Klimatpolitik – ett överklassnöje?

Det har många gånger slagit mig att de som är mest oroade för klimatförändringar är de som inte tror att de kommer att drabbas av klimatpolitiken – d.v.s. i viss mening en överklass. De behöver ju inte fundera på konsekvenserna av den klimatpolitik som de önskar sig.

När jag började fundera på ett inlägg med detta tema, hade jag tänkt kalla klimatpolitiken ett elitprojekt, men insåg efter att ha tänkt lite längre att jag har svårt att se många av de ivrigaste klimatkämparna som en elit – därför fick det bli överklass i stället. Jag skulle dock kunna tala om en maktelit – eftersom det till stor del tyvärr är just de med makt som är aktiva.

Innan jag fortsätter vill jag tala om både vad jag menar med en maktelit och hur jag använder begreppet överklass.

För att börja med makteliten, så finns det enligt min mening två begrepp som båda beskrivs som makt, nämligen inflytande och befogenhet. Utövande av makt kan i sin tur uppdelas i besluts-fattande och verkställande. Att inneha makt handlar oftast om att kunna påverka (viktiga) beslut, speciellt beslut om hur andras pengar ska användas. Ju mer av andras pengar som en grupp, eller en enskild person, ”förfogar över”, desto mer makt har gruppen. En annan maktutövning som ofta spelar stor roll för enskilda personer handlar om anställningar eller utnämningar.

Det är lätt att inse att styrelser för stora företag och en del politiker ofta förfogar över alltför mycket av andras pengar.

Förutom grupper som direkt är med och fattar besluten finns det andra, ofta mer eller mindre anonyma grupper, som har stort inflytande. En sådan grupp är journalister, en grupp vars inflytande dock håller på att avta. (Ett exempel på att journalisternas inflytande minskar är att opinionsinstitut allt oftare tycks misslyckas kapitalt med att förutse valutgångar. En anledning till detta kan vara att medierna så tydligt talar om vad människor skall tycka att när de inte tycker så är det bara i valbåset med röstsedeln i handen som de avslöjar vad de egentligen tycker.)

När det gäller överklassen, är detta ett mycket mer relativt begrepp. Dels finns det en överklass i nästan alla enskilda länder, dels tillhör (nästan) alla i rika länder en överklass i världen. Därmed också sagt att de som i vissa sammanhang beskrivs som medelklass i andra kan karakteriseras som överklass. Att tillhöra en överklass innebär inte bara att alla förändringar upplevs som ett hot (det gör det för de flesta) men också att man är ganska nöjd med status quo, d.v.s. att det mesta är ganska bra som det är.

Så i vilken mening är klimatpolitik ett överklassnöje? Först och främst därför att överklassen inte påverkas särskilt mycket. Det var inte överklassen som drabbades när små bensinmackar på svensk landsbygd stängdes för att de inte hade råd att tillhandahålla etanol till eventuella tillfälliga besökare ifrån storstäderna. Det är inte heller överklassen som drabbas av infraljud ifrån vindsnurror.

Det är inte överklassen som drabbas när det som kunde ha använts till mat för hungriga människor istället blir till sprit för törstiga bilar. Det är inte överklassen som drabbas när energipriser blir så höga att människor fryser i ouppvärmda hus. Det är inte heller överklassen som drabbas av att människor tvingas att gå länga vägar för att samla ved eller tvingas elda med kodynga för att laga sin mat.

När man låter hugga ner skog utanför Europa för att få ”fossilfri energi” eller vill förmena den fattiga världen billig fossil energi utan att inse konsekvenserna – då ser jag det som just ”ett överklassnöje”. Man mår bra eftersom man inbillar sig att man gör gott.

Att bedriva klimatpolitik är således en oemotståndlig frestelse för makthavare i den självutnämnda ”humanitära stormakten”. Visserligen inser väl de som fattar besluten att om nu händelsevis koldioxiden kan bidra till en något varmare jord så spelar det ingen roll vad Sverige gör, men drömmen om att få gå före och vara ett föredöme för världen kan de ändå inte motstå.

Att sedan inbilla sig att andra länder ska kunna ta efter energipolitiken i ett litet land med stor yta, stor tillgång till vattenkraft och halva landet bevuxet med skog är inte bara förmätet utan också, jag kan inte uttrycka det annorlunda, imbecillt.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Utmärkta och snusförnuftiga funderingar Sten. Den störste makthavaren i Sverige är SVT och jag har haft en dialog med dem som det kan vara intressant att följa. Hoppa inte över den av Gösta Walin välskrivna bilagan.

  http://www.tjust.com/vit/2015/askSVTreplik.pdf

 2. Joachim

  Vi ska inte glömma den cityboende klassen utan bil som bla nyttjar rådande klimatpolitik för få tex gratis kollektivtrafik

 3. Ann lh

  Sten, en liten försynt men skönt avslöjande betraktelse att spara och begrunda. Tack!
  Du skriver ”man mår bra eftersom man inbillar sig att man gör gott”. Det tycks mej mera som att man mår bra eftersom man har makt. Makten berusar och den bild resp. makthavare har av världen ”är verkligheten” oavsett hur imbicill den än är.
  Citat ”Min bild är verkligheten” (Ylva Johansson)

 4. Bim

  Mycket bra. Precis vad jag känner inför klimatskojeriet.
  Falskhet, bluff, skyhöga egon, dumhet, bedrägeri och oförskämdhet.

 5. bom

  Instämmer i berömmet. Väldigt pricksäkert beskrivet!

 6. Ann lh

  Tillägg till min kommentar #3 … och mer övertygad om sin bild ju längre från verkligheten man befinner sig.

 7. bom

  Och väldigt bra skrivet igen av både Dig Lars Cornell och Gösta Wallin. Att Hanna Stjärne och hennes underhuggare skulle fås till en välbehövlig tillnyktring tror jag dock inte att vi kan se fram emot. Mänskligheten har alltid betett sig som det aktuella gänget även nu beter sig. Hänvisningen till häxprocesserna visar detta med all tydlighet. De troende har allt att vinna på att framhärda i sin tro. Skulle de låta sig övertygas om motsatsen så skulle de förlora sin ställning och sina förmåner och det får ju bara inte ske, eller hur?

