Varför klimatideologin behöver sanningsrelativismen

gron diktatur

Climate-Culture Revolution, Illustration: expresszeitung.com

Att klimatideologin behöver en relativistisk filosofi kan lika gärna sägas om alla totalitära läror: Man behöver kunna forma verkligheten så att den passar idealen som grund för politisk handling. Det är inte sanningen som är viktig utan handlingen. I det totalitära samhället, där det saknas pluralism av åsikter, finns också embryot för en politisk diktatur. Diktaturen kan accepteras, och rent av förefalla helt naturlig och nödvändig, bland befolkningen.*

De flesta totalitära ledarskikt har varit fullt medvetna om behovet av en anpassad verklighet, alltifrån marxismen, över nazismen till dagens gröna klimatideologi. I Lenins och Stalins Sovjet byggde man målvetet upp en reviderad historia om tsarväldet och utvecklingen av det kommunistiska samhället efter revolutionen. Den innehöll också en föreställning om den sovjetiska människan som var fri från alla gamla borgerliga fördomar om familj, individ, ägande och religion. I Nazityskland utvecklade chefsideologen Alfred Rosenberg en raslära som bl.a innebar att varje ras hade sin egen ”vetenskap” – judisk, arisk, kinesisk etc. – som alla var lika ”sanna” på sitt sätt. Dock, precis som i Orwells djurfarm där alla var jämlika men där ledarskiktet var mer jämlika än de andra, så var förstås den ariska vetenskapen sannare än de andra. Vetenskapen skulle inte vara något introvert skådande efter en objektiv sanning utan den skulle vara utåtriktad och politiskt aktivistisk. På så sätt byggde man upp myter om raser, blodets betydelse, övermänniskan, det tyska folkets öde och Führerprincipen.

De gröna ideologerna har producerat sina egna myter, sin egen verklighet. Till den hör myten om att det råder 97% konsensus bland klimatforskarna, om att inga skeptiska artiklar har granskats och publicerats i klimatvetenskapliga tidskrifter, om att det existerar en klimatkris och om en hotande domedag. Den stora fienden är ”klimatförnekarna”.  Dessa är ondskefulla människor som först jobbade för tobaksindustrin och som nu är i maskopi med Big Oil och får sina pengar därifrån. De utgör en samordnad internationell, högerextrem konspiration med syfte att skapa oenighet och förvilla allmänheten om klimatet.

Maurice Strong, Naomi Oreskes, James Hansen, Michael Mann har alla bidragit till att skapa denna alternativa verklighet och historia. Med denna verklighetsbild i ryggen har de lyckats övertala den internationella och nationella politiker- och mediekåren att förmedla sin lära.

Det spelar ingen roll att erkända forskare pekar på att temperaturmodellerna inte stämmer (t.ex. John Christy), att strålningsfysiken inte ger grund för någon alarmism (t.ex. William Happer) eller att de alarmistiska budskapen inte ens stämmer med vad IPCC säger i sin grundrapport (t.ex. Steven Koonin). Klimatideologerna har sedan länge utformat sitt eget narrativ oberoende av observationer, fysik, och FNs klimatforskare.

En viktig ingrediens i alla totalitära läror är förstås utbildningsväsendet. Varje skolelev måste från början lära sig att de lever under ett dödligt framtida hot. De lär sig att redan nu uttyda varje udda väderhändelse som tecken på en existerande klimatkris och att klimatnödläge råder. Varje ovanlig väderhändelse såsom skyfall, översvämningar, värmeböljor och plötsliga köldknäppar skall ses som orsakade av människans utsläpp av koldioxid. Statliga skattemedel gödslas över forskningsprojekt som stöttar denna verklighetsuppfattning, medan forskare med en avvikande och kritisk uppfattning blir utan, eller får sparken.

Att en ideologi är totalitär innebär att den genomsyrar varje del av samhället; skolor, universitet, kursböcker, skönlitteratur, konst, radio och TV, transporter, energiproduktion, bostäder och, förstås, samtliga myndigheter. Alla politiska reformer måste beakta klimatet i sin utformning. Även privata företag måste ha en klimatplan. Alla skall med – även oppositionspartierna!

I den gröna totalitära staten är, idealt sett, varje medborgare uppfylld av en vilja att bekämpa koldioxidutsläppen. Alla medel måste användas för att förhindra folk från att köra fossildrivna bilar, att flyga, att elda med kol eller olja, att äta kött, att bedriva icke-ekologiskt jordbruk, och att konsumera ”onödiga” saker. Istället måste staten se till att bygga ut järnvägar med snabbtåg, att elektrifiera sådant som tidigare drevs med bensin eller diesel, att ändra på eller lägga ned vår industri, att bygga vind- och solkraft och lägga ned kärnkraft. Ja, sett i ett vidare perspektiv så handlar det också om en kamp mot existerande konst, litteratur, musik, och den existerande kulturen i allmänhet. Det är vårt sätt att tänka som måste ändras och radikaliseras.  Kort sagt så är vi nu inne i ”The Great Transformation”. Och det finns gott om medlöpare, inte minst på kultursidorna.

