcc-official-we-redistribute-worlds-wealth-climate-policy
  http://www.cfact.org/2013/02/06/global-warming-was-never-about-climate-change/

  http://www.cfact.org/2013/02/06/global-warming-was-never-about-climate-change/

  http://www.cfact.org/2013/01/22/ushering-in-the-new-socialist-world-order-one-crisis-at-a-time/

  Jimmy, du kan inte bara ge en massa länkar (som dessutom överskrider det som filtret accepterar) utan att ge oss en hum om vad länkarna handlar om. I fortsättningen så kastas sådana inlägg bara på skräpposthögen.

 36. PG

  Tidigare i mitt liv var eldningssäsongen mellan 15/5 och 15/9.

  Men det gäller inte längre, trots 31/5 måste jag tända en brasa för att inte frysa!

  Någon annan än jag upplever detta?

  pg

 37. Slabadang

  Lasse!

  Socialism är en spridning av fattigdom och förtryck. Kapitalism sprider rikedom och frihet.

 38. Allan Forsling

  #16 Jag brukar rekommendera alla som hävdar att klimatförändringen vi upplever nu- är unik, att läsa Fredrik Charpentier Ljungqvist
  Global nedkylning
  Klimatet och människan under 10 000 år
  Klimatet har förändrat sig både regionalt och globalt sedan senaste istiden tog slut och har påverkat levnadsvillkoren för människorna på olika delar av jorden. Fastän det talas så mycket om klimatförändringar idag är det få som vet särskilt mycket om hur klimatet har varierat förr.

  Detta är en forskarrapport. Inte sponsrad av någon. Inget beställningsarbete. Klimatet har ändrats påtagligt under historien. Därmed anser jag att de som nu hävdar koldioxidens stora roll i temperaturhöjningen, har mycket att bevisa. Läs nämnda bok och tänk efter själv.

 39. Björn

  ms [20]; Påverkade CFC:er så mycket att Du med säkerhet och heder kan påstå att utsläppen påverkade ozonskiktet så till den grad att ett ozonhål uppstod? Kan Du med samma säkerhet påstå att antropogen CO2 har orsakat en global uppvärmning? Är det rimligt att utfärda långtgående kostsamma åtgärder utan att det finns evidens för det ena eller det andra?

 40. Ann L-H

  Ursäkta Lars Kamél men det är den här dagen vi otåligt sett fram emot sedan hur länge som helst. / Ann
  # 28 forts. Så här skriver Axios:
  President Trump has made his decision to withdraw from the Paris climate accord, according to two sources with direct knowledge of the decision. Details on how the withdrawal will be executed are being worked out by a small team including EPA Administrator Scott Pruitt. They’re deciding on whether to initiate a full, formal withdrawal — which could take 3 years — or exit the underlying United Nations climate change treaty, which would be faster but more extreme.
  Sista meningen måste innebära att gruppen med Pruitt sitter och resonerar över om det är UNFCCC eller bara Parisavtalet som ska lämnas. Svensk media verkar inte förstå vad det handlar om utan svamlar och stoltserar med att föredra att, för ovanlighetens skull, vänta med spekulationer till dess att de får full visshet vad det handlar om. De kunde ju t.ex. vända sig till KU för info.
  Myron Ebell (CEI) som var ansvarig för EPAs övergångsgrupp förordade tidigare att helt lämna UNFCCC. Möjligen har han även nu en viss inverkan på den debatten i den lilla gruppen.

 41. Ann L-H

  # 38 Snabbt med fel igen, det saknas ett litet ord, har, i första meningen, ”…den här dagen har vi otåligt sett fram emot …” ska det stå.

 42. Olav Gjelten

  # 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
  Började vi fira för tidigt? På SVT-nyheter sa man ingenting om detta kl 16.00.

 43. Olav Gjelten

  ms # 16 Det är mest i miljöpropagandan man fiskar bort hela fiskbestånd ur havet. Men fridlyser man valarna kan det däremot gå fort.

 44. PJ

  Re #4oOlav Gjelten

  SVT inväntar väl instruktioner från de politiska kommissarierna innan de säger något!

 45. latoba

  Vi har i alla fall en statsminister som gör något åt klimatet. Nu ska han dra ner på sin konsumtion av kött!!!
  Citat från SvD ”Mat är ett område där vi nog tänker till för lite och då får man
  också gå till sig själv. Jag håller på och reducerar min köttkonsumtion för att göra vad jag kan för klimatet”
  Obs! Han är inte kommunstyrelsens ordförande i Grönköping även om man kan tro det.

