Var sker koldioxidutsläppen?

I det nyligen avslutade klimatmötet i Egypten, beslutades det om en fond för skador (loss and damages) som klimatförändringar påstås ha orsakat fattiga länder, klimatförändringar som påstås vara orsakade av rika länders utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Det är tveksamt om denna fond kommer att få särskilt mycket pengar. Än mer tveksamt är det att klimatförändringarna har orsakat några skador för fattiga länder. Än en gång spökar väl vanföreställningen om mer extremväder i en varmare värld. När det bara är värmeböljor och kanske skyfall som kan förväntas öka, medan andra typer av extremväder kan förväntas vara oförändrade eller minska.

Om nu koldioxidutsläppen verkligen har bidragit till den globala uppvärmningen, och denna uppvärmningen huvudsakligen har haft negativa effekter (vilket inte stöds av statistik från verkligheten): Vilka har den största skulden?

Our World In Data har en sektion om koldioxidutsläpp. Där det bland annat går att hitta statistik om historiska utsläpp, både per capita och totala. Det finns också indelningar i olika typer av länder. Där verkar man ha använt Roslings indelning i fyra olika kategorier. Det där med I-länder, U-länder och tredje världen är ju egentligen helt förlegat och beskriver en värld som inte finns längre. Men som ändå används ibland.

Så här ser statistiken för de fyra typerna av länder, och för världen som helhet, ut när det gäller totala utsläpp:

TotalaCO2UtslappOlikaSortersLander

Jag har också lagt till en kategori, genom att summera för de länder som inte räknas som höginkomstländer. Jag kallare den kategorin icke-rika länder. I diagrammen kallar jag låginkomstländer fattiga länder.

Som synes, har koldioxidutsläppen legat ganska stilla de senaste åren. Ett stillastående som främst beror på att höginkomstländerna har minskat sina utsläpp och kompenserat för att de icke-rika länderna har ökat sina.

Vi kan också se på hur det ser ut om vi räknar ut den procentuella andel av utsläppen som varje kategori står för:

ProcentuellAndelAvCO2utslappOlikaSortersLander

Vi ser att höginkomstländerna, de rika länder som får skulden för klimatförändringarna, har minskat sin andel ända sedan slutet av 1800-talet. Nu är andelen mindre än 50 %, alltså mindre än hälften. Den är till och med mindre än 40 %. Övre medelinkomstländer gick förbi för flera år sedan, och lägre medelinkomstländer kommer att gå förbi inom en snar framtid, om trenderna står sig.

Om nu koldioxidutsläppen påverkar klimatet, så är det framför allt de totala ackumulerade utsläppen genom tiderna som är det viktiga. Diagrammet med sådana, ser ut så här:

AckumuleradeCO2utslappOlikaSortersLander

Vi ser att höginkomstländerna fortfarande leder här. Jag har sett påståenden om att de andra typerna av länder sammanlagt har gått förbi när det gäller ackumulerade koldioxidutsläpp. Det har inte skett. Än. Men trenden är att de icke-rika ländernas ackumulerade utsläpp kommer att gå förbi inom en snar framtid.

Om koldioxidutsläppen verkligen orsakar klimatförändringar med negativa effekter, kommer det alltså inom en snar framtid inte att vara de rika länderna som har den största skulden längre. Så varför ska de åläggas att minska sina utsläpp, medan andra länder får öka sina? Varför ska de betala för skador, när de värsta skadorna, om det alls blir några skador, kan förväntas i framtiden och orsakas av andra länders utsläpp?

Jo, antagligen för att det hela egentligen inte alls handlar om oro för klimatförändringar och deras effekter. Det handlar om att många länder vill ha pengar, och använder rika länders makthavares dåliga samveten för att försöka tigga till sig pengar.

Ofta är det utsläpp per capita som uppmärksammas, trots att dessa inte har särskilt mycket betydelse för eventuell klimatpåverkan. Om det finns någon klimatpåverkan, kommer den från totala utsläpp och inte från utsläpp per capita.

Så här ser det ut för koldioxidutsläppen per capita:

CO2utslappPerCapitaOlikaSortersLander

Här ser vi att höginkomstländerna har minskat sina utsläpp per person ganska mycket. Medan de två kategorierna av medelinkomstländer har ökat sina. För världen som helhet, har utsläppen per capita inte ökat särskilt mycket på flera decennier. De totala utsläppen har ökat främst för att befolkningen växer, och att allt fler människor använder fossila bränslen.

Det anmärkningsvärda är att de fattigaste länder har minskat sina utsläpp per capita de senaste årtiondena. Varför då? De behöver använda fossila bränslen för att bli rikare. Användandet av fossila bränslen leder till koldioxidutsläpp. Tydligen ökar befolkningen i dessa länder snabbare än användandet av fossila bränslen. Det är ingen bra förutsättning för fattigdomsbekämpning.

Jag vill påpeka att de koldioxidutsläpp som visas i diagrammen ovan är från användandet av fossila bränslen, exempelvis för transporter och i industrin. De inkluderar inte utsläpp från förändrad landanvändning. Jag kan också erkänna att jag först inte begrep att utsläpp från förändrad landanvändning inte ingår i de de data jag laddade ner.

Mitt avslutande diagram är ett där landförändringars bidrag finns med, och det är för totala, ackumulerade utsläpp:

AckumuleradeCO2utslappInklusiveLandforandringar

Ser man på. Räknas också utsläppen från förändrad landanvändning med, så har de icke-rika ländernas ackumulerade utsläpp gått förbi höginkomstländernas. Vilket gör det än mer befogat att fråga varför höginkomstländernas utsläpp är de enda som räknas när det gäller påstådda skador från påstådda klimatförändringar. Om koldioxidutsläppen orsakar skadliga klimatförändringar, står faktiskt de rika ländernas totala utsläpp genom historien för mindre än hälften av de skadorna!

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Jag såg i går på den enfaldiga burken (TV) en kvinna ur C som var så otroligt stolt för att hon varit med om att fatta beslut i EU att ALLA skall få betala för sina utsläpp ….
  Nu kändes det mest som att hon var stolt för att hon bidrar till att göra Europa fattigare genom högre beskattning.
  Jag var en gång i tiden positiv till EU och dess tanke om fri rörlighet och fri handel … för det var väl det vi röstade om då, en gång i tiden.
  Nu känns det mer och mer som om EU, med all sin byråkrati och sina politiska arbetsgrupper långt från verkligheten och långt från några väljare, har drabbats av ett rejält virus som smugit sig in genom någon bakdörr.
  Nej, ett rejält virusprogram som rensar ut otyget i form av överstatligt beslutande, alternativt total nedstängning och reboot …

 2. Lars Thorén

  Tack för intressant statistik. Det lär dröja innan tranportsektorn i mindre rika länder övergår till eldrift. Volkswagens nyhet om minskad elbilsförsäljning pga av höga elpriser går inte hem i stugorna på MSM. Fast Corren har besökt bilhandlare i Motala. ”Stendött” säger en men tjänstebilssektorn rullar på säger en annan. Ladda på jobbet, dra av elmomsen, låg skatt och kapat förmånsvärde håller liv i elbilen.

 3. Kent

  Vart tog kurvan för ”Icke-rika länder” vägen i grafen ”Utsläpp per capita”?

 4. Ann Löfving-Henriksson

  Lars, jag uppskattar särskilt orden:
  ”Om nu koldioxidutsläppen verkligen har bidragit till den globala uppvärmningen och denna uppvärmning huvudsakligen har haft negativa effekter (vilket inte stöds av statistik från verkligheten)”…
  Du ställde den övergripande fråga med svar (!) som EUs politiker och andra aktivister inte låtsas höra – med förödande konsekvenser för hela västvärlden. TACK!

 5. Mats Kälvemark

  #3 Kent
  Föreslår att du på heltid ägnar några veckor framöver till att leta! Och då utanför KU.
  För övrigt svarar Kina, Indien och Ryssland för drygt 40% av de globala utsläppen. De jagar inte CO2 fanatiskt och har mål som ligger 30–40 år framåt i tiden. Kina och Indien bygger i hög takt ny koledade, högteknologiska kraftverk som levererar pålitlig och prisvärd energi utan väderberoende. Och 2050 har sedan länge klimataktivisterna bubbla imploderat, eftersom vi sedan 2030-talet kommer att gå mot global nedkylning trots ökande atmosfärshalt av CO2. Trendden har redan inletts med 8 års temperaturpaus sedan 2015. Avkylning är rejält farligt för aktivisttrollen, de riskerar att spricka.. I stället för klimatnarrativ kommer framöver också klimatutblickar med bas i verkligheten att komma till heders.

 6. Hans H

  #Lars Kamel

  Tack för intressant inlägg.

  Saknar som #3 en kurva i ett av diagrammen. Och, det skulle förenkla läsandet om du använde samma färgkod i alla diagrammen!

 7. Daniel Wiklund

  #3 Kent Är det verkligen bara det du saknar. Den som söker han finner. ( Matteus)

 8. Lasse

  Tack Lars K
  Intressant bild av övergången från fossilt till annat.
  Våra utsläpp började minska 1970 då kärnkraftverken gjorde elen billig:
  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-i-Sverige/Koldioxid-historisk-utveckling/

  Därför är alla mål som sätts upp allt svårare och bizzarare för oss speciellt när de hela tiden flyttar startdatumet.

