Att inte tillåta andras åsikter

skall

När de flesta frågor diskuteras, likt Sveriges NATO-anslutning, vill vi tillåta andras åsikter såsom Göran Greiders att “Nu blir världen osäkrare”. Trots att en majoritet av Svenskarna har visat sig vara för ett NATO-medlemskap vill Svensken och Svenska medier visa på åsiktsfriheten i vårt land med att tillåta avvikande åsikter i viktiga frågor.

Vad är det då som gör att Klimatfrågan inte får diskuteras utifrån avvikande åsikter i grundfrågan huruvida det råder en kris eller inte? Varför “måste” konsensus om att vi står inför en “Klimatkris” upprätthållas i såväl Svenska som många andra utländska medier?

Innan jag själv började undersöka år 2017 huruvida det rådde kris i klimatet trodde jag, om än tveksamt, att människor likt Al Gore och Greta Thunberg hade en poäng i att det rådde någon form av Klimatkris. När jag så småningom hittade till denna sajt och på allvar började leta efter avvikande åsikter till den allenarådande så var det ju inte speciellt svårt att avfärda Klimatkrisen som ett påhitt då ord står mot ord.

Så hur kan vi svenskar tillåta att vi inte tillåts ha en annan åsikt än den politiskt korrekta i klimatfrågan? Det börjar självklart i vår uppfostran att vissa frågor av typen; du skall inte slå eller stjäla från din nästa slås fast som absoluta sanningar. Ingen läsare tror jag heller tycker att det är dåligt att vi inte tillåter andra åsikter än just dessa. Dock i en väpnad konflikt blir plötsligt dessa sanningar och åsikter ändrade då vi självklart tillåter våld och stöld eftersom det är själva definitionen av att vara i krig.

Är det tillåtet att tycka otrohet är okej? Till skillnad från stöld och våld är otrohet en fråga som delar samhällen samt människogrupper då olika åsikter kan vara okej. I Sverige kan otrohet accepteras om det är överenskommet i förhållanden eller som enstaka övertramp även om troligtvis majoriteten svenskar säger sig tycka otrohet är förkastligt.

Så till klimatfrågan och varför det icke är tillåtet att tycka annorlunda, i alla fall i våra stora mediahus samt bland ledande partier, än majoriteten (ja, vi vet ju faktiskt inte vad majoriteten tycker då någon folkomröstning ej anordnats) som anser att vi har en Klimatkris? Ja, vi hade Elsa Widding som åtminstone i en Riksdagsdebatt uttalade sig att hon ej ansåg vi hade en Klimatkris innan hon kort därefter valde att lämna Sverigedemokraterna. Efter denna korta och uppfriskande debatt hösten 2022 lade sig åter mörkret i debattsverige och alarmisterna med Rockström i spetsen får utan mothugg sprida sina profetior om att undergången är nära.

En annan förklaringsmodell till åsiktsförtrycken än uppfostran är att vårt lilla land Sverige är socialiserat. Vi är vana vid “ett Systembolag” för rusdrycker, “En försäkringskassa” för sjukdomar och diverse andra monopol vilka skapats en gång med mottot “för vårt eget bästa”. Där ligger också min tes varför Klimatfrågan lyckats få samma ställning. Vi enskilda människor förstår inte vårt eget bästa säger staten, precis som när det gäller exempelvis att köpa sprit för eget bruk, så accepterar vi när “överhögheten” bestämmer att det råder Klimatkris och därmed basta.

Dock kom det nu ett spännande domslut angående åsikter i förra veckan där Danska Winefinder vann över Systembolaget i Högsta Domstolen. Winefinder hade inte brutit mot några lagar och kan därför fortsätta sälja importerat kvalitetsvin till törstiga svenskar. Det här gillar inte bland annat Socialdemokraterna som “Kräver att lagen ändras så att utländska vinsäljare stängs ute från den svenska marknaden”. Jag påminner mig tiden när Maj-Britt Theorin motionerade i Sveriges Riksdag att vi skulle förbjuda parabolantenner då TV3 som sände från England förstörde för Svenska folket då vi inte klarade av att se på reklam-tv enligt henne och det Socialdemokratiska partiet.

Kanske blir det ett utländskt mediehus som lyckas bryta svenskarnas inställning till den påstådda Klimatkrisen för det är knappast troligt att publicisterna kommer byta åsikt då det skulle vara som att “Svära i Kyrkan”.

Lennart Svanberg

Fil. Kand. i Ekonomisk Historia

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gabriel Oxenstierna

  Tack Lennart,
  detta är ett angeläget ämne!

  ”Så till klimatfrågan och varför det icke är tillåtet att tycka annorlunda, i alla fall i våra stora mediahus samt bland ledande partier, än majoriteten … Varför “måste” konsensus om att vi står inför en “Klimatkris” upprätthållas i såväl Svenska som många andra utländska medier?”

  Statliga svenska media och många andra stormedia är ideologiproducenter. Tron på CO2 är något som måste bekämpas är ett officiellt och lagfäst påbud, alla förutsätts tro på detta påhitt!

  Dessa media och flertalet partier har dessutom en kollektivistisk vänsteragenda: De vill förändra världen i riktning mot mer kontroll, mer överstatlighet/globalisering.

  De lever på att skrämma folket, det är därför vi ser det enorma medialarmet runt att sommaren (som vanligt) är rätt varm på vissa håll.
  Alla vill ha många clicks, de privata media dessutom av kommersiella skäl. Då är det bra att skrämmas.

