Genusifieringen av klimatdebatten

Eco_modern maskulinitet

Bild: Eco-modern masculinity?

Jag fick anledning att läsa en artikel* av Jonas Anshelm och Martin Hultman via ett inslag på Linköpings universitets hemsida. Där stod en massa märkliga saker om oss klimathotsskeptiker som de båda genusforskarna hade kommit fram till, och eftersom jag var direkt apostroferad så ville jag läsa mer. Och det har jag nu gjort.

I korthet har jag två invändningar: 1) Författarnas brist på insikt i den klimatvetenskapliga forskningen gör att de inte förstår sitt studieobjekt, dvs. oss skeptiker. Eller våra invändningar mot klimat- och energipolitiken. 2) Uppsatsen utgör ett i sig ett tydligt exempel på ett retoriskt knep för att undvika en saklig diskussion – i detta fall genom att ”genusifiera” sin motståndare.

Låt mig börja med avsaknaden av insikt i den vetenskapliga diskussionen om klimatet, och hur detta leder författarna fel.

Författarna påstår sig ha läst ett par hundra debattartiklar i tidningar och tidskrifter. Redan det är lite problematiskt eftersom sådana artiklar med nödvändighet är korta och rapsodiska. Det ger ett stort utrymme för egna tolkningar och bedömningar av de argument som förs fram.

Exempelvis säger författarna på flera ställen att skeptiker menar att ”växthuseffekten” inte finns (s.88). Så är det givetvis inte, om vi med ”växthuseffekten” menar att en del atmosfäriska gaser bidrar till jordens yttemperatur. Men varken varmister eller skeptiker menar att mekanismen är densamma som för riktiga växthus. Det som diskussionen handlar om är hur stor den antropogena effekten är, och huruvida uppvärmning innebär ett hot eller inte. Författarna påstår också att skeptikernas ”strategi” i debatten är att ifrågasätta ”data models”. Och det är ju sant, även om det är tvetydigt vad författarna menar. Men det är faktiskt så att väldigt många – bortåt 50% för några år sedan –  av modellerarna själva är skeptiska sina egna modeller. Skeptikernas invändning är inte primärt att modeller inte kan, eller inte bör, användas för forskning inom vetenskapen utan att de utgör ett alldeles för svagt underlag för att fatta politiska beslut med stora konsekvenser för ekonomin, energiproduktionen och människors vardagsliv.

Sådana här relativt elementära missförstånd av den skeptiska positionen gör att författarna struntar i den klimatvetenskapliga diskussionen och istället analyserar den på ett metaplan. De diskuterar inte våra argument i sakfrågan utan avfärdar dem indirekt, genom att tyst utgå från att de är fel. Skeptikerna påstås gömma sig bakom akademiska titlar, vi påstås tro på globala konspirationer och vi påstås vara anslutna till skumma tankesmedjor på högerkanten, såsom Timbro, Captus och Eudoxa. (Författarna verkar helt ovetandes om att Timbro knappast alls har engagerat sig i klimatfrågan. Och jag tvivlar på att så många skeptiker överhuvudtaget hört talas om Captus eller Eudoxa.)

Vidare radar författarna upp en lång rad andra saker som skeptiker faktiskt säger – t.ex. att vi är ganska marginaliserade i media, att klimatalarmismen liknar en religion, att det finns en konflikt mellan politiska makthavare och medborgare, att energipolitiken riskerar att underminera industrin och det moderna samhället. Men istället för att titta närmare på de argument som skeptikerna har i dessa frågor så framställs ståndpunkterna som en del i skeptikerns debatteknik. Slutsatserna betraktas som indikatorer på vilka underliga figurer vi egentligen är.

Och det för oss över till min andra huvudinvändning.

Det är ett välkänt, och fult, retoriskt knep att ”psykologisera” sin motståndare istället för att svara på argumenten. Din motståndare säger t.ex. ”Jag anser X på grund av det här och det här skälet. Och X är verkligen inte bra.” Och du svarar med att säga ”Jaha, du är orolig. Men kanske kan du gå i terapi, eller hade du problem redan i din barndom”. – Det finns få saker som är så blodtryckshöjande som detta. Och skälet till det är att du genom att psykologisera din debattmotståndare visar att du inte tar hans argument på allvar, och att det är under din värdighet att ens diskutera dem. Ibland kan det förstås vara berättigat, men det tillhör normalt inte god debattsed.

I dessa genusforskningens tider så psykologiserar man inte sina motståndare, man genusifierar dem. Och det är precis det som Anshelm och Hultman gör. Den fula debattstilen har fått en legitim ställning inom genusvetenskapen. Författarna genusifierar klimathotsskeptikerna. Alla skeptikernas invändningar, alla våra argument, alla de negativa följder av klimat- och energipolitiken som vi pekar på blir enbart indikatorer på att vi lever i en föråldrad makulinitetsroll. Vi ses som fossilerade dinosaurier som en gång varit framgångsrika men som nu – tack och lov – sakta är på väg att dö ut.

Klimathotsskeptiker påstås leva i en mansroll (att det finns flera kvinnliga skeptiker verkar inte bekymra) som kännetecknas av mekanisering, objektifiering, industriell rationalitet, ekonomisk tillväxt, och positivistisk (sic!) vetenskap. Usch och fy!

Och om skeptikernas argument är riktiga då? – Glöm det. Det har ingen betydelse i genusforskningens postmodernistiska värld. Frågor om riktigt eller oriktigt, om sant eller falsk, hör inte hemma inom detta fält.

Naturligtvis finns det saker som passar in på de svenska skeptikerna, t.ex. att några av skeptikerna är ingenjörer och professorer, och att några har erfarenheter från industrin. Men det är svårt för mig (som än så länge lyckats hålla mig borta från den postmodernistiska feministiska filosofin) att se detta som demeriterande i frågor som gäller vetenskap, klimat och energi. För det är väl det som klimatfrågan gäller? Eller? Och i motsats till vad som påstås i uppsatsen så är flera av de svenska skeptikerna klimatforskare, och är helt öppna med sin klimathotsskepticism. Men kanske Anshelm och Hultman inte riktigt är insatta i vem som är vem här.

Nå, man kan diskutera i vad mån de saker som författarna räknar upp utgör en ”mansroll” eller ej. Det spelar egentligen ingen roll eftersom de i slutet på uppsatsen lägger krokben för sig själva. De påstår nämligen att det också finns en annan mansroll, nämligen en ”ecomodern masculinity”, som anses förstå miljöproblem, särskilt klimatförändringar, och som också stödjer en utveckling av teknologier som bevarar miljön och klimatet. (s. 92) För trots allt så är ju de flesta prominenta varmister inom klimat- och energiområdet också äldre män; akademiker eller med folk med erfarenheter från industrin.

Jaha, men om det finns flera, vitt skilda mansroller varför skall vi då överhuvudtaget prata om genus här? Då handlar det ju helt enkelt bara om olika åsikter om klimatet och energipolitiken. Åsikter som egentligen inte har ett skvatt att göra med genus utan desto mer med vilka sakliga argument som finns för den ena eller den andra ståndpunkten?

Att kalla olika åsikter för olika former av ”maskulinitet” är i bästa fall redundant och saknar förklaringsvärde, och i värsta fall ett uttryck för fördomar och sexism.

Så, tyvärr så bidrar inte denna uppsats till någon större förståelse av vare sig skeptiker eller vad klimatfrågan handlar om.