  Börja 1970 och vi har redan idag gjort en 56% reduktion i CO2.
  Dvs innan årets fossildrift av kraftverk som ersätter nedlagda kärnkraftverk-Tack för den MP. 🙂

 9. Jan

  ”I det nyligen avslutade klimatmötet i Egypten, beslutades det om en fond för skador (loss and damages)”

  Det enda vi kan vara säkra på i sammanhanget är att sverige kommer att bli bäst i klassen på att betala till fonden så våra politiker kan sola sig i glansen på skattebetalarnas bekostnad

 10. Sören

  I all debatt är det värdefullt med personer som kommer med kritiska och ifrågasättande kommentarer. Även om jag, som många andra, tycker att en del av Kents synpunkter inte är så konstruktiva, ska vi vara tacksamma att han vill delta i debatten och behandla honom respektfullt. Vi vill väl inte hamna i en egen bubbla?

 11. tty

  ”Jag har sett påståenden om att de andra typerna av länder sammanlagt har gått förbi när det gäller ackumulerade koldioxidutsläpp. Det har inte skett.”

  Detta är diskutabelt i och med att man börjar räkna 1750. Innan dess var de europeiska utsläppen minimala. Men i Kina har kol varit huvudbränsle ända sedan Sungdynastin. Marco Polo berättade på 1200-talet att i Kina bränner man en svart sten i stället för ved. Dessa ”förindustriella” utsläpp ignoreras alltid helt. Jag vet inte när den kinesiska statistiken börjar, men troligen inte före 1950-talet.

 12. Sören G

  Man ser kanske en ökning av värmeböljor. Antalet soltimmar har i alla fall ökat.

 13. Enough

  Snyggt jobb, Lars K, allt som kan slå hål på myter som byggts upp i ”klimathotskarusellen”, är viktiga för kampen mot den känslostyrda masspsykosen västvärlden nu lever i.

 14. MatsL

  #3 Kent
  Du saknar en kurva och jag saknar ett svar. Du har kanske tappat bort frågan, så jag ger dej den igen:
  Vilka vetenskapliga rapporter menar du har kommit fram till den slutsatsen att vi lever i en klimatkris?

 15. Ivar Andersson

  En fond för skador som oväder orsakar fattiga länder pga folkökning och bostäder på olämplig mark
  är väl en bättre beskrivning av fonden. De fattiga länderna vill ha katastrofbistånd men kan inte säga att det beror på folkökning och bostadsbyggen på olämplig mark utan hänvisar till klimatförändringar orsakade av koldioxid, som är en mycket tveksam beskrivning men passar FN/IPCC och EU och Sverige mycket bättre.

 16. Lars Thorén

  #11
  Ajdå! Och frågar man AI-roboten ChatGtTP får man detta svar. Asiaterna har en lång och stor 3000-årig skuld att betala i så fall.

  ”Fossila bränslen har använts av människor i tusentals år, och detta inkluderar användningen i Kina. Kineserna har en lång historia av att använda kol, som har brutits och använts i Kina i minst 3 000 år. Användningen av fossila bränslen i Kina har ökat avsevärt under de senaste århundradena, särskilt efter den industriella revolutionen. Under 1800- och början av 1900-talet började Kina industrialiseras och moderniseras, och detta ledde till en snabb ökning av användningen av fossila bränslen, inklusive kol, olja och naturgas.
  Idag är Kina en av världens största konsumenter av fossila bränslen, och det är också världens största producent och konsument av kol. Kinas stora beroende av fossila bränslen, särskilt kol, har bidragit till dess snabba ekonomiska tillväxt, men det har också haft negativa effekter på miljön, inklusive luftföroreningar och utsläpp av växthusgaser.
  Sammantaget har användningen av fossila bränslen i Kina en lång historia, och den har spelat en betydande roll i landets ekonomiska utveckling. Men de negativa effekterna av användningen av fossila bränslen på miljö och klimat har också varit ett bekymmer och ansträngningar pågår för att gå över till renare och mer hållbara energiformer.”

 17. Lars Kamél

  Vad gäller utsläpp per capita, är det meningslöst att lägga ihop värden för olika typer av länder. Det ger ingen summa som säger någonting. Därför saknas icke-rika länder i diagrammet över utsläpp per capita.

 18. ”Det handlar om att många länder vill ha pengar, och använder rika länders makthavares dåliga samveten för att försöka tigga till sig pengar.”

  Dessa länder har hög korruption och makthavarna där gnäller inte till sig pengar för folkets väl och ve utan för egen ficka.
  Det finns ingen önskan av makteliten där att få till ordnad förhållanden i de länderna.

 19. Lasse

  Vi släpper ut allt mindre CO2.
  Men vi betalar allt mer för detta.
  Det kan vi göra eftersom vår ekonomi är god.
  Det vore intressant med en BNP/CO2 kurva-som denna:
  https://www.ekonomifakta.se/fakta/miljo/utslapp-internationellt/koldioxideffektivitet/

  Bäst i klassen!

  För utvecklingsländerna vill ju ha våra pengar det är det allt går ut på!

 20. Paul Håkansson

  I detta samtal mellan Mikael Willgert och Jacob Nordangård kretsar ämnet kring Den digitala Världshjärnan som är namnet på Jacobs nya bok. Jacob Nordangård som är doktor i teknik- och vetenskapshistoria har tidigare skrivit böckerna Rockefeller – En klimatsmart historia samt Den globala statskuppen. Gemensamt för alla böckerna är att de handlar om de överstatliga organisationerna som kommit att styra allt mer i vår vardag samt över våra folkvalda politiker.

  I boken den digitala världshjärnan granskar Jacob hur det som kallas Metavers kan komma att användas för att kontrollera jordens olika befolkningar. Det som är tydligt är att överstatliga organisationer så som FN, WEF (World Economic Forum), EU med mera tar sig allt mer makt och i samband med det minskar den demokratiska makten i de olika suveräna länderna. Situationen i Kina med det så kallade sociala kreditsystemet där allt vad enskilda människor gör mäts och värderas genom ett enormt datalagringssystem kan ses som en förstudie av vad som ska gälla för hela världen.

  Trots att Covid-19 ”pandemin” nu kan betraktas som övergången så fortsätter arbetet med att ta fram digitala vaccinationspass med uppgifter lagrade om var och ens vaccinationsstatus. Det är mycket lätt att se hur dessa pass sedan fylls på med andra typer av uppgifter, t.ex. vilket koldioxidavtryck man för närvarande gjort. Dessa uppgifter lagras sedan i det som Jacob kallar Världshjärnan. Visar det sig att man har ätit för mycket kött, kan det leda till att man nekas köra sin bil som naturligtvis är ”uppkopplad”. Beräkningarna av ens poängsumma sköts av algoritmer. Det finns dock en ”global adel” som kontrollerar algoritmerna och som står över det regelsystem som flertalet människor lyder under. Vi ser redan idag att samma människor som skapar ideologier om att vi inte ska äta kött, eller köra fossildrivna fordon är de som flyger i privatjet till möten för WEF.

  I slutet av programmet diskuteras den sammankoppling av olika system som i förlängningen kan bilda en ”världshjärna”. Denna hjärna skulle styras av en globalelit och även utgöra ett orakel som kan besvara olika frågor och ge förslag på åtgärder. Kanske skulle detta kunna bli vår tids Gud som står i kontakt med en global elit som bildare ett prästerskap som styr världen.
  ——————-

  https://swebbtv.se/w/t2VJipQFiVbiZhoWpff9Nw

 21. Tack Lars för intressant inlägg!

  Kärnkraftens introduktion betydde mycket för sänkningen av CO2 i Väst. Men också att vi bedriver en effektivare industri. Man kan ju här jämföra utsläppen (inte bara av CO2 utan även en massa annat skit) i de forna Öststaterna före och efter Sovjetunionens fall.

 22. TBL

  Inte bara CO2 jakten som ska ge mera pengar till ”fattiga länder”

  Historiskt avtal för naturen – COP15 har enats om räddningsplan ”En avgörande fråga under förhandlingarna har varit att rika länder ska stötta utvecklingsländer med resurser för att bevara den biologiska mångfalden. Enligt överenskommelsen ska de rika länderna nu öka sitt bidrag till fattigare länder till 20 miljarder dollar om året till 2025, och därefter ska summan öka.”

  FN är en korrupt organisation där dem flesta länder som ingår är bananrepubliker, diktaturer, tveksamma demokratier. Man har hittat olika nivåer hur man kan mjölka ”rika länder” på pengar som sedan antagligen hamnar i korrupta fickor.

 23. Bernt O

  Om man får tro FN-shefen Guterres så sker väl de överlägset största utsläppen på motorvägen till klimathelvetet, eftersom hela mänskligheten är involverad – en man i hans position får väl inte ljuga om så allvarliga saker?
  Sedan har vi ju det förskräckliga kriget i Ukraina – FN borde väl som världsledande fredsorganisation snabbt utarbeta en plan för hur man kunde få ett slut på de enorma, ohyggliga utsläppen där?

 24. Claes Lindskog

  Komm till ”tty” #11
  Enligt uppgifter i Daily Telegraph har Kina nu accumulerat mer CO2 utsläpp sedan år 1800 än Storbritannien.

