EU-domstolen

En flodvåg av stämningar för klimatbrott i EU

Bild (Wikipedia): Europadomstolen i Strasbourg Det är Europadomstolen i Strasbourg som har fått behandla dessa stämningar. Det är klimataktivister runt om i Europa som   →

EU-domstolen om vindkraft

EU-domstolen har tagit ett viktigt beslut angående nya vindkraftsinstallationer i områden med värdefull natur. Två italienska vindkraftsbolag har fått avslag på sin ansökan att   →

Varje land bestämmer själva

EU:s domstol har slagit fast att EU-kommisionen inte får bestämma hur mycket ett enskilt land måste minska sina utsläpp. Det var Polen och Estland   →