Kända klimathotskeptiker – del 2 – Richard Lindzen

Klimatupplysningen fortsätter sin presentation av kända klimathotskeptiker. I detta inlägg presenteras en av de mest kända – professor Richard S. Lindzen.

lindzen

Richard Lindzen är född 1940 och pensionerades 2013, var professor i meteorologi vid Massachusetts Institute of Technology (MIT). MIT är en av de mest ansedda högskolorna i världen. Lindzen har publicerat mer än 200 vetenskapliga artiklar och böcker. Lindzen är klart skeptisk till klimatalarmismen (en term som han använder är climate alarmism) som han anser överdriver koldioxidens påverkan. Medlem i National Academy of Sciences och har arbetat vid University of Washington (1964–65) samt Institute for Theoretical Meteorology, University of Oslo (1965–67). Innan MIT arbetade Lindzen också som professor i dynamisk meteorologi 1972 – 82 vid Harward University.

Vetenskapligt är Lindzen känd för Iris-hypotesen. Ett varmare hav skall ge upphov till mindre Cirrusmoln och öka infraröda strålningen mot rymden. Det hela blir en s.k. negativ feedback.

cirrus

Cirrusmoln

Iris-hypotesen har varit omstridd och det finns de vetenskapsmän som förkastar den och de som stödjer den. Roy Spencer och John Christy stödjer hypotesen, se ”Cloud and radiation budget changes associated with tropical intraseasonal oscillations”. Geophys. Res. Lett. 34 (15): L15707.

Intressant för mig är att Lindzen forskade vid University of Washington, Seattle på samma institution – Dept. of Atmospheric Sciences – som jag senare forskade om isbildning i Arktis. Senare 2009 träffade jag Richard Lindzen på den stora klimatkonferensen i New York. Här är en länk till Lindzens tal (34 minuter) vid klimatkonferensen. Observera början där Lindzen säger att ”global warming” är en politisk rörelse.

Nedan är ett kort tal på åtta minuter av Lindzen där de viktiga frågeställningarna tas upp.

Observera att Lindzen påpekar att fysiken säger att enligt IPCC:s modeller ska det bli mindre oväder på våra breddgrader om jorden värms upp. Inte riktig vad gammelmedia i Sverige försöker lura i folket. Anledningen är att temperaturgradienten minskar då polerna antas värmas upp mer än atmosfären på låga latituder.  Lågtryck drivs av temperaturskillnader, bortse nu från orkaner och tromber där andra processer finns.

Lindzen har varit huvudförfattare för IPCC:s kapitel 7 TAR 2001. Han arbetade också med IPCC:s andra rapport men inte som huvudförfattare. Richard Lindzens vetenskapliga meritlista är så omfattande och lång så det finns få i världen som kan mäta sig med honom. En charlatan som agronomen Johan Rockström är ett skämt jämfört med Lindzen.

johan_rockstrom

Agronomen Johan Rockström

Av någon anledning får Johan Rockström en framträdande plats i svensk gammelmedia. Han påstår sig vara ”expert” på klimatet. Men Rockström för bara fram PK-lögner om klimatet. Exempel se här. Jag bemötte detta i mitt inlägg här. Sverige har ju en riktig internationellt känd klimatforskare – Lennart Bengtsson.

lennart bengtsson

Lennart Bengtsson

Men inte får Lennart Bengtsson kommentera i TV eller så har Lennart blivit tillfrågad och sagt nej. Lennart är väl inte tillräckligt Politiskt Korrekt och sanningen om överdrivna klimathotet får inte komma ut.

Tillbaka till Lindzen och IPCC. Redan för tio år sedan skrev jag om Richard Lindzen fast på denna blogg – Moderna Myter. Observera den flitige kommentatorn Thomas Palm – bekant?

En annan av mina blogginlägg var när Lindzen kommenterade hur arbetet på IPCC gick till när Lindzen var huvudförfattare 2001.

Utkastet till Summary for Policymakers 2001 ändrades av politikerna. Exempel på text efter ändring i den politiska rapporten:

”In the light of new evidence and taking into account the remaining uncertainties, most of the observed warming over the last 50 years is likely to have been due to the increase in greenhouse gas concentrations.”

I den vetenskapliga delen, som Lindzen bidragit till, stod:

”the accuracy of these estimates continues to be limited by uncertainties in estimates of internal variability, natural and anthropogenic forcing, and the climate response to external forcing.”