 25. Ann Löfving-Henriksson

  #20 Paul Håkansson, tack för den här informationen om samtalet kring Jacobs senaste bok. Jag lusläste de två första böckerna och kände sedan sådan vanmakt över den ångvält som kör över oss alla och som styrs av självutnämnda ”planetskötare” av olika dignitet att jag inte orkade läsa bok nummer tre.
  Man kan bara hoppas att Elsa, Jessica med flera orkar stå på sig för landets bästa och att de som säger sig stödja dem inte gör det för sitt eget bästa.

 26. Kent

  #17 Lars
  En kurva för ”icke-rika länder” hade hamnat en bra bit under ”Världen” i diagrammet och hade visat att västvärldens livsstil är fortfarande en stor anledning till dess relativt höga utsläpp.

 27. MatsL

  Kent Du efterfrågar en saknad kurva och jag efterfrågar ett saknat ett svar. Du har kanske ännu en gång har tappat bort frågan, så jag ger dej den igen:
  Vilka vetenskapliga rapporter menar du har kommit fram till den slutsatsen att vi lever i en klimatkris?

 28. Daniel Wiklund

  # 26 Kent. Då vet du säkert vilket ekologiskt fotavtryck du själv står för. Om du nu bor i väst. Du kanske bor i ett ickerikt land. Eller så bor du i Trolland.

 29. Bim

  Kent
  Trivs du inte i värmen så rensa ut i garderoben och behåll bad brallorna. och käka blod förtunnade medel
  Vi får alla anpassa oss.

 30. #26 Kent
  Lever du som du lär? Eller är du och din hussar undantagna?

 31. Fredrik Forsberg

  Funderar också litegrann på hur tillförlitliga data före säg 1950-1970 är världen utanför europa.

  Speciellt Kina som använt stenkol för både stålframställning och värme sedan 1000-1500 år tillbaka med ungefär 20% av jordens BNP på den tiden. Även Indien som historiskt producerat ungefär samma andel av världens BNP.

 32. BG

  #26

  Varför skulle det vara så viktigt att ange percapitautsläpp? Att utsläppen är olika kan bero på mycket annat än ”livsstil”.

  Vilken nivå skulle vara godtagbar? Noll?

 33. Paul Håkansson

  Ann Löfving-Henriksson
  12:23, 2022-12-19

  Lyssna gärna på denna intervju med närliggande samtalsämnen. Så nej lyckas kommer de inte men avsevärda problem kommer de att ställa till med innan allt faller. Vi ser ju problemen redan.

  https://www.youtube.com/watch?v=JMGREpfdqfo&ab_channel=TheWigginSessions

 34. Lasse

  Var sker utsläppen?
  https://www.windy.com/sv/-Visa-l%C3%A4gg-till-lager/overlays?fires,12.640,34.629,3

  Det är inte bara fossila utsläpp som ger växthuseffekt.
  Hade vi brytt oss om alla utsläpp så skulle denna karta sett annorlunda ut.

 35. foliehatt

  Ingemar, #21
  Keelingkurvan har ett noterbart hack från 1990 och några år framåt, vilket sammanfaller med kollapsen av östblockets industrier. Men, om detta är bevisat vara att kausalt samband, eller ej – vet jag inte.

 36. Kent

  #28 Daniel:
  Enligt koldioxidräknare på nätet ligger jag på 2 tCO2/år, mycket beroende på att huset jag bor i värms med fjärrvärme. Solpaneler och värmepump kan ta ned det till 1 tCO2/år. För att gå till noll behöver samhället ändras tex vad gäller jordbruket.

  #30 Johannes
  Ja, jag försöker leva som jag lär.

  #32 BG
  Ja, noll är definitivt godtagbart men ibland ser man siffror upp till 1 tCO2/år som acceptabla.

 37. Kent

  #27 Mats
  Krisen består i förändringstakten. Om man säger att vi inte har en kris nu är det samma som att säga att man inte är i någon kris när man är i fritt fall ned mot jorden. Just här och nu är läget acceptabelt men förändringen går fort mot ett tillstånd som inte är det. Källa: IPCC

 38. tty

  #36

  Ytterligare en fråga: vilken klimatparameter anser du förändras så snabbt att det rör sig om en kris?

  Det kan ju definitivt inte vara temperaturen, den har förändrats betydligt snabbare vid många tillfällen i det förflutna.

 39. Kent

  #37 tty
  Jag anser inget särskilt mer än att jag inte ser något starkt skäl att ifrågasätta de forskare som säger att temperaturen ändras för snabbt för ekologins bästa.

 40. Bim

  Lite ot i just den här tråden. Men jag råkade hitta den här videon som jag inte sett förut.
  Det är Jessica Stegruds anförande i riksdagen.
  Lugn , sansad, kunnig och tydlig.
  Som parhäst till Elsa Widding tror jag ingen i riksdagen mäta sig med dem.
  Verkar väldigt lovande.

  https://youtu.be/G5w2Qydrh_U

 41. TorbjörnR

  #27 MatsL

  Du fick en källa till klimatkrisen, ”IPCC”
  Inte oväntat.
  Undrar vilket eller vilka av, som de brukar skryta med, alla tusentals dokument som påstår det?
  Det svaret får man aldrig och kommer aldrig få. Clark Kent är som alla andra, kräver saker av andra men levererar aldrig något själva.

 42. #35 Kent
  Och dina härskare?

 43. Daniel Wiklund

  # 35 Kent. Koldioxidräknare, vilket svammel. Jag skulle säkert ha noll. Vi som vill ha noll är riktiga nollor, eller hur Kent.

 44. Thorsten Bergqvist

  Enligt WEF kommer mänskligheten dö ut och då uppfylls Kents önskemål då utandningsluften innehåller mycket hög halt av co2 jämfört med inandningsluften.

 45. Adepten

  🌟Lars kamel🌟
  Hur definieras höginkomst-, övre medelklass-, fattiga-, Icke-rika-,
  lägremedelinkomst- och övre medelklass- länder?
  Är det nivån på bnp eller bnp/capita och var går gränserna mellan de olika grupperna?
  Jag förstår att kontentan med inlägget är att vi i västvärlden inte ska betala för andras växtgasutsläpp eftersom de har inte betalat för vårat. Eller har jag missuppfattat poängen?

 46. Fredrik S

  Hur bra är det att driva värmepump med solceller om årseffekten av de senare från december till mars är 0-3 procent?

  Då är ju tex en eldriven hembränningsapparat ett bättre alternativ att koppla till solceller, då kan man bygga upp och lagra ett förråd sommartid för att spara till vintern.

  Om man nu kan hålla sig dvs.

 47. Daniel Wiklund

  Nu har EU lyckats igen. Dom är eniga om utsläppspaket. Vilken underbar julklapp till oss. Den nya klimatstjärnan Emma Wiesner säger att slutförhandlingarna var hårda, pågick i över två dygn och avslutades på natten mot söndag. Emma W anser att det är enorma kliv framåt i klimatarbetet. Det är livsavgörande för planeten och mänsklighetens framtid säger Emma W. Koldioxiden ska jagas över hela planeten. Undrar om dom sov när dom gjorde uppgörelsen. Eller kanske påverkade av uppiggande medel.

 48. Bim #39,

  Jag håller med. Jessica Stegrud ger ett mycket förtroendegivande intryck. Hon vet vad hon talar om och jamsar inte med i den gröna flumpolitiken.

 49. Ann Löfving-Henriksson

  # 39 Bim, tack för tipset. Ett mycket, mycket välkommet tal! Jessica Stegrud är en klippa.

 50. Lars i Huddinge

  Jessica Stegrud (SD) – God Jul, 8 minuter klarspråk.
  https://www.youtube.com/watch?v=wNL2qIYhJ1U

 51. Lars i Huddinge

  Oj, det var visst redan publicerat. Sorry.
  Hänger inte med tillräckligt snabbt.

 52. Jan-Åke

  För ackumulerade mängder atmosfäriskt koldioxid beror det väl rimligen på om man går på Bernmodellen eller bombkurvan.

 53. Fredrik S

  Idag kan man i SVD läsa om hållbara klimatexperter som längtar tillbaka till 30-talet. Ja, alltså till tiden före kylskåpets entre, dvs till skafferi och matkällare.

  Det kan kanske få ner utsläppskurvan och bidra till nollkampen?

  Fast jag minns när både farmor och mormor berättade om den tiden och bägge hade frågat hur många skruvar de tappat.

 54. tty

  #39

  ”Jag anser inget särskilt mer än att jag inte ser något starkt skäl att ifrågasätta de forskare som säger att temperaturen ändras för snabbt för ekologins bästa.”

  Då tycker jag att du skall ta och titta litet på det här:

  https://www.ncei.noaa.gov/access/metadata/landing-page/bin/iso?id=noaa-icecore-24371

  Det är den bästa långa och någorlunda högupplösta temperaturproxy som finns (NGRIP).

  Kolla hur ofta och hur stor del av de senaste 100 000 åren som ”temperaturen ändrats för snabbt för ekologins bästa”. Och kom ihåg även den bästa proxykurva slätar ut förloppen en hel del.

  ”Ekologin” tycks ändå ha pallat rätt hyfsat. Liksom den även gjorde 1920-1945 då det gick minst lika snabbt uppåt.