*A green fatwa? Climate change as a threat to the masculinity of industrial modernity”, International Journal for Masculinity Studies, Vol 9, No 2, 84-96. Länk

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Sådana här personer tycks växa upp som svampar ut jorden numera. KTH har sin Sverker Sörlin (eller är han numera i Umeå?) och en Laestadius. Konstigt nog tycks de påhejade av högskoleledningarna eller deras propagandaorgan.

 2. Ingvar

  Hur ställer de sig till:
  Judith Curry
  Jo Nova
  Donna L
  Maggie
  Tanja Bergkvist
  Mfl.
  Det är ju bara så korkat att man undrar varför sånt släpps fram

 3. Lars Cornell

  Alla nu levande klimathysteriker är döda om 60 år ungefär. Kommer de att fyllas på av fler eller är de en utdöende grupp? Finns det forskning på om de blir fler eller färre? Om inte borde någon göra en sådan undersökning, kanske lämpad för SOM-institutet.

 4. Mats G

  Vem är då klimathotskramare? motsatsen?

  Dvs en feministisk homo rödgrön looser.?

  Ni hör själva hur dumt det låter. Som det är sagt. Det är inte vem som står bakom budskapet som är intressant det är budskapet. Jag tror att det kan vara bra att skilja person från kunskap. Men visst kunskap från någon som är mer meriterad tar man ju mer seriöst. Det innebär inte att man inte skall granska.

 5. Olav Gjelten

  47 procent av alla svenska män säger sig vara feminister. Smaka på den! Undrar på vad den procentsatsen är bland manliga politiker?? Eller bland kvinnliga politiker???
  I en sådan omgivning ska vi bara inte hoppas på någon tillnyktring vare sig i klimatdebatten, energipolitiken med mera, med mera….

  Jag har hört att i Danmark är det en omöjlig tanke för en man att kalla sig feminist. I Norge betraktas feminismen vara utdöd sedan snart hundra år. Ingen människa där vil göra sig själv till relik för en sedan länge svunnen tid genom att kalla sig feminist.

 6. Michael

  Postmodernismen är den akademiska radikalvänsterns kunskapsteoretiska strategi för att i teori och praktik bemöta krisen som socialismens misslyckande givit upphov till. Det sorgliga är att postmodernismen har infiltrerat mångas tänkande och släppt loss en våg av hatisk språkbruk. Spåren går tillbaka till Rousseaus antiindividualism och antiliberalism som nu uppstår i ny tappning. Boken ”Postmodernismens förklaring” av Stephen Hicks ger en bra introduktion för den som vill fördjupa sig i frågan.

 7. Lars Cornell

  #5 Vilken är definitionen på att vara feminist? Jag kan inte tänka mig att rösta på ett feministiskt parti. Jämstäldhet (borde det inte vara likställdhet?) – självklart, men feminism, nej tack.

 8. Michael

  Olav Gjelten #5
  Enligt feministisk procenträkning är 57% kvinnor mer jämställt än 52%. För riktig jämställdhet ska det vara 100% kvinnor.

 9. Bra Ingemar – utmärkt att du dementerar så gediget och fullständigt.
  Det där psykologiserandet är verkligen diskussionsförstörande.

  En sak jag undrar över är rubrikens ”Green Fatwa”. Är det en medveten apostrofering
  av Marian Radetzkis artikel i Ekonomisk Debatt för en tid sedan. Vad är i så fall tanken?
  En grön fatwa är väl en dödsdom utfärdad av ”gröna” mot icke-gröna? Alltså riktad mot
  oss antikverat maskulina klimatskeptiker? Eller tycker de sig tvärtom vara offer för vårt
  farliga argumenterande?
  /C-G

 10. Danel Wiklund

  Nu ber Romson om ursäkt. Men det borde ju ha varit en miljöpartist som upptäckte att dom målade båten med miljöfarlig färg. Men Romson kan ju skylla på sin vite heterosexuella medelålders man. Men hon får ta till en sak som hon inte tog upp i Almedalen, en man som köper miljöfarliga färger, men när det kom till att måla fick han ju hjälp av en kvinna, och inte vilken som helst, miljösamvetet nummer ett i Sverige. En historia som taget ur en John Cleese sketch.

 11. OT, men:

  Jag noterar att en påtaglig skara av Inhängnadens aktörer nu kackar på Olle H:s blogg om vilken hemsk, fientlig och illvillig person denne ”Jonas N” ju är, och hur han ’sänker trovärdigheten’ hos alla runtomkring. Nu senaste även Lena K!

  🙂

  Men man hoppas att Lena K skall läsa detta hos dem, och sedan komma tillbaks och …. ja, jag vet inte vad … göra ngn slags pudel, be om ursäkt, om ”om hon har den allra minsta moraliska ryggrad” !

  Skriver de alltså!

  I någon sakfråga (värd att debattera) fanns där dock som vanligt inget alls. Det var bara det gamla vanliga, att intala sig själva/varandra att man minsann är präktigare än dem man inte vågar möta öppet i hederlig debatt … för sådant är de för fega för.

 12. Lasse

  Green fatwa-är väl något vi får oss till dels när Romson hackar ner på oss!
  Nu får hon smaka sin egna medicin i pressen!
  Och vi får uppleva den enda sanna glädjen!
  OT Judit Curry är snabb som kommenterar färska havsmätningar:
  http://judithcurry.com/2014/10/05/evidence-of-deep-ocean-cooling/

 13. Danel Wiklund

  Olle H borde ju ta Romson i örat, om han inte redan gjort det. Hon får väl köpa några utsläppsrätter, hon eldar ju med diesel också. Då kanske hennes samvete(om hon har nåt)känns lite bättre.

 14. Visst, Daniel W

  Men rätt skall vara rätt. Den sortens färg är inte miljöfarlig, giftig och ”dödar mikroorganismer” så som hävdas. Den har som (avsedd) effekt att mikroorganismer inte skall bosätta sig där på båtbotten och växa.

  Idén om att sådan färg, och kopparn i den skulle vara giftig och farlig för Östersjön är närmast befängd och nog bara ett utslag av den allmäna förmynderiträngtan som motiverar så många bland dem …

 15. Peter Stilbs

  Visst har Du rätt, Jonas N #14 – det är så mycket missriktad miljönojja numera.

  Här finns annars en tabell även naturlig förekomst av metalljoner i havsvatten – kanske inte helt tillämpbar på Östersjön, men ändå

  http://www.theoildrum.com/node/4558

 16. Rosenhane

  Ett bedrövligt alster från genusfabriken.

  Rubriken ’Klimathotsskeptikern är en äldre framgångsrik man’ väcker associationer till Per Lindebergs bok ’Döden är en man’ som tog udden av myten om det omskrivna styckmordet som mynnade ut i att två oskyldiga läkare fick sina liv förstörda. Här var motorn ett mediedrev i tandem med illvilja, skvaller och en korrupt rättsapparat.

  Skillnaden är att Anselm och Hultkvist försöker ta heder och ära av ett antal namngivna personer men misslyckas, samtidigt som de istället tar udden av sig själva och myten om klimathotet.

  Som sagt, bedrövliga killar.

 17. Danel Wiklund

  Personligen bryr jag mig inte om vilken färg hon använder när hon målar båten, eller om hon eldar med diesel eller kör en stadsjeep. Men eftersom hon bryr sig, i varje fall om andra gör det. Och att hon numera har makt, och kommer att använda den för att göra livet surt för dom flesta av oss, så är det bra om hon får sitta där med rumpan bar, och visar vilket skämt hon egentligen är.