När klimatpiskan viner så skall en ny människa uppstå ur ruinerna från det gamla och onda. Traditionella könsroller försvinner, i synnerhet mannen i den övre medelåldern. Fram träder den ”ekomoderna” människan som är redo för ett liv närmare, och underkastad, naturen. Vi skall bli klimatmedvetna, ha flygskam, ha klimatångest, uppfostra klimatmedvetna barn, skämmas över våra tidigare klimatförstörande liv och känna klimatpaniken krypa in under skinnet.

Rädda, stukade och ångerfulla skall vi lära oss den alarmistiska världsbilden och glömma alla tidigare kunskaper. Till vår hjälp finns det arméer av klimatpedagoger, klimatpsykologer, klimatreportrar, klimatkonsulter och klimatansvariga i kommuner och företag som hamrar in den nya gröna sanningen. Den sanning som är den sannaste av alla.

Och vad har vi som är skeptiska till klimathotet att sätta emot? Inte mycket; bara fakta, vetenskap och ett, totalt ignorerat, krav på en öppen debatt. Vem bryr sig om sådant i dagens postmodernistiska värld?

Ingemar Nordin

* I uppslagsverken talar man oftast om den typ av diktaturer som är totalitära = diktaturer som inte bara är auktoritära enpartistater utan som eftersträvar en total kontroll över hela samhället i syfte att förändra dess medborgare. Men det innebär rimligtvis att du även kan tala om totalitära samhällen utan att detta (ännu) resulterat i en diktatur.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Evert+Andersson

  Bra Ingemar.

  Vi har sedan ganska länge kommit så långt på det sluttande planet att forskningsanslag ges för att forska om klimatförnekelse.

  Syftet kan väl bara vara att hänga ut, förminska och skrämma till att tysta opposition?

  Martin Hultman, Chalmers (!) och Kirsti Jylhä, Institutet för framtidsforskning.

  Hennes egen presentation:
  ”Jag disputerade vid Uppsala universitet 2016. I min avhandling, Ideological roots of climate change denial: Resistance to change, acceptance of inequality, or both?, studerade jag psykologin bakom klimatförändringsförnekelse. Mitt fokus var mer specifikt att utforska vilka de ideologiska variabler är som hjälper till att förklara variansen i individers benägenhet att tro bland annat att mänskliga aktiviteter orsakar förändringar i klimatsystemet och att dessa förändringar kan ha negativa konsekvenser.”

  Redan i inledningen lär hon ha slagit fast hur hemskt saker och ting är. Hon framhåller äldre välutbildade välbärgade män med borgerliga värderingar och en en framgångsrik karriär bakom sig som värstingar. Inte riktigt samma brunsmetning som Hultman ägnar sig åt, men nästan.

  Precis som Elsa Widding säger i ett videoavsnitt så är det sorgligt hur djupt ett av våra viktigaste tekniska lärosäten sjunkit så lågt.

 2. JonasW

  Intressant beskrivning av klimatalarmismen. Stämmer väldigt bra. Det är på något sätt samma gamla historia som dyker upp i en ny skepnad.

  Det som jag inte får ihop är vem som tjänar på narrativet. Normalt sett är det väl den härskande eliten som kokar ihop en verklighetsbild, med syfte att behålla makten.

  Finns det någon ”härskande elit” bakom klimat-narrativet? Jag har svårt att se det.

 3. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Ingemar, inlägget Postmodernismen och med dess kommentarer från 2011 blev än mer klargörande.
  Tio år nu än djupare i denna värd i gungfly.

 4. Gabriel Oxenstierna

  Klimatalarmismen är sakligt obefogad och det kommer efter hand att visa sig för alla att kejsaren är – naken.
  I sagan om Kejsarens nya kläder syr två finurliga skräddare kläder åt kejsaren av ett osynligt tyg.
  Enligt skräddarna är det bara de mest begåvade människorna som kan se tyget och när kejsaren stoltserar på gatan i sina nya kläder låtsas invånarna som att de kan se kläderna, dels för att de vill tro att de är begåvade och dels utav rädsla.

  Det är först när ett barn skriker: ”Han är naken!” som folket inte kan låtsas längre och brister ut i skratt.

  Kejsaren är Makten som driver den klimatalarmistiska politiken, skräddarna är politikerna och journalisterna och barnet är du som läser detta. Kejsaren är naken och du kan se det.

 5. Gabriel Oxenstierna

  #1 Evert

  RRV uttrycker sig drastiskt om vad klimatforskning är till för: ”Klimatforskning är ett centralt klimatpolitiskt styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser och nå de långsiktiga klimatmålen.” Inget hymlande om att forskningen här är ett styrmedel för att nå politiska mål, och att samhället köper forskningsresultat utifrån rådande (alarmistisk) klimatagenda med alltmer drastiska klimatmål.