 8. Lasse

  Intressant synpunkt Sten.
  Vi som har det bra vill gärna offra något om världen kräver det.
  För att synliggöra det tar man ibland exempel från de som har det sämre och är mer utsatta.
  De korallöar som ofta anses hotade tas ofta fram. Nu verkar det inte så utsatta. Tom korallerna är mer motståndskraftiga mot pH sänkningen.
  Även ökenutbredningen tycks minska i takt med mer CO2 .
  Adaption till naturkrafterna, som har och kommer att ställa till det, bör prioriteras framför ensidig satsning på CO2 fri el.
  OT 4% smälter på Grönland-en förlorad månad-fyra återstår!

 9. Lennart Bengtsson

  När man retat upp sig på alla självgoda och självsäkra politiker och opinionsbildare i svenska media är det alltid en lisa att läsa Sten Kaisers försynta och inte sällan skarpsinniga iakttagelser. Det behövs mer av detta. Självständigt tänkande i dagens Sverige är inte en överskottsvara och inget kan vara mer fel än devisen på dörren till Uppsala Universitets aula.

 10. Gunnar Kjelldahl (C)

  Det var ett långt inlägg av konspirationsteorier, utan att nämna ett enda ord om anledningen till att klimatarbetet över huvud taget bedrivs, nämligen de allt mer påtagliga vetenskapliga beläggen för den påverkan på klimatet som våra utsläpp av växthusgaser leder till. Nu är det inte bara politikerna som ingår i konspirationen, utan även ”överklassen”.

  Författaren borde titta på vilka partier som mest driver klimatarbetet framåt. Det är inom folkrörelsepartierna engagemanget är starkast, och inte bland de som oftast drar ”överklassen” till sig. Det är i stället tvärtom så att de som är välbärgade ofta har ekonomiska intressen av att inte ställa om energisystemen inom t.ex. transporter och oljeberoende industrier, och att de därför ofta bromsar alltför snabba och långtgående åtgärder.

  Men jag förstår att förnekelserörelsen vill bredda motståndsbasen, och för allt i världen hålla de vetenskapliga rönen utanför diskussionen. Inom det sistnämnda kommer de ju oftast till korta.

 11. Gunnar Kjelldahl (C)

  #9 Lennart Bengtsson

 12. Gunnar Kjelldahl (C)

  #9 Lennart Bengtsson
  Om signaturen är den skeptiske meteorologen som brukar figurerar i dessa sammanhang, så kanske han borde lyssna på sina kollegor inom KVA. Han har sin meteorologiska bakgrund till trots, inte lyckats övertyga de andra vetenskapsmännen där om sin skeptiska hållning.

 13. Lars Cornell

  LB #9 Det där får du nog förklara litet bättre. Devisen
  ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”

 14. Sigvard E

  Lars Cornell #13
  Frågan är vem som avgör vilka tankar som är dom rätta. Om man backar ett steg och säger: ”Att tänka är stort, att tänka fritt är större” gör man sig av med dubbeltydigheten.

 15. #12

  Snacka om att inte har en susning!

  🙂

 16. Bim

  Gunnar Kjelldhal # 10
  Är det inte jobbigt att hela tiden visa oss att du inte lärt dig ett smack om verkligheten. Ge mig en siffra på hur mycket temperaturen på jorden ökat sedan 1998. Naturligtvis utan att fråga Rockström för då kan det ju bli vad som helst.

 17. Mats G

  10
  Gunnar Kjelldahl (C)

  Kära nån. nu måste jag nästan oroa mig för dig.
  Varför använda ord som konspirationsteorier och förnekarrörelse?
  Istället för komma med sådan dumheter kan du ju förklara följande.
  Hur kommer det sig att du inte följer IPCC rekommendation när det gäller uppvärmningspausen?
  Inser du att du underminerar dig själv med ett sådant förhållningssätt.
  Eller tror du att det är lite som bibeln att et är ok att ta ut lösrykta citat som passar dina egna syften?

  Det är ju också klarlagt att det bästa eller rentav enda sättet att få folk ur fattigdom är tillgång till billig energi. På det sättet blir du förnekaren. Du motarbetar att folk får ett drägligare liv. Inte speciellt nice enligt min mening. Och det är Stens poäng som jag uppfattar den. Du illustrerar det bra.

  Sen det här med folkrörelse. Jag skulle använda fd folkrörelse. Den enda tillstymmelse till folk rörelse idag bestå i det icke sjuklöverpartiet. En tyst revolution. The swedish way. Vi knyter näven i byxfickan. Vi kanske ler godmodigt när vi blir lurade eller ljugna för. Men vi förlåter inte och glömmer inte. Vi är ett långsint folk.

  ”för allt i världen hålla de vetenskapliga rönen utanför diskussionen. Inom det sistnämnda kommer de ju oftast till korta.”

  Det här nog en av de mer märkliga på länge. Vi vill ju inget hellre än att föra upp et på en vetenskaplig nivå. Bort från politiken där det inte hör hemma. När vi är färdiga och vet bättre vad som händer kan vi återkomma till er politiker om så krävs.

  Men, men.. Jag förväntar mig ingen debatt eftersom du kör med kommando ninja stilen här.

  ”energisystemen inom t.ex. transporter och oljeberoende industrier, och att de därför ofta bromsar alltför snabba och långtgående åtgärder.”

  Här finns det säkert lite sanning faktiskt. Men det är egentligen business. men, en viss tröghet i systemen finns och kan tom vara bra. Lagom snabb förändringstakt är att föredra.

  Naturligtvis är det aldrig bra när företag sätter käppar i hjulet för utveckling. Tyvärr har det alltid varit så och kommer alltid att vara så. Företag är som så mycket annat egennyttiga. Nu finns det politiker som också sätter käppar i hjulet för utveckling om vi skall vara lite rättvisa.

 18. tolou

  Överklassen ser t.ex. förstås väldigt tacksamt på de ca. 50.000kr som Stefan Löfvén bidrar med för varje tjänstebils Tesla. Per år.
  Ivrigt påhejad av Åsa Romson, förtsås.

  Detta går i princip oavkortat ner i Elon Musk’s ficka.

  😯

  Follow the money.

