Troende skeptiker

Fig 1

Kommentar: Jag gillar inte att vi kallas för ”klimatskeptiker”, men vad gör man inte för att få en snärtig rubrik.

Via Heartland-utskick och något senare Antropocen, har jag  uppmärksammats på “Cornwall Alliance”. Det är en en organisation på evangeliskt-kristen grund, som redan för några år sedan  intog en tydligt AGW-kritisk ståndpunkt.  Mot bakgrund av de inlägg vi haft på KU om svenska kyrkan, enkannerligen dess ärkebiskop, tycker jag att detta är intressant – men varken överaskande eller ovanligt. Det har visat sig förut att samma teologiska grundvalar kan användas för att argumentera för motsatta ståndpunkter. Det bevisar däremot att den svenska kyrkans ståndpunkter i klimatfrågan inte  enbart är en följd av en evangelisk-luthersk övertygelse. Klimatståndpunkterna i t ex biskopsbrevet är inte ofrånkomliga resultat av bibeltro.

Cornvallalliansen har sin “näthemvist” i Burke, Virginia (länk) men sympatisörerna finns spridda över den kristna världen. Dess nya deklaration (länk ) sätter i första rummet att den klimatpolitik som AGW-anhängarna föreslår kommer att drabba de fattiga mycket hårt. I tio punkter listas lika många skäl för att opponera sig mot skadlig klimatpolitik. Punkt nr 3 lyder (min övers): “Vi uppmanar politiska ledare att överge overksam och skadlig politik för att kontrollera den globala temperaturen, och istället utöva en politik som samtidigt innebär ett ansvarstagande miljöansvar och som gör energin och dess fördelar överkomliga även för fattiga, så att dessa kan resa sig ur sin fattigdom.” I första rummet anförs moraliska argument, men det framgår också att man kritiserar den vetenskapliga grunden och hävdar att de politiska åtgärder som föreslås är meningslösa. Jag tycker det är intressant att detta är ett steg som innebär att man devalverar klimatlarmarnas anspråk på att vara de “goda”.

Teologen Calvin Beisner är en av de ledande företrädarna, och han motiverar varför man funnit det angeläget att föra fram sina ståndpunkter i en krönika  (länk). Han listar bakgrunden för de drygt 140 undertecknarna. Ca 50 naturvetare, varav 21 klimatforskare  och 21 ekonomer, inklusive specialister på miljöekonomi samt 48 teologer, filosofer och präster, som alla anser att dagens klimatpolitik kommer att skada samhällets mest skyddslösa medborgare.

Om det funnes någon ambition hos den svenska kyrkan att underbygga sina ståndpunkter i klimatfrågan, så borde det vara en självklarhet att ta upp en diskussion med Cornwall Alliance om de teologiska och naturvetenskapliga grunderna för klimatpolitiken. En offentlig paneldebatt, under det senaste  kyrkomötet skulle ha varit ett inslag som tytt på existensen av en sådan önskan. Tyvärr är vi väl många som uppfattar att  Svenska kyrkans åsikter snarare uttrycker en ambition att vara en känslig, lokal vindflöjel än att ha en fast grundval när opinionsvindarna blåser.

Det finns åtskilliga namnkunniga AGW-kritiker på Cornwalls lista. Uppropets huvudinriktning är att klimatpolitiken är moraliskt förkastlig, men i andra hand att sägs att den är baserat på dålig vetenskap och sakligt omotiverad. Med den starka representationen av sakkunniga är det inte förvånande att man i år också publicerat en teknisk-vetenskaplig rapport med kritik riktad mot mediabilden av IPCCs resultat och rekommendationer. Denna rapport:

A Call to Truth, Prudence, and Protection of the Poor 2014: The Case against Harmful Climate Policies Gets Stronger är författad av  David Legates and Cornelis van Kooten är på drygt 50 sidor.

Den är bra illustrerad, har aktuella referenser och den tekniska nivån tror jag är lagom för många av KUs läsare.  Å andra sidan är den inte unik i uppläggning och stoffurval, så  mycket är bekant. Jag väljer att citera ett diagram som visar beräknade temperaturtrender i oC/decennium för 109 st IMCP5-modell­beräkningar, jämfört med de observerade. Modellerna har systematiskt överskattat temperaturutvecklingen under perioden 1979-2013 jämfört med HadCrut 4 mätdata. Figuren är delvis hämtad från den rapport av Lewis och Curry som redan diskuterats på KU.

Fig 2

Modeller som körts mer än en gång redovisas med en rektangel vars heldragna linje visar medianvärdet och den gråa sektorn de centrala 50%:n av resultaten. De tunna vertikala strecken är 95%-iga konfidensintervall. Samtliga körningar representeras av det gula intervallet längst till höger. Modeller som endast körts en gång, ”singleton”, representeras av boxen 2:a från höger. Den streckade röda linjen är referensnivå  baserad på observationer enl HadCrut4.

