Estland

Varje land bestämmer själva

EU:s domstol har slagit fast att EU-kommisionen inte får bestämma hur mycket ett enskilt land måste minska sina utsläpp. Det var Polen och Estland som gjorde revolt mot EU:s utsläppsnivåer och nu har de fått rätt. Konsekvensen är att varje land i fortsättningen kan fritt bestämma över sina egna utsläpp inom systemet för handel med   →