  Numera är det människan som bestämmer sitt eget öde. Vi ber inte längre till Gud om hjälp. Vi ber till våra politiker, våra makthavare. Och de hör bön! Vi har fått klimatpolitiken, vi har fått energipolitiken.
  De påstår övermodigt att DE kan reglera klimatet. Men förutsättningen är förstås att vi är starka i tron, både på att CO2 är ett problem, att det finns en klimatkris, samt att politikerna kan hantera den.

  Lösningen på detta kommer naturen själv att komma med. Den globala uppvärmningen är i avtagande och förr eller senare blir det uppenbart för alla att kejsaren var naken.

  Några artiklar om detta ämne:
  https://klimatupplysningen.se/om-klimathotet-som-sekular-statlig-religion/

  https://detgodasamhallet.com/2022/10/19/gastskribent-gabriel-oxenstierna-svt-till-doms-over-svenska-folket-i-moralpredikan-om-klimatet/

 2. Magma

  Just frågan om vem som ”äger ordet” är intressant.
  I en renodlad diktatur är det enkelt, framför någon avvikande ”sanningar” så är det tillräckligt för att bli tystad, ibland för gott. Ofta är diktaturens ”sanningar” mer eller mindre lagstadgade, eller i vart fall skyddade av något som med lite god vilja kan jämföras med ett ”rättsväsende”.
  I länder med enpartisystem och förutbestämda valresultat så är likheten med den rena diktaturen slående, med det möjliga undantaget att det är viktigare att forma etablissemangets ”sanningar”, eller narrativ om man så vill, för att åtminstone mot de som mödar sig till valurnorna skapa viss legitimitet.
  I en demokrati blir det naturligtvis svårare för makthavarna att få monopol på ägandet av ”sanningen”, framförallt i de demokratiska lager som tvingas att möta väljarkåren emellanåt. Kan man däremot få någon annan med för den breda allmänheten trovärdig bakgrund att uttrycka och stödja någon politiskt motiverad ”sanning” så har man ju alla möjligheter att argumentera för saken – samtidigt som frikostigt stöd delas ut till de som stödjer narrativet. Ett stöd som kan kallas för forskningsanslag, presstöd, styrelsearvode, medel för samhällsinformation, eller nästan vad som helst.
  Så långt intet nytt, men när inte dessa satsningar räcker för att tysta andra obekväma konkurrerande sanningar från de tänkare som inte kunnat fångas in i det politiskt skapade nätet? Vad gör man då?
  En störande faktor är naturligtvis det konkurrerande nätet, det som vi brukar kalla för webben. Hur få kontroll över denna samhällsomstörtande ”Fake News”-förmedlare?
  Chat Control? Canceling? Troll? Halmgubbeutnämningar?
  För egen del känner jag inte att jag behöver vara strålningsfysiker eller klimatforskare för att förstå att det nuvarande klimatnarrativet är mer ett politiskt betingat narrativ än en vetenskaplig fråga – det räcker med snart 70 års erfarenhet av vädervariationer och att iakttaga hur försvaret av narrivet formeras.
  En sant vetenskaplig fråga tål att diskuteras ur samtliga aspekter!

 3. Katarina

  #1 ”Lösningen på detta kommer naturen själv att komma med. Den globala uppvärmningen är i avtagande och förr eller senare blir det uppenbart för alla att kejsaren var naken.” Risken är väl att politikerna kommer att tolka det som att de åtgärder de genomfört är förklaringen till den minskade uppvärmningen. SÅ kan klimatalarmisterna fortsätta att genomföra en massa åtgärder i klimatets namn, den en kostbarare än den andra…

 4. Claes-Erik Simonsbacka

  Läs nedan om Anders Chydenius, Kaplanen i Nedervetil (min forna hemkommun), kamp i Sveriges riksdag för det fria ordet.

  Kampen för det fria ordet
  Utdrag:
  ”År 1766 fick Sverige en grundlag som världen inte sett maken till. Den gav rätt att skriva och trycka vad man ville: Och vem som helst fick läsa handlingar hos myndigheterna. Än i dag gör tryckfrihetsförordningen Sverige till ett unikt öppet samhälle.”

  ¨Den 2 december 1766 satte den maktlöse kung Adolf Fredrik sitt namn under Kongl Maj:ts nådige Förordning Angående Skrif- och Tryckfriheten. Den innehöll femton paragrafer och innebar bland annat att:
  • Censuren avskaffades (på allt utom teologiska skrifter), vilket i princip gav alla medborgare rätt att uttrycka vad de ville.

  https://popularhistoria.se/samhalle/medier/svenska-tryckfriheten-fyller-250-ar

  Mvh,

 5. Claes-Erik Simonsbacka

  Är det en mänsklig rättighet att i yttrandefrihetens och/eller demokratins namn t.ex., att få kränka religiösa känslor?

  Yttrandefriheten behövs ju inte för att skydda allting som människor är överens om. Det är först när något är provocerande eller utmanande som yttrandefriheten sätts på prov.

  I en dom i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg den 25 oktober 2018 fastställde domstolen en fällande dom mot en österrikisk kvinna för att hon kallat Muhammed pedofil. Bakgrunden var en överprövning av en tidigare dom 2011 i Österrike. Där hade kvinnan dömts till böter för uppgiften att Muhammed vid 56 års ålder hade gift sig med en 6-årig flicka. Kvinnan ansågs genom sitt uttalande ha sårat religiösa känslor och det var straffbart.