Det är sedan länge klart att de av IPCC torgförda klimatberäkningarna överskattar kommande (t o m redan registrerade) temperaturökningar. Det är därför uppenbart att IPCCs rapporter har systematiska fel. Jag har förvisso inte läst allting jag borde läsa, men en möjlig/trolig orsak är att de drivkrafter som använts i de beräkningar man stöder sig på, kraftig överdriver de mänskliga bidragen och underskattar de naturliga.  Atmosfärens ökande koldioxidhalt resulterar då i överdrivna scenarior. Under de senaste åren har vi kunnat notera att IPCC har prutat en aning på klimatkänsligheten, som nu är tillbaka på 1979 års notering.

För att undvika missförstånd: Jag är inte medlem i Svenska kyrkan och inte religös, men punktvis intresserad av religösa spörsmål.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann LH

  Efter de senaste veckorna med gröne Gunnar (Kj.), vår osannolika nya regering och med lite genusperspektiv som extra krydda på det kom dagens ”troende skeptiker” som en välbehövlig motvikt. En mycket snabb genomläsning av D. Legates’ och van Knootens 50 sidor liksom Cornwall Alliansens tio punkter mot rådande klimatpolitik gav en del nya tankar men framför allt en trovärdig sammanfattning att återkomma till och vila i när alla uppblåsa bubbelmakare tillåts dominera scenen.
  Inte heller jag är det minsta religiös. Det närmaste den sfären jag för närvarande kommer är att jag blivit lite av granne med vår nye biskop. Hans fritidshus gränsar till oss och jag känner nu att jag borde kopiera CA’s tio bud och de 50 förklarande sidorna, gå över gränsen och överlämna dessa skrifter till honom vid lämpligt tillfälle.

 2. Hasse

  Läste just på WUWT http://wattsupwiththat.com/2014/10/06/real-science-debates-are-not-rare/ en otroligt bra analys av klimatmodellernas tillkortakommande skriven av en R G Brown. Rekommenderas!

 3. Ann #1
  Jättebra tanke! Det tycker jag är precis rätt åtgärd att närma sig de troende via Cornwall.
  /C-G

 4. Leif Ahrgren

  Lite halvt OT först. Jag gillar inte heller benämningen klimatskeptiker. Den är lika irrelevant som ”klimatförnekare”. Vi är väl inte skeptiska till klimatet? KLIMATHOTSSKEPTIKER bör det heta.
  Att vara skeptisk i ett visst avseende behöver inte betyda att man inte samtidigt kan vara religiöst troende, även om det kanske inte är så sannolikt. Personligen har jag en genomgående skeptisk livshållning vilket naturligtvis utesluter gudstro.
  Hur som helst är ”Cornwallapproachen” en i mitt tycke en lysande idé.
  Mvh/Leif

 5. Lasse

  Att vara skeptiker är att vara optimist inför framtiden.
  Kul att gamla gubbar fått den rollen av de djupt troende AGW anhängarna!
  Det brukar vara tvärt om!
  Dagens P1 radio innehåller kritik från SNV på den förbränning av avfall som pågår runt om i landet-främst den import av avfall som sker.
  Detta borde kunna ersätta kolförbränning i andra länder i stället tycker SNVs Svante Axelsson.
  Visst är det så-i en ideal värld!
  Men avfallet riskerar hamna på deponi eftersom andra länder inte har den infrastruktur med fjärrvärme som vi har.
  Därför får vi betalt för att bränna avfallet här!
  En annan invändning var att vi borde få ökad källsortering och återvinning och inte elda sopor.
  Så i stället för papper eldar vi skogen direkt, eller plasten eldar vi gasen direkt.

  Utopier är möjligen målet men vägen dit är kantad av lösningar som är bra men inte bäst.

 6. Mats G

  4
  Leif Ahrgren
  Klimathotsskeptiker torde vara den rätta benämningen. För mig är det dock helt normalt kritiskt tänkande. Du sväljer inte allt som slängs ens håll. Det krävs en grundlig analys först innan det skall accepteras. Just klimathotet höll inte måttet.
  5
  Lasse
  ”NVs Svante Axelsson.”
  ja, jag hörde det. Varför låter de den här nissen göra bort sig i radion om och om igen. De borde sluta ha med han för hans egen skull.

  Ex. Svante argument. Om vi bränner allt skräp så kommer det bli brist på skräp och då finns det inget över. Och då bli Tyskland kvar i kolberoende. Det är kortsiktigt, snart blir det brist på skräp.

  Hrm Sverige skall importera skräp på 2 milj ton av ett utbud av 140 mil ton. Dessutom är resten av Europa långt efter för att kunna använda sopor som energi.

  Lyssnade Svante på detta??? Nej han fortsatte bara på som om inget hade sagts. Det blir inte speciellt trovärdigt.