Vidare berättade Lindzen om IPCC arbetet:

”Under mötena med att skriva utkastet gick ’IPCC-koordinatorer’ runt och insisterade på att kritik av modellerna måste tonas ner och att meningar skulle skrivas in om att modellerna ändå kunde vara korrekta trots anförda fel. Vägran blev då och då bemötta med ad hominem attacker. Jag bevittnade personligen att medförfattare blev tvingade att hävda sina ’gröna’ vitsord till försvar för sina påståenden.”

Lindzen är en utmärkt debattör som klimathotare fruktar och inte vill möta. Den som vill höra fler tal/debatter med Richard Lindzen kan klicka här för sökning på Youtube.

Lindzen har ett budskap till Trump och nya administrationen:

“They should probably cut the funding by 80 to 90 percent until the field cleans up.”

“Climate science has been set back two generations, and they have destroyed its intellectual foundations.”

’Groupthink has so corrupted the field that funding should be sharply curtailed rather than redirected.’

“Even in 1990 no one at MIT called themselves a ‘climate scientist,’ and then all of a sudden everyone was. They only entered it because of the bucks; they realized it was a gravy train. You have to get it back to the people who only care about the science.”

Gammelmedia i Sverige är i klimatfrågan DDR-lik. Inga avvikande åsikter för komma fram. Undantag är en del landsortspress som släpper fram insändare som är klimathotskeptiska. I USA domineras pressen av liberaler (läs vänster/demokrater) men det finns både TV-kanaler och tidningar som släpper fram klimathotskeptiker. Ett exempel på Fox där Richard Lindzen intervjuas. Skulle du kunna tänka dig en sådan intervju i Sveriges Television? Naturligtvis inte. Här mörkas det friskt.

Några ”highlights” från intervjun:

Lindzen on VP Joe Biden saying ‘Denying climate change is like denying gravity.’

Lindzen: ‘He’s absolutely right. Climate has been changing for 4.5  billion years and on all time scales.

This is the problem. These guys think saying climate changes, saying it gets warmer or colder by a few tenths of a degree should be taken as evidence that the end of the world is coming. And it completely ignores the fact that until this hysteria, climate scientists used to refer to the warm periods in our history as optima.”

Lindzen on EPA Chief: ”Obviously I don’t think [the science] matters to [EPA Chief] McCarthy. She has a political aim. She has her marching orders and they are the orders regardless of what the underlying science is.”

Fler och fler amerikanska TV-kanaler kommer Live på internet. Rekommenderas för den som vill slippa matas med svensk propaganda från public service. I Sverige finns ofta CNN och BBC med i kanalutbudet mot betalning. Fox News, som är den största kanalen i USA, är aldrig med. Ett kort ögonblick hade jag  Fox News som var med i ComHems utbud. Den togs bort och jag ringde flera ansvariga för att protestera och få reda på vem som tagit beslutet. Inget svar annat än order uppifrån.

 Tidigare artiklar i serien kända klimathotskeptiker: John Christy

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  Hej

  Jag kan bara bestyrka Per Welanders höga uppfattning om Richard Lindzens vetenskapliga kompetens. Jag känner honom väl och han har inte haft det lätt de senaste åren. Det finns inga ledande meteorologer eller atmosfärfysiker som ifrågasätter växthuseffekten. Den har varit känd och erkänd sedan mitten av 1800-talet. Där det råder oenighet, dvs en hälsosam vetenskaplig oenighet, är hur mycket ökningen i växthusgaserna påverkar jordens klimat. Svårigheten är här att vi har att göra med ett kaotiskt system ( jordens klimat) som bara delvis är förutsägbart.
  Det finns inga tillförlitliga tecken på att vi är på väg mot en katastrofal situation och det finns inga tecken vare sig teoretiska eller empiriska att vädret har blivit mer dramatiskt snarare motsatsen. En trolig konsekvens på våra breddgrader är att extremt kalla episoder blir mindre vanliga och värmeböljor något varmare med detta är som alla extrema ( och ovanliga företeelser) ytterst svårt att empiriskt fastställa. Kanske blir nederbörden mera häftig som alltid är fallet vid högre temperaturer. Vad beträffar Sveriges klimat för de kommande 50 åren kan man utgå från som första approximation att det blir som tidigare med en mindre överlagrad tendens mot högre temperatur. Det som kommer att dominera precis som tidigare är vädervariationerna. Det är bara att jämföra december 2010 med 2016.