  Mvh,

 6. Lennart Bengtsson

  Orsaken är att i Sverige har klimatfrågan blivit ett ”narrativ” som i allt högre grad förlorat kontakt med verkligheten. Det är numera en existentiell fråga i klass med traditionella undergångsmyter som finns i nästan alla kulturer inte minst i den nordiska med sin Ragnarök.
  I den senaste debatten om överdödlighet till följd av köld eller hetta vill man inte acceptera att i genomsnitt så avlider 10 gånger mer av köld en hetta utan framhäver då att kyla beror på ”väder” medan hetta beror på ”klimatet”. Att klimatet inte är något annan än väderstatistik passar inte in i den mediala berättelsen för då skulle den förlora sin andliga eller teologiska dimension.
  Så är det, och mediaaktivister som inte vet bättre föredrar myten framför den tankemässigt krävande verkligheten. Desto mer beklämmande är att de akademiska representanter som också håller undergångsmyter vid liv eftersom det gör livet upphöjt och berikande precis som var fallet med forna tiders prästerskap.

 7. Staffan Lindström

  4 Sammanträffande att på turkiska betyder ”kaplan” tiger! djuret
  Och en av sjöarna Haavisto (!) I Nedervetiltrakten alltså…

  Flickvännen från Esbo som taggades som Åbo i SVTplay U23-EM……………

 8. Mats Kälvemark

  #3 Katarina.
  Den risk du beskriver (att vid ett kommande kallare klimat så kommer alarmisterna att försöka ta åt sig äran) är försumbar. Utsläppen kommer ju att fortsätta öka och atmosfärshalten av CO2 likaså och det är ju just mot dessa mätbara data som alarmisternas åtgärder riktar in sig. Om avkylningen nu inträffar så blir just detta en urstark falsifiering av narrativet

 9. stig morling

  Jodå! Åtskilliga har nog fått sina berättelser och insikter refuserade av inte bara massmedia och politiker, utan även inom våra akademier uppvisas åtskilliga exempel på en ivrig censur.
  För att något störa denna församling låt mig citera ett par ”religiösa”: Självaste Paulus, som skrev om vår kunskap som ett styckeverk, och en medveten aforism ”Vi hava här ingen varaktig stad!”
  En av de bästa definitionerna på vad som är vetenskapligt arbete har jag återfunnit hos en legendarisk professor inom humaniora, H. S. Nyberg, en gång vid Uppsala universitet, och sades ha varit kunnig i 28 språk:

  ”Vetenskapens historia är ett långt revisionsprotokoll, som aldrig kommer att bli färdigt. Vetenskapens arbete är och förblir en rastlös och aldrig avstannande revision av ståndpunkter och teorier. Det är felen och misstagen som gör att den går framåt, och varje generation måste börja om på ny kula. Mycket som hos oss var oomkullrunkelig sanning för femtio år sedan när i våra dagar föga mer än ointressant vidskepelse, och det är fullt troligt, att det vid detta sekels slut(1900-talet) kommer att heta på samma sätt om många av våra egna fastslagna sanningar. Det är mycket nog att ha öppnat ögonen och visat vägen.»
  Om prästsonen H.S. kunde sin Karl Popper vet jag inte, men jag tror att Popper mer än gärna skulle instämma!
  Lustigt nog var den ursprungliga disputationen en god, men tydligen bortglömd förebild hur ett samtal borde föras.
  När man så emfatiskt hävdar att det råder ”consensus” i en fråga kan man nog med fog som motfråga citera Oscar Wilde: ”När alla tänker lika, tänks det alldeles för lite!”

 10. Tege Tornvall

  Här är det ju inte bara eller främst åsikter utan rena fakta som motarbetas och förtigs. Grindvakterna är i huvudsak okunniga i sakfrågan men lyhörda för vindar. Bara om och när verkligheten kommer ikapp tvingas de ändra sig.

  Då blir det nog allmän rusning mot nödutgångar och flitigt letande efter brasklappar för att rädda anseende och positioner. Så mycket större skäl att fortlöpande dokumentera alla stolligheter så att drivande alarmister inte slipper undan sitt ansvar!

 11. Jan Ågersten

  Hej

  Det debatteras friskt om yttrandefriheten i media där rätten att bränna böcker skulle hota yttrandefriheten om detta uttryckssätt skulle förbjudas. Men hur definierar vi yttrandefrihet? Att stå på en offentlig platts med megafon eller skriva i media och framföra åsikten om att Arne Anka är demoraliserande faller utan tvekan under yttrandefriheten. Det blir genast mer knepigt om Arne Ankas samlingsalbum skulle brännas offentligt då yttrandefriheten för författaren till serien med Arne Anka begränsas. Att bränna andras ord handlar mer om att uttrycka känslor än om yttrandefrihet.
  Samtidigt som kampen om det fria ordet pågår och tonläget är högt om att yttrandefriheten till varje pris skall försvaras pågår en censur angående den så kallade Klimatkrisen där endast de med den rätta tron får ge uttryck för sina åsikter.
  Elsa Widding sammanfattar på ett bra sätt i boken ” Sunt förnuft om Energi & Klimat” vad den vetenskapliga delen av IPPC vet om klimatförändringen eller klimatvariationen. Elsa Widding drar slutsatsen att det inte råder någon klimatkris och med det är hennes öde beseglat.
  Mediedrevet går i gång och för att undvika att anklagas för begränsning av yttrandefriheten kör man på hur viktigt det är att bekämpa desinformation. I de politiska spektra som riksdagen representeras av finns väldigt många människor som delar min och de flesta andras här på forumet uppfattning om klimat o energifrågor oavsett partitillhörighet men de tystas effektivt av sina partistyrelser för att inte riskera för partiet dålig publicitet.
  Utan att tveka vill jag påstå att vi lever i girighetens och enfaldens tid där våra demokratiska skyldigheter o rättigheter är hotade. Roten till den här situationen är att alla partier mer eller mindre är en del av problemet och inga partier är en del av lösningen. Samtalet är så förgiftat av vår strävan om sökandet efter en syndabock att vi sablar ned varandra utifrån vår partitillhörighet.
  Energi och klimat är vetenskap som inte upphör att existera bara för att någon har en annan åsikt eller partitillhörighet. Om vi ska ha en möjlighet till en faktabaserad energi o klimatdebatt behöver vi få bort alla dessa fragmenterade åsiktskorridorer som hämmar modet att skriva.