 7. C-G. Ribbing

  Mats och Leif ## 5&6

  Det hör också till bilden att vi i Sverige både har utbyggd fjärrvärme och behöver bränsle till detta.
  Englande och Tyskland har sämre möjligheter att tillgodogöra sig värme från lågvärdigt avfallsbränsle. Elda avfall för att enbart generera el, som Svante ansåg man borde göra i Tyskland, ger en mycket låg verkningsgrad. Sopor är sämre än ved, som är sämre än brunkol, som är sämre än kol, som är sämre än olja, som är sämre än gas.
  /C-G

 8. Rosenhane

  En vit äldre man, Wibjörn Karlén om växthushypotes och uppvärmning i Samtiden:

  http://www.samtiden.nu/5044/vaxthushypotesen-ar-daligt-underbyggd/

 9. Stickan no1

  Lasse #5
  ”Men avfallet riskerar hamna på deponi eftersom andra länder inte har den infrastruktur med fjärrvärme som vi har.”

  Tyvärr tror jag inte innebörden av det gick fram i radioinslaget.
  Men stämmer det verkligen?
  http://en.wikipedia.org/wiki/District_heating

  Är det inte så att deras existerande fjärrvärmeanläggningar inte är lämpade för att elda sopor.
  Placerade i tättbebyggt område där problemen med mellanlagring av soporna på grund av kortare värmesäsong skapar sanitära problem. Och säkerligen många fler skäl.
  Dvs som vanligt inte ett skäl utan flera samverkande som skapar situationen. Där infrastrukturen ingår men inkluderar också belägenheten.

  Och för övrigt så bör man se detta i ett europeiskt perspektiv. Vi är med i EU.

 10. Sören G

  #4
  Klimathotsskeptiker har jag redan förut förordat på den här bloggen. Och sen vill jag använda ordet ”klimatvariationer” hellre än ”klimatförändringar”.
  Det skulle verka konstigt att säga att man vill stoppa klimatvariationerna eftersom dessa alltid har pågått och alltid kommer att pågå.
  Klimatförändringar uppfattas av många som att de bara går åt ett håll.

 11. Klimathotsskeptiker är förstås rätt beteckning (för de flesta).
  Skeptiker är ju varje vetenskapsman och forskare närmast per definition. Och även sunt funtat folk i övrigt, som inte tror på vad som helst som förmenta ’experter’ matar dem med. Som har förvana att vilja se belägg innan dom tror på ngt …

  Nu har vi haft ’klimathot’ av varierande art i säkert mer än 1000 år (kanske långt mer) och ingenting hittills har gett minsta lilla belägg för att vi nu också står inför ett sådant. Mänskligt vållat eller inte … Allt häxdoktorerna och medicinmännen hotar med ligger i en fjärran framtid. Och så har det ju varit alla ggr tidigare också!

 12. latoba

  Har inte studerat Cornwall Alliance närmare, men håller med om deras syn i klimatfrågan. Undrar bara en sak: Det är väl inte så att de motsätter sig Darwin och tror att jorden med alla arter skapades för 4000 år sedan? Om så vore fallet vore det lätt för de klimattroende att såga dem helt.

 13. Ann LH

  Rosenhane, vilket uppkäftigt namn förresten på en, förmodar jag, äldre vit osv. Men det var inte den ursprungliga anledningen till kommentaren. Tänk att Wibjörn K. nu så klart lyfter fram solen och Svensmark. Solen diskuterades även i de ”troende skeptikernas” mycket läsvärda skrift.
  Tack för länken.
  Wibjörn var en av de föreläsare jag mötte en gång i forntiden på naturgeografen i Stockholm och jag kan inte hjälpa att just de där killarna som åker till glaciärer och landisar för sin forskning och utsätter sig för synnerligen obehagliga vädersituationer, de är mer pålitliga än det mesta.

 14. Michael

  OT. Morfologisk analys är en alltmer utbredd metod för att formulera, strukturera och studera komplexa problemställningar. Det kanske kunde vara ett uppslag för någon av KU:s duktiga skribenter att analysera klimatalarmismens fundament ur ett sådant perspektiv? Det vore ett spännande pionjärarbete med potential att tydliggöra den bräckliga grund som alarmismen vilar på.

 15. Slabadang

  När etablissemangets härskartekniker blir knockade av sig själva !

  En enligt de konservativa i England ”nobody” visar tydligt ”Dont f..- k with me”

  https://www.facebook.com/video.php?v=943489945665603

  Me like! 🙂 🙂 civilkurage … mums!!

 16. Lasse

  #14 Intressant och viktigt för att förstå vad som alarmisterna sysslar med.
  Inte för att jag förstår mig på det men nog är det konstigt att klimatalarmen kombineras med en världsbild i förändring.
  Är det förändringen som eftersträvas och klimatet som är medlet?
  Kolla Pär Holmbergs hemsida: http://www.parholmgren.se/index.php

  Full med fakta för att visa klimatets utveckling-knappast.
  Däremot ett recept på en annan världsordning!
  Varför går de vägen över klimatet?

