tvågradersmålet

Tvågradersmålet ur olika synvinklar

Vi KUare beskriver ofta IPCCs tvågradersmål som ett exempel på hur klimatforskningen hamnat i händerna på internationella byråkrater som politiserat verksamheten. En gräns för temperaturhöjning fram till sekelskiftet, se där en siffra som förhandlats fram av klimattjänstemän på hög internationell nivå. Gränsen framställs som en avsevärd farlighet. Det fanns forskare som ville sätta gränsen vid   →

Tvågradersmålet och klimatkänsligheten

DN har flera artiklar inför Durban, till exempel denna, denna och ett blogginlägg av Anders Bolling. En stor artikel i papperstidningen som inte finns på nätet (ännu ?) inehåller kurvor över vad som krävs för att klara tvågradersmålet. Men tvågradersmålet är starkt förknippat med klimatkänsligheten. De kurvor som visas bygger på att klimatkänsligheten är hög.   →

Två-gradersmålet nästan nått!

Klimatforskning är ganska fantastiskt. Tidigare har man kommit fram till att en bästa prognos för jordens temperatur vid en fördubbling av koldioxidhalten med stor sannolikhet är 3 grader C. Och en del modeller spådde ända upp till 10 graders ökning! Men sedan en tid så har klimatforskarna börjat tala om att de där högsta extremvärdena nog   →

Nytt för dagen

Statsminister Reinfeldt hoppas fortfarande på SvD Brännpunkt. Sporrad av Gud vet vad serverar han oss ett gäng sanningar till frukost. Till exempel: ”Vi vet att om vi ska klara tvågradersmålet måste de globala utsläppen minska med 50 procent till 2050, jämfört med 1990.” Vet vi det? Vad händer med temperaturen om vi minskar utsläppen med   →