Mer kvicksilver i Östersjön på grund av klimatförändringen

kvicksilvermätning

Till avdelningen elände på grund av klimatförändringen hör nu att förändrningen i fråga förväntas höja mängden kvicksilver hos plankton i Östersjön.

Det är en grupp forskare från Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet som gjort studien. Jag citerar http://www.forskning.se/2017/01/30/klimatforandring-kan-leda-till-mer-giftigt-kvicksilver-i-plankton/ :

Kvicksilver är ett stort hot mot global folkhälsa. Halten giftigt metylkvicksilver i djurplankton i haven, kan öka upp till sju gånger när klimatet blir varmare och vattenekosystemet får större andel organiskt material. Det visar forskning vid Umeå universitet och SLU.

 

Ett varmare klimat väntas leda till ökad landavrinning och tillförsel av organiskt material till vattenekosystem för stora regioner på norra halvklotet, inklusive Östersjön. Nu visar forskning vid Umeå universitet och SLU att detta kan orsaka upp till sju gånger ökad halt av giftigt metylkvicksilver i djurplankton på grund av ändrad struktur i den akvatiska näringskedjan. Studien publiceras i tidskriften Science Advances.

Här är själva artikeln.

Studien bygger som synes på antaganden (modellkörningar?) om en större landavrinning av organiskt material. Och det är inte så att man mätt upp några högre kvicksilverhalter i Östersjön utan det rör sig om laboratorieexperiment.

I mina öron låter det som lite väl många antaganden, förväntningar och ”kan” för att riktigt slå på stora trumman om det här klimathotet. Temperaturen har ju inte ens tagit fart ännu efter pausen.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Littmarck

  I Domald Trump´s USA är det lagstadgat att spruta en bromlösning på kol före förbränning så kvicksilver inte går ut med rökgaser.

  Jag gissar att det finns en hel del kolkraftverk runt Östersjön som varken gör det eller ens låter rökgaser gå genom vatten (skrubber).

  Hur är det med Danska?

  Jag vet att de skiljer ut svavel vilket byggt ett gigantiskt bottenområde med gips, då byggnadsindustrin inte kan använda hur stora mängder som helst.

  Men stoppar de utsläpp av kvicksilver?

  Polsk kolkraft borde ersatts av svensk ägd kärnkraft, lika stora resurser som använts i klimatkriget (inkl förtida stängning av Barsebäck, elcertifikat och andra tokerier) skulle gjort större nytta i Polen.

  Bara tänk 4 svenskägda kärnkraftverk med två APR-1400 i varje, (på ett ca lika stor kostnad Sverige använt med enbart negativt resultat för människor, djur och natur).

  Gasledningarna från Ryssland skulle aldrig dragits och Tyskland skulle inse att modern kärnkraft är landets framtid så länge de är kvar i EU.

  För vinsten kunde Sverige nu planerat modernare reaktorer med hög nog temperatur för produktion av alla energiformer det moderna samhället kräver.

  Märk att Storbritannien använder blott 20% av inhemsk energi i form av elkraft, lägg till utlandsresor och import så faller det kanske mot 10% och även för Sverige under 20%.

  Men Svensk klimat och energipolitik har ju bara med maktmaximering att göra oavsett hur mycket människor djur och natur, blir lidande.

 2. Peter Stilbs

  Samma sjuka överallt i den akademiska världen – desperat sökande efter försörjningsanslag för sig själv och verksamheten.

 3. OT, kanske det redan uppmärksammats av någon av KU:s läsare, men bara för att vara på säkra sidan: DELINGPOLE: Trump's Climate Plans Just Made the Media's Heads Explode

 4. Ingemar Nordin

  Gunnar L #1,
  Håller med dig 100%

  Peter S #2,
  Möjligen skulle deras experiment vara intressant som en rent akademisk övning: Vad händer om nederbörden ÖKAR så att vi inte bara får fyllda vattenmagasin i Fjällen och ett återställande av grundvattennivån i sydöstra Sverige, utan dessutom ännu mer regn?