  Det är inte möjligt i dagen politiskt ”förgiftade” atmosfär att ha en balanserat samtal om klimat det är precis som att ifrågasätta dagens ”genusforskning” eller rasforskningen på 1930-talet. När en föreställning blir fullständigt etablerad i en population är det närmast omöjligt att ändra på den, det spelar ingen roll om den är vettig eller förryckt. För min personliga del har jag funnit att det inte finns något alternativ till att hålla en låg profil för att överhuvudtaget kunna fortsätta att bedriva klimatforskning. Min förhoppning är att den ”politiska klimatdebatten” en dag skall upphöra. Till slut upphör ändå alla onda drömmar.

 2. IPCC bluffar

  Som Donna Laframboise konstaterade:

  Nästan inget vi fått veta om IPCC är faktiskt sant

  Jag har försökt göra sammanfattningar av vad som befunnits osant i en serie poster. Nu ligger länkar till dessa samlade under fliken ”IPCC”:

  http://klimatsans.com/etik/

  Kompletterande uppgifter är välkomna i kommentarerna.

 3. Sören G

  Lustigt (olustigt) att när jag gick in på Klimatupplysningen så var det Rockströms bild som syntes. Hans bild var ju längre ner när jag sedan gick in på dagens avsnitt.

  I dag fick Sture Åström in en liten notis i Gotlands Allehanda om att isutbredningen i Arktis nu är större än vid motsvarande tid förra året, att det varit 30 grader kallare än normalt och att isen är ovanligt tjock och att en rysk isbrytare och två handelsfartyg har frusit fast och besättningarna förbereder sig för att övervintra i isen.

  Det borde ju vara en nyhet som TT och medierna kablar ut. Men nej, bara om någon av oss klimathotsskeptiker lyckas få in en insändare i en lokaltidning.

 4. JIMMY

  Tack igen Per welander för att du påminner om bevisade fakta att FNs politiska IPCC pseudosience är politisk religiös kartell särintressen i en ohelig allians .

  Som hittade på denna gröna fascistoida genomskinligsa täckmantel efter att kommunismen var politisk död som arbetsfordon efter kollapsen av Sovjetunionen.

  Som de flesta numera vet om man bara googlar Agenda 21 Maurice Strong NWO Club of Rom med mera några timmar.

 5. Lasse

  Tack Per för denna bild av en mild kritiker av hysterin kring CO2.
  Han förklarade att signalen från CO2 saknas i troposfären-går det att utveckla lite?
  Är det därför han lägger stor vikt vid RSS och ballonger?
  Har han också upptäckt den termostat som Willis E berättar om?
  #3 Det som är mer anmärkningsvärt är den fuktighet som avsätts som rekordsnö på Grönland och som förhindrar kylan på Arktis att bli lika djup som vanligt.

 6. Peter F

  #3 Sören G

  Ser inte ut att vara brist på is….

  http://siberiantimes.com/other/others/news/n0857-blow-to-northern-sea-route-as-voyages-of-two-icebreakers-are-broken-by-ice/

 7. Olle R

  #3 Man undrar verkligen var folk får allt ifrån. Är det extrem körsbärsplockning, av data eller vad vissa bloggare skriver?

  Arktis isutbredning och isvolym blir rekordlåg i januari (som genomsnitt, inte enstaka dagar), se tex
  https://s3-us-west-1.amazonaws.com/www.moyhu.org/blog/polview.html

  Arktis temperaturer har varit över det normala i Januari:
  http://www.karstenhaustein.com/reanalysis/gfs0p5/ANOM2m_arctic/ANOM2m_pastMTH_arctic.html
  och i december
  http://www.karstenhaustein.com/reanalysis/gfs0p5/ANOM2m_monthly/ANOM2m_GFS_monthly_arctic.php?date=Dec%A02016&file=ANOM2m_CFSR_GFS_1612_monthly_arctic.png

  Att det blir isproblem för sjöfarten lokalt är inte märkligt. Denna tunna klena is börjar lätt röra på sig när det blåser och kan lokalt skruvas ihop till rejäla isvallar. Sen kanske det har blåst lite extra över ishavet också, kanske som ett resultat av de stora temperaturkontrasterna mot exempelvis Sibirien

 8. Björn

  Vem skall man tro på i klimatfrågor, en lantbruksagronom som Rockström eller en riktig forskande meteorolog som Lindzen? Vän av rationell ordning väljer jag Lindzen. Blir det varmare så minskar temperaturgradienten mellan pol och ekvator och inte tvärtom och därmed mindre turbulenta väder. Detta bör väl vara fundamenta inom meteorologin, agronom Rockström? Däremot, nu när jorden blir solfattigare, kan vi förvänta oss mer turbulenta väder. Inte tror jag som Thomas P gör, att antropogen CO2 kan balansera ut solens minskande energiflöde mot jorden.