  Klimatupplysningen är ett bra forum som på ett vårdat sätt låter oss dela våra tankar om viktiga frågor om klimat och energi men som samtidigt är sårbart.

 12. Ulf

  Förutom att klimatväckelserörelsen numera är en religion så ska följande inte underskattas.

  Frågan har kommit i självsvängning. Mängder av människor och organisationer är helt beroende av att klimathotet är verklighet. Tänk all lagstiftning alla företagspolicies som är skriven utifrån att detta är en absolut sanning.
  Alla de miljoner involverade kommer att försvara sitt levebröd med näbbar och klor.
  Tänk på hur många politiker som skulle stå med brallorna nere ifall media plötsligt började publicera verkligheten. För att inte tala om journalisterna själva.

  Utöver det har frågan fått religiös status. Folk blir lika offended som när det bränns religiösa böcker.

  Europa inte bara Sverige är bortom all räddning. Motståndet finns i USA och framförallt ”nya” världen. Länder som Indien har inte råd med dylikt trams. Här ses klimatkrisen som ett sätt att hålla nya länder på mattan. En västliga sammansvärjning, vilket förstås heller inte är rätt, men kan man klandra dem?

 13. johannes

  ”Kanske blir det ett utländskt mediehus”

  Tvivlar på det. Vilket land då? Alla västkulturländer är lika klimatreligiösa. Religionen tillåter ingen annan åsikt. Det är liksom grundbulten.

 14. jax

  Att inte tillåta oliktänkande handlar ju om åsikter och tro i första hand. Men när det gäller fakta och mätningar får ju ”tankeförbudet” rent löjeväckande resultat. Ta till exempel larmrapporterna om att sydeuropa brinner med temperaturer runt 48 grader. Man läser flertalet vittnesmål, bla från Aten och Rom, om detta. Hur ser det då ut på dessa platser.

  Enligt:

  https://www.wunderground.com/history/monthly/gr/spata/LGAV/date/2023-7

  har temperaturen i Aten inte varit över fyrtio grader under juni och juli. Juni 32 som högst, juli en dag, 14 juli, 40 grader som högst , i övrigt runt 35.

  I Rom har temperaturen legat under 30 grader i juni förutom 22 juni då det var 35 grader. I juli, en dag över 35 grader, 10 juli, i övrigt mellan 25 och 34 grader.

  Detta är ju fakta och inte åsikter, om nu länken rapporterar riktiga temperaturer. Att allehanda människor hävdar att städerna brinner är däremot inte fakta, så fortfarande talas det nog om tänkta kommande värmeböljor antar jag. Det visar ju hur långt det gått med alarmismen. När man inte har befintliga värmeböljor att tillgå så skräms man med eventuella kommande.

 15. Lennart Svanberg

  Stort tack för engagerade och intressanta kommentarer på mitt inlägg. Kina är den stora vinnaren på ’Klimatkrisen’ och lever gott på att sälja urusla elbilar, halvtaskiga solceller och värdelös vindkraft till oss. Vi i Klimatrealisterna fortsätter dock att debattera och vara vaglet i ögat på etablissemanget i vetskapen att tiden ger oss rätt.

 16. Lasse

  I dagens tidning uttalar sig Mikael Tjernström om Antarktis isläge.
  Mannen som nyligen kom hem efter en expedition till Arktis för att forska om det poolområdet.
  En illustration till medias och forskarnas ovilja att ta klimatfrågan på objektivt allvar.
  Hur var det att bli infrusen Mikael?

 17. Ulf

  Utöver detta tycks de flesta människor tro att detta är gratis. Eftersom media inte rapporterar hur denna påhittade kris slår mot världen och hur mycket den förstör, tycker folk det är ok med en ”försiktighetsprincip”. Men vad som tillämpas är egentligen allt annat än försiktighet.
  Det är ett faktum att Ryssland aldrig vågat anfalla Ukraina utan klimatkris narrativet i väst.
  Tyskland m fl hade aldrig avvecklat kolet och ersatt det med rysk gas om det inte vore för den påhittade klimatkrisen.
  Putin hade aldrig vågat anfalla Ukraina om han inte trodde att väst återigen skulle stå och titta på precis som med Krim. Här räknade han med att beroendet av rysk gas skulle hålla väst passivt. Visserligen fel, men utan klimatkrisen inte ett onödigt krig.
  Likaså att väst blir fattigare med de system som satts pga en påstådd kris. Men likadant här ingen rapporterar och drar de självklara slutsatserna.