 55. Lars Kamel

  Jag tänkte tyvärr inte på att det blev olika färgskalor för de olika diagrammen.
  Eftersom kurvan för rika länder hamnar en bra bit under den för världen, och även under den för icke-rika länder, finns det ingen anledning för de rika länderna att satsa på klimatåtgärder.
  Vad skulle gå fort när den globala medeltemperaturen har slutat att öka och när havsnivåerna stiger med enstaka millimeter per år? Och vilka 2-3 oseriösa forskare hävdar att det går för snabbt för ekologins bästa?
  Huvudsyftet med inlägget var att läsarna ska fundera över om rika länder (höginkomstländer) verkligen har orsakat några klimatförändringar som skadar fattiga länder och ska betala för det.

 56. Stefan Eriksson

  Kanske lite OT här,, men;
  det har med ”fossila” energibärare att göra:
  EU(SSR) har i ”högsta Sovje…” (ursäkta felskrivning där).. , omstridda ordalag ”beslutat” om ett pristak på naturgas. Lite mer än komiskt om man betänker att länderna inom EU är ”köpare” av gasen.
  Nu kommer det ännu mer underligare att: pristaket skall ”lyftas av” i händelse av begränsad tillgång.
  Det ”dikterade” ”maxpriset” skall vad jag förstår, hamna på 180 Euro/MW gas.
  SOVJET 2.0

 57. tty

  #44

  ”utandningsluften innehåller mycket hög halt av co2 jämfört med inandningsluften.”

  Ungefär 50 000 ppm, jämfört med 400.

  Det är vid ca 50 000 ppm som andningsreflexen utlöses. Direkt efter inandning är halten nere på ca 20 000 ppm. Hyperventilerar man kan man få ner halten i lungorna till ca 10 000 ppm. Det är dock inte att rekommendera. Detta är alltså den lägsta koldioxidhalt som någon av oss någonsin har upplevt personligen.

  Siffror som är värda att känna till när man läser skräckhistorier i media om att halter om några tusen ppm är farligt eller giftigt. De är på sin höjd ett tecken på dålig ventilation,

 58. Brutus

  OT, men sensationellt : Vattenfall + WEF = Sant.
  https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2021/vattenfall-gar-med-i-first-movers-coalition-for-att-bidra-till-snabbare-utveckling-av-klimatsmart-teknik

 59. Bim

  Ingemar#48
  Det är så skönt att höra kunniga människor som inte skriker ut sina budskap. Det är ju just kunskapen som ger en talare tryggheten och lugnet som i sin tur gör att man verkligen lyssnar och tar till sig budskapet.
  Jag kommer att tänka på den numera gamla debatten med Svante Axelsson vs Maggie Thauersköld
  som handlade om att när Rajendra Paschaurie FNs Klimatpanel, ( ursäkta stavningen). hade använt en tidnings anka som vetenskapligt inlägg om smältande glaciärer.
  Lugnt och sansat satt Maggie leende och bemötte en rent hysterisk Svante Axelssons försök att få till att Rajendra hade rätt i sak men erkände att det var taffligt skött . Klimatvetenskapen är extremt robust påstod han, och läget snarast värre än klimatpanelen påstår.
  Det är inte lätt att vara djävulens advokat när man inte är tillräckligt kunnig. Maggie bara log och bemötte honom sakligt. Svante blev mer o mer hysterisk. Rena komiken till slut.

  Skall se om jag kan hitta länken, Återkommer i så fall.

 60. Bim

  Länken Med Maggie.

  https://youtu.be/S_4BWw_8qoU

  Kolla

 61. Lars i Huddinge

  Måtte denna Anna Borg bli utbytt snarast.
  ”Därför har vi på Vattenfall beslutat att agera i enlighet med IPCC:s slutsatser. Det räcker inte med två grader. Skillnaden på en halv grad är världsviktig för oss, och utgör ett enormt kliv framåt mot ett fossilfritt liv inom en generation, säger Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef.”
  Hon är ju livsfarlig för vår framtida energiförsörjning.
  Amen.

 62. Bim

  Kanske jag blir lite tjatig utanför ämnet.
  Men kan det var så att efter denna i svt direktsända intervju förstod Svt att det går inte att släppa in kunniga ”klimatförnekare” i direktsändning. Det blir katastrofalt för IPCCs trovärdighet.

 63. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Borde man inte belöna dem som tillför atmosfären mer av växternas livsnödvändiga näring = bristvaran koldioxid? Utan att för den skulle sprida hälsovådliga ämnen i atmosfären. Som bekant är koldioxid inte ett sådant.

 64. Fredrik S

  Lars i Huddinge #61

  Foten!

  Men det räcker inte med henne, total ledningsrokad!

  Den nuvarande kan ut och röja ledningsgator.

 65. Daniel Wiklund

  # 61 Lars i Huddinge. Anna Borg tycker att en halv grad är världsviktig. Tala om hybris. När det gäller hennes egen lön nöjer hon sig inte med så små tal. Men istället för 1,3 miljoner i månaden borde hon ha högst 0,5 ggr 1,3 miljoner i årslön.

 66. Lars i Huddinge

  #64-65
  Håller med 👎
  Svårt för regeringen att byta ut tillräckligt många styrelsemedlemmar så att det blir bra igen.
  Men vi får hoppas 😉

 67. Ann Löfving-Henriksson

  # 59 Bim, tack för att än en gång kunna få del av denna höjdare.

 68. Fredrik S

  Lars i Huddinge #66

  Av tretton i styrelsen är ett par civilingenjörer. Några ekonomer och och sedan ett antal andra som har gått ut gymnasiet.

  Dessutom är VD för Systembolaget med. Varför hon är med där kan man undra över.

 69. Nr 59 Bim.
  Ja och det var ingen ände på denne Rajendra som ledde klimatpanelen – till slut fick han väl sparken för både sexuella trakasserier och härskarteknik om jag minns rätt – det blev rejält obehagligt kring klimatpanelen ett tag och kunde nog lett till en än större kris om inte dom mäktigaste lyfte på mattan och beredvilligt sopade hela byken under den där ruffiga, gamla mattan…

 70. Vetenskapens värld 19/12: ”Grönland såg helt annorlunda ut för 2 miljoner år sedan”. ”På den tiden var den globala medeltemperaturen 11-19 grader högre än idag och Grönland bestod av frodiga skogar fyllda av djur”. Min undran: Har SVT missat att korrigera dessa uppgifter? Vi har ju politiska beslut på att världen går under om det blir några grader varmare.

 71. #15 Ivar Andersson

  ”En fond för skador som oväder orsakar fattiga länder pga folkökning och bostäder på olämplig mark
  är väl en bättre beskrivning av fonden. De fattiga länderna vill ha katastrofbistånd men kan inte säga att det beror på folkökning och bostadsbyggen på olämplig mark utan hänvisar till klimatförändringar orsakade av koldioxid, som är en mycket tveksam beskrivning men passar FN/IPCC och EU och Sverige mycket bättre.”

  Ja, och jag tycker en sådan fond ligger i vårt intresse förutsatt att den får sitt korrekta namn!!

  Nog vore det bättre om Världsbanken och EU finansierade investeringar i rimligt lönsam infrastruktur i fattiga länder. I nuläget är det Kina som bygger kolkraft i Afrika. Man får förmoda att dom tror att det skall bli lönsamt på sikt. Om Västvärlden skulle börja investera i kraftverk, elnät, vägar, hamnar och annan infrastruktur i fattiga länder, mest i Afria, så skulle prognoserna för världsbefolkningen komma att justeras ner och därmed förväntade CO2-utsläpp på lång sikt. Byggandet av kraftverk med bästa teknik skulle kunna innebära reducerade CO2-utsläpp på ganska kort sikt. Jag misstänker att det som nu byggs använder den teknik som minimerar investeringskostnaden. (Det är dyrt att vara fattig, kolförbrukningen blir stor…)

  Det åldrande Europa lär komma att ha behov av invandrad arbetskraft i framtiden, men ett Afrika som färre vill fly ifrån skulle nog vara mycket bra för stabiliteten i EU på några decenniers sikt.

  Alltså:

  Klimatkatastrofen är här och nu! Den har pågått i tusentals år. Gamla civilisationer har gått under av långvarig torka. Förskräckliga översvämningar i Tyskland på 1500-talet osv osv.

  Det är bråttom att göra något åt klimatkatastrofen. Människor behöver flytta stora städer. Jakarta flyttas nu! Flera andra megastäder sjunker så snabbt att det klimat dom har och länge har haft blir mer och mer katastrofalt. Dom måste också flyttas.

  I Skanör/Falsterbo har man sedan Backafloden 1872 byggt hus på olämpliga ställen. Backafloden förstörde två hus. Skulle en likadan stormflod inträffa i dag kommer 4000 hus att drabbas (enligt program i radions P1.) Man har i 150 år struntat i denna risk för extremväder trots att man bor i ett klimat där man VET att risken finns. Förr eller senare kommer klimatkatastrofen. (=katastrof på grund av bosättning utan hänsyn tagen till klimatet på platsen.)

  Om mänskligheten agerar förnuftigt så är det som i första hand behövs anpassningar till det klimat som sedan länge råder. I andra hand anpassningar för konsekvenserna av människoskapade förändringar (Jakarta och väldigt många andra ställen.) I tredje hand anpassning till naturlig landsänkning.

  Förnuftiga åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser bör naturligtvis vidtagas. På lång sikt hotar annars en temperaturökning som riskerar att bli mer kostsam att anpassa till jämfört med kostnaderna att minska utsläppen.

