osäkerhet

Större fel ger större "säkerhet"

Här har tidigare nämnts att de säkerhetsintervall som IPCC använt  i sammanfattningsrapporter saknar sedvanlig matematisk innebörd. I vanliga vetenskapliga sammanhang brukar  “med 67% säkerhet” betyda att intervallet mellan felgränserna ligger mellan + σ, dvs en halvvärdesbredd åt ömse håll från medelvärdet av en normalfördelning. Underförstått är vanligen att fördelningen är resultatet av någon sorts mätning   →

Kan Arktis ha varit en badbalja?

Metro berättar idag att holländska forskare hittat pollen från palmer på en klippa i havet 50 mil ifrån Nordpolen. De sträcker sig till och med till att vegetationen ”var mycket lik den som nu är i Florida”. Fynden går stick i stäv med de datorberäkningar som visat att vintertemperaturerna i Arktis höll sig under noll   →

Larmen eskalerar medan temperaturen ligger still

I Washington Post finns en mycket intressant artikel av George F. Will. Han diskuterar hur de senaste årens temperaturplatå påverkar såväl skeptiker som AGW:are. De förstnämnda skrattar förnöjt och menar att uppvärmningen mycket väl kan ha slutat. De sistnämnda klamrar sig fast vid AGW-tanken och påstår att uppvärmningen visst finns där, i bakgrunden, men att   →

Det kommer att bli kallare

Denna vecka höll WMO sin årliga storkonferens i Genève. Man hoppades med all sannolikhet att kunna förse politikerna med klimatsmarta tips inför Köpenhamn. Men verkligheten smög sig på. Enligt en artikel i New Scientist sade en av världens främsta klimatmodellerare att vi står inför ett eller två decennier av kallare temperaturer. ”Folk kommer att säga   →