Tvågradersmålet ur olika synvinklar

Vi KUare beskriver ofta IPCCs tvågradersmål som ett exempel på hur klimatforskningen hamnat i händerna på internationella byråkrater som politiserat verksamheten. En gräns för temperaturhöjning fram till sekelskiftet, se där en siffra som förhandlats fram av klimattjänstemän på hög internationell nivå. Gränsen framställs som en avsevärd farlighet. Det fanns forskare som ville sätta gränsen vid 1.5 oC. Riktigt vad för slags farlighet det är frågan om blir sällan klarlagt. Sunt förnuft viskar i det andra örat att jorden varit varmare förr, och att gränsen är godtyckligt vald.

Tvågradersmålsättningen har sina rötter i klimatrörelsen sedan mer än fyra decennier, men blev formellt beslutad på mötet i Lima år 2010. Som en del av förberedelserna för Parismötet i december, har en särskild kommission denna vår funderat över relevansen. I IPCCs trogna understödjare Nature har jag nyligen hittat två korta artiklar som på ett roande sätt diskuterar bekymmer med den där tvågradersgränsen. I någon mån kan man säga att de är omvändningar av de omdömen man finner i kommentarer från oss AGW-kritiker.

Den första är av Naturekommentatorn Jeff Tollefson i vol 520 , april 2015 (länk). Tollefson har problem att värja sig (och IPCC) mot de ovannämnda strängare kraven på att gränsen borde ha satts vid 1.5 oC. Det är bl a kopplingen till påståendet att temperaturökningen drabbar utvecklingsländer hårdare, så följaktligen är höjningen till 2 oC en eftergift till de rikare länder. Han är också pessimist när han sammanfattar vad senare tids klimatforskning anses bevisa: “Även om länder följer sina utfästelser ifråga om emissioner, så förutsäger klimatmodellerna är världen på väg mot en uppvärmning med 3 oC detta sekel.” Detta är en kärnpunkt jag återkommer till. Notera att den osäkerhet som nämnes är att olika emissionsalternativ ger något olika resultat.

Fig 1Den andra kommentaren i Nature, vol 521, maj 2015, illustreras av teckningen ovan. Texten är författad av en utomstående skribent: Oliver Geden, som är chef för EU:s forskningsdivision i Berlin (länk ). Han intervjuades f ö i samma ämne i Spiegel nr 20. Detta ämne är att klimatforskare som vill vara IPCC-rådgivare med inflytande har ett dilemma. Om de vill uppträda som representanter för seriös vetenskap måste de tala sanning, och säga som det är, dvs att tvågradersmålet redan är hopplöst passé. Utsläppen har fortsatt att öka i sådan omfattning att det med säkerhet kommer att överskridas. Å andra sidan är Geden införstådd med att politiker o a beslutsfattare inte gärna vill ha sådana besked. De vill hellre kunna framträda med tal om att tillräckligt stränga beslut i Paris hjälper mot ”faran”. Geden ger en ganska avslöjande bild av hur klimatpolitiska talesmän väljer att stödja sig på forskare med ”rätt” budskap. Han nämner i Spiegelintervjun att Hans-Joachim Schnellnhuber har förslagit för Angela Merkel att man kan satsa på ”negativa emissioner” inom en nära framtid och på detta vis ”rädda oss”. Gedens råd till dagens experter är emellertid att de hellre bör offra dagens inflytande, än att kompromissa med den vetenskapliga sanningen. Det är en ganska roande bild av klimatpolitisk hästhandel som Geden oavsiktligt förmedlar – och teckningen ovan fullföljer skildringen.

Ja, jag läste alltså de två ovannämnda artiklarna med en viss skadeglädje över det dåliga tillståndet, som uppenbart råder på motsidan. Behovet av att skrämmas ”lagom mycket”, hjälpa utvecklingsländerna och samtidigt hålla balansen på den tunna tråd som är uppspänd mellan expertis och inflytande – det är inte avundsvärt!

En osökt fråga inställer sig. Hur kan man vara så säker på att tvågradersmålet är omöjligt att klara, t o m nu, när vi sedan mer än 15 år har ett upphåll i den globala temperaturökningen? Hittills har temperaturen ökat dryga 0.8, möjligtvis 0.9 oC sedan den valda utgångspunkten. Det är endast 85 år kvar till år 2100! Det motsvarar +0.13 oC /år decennium. När den globala temperaturen steg som mest 1976-2001, så var det endast med 0.024 oC /år. När denna insikt slagit rot, finner jag att den enda förklaringen till AGW-sidans pessimism när det gäller tvågradersmålet är att det är modellernas, dvs den teoretiskt beräknade temperaturhöjningen, som man bekymrar sig över. Vi vet att klimatmodellerna hitills systematiskt har legat över den verkliga, uppmätta kurvan, som f n är praktiskt taget horisontell.