  Om exempelvis energiforskningen heter det: ”energiforskningen är av avgörande betydelse för att hejda den globala uppvärmningen. Riksdagen har betonat att stödet till energiforskningen ska bidra till att uppnå nationella och internationella energi- och klimatpolitiska mål.” Forskningen är alltså totalt styrd i instumentalistisk riktning.

  Skrev om detta här:
  https://klimatupplysningen.se/klimatforskningen-ar-ofri/

 6. stig morling

  Tack Ingmar! Jovisst Ann! Den så kallade postmodernismen är också en tankemässig bov i dramat: När de hävdar: ”Det finns ingen sanning!” – är påståendet självförnekande! Hur skall de ha det : Är det en ”sanning” att det inte finns någon sanning??
  Nej, dessvärre är vi i färd mot det Orwellska samhället. En gammal lärdom är att: vägen till helvetet är kantad av goda föresatser.

 7. Ivar Andersson

  Enligt Wikipedia
  ”En dissident är en person som aktivt motarbetar den rådande ordningen. Vanligen avser man en politisk dissident som, oftast med fredliga medel, sätter sig upp mot en totalitär regim.”
  Därför tycker jag att vi ska ska kalla oss klimathotsdissidenter eftersom vi sätter oss upp mot den klimathotsreligiösa sekten.

 8. Lennart Bengtsson

  Tyvärr är det sant. Postmodernismen är helt i klass med tidigare väldiga galenskaper som drabbat mänskligheten. Det enda positiva man kan notera är att förr eller senare blir det slut på eländet även om vi har en lång väg att gå. Kanske närmar vi oss långsamt den punkt som Churchill kallade ”not the end, not even the beginning of the end, but perhaps the end of the beginning”

 9. elias

  En mer konkret åtgärd som diktaturdemokratin åstadkommer idag är att göra medborgarna fattigare och därigenom mer beroende av politikernas styrning och välgörenhet. Det sker genom att maximalt fördyra omlevnadskostnaderna. Exempel på detta idag är kostnaden för att köra bil (vårt främsta frihets medel) och kostnaden för el/energi i övrigt.

 10. Thorleif

  Tack Ingemar!

 11. Bim

  Jättebra inlägg Ingemar!
  Satt just och lyssnade på denna video som anknyter precis till detta Du tar upp. politiken, kulturen, universiteten befolkas av knäppskallar. Det räcker att sitta i en väntsal i någon av de kommunala eller landstingets lokaler så får man galenskapen serverad mitt framför näsan.
  Kolla denna videon. Den säger det mesta precis som det Du uttrycker i inlägget. Bra Ingemar.

  https://swebbtv.se/w/kRyoNp4GPXEU231nAHFz6h

 12. Janne111

  #2 JonasW
  Det verkar finnas likheter mellan ”klimat-narrativet” och ”covid-narrativet”. En gemensam faktor är tex. den överdrivna skräcken som byggts upp.
  I covidsammanhang har begreppet ”mass formation” nyligen dykt upp. Gissar att liknande teknik har använts för att bygga ”klimat-narrativet”? DuckDuckGo är bättre att använda om man vill undersöka.

  https://www.activistpost.com/2021/11/writing-a-new-narrative-solutions-watch-with-james-corbett.html
  Den här videon menar att det inte räcker med att banka folk på huvudet med data och fakta. Antagligen behövs det formuleras en motberättelse av något slag som skaver mot den rådande berättelsen. En berättelse byggd på fakta och vetenskap är enklare att upprätthålla.

 13. TB

  Lysande Ingemar!

 14. Lars M

  Mycket bra inlägg Ingemar.

 15. Evert+Andersson

  #9 Elias

  Vilhelm Moberg kallade det demokratur.

 16. Frågan är om vi i det fossilfria samhället fortfarande är däggdjur. Och om evolutionen har upphört.

 17. Evert+Andersson

  #5 Gabriel Oxenstierna

  Vi borde vara flitigare med att ta del av Riksrevisionens rapporter. Precis som du säger hymlar de inte. Ofta kritik i klarspråk för bristande konsekvensanalys och analys av samhällsekonomisk påverkan med alla politiska genidrag. Åtminstone inom området klimat och energi, som jag sett.

 18. Carin

  Bra inlägg. Tyvärr så är det du skriver och beskriver allt för sant. Ändringen kommer endera med revolution eller ny istid. Vetenskapen är tjudrad i oligarkers, politiker o medias kedjor.