 18. Ann LH

  Det bestående klavertrampet är att Åsa Romson avfärdar sina miljösynder med att hon ”kan leva med det” och förresten har hon inte bil. Det är ju skönt för oss vanliga syndare att ha ord på att man kan avfärda eventuella försändelser med att jag kan leva med det … och förresten har jag inte …
  Och i helgen skulle hon visst under några timmar avsätta vattenfalls nye chef eftersom han ville behålla de kärnkraftverk som nu får behållas.

 19. #11 Visst är det synd om somliga. På Inhängnaden ojar sig Olle H över:

  ”de .. mer eller mindre idiotiska gräl”

  han menar sig att han (och de) har med dem han kallar ’klimatförnekare’ …

  Jag tycker inte ens man behöver ge honom ngt epitet. Hans egna ord gör min poäng alldeles förträffligt …

 20. pekke

  Ååå, vilken ironi !

  Romson är ute å flyger till klimatmöte i Milano från Bromma !

  http://www.expressen.se/nyheter/val2014/namen-har-aker-du-ju-fran-bromma-romson/

  Kunde hon inte tagit tåget som vi andra tydligen skall göra ?

 21. ThomasJ

  En alldeles utengemärkt tråd, Ingemar! Tack för deb ! 😀

  Det ÄR phaen ta mig helt overkligt, att pseudo-vetenskapen ’Genus’ har fått ett sånt grepp över i praktiken det mesta basic i vårt samhälle. Detta i synnerhet när Norge för ~ 2 år sedan, via sitt vetenskapsråd, helt enkelt FRÅNerkände ’Genus’ som varande vetenskap => stoppade all finansiering etc Hel. Detta efter att dokumentären ’Hjernevask’ visats i NRK. Programmet erbjöds oxo SVT som dock avböjde med motiveringen att det ej uppfyllde SVTs kvalitets- krav… (sic!)
  Har oxo hört, att (i Sverige) så måste en forskningsbidragsansökan innehålla en beskrivning/belysning av hur avsedd forskning i/ur ett ’genusperspektiv’. Om ej med blir där inget/inga forskningsbidrag. Helt djefvla sinnessjukt!

  Skrämmande, rejält!, oxo med dessa två författares bevisade total constructive loss av allt som öht. kan antydas ha ett uns av bona fide. Hur i hela hum-hum kan slika personer öht. få verka på högre utbildningsanstalter???

  Dé é jobbigt nu för landet Sverige! Betänk bara att Romsoniten är ett hjärtslag borta från att bli statsminister… brrrrrrr!

  Arma Land!

  Mvh/TJ

 22. Alienna

  #19 😀

  När jag har ’bråkat’ med någon, har vi alltid befunnit oss i samma forum. T.o.m. i samma TRÅD…!
  Den här postmoderna varianten har jag inte fått riktig kläm på ännu.

 23. Daniel Wiklund

  Apropå Romson och flyg. Hon kanske löser dagens korsord i Aftonbladet. Där får hon uppgiften att hitta rätt ord till ”Förstörs av flygresor”, vilket ska vara ”miljö”. Jag har varit en flitig korsordslösare i 50 år och jag lovar att det är första gången jag råkar på det i ett korsord, ett tidstecken. Hon kanske löser korsordet och tar tåget hem till Sverige. Men eftersom det inte i första hand är miljön Romson är intresserad av utan möjligheten att utöva makt så lär hon fortsätta att åka flyg, även om hon måste flyga från Bromma.

 24. Daniel Wiklund

  Ett tillägg till mitt förra brev, jag tycker inte att flyget förstör miljön. Det är en av de viktigaste uppfinningarna, oavsett vad Romson och hennes bundsförvanter tycker. Men det är högst troligt att om flyget hade uppfunnits idag, så hade det aldrig fått starta, det hade nog stoppats av förbudsivrarna på miljödepartementena.

 25. Michael

  6 medlemsstater motsätter sig EU:s klimatmål

  Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Bulgarien och Rumänien. Det är de sex länder som nu, tre veckor innan politiken ska vara färdigförhandlad, gemensamt går ut och kräver att EU:s klimatmål måste göras om och läggas på en mer realistisk nivå. EU:s mål är 40% mindre koldioxidutsläpp till 2030 jämfört med 1990 års nivå. Tillsammans kallar sig länderna “Visegrad Group”.
  http://www.rtcc.org/2014/10/01/six-eu-states-cast-doubt-on-proposed-2030-climate-goals/

 26. Nåja #22,

  Den sk ”klimatförnekaren Lena Krantz (frontfigur i klimatförnekarnätverket .. )” är ju en av ”de som hamnar i skottlinjen .. [inkl] hennes klimatförnekarkollegor” på den ”orwellskt [benämnda] .. klimatförnekarblogg” där hon mfl är skribenter, när ”det händer att [Olle H] säger ifrån på skarpen, utan otydlighetsskapande lager av diplomatisk fetvadd, då [han] ställs inför personer hos vilka dumheten parar sig med arrogansen”

  … hon hade iaf haft ett Facebook-meningsutbyte med grälaren.

  Vilken tom dristade sig att yppa lite tvivel rörande om han bidragit till ”Lennart Bengtssons … beklämmande färd ner i klimatförnekarträsket” när han skrev:

  Jag vet inte om vi i Uppsalainitiativet hade kunnat hejda Bengtssons glidning över mot klimatförnekarlägret genom att vårda vår relation till honom ännu lite bättre

  Titeln på inlägget där detta avhandlas är alltså: ”Om Trevnad” under vilket alltså den grälande statistikprofessorn menar att Lena K ”om hon har den allra minsta moraliska ryggrad” skulle återkomma och ” borde .. ta tillbaka sin anklagelse och be om ursäkt.”. Detta tydligen ang ngt som misshagat honom, men dock inte verkar förekomma i den återgivna ’diskussionen.

  Ja, så kan det låta ….

 27. Håkan Bergman

  Daniel W #24
  Ja inrikesflyget står för mindre än 3% av utsläppen från inrikes transporter, ändå är det inrikesflyget som ständigt och jämt demoniseras.
  http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/

 28. Jonas N

  Ärligt talat har jag inte tid med Olle Hs infantila utspel. Det är ju dessutom lite svårt att be om ursäkt för en åsikt, dvs att jag tycker att han är en extemt otrevlig person och en mobbare. Det bevisar han ju alldeles själv dessutom. 😀
  Nej, man måste faktiskt kunna släppa en diskussion och lämna saken därhän.

 29. Ingemar
  Tack för din analys av deras märkliga psykologiserande. 😉

 30. 🙂

  I en (troligtivs) oavsiktlig freudiansk felsyftning försöker nu Inhängnadens Lars Karlsson med en (troligtvis, men ej helt säkert) avsiktlig osanning när han påstår att:

  Så här beskrev Jonas N mig och mina gelikar tidigare:

  ”Det finns många som menar och tror att de vill gott, just när de anser att ‘dåliga människor’ borde hindras, utestängas, stigmatiseras, omskolas, eller för all del också sjukförklaras, tvångssteriliseras, deporteras eller värre …”

  (Även fortsättningen av kommentaren är läsvärd. Olle säger för säkerhets skull att den är ironiskt menad).

  Men! Jag har altså inte någonstans sagt ngt liknande om Lars K. Citatet kommer från denna tråd och för säkerthets skull förtydligar jag en extra gång vad jag menar. (Vakna läsare verkar fö inte ha ngt problem med att läsa och förstå korta textstycken korrekt)

  Den som säger att mitt citat ovan skulle beskriva Lars K och hans gelikar är alltså han själv. Nu vet jag iofs inte vilka som verkligen är Lars K:s ’gelikar’, heller inte vilka åsikter han hyser (som han inte vill meddela andra). Menalltså dem jag pratar om i sagda citat är alltså sådana som rimligtvis passar på den beskrivningen.

