genusvetenskap

Ta chansen att bli publicerad!

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet vill ha in artiklar som handlar om genus och klimat. Ni som känner er manade bör skicka ett abstract på minst 300 ord till tgv@liu.se. Deadline är 15 december. PS OBS utropstecknet i rubriken.