Det är handlar alltså om beräknade kurvor som vid extrapolering till år 2100 överskrider tvågradersmålet. Med frågeställningen så formulerad, var det inte svårt att finna en utförlig rapport av Ross McKitrick “Climate Policy Implications of the Hiatus in Global Warming” som utförligt  belyser problemet (länk ). Rapporten diskuterar också de ekonomiska konsekvenserna av att titta på fel kurva. I linje med ovanstående skriver McKitrick: “Under hela perioden efter år 1900 är värmetrenden knappt 0.075 °C/decennium, eller 0.75 °C per sekel. Med denna hastighet skulle det kräva ungefär 267 år för att nå tvågradersmålet som världsledare säger åt oss att undvika.”

Med denna insikt i bakhuvudet är det för mig uppenbart att vad den forskare Geden ger råd enl ovan, skall skall säga till beslutsfattare: ”Tvågradersmålet är något som vi kanske överskrider om ett antal klimatmodeller korrekt har förutsagt den temperaturökning som den förväntade ökningen av koldoxidhalten i atmosfären skulle kunna orsaka”.

Låter det inte lugnande?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  IPCC har angivit en potentiell temperaturhöjning på mellan 1.5°C – 4.5°C vid en CO2 fördubbling utan att ange något mest troligt värde.( Senare katastrofskattningar som media kastas sig över anger maxvärden på 6-8°C). Även om vi korrigerar detta till 1- 4°C (som KVA gjort) som synes mer rimligt med tanke på den reducerade aerosoleffekten så anger detta en avsevärd osäkerhet. Om vi tar hänsyn till alla växthusgasökningar ( metan , lustgas etc) och beräknar från detta en ekvivalent CO2 effekt så motsvarar denna en ökning med ca 80%. Vi kommer med dessa siffror att få en fördubbling ( jämfört med 1750-1850) om ca 20 år.
  Nu skiljer sig den transienta uppvärmning ( den som vi direkt kan mäta) med den jämnviktstemperatur som IPCC angivet med ytterligare en osäkerhetsfaktor som ger det närmast omöjligt att korrekt validera modellskattningarna. Ca 90 % av jämnvikttemperaturen inträffar ca 20 år efter det transienta (uppmätta) värdet. IPCCs intervall med 10% reduktion skulle därför inträffa omkring 2050 även om utsläppen upphör helt 2030. Alla inser här att ett sk 2°C mål är ett politiskt mål och inte ett vetenskapligt mål. Vad vi hittills mätt från meteorologiska observationer ligger mellan 0.8°-1.0°C. Om nu den globala uppvärmningen fortsätter i samma takt som hittills finns det knappast anledning till oro för en katastrof men om vi hamnar i det högsta intervaller är självklart situationen högst bekymmersam.
  Det bästa råd som kan ges tycker jag är att vidta sådana åtgärder som naturligt kan göras inom rådande ekonomiska system med satsning på främst solenergi och kärnkraft samt kraftigt utökat grundforskning på energiområdet. Säkert kommer positiva överraskningar att komma som inom energilagring, energiutbyte och nya former av kärnkraft. Sverige har redan vidtagit högst rimliga åtgärder och man kan bara hoppas att inte missriktade beslut allvarligt skadar det svenska energisystemet som aktioner att i förtid driva kärnkraften till nedläggning vilket skulle öka CO2 utsläppen i stället för att minska.

  Hur man än vrider och vänder på dessa data så indikerar det åtm i sig är en märklig konstruktion.

 2. Lennart Bengtsson

  Tyvärr stympades sista meningen som skall lyda:

  Hur man än vrider och vänder på dessa data så indikerar det åtminstone 2°C -målet i sig är en märklig konstruktion.

 3. Lars Jonsson

  Jag är inte matematiker men jag blir lite konfunderad över att
  citat: Det är endast 85 år kvar till år 2100! Det motsvarar +0.13 °C /år. 0,13 x 85 blir 11,05 .
  Har jag missat något ?

