klimatet förändras

Snabba klimatskift inget nytt

Christin Eriksson vid Göteborgs universitet har studerat hur vinterklimatet i Östersjöregionen varierat de senaste 500 åren. Hon har kommit fram till att Östersjöregionens vinterklimat präglas av mer eller mindre långvariga perioder av antingen milda eller kyliga vintrar. Det överraskande är att studien tydligt visar att övergången mellan de olika klimattyperna skett snabbt. Hur var det   →