 17. Pär Engström

  ”… den klimatpolitik som AGW-anhängarna föreslår kommer att drabba de fattiga mycket hårt”.

  Och jag som trodde att AGW-anhängarna hävdar att de är de rikaste som gör största ekologiska avtrycken och därför måste ändra sina vanor.

 18. Mats G

  16
  Lasse
  ”Varför går de vägen över klimatet?”

  För att det behövs ett hot för att ha någonsomhelst chans att bygga det samhälle de vill bygga. Vad de nu är? Har aldrig fått det klart för mig. Bara att de är emot massa saker från vita män i medelåldern till logik.

  Varför de vill slänga ut någon som fungerar, är vedertaget och är baserat på vetenskap, filosofi och massa anat ackumulerad kunskap övergår mitt förstånd. Kasta ut ut barnet med badvattnet. Ingen bra idé.

  Det enda som kommer jag kan tänka på är att det är bortskämda slynglar.

  Att arbeta hårt i en konkurrensutsatt marknad i en marknadsekonomi på globalbasis så får man en hum om hur världen fungerar och vad som krävs för att kunna rida på vågen eller vildhästen för den delen.

  Tips till Pehr H. Det krävs ner än att åka elmoped.

 19. Pär 13:56
  I o f sig kan båda dessa påståenden vara riktiga.
  Om politiken däremot drabbar de fattiga mycket hårt, så hjälper det inte om de rika gör sig själva till låginkomsttagare.
  /C-G

 20. Pär Engström

  # 18 ”Att arbeta hårt i en konkurrensutsatt marknad i en marknadsekonomi på global basis”.. innehåller kanske andra hot än klimathot, eller vilka är dina erfarenhter Mats G?
  Hur ska företag överleva i denna marknad?
  Vilka ekonomiska strategier tycks vara de mest effektiva i dagens globala marknadssystem?
  Vilka förändringar har skett, vad gäller omsättning och antalet anställda, i de största företagen?
  Det sistnämna kan i sin tur kopplas till det som brukar benämnas som ”The Second Machine Age”.

  Att borgerliga politiker idag hävdar att den svenska välfärden hotas av den nuvarande regeringens förslag på åtstramning där vinster i välfärden ska återinvisteras kan tolkas som vad kampen står emellan: A) en blandekonomi eller B) en renodlad marknadsekonomi. För det förstnämnda behövs politiska ingrepp, t.ex. en s.k. ”stabiliseringspolitik”. Men vad som behövs för att det sistnämnda ska fungera tror jag flera upplever som ett hot.

 21. Thomas P

  Latoba #12 Visst är de kreationister, t ex i det tidigare uppropet skrivet av Spencer et al:
  http://www.cornwallalliance.org/docs/a-call-to-truth-prudence-and-protection-of-the-poor.pdf
  ” The role of the IPCC in climate studies is similar to that of the Jesus Seminar in New Testament scholarship in the1990s and Darwinism for the past century.” Man likställer IPCC med evolutionsförespråkare för att riktigt skrämma de evangeliska. Hur gammal de tror jorden är vet jag dock inte, kreationister tenderar fladdra lite i åsikter där.

  Redan i punkt ett i den nya deklarationen slås också fast: ”As the product of infinitely wise design, omnipotent creation, and faithful sustaining (Genesis 1:1–31; 8:21–22), Earth is robust, resilient, self-regulating, and self-correcting.” Det är alltså en teologisk sanning att AGW inte kan vara ett problem, vetenskapen är bara ett redskap för att bekräfta det de redan vet och då får man vara hur selektiv som helst i sitt urval av fakta, allt som pekar på att AGW är ett problem måste ju vara falskt.

 22. Lasse

  #17 Dagens Nobelpris ger vitt LED-ljus med låg energiförbrukning. Kommer detta alla till del?
  Varför har inte de som lever i mörker uppfunnit detta-det är ju de som behöver det?
  Vi behövs om världen skall bli beboelig.
  Såg Roslings beskrivning av världen på kunskapskanalen igår.
  Kedjan Cykel-moped-bil-flyg (och rymdresan) är ett sätt att öka välståndet och minska fattigdomen.
  Då är det bra om de fem miljarder som saknar bil men strävar dit kan få en som drar 0,1 l per mil! Då krävs det att nån gör den och efterfrågar den!