 19. Lasse

  Gunnar K
  Ny bok i ämnet har fått vingar: http://wattsupwiththat.com/2015/06/09/oh-mann-thats-gotta-hurt/
  Klimatskeptisk visserligen. Men den sidan tycks locka läsare!

 20. Allan Forsling

  Ja vi vet väl var överklassen bor- nämligen Södermalm i Stockholm. Stadsdelsnämnden där kan väl besluta om en ordentlig vindsnurra på gamla Skatteskrapan? Närproducerad el till de som verkligen tycker om både vindkraft och närproducerat? Dags att prova på själva det man ordinerar andra.

 21. Slabadang

  Gunnar Kjelldahl!

  Det blir inte så bra när en förvirrad rabiat klimataktivist jobbar med barn i skolan och infiltrerar riksdagspartier.
  En klimataktivist som inte ens är meteorolog och absolut så långt ifrån klimatforskare på den nivå internationellt erfarne L Bengtsson du Herr Kjelldahl kan komma, försöker inbilla seriösa kunniga medborgare som besitter en kunskap om klimatdata på en så högre nivå att du inte ens fattar hur långt borta i löjlighetens och inkompetensens land du befinner dig, att alla andra än du själv hajjat noll! Du kan inte ett skit om klimatet Gunnar K. Du är bara en fjärrstyrd papegoja utan förmåga att tänka självständigt kritiskt granskande och absolut noll förmåga att skilja rimligt ifrån orimligt! I Inlägg efter inlägg, lika totalt substanslösa och lika malplacerade och med samma komiska effekt när papegojor härmar mekaniskt vad den tränats och uppmuntrats att upprepa men frikopplat från relevans till ämne eller situation.

  Du har väl själv fått jobbet som lärare under den tid då utbildningen på lärarhögskolan var kliniskt ren ifrån ämneskompetens och krav, utan var byggd på eget arbete och egna ”projekt”. När de egna ”projekten” bedrevs efter gemensamma föreläsningar i ”genusvetenskap” och alla projekt skulle drivas med med inslag av denna dogm. Hur redovisade du en friluftsdag med eleverna ur ett ”genusperspektiv”? Eller hur la du upp et besök på Stadsmuseet ur samma ”genusperspektiv”? Du kanske hade mångkulturell matematik i examensarbete och dina klimatstudier gjordes framför termometern i lärarhögskolans bastu? Inte fasen vet jag hur många säkringar och kopplingar det saknas i knoppen på men elkopplingschemat måste vara ritat av typ Rockström på Centerpartisten i Norrtälje, men nog tusan luktar det elbrand längan väg!

  Du ska få en första uppgift i grundkursen i klimatvetenskap och försöka hitta en utbildning för ”klimatvetare” följdfrågan blir. Finns det verkligen några ”klimatexperter” eller är det ett samlingsbegrepp skapat av miljöaktivister för att lura allmänheten att det skulle existera sådana? Överkursen blir att du listar upp alla de underliggande specialstuderade examina som är kopplat till klimatförståelsen. Om du klarar av den uppgiften kan du sedan fundera på hur långt ifrån en lärarexamen befinner sig ifrån denna matris. Ser du hur du blir lika relevant som en snöboll i Sahara eller en papegoja på Nordpolen?

  När du genomgått grundkursen i det ämne du babblar om så kommer du inse att Meterologer och atmosfärsfysiker är de som har den främsta mest relevanta kompetensen och att klimatmodellerna helt enkelt är utvecklade från meteorologiska modeller. Du inser då samtidigt att vad en agronom (utbildande för blivande bönder) tycker i frågan blir helt irrelevant.

  Du kanske kan imponera och ge skenet av trovärdighet inför oskyddade barnasjälar, men här får du främst åka för att du är en giftig cocktail av både lärare och politiker. En skam och ett konkret tydligt hot mot allt vad bildning förnuft sans och balans det går att komma. Vore jag din rektor skulle jag ge dig en skriftlig varning och kräva att du kammar till dig å det radikalaste! Barn och föräldrars rätt att själva bestämma skola blir en extremt tydligt och viktigt rättighet. för vem vill att barnen skall utsättas för hjärntvätt av ideologiskt drivna fanatiker?

 22. Soren G

  Gunnar Kjelldahl (C)

  Förnekarrörelsen det är de som vägrar att ta den vetenskapliga debatten, d.v.s. klimatalarmisterna.
  Jämförelserna har gjorts flera gånger förut men tåls att upprepas: Lysenko-ismen i f.d. Sovietunionen där de som opponerade mot en galen teori förföljdes.
  Liknande sker här. Kritiska röster tystas ner, trots att de har de vetenskapliga observationerna på sin sida.
  En grundpelare inom naturvetenskapen är den kritiska hållningen och att anpassa teorierna efter faktiska observationer.
  Innan politiska beslut fattas måste man belys alla konsekvenser och inte ensidigt fokusera på en sak.

 23. Mats G

  ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”

  Egentligen summerar det klimathotet rätt bra.

  Det rätta i det här fallet är klimathotet medan fritänkarna är skeptikerna.

  Så att tänka rätt är bättre än att tänka korrekt?

  Kanske det är dags för nya devis.

 24. Kenneth Mikaelsson

  Förstår inte varför jag får sån lust att gå över till grannen och slå han på k*ften…
  är det för att han är en centerpartist kanske… fast det förstås när man tänker efter så är han nog mera av den gamla stammen centerpartister sådana utrustade med gummistövlar som sällan är rena från jord.. och ofta planterade i myllan… och då lugnar jag ner mig och inser vad det är som gör mig så rosenrasande med de nya center folket… de verkar ju endast bestå av stads fjollor totalt nollade i knoppen och med en verklighets uppfattning som får filmen om Bambi att bli rena dokumentären.. Tvi vale för töcke idiota..

 25. Ingvar

  Är det någon som sett ett svar från Gunnar K. på frågan vad han anser om Figueres uttalande? Jag har ställt frågan till honom 2 ggr och kan möjligtvis ha missat hans svar.