 19. Magma

  Tack Ingemar för en samhällsbeskrivning som får betecknas som en fullträff.
  Hur komma åt tokigheterna? Tyvärr har smittan (klimathotsalarmismen) spridits till en omfattning som gör att en naturvetenskapligt korrekt beskrivning av klimatet inte är tillräckligt för att nå fram, varför arsenalen av motargument måste breddas.
  Här är Ingmars berättelse absolut en breddning, likväl som berättelser om skenande energipriser, ökad inflation och på sikt ökad arbetslöshet.
  Jonas frågar vem som tjänar på narrativet – och det är en bra utgångspunkt att söka ta reda på, ty även om det är många som låter i klimatdebatten så får man skilja på de som agerar som ”duktiga idi….” och de som är pådrivande och de som också tjänar på dumheterna. Att ”tjäna på” behöver emellertid inte betyda att det handlar om pengar.
  En strateg hade uttryckt det som att identifiera motståndarens CoG – Centre of Gravity. Det är först när argumentationen rubbar balansen på CoG som den breda allmänheten ser att kejsaren är naken.
  På den tiden när Clausewitz beskrev sin teori om CoG rådde ett feodalt samhälle varför tyngdpunkten var ganska så koncentrerat till härskaren – ungefär som i dagens Ryssland och Kina. I västvärlden, med sin spridda maktbas (politik, media, ekonomi, NGO’er, (grön)färgade rörelser …) så är absolut problematiken mer komplex – men fortfarande tillämplig.

 20. Ibland är det bra att uppleva vädret live och inte genom klimatmodeller. Har just varit ut på en halvtimmes cykeltur, väl påpälsad. Det är 27 grader kallt Jag bor på ett litet berg. 30 meter längre ner vid havsnivån var det 30 grader. Tv- sporten visade för många år sen när brottaren Karelin hade födelsedagskalas utomhus. Han hade grillparty i drygt minus 30 grader. Men det var i Sibirien. Människan är bra på att anpassa sig. Den förmågan verkar ha blivit sämre. Nu är det domedag varje dag. I varje fall enligt klimatmodellerna.

 21. Karl Erik R

  #7 Ivar Andersson

  Idag, när mer är 80 % av jordens energianvändning har fossilt ursprung, då kan man väl med fog hävda att det är ”den rådande ordningen”. De som opponerar sig mot detta och vill drastiskt förändra det, är väl de verkliga dissidenterna?

 22. Erik A.

  Tack Ingemar!

  En bra beskrivning av hur mänsklighetens (ibland) totalitära tendens allt mer tar plats med klimatfrågan som utgångspunkt.

  En uppföljande intressant fråga blir varför människan har detta behov av det totalitära, dvs. vilket tomrum det försöker fylla upp?

 23. Håkan Bergman

  Daniel Wiklund #20
  Man lär knappast hitta en enda vegan i dom folkstammar som befolkar och befolkat Arktis. Veganerna inom klimatkyrkan borde glädjas över ett varmare klimat.

 24. Eftersom klimathotarna verkar helt känslostyrda och får sina kunskaper från kultur- och ledarsidor så kanske det går att övertyga några med litteraturens hjälp. Svälten: hungeråren som formade Sverige av Magnus Västerbro visar att klimat och väderförändringar inte är någon ny företeelse. Dessutom är den en nyttig historielektion för en eller två historielösa generationer.

 25. Mats Persson

  Tack Ingemar!

  Fantastiskt bra och mästerligt att få plats med detta i ett så begränsat omfång.

 26. Ronnie

  Tack Ingemar, mycket bra!!
  Ja, det är demokratin och förnuftet som står på spel. Det värsta är alla dessa lättlurade människor som bara förstår enkla, känslostyrda argument.

 27. Ivar Andersson

  #21 Karl Erik R
  Omställningen av samhället sker pga klimathotet och är därför utgångspunkten. Utan klimathotet hade 80% fossil energianvändning inte varit problematisk som den klimathotsreligiösa sekten påstår. När omställningen av samhället leder till svält kommer vi nära en verklig tipping point och nytt världskrig.

 28. Stort tack för alla vänliga och uppmuntrande kommentarer.

  Erik # 22 ställer en fråga: ”En uppföljande intressant fråga blir varför människan har detta behov av det totalitära, dvs. vilket tomrum det försöker fylla upp?”

  Ja, man kan undra hur ett totalitärt tänkande kan sprida sig och lyckas få fäste. Det finns flera mekanismer som är involverade här och jag återkommer till detta i ett senare inlägg. De aktivistiska metoderna är väl kända från andra sammanhang och från historien: personangrepp på din motståndares karaktär, diskutera inte utan se till att tysta, öppna ingen dialog utan kontakta din motståndares arbetsgivare, svek av ”vänner” (sådant tär på psykologiskt), deplattformera etc.

  Jag läser just nu Ann Heberleins bok ”Fallet” där hon beskriver sin egen död som uppburen kulturdebattör. Mycket att tänka på med klara paralleller till klimatdebatten. Kan rekommenderas!

 29. Viktigt och bra, tack för den.
  Även om jag inte är SD-väljare gissar jag att det blir SD som kommer att vara först att svära i kyrkan, igen, och kalla en spade för en spade. När klimatet visar avkylningen ännu tydligare. Precis som i flera andra frågor. När det sker och skynket inte går att hålla uppe längre tror jag det kommer att gå ganska snabbt. Då lär inte media kunna censurera fakta och man blir tvungen att gå i försvarsställning när argument från verkligheten blir besvärande. Jag är fortsatt optimist ang demokratin men mera pessimistisk ang klimatets och energiflörsörjningens utveckling.