 23. tty

  Lasse #5

  SNV är som så ofta ute och cyklar. De flesta länder i Europa har ingen infrastruktur för fjärrvärme. Den som finns i Östeuropa är dessutom oftast byggd för ånga i stället för hetvatten. På de flesta håll är det naturgas som gäller för husuppvärmning.
  Sopor är ett rätt lågvärdigt bränsle som passar bäst för produktion av hetvatten plus mindre mängder elektricitet. Ett kraftvärmeverk (i motsats till ett värmekraftverk) är dessutom inte lämpligt för produktion av baskraft eftersom produktionen styrs av varmvattenbehovet som varierar kraftigt med årstiden. Att hantera och lagra de mängder sopor som skulle behövas för att driva ett normalt koleldat kraftverk är troligen ogörligt. Dessutom skulle det kräva mycket omfattande ombyggnader eftersom kol och sopor har tämligen olika egenskaper i de flesta avseenden.
  Själv tycker jag det är en utmärkt idé som alla parter vinner att Sverige importera sopor och bränner dem eftersom vi p. g. a. dålig kommunal planering nu har en överdimensionerad ”sopvärmesektor” relativt vår egen ”sopproduktion”. Om soporna transporteras per fartyg är dessutom energiförbrukningen för transporten helt försumbar.

 24. Thomas P 14:27
  Att jorden är självreglereande innebär inte människornainte skulle kunna störa den balansen. Du har alltså fel i att det skulle vara teologiskt klart att AGW är ogiltigt. Cornwall erkänner detta som en vetenskaplig fråga.
  Nu är jag verkligen inte någon anhängare av kreationismen. Det betyder dock inte att jag automatiskt slår till dövörat när de yttrar sig. Vi vet båda att Roy Spencer lutar åt kreationismen i någon mån. Jag trodde faktiskt att du trots detta förmår läsa och lyssna när han yttrar sig i klimatfrågan?
  Av samma skäl tycker jag det är bra att en troende grupp kan visa att kristen tro inte utesluter AGW-skepticism.
  /C-G

 25. Mats G

  20
  Pär Engström
  Säger man A så måste man säga B…..
  Du har en del frågor som är komplicerade och kräver en hel del egentligen. vi kör lite kort få vi ser hur det landar.

  ”innehåller kanske andra hot än klimathot,”
  Geopolitiska hot är väl den mest intressanta. Att investera stora summor någonstans och sedan blir det instabilitet pga våldsamheter eller sjukdomar är nog det som är av stort intresse. Sedan gäller det att kunna ha en strategi, planerar men även kunna se lite framåt med olika typer av prognoser.
  Men jag kan säga att jag har aldrig suttit i ett styrelserum där klimathotet varit på agendan. Det ses som en ickefråga. Men visst, marknadsavdelningar kan hantera goodwill, gröna agendor osv.

  Men min känsla är att det är just marknadsekonomi du är intresserad av. Som stat kan du fundera i termer av blandekonomi. Som företag så blir marknadsekonomi varken du vill eller inte.

  ”Hur ska företag överleva i denna marknad?”
  Du måste vara bättre och smartare än dina konkurrenter.

  ”omsättning och antalet anställda”

  Om du är framgångsrik så ökar produktionen och därmed omsättningen.
  Att ha många anställda är inget självändamål. Jag blir alltid misstänkt när man har för mycket personal. Det indikerar dålig effektivitet.

  Vi har inkorporerat 2 nya delar nyligen och då blir det lätt benchmarking och jämförelser.

  Mitt team på 5-6 stycken gör samma jobb som kanske 30-40 pers i de nya företagen.

  Alla företag har mognadsnivåer. Det finns en process företag måste gå igenom bli mer professionella och effektiva.

  Jag har drivit igenom sådan processer några gånger. Och i början är det himla gnöl och det tar några år. Men det är väldigt tillfredsställande den dag det lyfter. Det märks så väl på personalen. Det är mer relaxade och därmed mer effektiva. Det är då produktionen lyfter. Jag vill inte berätta för mycket företagshemligheter. Men jag tror här ligger vår framgång. Att folk har möjlighet att göra det de verkligen skall göra. Inte springa runt och göra massa saker som de inte skall hålla på med.

  The Second Machine Age”.

  det finns mycket begrepp som flyger runt. Men ja, få gör mer. Men det är viktigt att de gör mer på rätt sätt. Annars kommer sjukskrivningarna. Ger man människor rätt miljö och rätt förutsättningar med en viss bastrygghet så har den en förmåga att växa. Och det är väldigt intressant att se.

  Vi kanske får tillfälle att återkomma. Detta är ett stort ämne.

 26. Pär Engström

  # 22 Vilka är vi?

  Behövs inte alla människor?

  Ja, det är bättre om de fem miljarder som strävar efter bil får en som drar 0.1 l per mil än om en som drar 0.8 l per mil. De fem miljarder människor som strävar efter bil befinner sig någonstans på vårt jordklot, flera av dem i städer. Över hälften av jordens befolkning finns nämligen i städer och i städer, främst i s.k. ”mega-städer”, kan även andra kommunikationsmedel än bilen vara att föredra.