 4. tolou

  Om nu koldioxiden står för 20% av växthuseffekten (vissa hävdar bara 10%, men iaf) så är ju ändå grundnivån avgörande för biosfären runt 17% (eller 200ppm). För-industriell nivå är 280ppm och motsvarar då ung. 18%. Vi väntas nå en fördubbling av detta mot slutet av detta århundrade som skall ge 1,2 grader för koldioxid allena, utan förstärkningseffekter.

  Vi har redan 0,8 grader hittills på nuvarande nivån 400ppm, eller ung. 2% av den totala växthuseffekten. Av allt detta kan jag inte dra någon annan slutsats att det återstår 0,4 graders uppvärmning från koldioxiden detta århundrade eller ca. 1% av växthuseffekten. That’s it.

  Nästa fördubbling är ju från 560ppm till 1120ppm… Det skulle ta över 300 år att nå dit med nuvarande utsläppstakt. Ytterligare 1,6 grader på 300 år räknat från idag alltså. Det är väl här alarmisterna stryker en nolla och låtsas som om det regnar. 😀

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/05/10/lennart-bengtsson-kommenterar-dn-artikel/#comment-372083

 5. Lasse

  #3 Måla fåglar kan du Lars!
  Oxå!
  Det är klart att det måste bli 0,013 jfrt med 0,024.
  Jag har för mig att tvågradersmålet sattes efter en undersökning om vad som händer med Grönlands istäcke.
  Här är dagens värde: http://www.dmi.dk/uploads/tx_dmidatastore/webservice/e/n/i/b/m/Melt_combine.png

 6. Lars J #3
  Nej det är jag som skrivit fel! Det skall vara 0.13 oC per decennium. 1.1 kvarvarande temphöjning på 85 år motsvarar 0.011294 per år och det skulle jag skrivit som 0.13/decennium.
  Beklagar
  C-G

 7. Lasse

  #6 C-G Ribbing
  Så då är tvågradersmålet svårare att utesluta med serien från 1976-2001 på 0,024 per år.
  Det kanske bör rättas till i texten.

  Varför kan vi ändå hålla oss under två grader vid 2100 om vi redan har utnyttjat 0,9 av dessa?
  Kanske är kunskapen om detta inte helt klar ännu.
  Här finns en som försöker förstå regulatorer från grunden: Willis Eschenbach: http://wattsupwiththat.com/2015/06/08/the-daily-albedo-cycle/

 8. Jag tror att det är många som tror att 2-gradersmålet handlar om 2 grader varmare mellan nu och 2100 (eller kanske redan till 2050) medan såvitt jag förstått det hela det ska handla om 2 grader sedan ”uppvärmningen sägs ha börjat ungefär 1870, varvid åtminstone 0,8 redan är uppnått. Om allmänheten visste att det så kallade 2-gradersmålet i själva verket är 1,2 gradersmålet så skulle många kanske vara mindre oroade. Även om många äldre saknar sina snöiga vintrar från 50- och 60-talen så undrar jag hur många det är som tycker att en lätt uppvärmning skulle vara så mycket att bry sig om.

 9. Sören G

  #8 Men uppvärmningen som sägs ha börjat omkring 1870 lär ju inte ha berott på CO2. Det är först mot slutet av 1900-talet som CO2 sägs ha medverkat till temperaturökningen. Så det mesta av dessa 0,8 grader är naturliga klimatvariationer (liksom perioderna med temperatursänkning under 1900-talet). Rimligtvis är också det senare 1900-talets temperaturökning till största delen naturlig. Att dra några trender blir meningslöst. Och om nu Solen befinner sig i ett tillstånd som påminner om det som rådde under Lilla Istiden så är det ju lägre temperatur i framtiden som vi har att vänta.

 10. Kenneth Mikaelsson

  Sören skriv med största sannolikhet kommer världen vi bor i bli kallare ….

  CO2 har inte på nått sätt bevisats ligga bakom uppvärmningen vi sett .. Den enda mätbara effekt vi vetenskapligt kan bevisa är av solen.. sen att det finns pundhuven som tror att CO2 och havsströmmar styr klimatet är nog bara ett tecken på hur degenererade mänskligheten blivit..

