UNT på barrikaden

Söndagen den 7/9 hade UNT slagit upp klimatfrågan mycket stort, och så överdrivet (länk )att jag skickade in nedanstående ms till insändarredaktören. UNT har under senare år tyvärr styrts mot en alltmer rigid övertygelse om att mänskliga koldioxidutsläpp styr klimatet. I takt med att IPCCs trovärdighet eroderats, verkar det inte finnas någon gräns för hur alarmistiska påståenden UNT accepterar att publicera. Trots detta hade jag en förhoppning om att min korta kritk skulle accepteras. Texten refuserades bl a med kommentaren att ”Det kändes inte riktigt som det nådde upp till nivån för insändarsidan.” Efter viss tvekan testar jag nu känslolivet hos KUs läsare för att få ett bättre underlag.

”I söndagens UNT rullar Martina Lindvall på 4 sidor ut det sedvanliga budskapet om att klimatåtgärder är nödvändiga och brådskande. Felaktigheter om sambandet mellan tillfälliga oväder, skogsbränder  och den långsiktiga temperaturändringen upprepas, även om Per Holmgren i förbigående säger ”att man skall vara försiktig”. Artikelförfattaren bekymrar och förundrar sig sig över att vi  inte vidtager kraftfulla och dyrbara åtgärder för att hindra en framtidskatastrof. Den enkla förklaringen, att vi sedan 18 år inte längre har någon global temperaturökning, utan en ”hiatus”, och att båda Arktis och Antarktis isar nu åter växt till normal omfattning nämns överhuvud inte. Däremot sägs det i en ”faktaruta” förbluffande nog att ’På grund av den höga mängden koldioxidsläpp är dock mängden växthusgaser så stor nu att den globala temperaturen år 2032 har ökat med 2 grader jämfört med förindustriell tid.’ Det är att ha större tilltro till IPCCs  s k scenarior än vad deras författare nu vågar efter decennier av överdrifter.

För en mångårig prenumerant är det bekymmersamt att UNT så uppenbart är mer angelägen om att befinna sig på klimatbarrikaden än att ge sina läsare saklig och balanserad information i klimatfrågan. Av de 4 sidorna ges den f d meteorologen Pär Holmgren, numera resande i klimatbudskap, ca 30 spaltcm + två färgbilder. Filosofen Folke Tersman, professor i praktisk filosofi, och som ”har ägnat flera år att fundera..” får 21 cm + en 1/2-spaltbild. Lennart Bengtsson, Sveriges internationellt kända klimatforskare får 14 cm för att anföra sina betänkligheter mot övertolkningen av de begränsade klimatmodellerna. Det är denna typ av medial obalans, som gjort Sverige till det mest klimatoroade landet i EU och som driver politiker till att lova så blåögt.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Rob

  http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2014/09/01/global_warming_denial_claims_of_arctic_ice_recovering_are_exaggerated.html
  Kommentarer?

  Phil plait är inte vem som helst. Det borde till och med ni veta.

 2. Rob #1
  Jo, för mig är Phil Plait vem som helst – eller i varje fall typisk. Den ursprungliga överdriften var som sagt den snabba avsmältningen, som redan falsifierats av verkligheten ett par gånger.
  Till hans förtjänst, jämfört med UNT, får jag väl säga att han i varje falll inte spädde ut sig till 4 fulla sidor!
  /C-G

 3. Benny Guldfot

  Rob #1

  Jag kollade upp Phil Plait på Wikipedia. Det verkar vara en trevlig astronom. Men, varför ska jag lyssna speciellt på honom?

 4. tty

  Rob:

  Arealen havsis globalt ligger f. n. på ungefär 99,75 % av genomsnittet. Normalare kan det knappast bli. I Arktis nåddes av allt att döma minimat för ett par dar sedan och det var det sjunde lägsta under satelliteran (sedan 1979), drygt en miljon kvadratkilometer under genomsnittet. I Antarktis är maximum inte nått för året men redan är isarealen där den största under satelliteran (drygt en miljon kvadratkilometer över genomsnittet).

  Du säger att Phil Plait inte är vem som helst vilket är ett klassiskt exempel på ett argumentum ad verecundiam, d v s att det viktiga är vem som säger något, inte om det han säger är riktigt.