 26. tty

  GK(C) #12

  Ibland blir ditt Chronschougheri så absurt att man undrar om du verkligen finns i verkligheten.
  ”Om signaturen är den skeptiske meteorologen som brukar figurerar i dessa sammanhang, så kanske han borde lyssna på sina kollegor inom KVA”
  Varför skulle han det? Du har kanske inte klart för dig att den ”skeptiske meteorologen” är sveriges ende klimatforskare av internationell klass. I så fall läs t ex här:

  http://www.mpimet.mpg.de/en/mitarbeiter/lennart-bengtsson/

 27. tty

  Slabadang #21

  Apropå klimatvetenskapliga utbildningar.

  För en del år sedan så var Lunds Universitet det enda som gav distansstudenter obegränsad online-access till biblioteket, så för att komma åt LUB så tentade jag av alla distanskurser de hade på den geovetenskapliga institutionen, en per termin. På den tiden hade de faktiskt en riktigt bra distanskurs i klimathistoria, med viss tyngdpunkt på istider.
  Jag vet dock inte om den finns kvar. I och med Researchgate och academia.edu har behovet att accessa universitetbibliotek minskat avsevärt.

 28. Björn

  Det beklämmande med denna maktelit eller överklass, är dess låga kunskaper inom naturvetenskap. Hur kan man förstå någonting av det komplex som klimatfrågan utgör? När man inser denna brist, blir man mycket fundersam, eftersom denna okunniga elit, har så stort inflytande över våra pengar, både privat och kollektiv miljö, infrastruktur, energifrågor och social struktur. Vi behöver ett skifte mot en elit med kunskaper som kan förstå den komplexa framtid som väntar oss. Inte en elit som avskärmar sig från verkligheten, utan en som också visar ödmjukhet inför ett komplext världsalt, som bara bitvis kan avslöjas genom fria forskningsinstitutioner.

 29. pekke

  tty
  Du kan även komplettera med publiceringslistan från samma länk.
  http://www.mpimet.mpg.de/en/staff/lennart-bengtsson/refer.html

  188 st. där, inte illa p*ssat för en meteorolog !

  Angående folket och överheten så är det så att allt som handlar om moral, etik, ideologi, levnadssätt, m.m. så brukar det oftast vara personer från akademisk miljö, myndigheter samt numera kultur och media som vill att folket skall göra som de tycker, skulle folket inte göra som tyckarna säger så brukar de nästan bli chockade och anse att folket är obildbara barbarer eller åtminstone dumskallar.

 30. Lasse

  Gunnar K får sina fiskar varma här.
  Men han är inte mindre extrem än partiledarna från vänster till höger. Hörde debatten och där var alla samstämmiga. Nån åberopade 97% uttalandet. Samma övertygelse fanns kring en hälsofråga(fetter i blodet) men som visades vara fel:
  http://notrickszone.com/#sthash.WnhbcLDA.dpbs

 31. Daniel Wiklund

  Nå Gunnar K, vad väntar du på. Du har blivit fullständigt överkörd, en politiker brukar alltid ha svar på tal även om det för det mesta är helt obegripligt för oss andra. Väntar med spänning på ditt svar på överkörningen.

 32. bom

  #31 Gunnar K brukar oftast göra sig osynlig när han väl landat i sitt kära dike. Mina tankar går till furir Vurpa. Vi hade en stf plutonchef för MC-ordonnansplutonen som kallades Furir Vurpa. Enligt sägen hade han brutit över tvåhundra ben i sin kropp. Vid en vinterövning i Sundsvall trampade han ned vänster skida på sin MC i en gatubrunn. Hela ekipaget gjorde ett 8-10m luftsprång och han landade under sin MC i skyltfönstret till en körsnärsbutik. Det var det sista vi som muckade i maj såg av furiren (men GK kommer nog i retur i Norrtälje tidning med de vanliga 97% och IPCC-flosklerna, skulle jag tro).

 33. Ann lh

  Påminner om tillägg till #3 dvs #6.

 34. Ingvar

  OT.
  Apropos politik

  EPA i USA!!

  Since President Barack Obama took office on Jan. 20, 2009, the Environmental Protection Agency (EPA) has issued 3,373 new final regulations, equaling 29,770 pages in the Federal Register and totaling approximately 29,770,000 words, according to a count of the regulations published in the Federal Register.

  The Gutenberg Bible is only 1,282 pages and 646,128 words. This means the new EPA regulations issued by the Obama Administration contain 23 times as many pages as the Bible and 46 times as many words.

  http://antigreen.blogspot.com

 35. Mats G

  32
  bom

  Jag kan inte låta bli att fnissa åt Furir Vurpa. För det första är namnet klockrent och för det andra är storyn på hemsk och tokrolig på samma gång. För tankarna till många kära lumparminnen.

 36. Ingemar Nordin

  Tack Sten,

  Politiseringen av klimatfrågan har verkligen ställt till det för alla. Klimatvetenskapen blir lidande med interna stamkrig istället för utveckling och ett öppet prövande av nya idéer. När politikerna skall ”göra” något så blir det bara pannkaka av det hela som går ut över de egna befolkningarna: Etanolfiaskot, sol- och vindkraftsfiaskot, förhandlingsfiaskona i det ena klimatmötet efter det andra.

  Ta den ofta beundrade Angela Merkel som ett exempel. Naturvetare, populär i Tyskland, men samtidigt en fanatisk klimathysteriker som inte verkar kapabel att läsa in sig på området. Den politik hon förordat och driver leder till en snabb avindustrialisering samtidigt som koldioxidutsläppen ökar, landskapet förfulas, miljön förstörs och turisterna slutar att komma. Inom några få decennier så kommer ”det Tyska undret” att vara ett minne blott. – Typisk klantskalle, skulle jag vilja påstå.

  Sällan har detta skötts av större klåpare än de som sitter i beslutsposition i den gröna överklassen. Framtidens dom kommer att bli hård.

 37. Erik

  Går man före om ingen följer efter?

 38. Sten Kaijser

  Erik #37

  Bra fråga – huvudet på spiken!

 39. Lars Cornell

  #37 Erik.
  Det beror på åt vilket håll man går.
  Många förväxlar ’att gå före’ med att gå först.
  Den som går först går ofta åt fel håll.

 40. Lars R Karlsson

  Minsann en greenpece negativ artikel i PK media.