  (

 31. Daniel Wiklund

  Hörde nyss Romson på Rapport förklara hur det kom sig att hon målade båten med kopparbaserad färg. Hon svamlar så mycket så kunde man se hennes tunga skulle den säkert vara svart. Men det känns väldigt oroväckande att det är Romson som är en av dom som ska styra skutan Sverige dom närmsta åren.

 32. Jag får intrycket att de flesta klimathotstroende forskarna och debattörerna är vita, medelålders män. Om de är heterosexuella vet jag inte. Med tanke på att det är mycket vanligare att vara hetero än homo, verkar det rätt troligt att åtminstone de flesta är det.

  Enligt Wikipedia, betyder fatwa ett utlåtande från en mutfi angående någon juridisk/religiös fråga. Det borde alltså vara en vantolkning att se det som alltid vara en dödsdom.

  Feminism betydde ursprungligen att vara för att män och kvinnor ska behandlas lika. På senare tid har det kidnappats av diverse vänstermänniskor, som har lagt in betydligt mer än likabehandling av personer med olika kön. Jag kallar mig liberal. Eftersom liberalismen vill att människor ska behandlas som individer, och inte som medlemmar i olika grupper, innebär det automatiskt att vara för mot att kön ska avgöra hur en människa behandlas.

  Postmodernismen ger intryck av att vara ett dåligt skämt. Tyvärr tar många den på fullaste allvar. Om alla naturlagar är sociala konstruktioner, borde ingen våga sätta sig i ett flygplan. Tänk om alla i flygplanet plötsligt får för sig att aerodynamiken gör att flygplan inte kan flyga? Då borde, enligt postmodernismen, flygplanet störta.

  Fast kanske postmodernismen har rätt? Så länge de flesta människor trodde att koldioxid har en stor klimatpåverkan, fortsatte världen att bli varmare. Så fort en majoritet slutade tro på koldioxidens stora klimatpåverkan, slutade världen att bli varmare?

 33. Hasse

  Jag är i och för sig helt utomstående, men jag har en känsla av att varken Romson eller regeringen kommer att bli särskilt långvarig. Det som sticker mig i ögonen är den låga bildningsnivån hos många ministrar. Det är synd om Sverige.
  .

 34. Lena

  Ingen vare sig kräver eller väntar sig att du skall fortsätta ’dialogen’ med den grälande mobbaren som inte kan föra sig respektfullt eller ens vuxet i en diskussion, som inte kan argumentera i sak, som har ett närmast patologiskt behov av att inflika ’förnekar-’ epitet hela tiden … (och som är för feg för att kasta sin smuts på andra på plats).

  Men det har ett visst värde, anser jag, att just hålla upp ”badrumsspegeln” för sådana och ffa även för andra att se den bilden tydligt.

  Som kan noteras försöker de inhängnade herrarna ju samma sak. Alltså hålla upp citat som skulle (be)visa ngt. Men som så ofta behöver de ljuga om omständigheterna. Och det trevliga i skriftliga debatter är att allt finns kvar, och kan visas/kollas igen …

  Sedan ett ganska bra tag anser jag den bästa desinficeringen mot både ohederliga och/eller fula debattknep och andra unkna samhällsfenomen är att dra ut dem i ljuset så att alla kan se …

  Men jag tror alltså inte att du kan ”lämna saken därhän”. De som vill införa massor av all möjlig långtgående politik med det påstådda klimathotet som förevändning kommer inte släppa dom förhoppningarna och ambitionerna …

  Vad en bra klimatdebatt både om vetenskapen och politiken dock kan åstadkomma är att så sakteliga ta ifrån dem ’klimathotet’ som ett gångbart grepp i opinionsbildning och för att skrämma folk (och barn!) med. Jag tror att detta redan har påbörjats … Defintiivt i andra länder iaf!

 35. Ann LH

  Efter allt osannolikt som hänt de senaste dagarna var det skönt att låta hjärnan vila i Din analys av de här genusforskarnas alster.

 36. Jonas N

  Just den här ”diskussionen” med Olle H har jag redan lämnat. Jag har sagt det jag ville ha sagt och tänker inte lägga mer energi i saken. Just nu verkar ju du ha tagit över och ni för en rätt intressant diskussion som utspelar sig parallellt på olika forum.

 37. tty

  ThomasJ #21

  ”Har oxo hört, att (i Sverige) så måste en forskningsbidragsansökan innehålla en beskrivning/belysning av hur avsedd forskning i/ur ett ‘genusperspektiv’. Om ej med blir där inget/inga forskningsbidrag. Helt djefvla sinnessjukt!”

  Det är tyvärr helt riktigt, och man måste också ha med ”mångfaldsaspekter”. Detta är dock i allmänhet inget problem eftersom en stor proportion av åtminstone de naturvetenskapliga doktoranderna numera är ”mångfaldiga”, dock i regel från helt andra delar av Världen än huvuddelen av invandrarna i Sverige.
  Men jag kan av egen erfarenhet försäkra att det verkligen inte är lätt att få till ett genusperspektiv på t ex utveckling av datormodeller för logistiska processer.

 38. tty

  Lars Kamel #32

  ”Postmodernismen ger intryck av att vara ett dåligt skämt. Tyvärr tar många den på fullaste allvar. Om alla naturlagar är sociala konstruktioner, borde ingen våga sätta sig i ett flygplan. Tänk om alla i flygplanet plötsligt får för sig att aerodynamiken gör att flygplan inte kan flyga? Då borde, enligt postmodernismen, flygplanet störta.”

  Lustigt nog exakt samma argument som jag brukar ta till mot postmodernister. Om inte det vi anser oss veta om t ex termodynamik, aerodynamik, hydrodynamik, fasta tillståndets fysik, metallurgi, hållfasthetsteori, elektrodynamik, kvantmekanik etc är korrekt och överensstämmer mycket nära med verkligheten så blir resultatet av en flygplansstart bara ett stort eldklot i banändan.
  Den slutsats man kan dra är att antingen 1) postmodernisterna tror inte själva på postmodernismen eller 2) begriper inte vad de egentligen tror på.

 39. Lars Kamél #32
  OK det må vara att en fatwa inte behöver vara en dödsdom.
  Mitt problem var innebörden av att den är ”grön”. Är den då
  riktad mot den gröna rörelsen, eller är den tvärtom fälld av den
  rörelsen mot t ex vita heteorosexuella män? Vad menar författarna?
  C-G

 40. Ingemar Nordin

  Det har varit lite jäktigt idag så ursäkta att jag inte hunnit med att delta i diskussionen. Men tack för alla intressanta och uppmuntrande kommentarer

  tty #38
  ”Den slutsats man kan dra är att antingen 1) postmodernisterna tror inte själva på postmodernismen eller 2) begriper inte vad de egentligen tror på.”

  Ja, det där naglar väl fast det hela ganska väl. Om man tillämpar en postmodernistisk analys på nämnda uppsats så får man börja analysera Anshelm och Hultman i termer av vilken mansroll som de ger uttryck för, inte i termer av giltiga argument eller slutsatsen eventuella sanning. Men normalt så värjer sig postmodernisterna mot att tillämpa den typen av analys på sig själva – det de kommer fram till gör ett sanningsanspråk. Vilket gör att jag istället misstänker att det är (2) som är fallet.

 41. Jimmy

  Nakna sanningar. En konferens om Klimat och Genus. Från LiU såklart.

  http://www.liu.se/genusforum/klimatkonf?l=sv

  ”Om alla levde som kvinnor skulle det få positiva effekter för klimatet”

  Hm, vad kan då sägas om Åsa Romsons leverne?

