Svalbard

Jag återvänder till ett ämne som jag skrev om för fem år sedan, alltså Svalbard. Tidigare i somras dök det upp påståenden att klimatförändringarna på Svalbard får stora, rent av bisarra, konsekvenser, i bland annat Ny Teknik, Sydsvenskan, Aftonbladet, och Sundsvalls Tidning. Där mycket av skriverierna verkar härstamma från ett utskick från TT.

Bland annat påstås det att vintrarna på Svalbard har blivit 10 grader varmare de senaste 30 åren. Det står också något om skenande klimatförändringar, vilket rimligen borde betyda accelererande förändringar.

Jag har ofta nämnt Climate Explorer, där det finns mycket väder- och klimatdata att hämta. Där finns inte så mycket data att hämta från Svalbard. Det finns dock en länk till European Climate Assessment & Data, där det går att hitta dagliga temperaturdata för platser i främst europeiska länder.

Jag hämtade där data för de väderstationer jag hittade för Svalbard, och räknade om till säsongs- och årsmedelvärden. Jag använder samma förkortningar som GISS använder. Där finns data för fyra tremånadersperioder/årstider, samt för ANN, som då är årsmedelvärden.

För de väderstationer som jag hittade, ser diagrammen med data ut så här:

SvalbardsFlygplatsTemperaturer IsfjordRadioTemperaturer NyAlesundTemperaturer BarentsburgTemperaturer

Dessutom ett diagram som sammanfattar årsmedelvärdena:

SvalbardArsmedeltemperaturerVersion2

Jag försökte ställa in att kurvorna ska ha ett mellanrum för perioder där det saknas data, men det fungerade inte alltid. Ibland blev det en rät linje över gapen i stället.

Visst har Svalbard blivit varmare sedan 30-talet, men de senaste åren verkar det ha blivit lite kallare där.

Det där med att vintrarna (DJF) skulle ha blivit 10 grader kallare varmare de senaste 30 åren syns inte till i dessa data. Störst vintertrend har den ryska enklaven Barentsburg, med 0,25 grader per år. Det blir ändå bara 7,5 grader på 30 år, inte 10. Flygplatsen har en något lägre trend, och har värmts med 6 grader de senaste 30 åren. Ny Ålesund har värmts knappt 5 grader på vintrarna, och Isfjord Radio har för lite data de senaste 30 åren.

Jag vet inte hur det är med den urbana värmeöeffekten i Barentsburg, men flygplatsen har då byggts ut de senaste 30 åren. Och blivit en plats som alstrar allt mer värme på grund av betong, asfalt och mänsklig aktivitet.

Kanske är Ny Ålesund den av platserna på Svalbard som är minst påverkad av urbaniseringseffekter? Å andra sidan är skillnaden mellan de tre trenderna inte riktigt signifikant, så alla tre platserna har kanske haft samma vintertrend.

I Barentsburg och Isfjord Radio ser vi att vintrarna var relativt varma även på 50-talet och sedan blev kallare. De senaste årens vintrar är varmare än de på 50-talet, men inte så mycket varmare.

Det är sådana där detaljer som de klimathotsreligiösa inte vill veta av. Om utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser ligger bakom uppvärmningen, borde ju temperaturökningen ha pågått hela tiden. I stället så sjönk temperaturen för att sedan öka igen. På vintern ska dessutom effekten av en ökande växthusgaseffekt märkas mest. Under varmare årstider får effekten av koldioxid och metan svårt att konkurrera med vattenånga.

Hur är det med acceleration då? För temperaturtrenden skedde en acceleration på 80-talet, men de senaste åren har trenden snarare vänt nedåt. Vilket i och för sig kan vara något tillfälligt. Det behövs mer än några år av data för att konstatera en förändring av trenden.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Stefan Eriksson

  Ursäkta, men jag tror att ”skrivfels-nisse” har visat sig i en textrad här ovan.
  ”Det där med att vintrarna (DJF) skulle ha blivit 10 grader kallare de senaste 30 åren”,,,,

  Här skall nog stå skrivet; ”10 grader varmare”,, tror jag.
  MVH. Stefan.

 2. Lasse

  Tack Lena
  Ett inlägg i Hans W Ahlmans anda.
  Han noterade Svalbards stora temperaturfluxationer.
  Dessa kopplades till havsströmmarna runt ögruppen.
  Även han konstaterade att det var främst vintertemperaturen som varierade.
  Detta långt innan koldioxiden kunde ges skulden eller ta åt sig äran!

 3. johannes

  Alla pakter under WW2 slogs ju om att upprätta väderstationer i norr, speciellt Svalbard. Vart är den datan?
  Är tabellerna ånyo hemligstämplade av alarmisterna?