 18. Håkan

  För de allra flesta människor är det rädslan att hamna utanför gruppgemenskapen som styr åsikter och handlingar. Fakta fungerar därför dåligt som medel att övertyga någon.

  Eller som Churchill uttryckte det:

  ”Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing ever happened.”

 19. stig morling

  Ett tillägg: Den stora faran med vår så kallade överhet (således omfattande politiker, journalism och våra ”klimaträddare”) är frånvaron av humor och ironi. När jag söker tröst i denna galenskap får det bli hos våra poeter:
  Gustaf Fröding: ”Det som är sanning i Berlin och Jena, är bara dåligt skämt i Heidelberg.”
  Nils Ferlin: ”Den stora kometen” återfinns i ”Goggles”: ”den där kometen kommer ju, tre gånger i kvartalet!”
  Tage Danielsson: ”Politikerföraktet utgår från politikernas förakt av medborgarna.”

 20. jax

  #18 Håkan

  Visst fakta är underordnad, men man kan ju tycka att journalisterna borde kolla om vittnesmålen stämmer. Men, ”kolla aldrig en bra story” gäller ju fortfarande.

  Har ju varit i både Aten och Rom när det varit över 40 grader varmt, och den totala avsaknaden av panik och oro var ju slående! Kanske innevånarna själva låter sig påverkas av dagens media och bli oroliga pga av detta.

  Som exempel kan jag ju ta att segla i dåligt väder. Om jag gör det ensam är det inte oroande på något sätt, men om jag har med mig personer som blir oroade så sprider deras oro sig till mig också. Trots att jag vet innerst inne att det inte är någon fara.

 21. Sören G

  Rubrik i Aftonbladet: ”Skräcken: Andra vågen av hettan kan bli värre. Experten: Rekord – över hela världen”

  Prognoser prognoser och ”experter” som uttalar sig.

 22. Brutus

  #21 Sören G : Kan rekommendera https://www.ventusky.com/help. Där finna karta över hela världen. Man kan peka på valfritt område och få nederbörd, temperatur etc just nu eller vid valfri tidpunkt. Intressant som jämförelse, när man läser/hör om larmen. Upplysande. Dock, jag vet ej varifrån de hämtar data.

 23. Jag tyckte det blev intressant här om dagen när frankrikes jordbruksminister försökte säga att sommaren varit normal och inte extrem.
  Han drabbades av extrema påhopp från hela hopen av etablerade och oetablerade klimathotsbejakare.

  MEN, han hade rätt – inga extremvärden på vare sig temperatur eller nederbörd och skörden ser utmärkt ut.

  Idag handlar det inte om verkligheten utan man måste bli delaktig i tron.

  Påhoppet i Frankrike visar också hur klimathotet tagit ett rejält strupgrepp på demokratin – säg rätt ord, eller håll tyst!

 24. Fredrik S

  Brutus #22

  De hämtar data främst från DWD, den tyska vädermyndigheten, samt NOAA, den amerikanska motsvarigheten.

  ”The main provider of meteorological data for Ventusky is DWD and NOAA. However, the radar layers have several other country-specific sources. All used sources are sumarized on the page Data source”

 25. Fredrik S

  Magnus blomgren #24

  Tyvärr är ju dessutom ”normal” inget som media föredrar att rapportera om nu i dessa tider när i princip alla mediehus, inkl de statliga, föredrar att låta som sensationspressen.

  Det är ”breaking news” som gäller dygnet runt och då blir det därefter.

 26. Björn

  När journalistik har övergått till desinformation, var finns då tilltron i samhället? I klimatfrågan är tilltron noll. Det som inte har hänt ännu är ingen nyhet. Om något hypotetiskt ändå påstås vara en nyhet, kan det klassas som spekulation eller desinformation. Dagstidningar har presstöd och SVTR är finansierat via skatt. Därför borde media ha skyldighet att publicera inlagor med kritik utan att censurera. Vad säger egentligen juridiken om detta i förhållande till yttrandefriheten?

 27. Gabriel Oxenstierna

  Det vore väldigt intressant att se en lista på exakt vilka lokala värmerekord som slagits nu i juli. Både i Europa och globalt.

  Samt motsvarande lista på köldrekord. Det har nämligen varit exceptionellt kallt i bland annat Australien den senaste tiden.

  Jag tror köldrekorden är fler/större än värmerekorden. Media babblar en massa om rekord men ger få fakta.

 28. Nr 25 Fredrik.
  Så sant – förutom könsord är ”normal” det nya förbjudna.

  Normalvariation kommer nog dessutom att förses med varningstext inom kort.

 29. UffeH

  # 27
  Problemet med fakta är att det går att kolla, medans spekulationer om framtiden är fullständigt ofarliga och okontrollerbara, men den hjärntvättade allmänheten fås att tro att det är fakta som presenteras när man hänvisar till en eller flera ”experter”.

  Frågan som borde ställas är när slutade folket tänka självständigt och behövde en expert för att tala om hur livet ska levas.
  Idag finns experter på allt från barnafödande till begravningar, allt som händer i ett normalt liv har nu mer en expert som kan förklara hur det ska vara.
  Allt har ett rätt och ett fel sätt, där den ofta självutnämnda expertens sätt är det enda rätta.

 30. Nr 26 Björn.
  Desinformationen och den nya legitimitet den tillskrivits – är det som oroar mig mest!
  Vilka fler områden är drabbade och kommer att drabbas – vad lärs ut i skolor och så vidare…obehagliga framtidsvibbar.