  Just i dag råder svår disproportion mellan de väldiga kostnaderna för extremt snabba utsläppsbegränsningar och de resurser som i dag läggs på anpassning.

  EU har alldeles nyss antagit skärpta krav på nedtrappningen av utsläppen på kort sikt. Som jag förstått måste Sverige köpa utsläppsrätter av något annat land ifall vi missar det svenska målet till 2030. Riskerar att bli ohyggligt dyrt för jag förmodar att Tyskland med sin av gasbrist framtvingade satsning på kol och till och med brunkol kommer att missa sitt mål väldigt kraftigt och då blir det brist på utsläppsrätter. Kanske vore det vettigt att anslå ytterligare flera hundra miljoner för att återväta utdikade våtmarker. Kanske kan vi på så vis överträffa utsläppsmålen och få utsläppsrätter över som vi kan sälja till Tyskland och få in mer till statskassan än vad vi satsat på våtmarkerna. https://www.naturvardsverket.se/bidrag/lona/

  ”våtmarksprojekt inom LONA kan beviljas bidrag med upp till 90 procent” Vår nya regering har nyss räknat upp anslaget med 200 miljoner per år: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/11/regeringen-satsar-pa-atervatning-av-dikade-vatmarker/

  Heja heja! Mer sådant och bort med den idiotiska reduktionsplikten så fort och så mycket som det bara går!

  En vacker saga från Eskilstuna där jag bor: https://visiteskilstuna.se/se–gora/natur/fagelskadning/ekeby-vatmark

  Måste dock skötas om bättre: https://ekuriren.se/insandare/artikel/ekeby-vatmark-en-oas-som-tappat-sin-forna-glans/j8qkeepj

  Jag antar man måste skaffa lämplig skördemaskin som kan avlägsna vass och annan biomassa. Man tillför ju kväve och fosfor från reningsverket. Torkar man biomassan går den nog att elda med i det lokala kraftvärmeverket.

 72. tty

  #70

  Nu tar SVT till i överkant. För 2-2,5 miljoner år sedan var det mycket riktigt 11-19 grader varmare på norra Grönland och det var också sista gången som Grönland till större delen var isfritt, men ”frodig skog” är att ta i, det var boreal skogstundra det var fråga om. Sommartemperaturen var +10 vilket är precis på gränsen för trädväxt:

  https://www.nature.com/articles/s41586-022-05453-y

  Kap Köbenhavn-formationen har varit känd i mer än 40 år, men det som är nytt är att man lyckats utvinna DNA ur den, mycket p g a att norra Grönland har varit polaröken med permafrost ända sedan dess.

 73. tty

  #70-71

  För 55 miljoner år sedan var det ytterligare typ 10-15 grader varmare. Då var det verkligen frodig skog med bl a alligatorer och primitiva apor däruppe:

  https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geosphere/article/18/1/327/610709/Geochemical-indications-for-the-Paleocene-Eocene

 74. tty

  #71

  ”Kanske vore det vettigt att anslå ytterligare flera hundra miljoner för att återväta utdikade våtmarker. ”

  Det bisarra är att samtidigt planerar man att lägga miljarder på att ödelägga andra våtmarker, sänka grundvattenståndet och öka koldioxidutsläppen. Att riva ut gamla dammar får nämligen exakt den effekten. Grundvattennivån sänks och det organiska material som samlats på bottnen i århundraden torrläggs och börjar oxideras till koldioxid.

 75. Christian H

  #58 Brutus

  Vattenfall leds på ett dåraktigt viss. Nuonaffären och kolkraftverket i Tyskland som slumpades bort för några procent av det verkliga värdet är bevis på detta. Samarbetet med WEF är därför logiskt, då de ju har som mål att göra oss alla fattigare och ofriare. Vattenfalls vd har en lön på 1,3 miljoner per månad. Med tanke på den skada hon åstadkommer borde hon istället få betala minst 1,3 miljoner varje månad hon varit verksam. Således ett teckenfel beträffande vad hon är värd. Regeringen borde skyndsamt entlediga henne från denna post och ersätta henne med en person som har gedigna tekniska fackkunskaper. Samma sak borde gälla Vattenfalls styrelse. Regeringen borde också snarast se till att ordna med räfst och rättarting på Svt och sparka alla ensidiga och klimathotsreligiösa företrädare där. Svt påstår sig vara neutrala, opartiska och relevanta. Inget kan vara mer fel, då de har en klimatalarmistisk agenda och mobbar de med annan åsikt än de själva har. Räfst och rättarting borde också utlysas för en lång rad institutioner som lyder under statlig kontroll, som SMHI, Chalmers m.fl.

 76. MatsL

  Kent #37
  Hm, när du gör en inbromsning med bilen så är det också en ”förändringstakt”, betyder även det att du upplever en kris varje gång du bromsar?
  I de delar av IPCC’s rapporter som jag läst så har jag inte sett att de definierar ”förändringstakten” som en kris, men det kanske står i ett stycke som jag kan ha hoppat över. Jag har hoppat över flera stycken som handlat om bl.a. medias rapportering och andra stycken som varit strikt riktat mot politik. Men, du har säkert inte hoppat över någonting i IPCC’s rapporter, så du kan väl peka mej mot något kapitel där en klimatkris helt tvärsäkert pekas ut? Är det så, Kent, eller försöker du bluffa mej?

 77. Mats Växjö

  #4 Man skulle kunna tillägga ”Om nu…människans andel av utsläppen…”

  #52 Javisst! Om Bombprovskurvan stämmer och Sverige gick ifrån oljeeldad värme- och energiproduktion för snart 50 år sedan då har åtminstone inte Sverige så mycket ”skuld” kvar , kan man tycka!

 78. Kent

  #77 Mats
  Tyvärr stämmer inte bombprovskurvan i det avseendet..

 79. Erik P

  En intressant jämförelse länder emellan.

  https://www.ekonomifakta.se/fakta/miljo/utslapp-internationellt/koldioxideffektivitet/

 80. MatsL

  Kent #78
  Har du någon källa på att bombprovskurvan inte stämmer, eller försöker du bluffa oss igen?

 81. Kent

  #80 Mats
  Jag har inte bluffat någon gång, lägg ner den attityden.
  Kolla diskussionen under en annan tråd här så kanske du förstår

 82. Anders

  Kent har stuckit ut hakan och oförblommerat påstått att det råder klimstkris. Han pressas hårt av flera här att lämna en enda vetenskaplig referens men mäktar bara klämma ur sig ”IPCC”. Ändå kaxar han vidare till i snart sagt varje tråd och sprider floskler om än det ena och än det andra. Är det någon som kan ha förtroende för en sådan varelse?

 83. Daniel Wiklund

  #81 Kent Du bluffar hela tiden. Kolla diskussionen under flera trådar här så kanske du förstår.

 84. Sören Gustafsson

  Paul Håkansson 20 Detta samtal mellan Mikael Willgert och Jacob Nordangård förklarar mycket.

 85. MatsL

  Kent
  Det är sant att jag har en attityd, men det har även du.
  Din attityd är att du har rätt och ingen får ifrågasätta det – min attityd är att du inte alltid har rätt och jag ifrågasätter dina (än så länge) ogrundade påståenden, Och jag ber dej komma med källor. Då du inte kommer med källor så synar jag dina påståenden med den tron att du bluffar.

  IPCC har även de haft fel flera gånger (se t.ex. https://sverigesradio.se/artikel/3382172, eller när det gällde halverade skördar i Afrika) så jag tror att du är i gott sällskap. Även jag har haft fel. Det kan jag erkänna.

 86. sibbe

  Så där. Nu väntar i alla med spänning om Kentta
  avslöjar sina IPCC forskarens klimatkatastrof-budskap:
  Nu skall han bevisa att han har rätt.
  Trolla nu, Kent!

 87. Ivar Andersson

  Kent är en mytoman som berättar sin syn på vad IPCC skriver i WG1. Ungefär som politiker berättar sin syn i SPM. Inte mycket att hänga i julgranen.
  Konsensus är ett misslyckande i vetenskapliga spörsmål. Alla, med ett undantag, var överens om att planeterna kretsade runt Jorden och att Jorden är platt. Tvivlarna hade rätt och alla andra hade fel.

 88. sibbe

  Kentta: Vart tog kurvan för ”Icke-rika länder” vägen i grafen ”Utsläpp per capita”?
  Hit:
  # Country CO2 Emissions per capita (tons) CO2 Emissions (tons, 2016) Population…
  1 China 7.38 10,432,751,400 1,414,049,351
  2 United States 15.52 5,011,686,600 323,015,995
  3 India 1.91 2,533,638,100 1,324,517,249

 89. Håkan Bergman

  Ivar Andersson #87
  Nja det där med att jorden var platt får du läsa på om.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Myth_of_the_flat_Earth

 90. Mats Växjö

  #78 Hej Kent,
  Bombprovskurvan bygger, vad jag förstår, på mätningar. Bara det är ett starkt argument. Om jag minns rätt från Gösta Petterssons bok ”Falskt Alarm” så finns där i slutet en sammanställning av andra olika mätningar som pekar , om än med lite spretande resultat, på en kortare uppehållstid och i förlängningen en mindre ackumuleringen.

  För både Bombprovskurvan och Bernkurvan finns det säkert osäkerheter och argument för och emot.