 9. Sören G

  #7 Olle R
  Medierna påstår att det är klimatförändringar som ligger bakom den tillfälliga lite högre temperaturen i vissa delar av Arktis, när det i själva verket bara handlar om väder. Kalluften drog sig ner över Sibirien och gav plats för varmare luft från Atlanten. Vilket Skandinavien också har fått del av, samtidigt som Östeuropa och Mellanöstern och Nordafrika fick extremt kallt. Snö i Sahara.

 10. Kenneth Mikaelsson

  Hörru Green Olle så du menar att isen är tunn??
  http://ocean.dmi.dk/arctic/icethickness/thk.uk.php

  Borde ge dig och de dina en enkel upp till värmen på polen….. Tror ni skulle uppskatta den resan..

 11. Lars Cornell

  DEN SAMHÄLLSOMFATTANDE LÖGNEN

  Christian Dahlgren skriver mycket bra om fenomenet – med historisk återblick, ”Att vägra lögnens triumf”.

  Havel och Charta 77-gruppen vägrade att acceptera den samhällsomfattande lögnen, begreppens tomhet, det nihilistiska bruket av orden.
  Totalitärt förtryck kan inte bara bygga på våld och taggtråd, dess fortbestånd kräver att hela verkligheten ideologiimpregneras, att sanning och fakta ständigt förvrängas och relativiseras. Om makten gör allt till kvicksand finns ingen fast mark för kritik och motstånd att ta avstamp från.

  https://christiandahlgren.wordpress.com/2017/01/24/att-vagra-lognens-triumf/
  Publicerat i Corren 23:e januari

  Även Jeanette Gustafsdotter, Vd TU, berör ämnet i en mot pressen kritisk artikel.
  ”Var femte svensk nyhetskonsument misstror medierna.”
  http://www.corren.se/asikter/debatt/vikten-av-journalistiken-om4478127.aspx

 12. Lars Cornell

  #10 K.M. Jag har litet svårt att hänga med där. Om vi ser på din länk (klicka på kurvan så blir den större) januari 2017 så ligger den kurvan under alla andra. Så vad menar du?

 13. Kenneth Mikaelsson

  Jag menar att om man kollar varsnagerst denna graf startar så ser man hur ”verkligheten” har blivit modifierad… ser man till data från tidigt sjuttiotal så blir bilden en helt annan…
  Tycker grafen visar på hur otroligt stabilt isläget är… Sen att Arktis isutbredning inte är ett mått på AGW borde ju va ganska klart för folk med lite hjärna….
  Bara att det är is där året runt borde ju för en tänkande person skvallra om att vi fortfarande lever i en istid..
  Sen att vissa puckon så hjärna vill att det ska bli kallare och att värmen är det värsta som kan hända oss visar bara vilka genier de är…

 14. Lasse

  #7 Olle R
  Ger dig rätt till en del-det är mer öppet och varmare än normalt i Alaska enligt DMI. Detta inte pga brist på utstrålning utan på grund av överskott av fuktig luft som förhindrar utstrålningen att ge temperaturen -30 typ utan den ligger på -20. Vad det innebär för isbildningen kan man alltid spekulera i-men där det är öppet hav blir det större uppvärmning eller hur?
  Grönlands snötäcke visar vad som sker med fukten där!

 15. Kenneth Mikaelsson

  Fan vad jag saknar en redigering funktion…..

 16. Guy

  Lars C # 12

  Den kurvan är väl utbredning inte tjocklek. Isutbredningen har alltid varit ett frågetecken på grund av hur man räknar pixlarna. Dvs hur många procent en kvadrat skall vara täckt för att räknas som is. Men det här vet du ju.

 17. Ann lh

  Tack Per!
  Den här serien är välkommen!