 30. Bernt O

  Kallt utav h-e, snöskottning halva dagarna, energikris med historiskt höga priser – vi klimatrealister för trösta oss med att vi trots allt har VERKLIGHETEN på vår sida!

 31. Sören F

  Njo, men nja, för rörelsen abonnerar samtidigt på en ändå positivistisk, ateistisk kunskapsteori – fastän i praxis uppenbart naiv; klockartro på peer review (det rimmar) och science-plakat – med t ex fullblodsrelativistiska newage-entreprenörer som älsklingshalmgubbe.

 32. Bengt

  Tack Ingemar! Får man låna din text och skicka den till en journalist i ”min tidning”?
  Hälsningar Bengt

 33. Sören Gustafsson

  Mycket bra. Klimatalarmismen är ren och skär ondska – usch.

 34. Bengt #32,

  Självklar får du det!

 35. Ulf Westberg

  En fråga. Många i min omgivning faller in på din beskrivning och tar ofiltrerat till sig information som enkelt kan bevisas vara osann eller överdriven. Bara det är klimatrelaterat.

  Hur är det med olika företag. De borde ha en högre ambition och vara rejält bekymrad över hur deras verksamhet påverkas. Jag förstår att Vattenfall och LKAB inte kan vara i den gruppen men finns det andra företag som är tydligt bekymrade. Jag kan mest se ett och det är Uniper som förresten har en utmärkt hemsida.

 36. PK

  Intressant att se ett historiskt perspektiv. Ja klimatfrågan är och förblir politisk tyvärr. Filosofiska rummet på P1 just nu med tre södertörnare som håller på med framtidsstudier. Jorden går snart under pga dumma människor var budskapet. Tekniken sågs som ett hjälpmedel som var farligt för framtidstron (sic). Som vanligt ingen objektiv syn på SR mao.

 37. Lennart Svanberg

  Mycket bra inlägg 👍.

 38. Rossmore

  Lite läskigt det där som beskrivs i artikeln. Här något som är ännu läskigare:

  ”Forskare vid universitetet i Bern rapporterar lovande resultat efter att ha fäst elektroder i huvudet på testpersoner för att stimulera klimatoro”. (Min översättning)

  https://wattsupwiththat.com/2022/01/08/swiss-researchers-using-brain-electrodes-to-stimulate-climate-concern/

  Där är vi alltså nu. Huvva, som mormor sa.

 39. Vem är mannen som i bilden nöjt åser de förbimarscherande? Maurice Strong (fast han är död)?

 40. stig morling

  Angående ”framtidsstudier”: I mitt enkla förstånd har jag aldrig förstått hur man kan studera något som inte finns – alltså framtiden. Prognoser är i bästa fall något man kan ägna sig åt! Och boken ”Unsettled” bekräftar mina egna erfarenheter om hur svårt det är att utveckla och använda så kallade ”modeller”! Koonins skrivning är synnerligen läsvärd som en modell för en ”långsamhetens och eftersinnandets läsning!”
  Salve
  Stig

 41. Sören G

  Jag hörde med ett halvt öra på Vetenskapspodden i P1. Då sa någon att ”om vi inte vidtar klimatåtgärder nu så blir det mycket dyrare sedan”.
  Det är alltså den uppfattningen som man har. Bjørn Lomborg har räknat mycket på det och kommit fram till att temperaturökningen år 2100 bara skulle bli en bråkdel av en grad om man följer IPCC:s scenarior. Och han har med statistik visat att skadorna för naturkatastrofer har minskat bortsett från att folk blivit rikare och värdet av egendomarna är mycket högre nu.
  Sen kan man fråga sig varför det skulle bl mer förstörelse om klimatet blir varmare. Stormarna minskar ju när temperaturskillnaderna blir mindre (mer utjämnat mellan ekvator och pol. Det blir mer avdunstning och mer nederbörd men det behöver inte betyda att allt kommer på en gång med skyfall. Översvämningarna i Tyskland i somras berodde bl.a. på att ett lågtryck med kall luft mötte kraftigt soluppvärmd luft.
  De varmare perioderna har alltid varit gynnsamma medan de kallare varit ogynnsamma. Den ökade koldioxidhalten är också gynnsam för växtligheten.
  Höjningen av havsytan är blygsam och det finns gott om tid för anpassning där man inte har en landhöjning som är större än havsytans höjning.
  Dessutom vet vi inte vilka faktorer som har störst betydelse för Jordens temperatur, Solen, molnen havsströmmar.

