SVT granskar ”klimatförnekare”

Ide, manus och presentation: Elsa Widding Foto och redigering: Ulf Gabrielsson

SVT granskar Klimatskeptiker

Maths Nilsson säger: ”IPCC:s rapport i augusti i år slog fast att klimatet nu förändras med stor hastighet, som saknar motstycke, tusentals år tillbaka.” Detta påstående bygger på hockeyklubban, som har kritiserats sönder och samman av Stephen McIntyre. Läs gärna om detta på klimatupplysningen. https://klimatupplysningen.se/nya-hoc…

Som man ser i kurvan för Centeral England Temperature är stigningen 1700-1740 klart mer dramatisk än 1910-1950 eller 1975-2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/Fi…

Jag visar en bild över 8.2 och 9.2 KA events som visar hur snabbt temperaturen har sjunkit och även stigit. Mer information finns att hämta i länken, https://www.researchgate.net/publicat…

Därefter visar jag ett diagram över de Holocena temperaturer från GISP-iskärnan på Grönland med temperatur fram till år 2007 inlagd. Se följande länk. https://i.pinimg.com/736x/fd/62/bd/fd…

Där kan man lätt identifiera intervall med snabba temperaturförändringar. Motsvarande grunddata finns också hos NOAA och återfinns i denna länk: https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/p…

I en av frågorna från SVT anklagades jag för att skarva ihop iskärnorna med nutiden. Bra om Erika och SVT orkar läsa denna artikel: Greenland Ice Sheet Surface Air Temperature Variability: 1840–2007 Titta särskilt på figur 11. Skillnaden mellan 1855 (slutåret i iskärnan) och 2007 är bara storleksordning en grad, och sticker alltså inte på något sätt ut jämfört med tidigare varma episoder. http://polarmet.osu.edu/PolarMet/PMGF…

10-års skyfall är redan 1,3 gånger vanligare än år 1850 och 6,7% våtare. Enligt IPCC kommer dom att bli 2 gånger vanligare jämfört 1850 och 18% våtare. Skillnad mot i dag alltså: Skyfall ökar med en faktor 1,5 och blir 10,5 % våtare.

10-års torka är nu 1,7 gånger vanligare än år 1850. Kommer att öka till 2,8 gånger vanligare. En ökning med 1,4 gånger. (Siffrorna är extremt osäkra.) Från andra källor vet vi att det varit varmt i Europa, Leif Kullman t.ex. som också ger en mycket bra bild av flora och trädgränser i svenska fjällen. http://www.kullmantreeline.com/empty_…

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ivar Andersson

  Jag har kopierat texten nedan:
  Elsa en sak ska du veta vi är enormt många som står bakom dig, så all kärlek till dig!
  Som Gandhi sa: först ignorerar de dig, sedan skrattar de åt dig, sedan försöker de förgöra dig, till sist segrar du.

 2. Urban Andreasson

  Kanske dags att gå med nu. Hittade till klimatupplysningen i somras när jag sökte fakta. Tycker väl att dom förstör för mycket när dom försöker ändra klimatet. Sedan dess har jag lärt mig en hel del.
  /Urban

 3. Ivar Andersson

  Bulletin stöder Elsa.
  https://bulletin.nu/gudmundson-svt-har-drabbats-av-siwoti-syndromet

 4. Lars Cornell

  ”10-års skyfall”. Ser man på nederbördskartorna i AR6 figur 4.32 sid 1798 så kommer Sahara-området att få 50 % mer nederbörd. Det är det väl ingen som har något emot. Även i Arktis och Antarktis kommer nederbörden att öka medan havsområden får minskad nederbörd.

 5. Simon

  Skjuter inte SVT sig nu ytterligare i fötterna när man hotar med att matförsörjningen skulle vara hotad medan man samtidigt drar fram att det tydligen ska bli våtare netto? Har nu inte också fotosyntesen helt plötsligt av någon outgrundlig anledning upphört (man vet ju aldrig när det gäller SVT) så måste ju såväl mer vatten, värme och koldioxid innebära mer växtlighet och därmed större skördar allt annat lika?

  Med en ökande befolkning på jorden måste väl till och med SVT begripa att detta är livsnödvändigt. Här förstår jag inte alls hur man på SVT har tänkt. Dessutom får ju växterna ökad motståndskraft av koldioxidtillförseln. Det är något som jag faktiskt aldrig tror har påtalats från alarmistisk sida. Det är ju iofs förståeligt. 😉

 6. Gunnar Juliusson

  #2 Fast det tycks inte som om Gudmundson förstått vari felet ligger. Det är skillnad på att drivas av ett tvång att korrigera felaktigheter på nätet och att vilja förhärliga sin egen tveksamma ståndpunkt medelst offentlig smutskastning av meningsmotståndare. Gudmundson kanske borde informera sig bättre, förslagsvis via Elsas videos.