  Hans Rosling har pekat på en hel del samband, t.ex. ökad rikedom och välfärd tenderar att minska barnafödandet. Och att den indelning i I- och U-länder som började efter andra världskriget (bla. från initiativ från Harry Truman) idag är förlegad. För inte så länge sedan ansågs t.ex. Indien och Kina tillhöra världens U-länder, men idag kan vi knappast benämna dem som det. T.ex. har det skett en förändring i billtillverkning så tillvida att kinesiska företag tar alltfler marknadsandelar inom denna bransch.

  En sak har dock bestått och kanske till och med ökat. Det är den relativa skillnaden mellan rik och fattig. Och om den relativt fattige ska ha råd med en bil som drar 0.1 liter bensin per mil behövs inte bara utbud och efterfråga utan en prismekanism som även gagnar den fattige.

 27. Benny Guldfot

  Thomas P #21

  Jag blir konfys. Du skickar en länk och två citat. Men jag hittar inte citaten i länken. Kan inte du sidhänvisa?

  Däremot hittar jag
  ” Therefore we pledge to oppose quixotic attempts to reduce global warming. Instead,
  constrained by the love of Jesus Christ for the least of these (Matthew 25:45), and by the evidence
  presented above, we vow to teach and act on the truths communicated here for the benefit of all our
  neighbors.”

  Ovanstående citat tycker i alla fall jag ger motsatt intryck mot vad du skriver.

 28. Pär Engström

  # 25 Intressant!

  Min poäng är dock att det på lång sikt behövs spelregler och politisk styrning som på ett eller annat sätt är kopplat till demokrati, dvs. folkstyrning, för att olika företag ska överleva.

  Enligt vissa ekonomiska prognoser kommer hälften av alla arbetstillfällen i USA, Sverige etc. att inom en 20-årsperiod att försvinna på grund av den tekniska utvecklingen. Det tycks helt enkelt vara mer lönsamt att utveckla ny teknik än att utveckla ny arbetskraft. Visserligen beräknas nya arbeten att tillkomma men knappast för att upphäva det som faller bort. I Sverige rör det sig om 2,5 miljoner arbetstillfällen.

  Och vad de som inte har arbete ska göra kanske i första hand är eller blir en politisk fråga. Eller hur ska annars samhället kunna hänga samman? Alla 9-10 miljarder som vi beräknas vara på vårt jordklot inom några decennier kan knappast vara ”globala entreprenörer”, någon måste ju odla ”närodlat”.

 29. Suck

  Där dyker ’kreationsm’ upp som försök igen. För vaddå?

  På vilket sätt blir (C)AGW hypoteserna mer giltiga iom att gudstro existerar i olika former?

  Svaret är att det blir de på inget sätt. Men deras anhängare försöker ändå ständigt vrida till det åt det hållet.

  Varför tror ni dom är så besatta av ’kreationism’? Och även ’fossilindustri’ och ’tobakslobby’?

 30. latoba

  Thomas P #21, m fl
  För en tid sedan anmälde jag mitt utträde ur Svenska kyrkan. Skälen är dessa:
  1) Jag är inte troende
  2) Biskopsbrevet där kyrkan hakar på den f n politiskt korrekta AGW-tron. När det inte längre går att skrämma folk med helvetet och skärselden tar de till klimathotet.
  3) Strängnäs stift vill bygga vindsnurror på sin mark

 31. Thomas P

  Benny #27 Det första citatet finns i min länk längst ned på sid 12. Prova att använda sökfunktionen i din dator! Det andra citatet var från den nya deklaration som Ribbing länkade till i sitt inlägg. Hans andra länk för att vara exakt.

  Ribbing #24 Jag skulle säga att du tolkar texten efter vad du tycker borde stå där snarare än vad som faktiskt står där. Visst, de försöker dra till med ett vetenskapligt språkbruk på samma sätt som kreationister försöker hävda att vetenskapen egentligen talar mot evolutionen, men för en objektiv betraktare är det i båda fallen klart att det är teologin som styr.

  Jag måste verkligen rekommendera att ni söker runt och läser diverse kreationistlitteratur för att förstå hur moderna pseudovetenskapare gör för att dölja sin religion bakom ett vetenskapligt språk. Ta t ex
  https://answersingenesis.org/

 32. Lasse

  #26
  ”Vi” i vi som tillhör den rika världen!
  Vi kan även se till världens behov och verka för en smartare resursförbrukning.
  Men rikedom är inget problem och framförallt så är den inte ett resultat av den fattiges fattigdom-som somliga envist hävdar. Tvärt om, handel berikar alla inblandade!
  Sen är ju bil bara en metafor för ett välståndssteg. Från Tuck Tuck till Tunnelbana då?
  Eller varför inte en soldriven apparat för vattenrening?
  Uppfinnaren till en sådan blir säkert snuskigt rik!

 33. Vi kan kalla oss klimathotsförnekare. Det är lika enkelt och rimligt att förneka existensen av ett klimathot som det är att förneka existensen av tomtar, troll, vättar, utomjordingar i flygande tefat och att ett eller flera övernaturliga väsen ständigt lägger sig i människors vardag.

