koldioxidkalkylator

Vår möjlighet att påverka är liten

Jan L tipsade mig om ett inlägg hos World Climate Report, som drivs av bl.a. Patrick Michaels. Han har gjort sig besväret att räkna ut vilken effekt en eventuell minskning av utsläppen har på den globala temperaturen. Även om många förenklingar och antaganden görs är det intressant läsning. Det visar sig nämligen att även långtgående   →