  Dolf #3,
  Ingen slår Delingpole när det gäller spetsig formuleringskonst. Läs även GWPFs intervju med Myron Ebell http://www.thegwpf.com/trump-to-honour-pledge-to-withdraw-from-paris-agreement-ebell-says/

 5. Peter F

  Kommer ihåg Umeåforskaren som slog på trumman och sett att ett antal fler stockholmare än normalt dött under en värmebölja, men glömde kolla vad de dog av. Tänk om det var en liten virus. Det får vi aldrig veta. Undrar hur många fler Stockholmare än normalt som dör under en köldknäpp. Uteliggarna bl a. I sydeuropa samlar man den senaste tiden in dessa och låter de sova inomhus. – Vem är de som beviljar alla dessa pseudoforskarna anslag !!!

 6. Håkan Bergman

  Peter F #5
  Äh det var väl det vanliga, fyllskallar som ska bada och inte tänker på att dom aldrig lärt sig simma.

 7. Håkan Bergman

  Gunnar L #1
  Två APR1400 är ganska precis vad vår politiker stänger ner till 2020. Samtidigt öser man pengar över folk som köper Teslor och tävlar om vilka som vill smälla upp flest laddstolpar. I realiten blir det att ladda Teslorna med marginalel från kolkondens nere i Europa, vilket genererar mera utsläpp av CO₂ och mycket värre utsläpp av miljögifter än vad fossildrivna bilar skulle släppa ut. Nej, jag tror inte att dom är onda, men ett rejält hål i huvet måste det vara.

 8. Lasse Forss

  I Ny Teknik kunde man läsa följande: ”De nordiska länderna skulle kunna klara elförsörjningen med enbart förnyelsebar energi. Det visar en ny studie från Uppsala universitet”. Och fortsättningen är lika hurtfrisk: ”– Men vår studie visar att det inte behöver vara något stort problem. Det handlar bland annat om att hitta en bra mix av energikällor, säger Jon Olauson, forskare vid Uppsala universitet”.
  Nog är det obegripligt att en , åtminstone någorlunda, aktad tidskrift lånar sig till att marknadsföra rent nonsens. Jag har naturligtvis kommenterat artikeln och frågat var reportrarna håller hus.

 9. Roger

  En ren njutning att läsa artikeln av Delingpole (och den om Ebell), det var länge sen jag blev så upprymd. Dagen är räddad, tack. Ska söka fram fler artiklar om Delingpole.
  Vad kommer Ebell att få för post? Blir han den nya John Holdren i Vita Husets, eller vem blir det?

 10. Gösta Pettersson

  Under andra hälften av 1900-talet ägnade vi oss med stor framgång åt att befria hem och arbetsplatser från onödig användning av kvicksilver (t ex i termometrar och strömbrytare). Under 2000-talet har förmenta miljövänner med hänvisning till en global uppvärmning (som inte längre pågår) och dennas av dem förmodade orsak sett till att återinföra kvicksilver i vardagsartiklar som nya typer av lampor.
  Hoppas Naturvårdsverket för statistik över den på så sätt samhälleligt och privat konsumerade mängden kvicksilver och den mängd som kunnat återvinnas. Skillnaden lär komma att återfinnas i naturen, bland annat i Östersjön.

 11. Gunnar Littmarck

  #7 Kostade 6,2 miljarder dollar för UAE inkl utbildning, byråkrati, bränsle för de första laddningarna.

  Priset sjönk till 4,7 $ före skandalen med felcertifierade elkablar (men märk att modellen har passiv säkerhet vilket inte exempelvis kemisk industri som använder samma kablar har).

  Massproduktion av APR-1400 kommer sjunka under 10:-/We (elektrisk effekt) om producenten lyckas med 90 till 2030.

