domstol

Europadomstolen för mänskliga rättigheter – ett hot mot rättsstaten.

  Häromveckan (2024-04-09) avkunnade Europadomstolen för mänskliga rättigheter (MR) en oenig dom som kan få stor betydelse.  Domen gäller talan av en krets schweiziska   →

Gröna klimatfonder korrumperar domstolarna

Håller de gröna klimatfonderna på att korrumpera vårt rättsväsende? Mer och mer av aktivisterna satsar nu på att stämma stater och oljebolag. De drar   →

En flodvåg av stämningar för klimatbrott i EU

Bild (Wikipedia): Europadomstolen i Strasbourg Det är Europadomstolen i Strasbourg som har fått behandla dessa stämningar. Det är klimataktivister runt om i Europa som   →