 42. Jonas N
  Visst är det så att när stora delar av ”argumentationen” handlar om smutskastning, stigmatisering, att beskylla någon för allt möjligt och omöjligt som inte har med saken att göra etc så ägnar man sig faktiskt åt en form av anti-demokrati. Man omöjliggör en debatt och anser sig därmed ha vunnit den, vilket man naturligtvis inte har. Man har kanske ”vunnit” en tillfällig tystnad men är det verkligen så demokrati ska fungera?

 43. Björn

  Även framgångsrika män blir äldre, men det som de har gemensamt, är bra hjärnor. Det är nog det som Jonas Anselm och Martin Hultman är avundsjuka på. De saknar det kreativa tänkande som utmärker de framgångsrika. Inte blir man framgångsrik på att klandra de som uppbär samhällets innovationer och förutsättningar för framåtskridande.

 44. Daniel Wiklund

  Så tokigt det kan bli, jag är inne här på KU för att få kunskap om klimatet. Vilket kön skribenten har bryr jag mig inte om. Är ofta inne på Donna Laframboises blogg för att läsa hennes väldigt intressanta inlägg. Lika väl som jag läser många intressanta inlägg här på KU som är skrivna av män och kvinnor. Om jag däremot går ut på ett nöjesställe för att ”ragga” så hoppas jag att det finns kvinnor där: )(heterosexuell man som jag är, men inte medelålders: ))

 45. OK Lena #36 …

  Men ngn ’diskussion’ kan jag inte säga att vi för, eller att ’där’ förs. Min analys är att Inhängnadens herrar är för fega (och rädda?) för att debattera öppet och seriöst.

  Det var också vad min sammanfattning om vad Olle har ägnat sina år åt när han ’deltagit’ i svenska ’klimatdebatten’ syftade på.

  Jag efterfrågade (när det begav sig) ifall någon kunda peka på ngt tillfälla där Olle seriöst debatterat klimatforskning och/eller dito politik när jag påpekade/undrade:

  Personligen har jag aldrig sett Olle H göra substantiella kommentarer i ngn fråga som faktiskt debatterats från flera håll rörande klimatet eller klimatforskningen (jag kan iofs ha misst ngt, men det är isf inte mycket).

  Jag har aldrig sett Olle H (kunna?) föra en normal debatt rörande någon som helst relevant sakfråga om klimat. Aldrig!

  Är det någon som sett honom ha en riktig och god (och egen) poäng rörande klimat eller klimatdebatt?

  Och jag var och är helt uppriktig. På nätet har det bara varit den typen av metadebatter som han nu återigen hänger sig till. I offentliga sammanhang har det nästan alltid varit hans svartmålning av dem han kallar ’klimatförnekare’ …

  Vilket totalt idiotuttryck förresten!

  Någon meningsfull debatt, några konstruktiva försök att faktiskt hantera och sedan bemöta vad andra säger rörande klimat eller klimatpolitik, där man söker värdera varandras argument och sätta för/emot i ngn proprtion .. ngt sådant har jag aldrig sett.

  Bara den mest infantila smutskastningen. Tex att kritik mot klimatahotstron och CAGW främst finns pga att fossilindustrin betalar (’köper’) folk att säga saker som inte stämmer …

  Om någon har sett ngt annat vill jag gärna ta del av det. Eller om Olle vågar börja uppträda som en vuxen karl och börja debattera i sak så (är jag säker på att) är det också välkommet. Och skulle kunna ske här där de (hederliga!) bloggägarna skulle garantera att ingen enda av Olles kommentarer skulle raderas därför att de sätter ’hemmalaget’ på pottkanten ..

  Men det kommer inte att ske. Av två skäl: Dels är Olle alldeles för feg. Men ffa har han (vad jag har sett) otroligt dåligt på fötterna angående vad klimatdebatten öht handlar om. Hans två mantran verkar vara dels frasen ’det vetenskapliga evidensläget’ (som om den amatören skulle kunna bedöma sådant långt bättre än alla andra) och sedan epitetet ’förnekar-’ ditten/datten.

  Där slutar det! Tyngdpunkten av hans ’argumentation’ är viljan att få vara den som ’förklarar’ hur ’förnekarna’ egentligen är.

  Det närmaste han varit ’kliamtforskningen’ är just ett bidrag om just detta på en konferens i Vemdalen. (Och även det speglar mest hans egen okunnighet, och gradvisa närmade till vissa små aspekter av den faktiska debatten.)

  Olle vill alltså (eller tom tror sig kunna) förklara hur människor han är oförmögen att föra ett enda civiliserat samtal med, hur dom egentligen är. Finns det någon som tar sådant på allvar?

  Olle Häggström är nog bland de bästa exemplen jag skulle dra upp för att belägga min tes om att de som behöver dra upp begreppet ’förnekare’ i olika varianter som ett ’argument’ för sin hållning har aldrig ngt vettigt eget att komma eller bidra med. Det är bara tomma slagord från en (okunnig) sidlinje.

  Där finns några fler. Oclh ’vår egen’ Thomas P har allt oftare sällat sig dit, men i Olles fall gränsar det behovet till det patologiska … Speciellt i ljuset av att hans andra hang-up verkar vara att folk inte är tillräckligt trevliga/hövliga/respektfulla mot honom och hans hållning.

 46. Lena #42

  Svårt att säga. Jag menar ju att yttrandefriheten för Olle är en central del av just ett väl fungerande demokratiskt samhälle. Alltså att hans unkna syn på sina (vissa) medmänniskor också skall få framförs. Men precis lika viktigt är att att sådant skall få bemötas öppet.

  Vad som är mest tydligt hos honom är önskan att han från sin (ngt) upphöjda position (dvs med sin ’titel’) borde få bestämma vilka andra som får yttra sig och borde lyssnas på resp vilka som borde tystas genom just sådana intimideringsförsök som han har ägnat nästan all kraft åt i den sk ’kliamtdebatten’

  Lika tydligt är att bland hans få (inhängnade) anhängare är man av i stort sett samma åsikt.

  Angående ’odemokratiskt’ så finns det förstås massor av hot mot demokratin som hela tiden vill (och/eller försöker) flytta fram sina positioner. Som vill beröva vanliga människor ytterligare lite frihet, lite resureser, göra dem ännu lite mer beroende, och tala om för dem i ytterligare några områden hur de borde göra och tänka (och ffa inte göra/tänka) för att få räknas som ’goda’ medborgare.

  Många av dem försöker dessutom använda just politiken för dessa strävanden. Och skulle nog hävda att deras agenda är absolut ’demokratisk’!

  Så begreppet är lite svårt i sig. Just för att många aktivister anser att maktbruk är demokrati (nästan per definition). Dvs i vissa läger är ambitionen att kunna och få och ha möjligheten att stänga ner och förfölja oppisitionen en central del i deras syn på ’demokrati’ …

  Jag håller nog med dig om att Olle, och många i det lägret i botten har många önskningar (och säkert även ambitioner) som i grunden bör betecknas som iaf demokratiskt tvivelaktiga ..

  Men samtidigt vore alla försök att förhindra sådana yttringar och förhoppningar än mer tvivelaktiga och i längden skadligare för demokratin.

  Men visst är det precis som du säger: En levande och fungerande demokrati bygger med nödvändighet på att medborgarna vill, ges möjlighet och tillåts att engagera sig aktivt i samhällsdebatten. Och alla de som söker förhindra sådant, som vill tysta och kväsa vanligt folk (tex hänvisandes till att de inte är ’experter’) är farliga för demokratin.