 7. Ivar Andersson

  #5 Gunnar J
  Jag läser kanske mellan raderna. Elsa hade ett fel och Erika fick en kvart att kasta skit.

 8. Evert+Andersson

  Apropå att skarva ihop iskärnor proxy med moderna kurvor skriver Gösta Pettersson om detta. För att få storyn att hänga ihop till en snygg bandyklubba (numera) så måste man flytta proxydata från Sipleglaciären 80 år framåt i tiden för att den ska möta Mauna Loa på ett tllfredsställande sätt. Det är ju hemskt förargligt om koldioxidhalten var högre innan vi människor kan anklagas för det.

 9. Sören+G

  Kan man inte få ut en redogörelse för hur Martin Hultmans 10 miljoner används? Det är väl vi skattebetalare som betalar?
  Spionutrustning?

 10. Ann Löfving-Henriksson

  (Kopia från förra tråden)
  Elsas innehållsrika svar visar tydligare än någonsin att SVT och Erika inte kan eller vill berätta sanningen om klimat, klimatförändringarna och klimatvetenskapen.
  Vad de har för mål med att tillhöra den miljö- och klimathotsrörelse som spreds från 1960talet och framåt av FN/the Rockefellers har de aldrig avslöjat, men effekterna hittills är tydliga.
  Med stöd av klimatkonventionen, Angela Merkel, COP-mötena med mera har de tidigt utvecklade Annex I – länderna underminerats och FN söker öppet Global Governance. En global statskupp!
  Nu ser det ut som att ”den globala statskuppen” inte riktigt blev vad FN tänkt sig, de så kallade BASIC-länderna leker med hela klimathotsrörelsen och stärker målmedvetet sin position.
  Medvetet eller omedvetet bidrar SVT med Erika och klimathotet till att ge våra barn och barnbarn en framtid i en helt annorlunda geopolitisk miljö än den vi är vana vid, en kräftgång revolutionerande fattig på energi medan övriga världen tillåter sig att utvecklas.
  Det kan man kalla Change!
  Tack ELSA för Ditt beundransvärda mod och ansvarstagande.
  (Se även Lennart Bengtssons kommentar troligen sist i tråden)

 11. Sören+G

  Skulle det inte ha stått: Nu kör SVT drevet mot klimathotsskeptiker. Alltså inte klimatskeptiker.

 12. Sune K

  Brukar säja att det inte finns någon klimatkris. Ofta blir människor tysta vid dessa tillfällen. Public service agerar efter den politiska agendan, istället för att lyssna på oberoende vetenskap.

 13. Lasse

  Elsas filmer är bra.
  Bara det att det finns kritik mot och kartläggning av den del av befolkningen som tror att vi har en framtid är anmärkningsvärd.
  Vi optimister ser att solen skiner allt mer och att världens skördar ökar.
  Det är inte klimatet som dödad flest det är osämja!

 14. Bengt

  En obekväm sanning för en del, istillväxten i Arktis har börjat på en klart högre nivå än 2020, det finns ca 1,5 miljoner km2 mer is jämfört med för ett år sedan. Det motsvarar 3,3 gånger Sveriges totala yta.

  Tack Elsa för ditt outtröttliga arbete, du är inte ensam.

 15. Magnus

  Ger Elsa allt stöd jag kan via kommentarsfälten. Verkligheten kommer visa att alarmisterna har fel men det tar tyvärr lång tid. Men som andra larm om istid, ozonskikt o.s.v. kommer det här glömmas bort om nåt decennium. Om inte förr.

 16. tty

  #8

  Det är mycket knepigare att datera och utvärdera CO2 mätningar i iskärnor än temperaturmätningar. De senare bygger på syre- eller väteisotoper i snön/isen som knappast påverkas alls efter det att vattenångan kondenserats till snö.
  Koldioxiden kommer från luft i snön som till sist övergår till bubblor i is på ca 100 meters djup, men ända tills dess pågår ett utbyte med luften ovanför snöytan som ”pumpas” av vindar och av lufttrycksförändringar. Detta är stort till en början och avtar allt eftersom snön begravs allt djupare, men det är ingalunda solklart hur avtagendet sker.

  Det värde man får ut på en viss nivå i isen är alltså inte knutet till en viss tidpunkt, utan till ett intervall, och är inte ens ett medelvärde för detta intervall. På Siple Dome som har en stor ackumulation för att vara i Antarktis är intervallet ca 120 år. Snävare än så går det alltså inte att mäta.

  På andra håll i Antarktis är ackumulationen långsammare och intervallen längre och de ökar också med djupet då islagren komprimeras, i de äldsta delarna är mätningarna därför en sorts pseudomedelvärden över flera årtusenden.

