genusforskning

Genusifieringen av klimatdebatten

Bild: Eco-modern masculinity? Jag fick anledning att läsa en artikel* av Jonas Anshelm och Martin Hultman via ett inslag på Linköpings universitets hemsida. Där stod en massa märkliga saker om oss klimathotsskeptiker som de båda genusforskarna hade kommit fram till, och eftersom jag var direkt apostroferad så ville jag läsa mer. Och det har jag   →

Ta chansen att bli publicerad!

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet vill ha in artiklar som handlar om genus och klimat. Ni som känner er manade bör skicka ett abstract på minst 300 ord till tgv@liu.se. Deadline är 15 december. PS OBS utropstecknet i rubriken.

Om kön och klimat

I dagens upplaga av City Helsingborg intervjuas Kajsa Lindqvist, 30 år gammal och aktiv inom Miljöförbundet Jordens Vänner. Hon har nämligen skrivit en bok som heter ”Har klimatet ett kön”. Vem som kommit på den fyndiga titeln framgår inte, för Kajsa själv säger att klimatet inte har något kön (tack för det!) och att boken   →