  Och visst är det precis så jag uppfattar den i klimatfrågor oinsatte amatören, debatklåparen och tölpen Olle Häggström. Som någon som helst skulle vilja kväsa all debatt i frågan … Jag tycker faktiskt att han själv mest hela tiden beskriver sig så!

 47. Pelle L

  När slutar medelåldern?

  Även om jag tangerar den övre gränsen, så är jag i alla fall ”vit”, och liksom de flesta däggdjur heterosexuell. Och man.
  Och tänk: Även Klimathots-skeptiker!

  Så nu rätar jag på ryggen efter Ingemar Nordins snabba men effektiva nedsabling av Anshelm och Hultmans artikel.

  För övrigt har jag ingressens bild med kvinnan som spänner sina (obefintliga) biceps på väggen hemma.
  I min värld symboliserar den 60- och 70-talets kvinnorörelse. Det var innan allt spårade ur.
  Det syns ju ång väg att det är en socialrealistisk sovjetisk bild med en fabriksarbeterska.
  Långt från Romson och Bah Kunke alltså.

 48. Pelle L

  Forts.
  Nu kom jag åt någon musknapp 🙁

  Så tack Ingemar För denna genomgång!

  Annars var ju dagens höjdpunkt Romsons flygresa från Bromma.
  Har Expressen plötsligt bytt chefredaktör?

 49. L

  Bottenfärgen Romson använde är godkänd för hennes båt så det var OK att måla. Däremot kan man ju undra varför två ministrar ska flyga med regeringsplanet till Italien bara för att säga hej…

 50. Ingemar, bra recension, speciellt som du är vetenskapsteoretiker och i någon mån kan belysa en helt annan forskningsskultur än den naturvetenskapliga. Det hela är väldigt svårtolkat. En tanke som slog mig är att studien är gjord ur ett maskulinitetsperspektiv, men detta borde väl automatiskt utesluta klimatskepticismens feministiska sida, jag tänker till exempel på hur situationen är för kvinnliga klimatforskare (mer eller mindre) som Sally Baliunas, Yasmin Said, Judith Curry och Tamsin Edwards vilka i samband med att ha uttryckt sig skeptiskt blivit utsatta för personangrepp (och ibland värre än så) i större eller mindre grad.

  Sedan tycker jag fortfarande att författarnas resultat att det finns en övervikt av professorer och ingenjörer bland dem som uttrycker skepsis i fråga om klimatvetenskap och klimatpolitik tyder på att det finns krav på kompetens för en bra skeptisk diskussion inom detta område.

  Ett genomgående tema här på Klimatupplysningen är ju det vi kallar uppvärmningspausen, detta att uppvärmningen har gått så långsamt sedan slutet av 1990-talet. Skeptiska tankar om detta breder nu ut sig bland klimatforskarna. Jag hittade följande citat i ett blogginlägg av James Annan som egentligen är en kritisk granskning av den uppmärksammade klimatkänslighetsartikeln av Lewis och Curry. James Annan är en helt mainstream klimatforskare men han är uppriktig med vad han tycker och tänker och om han tycker så finns det förmodligen många andra som har liknande uppfattning även om de inte säger så mycket:
  http://julesandjames.blogspot.se/2014/10/much-ado-about-sensitivity.html

  “Clearly, the longer the relatively slow warming continues, the lower the estimates will go. And despite what some people might like to think, the slow warming has certainly been a surprise, as anyone who was paying attention at the time of the AR4 writing can attest. I remain deeply unimpressed by the way in which this embarrassment has been handled by the climate science insiders, and IPCC authors in particular. Their seemingly desperate attempts to denigrate anything that undermines their storyline (even though a few years ago the same people were using markedly inferior analyses of this very type to bolster it!) do them no credit.”

 51. Mats G

  Varning OT, kryddat med satir.

  Heja Sverige!
  Sveriges nya regering dag1.
  Miljöministern flyger från Bromma och målar med miljöfarlig färg och åker privatjet.
  Statsministern anmäld till KU för att bryta mot grundlagen.
  Integrationsministern…vem är det?
  En sionistisk muslim som jämställer jihad med finska vinterkrigare som bostadsminister.
  En bedragande fd SSU ordförande.
  Och till sist en internationell diplomatisk kris i Palestina frågan.

  Inte illa pinkat. Säkert glömt något.

 52. Jag ser att man fortfarande försöker betvinga verkligheten med kontrafaktiska utsagor: Lars Karlsson försöker få det till att jag (eller Lena, eller KU) helst skulle vilja tysta debatten, och därmed hävda att vi skulle vunnit den!?

  En totalt obegriplig kommentar!

  Nej Lars (Olle, Anders). Det enda som påtalats och exemplifierats är hur otrevliga somliga klimathotstroende är, vilka dessutom är både rädda för att debattera. Alltså debattera över huvud taget, utöver att de har svårt att uppträda normalhövligt och vuxet i sådana debatter. (Som ju nu främst sker genom att man försöker med spydigheter från en annan blogg där man, avsiktligt eller ej, inte bemöter i sak eller framställer andras positioner korrekt).

  Det är ett konstaterat faktum. Och långt värre ’otrevligheter’ än den radda jag citerade i #26 ovan skulle man kunna dra upp. Jag tror den ’starkaste’ poängen de inhängnade herrarna har att komma med är att de svar de då får heller inte är trevliga. Dvs man klagar över att inte få förolämpa oemotsagt.

  What’s new?

  Anders E försöker dock lite bättre, genom att (korrekt) konstatera att jag har haft den uppfattningen jag redovisar sedan flera år. Det stämmer. Tex att jag inte är imponerad av en enda sak jag sett från Olle rörande den faktiskta klimatdebatten (att jag nästan bara sett hans meta-försök riktade till … ja de få som tror att han har sett ljuset).

  Men han missförstår nog vad jag hoppas på eller förväntar mig. Och att debatt skulle förutsätta att man har liknande ståndpunkter. Den delen förstår jag faktiskt inte alls. Men så är också mitt intryck att många där tror att ’debatt’ är att lägga fram länkar och utropa ’min länk är starkare än din, därför vann jag’ …

  Jag kan meddela att foskning (eller debatt för den delen) inte fungerar så. Men även det har jag ju gjort redan från början …

 53. Mats G

  52
  Jonas N

  Läst lite kommentarer i din länk och någon typ av härdsmälta ”over there” är väl inte helt feltolkat.

  Jag är alltid lika imponerad av(ironi) att när en dialog misslyckas så är det alltid mottagaren som är problemet, aldrig sändaren. Förmodligen för att sändaren oftast är jag själv.

  Fö, Att kasta skit så för det mig till den engelska uttrycket ”Shit in the fan”. Det har en lite annan betydelse men om man kombinerar de två så sluta det med att kastat skit lär komma tillbaka där det ursprungligen kastades ifrån. lol, vi får se om nån mottagare från denna sändning lyckas få en bra signalstyrka.

 54. Alienna

  Jonas #52,
  Anders E. verkar ju vara en läskunnig!
  Hur kommer det sig att han befinner sig inom inhägnaden..?

 55. JT

  Först vill jag bara säga att jag bara kan läsa abstract ur Anshelm & Hultman då den ligger bakom betalvägg och där nämns inget om metoden eller dataunderlag de använt så jag får utgå från det som står om studien på LiUs hemsida.

