avhandling

Ny avhandling om Östersjön

Daniel Hansson, som forskar vid Göteborgs universitet (och även besöker The Climate Scam) är precis klar med sin avhandling. Han har kartlagt Östersjöns havsklimat sedan 1500-talet och konstaterar att syrebristen i Östersjön aldrig varit värre än nu, men att det inte beror på klimatförändring utan andra mänskliga aktiviteter. ”Klimatförändringarna har hittills endast haft en försumbar   →