  Vad tror du om att IPCC, efter årtionden av verksamhet, säger att koldioxidens klimatkänslighet ligger , nånstans, mellan 1,5–4,5 grader? (De återkopplingsmekanismer som är förutsättning för detta säger IPCC att det råder osäkerhet kring.)

  IPCC SPM5 sid 29;
  ”Ingen bästa skattning av klimatkänsligheten kan ges nu på grund av bristande överensstämmelse kring utvärderade bevislinjer och studier.”

  Vad gäller dessa och andra osäkerheter så måste de upp i ljuset och debatteras öppet och respektfullt.

  Säg att;
  * människans utsläpp av koldioxid bara står för en liten del av koldioxidökningen.
  * temperaturökning härav är ringa.
  * att det finns såväl negativa som positiva effekter.

  Då är det ”summan” av detta man ska debattera, och ställa mot andra alternativ för billig och tillförlitlig energiproduktion- vilket ju är förutsättning för det samhälle vi lever i.

 91. Berra

  #68 Fredrik S: Hon är väl ansvarig för festerna?;)

 92. TorbjörnR

  #90 Mats Växjö

  Klockren analys och reflektion 👍

 93. Mats Växjö

  #92 TorbjörnR

  Tack, det var vänligt.

  ”Hur man än vänder sig har man rumpan bak!”

  Bevisbördan ligger på IPCC, så klart.

  Off Topic; titta på Aktuellt-introt;
  Foto 1; isbjörn på isflak
  Foto 2: skogsbrand
  Följande foton; ”Eländes elände”
  Allt avslutas med en snabbrepris!

  Det heter ”orsak och verkan” i DEN ordningen. Vilken information ger ”isbjörnen” eller ”skogsbranden” om tex koldioxidens klimatkänslighet eller i vilka våglängder CO2 absorberar?

  Jag mår illa varje gång jag ser denna fördummande AGW-propaganda.

  (Har man lågt blodtryck är det dock alldeles utmärkt terapi! 😬)

 94. Kent

  #90 Mats
  Bombkurvan och Bernmodellen visar olika saker. Om man vill veta hur länge ett tillskott av co2 finns kvar i atmosfären är det Bernmodellen som gäller. Gösta Pettersson har missförstått vad Bombkurvan säger.

  Oavsett osäkerheter i klimatkänslighet så är en sak säker – en ökning av co2 i atmosfären leder till en varmare planet. Osäkerhetsintervallet är relativt stort, +-1,5 grader. Det kan vara attraktivt att snegla åt det lägre värdet i spannet men man ska komma ihåg att det kan vara ett högt värde också, vilket är allvarligt. Ska vi chansa eller spela säkert? Jag är mer lagd åt hållet att spela säkert.

  Vi vet att mänsklighetens utsläpp av co2 står för hela ökningen i atmosfären. Det finns vid en liten uppvärmning både positiva och negativa effekter. En värderingsfrågor såklart men jag tycker att de negativa sidorna överväger dramatiskt.

 95. #90 Mats Växjö

  ”Bombprovskurvan bygger, vad jag förstår, på mätningar.”

  Javisst – men det är mätningar på fel sak. Frågan diskuterades nyligen här på KU. Börja lämpligen här: https://klimatupplysningen.se/klimatfragan-gar-i-moln-6-ett-grundskott-mot-klimatpaniken/#comment-430376 Det är kommentar 71. Diskussionen fortsätter med 92, 94, 95, 96, 99, 100, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 136, 139, 141, 143, 152, 153

  Diskussionen startar egentligen här med kommentarerna 3, 7, 8, 10,16,18, 21, 22, 25, 31, 35, 38, 44, 54, 55, 56, 64.

  Jag har nog missat några. Tråden är fortfarande öppen för kommentarer.

  För Bombkurvan är osäkerheten liten, men den mäter fel sak. Jag tycker det är fel att kalla IPCC:s kurva Bernkurvan. Det handlar om den teoretiska kurva man får i klimatmodellerna vid ett momentant utsläpp av en stor mängd CO2 i det förindustriella klimatet. Kurvan blir olika beroende på utsläppets storlek och det skiljer mellan olika modeller. Osäkerheten är vad jag kan förstå mycket stor

 96. Daniel Wiklund

  # 94 Kent. Människorna syndar igen och igen. Med ett undantag, Kent. Undrar vilken planet du egentligen bor på. Det jag är SÄKER på är att du är ett mänskligt troll.

 97. tty

  #94

  ”Om man vill veta hur länge ett tillskott av co2 finns kvar i atmosfären är det Bernmodellen som gäller.”

  Bernmodellen är bevisligen felaktig, vilket är lätt att inse. Enligt den kommer alltid en liten del av ett koldioxidtillskott att bli kvar i atmosfären, hur lång tid som än går. Alltså kan koldioxidhalten i atmosfären bara öka över tiden.

  Men vi vet av historiska data att koldioxidhalten ofta har sjunkit. Faktum är att den i stort sett har sjunkit hela de senaste 40 miljoner åren, senast under Lilla Istiden på 1600- och 1700-talet. Alltså håller inte Bernmodellen.

 98. BG

  # 94

  Professorerna Happer och Lindzen uttrycker fin uppfattning om CO2 i dokumentet

  Comment and Declaration on the SEC’s Proposed Rule “The Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures for Investors. File No. S7-10-22, 87 Fed. Reg. 21334 (April 11,2022).

  ”IV. CONCLUSION Thus, in our opinion, science demonstrates that there is no climate emergency and no climate related risk caused by fossil fuels and CO2.

  Therefore, there is no reliable scientific evidence that supports the SEC proposed rule. Further, contrary to what is commonly reported, CO2 is essential to life on earth. Without CO2, there would be no photosynthesis, and thus no plant food and not enough oxygen to breathe.

  Moreover, without fossil fuels there will be no reliable, low-cost energy worldwide and less CO2 for photosynthesis making food. Eliminating fossil fuels and reducing CO2 emissions will be disastrous for the United States and the rest of the word, especially for lower-income people.”

 99. Mats O

  tty#97
  ”Bernmodellen är bevisligen felaktig, vilket är lätt att inse. Enligt den kommer alltid en liten del av ett koldioxidtillskott att bli kvar i atmosfären, hur lång tid som än går. Alltså kan koldioxidhalten i atmosfären bara öka över tiden. ”

  Har du kommenterat Gösta Petterssons ”Falskt Alarm”? Och i så fall har Gösta i stort rätt. Jag vill minnas att han påstår t.ex. att hälften av CO2 ökningen beror på utgasning!

 100. Mats Växjö

  #94
  Hej Kent

  Enligt vad som refereras till i nedan artikel säger såväl Bolin som Suess och Revelle att uppehållstiden är kort.

  Brukar du framhålla osäkerheten kring koldioxidens klimatkänslighet när du talar om att ”spela säkert” och nämner du att ”Ingen bästa skattning” finns.
  ”Ingen bästa skattning” betyder väl inte att osäkerheten är +/- 1,5 grader?

  (Osäkerheten är alltså lika stor som
  ”1,5-gradersmålet”. !!!)

  IPCC säger att ca 4% av omsättningen av koldioxid beror på människans aktiviteter.
  Termisk avgasning, pga av tex naturliga klimatvariationer, skulle alltså inte ha någon betydelse?

  Här är ett litet klipp från;
  https://klimatupplysningen.se/koldioxidens-uppehallstid-i-nipcc-ii/

  ”En hörnsten i kritiken är att en förhöjning av CO2-halten inte rimligtvis kan vara mer än en storleksordning längre än den enskilda molekylens uppehållstid i atmosfären. Den senare är enligt allmän uppfattning endast 5-10 år – den fås ur siffervärdena som Bert Bolin angav i NE redan på 90-talet, se pkt 1 nedan. Denna korta avklingningstid erhålles från fyra oberoende empiriska uppskattningar:

  1) Totala mängden i atmosfären 750 Gton, dividerad med de naturliga årsflödena 150 Gton/år ger 5 års uppehållstid

  2) Massbalansen 13C/12C uppmätt i atmosfären (Segelstad 1992) .

  3) CO2:s löslighetsvärden i havet (Murray 1992).

  4) Kemiska kinetikdata (Stumm, Morgan 1970).

  I sammanhanget citeras en artikel av Revelle och Suess (1957) i vilket 14CO2 – halten analyserades. Enligt deras resultat så visar denna andel att endast 1.2 eller 1.7 % av atmosfärens CO2 har sitt ursprung från industriell fossileldning, beroende på om uppehållstiden är 5 eller 7 år. ”

  Du menar kort sagt att det är människans utsläpp av koldioxid som styr klimatet?
  Det måste vara en helt fantastisk liten molekyl!
  Då får man väl hoppas på höga koldioxidhalter till sommaren så semestern blir varm och skön!

 101. #99 Mats O
  #97 tty

  ”Bernmodellen är bevisligen felaktig, vilket är lätt att inse. Enligt den kommer alltid en liten del av ett koldioxidtillskott att bli kvar i atmosfären, hur lång tid som än går. Alltså kan koldioxidhalten i atmosfären bara öka över tiden”

  Jag tycker det är fånigt att kritisera ”Bernmodellen”. Att kritisera kurvpassningen för de första 100 åren därför att resultatet blir galet efter många hundra år år inte seriöst. Vad det handlar om är hur klimatmodellerna svarar på ett momentant utsläpp i förindustriellt stabilt klimat. Olika modeller ger olika resultat och resultaten beror på hur måga gigaton utsläppet var på. Här några kurvor från 2013: https://www.researchgate.net/publication/235431147_Carbon_dioxide_and_climate_impulse_response_functions_for_the_computation_of_greenhouse_gas_metrics_A_multi-model_analysis/figures?lo=1 Om den senaste generationen modeller skiljer sig vet jag inte. Jag har inte kunnat hitta några kurvor.