 34. Moderna pseudovetenskapare …

  Jo, sådana finns det gott om. Det är folk som inte kan eller vill hålla sig till den vetenskapliga metoden, utan ersätta sådan med mycket armviftande och genom att hävda att ngn nedtecknad hypotes därigenom plötsligt blir till etablerad vetenskap.

  Människor som tappar bort bollen därför att hålla koll på den och fokusera är alldeles för jobbigt .. och dessutom inte önskat resultat.

 35. Mats G

  28
  Pär Engström
  ”Min poäng är dock att det på lång sikt behövs spelregler och politisk styrning som på ett eller annat sätt är kopplat till demokrati, dvs. folkstyrning, för att olika företag ska överleva.”

  Jag tror naturligtvis på ett ramverk som företag skall verka inom. Och jag tror på demokrati så jag har inga problem att demokratin styr spelreglerna. Troligtvis är den en fördel för kommer någon regering på för mycket tok så går sysselsättningen ned och det röstas fram något nytt. Fairplay tycker jag är viktigt. Är du bra skall det betala sig. Om en regering tror att de kan styra en marknad så tror de fel. de ändrar den bara. För det mesta till det sämre och alla förlorar på et i längden.

  Jag brukar köra USA:s ståltullar som exempel. I korthet. USA införde ståltullar för att skydda inhemsk produktion främst från Europa. Konsekvens. USA: export på bilar stört dök och städer som Detroit försvann nästan från kartan.

  ”Enligt vissa ekonomiska prognoser”
  Det här är väldigt mycket gissningar och jag tycker det innefattar samma endimensionella tänk som klimathotet i vissa delar. Man förutsätter att allt skall tuffa på som idag.

  Nu har jag inte den uppfattningen. det finns några scenarios som definitivt kommer stoppa detta förlopp.
  Den största anledningen till att det ser ut som det ser ut just nu är Kina när det gäller ekonomin. jag ser inga förutsättningar att detta skall fortgå allt för länge. Förutsättningarna för ditt scenario kan alltså ändras över en natt.

  Enl teoriboken så borde nästa paradigmskifte var i antågande när det gäller samhället som just nu befinner sig i informationsåldern. jag har hela tiden trott att det skulle vara energi som är nästa. Men den verkar dröja på sig.

  10 miljarder låter mycket. Jag ser inga problem med det och vad jag förstår så är det taket för antal människor på jorden.

  Och de som är intresserade hur framtiden kommer se ut så är en helautomatiserad produktionsapparat helt avgörande. När vi är där blir att jobb mer ett val än en nödvändighet. Så ha förtröstan. Människan kommer klara sig bra även i framtiden. tom bättre än nu.

 36. Rosenhane

  Ann LH # 13

  Uppkäftigt? Njao, men i alla fall ett nick jag trivs med. 🙂
  Vad beträffar dom tuffa vetenskapsmännen som har gjort deltagande observationer under umbäranden håller jag med dig fullständigt.
  Wibjörn och co vet vad dom talar om eftersom dom varit på plats och sett, till skillnad från de postmoderna vaskrarna som aldrig sett havet och format sina slutsatser efter rådande korridor i respektive entourage.
  Därav alla dessa stollar som vill flytta Göteborg till högre höjder på väschöttaslätten trots att staden höjer sig över havet med ett par millimeter per år.

 37. HenrikM

  Borde man inte kalla en som inte går på miljörörelsen alla galna argument för Domedagsskeptiker (eller förnekare). För de som tror på CAGW verkar dessutom tämligen övertygad om marknadsekonomins snara kollaps och har diverse förställningar om peak oil, massutrotning av arter, massvält etc. Det är ju svårt att skilja ut vad som verkligen är CAGW och vad som är övriga vantolkningar. De verkar kunna sammanfattas i en närmast religiös miljörörelse.

 38. Thomas P 15:38
  Jaha, Thomas nog har jag haft beredskap för att vi skulle ha olika uppfattningar även på andra områden än klimatet. Likafullt är jag förvånad att vi nu hamnat i en diskussion om teologi och teologer!
  För mig och min religonsuppfattning är det ganska tydligt att den kristna tron innehåller starka varningar för att jorden kan kan berövas oss om vi uppför oss syndigt. Det tror jag finns bakom den svenska kyrkans anslutning till katastrofspådomarna. Myterna om Adam och Evas exodus från paradiset och Noas knappa räddning undan klimatkatastrofen är annars två tydliga exempel.
  Har du någon anmärkning mot den Cornwall-rapporten som var min tredje referens, så är jag mer angelägen om att läsa i den, än i kreationistlitteratur.
  /C-G

 39. Gunnar Strandell

  Hasse #2
  Tack för länken!
  Efter att ha blivit häcklad för att anse att klimatet är kaotiskt även på långa tidsskalor var det trevligt att läsa goda argument för att det verkligen är så och att det leder till att klimatmodeller är dömda att misslyckas med prognoser. Jag tror att detta är välkänt och skälet till att IPCC kallar resultaten från dem för projektioner.