 5. Lasse Forss

  Den 21 maj hade Pär Holmgren en debattartikel i UNT betitlad Framtidskatastrofen är redan här. http://www.unt.se/asikt/debatt/framtidskatastrofen-ar-har-3162301.aspx
  Enligt en TT-notis för tio år sedan så skulle katastrofen vara ett faktum när koldioxidhalten nådda 400 ppm, och eftersom så var fallet så var katastrofen ett faktum.
  Jag skrev och frågade hur man kunde upptäcka katastrofen. Hur såg den ut? Han mailade en ”studie” av Rummakainen som var precis lika intetsägande som hans egna påståenden. Efter ytterligare några kommentarer från mig så avslutade han med följande: ”Man ska inte tolka att katastrofen kommer när vi når 400 ppm. Det kommer att ta några årtionden. Hur många återstår att se”.
  Det man kan säga om Pär Holmgren är att han svarar aldrig konkret på frågor. Han glider omkring som en smörklick i en stekpanna.
  Jag vill i alla fall glädja Pär Holmgren med att det verkar som att det kommer att ta många årtionden innan katastrofen är här. Jag kollade just isutbredningen i Antarktis. Nu har den nått 19 752 600 kvkm. Det är drygt 200 000 kvkm mer än rekordet 2013. Och det inträffade den 1/10. Så det är väl troligt att Pär kommer att få glädja sig åt ännu mer is. Då behöver han inte bli nervös för klimatet så då slipper han skriva ovederhäftigt var han kommer åt.

 6. Ingemar Nordin

  C-G,

  Mitt råd: avsluta din prenumeration på UNT! Det är som om du prenumererar på Kreationist-nytt, Sökaren eller Folkvett.

 7. Lennart bengtsson

  Det är tyvärr litet man kan göra. I långa loppet tror jag trots allt att förnuftigt folk inser att det är struntprat. Holmgren var säkert en bra TV-meteorolog och borde ha hållit sig till detta. Gradvis minskar intresset för katastrofala klimatprognoser. Klimatkatastroferna har lyst med sin frånvaro i valet och EU tvingas se över sina ambitiösa klimatprogram allteftersom ekonomin försämras och Connie Hedegaard får väl resa hem till Danmark.
  Vi skall inte beklaga detta ty de bästa resultaten får man om man tvingas dra åt svångremmen och samtidigt blir man av med lycksökarna. Att få för mycket resurser är nästa alltid värre än att få för lite.
  Alla vet nu att mer växthusgaser ger högre temperatur i långa loppet men det är knappast fråga om att hamna i en turkisk bastu de närmaste decennierna. En lätt uppvärmning är bara till fördel för Sverige ( med risk för att betraktas som rasist om jag säger så)

 8. Rob

  Isvolymen har växt till sig en smula under de senaste tre åren. Det är inte bara havsisen utbredning som räknas. Phil i din länk kanske inte var medveten om detta? Han pratar ju om enstaka år men uttalanden baserar sig på fler år än så.
  http://nsidc.org/arcticseaicenews/2014/02/thicker-on-top-higher-down-under/
  Än är det dock för tidigt att prata om ett trendbrott enligt Judith Curry. Men tar man med även augusti 2014 i trendkurvan så blir det trots allt lite mer intressant.
  http://nsidc.org/data/seaice_index/

 9. Här är förresten en artikel till.
  ”DEBATT Att valrörelsen efter den här sommaren inte handlar mer om samhällets sårbarhet till följd av klimatförändringar är sorgligt, skriver Mikael Karlsson, Pär Holmgren (bilden) och Olle Häggström.”
  http://unt.se/asikt/debatt/sarbart-samhalle-3351589.aspx

 10. Daniel Wiklund

  Dom senaste tio veckorna har vi haft väldigt fint väder här uppe i norr(och även i stora delar av landet). Har inte varit med om sånt här fint väder under så lång tid så många ggr i mitt 65-åriga liv, om ens nån gång. När vädret är så här fint så blir vi människor mer sociala, umgås mer och mungiporna pekar ofta uppåt. Förstår att Holmgren,Häggström,Karlsson nog hade önskat sig ett sämre väder, dom kan ju tjäna pengar på det. Men lika säkert som amen i kyrkan så kommer det att bli oväder också. Och då kommer vi att få höra att det förebådar katastrofer(som ju egentligen redan borde inträffat). Det är verkligen nåt helt annat att läsa Lennart B-s artiklar än artiklar som ovannämnda trio skrivit.

 11. Alienna

  Lennart Bengtsson #7

  Vilka gaser syftar du på här, när du skriver ”växthusgaser”?

 12. lennart bengtsson

  11 Alienna

  Jag avser de långlivade växthusgaserna CO2, CH4, N2O och alla CFCs ( ett större antal). Vattenånga är också en ännu mer dominant växthusgas men styrs av temperatur och atmosfärcirkulationen. Med hänsyn till vattenångans direkta koppling till atmosfärtillståndet betraktas den mer som en feedback faktor, liksom moln och markalbedo.
  De man i daglig tal betraktar som växthuseffekt är ändringen (sedan ca 1800) av de långlivade växthusgaserna. Den totala effekten beräknas uppgå till ca 3 W/m2 men det mesta ca 2.5W/m2 är redan realiserat, dvs jordsystemet har redan anpassat sig och värmts upp. Resten håller på att värma upp systemet ytterligare, liksom effekten av tillkommande växthusgaser i framtiden.