 31. Lennart Bengtsson

  21

  Intervjuer av kvällsmedia

  För en tid sedan kontaktades jag av en artikel från Expressen för en intervju. Jag hade varken tid eller intresse så jag hänvisade till min då utkomna bok om klimatet. Den kvinnliga journalister hade inte tid att läsa men jag stod på mig.
  Tidningen hittade på en intervju och jagades samtidigt upp en person som kritiserade de påhittade uppfattningarna. Diverse kontakter gav vid handen att en legal protest inte var en framkomlig väg så jag gav upp sådan försök.
  Så är det är jag rädd.
  Nu har jag ändå vant mig med att bli cancellerad. Fördelen är att i större utsträckning får vara i fred från allsköns stupiditeter.
  Folk blir förvisso ständigt felinformerade med de flesta är ändå så korkade att de har glömt alltsammans nästa dag. De som är smarta nog har ändå möjligheteratt informera sig.

 32. Fredrik Gustafsson

  31 Lennart Bengtsson
  Det smärtar att läsa ett sådant inlägg från dig som många som mig har ställer sitt hopp till. Det finns såklart fler som kämpar för att få höras. Nu har du ju visserligen överpresterat i ämnet. Att msm skulle ta sig tiden att läsa in sig på det du har åstadkommit är väl att överskatta journalistkåren av idag.
  Men det finns fortfarande många som vill lära sig att förstå och tänker själva!

 33. johannes

  #29
  ”Frågan som borde ställas är när slutade folket tänka självständigt och behövde en expert för att tala om hur livet ska levas.”

  Kl 18:32 56423 BC

 34. Ulf

  I DN snackas det om extremvärme i Europa igen. Men det är ju prognoserna som är extrema inte utfallen.
  På de allra flesta håll ligger det på 30-35 grader. Enstaka dgr och enstaka ställen uppåt 40 grader. Men alla som varit i Aten eller Rom mitt i sommaren vet att där ska man definitivt inte vara.
  För övrigt varför försvinner temperaturrekorden. I Rom 1980 var det 41 grader, men det går knappt att hitta på internet. Istället påstår man att rekordet var 40,8 grader 2007. Låter väldigt lågt för den staden dessutom. Men cancellerar man gamla rekord eller vad pågår?

 35. Brutus

  # 34 Ulf : Det kanske är så att propagandaapparaten har en så stark ställning att det inte finns utrymme för några små pip. Det innebär en ny typ av diktatur utan våldsamheter. Trots internet blir folk mer och mer inskolade i klimatkrisnarrativet. Samtidigt sker en maktkoncentration till t ex EU och FN, som ålägger västeuropas invånare allt större uppoffringar som smygs på via direktiv om CO2-begränsning, husisolering, jordbruk, skogsbruk osv. I och med att det går långsamt och gradvis blir det ingen reaktion pga häftigt uppvaknande. Sofistikerat!

 36. jax

  https://www.aftonbladet.se/kultur/a/WRyrX2/petter-larsson-om-hettan-som-dodar-60-000-om-aret

  Om ni är intresserade av fler rapporter om dödshettan!

 37. Fredrik S

  Angående ”monsterhettan.”

  På Sardinien, Cagliari, visar Google väder 41 grader just nu och max 43 under dagen. Accuweather visar 31 current temperature och det verkar stämma med Meteo Italia.

  Den senare visar max 38 grader på Sardinien under veckan medans andra 40-48, Google är visar 46 grader på onsdag.

  Vem ska man tro på och vad skriver tidningarna?

 38. Fredrik S #37,

  Man skall till att börja med aldrig lita på prognoser om monsterhetta. Även väderinstituten har en tendens att överdriva för att hamna i tidningen. Dra av 5-10 grader från prognoserna.

  Cagliari, Sardinien visar Ventusky på 31 grader just nu.https://www.ventusky.com/help

 39. Håkan

  OT

  Jag har tidigare sett en uppgift här på bloggen, jag tror det var från signaturen tty, att vattenkraften måste släppa ut vatten utan att ta det genom turbinerna vid låg efterfrågan p.g.a. vattendomar. Vi har idag väldigt låg produktion i vattenkraftverken, så en sådan situation där vatten får kopplas förbi turbinerna förefaller möjlig.

  Kan någon förklara hur detta verkligen funkar? Går det att hitta fakta någon stans?

 40. GK

  Människan är varken dummare eller klokare än hon varit de senaste 2000 åren. Historien upprepar sig hela tiden. Romarriket hade sina intriger, och kollapsen några hundra år e.kr. är mycket lärorik att ta del av.
  Under medeltiden dikterade kyrkan vad som var sant och falskt, och den som opponerade sig blev ställd inför inkvisitionen. Galilei blev satt i husarrest för resten av sitt liv efter att ha hävdat att jorden inte är universums mittpunkt. Under 1600-talet härjade häxjakten som värst. Den kostade ung. 50.000 kvinnor livet i Europa och kolonierna i Amerika.
  Det som händer nu är inte det minsta konstigt. Människan är inte smartare än så här. För oss som diskuterar här och inbillar oss att vi kan tänka är det förfärligt, men det hjälps tyvärr inte. Enda trösten är att alla tokigheter förr eller senare har upphört, och det kommer de nu pågående galenskaperna också att göra. Frågan är bara när.