 18. Pär Green

  Vindkraften ökar förbrukningen på vattenkraft!

  http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Data-fra-kraftsystemet/Nordisk-produksjon-og-forbruk/

  Vind,sol och våg har inget med nationell elförsörjning att göra!
  Är enbart ett uttryck för helt meningslös grön fantasi och ett desperat försök att stoppa kärnkraften.

  När kommer kärnkraften att förnyas och byggas ut?
  Det som i daglig tal kallas för kärnavfall återanvänds i nästa generation av kärnkraft.

 19. Pär Green

  Se och lär!

  http://elstatistik.se/

 20. Lasse

  Lite om hur den uppvärmning som modellerna visar över ekvatorn och hur den återfanns? i en rapport.
  Lindzen motbevisad det finns en uppvärmning över ekvatorn-eller är det ett trick som skall lura oss:
  https://wattsupwiththat.com/2017/01/30/this-is-how-climate-works-part-3/
  SVT gick ut med felaktig info om dålig luft igår-idag vet de att det var Polsk Kol:
  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/dalig-luft-kom-fran-polen

 21. Pär Green

  20 Lasse!

  SVT gick ut med felaktig info om dålig luft igår-idag vet de att det var Polsk Kol ??????????????

  Vilken annan kol är INTE ett problem med luft?
  För mig är kol inte önskvärd oavsett vilket land det kommer ifrån!

 22. Bo Carlsson

  VAR INTE OROLIGA !
  President Trump har lovat att dra in pengarna till FN:s klimatpanel, vad återstår sedan ? Klimathysterin kommer att självdö. Det blir bistra tider för de välbetalda befattningshavarna i panelen, de kanske får se sej om efter meningsfulla jobb.
  Och alla charlataner kommer förhoppningsvis att inse att de var ute och cyklade. Pk-mupparna i Sveriges medier kanske får använda en annan, mer relevant insikt.

 23. mängan

  Perfekt material för klarsynta SD.
  SMHI lyder ju minsta bokstav från IPCC.

 24. AG

  Vill bara flika in att det är fler seriösa forskare som hittar stöd för Lindzens IRIS hypotes. Se följande länk från Nature:
  http://www.nature.com/articles/ngeo2414.epdf?referrer_access_token=roWzdW3JsRv5x-A6f3bHZdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Nv-AOyNgtbmIDvady0JSlpYlY8OIezWiw2QV7r4GQtYTvX_Q0fKN9bSM8yee5Mmf7hDA_zKyXeVMZXM3zdetiqGIZvDbZEsTlWABN5A9nprA%3D%3D&tracking_referrer=www.realclimate.org

  Att någon uppvärmning i storlek med modellernas projektioner skulle ha hittats över tropikerna verkar inte troligt. De artiklar som försöker validera att det faktiskt sker en uppvärmning måste alltid basera sin antaganden på modeller för vissa parametrar. Frågan är fortfarande öppen alltså. Några otvetydiga, rena observationer finns inte.

 25. Olav Gjelten

  Tack Per och övriga författare som här på KU skriver intressanta och mycket läsvärda artiklar.

  Jag finner emellertid situationen i USA för tiden så alarmerande att jag skulle vilja se att ett långt större intresse riktas ditåt. Faller den amerikanska demokratin för den vänsterradikala jihadismen är hela världen illa ute. Jag tvekar inte att använda ordet revolutionsförsök när miljoner av antidemoktatiska vänsteraktevister på punkt efter punkt försöker hindra att den politik som presidenten står bakom och som det amerikanska folket via val har sagt ja till.

  Är jag ofin som uttrycker mig så? I Sverige står förmodligen 99 procent av politiskt intresserade folk på barrikaderna och hejar på Clinton/Obama. De är ju för en feministisk politik, abortkliniker, massinvandring, frihandel, elbilar, höjda skatter och mycket annat som gör att vi känner oss hemma med dem. Då spelar det förstås mindre roll om vi skulle råka att inte gilla deras klimatpolitik. Ungefär så uppfattar jag att författare menar också här på KU. Som vän till amerikansk demokrati kan jag inte annat än känna mig besviken. I dag bevittnar vi i USA ett angrepp på demokratin som världens vänsterradikala jihadister till fullo står bakom.