  På Grönland är ackumulationen mycket större och upplösningen där är mycket högre, och dateringarna går ofta mäta direkt genom att räkna ”årsringar” och kan kalibreras med hjälp av asklager från isländska vulkaner, men CO2-mätningar på grönlandsis ger ”konstiga” resultat, troligen p g a förorening med kalkhaltigt damm.

 17. Claes-Erik Simonsbacka

  ”Bjerström har en journalistutbildning från Temple University i Philadelphia, USA och har arbetat som journalist sedan 1982.”

  ”År 2019 blev Erika Bjerström SVT:s första klimatkorrespondent”

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Erika_Bjerstr%C3%B6m

  Hur kan SVT ha en klimatkorrespondent som bevisligen saknar nödvändig kunskap och läsförståelse?

  Mvh,

 18. tty

  OT, utom i så motto att detta är en nyhet som nog inte kommer att dyka upp it SVT:

  Efter ett större antal batteribränder i Chevrolet Bolt rekommenderar GM nu att man håller bilen under kontinuerlig uppsikt medan den laddas, att bara parkera den utomhus och minst 15 meter från andra bilar (var hittar man en sådan parkeringsplats?) och bara på översta däcket i parkeringshus.

  Man har redan tidigare varnat för att ladda till mer än 90%, och att inte tömma batteriet under 110 km återstående körsträcka.

  https://eu.detroitnews.com/story/business/autos/general-motors/2021/09/15/chevrolet-bolt-gm-tells-owners-park-50-feet-from-other-cars/8355134002/

  Passande namn bilen fått förresten (Bolt = Åskvigg). Troligen är GM rädd att få lov att betala för sådant här:

  https://www.youtube.com/watch?v=Le6KNI9YsH0

  Lägg förresten märke till de karaktäristiska ljudet. Hör ni något liknande från en bil så spring, omedelbart.

 19. Fiddler

  #18 tty
  ”Huka er i benkera, nu laddar han om…” 😀

 20. Lennart Svanberg

  Svenska Dagbladet fortsätter att arbeta i rätt riktning som en kommentar till följande https://naringslivets-medieinstitut.se/dn-ville-undvika-en-icke-alarmistisk-klimatberattelse/

  Här är Susanne Popovas ledare i SvD

  *Arbetsklimathotet på Dagens Nyheter
  I klimatfrågor låter DN och chefredaktören Peter Wolodarski agendan bli viktigare än verkligheten.

  Det är inte så ofta journalister diskuterar sitt jobb offentligt. Så att journalisten Anders Bolling berättar hur hans klimatrapportering hanterats av Dagens Nyheter, är ett ovanligt tillfälle att kika in bakom kulisserna:

  ”Som DN-journalist vinnlade jag mig om att återge alla sidor av den komplexa klimatberättelsen. Ämnet intresserar mig intill nördighet sedan decennier. Jag visste också att det, underligt nog, var kontroversiellt att göra detta. Men jag fick sällan några direkta reaktioner på Dagens Nyheters redaktion. Det kunde vara en eller annan liten uppmuntrande kommentar (med låg röst) vid kaffeautomaten.”

  En dag approcheras han av dåvarande nyhetschefen Caspar Opitz. Han gjorde det känt att han ansåg att Bollings rapportering om uppvärmningen och dess konsekvenser… var problematisk. Inte felaktig, problematisk. Och så gjorde han den fatala liknelsen mellan klimat och Förintelsen med slutklämmen att också förintelseförnekare av DN ”hålls kort”. Som ni förstår, var DN:s linje alltså att hålla ”klimatförnekare” kort och Bolling närmade sig gränsen.

  Att en stor dagstidning i Sverige bemöter kritik mot sina journalistiska principer med ett angrepp på publiceringen av kritiken, är ett lågvattenmärke.

  Men som Bolling sen påpekar är det ytterligt få som inte tror att människan påverkar klimatet. Utan: ”Vad hela saken handlar om är hur stor påverkan är, hur snabbt uppvärmningen går, hur känsligt klimatet är för ökad koldioxidhalt, hur mycket själva vädret påverkas av detta och i vilken mån förändringarna är skadliga eller kanske i vissa fall har fördelar.”

  Med tanke på händelsen ovan säger det sig självt att resonemanget var lite för nyanserat för DN:s redaktion. Bolling har slutat på DN och så här skriver chefredaktör Peter Wolodarski om Näringslivets Medieinstituts publicering av Bollings kolumn, på Twitter:
  ”Ännu ett aktuellt exempel på hur journalistiskt granskade företag/organisationer betalar en ”mediegranskare” för att undergräva det journalistiska arbetet. Helt i egen sak. Varför ägnar sig viktiga samhällsaktörer åt sådant? Blanda inte ihop detta med seriös mediegranskning.”