  När det gäller CO2 och havet har Gösta helt fel. Bombkurvan gäller inte för ett tillskott av CO2 som sänker havens PH. Bombkurvan visar omblandningshastigheten mellan hav och atmosfär under jämviktsförhållanden. Sambandet mellan temperatur och CO2-halt finns t.ex. här: https://climate.fas.harvard.edu/files/climate/files/shakunetal2012.pdf

  1 °C motsvarar ungefär 20 ppm CO2-halt. Av den ökning från 280 till 415 ppm som skett skulle kanske 25 ppm komma från utgasning medan 110 ppm skulle vara huvudsakligen från våra utsläpp. Enligt IPCC:s sätt att se saken är utgasningen en positiv feedback på uppvärmningen från antropogena utsläpp så utgasningen är också antropogen. Nu är havens uppvärmning långsam så denna feedback är inte fullt utvecklad ännu. När haven kommit ikapp kommer dom att gasa ut lite till.

  Ifall andra faktorer bidrar med mer än de max ±0,1 °C som IPCC anger så blir förstås motsvarande andel av positiv feedback från utgasning inte antropogen.

 102. Kent

  #101 Leif:
  Tack för intressanta kommentarer generellt.

  ” 1 °C motsvarar ungefär 20 ppm CO2-halt. Av den ökning från 280 till 415 ppm som skett skulle kanske 25 ppm komma från utgasning medan 110 ppm skulle vara huvudsakligen från våra utsläpp. ”

  Utgasningen från haven enligt denna formel gäller bara om atmosfären inte får något tillskott av CO2 från andra källor. Så var det när istiden släppte, men nu har vi tillskottet från fossila förbränningen. Det faktum att pH har sjunkit i haven visar att haven har tagit upp CO2, inte släppt ut. Men allt eftersom havens temperatur ökar minskar benägenheten att ta upp ett tillskott av CO2 till atmosfären. Vid någon punkt kan flödet byta riktning och havens uppvärmning leder till ytterligare ökning av CO2 i atmosfären, det är en av tröskeleffekterna som man vill undvika.

 103. Daniel Wiklund

  PCR-uppfinnaren Kary Mullis sa för 25 år sen ” IPCC är internationella byråkratdjävlar”. Det stämmer fortfarande.

 104. Gabriel Oxenstierna

  Kent 102
  ”Men allt eftersom havens temperatur ökar minskar benägenheten att ta upp ett tillskott av CO2 till atmosfären. Vid någon punkt kan flödet byta riktning och havens uppvärmning leder till ytterligare ökning av CO2 i atmosfären, det är en av tröskeleffekterna som man vill undvika.”

  Inget tyder på att denna farhåga skulle bli verklighet. Det som händer är att kolcykeln har blivit snabbare över tidens gång, se sammanfattande tabell här:
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/09/tabell-sankor-1.png

  Vad gäller haven har det kommit ny forskning där man funnit att omsättningen mellan atmosfär och hav av CO2 har underskattats kraftigt [ref. nr 5 i länkad artikel nedan]. Man har nämligen i tidigare beräkningar av CO2-utbytet inte korrigerat för temperaturgradienten upp till havsytan då mätningar har skett på några meters djup. Man har inte heller korrigerat för havets kalla och salta termiska hud.

  https://klimatupplysningen.se/kallt-pa-badvattnet-nya-ron-om-havets-hud-och-kolcykeln/

  De nya forskningsrönen väntas få en stor betydelse för beräkningar av kolcykeln och för hur utsläpp av CO2 påverkar klimatet. Om det stämmer att mycket mer CO2 omsätts i havet än vad man tidigare beräknat, kommer CO2:s relaxationstid att vara kortare än tidigare antaget, vilket är synonymt med att mänskliga koldioxidutsläpp påverkar koldioxidhalten i atmosfären i lägre grad.

  Sammanfattningsvis för både hav och land pekar kortare halveringstider för CO2 på att mänskliga koldioxidutsläpp påverkar klimatet i lägre grad än vad man tidigare antagit. Frågan om hur snabbt CO2 omsätts i biosfären (inkl. haven) är central för klimatets känslighet för CO2 och därmed även för hur effektiva klimatpolitiska åtgärder som minskar CO2 kommer visa sig vara.

  Om vi relaterar till ’bombkurvan’ (snabbt) kontra ’Bernkurvan’ (långsamt) pekar den nyaste forskningen.på att vi ligger närmare bombkurvan än vad man tidigare trott.

 105. Kent

  #104 Gabriel
  ” Om det stämmer att mycket mer CO2 omsätts i havet än vad man tidigare beräknat, kommer CO2:s relaxationstid att vara kortare än tidigare antaget, vilket är synonymt med att mänskliga koldioxidutsläpp påverkar koldioxidhalten i atmosfären i lägre grad.”

  Nej. Omsättning är inte samma sak som upptag.

 106. Gabriel Oxenstierna

  Leif 150

  Detta är svar till Leif i tråden om molnen nr 6. Den råkade bli stängd för kommentarer just när jag höll på och skrev nedanstående. Det är alltså kommentar till följande:
  https://klimatupplysningen.se/klimatfragan-gar-i-moln-6-ett-grundskott-mot-klimatpaniken/#comment-430741

  NASA-bilden med jämförelse 1680/1780 var ett exempel på att vi har haft betydande volatilitet i temperaturerna även historiskt.
  Du kan också se det i längre tidsserier, baserat på borrkärnor i isen. ”Figure 5. Composite of EPICA, Vostok, GISP2, and GRIP ice core surface temperature reconstructions referenced to the 1000 year period ending 200 years ago and compared with the recent HADCRUT4 global surface temperature anomaly analysis, with scale in years AD”
  Vi har en låg temporal upplösning i borrkärnor som döljer en stor del av volatiliteten i genomsnittssiffror som beräknas över kanske ett eller flera decennier. Pages2K har t ex en upplösning på 30 år i sin rekonstruktion. Trots detta framgår det ändå tydligt i rekonstruktionen nedan att vi haft en betydande volatilitet historiskt.

  https://oz4caster.files.wordpress.com/2022/03/fig-5-ice-core-temp-anom-avg-0-2021.gif?w=473&h=269&zoom=2

  Bilden är från följande artikel:
  https://oz4caster.wordpress.com/2014/12/29/holocene-climate/

  Du har en fylligare genomgång av Andy May här:
  https://andymaypetrophysicist.com/2021/06/23/how-to-compare-today-to-the-past/

 107. Gabriel Oxenstierna

  Kent 105

  Vi tar det en gång till: Om den nya forskningen om kolcykeln i haven stämmer (Watson 2020) , innebär det att kol försvinner snabbare ur luften. Samtidigt måste massbalansen i kolcykeln stämma. Om vi antar att alla övriga faktorer är oförändrade, måste en större kolsänka i haven motsvaras av en motsvarande större utgasning. Mer kol har alltså inte försvunnit för gott ner i havet, men däremot har det omsatts snabbare.

  Detta leder till slutsatsen att uppehållstiden för CO2 i atmosfären kan vara väsentligt lägre än vad både GCP och IPCC hittills har antagit.

  Det är väl belagt att havets upptag av CO2 har följt den ökade CO2-halten, och står för en över tid relativt konstant andel av utsläppen (23 procent, se referenser 4, 7, 10 i artikel här:
  https://klimatupplysningen.se/kallt-pa-badvattnet-nya-ron-om-havets-hud-och-kolcykeln/

  Det finns enligt GCP/IPCC 875 Gton kol i atmosfären och 210 Gton är totalflödet i biosfären under 1 år. Den förväntade livstiden för en CO2-molekyl i atmosfären är därmed 875/210 = 4 år. Den anges även av IPCC till 4 år [ref. 4, sid AVII-36]. Referensen finns i denna artikel:
  https://klimatupplysningen.se/den-snabba-kolcykeln-blir-snabbare/

  Vi får aldrig glömma ett centralt faktum: att de antropogena utsläppen av CO2 bara är cirka 5 procent av totala omsättningen i atmosfären. Det totala utbytet av CO2 i biosfären under 1 år på 210 Gton motsvarar cirka 100 ppm(v) i atmosfären. De antropogena utsläppen på 9,5 Gton är cirka 5 procent och de naturliga källorna står för 95 procent av flödena.

  Halveringstiden för CO2-utsläpp är längre än livstiden för en enskild molekyl eftersom vi har de stora naturliga flödena in och ut ur biosfären. Halveringstiden för utsläpp från atmosfär till sänka är 210/4,8 = 38 år (utbytesflöde/nettoflöde). Om vi i stället använder de nya högre värdena för havssänkan blir tiden mindre, 210/6,4 = 23 år. Halveringstiden skulle då vara 40 procent mindre, alltså peka på en väsentligt snabbare omsättning av CO2.
  Vi ligger alltså rätt nära bombkurvan.