  Modern kärnkraft är mycket mer lämpad för rationell fabrikstillverkning än vindkraft och även solceller då de i stor skala redan kräver dyrare extra elnät än modern kärnkraft i Kina då den ligger nära behovet och producerar 24/7 .

  Alla ingenjörer borde inse potentialen med massproducerad walkaway safe kärnkraft som byggs komplett i fabriker och har så hög temperatur att den kan växla mellan produktion av alla energiformer styrt av det lokala behovet av elkraft.

  Marknaden är i det närmaste omättlig, till skillnad mot trafikflygplan och då bygger Boeing och Airbus 4 plan per dag som är avsevärt mer avancerade än exempelvis 400MWe IMSR eller för Sveriges del FS-MSR
  http://info.ornl.gov/sites/publications/files/Pub29596.pdf

  Den modellen går att utveckla avsevärt mer än vad forskarna vid Oak Ridge National Laboratory föreslog 2011.

  Faktiskt det enda energisystem vi nu vet fungerar med potential att priskonkurrera mot metangas som redan ligger på 4öre/kWh i många regioner. Frackingtekniken kommer sänka priset på energi genom teknikutveckling, vilket bl.a. Kjell Arleklett aldrig insåg.

  Med allt billigare energi AI och sen automatisering det innebär, kommer nästan allt prisutvecklas mot noll.

  Att motverka det med allt högre skatter, avgifter, byråkrati och rena teknikförbud, som ex. Sverige gjort de senaste 50 åren kommer inte bli möjligt.

  Fundera på effekten då den proppen dras ur samhällsmaskineriet.

 12. Gunnar Littmarck

  Priserna ovan är för två då APR-1400 byggs i par, 12,4 miljarder dollar är kontrakten från 27/12 2009 på med aluminiumsmältverk och infrastruktur till Saudis gräns blev det drygt 20 miljarder $

  Fundera på vad bara byråkrati, utbildning, försvar kostat i ett land med möjlig politisk oro och utan erfarenhet på området.

  Med massproduktion av kompletta reaktorer i fabrik kommer den byråkratiska kostnaden per kWh gå mot noll och det är den i särklass dyraste posten idag.

  Avsevärt säkrare reaktorer borde sänkt den kostnaden, men Parkinsonslag påhejat av en förment miljörörelse har ökat den in absurdum.

  Märk att det startade i snitt en stor civil reaktor var sjuttonde dag under hela 1980:talet.

  Dagens GenIII+ kräver 30% mindre resurser att bygga och driva, avsevärt lägre försäkringspremie (med take på riskminskningen märk att de skadade i Fukushima inte ens är GenII+ som de i förtid stängda i Barsebäck) och de byggs för den dubbla livslängden samt räntan nu är ofta negativ till skillnad mot under 1980:talet.

 13. Roger

  #11: ”Frackingtekniken kommer sänka priset på energi genom teknikutveckling”

  90% av frackingen i USA går med förlust vid dagens oljepriser, trots all teknikutveckling. Den stora fracking-boomen är ett resultat av av de senaste årens nollräntor, det har varit alldeles för billigt att låna pengar. Nu när räntorna är på väg upp kommer frackingbolagen inte att kunna öka produktionen så snabbt som de påstår, de har redan stora skulder och behöver betydligt högre olje- och gaspriser för att gå runt.

 14. Gunnar Littmarck

  #13 där har du lika fel som den gode Kjell Arlekett.

  Se som exempel att det tog i snitt 65 dagar från rigguppställning till utvinning 2009 och utvinningsgraden var ofta inte högre än 25% redan 2011 var tiden i snitt 28 dagar och 2013 var utvinningsgraden i snitt över 50%, redan under hösten gick många i vinst vid ett oljepirs på $30/fat.

  Många fyndigheter stor still och det är sant att en hel del köpt rättigheten med hopp om ett högt oljepris.

  Vad händer då dessa går i konkurs?
  Ny entreprenörer tar vid med bråkdelen så höga kostnader.