  Att en stor dagstidning i Sverige bemöter kritik mot sina journalistiska principer med ett angrepp på publiceringen av kritiken, är ett lågvattenmärke. Och borde vara rätt svårt att försvara, ur ett ägarperspektiv. För det här är ett glasklart exempel på hur förtroendet för journalistik undergrävs, inifrån branschen själv. Om kejsaren är naken, är felet inte att man påpekar det. Det bisarra är dessutom att Peter Wolodarski skriver detta utan att nämna för sina följare, att det han syftar på är Näringslivets Medieinstitut och dess publicering av Bollings djupgående kritik av sin före detta arbetsgivare.

  Vad är då felet med aktivistisk journalistik? Att det inte är journalistik. För som Erik Fichtelius konstaterar i sin nyutkomna bok ”Äkta nyheter”, ska journalistik varken hjälpa eller stjälpa.

  Den som ser sprickor i samhället gör rätt i att hålla sig borta från nyheter som aktivism, både som journalist och som konsument.

  UPPDATERING
  Efter textens publicering har följande kommentar inkommit från Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski:

  ”Det jag skrev på Twitter, och som Susanna Popova med länk påstår vara ett svar på Anders Bollings kritik hos NMI, har inget att göra med den aktuella sakfrågan.

  Kommentaren på Twitter handlar om en annan sak och skrevs innan jag ens var medveten om kritiken från Bolling. Det finns ingen koppling mellan klimatjournalistiken i DN och vad jag skrev på Twitter, tror inte ens det datummässigt hänger samman (Bollings text publicerades vad jag kan se 16/9, dvs efter att jag skrev 15/9 på Twitter).”

  Det är inte så ofta journalister diskuterar sitt jobb offentligt. Så att journalisten Anders Bolling berättar hur hans klimatrapportering hanterats av Dagens Nyheter, är ett ovanligt tillfälle att kika in bakom kulisserna.

 21. Bim

  Tack Elsa för ditt kämpande för sanningen. Det här gör Du fantastiskt bra.

  Jag vill också rikta ett varmt tack till Erika Bjerström för hennes fantastiska förmåga att få hela SVT-gänget att framstå som elaka, trögtänkta, skattefinansierade diktaturkramare. Bra jobbat Erika!

 22. Ann Löfving-Henriksson

  # 19 Lennart S. Tack!

 23. Lasse

  #19
  Kan påminna om den bok som Sven Börjesson skrev om sin tid som radioreporter med klimatet som fokus:
  ”En Klimathistoria”

  #18
  Det är mycket som vi inte får höra i SR/SVT.
  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/flytande-supernat-ska-fanga-upp-varldshavens-plast
  Hur gick det sen?
  Kom en notis idag-inte speciellt bra!

 24. Ann Löfving-Henriksson

  # 17 Claes-Erik S. En perfekt bakgrund till att bli och förbli miljö- och klimataktivist!

 25. Simon

  #19 Lennart
  Tack! Överväger att återuppta min prenumeration på SvD. Fortsätter dom i den här stilen är det inte alls omöjligt. Ska avvakta ett tag och se.

 26. Claes-Erik Simonsbacka

  Personen bakom klimathysterin dömd för vetenskapligt bedrägeri

  Michael Mann är mest känd som den ledande forskare om klimatförändringar från 1998. Han och tre kollegor rekonstruerade globala temperaturer som går tillbaka cirka 500 år och producerade en nu ökänd hockey-klubbliknande graf över globala temperaturer som visade på en kraftig temperaturuppgång som inleddes i början av 1900-talet. Efter en 9-år lång och multi-million dollar (lawsuit) rättegångsprocess kom domstolens (SUPREME COURT OF BRITISH COLUMBIA) utslag i augusti 2019. Michael Mann dömdes för vetenskapligt bedrägeri och tvingas betala miljonbelopp i rättegångskostnader.

  http://www.ccfsh.org/climate/climate-change-hoax-collapses-as-michael-manns-bogus-hockey-stick-graph-defamation-lawsuit-dismissed-by-the-supreme-court-of-british-columbia/

  Den hockey-klubbliknande grafen användes av bland andra IPCC, media och regeringar världen över samt av USA s f.d. vicepresident Al Gore i filmen av år 2006 ”En obekväm sanning”, för att driva den globala uppvärmningshysterin. I filmen hävdas t.ex. att mänskligheten bara har 12 år kvar innan en klimatapokalyps på något sätt kommer att förstöra planeten. Men Tim Ball, kanadensisk professor, ifrågasatte de FN-rapporter som byggde på Michael Manns rapporter. Han anmälde Mann för bedrägeri. Mann kontrade i sin tur genom att anmäla Ball för förtal. En långdragen rättegång inleddes. Domstolen dömde Mann att presentera de rådata han hänvisade till men han vägrade att lämna ut materialet, men på punkt efter punkt tillbakavisas domedagsprofetiorna om jordens snart förestående undergång beroende på klimatförändringar.