  Gå inte på Greenpeaces ovetenskapliga skrämselpropaganda

  http://www.metro.se/kolumner/ga-inte-pa-greenpeaces-ovetenskapliga-skramselpropaganda/EVHofj!dyb1HBI9VwODk/

 41. AG

  #12 Du hänvisar till de vetenskapliga resultaten betyder det att du äntligen har läst WG1 i senaste IPCC-rapporten? (Det verkar inte så från kommentaren nämligen).

 42. Bo Carlsson

  ”Felet med världen är att de dumma är så säkra på sin sak, och de kloka är så fulla av tvivel”
  Jean-Jaques Rousseau
  (1712-1778)

 43. Lennart Bengtsson

  12 Gunnar Kjelldahl

  En vetenskapsman är alltid kritisk och om man så vill skeptisk. Till skillnad från Herr Kjelldahl har jag sysslat med klimat och väder under mitt aktiva liv och har för dessa insatser mottagit ett stort antal internationella och nationella utmärkelser. Det finns inte en utbildat meteorolog eller atmosfärfysiker som inte känner till växthuseffekten som varit känd i snart 200 år. Det är inte detta som har varit orsak till mina olika inlägg i debatten under de senaste åren utan ett försök att förklara för svenska folket att följden av ökade växthusgaser för klimat och väder är fortfarande till stor del en öppen vetenskaplig fråga och som bör bemötas som en sådan. Att skapa en atmosfär av hysteri i samhället leder inte till några förnuftiga lösningar och vad som rimligen kan göras i Sverige är i stort sett redan gjort. Problemen finns främst utanför Västvärlden och exempelvis bara Kina står för en dryg tredjedel av alla koldioxidutsläpp eller 200 ggr större än Sveriges. Därtill absorberar svenska skogen med stor sannolikhet mer än vad Sverige släpper ut.
  Det som de flesta personer på denna blogg är upprörda över att det förs en extrem sk klimatpolitik som drabbar människor främst i glesbygder vilket går ut över arbete och livskvalité. Dessa åtgärder har knappast något praktiskt värde för klimatet vilket inte har klarlagts för medborgarna som i stället plågas av skuldkänslor för något som de inte är skyldiga till. Som inte minst dagens skribent, professor Kaijser, fört fram flera gånger så blir inte koldioxiden i luften mindre om man eldar ved istället för kol utan snarare värre medan den oinformerade allmänheten plågas av skuld om man måste använda diesel för traktorn medan däremot ved kan eldas okontrollerat även som ett rent nöje.
  Det är därför viktig att en blogg som denna får finnas till eftersom de officiella och statsunderstödda mediakanalerna inte får skriva sådant som inte passar in i dagens smala åsiktskorridor. Jag är medveten om att mycket som skrivs på lekmannabloggar som här har sina fackmässiga brister eftersom skribenterna inte är experter på atmosfärfysik men de har andra viktiga livserfarenheter som bör påverka debatten och inte bara drivas av ännu mindre insatta politiker och politiska opinionsbildare. Herr Kjelldahl bör därför vara klok att lyssna på sina presumtiva väljare så kanske han kan lära sig något som en dag kan visa sig värdefullt.

 44. Sten Kaijser

  Tack Lennart!

 45. sibbe

  Merkel ärvde klimatpolitiken av sina föregångare, framförallt av den grönröda koalitionen. Att hon stängde senare av ett antal kärnkraftverk efter Fukushimaolyckan, var då den enda möjligheten att hållas kvar sin regering vid makten. De gröna hade då för 4 år sedan opinionssiffror på över 30 %, delvis högre högre än SPD.
  De tyska medierna lyckades framställa det som om Fukushima fanns i Tyskland. Än i dag påstår medierna på full allvar att närmare 20000 människor dog enbart av kärnkraftsolyckan. Och de har hjärntvättat de flesta tyskarna.
  I diskussioner med mina f.d. landsmän/ kvinnor beskyller man mig att ljuga, när jag säger att ingen hittills hat dött i Japan genom radioaktivitet eller kärnexplosioner. Denna tron är så genuin, att sakliga argument inte biter, ja hur ska jag säga: det är så som att prata med en person som Gunnar K om att vi har haft närmare 20 år utan temperaturökning. Som vi alla vet så vägrar han ATT AKZEPTERA FAKTA.
  Merkels skräpprat om sitt 2 °C mål, som vi väl troligtvis aldrig ens får uppleva förrän nästa istid sänker temperaturen med 5-6 grader, är ingenting annat än rökridåer. Hon hade ju i förrgår sin överhövding Obama vid sin sida, som också gärna pratar klimatskräp. Just Tyskland behöver sina kolkraftverk. De får bara inte sägas högt. Alltså kommer man att söka en möjlighet att manipulera sina CO2 – utsläppssiffror. Det gäller att visa upp kungens nya kläder i Paris.
  Kanske man måste hålla sina kärnkraftverk i gång längre än planerat?
  Och alla vet ju att trots den enorma propagandadriven kring klimatkonferensen som nu sakta accelerera, enbart är potemkinkulisser. Bindande avtal kommer inte att undertecknas, de hundratals miljarder som i-världen påstås skall ge åt u-länderna tas av a) av u-hjälpen och b) låses in i slutna bankfack, där de bara får användas till inköp av ”klimatsmarta” skräpprodukter som vindmöllor eller solpaneler. Som ju u-länderna inte alls vill ha. De vill ha ström i kontakten 365 dagar i året, inte bara nu och då. Vilket betyder att de bygger ut framförallt kolkraftverk, såsom fallet är i Kina, där ett kolkraftverk per vecka ansluts till nätet., eftersom det är den billigaste vägen till kontinuerlig eldistribution.
  Alla vill ha samma standard som vi, så de globala CO2 emissioner kommer att mångdubblas de närmaste 100 åren. Medan vi i-länder är på väg till en ”hållbar” utveckling. Och den nya generationen kärnkraftverk som drivs med atomsopor torde ju kunna gå under beteckningen globalt hållbart, nästan förnybart! På tal om kärnkraft: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/karnkraft/karnkraftsolyckan-i-japan/
  den här sajten har tydligen slunkit förbi Åsas censur…

  Visst är Tysklands ”Energiewende” dömt att kraschlanda. Men – än har de råd med detta. Och troligtvis heter nästa förbundskansler Angela Merkel efter nästa val 1917…

 46. Börje S.

  Instämmer med #44:

  Tack Lennart B!

