Östersjön

Varmt vatten i Nordatlanten skapade klimatpanik

På senare tid har det larmats en hel del för att vi hade sommarvärme redan i juni. Fast några extremtemperaturer har då inte vi i NV Skåne haft. För det mesta har temperaturen under varma dagar legat på mellan 20 och 25 grader. Ganska lagom faktiskt. Det har också larmats väldeliga om att Östersjön skall   →

Mer kvicksilver i Östersjön på grund av klimatförändringen

Till avdelningen elände på grund av klimatförändringen hör nu att förändrningen i fråga förväntas höja mängden kvicksilver hos plankton i Östersjön. Det är en grupp forskare från Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet som gjort studien. Jag citerar http://www.forskning.se/2017/01/30/klimatforandring-kan-leda-till-mer-giftigt-kvicksilver-i-plankton/ : ”Kvicksilver är ett stort hot mot global folkhälsa. Halten giftigt metylkvicksilver i djurplankton i haven, kan   →

EUs svaveldirektiv

Här följer ett gästinlägg av Jarl Ahlbeck, teknologie doktor, docent i miljövårdsteknik, och forskare om bl.a. rökgasavsvavling: Om svaveldirektivet för fartyg Enligt EU:s svaveldirektiv, som i sin tur baserar sig på internationella sjöfartsorganisationen IMO:s överenskommelse, begränsas svaveldioxidutsläppen redan år 2015 för fartyg i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen till att motsvara endast 0,1 procent svavel   →

Uppvärmningen måste bli het igen

Börja snacka om klimathotet igen, skriver Johan Rockström och Anders Sundström i dagens GP Debatt. ”Hur kan det komma sig att andelen svenskar som tror att klimatförändringen kommer att påverka oss i Sverige är den lägsta på 10 år – trots att 2010, tillsammans med år 2005, globalt var det varmaste år som någonsin uppmätts?”   →

Ny avhandling om Östersjön

Daniel Hansson, som forskar vid Göteborgs universitet (och även besöker The Climate Scam) är precis klar med sin avhandling. Han har kartlagt Östersjöns havsklimat sedan 1500-talet och konstaterar att syrebristen i Östersjön aldrig varit värre än nu, men att det inte beror på klimatförändring utan andra mänskliga aktiviteter. ”Klimatförändringarna har hittills endast haft en försumbar   →

Snabba klimatskift inget nytt

Christin Eriksson vid Göteborgs universitet har studerat hur vinterklimatet i Östersjöregionen varierat de senaste 500 åren. Hon har kommit fram till att Östersjöregionens vinterklimat präglas av mer eller mindre långvariga perioder av antingen milda eller kyliga vintrar. Det överraskande är att studien tydligt visar att övergången mellan de olika klimattyperna skett snabbt. Hur var det   →

Ett par syrliga kommentarer

SvD:s Susanna Baltscheffsky tar idag upp frågan om havsförsurningen. Att världshavens pH-värde sjunker har vi hört tidigare. Nu visar en rapport från Naturvårdsverket att även Östersjön har blivit ”surare”, och det går dessutom dubbelt så snabbt som i Stilla havet och Atlanten. Mig veterligen ligger pH i Östersjön kring 8, så vattnet har väl snarare   →