P-O Eriksson

Sol, vind och vatten

Idag är det DN:s tur att rapportera från Tällberg Forum. Mötets kanske ende klimatforskare, den välkände Jim Hansen, deltar i forumet för tredje året i rad. Den här gången talar han sig varm för gemensamma elnät – ett för hela EU och ett för USA. Dessa tätslutande nät skulle se till att el från förnybara   →

Använd huvudet för att fördela resurserna

Jag höll nästan på att missa Gösta Walins debattinlägg i lördagens Dagens Industri. Gösta Walin är professor emeritus i oceanografi vid Göteborgs Universitet och en av initiativtagarna till Stockholmsinitiativet. Gösta Walin skriver att läget är dystert eftersom ”inte blott apokalyptikern Bo Ekman utan även massmedier, politiker och framför allt byråkratin är totalt stängda för information   →

Ännu mera DI

Reaktionerna på P-O Erikssons uttalande i Dagens Industri fortsätter. ”Klimathotet går inte längre att ifrågasätta” är rubriken på Lars G Josefssons debattinlägg i dagens pappersupplaga av DI. Lars G Johansson, som är VD och koncernchef för Vattenfall, anser att ”klimatfrågan har sedan länge passerat den punkt där det är rimligt att ifrågasätta den internationella klimatpanelens   →

DI-slaget ännu inte avgjort

I dagens pappersutgåva av Dagens Industri fortsätter kommentarerna på P-O Erikssons inlägg om koldioxidens välgörande verkan. Den här gången är debattinlägget signerat av 10 svenska VD:ar och koncernchefer. Ökningen av koldioxid i atmosfären är ett av vår tids största miljöhot. Det är en grov förenkling att, som gamle Sandvikschefen Per-Olof Eriksson, bara se till de   →

Debatten i DI fortsätter

I dagens DI skriver Bo Ekman, ordförande i Tällberg Foundation, att förre Sandvikchefens uttalande om klimatet inte är representativt för svenska företagsledare. P-O Eriksson förnekar kunskap. För honom är jorden fortfarande platt. Detta är naturligtvis INTE sant. P-O Eriksson förnekar ingenting. Vi vet mycket väl att koldioxiden är nödvändig för allt liv på jorden (utom   →

Guds elfte bud

Stefan Edman som skriver för den kristna tidningen Dagen reagerade kraftigt på P-O Erikssons inlägg i DI häromdagen och de stödjande kommentarer som lämnades till P-O. Edman citerar Sverker Martin-Löf: ”Objektivt finns det inga bevis för att koldioxidutsläppen är så skadliga som man framställer dem” och kommenterar på följande sätt: ”Ett mindre proffsigt yttrande om   →