 11. Ann lh

  Detta märkliga 2-gradersmål. Handlar målet endast om de antropogena utsläppens bidrag till temperaturförändringarna sedan den moderna uppvärmningen började (IPCC vill starta 1750 vid beräkning av vår klimatskuld) eller ska de naturliga bidragen också räknas in?
  Nu har G7- ländernas förhandlare vid mötet i veckan ställt upp på detta begrepp öppet för all tänkbar kreativitet vid framtida tolkning. Detta efter att Merkel visat sina klor under nattmangling av de oliktänkande. Hon av alla som går med på att lägga ner kärnkraften i landet.
  Det viktigaste vi har att göra idag är att ta reda på den exakta definitionen av begreppet enligt Parisavtalet, om den finns. Sannolikt är begreppet luddigt och som mycket annat i underlaget, påskrift i Paris, detaljerna kommer med tiden.
  Självklart borde Sverige liksom tillväxtländerna hävda landets suveränitet och tacka för den tid som varit och avgå med hög svansföring från Parismötet utan något undertecknande.
  Christiana Figueres har än en gång bekräftat det övergripande målet och våra politiker ser ut att huvudlöst kliva rakt in i hydrans gap.
  Tillväxtländerna och de blivande tillväxtländerna kommer inte att underordna sig några FN-diktat. Kvar bli de redan underkuvade u-länderna och de EU-länder som lydigt underordnar sig den gröna hydran. Inte bryr Kina, Indien mfl om något luddigt tvågradersmål de närmaste decennierna.

 12. Ingemar Nordin

  Sanningen är väl snarast att vi inte har en chans att nå upp till 2-gradersmålet, hur mycket mänskligheten än bränner av det fossila. Vi får hoppas på solen och ökad instrålning!

 13. tolou

  Solen kommer sannolikt inte igång igen förrän på 2040-talet. Brukar ta runt 30 år att samla kraft.

  http://i273.photobucket.com/albums/jj237/tolou1/Solar%20SSN/SolarSunspotNumbers2013_1848to1945up20pct_zps8522c0a2.png

  Tills dess skall vi hinna med att bottna i både AMO & PDO…

 14. Sören G

  #11 Ann lh
  Att tro att man kan sitta och förhandla om framtida temperaturer! Och ingenting visar att det senaste århundradets temperatursvängningar på något sätt avviker från tidigare temperatursvängningar.
  Dessutom har det vid tidigare tillfällen varit flera grader varmare än nu.

 15. Björn

  Medan käbblet om 1.5-2, eller 4.5 graders ökning av medeltempen pågår, styr naturkrafterna temperaturen i sin egen takt utan mänsklig påverkan. Det går inte att extrapolera framtiden och därför kan vi bara följa utvecklingen och i stället försöka lära oss om de ännu okända fenomenen som medför antingen en varmare eller kallare jordatmosfär. Det som är viktigt är utvecklingen på energiområdet, för med obegränsad stabil och kontinuerlig elenergi, kan vi klara både varmare och kallare framtida klimat. Men att som nu försöka framtvinga åtgärder mot något som klimatforskningen inte ännu förstår, är meningslösa irrationella och kostsamma handlingar.

 16. Sören G

  Det vettigaste borde ju vara att gardera oss mot ett kallare klimat genom en säker energiproduktion.
  Då är fortsatt satsning på kärnkraft generation IV det bästa alternativet.
  Längre fram kommer nog fusionsenergin.

  Vad gör vi annars en smällkall vintermorgon när energi-åtgången är som störst?

 17. AOH

  http://www.resume.se/nyheter/debatt/2015/06/08/asa-romson-miljopartiets-minsta-varumarkesproblem/

  „—Miljöpartiet i en regering är lite grann som en strakbent Ranelid i Let’s Dance. Rolig för stunden, pinsam i längden. För varumärkets skull borde miljöpartiet ha stannat under sin korkek och fortsatt lukta på blommor.—”

  Kanske något ÅR borde fundera över innan hon åker till Paris som K L I M A T M I N I S T E R att föra Sverige till ledningen. 🙂 🙂

 18. Jan Hedman

  Staffan Laestadius har för en liten stund sedan lagt ut en artikel på tidningen EXTRAKTs hemsida.
  Han håller stilen, skulle man kunna sammanfatta innehållet.
  Läs och njut !
  /Jan Hedman

  http://www.extrakt.se/debatt-opinion/det-stora-pusslet-ar-redan-lagt-sa-varfor-vantar-vi/

 19. Börje S.

  Det är inte längre jordrotationen eller jordens varierande bana runt solen, ej heller solen i sig själv eller den kosmiska strålningens variation, inte den där pyttelilla månens dragningskraft och absolut inte våra havs omfördelande av sitt värmeinnehåll och under inga förhållanden den så förargligt okända molnbildningen över land och hav som avgör klimatet på jorden.