  Helt autonom fracking med utvinninggrad över 80% ligger inom fem år om oljepriset fortsätter ligga över $50/fat.

  Det går mycket fort att kompensera den neddragning OPEC gjort just tack vare teknikutvecklingen.

  Men Roger satsa dina pengar på att du har rätt och jag för först gången i mitt liv fel.

  Lycka till! ;o)

 15. Gunnar Littmarck

  De som vill kan läsa en natt på temat här.

  http://www.nextbigfuture.com/search?q=oil+shale&max-results=20&by-date=true

  Teknik vinner alltid över politik och driver ekonomin, det krävs en mycket djup teknisk förståelse och ständig inlärning med ifrågasättande för att spå utvecklingen.

  Därför borde politiker ha tekniker som rådgivare inte ekonomer (men givetvis tekniker med civ ing kompetens det tillhör ju allmänbildning).

  Men många politiker känner sig dumma i mötet med tekniker, de kan ofta inte ens utnyttja sin hemelektronik, därför tror jag att tokländer som Sverige utvecklats så negativt.

  Ingenjören var samhällshjälte under det århundrade landet gick från ett av Europas fattigaste till ett av de rikaste och samtidigt blev världsledande i de flesta industri och forskningsdiscipliner.

 16. Thomas P

  Gösta #10 Mängden kvicksilver i lampor är helt försumbar jämfört med de minskade kvicksilverutsläppen från kolkraft pga mindre elförbrukning på EU-nivå. Sen tar nu LED över alltmer och då försvinner även det kvicksilvret.

  Det som skall bli spännande framöver är att se hur belysningen ändras i husen. Både glödlampor och lysrör är heta ljuskällor man gärna vill ha i punktform för god verkningsgrad, men LED fungerar bäst kall så man vill ha många små ljuskällor för att minimera problemet med kylning. Dagens LED:ar som direkt pluggar i gamla glödlampshållare är egentligen väldigt dumt.

  På lite sikt kanske man istället köper ljus i kvadratmeter, kanske som enkla bildskärmar där man kan variera färg eller lägga på bilder som falska fönster. Sätta upp en kamera vid en vacker sommarvy, spara och spela upp under mörka vintermånader. (för AGW till trots, mörket kommer vi inte undan)

 17. Roger

  Gunnar Littmarck har rätt i nästan allt, men inte när det gäller frackingen: ”redan under hösten gick många i vinst vid ett oljepris på $30/fat.”

  Många olje- och gasbolag inom frackingindustrin påstår att de klarar så låga oljepriser och går med vinst. Då behöver man bara ställa en fråga: vilka kostnader har de utelämnat? Boksluten och rapporterna visar blodröda siffror och stora förluster på sista raden, det är en enorm skillnad på vad de säger och vad rapporterna visar.

 18. Argus

  Hm.
  apropå 3 mile Island:
  ’utan tvekan är man inte klok’

 19. Gunnar Littmarck

  #17 det gäller de som köpt rättigheten billigt eller tagit över från en som förlorat.

  Många betalade för rättigheter med tron 40% utvinningsgrad och $80/fat

  Med 80% utvinningsgrad och då priset är nere i $40/fat gör de fortfarande en stor vinst.

  Privat kan man fortfarande låna till negativ ränta på 40 år i ex. Scgweiz.

  Räntan måste förbli extremt låg för under WWII gick produktionen långt över konsumtionen, därefter började resurstillväxt genom kreditfinansierad konsumtion, men numer skapar produktion, leverans, eller ens försäljning så många arbeten.

  I takt med att vi övergår till det helt automatiska samhället kommer allt prisutvecklas mot noll utom vissa
  ägodelar (men givetvis alla dagens mänskliga tjänster).

  Enda chansen att hindra deflation då byråkrati digitaliseras liksom alla offentlig förvaltning, juridik och… det mesta som politiker har använt för att hindra produktivitesttillväxten att nå medborgare är allt större penningmängd och allt större nationalskulder.