 41. Håkan Bergman

  Håkan #39
  För Vattenfalls kraftverk går det att få information.
  https://powerplants.vattenfall.com/sv/#/view=map/sort=name
  Två exempel:
  https://powerplants.vattenfall.com/sv/stadsforsen/
  https://powerplants.vattenfall.com/sv/holleforsen/
  Både producerar noll och släpper tillsammans 153 m³ genom dammluckorna just nu.

 42. Fredrik S

  ”På flera håll kan det bli 48 grader varmt en bra bit norr om ekvatorn.” Skriver SVD.

  Jo, det är ju där det blir dessa temperaturer.

  ”Det blir mer och mer overkligt, säger Richard Klein vid Stockholm Environmental Institute.” Han är professor i geografi och klimatpolicy, vad nu det senare är.

  Dags att synas och ta i för för mer anslag men han borde veta hur långt ifrån ekvatorn det brukar bli 48 grader.

 43. Sören G

  ”Men på grund av klimatförändringarna blir det all vanligare.” Påstår man i Rapport

 44. Rossmore

  Såg ett Tweet häromdagen där frågan ställdes:

  ”Hur kommer det sig att Kina inte bekymrar sig om den globala klimatkrisen?”

  Svaret:

  ”Därför att de redan har en kommunistdiktatur!”

  😅

 45. tty

  #42

  ”På flera håll kan det bli 48 grader varmt en bra bit norr om ekvatorn.”

  Den meningen visar hur bottenlöst okunniga ”klimatjournalister” är. De tror alltså på fullt allvar att det är varmast vid ekvatorn?

  Varmast blir det givetvis runt vändkretsarna där den sjunkande grenen av hadleycirkulationen finns, och solen står nära zenit betydligt längre än vid ekvatorn där den passerar vid dagjämningarna.

  Singapore som ligger nästan exakt på ekvatorn har temperaturrekord 37 grader, att jämföra med Sveriges 38 grader. Jag funderade på om jag kunde komma på något område vid ekvatorn där det regelbundet blir ens 40 grader, och det enda jag kan tänka mig är i så fall nordöstra Kenya och södra Somalia.

  Apropå värmerekord så är mitt personliga rekord i den vägen 51,7 grader i Mojaveöknen i sydöstra Kalifornien i juli 1980. Och, ja, det var jobbigt.

  Det finns f ö minst två områden där det regelbundet blir över 50 grader varje sommar. Det ena är södra Irak-Khuzistan och det andra Indusbäckenet i Indien/Pakistan.

  Satellitmätningar av marktemperaturer tyder dock på att Dasht-e-Lutöknen i centrala Iran är ännu varmare, men där finns inga väderstationer. Det är slående att jag har aldrig sett något område där den traditionella arkitekturen är så inriktad mot att hålla nere sommartemperaturen inomhus som just centrala Iran.

 46. Joachim

  Det var ett inslag på Rapport idag om översvämningar i Sydkorea. Naturligtvis har detta blivit värre beroende på klimatförändringarna.
  Jag har dock för mig att av alla möjliga extremväder man kan tänka sig är det bara två typer som IPCC hittat faktiska ökningar. Den ena var värmeböljor, den andra minns jag inte. Nån som vet?

  Hittade en post av Roger Pielke jr som sammanfattade AR 6 syn på extremväder.

  https://rogerpielkejr.substack.com/p/how-to-understand-the-new-ipcc-report-1e3

  Översvämningar har inte ökat. Däremot var det fler än två extremväder som ökat. Men vad betyder:
  Heavy precipitation?
  Ecological drought?
  Agricultural drought?
  Fire weather?

 47. Björn

  Håkan [39]; Fakta är att i huvudsak är det vattenkraften idag som är reglerkraft till vindkraften. Föregående regering har skapat en uppochnervänd ordning i elproduktionen. Kärn- och vattenkraft är traditionellt s.k baskraft, men som sagt även kärnkraften är vissa tider med och reglerar ner sin effekt när det blåser mycket. Finns det mycket vatten i dammarna så måste en del gå vid sidan om när generatorerna reglerar ner, detta också för att inte torrlägga nedströms. Det borde naturligtvis vara så att vindkraften skulle samlas i ett antal kluster för att kunna stängas ner vid behov. Det är ju helt orimligt att så komplexa anläggningar som kärn- och vattenkraften är, skall fungera som följare till vindkraften. Vad händer om vi får haverier i baskraften på grund av denna ständiga reglering? Denna anomali måste naturligtvis rättas till så fort som möjligt.

 48. Joachim

  #31 Lennart B
  Jag fick höra att man kan vända sig till Medieombudsmannen, som kan ta ärendet till Mediernas Etiknämnd, om en tidning beter sig oetiskt. Övervägde ni den möjligheten?
  Vad jag förstår innebär en ”fällning” i nämnden att tidningen publicerar detta. En liten och offentlig upprättelse.

 49. Lena Krantz

  Lennart Bengtsson
  Var det artikeln i Expressen med rubriken ”Nio klimatförnekare”? (eller någon liknande).
  Det skulle ha varit tio men jag lyckades dra mig ur det hela med en viss möda.

 50. Lennart Svanberg

  #47 Björn – det låter ju helt vansinnigt fast tyvärr i linje med det mesta som Löfvén-regeringen företog sig. Att vi hade Sveriges absolut mest okunniga och farliga regering under Löfvéns 7 år vid rodret talas och skrivs det alldeles för lite om. När medier vill kritisera tidigare ministärer tas alltid Reinfeldts fel upp, vilka givetvis var många, men Löfvéns katastrofala regering på så många områden varav energisystemet var det värsta borde tarva en katastrofkommission.