 4. tty

  Alla stationerna utom Nyålesund ligger vid Isfjorden. De varmare vintrarna där beror främst på ett större inflöde av varmt atlantvatten på senare år som gör att fjorden numera är i stort sett isfri vintertid. Som så ofta i klimatsammanhang är alltså NAO inblandad:

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079661120301336

  Det bör påpekas att (västra) Svalbard alltid haft ett unikt mycket maritimt arktiskt klimat med påfallande milda vintrar tack vare den gren av Golfströmmen som går upp längs kusten.
  Mitt under lilla istidens kulmination på 1600-talet byggde holländarna en valfångststation (”Smeerenburg”) vid Hollaendernaeset på Amsterdamöya längst uppe i nordväst. De jagade nordkapare som håller till vid havsisens rand sommartid, vilket visar var den normalt låg då.
  På 1700-talet övergavs Smeerenburg och man började koka tranet ombord i stället, troligen för att sommarisen drog sig tillbaka för långt norr om Svalbard. Det finns flera uppgifter om valfångare som nådde 82-83 graders latitud under 1700-talet.

  Det har faktiskt gjorts studier om UHI i Longyearbyen. Om jag inte minns fel var den mycket lokal, så flygplatsen är troligen inte så påverkad.

  Här en artikel med en längre temperaturserie. Det varma 30-talet var varmt även på Svalbard:

  https://www.hindawi.com/journals/amete/2011/175296/

  Serien är dock litet skakig eftersom den är hopplockad från flera olika platser runt Isfjorden.

 5. Håkan

  #4 tty

  Ole Humlum visar mätningar av UHI i Longyearbyen på climate4you.com.

 6. tty

  #3

  De mesta äldre data finns här:

  https://www.met.no/publikasjoner/met-report/met-report-1997/_/attachment/download/eed95bea-e043-409c-9480-da4f47db43d1:b4324155e766527d3a7d4aaaf35a166effe017b1/MET-report-21-1997.pdf

 7. tty

  Och så här ser det ut vid Isfjorden just nu:

  https://lns-spitsbergen.kystnor.no/

  Det är rätt många år sedan jag senast var där, men jag kan inte se att det har blivit märkbart frodigare.

 8. Lennart Svanberg

  Statistik är ju som vi vet de möjligas konst. Att statistik påstås kunna bevisa att CO2, och just bara människans CO2 (ja just det, kossornas CO2 också), styr klimatet utifrån diagram skulle aldrig accepteras i någon annan naturvetenskap. Statistik är en beskrivning av ett skeende och bevisar aldrig någonting utan driver enbart hypoteser.

  Jämför med mordgåtor. Statistik kan säga vem som är trolig förövare fast skulle aldrig accepteras i en domstol då det ej är ett faktiskt bevis.

  Då jordens klimat ej kan modelleras så orsaker och verkan för olika CO2-mängder ej kan verifieras blir statistik enda argumentet för klimatkrisen.

  Just nu i debatten är det organisationer med största resurserna för att skapa de mest avancerade graferna som vinner argumentet.

  När du argumenterar med någon, återkom alltid till bevisfrågan, och påminn att statistik ej är ett naturvetenskapligt bevis utan enbart ett påstående.

 9. Jan

  OT ”….60 grader i marktemperatur uppmätta i spanska inlandet.”

  https://sverigesradio.se/artikel/extremvarmen-sveper-over-europa-60-grader-i-spanien

  Inte visste jag att man betraktar marktemperaturen i klimatsammanhang då marktemperaturen är väldigt beroende på markens beskaffenhet. Hur het svart asfalt kan bli en solig sommardag känner de flesta till.

  Hur ser det ut med marktemperaturen på Svalbard för närvarande?

 10. TorbjörnR

  Lite passande att Tony Heller precis gjort denna video om bla Svalbard.

  https://youtu.be/1wpspx8EunU

 11. Lennart Bengtsson

  Liknade hände för åren 1910 till 1930/1940 med en mycket markant uppvärmning. Orsaken är att det krävs endast en ganska obetydlig ändring i främst atmosfärcirkulationen för att få en markant uppvärmning på Svalbard.
  Jag hörde detta redan på 1950-talet av Gösta Liljequist i en föreläsning.
  Allt i väder och klimat beror nämligen inte på växthusgaserna, vilket är vad som inte minst dagens endimensionella medier ständigt propagerar och tyvärr även många ”klimatforskare”

 12. Lasse

  Hettan i Europa är väl annonserade men kanske lite överdriven vilket uppmärksammas på SMHI s väder blogg.
  Sverker H ber att få återkomma om detta vid behov.
  Kina har dock hett.