  Jag tycker det mest verkar som Anshelm & Hultman tillåter sig spekulera ganska fritt om någon slags förlegad maskulinitet. Det får de gärna göra och kanske finns en gnutta sanning i det de påstår men den vetenskapliga stringensen verkar dock vara lite si och så med.

  För det första är studien behäftad med de fel som Ingemar påpekar och som verkar bottna i den tröttsamt vanligt förekommande moraliska missuppfattningen att ”vi” som tror på CAGW tänker på våra barnbarn och jordens framtid medan ”ni” skeptiker/förnekare säger emot och därmed per definition är kortsynta egoister. Detta är så djupt rotat att sakfrågan inte ens behöver diskuteras.
  De frågar sig dock: ”Men vi ville ta dem på allvar och försöka förstå logiken i deras resonemang. Vad kämpar de för?”. I verkligheten verkar de ju inte särskilt intresserade av logiken resonemangen då de tex tillskriver skeptiker åsikter de inte har. Det resulterar i ett rätt skruvat resonemang då det inte snuddar vid tanken att skeptiker kämpar för samma sak som dem dvs. våra barnbarn och jordens framtid.

  Till detta kommer problem i studien med dataunderlaget och en metodisk brist att de drar slutsatser om samband innan de först uteslutit andra tänkbara orsaker. När det gäller dataunderlaget: om man vill karakterisera demografiskt vilka som hyser en viss uppfattning om vadsomhelst, är det väl knappast troligt att man träffar helt rätt om man utgår från debattartiklar i dagspress. Förutom att, som du säger Ingemar, sakligheten i sådana artiklar med nödvändighet blir kortfattad och förenklad, så sållas sannolikt minde meriterade debattörer bort av redaktionerna. Dvs. det är mer sannolikt att personer med tyngre meriter blir publicerade då det har större nyhetsvärde. Dessutom, att skriva debattartiklar i nyhetspress har förut varit en självklar kanal att visa samhällsansvar, att ta på sig och markera en ledarroll. Historiskt har (hör och häpna) äldre män haft och fortfarande har ledarpositioner i samhället. Yngre människor kanske hellre väljer andra vad de uppfattar mer moderna, effektivare och intressantare kanaler så som vods, bloggar, nätforum osv. Jag vet inte om Anshelm & Hultman tagit hänsyn till dessa faktorer men det nämns i alla fall inget om det på LiUs hemsida eller i artikelns abstract. Det kanske är så att deras studie egentligen inte är ett försök att beskriva hur den typiska klimatskeptikern ser ut och rubriken ”Klimatskeptikern är en äldre framgångsrik man” bara är en webredaktörs tillskruvade och missvisande tolkning. I så fall borde Anshelm & Hultman snarast se till att rubriken ändras till nåt i stil med ”Klimatskeptiska debattörer i svensk dagspress är äldre framgångsrika män”. Men det blir ju inte lika spännande.

  Det första jag reagerade på mot Anshelm & Hultman är dock att de inte verkar alls ha funderat på att den som offentligt uttalar sig mot den etablerade allmänna uppfattningen om klimatfrågan tar en stor personlig risk. Frågan är i Sverige så infekterad att, om man gör det, riskerar man karriär, uteslutning ur bekantskapskretsar och utfrysning i andra sociala sammanhang. En småbarnsförälder i början av karriären kanske inte har så stor lust att sätta familjens ekonomi på spel eller att orka krångla till en nog så knepig tillvaro genom att offentligt debattara om hotet att CAGW sannolikt är överdrivet. Däremot, personer med en tryggad tillvaro, säkrad ekonomisk situation, vana att ta en utsatt ledarroll, goda erfarenheter och kännedom om sin förmåga och tillgång till ett stabilt kontaktnät som ger möjligheter att komma vidare i karriären eller på annat sätt ha en trygg utkomst och meningsfullt umgänge i livet har troligtvis större benägenhet att ta smällen det innebär att offentligt uttala sig mot strömmen.

  Varför blir jag inte förvånad att det hittills oftast är tungt meriterade äldre män, nära pension eller redan pensionerade, som skriver skeptiska debattartiklar i dagspress?

 56. Ingemar Nordin

  JT #55,

  Din kritik stämmer bra även om du, som jag, haft tillgång till hela artikeln.

  Du gör en bra poäng om skeptikernas utsatta position. Det är knappast möjligt för yngre forskare i karriären att offentligt skriva något kritiskt mot klimatalarmismen.

  För några år sedan försökte en reporter på SR att skicka ut en anonymiserad enkät om vad svenska forskare ansåg om klimathotet och den s.k. forskningen bakom alarmismen. Den enkäten stoppades omedelbart av en känd aktivist från Lund som hotade att anmäla reportern till vederbörandes arbetsgivare, SR. Så, tyvärr vet vi väldigt lite om hur flertalet akademiker ser på alarmismforskningen beträffande dess metoder och resultat. Inga statliga forskningsråd skulle våga ta i en liknande studie ens med tång.

 57. JT

  Håhåjaja. Missade ”please scroll down for article”… Jag klickade på ”download pdf” som ledde till betalvägg. Ska läsa den nu…

 58. Ingemar #56

  Anonymiserad enkät? Stoppad av känd aktivist från Lund? Det var nytt för mig. Kan du ge mer information och detaljer?

 59. Alienna …

  Det är nästan så jag håller med dig. I sammanhanget där verkar Anders E kunna läsa ett eller några stycken bestående av olika meningar och förstå deras innebörd hyfsat korrekt.

  Det är dock inte det i sig som gör det anmärkningsvärt, utan snarare kontrastverkan där Anders skriver … Fast å andra sidan säger han ju inget av betydelse.

  Och Olle försöker ett nytt grepp. Nämligen att ’diskussionen’ eller snarara de beklämmande försöken till smutskastning och invektiv, som pågår på hans egen blogg, initierade av honom själv, vilka därefter i kommentarstrådarna späddes på ytterligare med hans sedvanligt plumpa försök till förolämpningar …

  .. att de skulle ha vållats, eller iaf ytterligare drivits på, av ’troll’ på en helt annan blogg.

  Ja, så djupt går alltså självinsikten där. Ännu en gång tycks hållningen vara att bara han (hans sida) skall få hålla på infantila förolämpningsförsök. Och att andra påtalar det är inte bara ’otrevligt’ utan tom ’trollande’ .. dvs igen ett bra exempel på hur jag sammanfattade hans ’insatser’ i klimatsammanhang.

 60. Ingemar Nordin

  Jonas N #58,

  Nope. Jag kan tyvärr inte ge fler detaljer. Men på ett mer allmänt plan så gjordes alltså ett försök att ta reda på hur forskare i allmänhet, inte bara de närmast berörda klimatforskarna, såg på de vetenskapliga metoder som använts inom IPCC i ljuset av Climategate. Jag antar att försöket inte gillades av AGW-aktivisterna som ju helst vill få det som IPCC ägnar sig åt att framstå som ”vetenskap”.

  Tyvärr är det ju klimataktivisterna som styr inom public service koncernen, och respekten för det vetenskapliga sanningssökandet står lågt i kurs.