  Och nu ser nog de flesta läsare av denna nödvändiga blogg med stor förväntam fram emot Gunnar Kjelldahls (C) replik.

 47. Ingemar Nordin

  sibbe #45,

  ”Merkel ärvde klimatpolitiken av sina föregångare,”

  Ja,ja. Men hade hon varit en riktig statskvinna så hade hon försökt leda sina landsmän ut från dessa villfarelser. Istället springer hon glatt med och eldar på alarmistbrasan. Mina tyska vänner har också en fäbless för henne, och litar på henne i klimatfrågan (hon är ju fysiker gubevars). Jag bedriver en motkampanj, för i mina ögon är hon gravt överskattad som politiker.

 48. Ingvar

  Lennart B #43
  Bra sammanfattning.

  När det blir för besvärligt gör Gunnar K gör han en lateral arabesk ut till vänster och försvinner bland kulisserna

 49. tty

  Pekke #29
  ”Du kan även komplettera med publiceringslistan från samma länk.”

  Tyvärr är listan från Max Planck Institut ofullständig. Lennart Bengtsson har publicerat sådär 50 artiklar till:

  http://www.met.reading.ac.uk/users/users/1788

  Och jag tror inte vi skall vänta oss något svar från GK(C). Jag har ofta undrat om bara är ett vanligt internettroll. Sådana älskar ju att avbryta diskussionen i en tråd genom att göra ett så hårresande dumt/oförskämt/okunnigt inlägg att alla känner sig tvungna att replikera.
  Jag är dock inte säker, han är ju faktiskt politiker, och det kan alltså inte uteslutas att han faktiskt är så dum/oförskämd/okunnig som han framstår här.

 50. (C)enterpartisten fortsätter att se konspirationsteorier där inga finns. Och fortsätter att presentera sina egna konspirationsteorier, tydligen utan att fatta att de är konspirationsteorier.

 51. (C)enterpartisten fortsätter att se konspirationsteorier där inga finns. Och fortsätter att presentera sina egna konspirationsteorier, tydligen utan att fatta att de är just konspirationsteorier.

 52. Eliten tror fel om den tror att den kommer undan konsekvenserna av drastiska klimatåtgärder. De fattigaste kommer visserligen att drabbas värst, men alla kommer att drabbas. Hur människor kan hävda omsorg om de fattiga i världen som en anledning att ta bort fossila bränslen, begriper jag inte. Det behövs inte mycket tankeförmåga för att begripa att det blir just de fattigaste som drabbas värst. Kanske är klimataktivisterna helt enkelt bara onda?

 53. Ingvar

  Lars K #52
  >Kanske är klimataktivisterna helt enkelt bara onda?
  Jag tor att en stor del av dem är neomalthusianer

 54. Svend Ferdinandsen

  Jeg ledte efter en artikel om de grønne bevægelser, men fandt kun denne.
  http://nofrakkingconsensus.com/2014/10/20/waking-up-from-the-green-nightmare/
  Siden 30’erne har overklassen altid været fremtrædende i disse grønne og naturbevarende bevægelser, og de har aldrig reelt bekymret sig om almindelige menneskers liv og levned.

 55. Argus

  GKs inlägg föranledde mig att tänka: ’this is not real!’ Maken till surrealistiskt/esoteriskt uttalande har jag svårt att minnas.

  Men hur som haver, apropå Angela M är det ingen mer än undertecknad som föreställer sig en Riktigt stor Sleeper?
  Gasberoende, nedsläckning av KKV. Tränad i Öst. Pratar ryska (eller hur?).
  ………….
  Låt oss istället hoppas på att juni blir bättre än den livsfientligt kalla maj. Maj har smittat juni so far, men nog kan det bli bättre. Och låt oss hoppas att Lars Cornells skrivelse till SvT blir en del i arbetet att baxa in förnuft i Regimtv.

 56. AG

  #43 Hahahaha Underbart! Det märks att du har bott länge i Storbritannien. Jag är dock inte helt säker på att alla nyanser uppfattades av (C)jelldahl. Han behöver nog en SPM från dig.

 57. Glasklar

  Gleichschaltung durch Ausschaltung.
  Om man inte har en skattefinansierad lön på minst 100 000 kr i månaden och bor på Södermalm, så är man inte välkommen i Miljöpartiet. Plötsligt är chemtrail-konspirationen inte längre tillåten. Kanske de vänder sig om angående klimat-konspirationen också? Det är trots allt pamparnas miljonlöner som är det enda ideologiskt viktiga.

  http://www.svd.se/rekordmanga-konflikter-inom-miljopartiet/om/sverige

 58. sibbe

  # Ingemar:
  Men, bästa Ingemar, ni kämpar ju också här på den här bloggen mot politiska väderkvarnar, och de flesta politiker är politisk korrekta i klimatfrågan (som Merkel) -och utnyttjar klimatpolitiken för sina egna syften. Och det främsta syftet för dem är ju väl att hålla sig (och de sina) vid makten så länge som möjligt.

 59. tolou

  #43
  ”så blir inte koldioxiden i luften mindre om man eldar ved istället för kol utan snarare värre”

  Nej, inte om man också beaktar ursprunget.

  Då skogen växer kontinuerligt kan uttag av ved anses förnybart eftersom det ”nyligen tagit upp koldioxid från atmosfären som sedan frigörs igen vid förbränning.

  Att bryta kol från marken är inte att betrakta som förnybart då det lagrats under många tusentals år och förbränningen medför att kol-lagren töms ut i sinom tid.

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/09/25/klimatvetenskapen-ar-inte-avgjord/#comment-384895

 60. Niklas L

  Mycket bra inlägg, Sten.
  Detta skulle kunna, av någon framsynt riksdagspolitiker, användas nästan helt oredigerat som inledande anförande vid debatt i kammaren. Har vi några framsynta? Som vill debattera idiotin?

 61. Bäckström

  Jag tror det är dags att ignorera GK:s trollinlägg.
  Dessa inlägg har sällan med trådens ämne att göra och dessvärre bidrar de till att onödig energi läggs på motlägg mot dessa raljerande okunniga pamfletter. Det är uppenbart att han aldrig läser kommentarerna eller ens har intresse av att debattera sakfrågorna. Han tillför alltså inget till skillnad från andra klimatoroade , nåja ibland iaf, här på bloggen. Alltså tycker jag inte man ska bemöta hans okunniga inlägg mer.