 42. Gun

  Jättebra skriver Ingemar. Jag skriver ut alla artiklar som är bra och samlar i en pärm. För upplysning till dom som inte har en aning om att det finns andra kanaler att få info från än TV-nyheter och tidningar. Kanske det väcker någon även om det är det lilla. Ni gör ett jättebra jobb här, tack!

 43. foliehatt

  Jag hörde Kåberger i dagens Godmorgon världen (P1). I bästa sanningsrelativistiska anda uteslöt han kärnkraft som varken en långsiktig eller ens på kortare sikt som en lösning för de problem som vi har nu och i det närmaste decenniet. Medan han samtidigt menade att mer vindkraft skulle fixa biffen.

  Denne man är politiskt tillsatt av Mp att i Vattenfalls styrelse driva Mp-politik. Skit samma hur verkligheten ser ut. Det finns bara en väg framåt i Mps utopi – vindkraft!

  Inlägget kom en halvtimme in i programmet. Värt att lyssna på (oväntat så kommer vettiga synpunkter från Södertörns högskola!!)

 44. Slabadang

  En dyster men klarvaken analys av läget … tack Ingemar!

  Den postmoderna tiden är mer en återgång till de totalitära ideologier vi redan tvingats genomlida, endast under nya paroller. Makten har lämnat upplysningstidens ideal som gav oss så mycket av den trygghet och välstånd vi kunnat njuta av.
  Nu är det känslor och ideologiska plattityder om ”värdegrund” som dominerar. Borta är data ,konsekvensanalyser, kronor ören, procent. rimlighet och fakta. In kom istället känslor och värden ”värdegrund” som helt sopade bort sans och balans.
  I centrum på upplysningstidens både funktion och ideal jåg den öppna debatten inom alla sina olika områden och ämnen.
  Yttrandefriheten lyfts ofta fram som främst en rättighet där vi glömmer eller gömmer dess viktigaste värde som funktion, dvs att yttrandefriheten samtidigt är den kvalitativa urvalsprocess som säkerställer förnuft balans och där bästa argument och analys slår de svagare.
  Vi har nu hela brigader med gatekeepers inom hela statsapparaten inklusive MSM som nu systematiskt och medvetet förstör och hindrar denna demokratiska vetenskapliga och intellektuella debatt. De skapar därigenom ett allt mer dysfunktionellt och fattigare samhälle både i välstånd och intellektellt, de hör faktikt ihop.
  Det är därutöver ännu värre när infiltrationen av dessa totalitära krafter samtidigt straffar de individer som kritiserar de rådande narrativen.
  Vi har lite svårt att inse det men vi lever i en sann demokratur där den politiskt korrekta fascimen styr och ställer. Vi har en ny dedmokratins fiende bestående av det skattefinansierade välfärdsindustriella komplexet och som kan sammanfattas vara den ”djupa staten”. Där politikers och myndighetsbyråkrater styr i sitt egetintresse belönar och utser varandra.
  Alla som använder begreppet ”populism” tillhör demokratins fiender. Förr hette det folkopinion och var något politiker och MSM skulle respektera och ta på demokratiskt allvar. Nu är det folkförakt och spridande av epitet som hjälper makten att bibehålla makten i strid med majoriteten av folkets vilja. ”Klimatförnekare” ”Antivaxxers” ”Nartionalistiska” ”populister” ”reaktionära” är maktens glåpord till oppositionella.
  I nuvarande maktkonstellation så går det helt utmärkt att föra både lögner och politik helt i strid med folkviljan och folkintresset.
  Migrationspolitiken energipolitiken anti-SD och biståndspolitiken är bra bevis på att vi har en etablerad partiindustri som totalt skiter i folkopinionen och kan dessutom göra det utan konsekvenser. MSM jagar individer som ifrågasätter narrativen, istället för att granska makten så skyddar de narrativen med vassa näbbar och klor.

  KU är en av de allt fler modiga kärringarna mot strömmen som via nätet fångar upp den allt större delen av allmänheten som förstått att vår förljugna djupa stat finns, att den utvecklats till farlig och fascistiskt totalitär i sitt egenbyggda fundament.
  Internetcensuren fungerar illa och de alternativa rösterna dominerar nu totalt på nätet och växer i takt med sin trovärdighet, medan MSMs propaganda lockar och övertygar allt färre .
  KARMA!
  I USA tittar fem-tio ggr fler på Joe Rogan än CNN och MSMBC! Tvåa ligger Tucker Carlsson (Fox) som ”influensers”. New York slimes ,Washington Kompost och CartooNNetwork har det lite jobbigt med trovärdigheten om man säger så! Intellektuell hederlighet och utrymme intresserar allt fler.

 45. Ann Löfving-Henriksson

  Slabadang 👍 – välkommen tillbaka.

 46. Evert+Andersson

  #43 foliehatt

  Kåberger engagerades av Japan för att fixa elförsörjningen efter Fukushima. Han kom snart tillbaka liksom kärnkraftverken.