  Mvh,

 27. L.A

  Det är ju intressant att man vänt på resonemanget från det som diskuterades från början.

  Läs rubriken
  Ingen ny isperiod.
  https://tidningar.kb.se/2734619/1899-12-16/edition/152679/part/1/page/2/?q=luftens%20kolsyrehalt&sort=

  Läs den optimistiska avslutningen i Höganäs Tidning 1899-12-16

 28. Olof

  #17
  ”Hur kan SVT ha en klimatkorrespondent som bevisligen saknar nödvändig kunskap…?”

  Hon har varit redaktör på Mp:s partitidning Alternativet (som framgår av Wikipedias text som du länkade).
  Dessutom har hon varit ”pressekreterare åt Green Progressive Alliance, en partigrupp för de gröna och vänstern.” (som framgår av den här tidningsartikeln med/om henne https://www.hn.se/nyheter/hemma-%C3%A4r-ocks%C3%A5-bra-1.3655963).

  Det är väl en högst adekvat bakgrund!
  För en aktivist, vill säga.

  Men kanske inte för någon som ska rapportera om ett naturvetenskapligt ämne som klimatet.

 29. #18
  Ja, det var mycket CO2 som de brinnande bilarna gav i från sig…

 30. Claes-Erik Simonsbacka

  Experters / forskares trovärdighet om klimatförändringar?

  Enligt en amerikansk studie, publicerad 2010 i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS, stödjer 97–98 procent av de forskare som publicerar mest vetenskapliga artiklar de etablerade slutsatserna om global uppvärmning.
  1. ^ [a b] ”Marginellt vetenskapligt stöd för klimatskeptiker”. Sveriges Television. 16 april 2010.
  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/klimatskeptiska-forskare-fa-och-lagt-rankade

  “En granskning gjord av Vetenskapsradion i Sveriges Radio P1 visar att … 2010 i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS, stödjer 97–98 procent“

  Expert credibility in climate change, April 9, 2010

  http://www.pnas.org/content/107/27/12107

  1.6%, Not 97%, Agree that Humans are the Main Cause of Global Warming
  By David Henderson

  https://www.econlib.org/archives/2014/03/16_not_97_agree.html

  Anthony Watts / November 20, 2013
  ”We’ve all been subjected to the incessant “97% of scientists agree …global warming…blah blah” meme, which is nothing more than another statistical fabrication by John Cook and his collection of “anything for the cause” zealots.”

  https://wattsupwiththat.com/2013/11/20/the-97-consensus-myth-busted-by-a-real-survey/

  Mvh,

 31. OT.
  Den gröna omställningen går som på räls och kommer att skapa välfärd och överflöd (åtminstone för några stycken i EU-toppen):

  https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/09/17/italien-italien-ska-oronmarka-miljardbelopp-for-att-skydda-konsumenter-fran-rusande-elpriser-bn.html

 32. En annan

  En annan har hittat detta;
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2019.00223/full
  Fullt möjligt för våra klimatexperter på TV att läsa!

 33. Frej

  Lennart Svanberg 19 Det börjar hända en del grejer ,och det kan vi rätt säkert Tacka Elsa för . Tack Elsa .

 34. En annan

  Dock tror jag att denna upplysning blir LIIIIte för svår för klimatjournalister, många matematiska samband att få ihop katastrofer med känslomässiga utbrott, eller inbrott som klimatrörelsen gör i våra liv, eller för den delen i våra plånböcker, så vi står där med smutsen när dom kastat loss…
  Skulle tro att vi för första gången får en Blackout i Sverige omkring den 15/2-2022, kan diffa på några dagar men den kommer.

 35. Lena Krantz

  Tack Elsa för ditt välformulerade svar till Erika och SVT.
  Jag studsade också på flera saker och då inte minst att någon skeptiker skulle ha påstått att atmosfärens innehåll av koldioxid inte ökar så jag skrev ett mail till Erika och frågade om källan. Jag har ännu inte fått något svar.

 36. BD-Nille

  #32 En annan
  Lite OT men just nu är elpriset 60 öre/kWh i Norrbotten och 180 öre/kWh i Skåne.

  Ändå ger vindkraften hela 25% av sin installerade kapacitet, den ger 2500 MW.

  Kärnkraften ger 5500 MW av sin max på 7000 MW. En reaktor är på revision och en är på upprampning.

  Vattenkraften går på 9000 MW, man gör sitt bästa att producera till dagens höga elpriser. Samtidigt töms de redan låga magasinen.

  Sverige exporterar 5700 MW!

  Tillfället gör tjuven.

  Frekvensen i det nordiska synkronområdet är 50,09 Hz, nästan inne på rött område.

  Jo, en blackout kommer kanske vintern 2021/2022.