 46. Sören G

  Rapport nämnde att läckor talar om Trump ska säga upp Paris-”avtalet”. Och med en isbjörn som bakgrund. Medias klimathotspropaganda som vanligt. Undrar hur mycket som vi kommer att bombarderas av propaganda när uppsägningen är bekräftad.

 47. Allan Forsling

  Om USA säger upp avtalet- ja då måste ju Europa visa ledarskap! Det är ju enkelt: Tyskland, Frankrike och Sverige lägger ner all verksamhet. All industri och verksamhet stänger och vi andas bara i nödfall. Klart att vi måste gå före! Och Löfven, då är det inte bara att skippa köttet, totalfasta gäller!

 48. Ingemar Nordin

  Om nu USA äntligen lämnar Parisöverenskommelsen så gissar jag att Polen, Tjeckien, Ungern och Slovakien (har jag glömt någon?) också lämnar. UK är obunden så fort de lämnat EU. Indien och Kina har inte lovat någonting före 2030 utan startar det ena kolkraftverket efter det andra. Kina erbjuder snart billig el till Europa.

  Kvar blir i stort sett bara rest-EU med Tyskland och Sverige i spetsen. För Sveriges del har vår statsminister lovat att skära ned på sin köttkonsumtion!

  Bara fullkomliga ignoranter tror på Parisöverenskommelsen. Den offentliga lögnen blir alltmer uppenbar.

 49. sibbe

  I de tre sanna klimatfrälsta stater som Tyskland, Sverige och Finland råder förtvivlan. Uppgivenhet. Ilskan.
  Durchhalteparolen som påminner om Nazitysklands sista dagar: Wir geben nicht auf…
  Das schaffen wir. Knappast, men alltid något. Valet vinner den som skäller mest på Trump…

 50. tty

  MS #21

  ”Du menar alltså att mänskliga utsläpp av CFC:er exempelvis inte påverkar ozonskiktet och att människan anklagats på falska grunder?”

  Mycket tyder faktiskt på att ”ozonhålet” i Antarktis framför allt beror på halogener från vulkanen Mount Erebus:

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231015304246

  och det har varit känt i årtionden :

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/93GL01879/full

 51. John Silver

  Beskatta vulkanerna!

 52. Johan E

  Det finns miljoner fenomen som är relaterade till väder och vind på tusentals ställen på vårt jordklot. På några av dessa kommer det inte att se ut som tidigare. Utan några som helst uträkningar kan vi konstatera att (a posteriori) sannolikheten för detta är ett. Att välja dessa “onormala” (men naturliga) fenomen som bevis för någonting är fel.

 53. Torbjörn

  #50 tty
  Intressant, man får bara höra om svaveldioxid när det gäller vulkaner, däremot nämner man knappt varken koldioxid eller de geotermiska utsläppen via lavan.
  Att det dessutom kommer halogener som är skadliga för ozonlagret var en nyhet i alla fall för mig

  Tack för att du hela tiden orkar plocka fram information om klimatet och vad som påverkar

 54. latoba

  I Omni kan man läsa följande om Trump och Parisöverenkommelsen
  Man kan inte bara säga upp det med en axelryckning, säger Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, till TT.
  I avtalet finns en klausul som säger att partierna inte kan lämna avtalet förrän tidigast tre år efter att det trätt i kraft och därefter följer ett års uppsägningstid. Eftersom avtalet trädde i kraft i november 2016, skulle uppsägningstiden sammanfalla med nästa amerikanska presidentval i november 2020. Det skulle innebära att en ny president ganska omgående kan återknyta USA till avtalet efter valet, enligt Ebbesson.
  Men är USA verkligen bundet av överenskommelsen. Det är ju bara Obama som har ”skrivit under”. Måste inte Kongressen godkänna detta och det har den väl inte gjort?

 55. pekke

  latoba #54

  ” Men är USA verkligen bundet av överenskommelsen. Det är ju bara Obama som har ”skrivit under”. Måste inte Kongressen godkänna detta och det har den väl inte gjort? ”

  Just det, det är bara Obama et al som skrivit under, resten av USA har inte gjort det !