 47. Adepten

  #44 Slabadang
  En dyster men klarvaken analys av läget?? Jag tycker det verkar vara en dyster beskrivning av läget. Frågan är varför det har blivit på detta vis? Vilka mekanismer har drivit fram detta läge och varför? Gäller det endast klimatet eller är det en miljö, resurs eller en befokningsutveckling som startat igång det hela mha nedärvda arktyper från förhistorisk tid?
  Förövrigt tycker jag att det var en klatschig och elegant beskrivning av läget 🙂

 48. Göran S

  Bra Ingemar!
  Man känner igen sig i det klimat-nyreligiösa Sverige där locket är på betr. avvikande åsikter.
  Blev upprörd idag över insändare i GP mot kärnkraften, inte en rad var rätt. Man vet inte att kk betalar för sina avvecklingskostnader till skillnad från sol och vind.
  Det är mångs som inte ser skillnad på pålitlig BASKRAFT och intermittent sol och vind.
  Den urusla driftsfrekvensen för vind på c:a 25% är obekant och att kärnkraften är mycket mer lönsam om man tar bort stöd eller har likvärdiga. Religiös energipolitik, med felaktig CO2 syn, tar oss mot energifattigdom och systemkollaps.
  William Happers föreläsning om klimatet och CO2-mättnad skulle vara obligatorisk i svenska skolor etc.

 49. Göran S

  #2 Jonas W
  ”Det som jag inte får ihop är vem som tjänar på narrativet. ……
  Finns det någon ”härskande elit” bakom klimat-narrativet? Jag har svårt att se det.”
  Det finns det enligt Nordangårds ”Den Globala Statskuppen”
  Den härskande eliten, som vill ha global kontroll och styrning finns inom World Economic Forum (WEF) och dess påverkan på FN och EU, G20, Världsbanken Romklubben, mfl. NGO.
  Eliten är bl.a. Rockefellers, Rotschields, Gates m.fl. Via t.ex avtal mellan WEF (Klaus Schwab) och FN 2019, om att hjälpa till med att införa Agenda 2030 (som bl.a. Sverige godkänt) med en massa datoriserade och robotiserade styrmedel, för att få en ”bättre människa” och kontrollera och styra folket. Ett totalt övervaknings-samhålle verkar vara på gång (inte i rubrikerna på nivå ett men se på åtgärderna för att genomföra …Detta finns också öppet på WEF).
  Dessa grupper vill kontrollera världen både ekonomiskt och politiskt och smusslar inte med det (Nordangård). En del verkar vilja krascha
  vårt fossilsamhälle, kosta vad det kosta vill, vi är ju ändå för många (enligt dessa Malthusianer).
  Sedan startar vi om på nytt ”The Great Reset” talar WEF om helt öppet.
  Man tycker ju att detta måste ju vara konspirationsteorier men WEF är helt öppna med detta (Agenda 2030 och 4:e industriella revolutionen; läs på).
  Våra politiker åker till EU och FN och bländas av makten och nickar OK till det mesta och att sticka ut är inte bra för karriären. Inte ens kärnkraften orkade våra representanter i EU ta tydlig ställning för att ingå i taxonomin, trots EU-nämndens krav. Tack Frankrike, Finland, Polen m.fl. att ni finns i denna fråga.
  Ett styrmedel som behövs för förverkligande av drömmen om global kontroll är global identifikation av alla (läs kanske ”vaccinationspass”).

 50. Göran S

  Tillägg till ovan 49
  Sverige har också via tryck från FN/EU infört en klimatlag, där regeringens alla åtgärder varje år (?) skall granskas av Klimatpolitiska Rådet att dess fattade beslut ligger rätt enligt klimatpolitisk kurs!
  Det är (som någon sagt) inte frågan om ett ”klimatvetenskapligt råd” utan som sagt ett politiskt granskande råd. Var finns medborgardemokratin och vetenskapen?

 51. Slabadang

  Adepten #47

  Det finns många krafter som fördelats makt och antidemokratiskt inflytande i vår demokrati. När politiker talar om ”civilsamhället” menar de endast de organisationer de själva infiltrerat och kontrollerar. Röda korset och Svenska kyrkan är två tydliga exempel på två av många organisationer som företräder socialdemokratin. En totalt fejkad ”folkrörelse” lika fejkad som ”granskningsnämnden”.
  Vi har en totalt förljugen demokrati och vi ser nu hur den gamla maktens alla tentakler gått ihop för att försöka bibehålla sitt informations och problemformuleringsmonopol. De är i grunden skiträdda för yttrandefriheten och använder censur och deplattformering som bästa tydliga svaghetstecken, då de inte klarar av den kvalitativa urvalsprocess den fria samhällsdebatten utgör. Försöken att censurera och kontrollera nätet för att skydda narrativen börjar få ”Streisandeffekten” där censuren skapar fler klicks än det censurerade i sig. Hur f…n gick det till när bigtech tyckte sig ha rätten att censurera folkvalda politiker? Politiker skall självklart endast ställas till svars inför sina väljare och inte vingklippas av nån dj…la privat techpolitruk med antidemokratisk fejkpolicy med anställda fejk-faktakollare?!