 26. Michael

  #25
  För att citera Thomas Sowell: ”A careful definition of words would destroy half the agenda of the political left and scrutinizing evidence would destroy the other half.” – det gäller även hela klimathotsagendan – dvs allt bygger på lögner för att påverka breda massor av framför allt känslostyrda människor.

 27. jensen

  Klimatalarmismen,klimatismen, har med råge letat sig in på sportsidorna.

  Rubrik i dagens Sydsvenska: ” Klimathotet mot Malmö FF tycks vara avvärjt”.

  Det rör sig alltså om FF´s träningsläger 10 mil söder om Barcelona, där vinterväder nu ändrats till gröna gräsmattor. Sålunda dubbelt snurrigt eftersom varmare väder skulle innebära avvärjt klimathot.

 28. Mats G

  25
  Olav Gjelten

  ”vänsterradikala jihadister”

  Ja, det är fight.. det börjar närma sig sista striden för den här gången. Tyvärr går det inte att ta död på en tanke. De kommer tillbaka i någon ny form. Precis som vi såg med klimathotet. Kampen om demokrati tar aldrig slut.

  När det gäller USA så är det inget nytt. Vi kan problemen med fedration. Staterna gör en sak. Och sen massa andra obstruerar Trump så gott de kan. Visst kan man göra det om man vill. Inte demokratiskt eller patriotiskt. Valet är över och demokraterna får ta nya tag nästa val. Så fungerar det.

  Demokraterna agerar verkligen dåliga förlorare.

  Det här är inget nytt. Det var konfontatoriskt även under Obamas tid. Men det skrevs inte om det. Obama fick endast igenom Obama care. Sedan har Obama mer eller mindre styrt med dekret. Något som Trump nu också gjort. Vilket jag inte gillar.

  Trump har en fördel att senaten, kongressen och förfaltningsdomstolen. Alla har republikanerna.

  Nyhetsflödet domineras av Demokraterna. Så det är upplagt för en typ av maktkamp. Verklighetsbeskrivningen. Men den reella makten har republikanerna. De republikaner som inte är lojala kommer rensas ut. Trump har redan visat att det är han som bestämmer genom att kicka t f justitieminister som mopsa upp sig.

  Alla som du retar dig på kommer få det motigt ett tag. Men det är dags att släppa taget. Din ilska äger dig.

 29. Thomas P

  Mats #28 Skillnaden är att den republikanska kongressen gjorde klart att den tänkte motsätta sig vad än Obama gjorde bara för att det var Obama som gjorde det. Se på utnämningen till HD där de vägrade ens höra Obamas kandidat. Han använde sig av dekret, dock inte onormalt många sådana, för att alls kunna föra en politik.

  Trump däremot har en republikansk majoritet i kongressen bakom sig och skulle kunna jobba med dem, men sätter ändå omedelbart igång och rafsar ihop illa genomtänkta dekret från dagen han tillträder. Han gör klart att han inte är intresserad av någon maktdelning, han ser sig mer som diktator än president. Han vann valet och då är det han som bestämmer. Punkt. Alla som motsätter sig får sparken.

  Dekretet om ”National Day of Patriotic Devotion” låter som något som hämtat från Nordkorea, men är vad jag förstår helt äkta:
  https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2017/01/23/trump-names-his-inauguration-day-a-national-day-of-patriotic-devotion/?utm_term=.b2cff7473e46
  Trump är en farlig typ och det är bara hoppas att tillräckligt många i USA inser detta.

 30. Guy

  Thomas P # 29
  Håller med dej!

  Olav G ”Faller den amerikanska demokratin för den vänsterradikala jihadismen är hela världen illa ute.”
  Räknar du republikaner som motsätter sig Trump till vänsterradikala jiadister?

 31. Lasse

  Trump visar med stor tydlighet hur stor vikt USA har i världen och hur viktigt det är att lära sig ljuga som politiker. Obamas presidentperiod öppnade med större hopp om fred än han lyckades med. Trump kan nu bara överraska positivt.
  Merkel här idag samtidigt som Karlshamn får visa att de har hamn för alla. Tillfällighet?
  Bra för dem som inte gillar kolröken från Polen/Tyskland i alla fall!
  Media som beklagade sig över söndagens dåliga luft-värre än Pekings-fick en dags rubriker. Peking hade dessutom långhelg vilket gav dem andningsrum!
  Media vill inte ha bra nyheter!
  http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Miljoforvaltningen/Stolta-stad—Ett-battre-Stockholm/Battre-luftkvalitet-pa-Hornsgatan/

 32. Nocomprehendo Swedish

  ** Kommentar borttagen av moderator **

 33. Olav Gjelten

  Till er som svarat på # 25. Min avsikt var inte att bryta tråden, men när pöbeln i världens mäktigaste land håller på att gripa makten från en av folket vald president då menar jag att vi måste reagera.
  Ingen tillfällighet att dessa odemokratiska element är klimathotare.

