Patrick Michaels

Climate Change: The facts – Patrick Michaels var före sin tid

I andra kapitlet av boken Climate Change: The facts har Patrick Michaels skrivit om klimatmodellerna Why climate models are failing (Micahels, 2015). Patrick Michaels är en erfaren klimatforskare (CV) som numera arbetar för det amerikanska Cato Institute och tidigare som universitetsprofessor. Han är välkänd för sina skeptiska åsikter i klimatvetenskapliga sammanhang som han har blivit   →

Vår möjlighet att påverka är liten

Jan L tipsade mig om ett inlägg hos World Climate Report, som drivs av bl.a. Patrick Michaels. Han har gjort sig besväret att räkna ut vilken effekt en eventuell minskning av utsläppen har på den globala temperaturen. Även om många förenklingar och antaganden görs är det intressant läsning. Det visar sig nämligen att även långtgående   →

Klimatskeptiker annonserar

Se inlägget ”Andrew Revkin is skeptical” på min engelska blogg. 🙂

IPCC prognoser är orimliga

IPCC:s klimatprognoser bygger på sex olika scenarier, s.k. storylines, som beskriver världsekonomins utveckling och framtida CO2-utsläpp. Upplägget av dessa scenarier har kritiserats av bl.a. Patrick Michaels, Ross McKitrick och Václav Klaus. Klimatmodellerna förutsätter nämligen en exponentiell ökning av utsläppen som resultat av en exponentiell befolkningstillväxt och allas önskan om att leva ett energiintensivt liv. Verkligheten   →

Michaels: Our climate numbers are a big old mess

I dagens Wall Street Journal kan du läsa en debattartikel av Patrick Michaels. Why is the news on global warming always bad? Perhaps because there’s little incentive to look at things the other way. If you do, you’re liable to be pilloried by your colleagues. If global warming isn’t such a threat, who needs all   →