 37. Simon

  #33 Lena
  Det är nog för att hon inser problematiken i att hänvisa till rena fantasier och sagoböcker som seriös källa 😉

  Iofs har det ju berättats duktigt med sagor i SvT senaste åren så man vet ju aldrig.

 38. BD-Nille

  #33,35
  Erika svarar inte på mejl från ”klimatskeptiker”.

  Men en av hennes fd kollegor på SVT gav följande omdöme om Erika:

  ”Det är något som är galet i vår värld. Jag kan inte
  begripa hur SVT kan ha en klimatreporter som Erika Bjerström. Hon har alltid varit bias i allt hon har gjort.
  Jag har alltid haft noll förtroende för henne eftersom jag vet att hon redan från början har bestämt sig för en viss linje i sin rapportering.

  Det har inte bara gällt klimatet. Det har gällt andra frågor också.”

  Ordagrant. Jag har det i ett mejl.

 39. Lena Krantz

  Simon
  Men hon måste ju ha fått det någonstans ifrån. Det är helt obegripligt så min gissning är att hon har missuppfattat något uttalande.

 40. Simon

  #39 Lena
  Ja det måste ju vara en missuppfattning. Jag har då heller aldrig varken hört eller läst att någon skulle påstått något sådant. Obegripligt som sagt. Hoppas du får svar men det är nog tveksamt. Efter Elsas replik idag så kanske den där semestern plötsligt blev väldigt angelägen.

 41. Simon

  #39 Lena
  Kan det vara så enkelt att hon missuppfattat tidsperspektivet i det hela? Halten sett över hundratals miljoner år har ju stadigt minskat. Jag kom att tänka på det här inlägget:

  https://klimatupplysningen.se/perspektiv-pa-luftens-koldioxidhalt/

  Samtidigt har ju temperaturen också minskat:

  http://www.energy-pathways.org/pdf/Global%20nedkylning.pdf

 42. Ulf Sandberg

  OT, gästinlägg av Björn Lomborg i SVD igår
  https://www.svd.se/skyll-inte-allt-som-hander-pa-klimatforandringar

 43. Ulf

  Svar 39
  Det är väl Hultman eller någon annan charlatan som sagt det till henne. Hon sväljer allting som forskning om det kommer ifrån ”rätt” håll. Det vet vi redan.

 44. Simon

  #41 eget inlägg. Tycker detta indikerar att det är temperaturen som är kontrollknapp för koldioxiden, inte tvärtom. 20% fler soltimmar och färre moln som vi har fått kan ju omöjligen sakna relevans för uppvärmning eller?

 45. Lars Kamél

  Det är många som hävdar att IPCC:s senaste rapport har visat eller slagit fast en massa saker. I verkligheten har den rapporten mest påstått en massa saker utan att bevisa någon av dem. Vilket är naturligt, då de flesta av påståendena är orimliga och/eller direkt fel. Bara när det gäller självklarheter, som ingen ifrågasätter, har IPCC slagit fast något. Exempel är att världen har blivit varmare sedan den ovanligt kalla perioden i slutet av 1800-talet, och att koldioxidhalten har ökat under samma tid. Däremot förblir det obevisat att det finns något samband mellan de två ökningarna.

 46. jensen

  Om nu hennes överordnade följer vetenskapligt perspektiv, bör de tillhålla henne att avvakta uttalanden om klimatet 30 år.
  F.ö. bör hon draga tillbaka alla påståenden, som baserar sig på RCP 8,5

  https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Bdqvtd7q&id=79B2DAB162C2FFFB6F8FCF44635536627A10763B&thid=OIP.Bdqvtd7q22qUMLjEP4nCFgHaD3&mediaurl=https%3a%2f%2fclimatenexus.org%2fwp-content%2fuploads%2fRCP-8.5-Neil-Craik-University-of-Waterloo.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.05daafb5deeadb6a9430b8c43f89c216%3frik%3dO3YQemI2VWNEzw%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=702&expw=1342&q=rcp+8.5&simid=608002081731780028&FORM=IRPRST&ck=C1EA44E5E8064342967E41AFC39F774D&selectedIndex=0&idpp=overlayview&ajaxhist=0&ajaxserp=0

 47. ces

  Lars Berns svar på Erika Bjerströms förljugna påhopp finns här: https://anthropocene.live/2021/09/17/min-reaktion-pa-svts-uthangande/
  I inslaget säger Lars Bern, som känner Erika sedan många år, att hon kan en del, men att hon ljuger medvetet. Det är alltså värre än man tror, som dom brukar säga i alarmistkretsar.

 48. Ulf

  Svar 42

  Ja Lomborg återger bara fakta som nog de flesta här känner till. Tyvärr tränger inte denna fakta fram i den mediala rapporteringen. Frågan är varför klimathotarna måste dölja fakta hela tiden?
  Svaret kan inte vara något annat än att de helt enkelt vet att de inte har på fötterna för att driva sin älskade omställning.