  De som i själva verket bestämmer hur klimatet kommer att bli är politikerna i västerländerna! Det har de själva sagt och då får man väl förmoda att de tror på det också.

  Jag tyckte jag hörde någon säga ”herrejösses vilka j-a idioter” och även nån som muttrade ”finns det över huvud taget någon gräns för hur korkade de kan bli?” när jag berättade vilka det är som bestämmer över väder och vind i dag.

  Fy på sig, vem det nu var som sade så fula saker om våra folkhjältar, politikerna i 7-klövern! Dessa gör sannerligen sitt allra, allra bästa för att göra tillvaron sämre för sina väljare, vilket de kompenserar fullt ut med att göra den bättre för sig själva.

  Av med de kritiskas huvuden! Eller låt oss åtminstone se till att dessa får kicken från sina arbetsplatser, blir grundligt nedskitade socialt och lämnas att fajtas med våra andra folkhjältar, de tappra romerna, om plats att tigga på.

 20. Börje S.

  #18 Jan H.
  ”Staffan Laestadius har för en liten stund sedan lagt ut en artikel på tidningen EXTRAKTs hemsida.
  Läs och njut !”

  Jag kommenterade, men misstänker att jag inte klarar att granskas under extrakts klimathotiska lupp. Medan jag väntar lägger jag ut min kommentar till beskådan här. Läs och förfäras:

  Under 2000-talet har koldioxidhalten i atmosfären höjts tom mer än förutsetts och är nu 0,04% av atmosfären. Men världsmedeltemperaturen har enl satellitmätningarna inte visat någon statistiskt signifikant höjning.

  Havsnivåhöjningen enl uppskattningar varierar mellan 1 – 3,2 mm/år vilket verkar normalt för en interglacial. När nivåerna stagnerar eller rentav sjunker är förmodligen nästa istid i antågande. (Sedan förra istidens slut har havsnivån höjts med 120 METER.

  Havsisen i Antarktis har ökat stadigt ända sedan de började mätas via satellit. Arktis iskaka (0,1‰ av världens isar) är på väg tillbaka till tidigare nivåer.

  Väderrelaterade katastrofer har enl tillgänglig statistik minskat.
  Koldioxidhaltökningen korrelerade med temperaturhöjningen under förra seklets sista 25 år. Resten av det seklet och under innevarande sekel finns ingen korrelation.

  Var finns då Det Stora Klimathotet? Jag kan då inte se det, mer än att klimatet ALLTID varit ett hot på vissa platser och vissa tider, liksom att klimatförändringar ALLTID pågått.

  Klimathoteriet är, tyvärr, ett storpolitiskt projekt och då tolereras inga motsägande fakta, de får inte ens diskuteras i media. Här ska det göras politik, då finns inte plats för förvirrande samtal!

  Man kan ju fundera över förståndet hos de som omfattar det så kallade 2-gradersmålet.

  Politikerna påstår att de kan styra klimatet, bara de får hela innehållet i allas våra plånböcker.

  Jordens varierande rotation, havens omfördelande av sitt värmeinnehåll, den (okända) molnbildningens roll, solens magnetism, kosmisk strålning, jordaxelns lutning, allt det där är enligt dagens politiskt styrda klimat”forskning” bara lappri av mindre än minimal betydelse när det gäller vad eller vem som styr klimatet.

  Det är nämligen POLITIKERNA som bestämmer hur kallt eller varmt det ska bli på jorden, förstår ni. De har ju sagt det själva och då får man förmoda att de tror på det också.

  De verkar vara lika duktiga som forna tiders medicinmän som betvingade väder och vind med sina regndanser!

  Vindkraftverk ska sänka världsyemperaturen!
  Etanolbränsle från oljepalm, sockerrör och majs ska sänka temperaturen!
  Om vi släcker lampan på dass sänker vi världstemperaturen!

  Allt medan Kineserna bygger ett kolkraftverk i veckan fram till 2030, varefter de ska grunna lite på klimathoteriet. (Jag ser dem storskrattande efter att Obama stängt dörren och lämnat klimatförhandlingarna för ett tag sedan)

  Ja, vad ska jag göra åt eländet? Ska jag skratta jag också?

  Det får bli hysteriskt i så fall, maktlös som jag känner mig inför den monumentala dumheten som uppenbarat sig i klimathoteriets vanvettiga värld.

 21. Bim

  Jan Hedman # 18
  Har läst den och kommenterat. 😀

 22. Bim

  Börje S # 20
  Min kommentar godkändes.