 56. Christopher E

  #54 latoba

  Nej, USA är knappast ”bundet” i någon reell betydelse. Det är ju inget juridiskt bindande avtal, bara en överkommelse.

  Vad de övriga än hävdar är det bara att strunta i det. Det finns inga sanktioner. Om man tex kommer överens med sin granne om att varandras under respektive semestrar, men inte skriver ett avtal med viten om uppdraget inte fullföljs… då är det bara att strunta i det. Det enda grannen kan göra är att sluta klippa hos dig.

 57. Michael

  Mattias Lundbäck: Sörj inte Parisavtalet
  https://www.ekonomism.us/soerj-inte-parisavtalet

 58. Michael E

  #56 Christopher E; Jag undrar om inte Parisöverenskommelsen är baserad på FN’s klimatförändringsavtal och om USA då stiger av det avtalet så faller Parisöverenskommelsen av sig själv? Jag är ingen expert på detta så det är möjligt att jag förstått det hela fel. Vet du?

 59. Riktigt. För att ett problem ska kunna lösas, gäller det att först identifiera den korrekta orsaken. Det har Höglund helt riktigt INTE inte lyckats med, men jag noterar att du och även Vetenskapliga partiet, som jag vaktar, lyckats identifiera denna orsak, till skillnad från precis alla andra för mig kända partier i Sverige. Välkommen! Du är inbjuden.

 60. @ #26 Björn-Ola J

  Förvänta dig ingen tydlig och för folk begriplig motivering från Trump om varför USA lämnar klimatskämtet bakom sig! Twitter har inte tillräckligt många tecken för sådana kommentarer, men jag gissar att det handlar om att ta marknadsandelar samtidigt som man kan återställa underskottet.

 61. Lasse

  #60
  Håller med -svårt att förmedla kunskap som trummats in av media i åratal.
  Få vill känna sig lurade!

  Men vi som följer forskningen vet att vi är , om inte lurade, så väldigt ensidigt upplysta!

  Här om Arktis isläge som en funktion av annat än CO2:
  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170530144802.htm

  Periodiska havsströmmar som AMO och PDO.
  Trevligt att vetenskapen får plats!

 62. tty

  #54

  ”Men är USA verkligen bundet av överenskommelsen. Det är ju bara Obama som har ”skrivit under”. Måste inte Kongressen godkänna detta och det har den väl inte gjort?”

  Obama skrev på avtalet och hävdade att det bara var ett ”executive agreement” (som en president kan göra) och inte ett ”treaty”, skulle man nu i efterhand börja hävda att det är ett ”treaty”, så är USA överhuvud taget inte med i det (och kan inte lämna det), eftersom det inte ratificerats av senaten.

 63. tty

  #53

  ”Att det dessutom kommer halogener som är skadliga för ozonlagret var en nyhet i alla fall för mig”

  Jodå, vulkaner släpper ut både klorväte och fluorväte i varierande, men ibland mycket stora, mängder. Vid Lakis stora utbrott 1783 var det just fluorförgiftning av växter och djur som orsakade de största skadorna och massvält på Island. Man brukar faktiskt varna för att gå igenom ångmoln vid vulkaner och heta källor med oskyddade kameror eftersom fluorväte etsar glas.

 64. Ms

  tty:

  Du är inte helt tydlig. Menar du att mänskliga utsläpp av CFC:er inte skulle vara en viktig faktor till uttunning av ozonskiktet? Är begränsningar av freoner inom motrealprotokollet enligt dig i själva verket onödiga och meningslösa?

 65. Torbjörn

  #64 MS
  Vad tror du?
  Är det en slump att en av världens största tillverkare av freoner, ställde om sin produktion strax innan, och drog en stor fördel gentemot konkurrenterna.
  Som vanligt handlar det om pengar

 66. tty

  ”Är begränsningar av freoner inom motrealprotokollet enligt dig i själva verket onödiga och meningslösa?”

  Troligen ja. Det har varit i kraft i 30 år nu utan någon märkbar effekt. Mängden freoner i atmosfären minskar för varje år. Ozonhålet växlar litet i storlek från år till år men krymper inte.

 67. Rolf Åberg

  Har hört ang. Ozonhålet att det flukturerar pga växlingar i solaktiviteter. Det var Lars Bern som sa det i Swebb-tv. Han sa dock att Freoner haft betydelse, men inte katastrofalt, som alarmen hävdade