 52. Claes Forsgårdh

  Den här videon kanske förklarar lite till: https://bakomkulisserna.biz/2022/01/05/vad-har-branslepriset-med-agenda-2030-och-world-economic-forum-att-gora/?fbclid=IwAR1Idg2N3HcDdLXbLcv1ST4Ih7yiRbKU3IkMRfra5sH3sU0OBiZ1xF3Jw1U

 53. JonasW

  #49 Göran S

  Jag tror absolut att det finns starka krafter som vill ha någon slags världsregering.
  Håller med om att Agenda 2030, och dokument från Romklubben stödjer tanken på en sån styrform.

  Jag kanske är naiv när jag inte tror att en så pass stor gruppering kan bli överens om en plan om att lura alla. Dessutom riskerar de faktiskt att förstöra basen för sin rikedom genom att destabilisera de ekonomiska systemen i väst.
  Ett fossilfritt väst kommer vara ett fattigare väst. Det tror jag maktmänniskor förstår.

  Eftersom det är otydligt vem/vilka som skulle leda en sådan världsregering så tror jag att det redan skulle ha utbrutit maktstrider om det fanns konkreta planer.

  Själv har jag funderat på om det kan ha att göra med människans psyke. Det verkar finnas en utbredd mottaglighet för undergångsteorier. Verkar som det finns något djupt rotat hos människan som gör att vi tycker att det är rimligt att undergången är nära.

  Om ett antal personer på inflytelserika poster får för sig att vi faktiskt är på väg mot en katastrof, och dessa människor börjar agera så är det lätt att få med sig människor.

  Lite som en flyende gnu-flock på savannen – alla springer, men ingen vet varför de springer.

  En parallell (kanske) är andra undergångsprofetior, som t.ex. år 1000. Då visste ett stort antal människor (påhejade av ett antal bibellärda) att jordens skulle gå under år 1000. Då gällde det att sälja sina grejor och ägna sig åt botgöring.

  Det jag menar är att det kanske kan bli så här, utan att det finns någon övergripande plan bakom ?

  Tyvärr blir det så att ett stort antal människor tjänar på krisstämningen bibehålls (FN, ”klimatforskare”, politiska organisationer, diverse människor som jobbar med klimatomställning, m.fl.). Dessutom får politikerna ett viktigt uppdrag (det tycker de säkert om).

  Har lite svårt att tro att alla rika/inflytelserika personer i väst avsiktligt driver samhället mot fattigdom och diktatur. Naiv ? Kanske ?

 54. Jonas W #53,

  Jag tror absolut att det inte behöver vara någon konspiration bakom tanken på en global regim. En världsregering har funnits med sedan lång historisk tid och dykt upp bland fredsvänner, rasister, anti-rasister, modernister, vetenskapspositivister, FN-fantaster osv. ”Tänk vad skönt om alla på hela Jorden tyckte och tänkte som vi, utan att bråka”.

  Som grund för all ideologisk utopism ligger en världsbild. Denna världsbild anpassas till vars och ens önsketänkande om hur världen ser ut – om hur den borde vara och vilket hot det finns mot den utopiska framtiden. Sanningsrelativism.

  Bakom globalistidén finns det många intressen som sammanstrålar (Ofta på kollisionskurs.) Visst finns det de som hoppas på en plats i den politiska historian. Visst finns de dom som tror att de kan få ett fint jobb och göra karriär. Men den farligaste drivkraften är, som alltid, idealismen. (Läs Koestler och ”Pil i det blå”, så förstår ni hur stark drivkraften bakom utopianism är)

 55. Håkan Bergman

  Ingemar Nordin #54
  Eftersom det med naturnödvändighet måste vara så att med utopism följer också oförmågan att se komplexiteten i det man eftersträvar så lär vi aldrig drabbas av en världsregering. Men det kan bli dj*vligt nog ändå.

 56. Wojciech Waligorski

  Ett filosofiskt/politiskt packet presenterat, vilket är ypperligt väl knutet. Varje god och medveten medborgare – inte minst politiker borde få det tillhands. Denna filosofiska och politiska bredd är nödvändig för att skåda bakom kulisserna.

 57. Göran S

  #54 Jonas W
  I ditt svar tar du upp en del intressanta aspekter. Jag ser dock att det World Economic Forum håller på med bör hårdgranskas av allmänhet och även av svenska politiker, även om det senare verkar föga troligt bland nickedocks-politiker. WEF är ett indirekt hot mot svensk demokrati.
  Jag hoppas alla är bekanta med att Ursula von der Liejen kommer direkt från en topp post inom WEF.
  I dagens svenska partiledardebatt verkar de flesta vara övertygade anhängare av klimathotsreligionen.

 58. Har inte fått svar på vem som hånas i bilden som en löjlig version av Mao. Då tror jag det skall föreställa Maurice Strong.