 23. Hasse

  #18 Jan H
  Jag försökte också kommentera, men min kommentar väntar fortfarande på att bli godkänd. Andra som har rätt åsikt får nog komma med, men fel åsikter censureras. Man efterlyser debatt, men vägrar ta den.
  Så här skrev jag:
  Eftersom ”kunskapspussel som i allt väsentligt är färdiglagt.”, hur kommer det sig då att man inte visste att det (enligt RSS och UAH) inte skulle ske någon uppvärmning under de senaste dryga 18 åren? Varför saknas adekvata förklaringar?
  Arrhenius hade säkert rätt, men var finns bevisen för alla förstärkningseffekter som AGW-hoten bygger på?

 24. En helt annan fråga men är det någon som vet i vilket nyhetsinslag som nyheten om den upphittade värmen var? Rapport eller Aktuellt och vilken dag? Har kollat typ från 3/6 och framåt men hittar det inte.
  Ska man anmäla inslaget så måste man ange vilken kanal, vilket program, dag och tid.

 25. Carl- Erik Blohm

  #20 Börje S
  Vill bara ställa mig bakom ett mycket bra inlägg. Jag har legat lågt länge på denna webbplats men tänker bli mer aktiv, framförallt på grund av mötet i Paris senare i år. Och det behövs också mera aktivitet på andra webbplatser av oss kritiska sannngssökande (ja, faktiskt) personer.

 26. Börje S.

  #20 #25

  Bim, inte kan jag se någon kommentar från dig, ej heller min egen drapa.

  C-E Blohm, tack.

 27. Sören G

  #24 Lena Krantz
  I vetenskapsradion i P1 sändes nyhets 5/6 kl 6:34

  ”Den globala uppvärmningen har inte saktat… ned, visar nya analyser.” Det förklarades att det var nya och bättre mätresultat. – Det gav intrycket att man nu visste bettre och några tveksamheter om ”de nya mätresultaten” angavs inte,

 28. Bim

  Börje S #26
  Jag skrev mitt namn som jag är döpt till Roland Östlund, Bim är ett namn jag fick som mycket liten och har följt mig i alla år, även som mitt firmanamn. Jag skriver inte här på KU under pseudonym. Alla mina bekanta kallar mig Bim. Kort och bra. 😀
  Jag tyckte att inlägget var så otroligt alarmistiskt och korkat så jag efterlyste en psykolog för att få lite ordning på hjärnvindlingarna.
  Jag trodde någon skulle nappa med en fråga, Varför? Men de har tydligen inte fantasi nog att förstå någon skulle ifrågasätta deras sagoberättande.

 29. Sören G
  Tack! Då borde ju SVT har sänt i alla fall 4:e eller 5:e. Får kolla vidare.

 30. Håkan Bergman

  Jag vill ha 2 grader nu, genast!

 31. Börje S.

  #28

  Aha. Där fattade jag fel. Jag trodde det var någon som ville att någon tjänstvillig psykolog måtte hjälpa klimathoterine med en sinnessjukstämpel på klimathotsförnekarne. De hade ju en sådan i radioprogrammet ”klotet” för ett tag sen. Och så har vi Gleick och den där andra klimathoteriköpta Australienska f.., kommer inte på namnet just nu.

 32. Kevin Benn

  Vi befinner oss HÄR!
  https://edmhdotme.files.wordpress.com/2015/06/screen-shot-2015-06-06-at-12-34-16.png

 33. Gunnar Strandell

  Börje S. #31
  Du nämner Peter Gleick och det är helt on topic i den här tråden.
  Han var nämligen ansvarig för den SEI-rapport som diskuterade om det skulle vara 1,5 eller 2 grader.

  Tydligen blev han så övertygad att han övergav den vetenskapliga metoden för att istället ägna sig åt propaganda.

  Länk, preface, sid V:
  http://www.scribd.com/doc/121702780/Responding-to-Climate-Change-Tools-For-Policy-Development-Part-I-of-II

 34. Johan S

  Det verkar som sagt svårt att få med kommentar till artikeln i Extrakt. Då får man lägga den här istället:
  ”Artikeln andas hybris. Om vi vet allt – varför slår alla projektioner fel. Hade inte klimathysterin fått fritt spelrum i media, så hade ingen människa funderat på sk klimatförändringar.
  Vår tids domedags profetior kommer att likt dem innan visa sig felaktiga”.