 34. Gunnar Littmarck

  Thomas P

  Har du något att invända mot de påståenden Stefan Molyneux lägger fram i videon under?

  https://www.youtube.com/watch?v=9OVnqerWUHg

 35. Michael

  Thomas P # 29
  I slutet av artikeln du refererar till står det:

  Other presidents have declared the day of their inauguration an occasion to mark an American value. In 2009, President Obama named the day of his inauguration a ”National Day of Renewal and Reconciliation.”

 36. AG

  #32 It is completely normal for highly productive scientists to revise their early work later on. What else is new? What is the point with your meaningless comment?

  ** Comment #32 has now been deleted by moderator **

 37. Lasse

  Hoppas han även kan motivera sig bra!
  https://wattsupwiththat.com/2017/01/31/trump-epa-transition-advisor-trump-will-honor-his-campaign-pledge-to-pull-the-us-out-of-the-paris-climate-agreement/

 38. Svempa

  #32 Hur hittade du i så fall överhuvudtaget hit? Utsänd av Greenpeace International?

  ** Anm. Kommentar #32 har nu tagits bort av moderator. **

 39. Ingemar Nordin

  Olav G, Thomas P, Lasse med flera.

  Var snälla och håll den allmänpolitiska diskussionen om Trump borta från detta forum. Det finns hur många andra ställen som helst där folk diskuterar Trump. Pröva era FB-vänner t.ex., eller lyssna andaktsfull på public service. Det enda som kan vara av intresse här på KU är Trumps klimat- och energipolitik, där vi fortfarande inte har några klara besked hur det blir med USAs roll i Parisavtalet:

  http://www.thegwpf.com/trump-to-honour-pledge-to-withdraw-from-paris-agreement-ebell-says/

 40. Slabadang

  Nu exploderar huvuden bland klimatjihadisterna!

  Haapala från Heartland får inflytande över tillsättningar i NASA!! 🙂 🙂 🙂 🙂 En katt bland grönrödingarna!

  https://wattsupwiththat.com/2017/02/01/a-friend-of-wuwt-is-appointed-then-unappointed-to-to-help-choose-top-administrators-at-noaa/

 41. Peter Stilbs

  #40 – ojdå! Det förklarar varför inte nyhetsbrevet från SEPP inte kommit ut eller kortats i 2 veckor!

 42. Christopher E

  #40, 41

  Nu är det väl tvärtom enligt länken. Haapala fick uppdraget i övergångsteamet men har nu avlägsnats från det igen.

  Oklart varför. Att några politiker med klimathotsagenda skrev tilll Trump och gnällde på Haapala lär väl inte vara anledningen. Då skulle ju ingen av Trumps utnämningar få vara kvar.

  Att Haapala därför tagit paus från SEPP har angivits tydligt på deras veckobrev.

 43. Ann L-H

  # 40-42 Från TWTW 7 januari -17:
  ”TWTW: Over the next few weeks, the coverage of TWTW will be limited. Shortly before the election, Ken Haapala was asked to volunteer for a non-paid, temporary position on a Trump transition landing team. He responded as he would have for any major national candidate – Yes. The activities are taking considerable time. Further, he will avoid writing in TWTW about policy or political issues. Responses to correspondence will be limited. Thank you.”

 44. ces

  #42 Han har inte avlägsnats. Ett antal personer typ Ebell fick i augusti förra året förfrågan om att ingå i ett transition team. Det var ett tidsbegränsat oavlönat uppdrag som nu har slutförts.

 45. Slabadang

  Christoffer E!

  Det var reaktionen som var det roliga och förutsägbara. Valet av Trump är en riktig pungspark för alla de som investerat i den dolda globalistagendan. Det blir svårare för denna antidemokratiska priviligierade elit
  att leka världshärskare när de blir av med sina verktyg som EPA och GISS. De skiter på sig av rädsla inför risken att deras centrala lögner avtäcks och den största utgörs av klimathotandet.