  Mata inte trollet!

 62. Håkan Bergman

  Vad gör man inte för klimatet.
  ”– Det viktiga för oss är att vi vill komma bort från fossila jungfruliga bränslen, det är en miljöfråga, säger Susanne Åhlström Dahl.”
  Intressant formulering.
  http://www.svt.se/nyheter/eldar-utlandskt-avfall-slapper-ut-cancergifter

 63. Carbomontanus

  # Lars Cornell 13

  Heissann, dette oppklarer saken.

  På middelskolen, ”REAL-” skolen der jeg var tvunget til å måtte gå, så sto det på skolens 17-de mai fane i gull- tekst:

  Ӂ tenke er bra
  Å tenke rett er bedre!”

  SANN!

  Min far hadde allerede stusset forlengst og tok opp spørsmålet. ”Hva er det å tenke rett?…”

  Man snubler blant annet i Descartes`teorem ”Je pense, donc je suis!”

  Ifølge et gammelt rykte kan man også tenke så det knaker.

  Er det rett tenkning?

  Mao har skrevet et berømt dikt ”Hvor kommer de riktige tankene fra?”

  Men efter å ha studert filosofi med bl. a. W.van Orman Quine methods of Logic og supplementary teksts in logic ad Prof.Dagfinn Føllesdal ,….. og efter å ha levet et langt liv,…..

  ……..Så kommer jeg til at retta og vranga var og er og forblir til dommedag et heller teologisk problem først påvist av slangen i Paradis, og senere har vi måttet slite med det. Retta og vranga er ingen velformet formel i fysikken og kjemien.

  Men jeg kan anbefale en viss Hao Wang Peking University Press som var med i Føllesdals Compendium, om aksiomatisk deduktive systemer. Den blev jeg klok på og det var det eneste jeg forsto i hele compendiet. Og det synes å være Harwardskolen på sitt beste.

  Senere har jeg fått vite av vår svigerdatter fra Rhode Island at verbum To Quine er å stå opp på talerstolen og kongressene og tale om ting som ingen interesserer seg for lenger. Quine var berømt i lang tid senere også blant ungdommen.

  Det beste som Quine har skrevet er en artikkel i Scientific American On Paradoxes.

  Men duverden, da er altså mottoet på fanen på Drøbak Realskole direkte plagiat av Upstairs ved Universitetet i Uppsala.

  On Paradoxes:

  Gåte:
  ”I en lille by bor der en barber. Og han barberer alle dem og bare dem som ikke barberer seg selv.”

  Hva er galt med den setningen?

  Om han barberer seg selv så barberer han ikke seg selv men om han ikke barberer seg selv så barberer han seg selv.

  Harward har gitt det enkle svar There ain`t no such barber! og det skulle man jo skjønt med en gang.

  Med andre ord, det gale med den setningen er at det er en falsk påstand.

  Jeg håper en Lennart Bengtsson også får med seg dette.

 64. Lars Cornell

  #63 Carbomontanus

  Jag har inte läst filosofi, men det hade nog inte Platon heller. Det var på min tid ett ’överklassnöje’. Och den som inte läst filosofi måste tänka själv. Du anar inte hur mycket jag tänkt i mitt liv, jag vet inte ens hur man gör för att sluta.
  ——————
  När mamma kom in i rummet såg hon en blomvas som ramlat i golvet och gått sönder.
  Anna: ”Det var inte jag”.
  Bosse: ”David välte vasen”.
  Cecilia: ”Nej, det var Bosse”.
  David: ”Bosse ljuger”.
  Bara ett av barnen talar sanning, så vem var den skyldige?
  ——————
  Jag vill inte skryta, men om jag hade läst filosofi hade det nog tagit mycket längre tid att lösa problemet.

  Tänk om det vore lika lätt att fundera ut vem som har rätt och fel om koldioxidlarmen. Och det är det, det verkar bara så svårt att förstå.

 65. Argus

  Ta det lugnt med visdom. Och riktigt vis…., kräver inget understöd. Är min visdom.
  *tänka fritt &cet..’ var från början minst tvetydigt…… Den gode (genistatus??) Thomas T hade antagligen en aning om vad han åstadkom med den *extremt* pockande devisen.

  Carbomontanus: du låter som *allvetande*; är det avsikten? Du har en lång uppförsbacke, trots insiktsfulla kommentarer (varibland jag uppskattar bla diverse latinska namn på växterna. Vet du att den skörbjuggsmotande busken havtorn heter Hippophai Ramnoidës?)

  Man ska alltid räkna med faktor X.

  Den faktor man inte räknar med…. när den visar sig känns det som ett svek? Eller det man letat efter? Eller bara det som ställer det hela på ända?

  Nu har hela tjiddevippen (utom oss här på KU) blivit fångad/snärjd i en dogm/besvärjelse/reläbrand. Och frågan gäller hur vi tar oss bort ifrån denna f-b-e hjärnslöhet.

  Låt oss nu hoppas på en framgent mild och fin sommar!

 66. tty

  #65

  Vet du att den skörbjuggsmotande busken havtorn heter Hippophai Ramnoidës?

  Nej, Hippophaë rhamnoides, OBS! aldrig trema över en enkelvokal och aldrig stor bokstav i artepitetet.

 67. Kenneth Mikaelsson

  Lite OT men intressant…

  http://notrickszone.com/#sthash.tUeHQ30m.qvTGMFvt.dpbs

 68. Carbomontanus

  #64 Lars Cornell
  jeg kommer ved nøyere granskning til at det er Anna som er den skyldige og uvørne, og at de alle sammen unntagen David juger.

  Dette må jo være en jødisk logistisk konspirasjon, da navnet david er klassisk jødisk. Men jeg ser klart at det er børnene A,B,C,D.

  Slå den!

  Andre løsninger synes å gi at det er flere enn ett barn som taler sant, og holder ikke overfor oppgavestillingen slik den er formulert.

  Spørsmål: Er jeg totalt på jordet nå eller i granskauen, eller er jeg inne på noe?