  Jag använder genomgående de senaste siffrorna från GCP (=IPPC).

  Du kan läsa om hur halveringstide beräknas enligt en boxmodell i utvikningen sist i artikeln här:
  https://klimatupplysningen.se/den-snabba-kolcykeln-blir-snabbare/

 108. Kent

  #70 Martin
  Det är uppenbart en felsägning. Hon måste ha menat att temperaturen på Grönland var 11-19 grader högre då.

 109. Kent

  #97 tty
  Syftet med Bernmodellen är att prediktera klimatförändringarna i relativ närtid, typ 100 år. För det stämmer den bra.

 110. Kent

  #107 Gabriel
  Du blandar ihop flöden, balans mellan flöden och mängder. Flöden innebär inte att mängder ändras per se, det beror på balansen mellan olika flöden. Bombkurvan visar effekten av flöden medan Bernmodellen visar effekten av balansen mellan olika flöden.

 111. Simon

  Kent, du har ju skrivit att ”Om EW har läst IPCCs rapporter verkar hon inte förstå vad budskapet i dem är. Därför får hon kritik från alla håll och kanter.”

  Det Elsa W gör är att hon påtalar att i verkligheten pågår inte en sådan klimatkris som du, media och de rödgröna vill göra gällande.

  Exakt vilka vetenskapliga rapporter menar du har kommit fram till den slutsatsen att vi lever i en klimatkris?

  Sedan är det intressant att notera att när SvT far med osanning så menar du att det är ”en felsägning”.

  Är det felsägningar alla påståenden om att isbjörnarnas antal minskar, att de drunknar osv?

  Det är ju ett märkligt sätt att argumentera. Då kan man påstå vad som helst utan grund och när man blir påkommen kan man hävda det var ”en felsägning”. Det ökar ju knappast förtroendet.

 112. Daniel Wiklund

  # 110 Kent Dina obalanserade ord flödar dygnet runt.

 113. Gabriel Oxenstierna

  110 Kent

  Här är ett diagram som åskådliggör båda två kurvorna:
  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2013/08/Figur-1-bombprovskurvan.jpg

  Du menar alltså att man inte kan rita båda kurvorna i samma diagram eftersom de enligt dig blandar ihop flöden och nivåer?

  I #107 förklarade jag utförligt för dig hur detta hänger ihop. Det finns en fysikalisk grund i hur kolcykeln fungerar vad gäller utbytet mellan atmosfär och hav, samt antropogena utsläpp.

  Det finns inget ofysikaliskt i bombkurvan – den kan aldrig bli fel. Det den visar, det händer. Men den visar inte allt som är relevant för CO2-haltens relation till sänkorna.

  Bern-modellen är å sin sida en starkt förenklande ad hoc-konstruktion som man totat ihop för att fånga in vissa aspekter på samverkan mellan flöden och nivåer på olika ledder (vertikalt och temporalt), vilket bombkurvan aldrig kan fånga in. Det är en av en teoretiskt sett oändlig mängd möjliga, men ofullständiga modeller för ett komplicerat samband.

  Läs gärna på om det t ex i de länkar jag gav. Även GCP har en bra redogörelse.

  Diagrammet med kurvorna är från den här artikeln:
  https://klimatupplysningen.se/bombprovskurvan-bernmodellen-kemisk-kinetik-nagra-kommentarer/

 114. Kent

  #113 Gabriel
  Ja, jag menar att de två kurvorna har olika enheter och ska därför inte ritas i samma diagram. De är inte jämförbara på något sätt. Båda anges visserligen i % men det är i relation till olika saker.
  De beskriver inte ens samma process. Bombkurvan anger totalflöden mellan reservoarer i kolcykeln, Bernmodellen anger hur reservoarerna förändras över tid vilket motsvarar skillnader i flöden mellan reservoarer.

 115. #106 Gabriel Oxenstierna

  Du skrev: ”Det du ser i denna bild är att naturliga variationer kan variera temperaturerna med en amplitud på cirka +/- 1 grad på bara 100 år. ”

  Det stämmer ju inte alls! Det vi diskuterar är den globala medeltemperaturen, planetens energibalans.

  Beträffande temperaturmaximum för 8000 år sedan var orsaken Milankovitchcyklerna, precessionen, orsaken till att temperaturen då var cirka 1 grad högre än i dag. Det kan inte på något sätt anföras som orsak till den moderna temperaturstegringen. (Däremot kan det anföras som argument för att nu aktuell värme inte är farlig.)

  Andy May presenterar osäkra data. Figur 1 visar medeltida värmeperioden 1 grad varmare än lilla istiden. Det gör figur 2 också, men kurvorna passar dåligt till varandra. Tittar man på ”The 32 proxies gray-shaded in Table 1” hos Ljungqvist som tillsammans bildar figur 2 blir det uppenbart att figur 2 är extremt osäker! Två år tidigare presenterade Ljungquist en liknande studie som kom fram till 0,5 grader.

  När jag tittar på https://oz4caster.wordpress.com/2014/12/29/holocene-climate/ figur 5 så ser jag att standardavvikelsen är ungefär ±0,5 grader. Den varierar rätt kraftigt från år till år, det tror jag inte på. När de olika proxykurvorna råkar ge samma värde är osäkerheten inte så mycket bättre än när de ger olika värden. Standardavvikelse ±1.0 grader år 700 och ±0,1 grader år 570 enligt figuren. Osäkerheten i kurvan måste det kvadratiska medelvärdet av alla standardavvikelserna.

  Problemet med proxies är svårt. Sånt här finns också: https://news.climate.columbia.edu/2019/07/24/climate-epochs-that-werent/ Inte för att jag förstår vad artikeln i Nature egentligen gör.

  Att med hänvisning till osäkra proxydata hävda att den moderna uppvärmningen, som alls inte är global men som huvudsakligen beror endast på latitud förorsakas av naturliga fenomen är inte ett konstruktivt sätt att komma till rätta med destruktiv klimatpolitik. Det bara ogiltligförklarar påståenden om att de 1,2 grader vi nu anses ha uppnått hittills visat sig harmlösa. (Eller till och med av godo.)

  IPCC:s bedömning att naturliga faktorer är mindre än ±0,1 grader kan vara fel, men inte så mycket att det egentligen spelar någon roll därför att det skulle kräva en orealistiskt stor negativ feedback och därmed en stor forcing med okänd orsak. Hur skulle vi ha kunnat undgå att observera den?

 116. #107 Gabriel Oxenstierna

  ”Vi tar det en gång till: Om den nya forskningen om kolcykeln i haven stämmer (Watson 2020) , innebär det att kol försvinner snabbare ur luften. Samtidigt måste massbalansen i kolcykeln stämma. Om vi antar att alla övriga faktorer är oförändrade, måste en större kolsänka i haven motsvaras av en motsvarande större utgasning. Mer kol har alltså inte försvunnit för gott ner i havet, men däremot har det omsatts snabbare.”

  Detta är ett halkigt sätt att resonera. Utgasningen ut havet är cirka 90 GtC/år medan havet tar upp cirka 92 GtC/år. (Om jag minns siffrorna rätt)

  När havet blivit lite varmare ökar utgasningen till 90,1 GtC/år medan upptaget minskar till cirka 91,9 GtC/år. Utgasning och upptag sker på olika ställen.

  Watson 2020 https://www.nature.com/articles/s41467-020-18203-3 finner att nettoflödet ner i havet hade ett minimum år 2002 med 2,2 GtC/år men att det ökat till 4,2 GtC/år 2018. Dessa kortsiktiga svängningar har med svängningarna i havet att göra. T.ex: https://www.pmel.noaa.gov/co2/elnino.html

  Detta ger svängningar i atmosfärens CO2-halt som t.ex. Roy Spencer observerat. Se fig. 3 här: https://www.drroyspencer.com/2022/04/ Där kan man se hur olika fenomem korrelerar med CO2-halten i atmosfären. Dessa fenomen syns alla som brus på den stadigt växande kurvan för CO2 i atmosfären. Vulkaner kyler, El Nino värmer, klimatets kaotiska variationer både värmer och kyler.

  Uppehållstiden för en CO2-molekyl i atmosfären är citka 8 år och ges av atmosfärens totala innehåll 760 GtC och utbyteshastigheten med havet cirka 90 GtC. (Siffror från AR5, Gsta Petterssons bok.) Det är detta som bombkurvan visar.

  Det diskuteras mycket om Bernkurvan. Det är inte rimligt alls. Det saken gäller är vilka uppehållstider som finns i de olika klimatmodellerna. Dom hänger samman med modeller för hur snabbt havet blandas om. När havet absorberar CO2 sjunker PH och då förändras jämviktskonstanten mellan atmosfär och hav. Lite mer CO2 strömmar upp och lite mindre strömmar ner. CO2-halten i atmosfären stiger sakta. Det som avgör hur lång tid det tar tills hälften av gjorda utsläpp är borta är tiden det tar att halvvägs återställa PH. Jag tror inte man har särskilt bra kunskap om det, men mycket längre tid än vad som ges av bombkurvan är det.

 117. Daniel Wiklund

  Vädret halkar omkring. Speciellt i klimatmodellerna. Klimatkrisen visar sitt fula tryne även på julafton. Inte här i Luleå men säkert någonstans på våran planet. Det har IPCC och Kent koll på. Det är sånt som kallas för hybris.