 13. Ingemar #6

  Jag uppfattar budskapet. Men, men – jag slutade med SvD för att den blev så miljöalarmistisk, men redan detta kändes lite sorgligt. Vissa artiklar var trots all av intresse. Nu har vi bara UNT – och minst en dagstidning måste man väl hålla sig med för att vederhäftigt kunna klaga på svensk journalistik?
  /C-G

 14. Pelle L

  Nej C-G Ribbing #13

  Du behöver inte prenumerera på någon papperstidning alls.

  Eftersom du tycks vara i den generation där Internet är en viktig källa till information,
  kan du även få din dagliga dos av lokalinfo den vägen.

  Men det är klart:
  Det är lite synd om våra svenska pappersbruk och pappersbruksarbetare 🙁

 15. Pelle L 23:00
  Nja, jag tillhör nog den generation som anser att ska’ ha en pappaerstidning – och sedan fått lära sig att man kan sprattla omkring på nätet och hitta andra sanningar………
  /C-G

 16. Alienna

  Lennart Bengtsson #12

  Är det så, att ALLTID då du skriver ’växthusgaser’, är det CO2, CH4, N2O och alla CFCs s som åsyftas?

 17. Det är inget nytt att UNT håller på så där. Jag bodde många år i Uppsala, läste UNT nästan varje dag och irriterade mig på att klimatfrågor alltid behandlades alarmistiskt på nyhetssidor och av ledarredaktionen. En gång skrev jag ett mejl till chefredaktören och föreslog att ledarredaktionen skulle skaffa sig lite kunskaper om de klimatfrågor de så gärna uttryckte starka åsikter om. Jag fick inget svar och märkte aldrig att de skaffade sig några kunskaper. Det märks fortfarande inte.

 18. Peter Stilbs

  Lite OT… Vetenskaparna har i alla fall hittat en alg som ska kunna frodas och anpassa sig till de försurade oceanerna i en allt varmare värld. Vi andra får väl dö ut då…

  http://phys.org/news/2014-09-algae-oceans.html

  Är de inte riktigt navlade på Nature’s redaktion når de tar in sådant?

 19. Lennart bengtsson

  16
  Svar JA

 20. SVT meddelade just att UNTs chefredaktör blir ny VD på SVT efter Hamilton.
  And here’s Johnny! (tänk the Shining)

 21. En länk om nya VD Hanna Stjärne.
  http://www.svt.se/kultur/hanna-stjarne-ny-vd-for-svt

 22. Pelle L

  Mats Jangdal #20-21

  Bäva månde klimathots-skeptikerna!
  Tips till C-G Ribbing: Fortsätt läs UNT, sluta titta på TV.

  En egendomlighet i artikeln om Hanns Stjärne:
  ”År 2010 utsågs Hanna Stjärne till Sveriges bästa kvinnliga mediechef”
  Har även bästa manliga mediechef utsetts?

 23. PelleB

  Apropå Hanna Stjärne och Stora Journalistpriset för ”digital kulturjournalistik”. 1% av de röstande i söndagens val ansåg att kultur var en viktig valfråga…

 24. Göran

  Kan konstaera att UNT tillhör den del av dagspressen som har byggt in ett eller flera filter for kommentarer till deras artiklar.
  Läste artikeln om Pär H och hans påståenden. Skickade in en kommentar som du kan se nedan. Har väntat i snart ett dygn att kommentaren skulle komma upp men icke. Den har censuren på UNT sett till att den inte kommer upp.
  Jag har skrivit ett mail och bett om en förklaring till varför min kommentar inte kommit men inte fått svar.
  Är den här tidningen och desschefredaktör den typ av journalistik som vi vill ha i det här landet.

  Är dagspressen verkligen så rutten och så styrd av mörka krafter att man inte ens vågar ta debatt…

  Tyvärr Hanna S. detta bådar inte gått om du i ena företaget inte kan ha en öppen attityd till dina läsare varför skall jag då tro att du kommer att ha det för dina tittare som VD för SVT.
  Detta är skrämmande att se hur manipulationen sker i våra medier.

  Här kommer min kommentar till tidningsartikeln som censurerades i sin helhet av UNT:
  Den som tror på Pär Holmgrens skrämselpropaganda tror säkert också på tomten.
  Om du är tveksam om tomten finns eller inte ta en titt på denna video som visar Greenpeace grundare Patrick Moore när han talar om klimatet och framtiden.
  http://climateconferences.heartland.org/patrick-moore-iccc9-keynote/
  Den som vill kan sedan jämföra åsikten från en ledande meteorolog i USA med Pär Holmgrens lite snedseglade gloria.
  http://climateconferences.heartland.org/john-coleman-iccc9-keynote/

 25. Monodemon

  There’s clearly something rotten in Uppsala…

  Läsövning från Uppsala Gamla Skola:
  http://imgur.com/qkjnUCb,bFZ9wHV

 26. Bo A H

  Svar till Peter S om försurade hav. Är de verkligen försurade med ett genomsnittligt pH på 8.2 ? De verkar vara hyfsat alkaliska enligt mitt förmenande. Mer att läsa finns under länken http://co2science.org/.