 61. Pär Engström

  Klimatforskare – Klimatalarmister – klimatförnekare -klimathotstroende – klimathotsskeptiker – klimataktivister – klimathysteriker – klimathotskramare –

  Feminism – postmodernism – liberal – vänsterradikal – socialism – antiindividualism – miljöpartist – mångfaldsaspekter – demokrati – demokratihot – Romsonoit – green fatwa –

  Vetenskapsteori – kunskapsteoretisk strategi – naturvetenskap – forskningskultur – dataunderlag – verklighet – kontrafaktisk utsaga – logik – pseudo-vetenskap – position – vetenskapligt sanningssökande – ståndpunkt –

  Psykologiserande – självinsikt – personligen – personlig risk – fientlig och illvillig person – jag – anonymiserad enkät – freudiansk felsägning – patologiskt behov – utfrysning – tölp – debattklåpare – förolämpning – stigmatisering – trevlig – kortsynt egoist –

  Miljösamvete – miljöpartist – miljösynd – miljöfarlig –

  Samhällsansvar – beröva vanliga människor lite frihet – yttrandefrihet – uppvärmningspaus – experter – medborgare deltar aktivt i samhällsdebatten – demokrati

  Är det något jag har missat?

 62. Mer Orwellskt nyspråk. Inhängnadens Lars K inser iofs att han håller på i en sandlåda, men intalar sig att han

  … försöker diskutera med ”klimatskeptiker”

  Jag har ingen aning om vad han syftar på. Inhängnat trams och försök till plumpa påhopp .. på avstånd dessutom .. Ja! Men ’diskutera’!?

  Det är väl ungefär lika relevant som när Olle vill ta upp ’trevnad’ …

  Noterar fö att nu är dom fyra Inhängnade som försöker stödja varandra i den … ehrm … ’diskussionen’ som dom är för fega för.

 63. Alienna

  #62
  Dom e ju bara för söta! 😀

 64. Slabadang

  Jonas N!

  Du vet när man befinner sig på den politiska ytterkant som inhägnaden innehåller, så vet de inte vad diskutera betyder eftersom de inte förstår poängen med det ! Lite sån där lätt störning av karaktären lite olika bokstavskombinationer eller vaggande upprepa samma saker om och om igen i kombination med skrik och gap protester plakat och kalla folk för elaka saker när anfallen är lite mer av akut art. .. det är vad folket i inhägnaden tycker är att ”diskutera”.

 65. lennart bengtsson

  Sverige har med råge fått en feministisk regeringen. Det är bra på flera sätt inte minst att det bör bli något svårare att i efterhand skjuta skulden på den andra hälften av befolkningen, enkannerligen dess heterosexuella och kaukasiska del.

  We wish all good luck in the enterprise.

 66. Och det fortsätter …

  Nu är även vår egen CAGW-aktivist Thomas P uppe och gnäller över att tonläget inte är tillräckligt hövligt mot varje klimathysterisk inhoppare som kommer med mer rappakalja på deras sida …

  Och Lars K besksriver sen just Thomas beteende här som ’Victim Bully’

  MEn till TOs försvar får man lov att säga att han iaf vågar sticka ut sin haka här!

 67. Mats G

  #66
  Vet ej om jag skall skriva några namn som rör sig på OH bloggen. Bråkiga ungar vill ju oftast ha uppmärksamhet och ger man dem det så blir det en förstärkande effekt. Alltså det ger en positiv signal och man förstärker ett felaktigt beteende istf motsatsen.

  Men det som stör mig är att ord faktiskt har betydelse. Det går inte bara att slänga runt sig och använda som ammunition bara för att det kan träffa eller såra eller vad nu tanken är. All anklagelser blir ju absurda. Jag tror de behöver komma ut lite oftare. ex här. Jag tror de skulle må bra av en debatt med ex dig Jonas. Jag har svårt och tro det har mycket till chans men de skulle göra dem gott. Ibland behöver man en rejäl whooping(alltså verbal, så det inte blir missförstånd) när fötterna har tappat kontakt med marken speciellt.

  Det påminner mig om små hundar bakom ett stort galler. De skäller väldigt mycket ända till man öppnar gallerdörren. Har du någon heder så sitter du inte hukar bakom muren och nyttjar krypskytte.

 68. Mats G

  OT, AB håller på att försöka förstå SD framgångar i valet genom att skicka stockholmsbönderna tillbaka till sina ursprungshålor. Det visar sig vara ett trick. Tanken verkar vara marknadsföra sin story och sedan försöka förankra den i nåt som det försöker påvisa som verklighet. Tyvärr boys and girls på AB. Propaganda/marknadsföring eller vad ni vill kalla det fungerar inte längre. Folk har slutat lyssnat. För det stämmer inte med deras egna upplevelser.

 69. Mats G #67, en bra beskrivning. Och jag håller helt med dig om att ord faktiskt har betydelse, liksom meningarna som med sådana har en innebörd. Helst skall där också finnas en ngt sånär koherent tanke i meningsfulla meningar (men logik är svårt … tydligen även för somliga professorer)

  Men i brist på dylika förmågor får man väl kackla inhängnat och försöka flika in ’förnekar’-epitetet lite överallt. Och ev känna sig lite präktig mha det inför varandra …

  Själv har jag ju länge påpekat att alla som tar till detepitet som en bärande del av sin ’argumentation’ därigenom visar att den inte klarar av att debattera sakfrågorna på ett vuxet sätt. Oftast förstår de dem inte ens utan bara upprepar mantran de har plockat upp på diverse aktivistsajter, och blir helt ställda/svarslösa/oförstående när man påpekar varför det inte håller, eller är relevant, eller ens berör/hanterar ämnet …

  Varefter de måste höja tonläget dra till med världens bästa experter, vetenskapssamhället, 97%, konsensus, fossilindustrin, tobakslobby, oljepengar osv som om det vore ’argument’ .. och även vita hetrosexuella medelålders män och ’förnkare’ etc.

  Som sagt, jag menar att det beteendet i praktiken är liktydigt med WO.

  Det som är lite mer fascinerande är när vuxna (tom utbildade) människor som håller på så ändå intalar sig att de ’debatterar’ (diskuterar och lägger fram argument).

  Jag har inga problem med att folk (ärligt) tror saker som de vill tro, och ev inte vet. Tex om hur framtiden skall bli, om samband som kanske kan finnas, men inte har kunnat beläggas eller bara inte testats ordentligt. Vad dej gissar för ’sannolikheter’om diverse saker.

  Nej, utan det märkliga är när dessa skriker och skränar och mer eller mindre kräver att alla andra också skall tro precis det, pga påstådd ’auktoritet’ (de inte själva har). Och mer ändå: Förolämpar folk å det görvsta för att de inte delar deras tro.

  Som sagt; Olles poäng var att den mobbing- och utfulningskampanj som Lennart B (kanske landets mest ansedde kliamtforskare, dvs normalt ’gloriaförsedd’) utsattes för eftersom han umgicks civiliserat med ’fienden’, är så som vetenskap och umgänge där bör gå till, att detta hör till ’yttrandefriheten’. Att Olle själv väldigt gärna vill vara del av den pöbeln framgår nästan varje gång han utalar sig.

  Och problemet han har därefter är att andra uppmärksammar sådant och pekar ut hur vidrigt sådant uppträdande är.

  Som jag sa redan inledningsvis. Det är svårt att se vad Olle öht ville ha sagt med den posten. Att det är ’otrevligt’ (för honom) att hans otrevlighet belyses och han blir påmind om dem? Ja, kanske ….

  Om man har ett så skört känsloliv kanske man borde fundera på sådant innan kan man ju tycka.

  Och ingen av de inhängnade herrarna kan (med hedern i behåll) hävda att det inte både erbjuduts och hela tiden haft möjligheten att föra en civiliserad diskussion, tex om saker där man är av olika uppfattning eller tom bara tror olika.

  Istället blir det precis så absurt där som de gör det. Alldeles på egen hand.

 70. Alienna

  😀

  Det är det lustigaste woo-gäng jag någonsin sett.
  Att dom också är akademiker, även professorer – är ju en helt obetalbar konstellation.