 49. Torbjörn Lindström

  Extremt allvarligt att miljöpartiet lyckas ta sig in till SVT. Har inte riktigt full koll på olika vilka positioner men kan tänka mig att högsta ansvarig är miljömuppe. Det som är extremt allvarligt är ju att dem tagit sig dit. Påminner om hur nazister kom till makten. Erövra media, propaganda. Tala och beskriv så att även den som inte har alla vassa knivar hemma i lådan tror på saken, då vinner Du…

 50. Simon

  #47 ces
  Till och med en miljöpartist bekräftar detta:

  ”Jag uppfattade flera av hennes inslag i SVT som ganska vinklade, och den intervju jag berättar om i krönikan som ett direkt falsarium. Partisekreterare Kjell Dahlström tog upp frågan med E.B:s chefer både muntligt och skriftlig.”

  ” Personligen kan jag tyvärr aldrig se ett inslag av E.B. utan misstänka vinklig och att idén för inslaget bestämmer utfallet. Kanske oerhört orättvist, men det går inte att komma ifrån.

  Överhuvudtaget är jag misstänksam till så kallad grävande journalistik i teve – man lägger ner mycket tid och resurser på en programidé och frågan är om man har råd och tid att backa om det visar sig att idén inte höll. Dessutom försöker man ofta göra det i underhållningens form – vilket min ryggmärg blir misstänksam mot. Varför håller inte ämnet om det inte görs underhållning av det?”

  Ovanstående är Birger Schlaugs omdöme. Det säger verkligen en hel del.

  https://schlaug.blogspot.com/2011/02/sol.html

 51. ThomasJ

  Tänkvärt:
  ”We know they are lying.
  They know they are lying.
  We know that they know that they are lying.
  They know that we know that they know they are lying.
  And still, they continue to lie.”
  – Alexander Solzhenitsyn

 52. # 30
  Jag skrev nyligen om de där 97 procentens konsensus och Oreskes, Anderegg, Cook et al.
  Se ”97 procent av forskarna är eniga om klimatet – eller?”
  URL:
  https://slowfox.wordpress.com/2021/09/11/97-procent-av-forskarna-ar-eniga-om-klimatet-eller/

 53. #52 Karl-Erik Tallmo
  en bra genomgång av ”konsensusområdet”, ett sorgligt kapitel. Sorgligt för media som inte förstår hur ”provisorisk” vår förståelse är och som verkar sakna kapacitet och utbildningsbakgrund för att läsa på. Men än sorgligare för våra klimatforskare som rimligen vet – och ett vetenskapssamhälle som bara håller tyst. Här är nog en för vetenskapssamhället variant av ”köpt av oljeindustrin” förklaringen.

 54. Adepten

  Jag vill anknyta till Anders länk
  https://klimatupplysningen.se/vetenskapliga-artiklar-som-bekraftar-att-klimatmodellerna-overskattar-uppvarmningen/#comment-406152
  Genom att fylla i nedanstående enkät kan de få en ögonblicksbild av attityder och beteenden – inklusive tankar, åsikter och kommentarer – om din medvetenhet hur du påverkar klimatet.
  https://sv.surveymonkey.com/r/CHY2DHD
  Kommentera sedan, här på KU, hur ni upplevde enkätens utformning.

 55. Jag har skickat in en klagan till SVT om att de inte följer deras egna riktlinjer om mångfall och objektivitet när det gäller klimatet. Jag vet att de troligen inte blir påverkade. Men det kändes bra i alla fall att skriva om det.
  https://www.coolingnews.com/svt-bryter-html.html

 56. ThomasJ

  Adepten #54; Har svarat på ’enkäten’. I vanlig ordning så bestäms svaren på frågornas utformning så ock i denna ’enkät’. Min gissning är, att den är formulerad av ngn NGO/alarmist-sekt o/e dylikt. Ledande frågor en masse.

 57. PerJ

  #54 & #56
  Har också svarat på enkäten och där kan man snacka om ledande frågor. Så nu har de fått mer vatten på sitt kuvert med med ytterligare en man i medelåldern som inte begriper vårt bästa…

 58. Adepten

  #56 & #57
  👍 Instämmer.

 59. Anders

  #54 Adepten. Ang ”KTH-enkäten” trodde jag knappt heller mina ögon när jag klickade mig genom de märkliga frågorna. En så makalöst enfaldigt (i ordets djupaste mening) utformad åsiktsundersökning trodde jag inte det var möjligt att åstadkomma! Är det så dagens professorer bedriver forskning har universiteten och högskolorna absolut ingen framtid. Kloka ungdomar gör nog bäst i att undvika svenska lärosäten framöver. Man kan stilla undra över när det blev ”hippt” att inte tänka själv? Sammanföll det måhända med tidpunkten då universiteten körde ned IPCC-konsensusproppen i halsen på sin personal?

