Vår möjlighet att påverka är liten

Jan L tipsade mig om ett inlägg hos World Climate Report, som drivs av bl.a. Patrick Michaels. Han har gjort sig besväret att räkna ut vilken effekt en eventuell minskning av utsläppen har på den globala temperaturen. Även om många förenklingar och antaganden görs är det intressant läsning. Det visar sig nämligen att även långtgående begränsningar av utsläpp kommer bara att ha en marginell effekt på temperaturen.
Läs hela inlägget på World Climate Report.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  Så Pat Michaels har kommit fram till att i en värld med över sex miljarder innevånare har inte varje enstaka handling av en enstaka individ någon direkt mätbar effekt. Så revolutionerande, det hade man aldrig kunnat ana :-/
  Nä, nu skall jag ta och trycka upp lite sedlar och gå ut och handla. Enda effekten blir en liten, liten inte ens mätbar ökning av inflationen, och det kan ju inte vara något problem…

 2. Labbibia

  För övrigt verkar det ju som om även de ökningar i Co2-utsläpp som skett sedan 30-talet bara har en marginell inverkan på temperaturen.
  Eller vad säger du Thomas?

 3. Tege Tornvall

  Om hela jordens befolkning kliver upp på varsin stol och sedan samfällt och exakt samtidigt hoppar ned, blir det kanske jordbävning  – eller? De stora talens effekt. Ca 300 miljarder kg massa i 0,6 m fritt fall. Men är det meningsfullt att spekulera om?
  Såg ni TV-serien om exploderande Krakatoa med förödande tsunami (säkert dog långt fler än uppgivna 36.000, den gick runt hela jorden) och flera års temperatursänkande sot och rök? Mindre våldsamma Pinatubo sände utöver sot och aska ut ca 9 Gton livgivande CO2 – som naturens kretslopp hav-växtlighet-atmosfär tog hand om på några få år. Det var mer än ett års mänskliga utsläpp över hela jorden. Om människan verkligen vill ödelägga jorden, får vi nog ta till kärnvapen i stor skala. Naturen är seg, men det ursäktar förstås inte giftiga utsläpp och rovdrift. Där har envar enskilt ansvar både gentemot andra var för sig och med stor total effekt.
  Världens framtid är rimligen slutna, rena och resurssnåla processer för främst storskalig produktion och försörjning.
  I all stark tro (religion, socialism, natur- och miljödyrkan) tenderar läran att ta överhanden över individen när det kniper. Då blir de inhumana.
  Tege

 4. Tege Tornvall

  Precisering: … främst i fråga om storskalig produktion och försörjning. Det är ingen plädering just för sådan.
  Tege

 5. Claudius

  Tack, Tege Tornvall, för dina alltid lika sansade och vettiga bidrag – en välbehövlig kontrast till Thomas´ alltid lika ansträngda, och misslyckade, försök till lustifikationer.
  Jag misstänker starkt att vännen Thomas tillhör de 2% av charterresenärerna som ”klimatkompenserar” sina flygningar.

 6. Torsten Wedin

  Thomas:
  Sansad som vanligt?
  Men allvarligt talat, om man räknar på koldioxidens andel av växthuseffekten så får man det resultatet.  Men för religiöst övertygade gäller inga formler.

 7. Thomas

  Tege #3, mänskliga utsläpp av CO2 ligger på ca 30 GTon/år så redan där vart din jämförelse med Pinatubo fel. Jag kan inte hitta någon siffra på hur stora CO2-utsläpp Pinatubo orsakade, men i genomsnitt ligger utsläpe från vulkaner på mindre än 1% av de antropogena så jag misstänker att det är mindre än du hävdade.
  Räknar jag rätt skulle om alla människor samlades på en punkt och hoppade som du förselår den frigjorda energin motsvara en jordbävning på strax under 4 på richterskalan. Mätbart men knappast jordens undergång.
  Jag stödjer helt din åsikt om att vi bör använda oss av slutna, rena och resurssnåla processer, och då försvinner även koldioxidutsläppen.

 8. Adolf Goreing

  (#1 I USA går sedelpressarna för fulla muggar. Någon som märkt någon inflation?) Poängen är att ÄVEN om du multiplicerar de individuella ansträngningarna med 6×10^9 så får du ingen mätbar effekt på den globala tempen. Så vad handlar allt detta om EGENTLIGEN? I alla andra sammanhang gör man en cost-benifit analys och avstår från åtgärder om det inte går att validera resultatet på något sätt. I artikeln används bl.a modellerna som valideringsinstrument men då passar inte galoscherna eftersom de visar att åtgärderna inte har någon praktiskt betydelse för klimatet. Denna artikel måste vara enskilt bl.a de viktigaste för klimatpolitiken på lång tid. Men vi vet alla hur stort genomslag den kommer att få trots att bara AGW-verktyg har använts. Den är nämligen inte politiskt korrekt. ”Have the courage to do nothing” åsyftande explicit åtgärder för klimatkontroll (inte energikonservering m.m) borde vara slutsatsen när så mycket annat behöver omedelbara resurser. Våra politiker är tyvärr okunniga mesar och i händerna på starka eko-krafter som inte har en demokratisk agenda. Dessutom kan ju ingen vara emot att rädda världen – eller?

 9. Kjell_A Jönsson

  Hej !
  Ja –  möjligheterna att påverka är små,  men vi får inte ge upp.  Det gäller att  få ut  snabbläst  ”lättsmält”   argumentation  som komplement till vetenskapliga fakta som inte har  bred genomsklagskraft i samhället. 
  Det är numera massmedia som är den första statsmakten.   Mot detta MP-V-dominerade åsiktsfrälse   hjälper dessvärre inte hyllmeter av vetenskapliga fakta. 
  Geologiska  och kosmiska aspekter på klimatförändringar har inte stort marknadsvärde.
  Reinfeldt har insett detta . 
  Kjell-A  Jönsson