 40. Ingemar Nordin

  C-G #38,

  ”För mig och min religonsuppfattning är det ganska tydligt att den kristna tron innehåller starka varningar för att jorden kan kan berövas oss om vi uppför oss syndigt. Det tror jag finns bakom den svenska kyrkans anslutning till katastrofspådomarna.”

  Du har rätt i att kyrkan har en större benägenhet att predika domedag än att hålla sig till vetenskapen. Så har det i alla fall varit historiskt:

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/07/vart-eget-fel/

  Så det är väl i ljuset av den historiska erfarenheten som vi nu kan bevittna de svenska biskoparnas avståndstagande från vad klimatvetenskapen faktiskt säger för att istället predika domedag tillsammans med makten. Trevligt därför att läsa ditt inlägg om att det åtminstone finns några religiösa samfund som trots allt sätter vetenskapen före dogmerna.

 41. Daniel Wiklund

  Under den senaste klimatkatastrofen under 1860-talet höll biskop Beckman ett tal i Haparanda(augusti 1867). Där sa han ”Varifrån har då all denna nöd kommit? Vi tveka icke att svara. Den är en Herrens hemsökelse. Vem, förutom honom, skulle kunnat sända denna ihållande vinter, vilken in i sommarmånaden tillslöt våra hamnar med ogenomträngliga isband, förhindrade samfärdseln med de länder, som hade bröd nog, och även hindrade såningsmannen att i rättan tid kasta sin säd i jorden? Varför låter han då ett sådant järnris gå över oss, arma lärkar? Det är våra synders skuld att vi så slagne och plågade varda.” Det var ord och inga visor. Olle H är våran tids överstepräst, vårat ”syndiga” leverne leder till stor utsläpp av koldioxid.

 42. Ingvar

  Lasse #16
  Det är uttalat redan för länge sedan och är en mycket gammal härskarteknik. Finn en yttre fiende att ena nationen emot.
  Fast här är det Club of Rome som formulerat det och det gäller att finna en fiende som hela världen kan enas emot.
  citat från deras dokument ”The First Global Revolution”
  ————– snip —————-
  The common enemy of humanity is Man
  In searching for a common enemy against whom we can unite, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like, would fit the bill. In their totality and their interactions these phenomena do constitute a common threat which must be confronted by everyone together. But in designating these dangers as the enemy, we fall into the trap, which we have already warned readers about, namely mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervention in natural processes, and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy then is humanity itself.. [pg.75]
  ———- snip —————-
  Så en yttre fiende är koldioxiden och oljan. För att förstärka med lite religiöst verktyg så är det mänskligt utsläpp som är boven. Gör bot du syndare!! (kör inte bil) Köp avlatsbrev!! (utsläppsrätter)
  Du skal inga andra gudar hava jämte mig (Global Governance)

 43. Ulf L

  Ingvar #42
  Jag tror den typen av personer som förr i tiden blev präster för att predika domedagen och kräva omvändelse hos sina medmänniskor, idag blir vetenskapsmän men predikar samma sak.

 44. Pär Engström

  # 43 Ulf

  Det kanske är så att det finns olika skäl till varför människor väljer ett yrke, t.ex. som forskare. Den forskning som kommer allmänheten till del handlar ofta om olika former av larmrapporter, nu senast om att dricksvattnet har blivit förorenat.

  För människor i gemen finns det dock ett problem med alla dessa larm, vad ska man tro på? Om vi följer budskapet i Larm 1, t.ex. Klimathot, att vi måste ändra vårt sätt att leva kan vi söka trygghet i Larm 2, att en ekonomisk katastrof väntar om vi ändrar vårt sätt att leva. Läser vi varken larmrapport 1 (kilmathot) och larmrapport 2 (ekonomiskt hot) kan vi vara lyckligt ovetande och behöver inte känna någon skuld för att ”vi inget gjorde trots att vi visste”. För om vi nu vet att det blir en ekonomisk katastrof om Sverige satsar på förnybar energi eller annat ekonomiskt negativt som har tagits upp på denna blogg och som förespråkas av Larm 1 kan vi ju inte hävda att vi inte vet vad Larm 2 förebådar. Eller om vi vet att det blir en miljömässig katastrof om vi fortsätter leva som vi gör nu så kan vi heller inte hävda att vi inte vet.

  Problemet uppstår när vi inte upplever oss riktigt säkra varken på Larmrapport 1 (Miljö/klimathot) eller Larmrapport 2 (Ekonomiskt hot). Det är då lätt att vi söker trygghet i att ”tro”, t.ex. en tro på de ekonomiska teorier som för tillfället dominerar samhällsdebatten. Och då är det intressant att dels studera den ekonomiska forskningsvärlden, dels studera den ekonomiska forskningsvärldens kopplingar till politik och samhälle.