 13. Jan-Åke

  Lite OT
  Frågar någon som vet och hoppas att tty nappar.
  Hittar inget om hur sommarens temperatur var i det isfria södra Sverige då inlandsisens retirerande kom av sig under 800 år för 12000-12800 år sedan (moränbildning som kallas Mellansvenska israndzonen )
  Tippar själv på att följande väderprognos skulle ges för den 17e juli för 12500 år sedan.
  Mestadels mulet , kraftig ostlig vind , under eftermiddagen regnskurar som mot kvällen övergår i snöfall.1-3 plusgrader,inatt någon minusgrad.

 14. Lars Kamel

  #1: Tack för påpekande om ett skrivfel. Jag har ändrat.

  Den snabbaste kända uppvärmningen av Svalbard skedde på några få år för drygt 100 år sedan, men ingen de mätserier jag hittade går så långt tillbaka i tiden.

 15. tty

  #11

  I rapporten jag refererar till i #6 nämns ett rätt roligt brev som på 1920-talet skickades till den då enda väderstationen på Svalbard om det skett något med mätplatsen eftersom temperaturerna hela tiden steg. Svaret blev att inget hade förändrats.

 16. tty

  #13

  Klimatet under Yngre Dryas blev fullt arktiskt i Sydsverige med permafrost igen under ca 800 år. Det finns periglaciala landformer från den tiden, och det bildades t o m en ny ishätta i Skottland och nischglaciärer på Irland.

  Under den föregående senglaciala interstadialen hade temperaturerna varit nästan lika höga som nu, och nästan omedelbart efter Yngre Dryas blev det klart varmare och torrare än nu.

 17. Rossmore

  OT:
  John Kerry försöker men blir väl ändå fullständigt tillintetgjord:

  https://wattsupwiththat.com/2023/07/17/john-kerry-devastated-at-house-hearing-on-climate-by-scott-perry/

  Värt att se. ”How much is the correct amount of Co2?”

  och sist:

  ”Plant life depends on Co2 and when we kill it we’re done too.”

 18. tty

  #14

  ”Den snabbaste kända uppvärmningen av Svalbard skedde på några få år för drygt 100 år sedan, men ingen de mätserier jag hittade går så långt tillbaka i tiden.”

  ”Svalbard Airport”-serien går tillbaka till 1911, men det är en kompositserie från olika platser vid Isfjorden, (den egentliga Svalbard Airport börjar 1976) de äldsta uppgifterna är från Green Harbour och Longyearbyen. Detaljer om hur serien åstadkommits finns här:

  https://www.met.no/publikasjoner/met-report/met-report-1996/_/attachment/download/965e0bc0-1582-4084-8880-9d199dfbce3f:3fc6349d0c2ee0bf1375603fc0ba821c028dd066/MET-report-16-1996.pdf

 19. Fredrik S

  Apropå Isfjorden, höll inte den på att frysa till helt för första gången på länge förra årets säsong, 21/22?

  tty kanske har koll?

 20. tty

  #19

  Jo, det stämmer. Men om Isfjorden fryser bestäms mer av hur mycket varmt atlantvatten som kommer in i fjorden och mindre av temperaturerna.

  Svalbards västkust är alltid tämligen isfri, och det var den även under Lilla Istiden.

 21. Lasse

  Årets isexport genom Framsundet var extrem.
  Detta indikerar väl förändrade strömningsmönster kring Svalbard?

 22. Jan-Åke

  16
  Ok, så då kan sommarens temp överstigit de Svenska rekorden på +38 ! Intressant.

 23. FORSGREN TORE

  En studie från borrkärnor från glaciärer runt Svalbard ger en intressant bild av hur klimatet var förr.

  När man når berget befinner man sig på 800-talet då klimatet blev tillräckligt kalt för att snö sparas till nästa år.

  Det såg rätt illa ut med temperaturfallet fram till 1800-talet. Kanske sotpartiklar som absorberade solljus eller något annat började återställa värmen.

  Data från undersökningen jämförs med termometeravläsningar från de lokala väderstationerna.

  ”Thousand years of winter surface air temperature variations in Svalbard and northern Norway reconstructed from ice-core data”

  https://polarresearch.net/index.php/polar/article/view/3035/html_187

 24. FORSGREN TORE

  På Svalbards museum känner man till att glaciärerna bara är ca 1100 år gamla.

  https://svalbardmuseum.no/en/glaciers

  Många uppriktiga uttalanden:

  ”Dating has revealed that the plants were covered by the glacier 1100 years ago. Obviously the glacier has not grown constantly for 1100 years: at times, glaciers also lose volume, as they are doing today.”