  Ni som inte svarat enkäten kan göra det här: https://sv.surveymonkey.com/r/CHY2DHD

 60. Simon

  Anders, Adepten mfl
  Var tvungen kolla upp vilka som sitter i Riksbankens Jubileumsfond, som är den stiftelse som spenderat pengar på denna undersökning. Där hittar man flera politiker, bland annat Ulla Andersson, vänsterpartiet.

  https://www.rj.se/Var-organisation/Styrelse/

  Jag kom faktiskt så långt som till fråga 14 sen visste jag inte om jag skulle skratta eller gråta. Det säger en hel del om detta arma lands hälsotillstånd med en sådan fråga.

 61. Anders

  Uppmaning till Er som ännu inte svarat på ”KTH-enkäten” (se länk längre upp i tråden): Kopiera gärna eller ta skärmdumpar av frågorna innan ni svarar (med eller utan Era svar). Jag menar att de ledande frågeformuleringarna bör sparas till eftervärlden som ett avskräckande exempel och utsättas för vederhäftig analys. Tyvärr visar enkäten på hur djupt klimathotspropagandan har infiltrerat vårt arma fosterland inklusive Riksbankens Jubileumsfond.

 62. Lasse

  #60
  Fråga 14 var svår-fanns för få alternativ 😉
  Man häpnar över en sådan enkät som utgår från att vi påverkar klimatet.
  De kunde väl hjälpt oss med att stipulera utgångsläget typ-vi utgår från att CO2 påverkar klimatet-då hade det varit lättare svara!

  Lite svårare frågor tack!

 63. Christian H

  Nu har jag besvarat enkäten från KTH och Riksbankens Jubileumsfond och det var den mest larviga, fåniga och töntiga enkät jag någonsin sett. Därför blev mina svar mestadels larv, fånig fråga, töntigt, etc. Hur kan KTH och Riksbankens Jubileumsfond nedlåta sig till något sådant? Idioti en masse!

 64. Är inte enkäten till för att fånga upp dubbelmoralen hos klimattroende? Leva som man lär. De som gjort enkäten är totalt klimatövertygade och undrar varför alla andra 95% som inte är förnekare inte lever upp till den förväntade stenålderskonsumtionen.

  Jag tycker svaren skulle vara jätteintressanta då jag själv är lika nyfiken, fast från andra hållet, på alla hycklare som källsorterar kapsyler och unnar sig en Thailandresa som belöning. De flesta tror ju på katastrofframtid men lever inte upp till det själva. Någon annan skall göra det men inte jag…

 65. Solbacken

  Gjorde enkäten och häpnade också jag. Hade kunnat passera på mellanstadiet. Men högskola???!! Förfärande.
  När författarna läser mina svar kommer de säkert att tro att jag är en obildad gammal människa som inte begriper hoten vi står inför och inte vill delta i den späkning som väntar. Själv så vet jag att jag lever ett mycket stillsamt liv där jag mycket sällan åker bil eller flyg. Mina hobbies är dessutom hantverk och att laga mat från grunden. Liknar alltså många andra av min generation som inte redan i unga år skjutsades till träningar och flög runt halva jordklotet på skolloven. Undrar hur man söker pengar från Riksbankens jubileumsfond…..Kanske värt en googling.

 66. Bert Nilsson

  Det religiösa draget var tydligt. Man skulle erkänna sina synder, reflektera över sina handlingar och känslor och förhoppningsvis bli en bättre människa.

  Uttrycket ”mot bättre vetande” störde mig. Det är ju tack vare bättre vetande som vi är som vi är.

  Och vad är att leva hållbart? När man närmar sig åttio framstår inte livet som särskilt hållbart.

 67. Mats Enqvist

  Adepten#54

  Några reflektioner:

  1. Detta förefaller vara ett försök att utveckla de tankar om ”responsförnekelse” som allas vår hr Hultman framförde i den famösa Aktuelltsändningen nyligen.

  2. Då detta försök i kvalitet i mycket påminner om den enkät från Umeå universitet som för något år sedan lades ut (men som man sedan med svansen mellan benen drog tillbaka efter ett antal grava metodfel) lär dess värde vara mycket begränsat annat än för de närmast sörjande och Erika Bjerström.

  3. Total obegripligt att Riksbanken är inblandad i detta genom sin jubileumsfond.

 68. Mats E #67,

  Det är inte Riksbanksfolk som sitter och väljer ut forskningsprojekt utan betrodda forskare. Är de klimatalarmister – vilket är troligt – så lägger de pengar på rena pseudovetenskapen om det stämmer med deras narrativ.