 69. Mats G

  64
  Lars Cornell

  Jag anser att det är den som har köpt och installerat vasen just där det finns barn är den skyldige. Det är fel att lägga sådant ansvar på små barn. De har liksom ingen koll.

 70. Lars Cornell

  Mats: Att tänka fritt är stort – och ibland även rätt.

 71. Carbomontanus

  #70 & #64 Lars Cornell

  Det er såmenn mulig å gjøre seg opp en kvalifisert mening eller gjetning om CO2- spørsmålet, men det later til at man da må være trenet og og opplyst og faglig hjemmevant med problematikken og kategorien eller typen oppgaver fra før.

  Jeg skulle svært gjerne gått mere inn på det, men det forutsetter blant annet at man ikke forhåner og driter både i og på filosofien og har det politisk religiøst lavadelig fanatisk for seg at blodet og kroppstypen og logikken , ens ”kjemi” som det så fint heter idag,….. vet myyyyyyy- ebedre om slike ting.

  Det forutsetter visse kategoriske primærbegreper om avstanden fra pol til ekvator og barometertrykket ved havnivå og avstanden til nærmeste stjerne, dessuten om materiens og energiens og grunnstoffenes permanens og om Calorimetrien ,og forskjellen på varme og temperatur. Og trenet politisk religiøs liturgisk oppmerksomhet for at man ikke aktivt legger seg ut i borgerkrig og faaaaaaaggggglig klassekamp mot slike og lignende ting i ens tenkning og prosedyre og underdanighet.

  Er slike primære ting istand og trenet og bevisstgjort religiøst politisk og til fortred for Moskvatesene, lenindoktrinene og Maos lille røde bok, så er det såmenn mulig å gjøre seg opp en mening og et begrep iallefall i grove trekk slik at man slipper å måtte høre på expertene og bedre kan diskvalifisere det omseggripende fører-velde og spinndoktori om disse ting.

  http://www.Artemisia vulgaris L. er en av Europas 5 druideplanter og til alle tider mest populære plante. Den lukter sterkt chrysantemum og er konsekvent fri for utøy. Tørket og lagt i sengehalmen så fordriver den veggedyr bed- bugs og hengt i klesskapet fordriver den møll. Tørket og Stappet i putene så drømmer man klarere.

  Den holder hexer og trollmenn / tillitskvinner og spinndoktorer, dør- selgere og meglere og advokater, Securitas og forsikting og annen lav- adel unna bebodde strøk og er derfor idag blitt utpekt som folkefiende nr. 1.

  Forvellet så er den også ypperlig grisemat og menneskemat.

  Sats på burot, artemisia vulgaris i miljøet, og videre har man Betula pubescens L. bundet i lange ris.

  Det appliseres på rompestompen efter 3 advarsler. Kun i vrede og aldri for å straffe. Straffen ligger nemlig i Herrens hender, naturen straffer, vi er ikke beføiet.

  Og om det ikke hjelper en laaaaaaang brennenesle Urtica urens L. laaaaaaangsomt over rompestompen og foran også om så må til.

  Det er så mange uhhhhhrtemedisiner og naturmedisiner,

  benytt dem!

  Effektivt middel mot Akupunktur er å gjøre det heller i en Eitemauertue. de finner alle medianer.

  Vi må ha våre probate metoder mot qvakksalveri og nyere alternativ og innvandrerreligiøs misjon.

  Da kan vi komme til saken og drøfte både CO2 og klima.

 72. Carbomontanus

  #70 Dr. Cornell

  Han synes å glemme arvesynden og er altfor snar med å fordele skyllaaaaaaaaa.
  Riktignok kan de voksne ha gjort galt og vist et dårlig eksempel, se bare på hvordan alle de barna unntagen David driver og juger.

  Men man skal ikke se bort fra at de barna også kan være noen småjævler og jævelunger, ikke bare englebarn, som f. eks tross forbud til og med har dirket opp døra og tatt seg inn i rommet.

  Vi må beholde et minimum av realisme i slike saker.

  Kan man tenke fritt?

  Er ikke det gammel overtro som forlengst er gjendrevet av forskningen, og temmelig naivt å føre som argument i disputtene?

 73. DV

  Ett antal reflektioner:
  GP (Göteborgs Posten) nyligen upptäckt av undertecknad, har blivit en tröst i tillvaron:
  http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2743799-csaba-bene-perlenberg-den-grona-krisen
  @64 Lars Cornell
  Nu har jag bara funderat ungefär 1 minut på din frågeställning, men rent intuitivt torde det vara Anna som är skyldig?
  Kolberget #71 & #72
  Du som verkar begåvad i de flesta språken, levande som döda, kan du åtminstone anstränga dig att liiite på svenska och avstå från uttryck som kräver ”sidoforskning”
  Jag tycker mig finna guldkorn i dina kommentarer, men det är tröttsamt att behöva spendera tredubbelt med tid att tyda dina eventuella spetsfundigheter.
  I övrigt, tack Sten K. för en klockren analys!
  Med vänlig hälsning
  DV

 74. Håkan Bergman

  Det är inte lätt att vara ett litet rör.
  http://www.svd.se/kolet-branner-mp-roren/om/mp-kongressen-2015
  Det är verkligen upplyftande, egentligen inte, men jag kan inte säga annat när jag ser detta omaka par S och Mp, att se all denna vånda, hur man än vänder sig har man rumpan bak. Hur kan en sosse se Mp som en naturlig samarbetspartner, historiskt så har S stått för raka motsatsen till allt vad Mp står för? Kortsiktigt så måste det viktigaste nu vara att se till att sittande regering inte har ett giltigt mandat inför parismötet, borde inte vara omöjligt med tanke på det parlamentariska läget, rörens förmåga att producera grodor och Lövfens nollkoll.

 75. Ann LH

  DV, roligt att GPs ny ledarsida upptäcks av allt fler. Ända sedan Alice Teodorescus första dag, med hennes första ledare om att hon vill riva åsiktskorridoren, har det kommit små godbitar. Det är inte bara från hennes penna, men det är hon som varit med och valt sina medarbetare.
  Än så länge har sidan inte vågat ta i klimatfrågan, men hoppet lever. Ledarteamet verkar ha öppet sinne.