  Betänk att 1950 hade Sverige 20% i skattetryck men en arbetare med sexårig utbildning kunde köpa en tomt i Stockholm , låta bebygga den, ha ena maken hemma med fyra barn (utan barnbidrag eller subventionerad barnomsorg) men ändå vara skuldfri 20-25 år senare.

  Idag skulle två ingenjörer med två barn kunna köpa en tomt 30 min från centrum låta bebygga den med ett modern hus och garage och vara skuldfria inom 10 år om inte yrkespolitiker smort samhällsmaskineriet med så mycket grus sedan 1950.

  Jag gissar att det tar 15-20% så många arbetstimmar att bygga ett modern hus idag mot 1950 och med industriell produktion som bl.a. IKEA och SKANSKA utvecklar kommer nya bostäder utvecklas som först bilindustrin så hemelektronik.

  Därför blir räntan låg länge till, alla vill ha lägst tänkbara valuta, vilket inte heller ger stöd för räntehöjningar och pengar kostar gratis för en riksbank.

  Personligen hatar jag lån även om jag vet att jag skulle kunna utöka min aktieportfölj med lån och med stor sannolikhet öka mitt kapital.

  Men jag anser att kunskap och förmåga är mer värt en pengar som så ofta blir ett ok då de finns i långt större omfattning än behovet.

 20. Gunnar Littmarck

  #17
  Jag håller helt med dig.

  Vi kommer få bostäder som kan ligga under mark vara hur breda som helst och även vertikala städer som Bionic tower genom teknikutveckling och OLED kommer ersätta ljus samt skapa virtuella fönster.

  Vi kommer välja fönstervy och kanske/troligen vissa kommer försörja sig på en webbkamera i en intressant privat miljö.

  Jag gissar att miljövyer kommer bilda synen från virtuella fönster, här i Norge var det mycket populärt med en kamera i en fågelholk och globalt har ”sakta TV” från Hurtigruten gjort succé.

  Det är givande att spåna om framtiden med dig min vän Thomas.

 21. Gunnar Littmarck

  https://www.youtube.com/watch?v=Bij9PxHTcCc

  Nrk slår SVT med hästlängder och avståndet bara ökar.

 22. Svend Ferdinandsen

  Måske jeg husker forkert, men kan metylkvicksilver ikke blive til knallkvicksilver hvis der er nitrat i vandet?
  Det er da en rolig tanke.

 23. Mr. G

  Det finns en gammal lösning på kvicksilver i fisk.

  Frys fisken med huvudet upp-. Temperaturen sjunker så och kvicksilvret som hamnar i stjärten.

  Skär av den!

  Simsalabim!

  Utforskat av Folkuniversitetet!

 24. Lars Cornell

  Det är många år sedan det larmades om höga halter kvicksilver i östersjöfisk, speciellt torsk. Man rekommenderade max ett mål fisk i veckan, till barn ingenting, och stora ansträngningar på att begränsa kvicksilverutsläpp som skyldes på förbränning av kol.
  Men så hittade någon en mycket gammal torsk på ett museum, och si, även den hade lika höga halter kvicksilver i sig. Det var ju pinsamt och miljödebatten ebbade även den gången ut i förvirring.

 25. Peter Stilbs

  #24 – jag vill minnas att halva utflödet av kvicksilverföreningar ur Vänern sades vara naturlig bakgrund, och hälften härrörande från den klor-alkalianläggning som fanns i Skoghall söder om Karlstad (och hade metalliskt kvicksilver som elektrodmaterial). Jo, nog finns en hel del kvicksilver naturligt i vattendrag

 26. Lennart Bengtsson

  Hej

  Nu när USA drar ned på klimat – och miljöforskning måste ju Sverige kompensera detta genom att öka de svenska insatserna. Eftersom skatterna ännu inte nått 100% så finns det ju ytterligare möjligheter. Samma sak gäller ökat migrationsstöd samt höjda bidrag till det globala klimatprogrammet osv osv osv