vinterklimat

Snabba klimatskift inget nytt

Christin Eriksson vid Göteborgs universitet har studerat hur vinterklimatet i Östersjöregionen varierat de senaste 500 åren. Hon har kommit fram till att Östersjöregionens vinterklimat   →