 51. leg

  Det är tydligt att människan inte vill lära sig av historien. Och när historien inte passar, då ändrar man den så den passar in i det nya narrativet. Klimatfrågan är det senaste exemplet på detta. Om nödvändigt inrättar sig ”vetenskapen” i ledet.

 52. Sverker

  När folk börjar prata klimatkris brukar jag säga att det absolut är klimatkris på TV, för då är vi iaf överens om någonting. Annat är det med den riktiga verkligheten utanför fönstret. Sen kan man dra upp andra överdrivna gamla larm som ozonhålet, försurningen och skogsdöden.

 53. Johan, Uppsala

  #45 tty
  Temperatur är helt klart intressant och jag har pratat en hel del med mina barn, och andra som inte är så kunniga i Naturvetenskap, om just skillnad mellan temperaturer, värme och hur det upplevs. Som exempel brukar jag ta hur temperatur upplevs när vi badar på sommaren (+20), en vanlig vårvinterdag (+5)och en hyfsad bastu (+75). Ett bad i antingen +5 eller +75 inses intuitivt vara ett mindre lockande alternativ, medan det i luft känns helt ok. Då förstår de flesta skillnaden mellan temperatur och värme.
  Personligen läste jag +50 i skuggan på en termometer av en äldre modell vid Abu Simbel, i södra Egypten mot Sudan, 1992. Men med mycket vätska, bra solhatt och täckande kläder samt ett par veckors acklimatisering genom att resa söderut uppströms längs Nilen så gick det utmärkt. Några år tifigare, 1989, var jag i Nepal och där var skillnad i solstrålning påtaglig. Trots dis och runt +25 var det varmt och solskyddsfaktor ett måste på en blek svensk.
  Då är ju +28 i Uppsala värre idag, men det kan ha göra med att kroppen min inte är riktigt densamma. Fast jag sprang Göteborgsvarvet 2018 då jag vill minnas det var närmare +28. Men då var jag inte heller så pigg sista 2-3 km. Tror över 200 löpare kollapsade och fick uppsöka vård.
  Vad gäller arkitektur har jag rest på landsbygden i Syrien för många år sedan och där har de karakteristiska, sockertoppsliknande tak på de enkla husen för att fördela och minimera den yta som hela tiden låg i rät vinkel mot solen (fick jag förklarat av lokalbefolkningen). En smart lösning för att undvika den värsta uppvärmningen. Vore intressant att veta om den arkitektuen finns på andra ställen eller om det finns någon modern variant.

 54. Paul Håkansson

  Fredrik S
  15:52, 2023-07-16

  Google har sålt sin själ till globalisterna och har blivit deras förlängda arm för att utföra agendan och då gäller ingen sanning längre. Att det är felaktiga temperaturangivelser med 10 grader bryr de sig inte om. Det har tom kommit upp varningstexter om vad som är ”sanningen” om klimat.

 55. Anders

  Tack Lennart Svanberg för att Du har har ryggrad nog att publicera ett så pass sakligt inlägg rakt ut i den överbevakade och åsiktsreglerade cyberrymden! Jag återfår faktiskt ett visst hopp om att få uppleva en något förnuftigare och bättre värld efter att ha läst Ditt inlägg – och de efterföljande diskussionerna.

  Utan skattemedelsbidrag eller PK-drivna och uppfordrande styrelsebeslut utspelar sig helt spontant på detta forum en uppfriskande diskussion! Vilka deltar och vilka uteblir?

  Är det någon som är ”korrekt” uppfostrad av den statliga dagis- (förlåt förskole-) kulturen som självständigt och frivilligt medverkar?

 56. Magma

  Hörde något härligt i morse – lite i förbigående så jag kan ha tappat detaljer. Vad jag förstod så var någon av de större TV kanalerna ute för att stärka sin rapportering om monsterkatastrofextremhettan i södra Europa och hade då ställt frågan till researrangörerna om hur många som vill boka av eller avbryta sin semesterresa – och då fått svaret – njae, det har vi inte märkt av … men däremot så har bokningarna till värmen ökat senaste tiden …
  Visst är värme härligt – på med shortsen och njut, ty snart kommer kung Bore tillbaka och då är det öronlappar och åkarbrasor som gäller 🥶.

 57. Ulf

  Svar 37 Fredrik S,

  Jag brukar använda BBC weather. Brukar stämma rätt så bra med verkligheten. Sen blir det naturligtvis alltid fel med prognoser, men har inte sett några systematiska fel.

 58. foliehatt

  Medias fokusering på värmerekord och värmerelaterade problem är en självklar defensiv strategi att ta till när årets sommar visade sig bli aningen kallare än medelsommaren i Sverige, och media långt i förväg hade basunerat ut en supertorr och varm. Ett så kallat ”bait and switch”-upplägg.

  En närliggande fråga är premiären för namngivning av varma dagar som klumpar ihop sig i almanackan – Kerberos. Anledningen till detta är självklar – cykloner och stormar ska få agera draghjälp för att folk ska uppfatta värme som skadligt.

  Detta är ett oblygt försök till att styra oss alla med hjälp av språket. Så, därför – vägra befatta er med sådant.

 59. Göran

  Citat:
  Såg ett Tweet häromdagen där frågan ställdes:

  ”Hur kommer det sig att Kina inte bekymrar sig om den globala klimatkrisen?”

  Svaret:

  ”Därför att de redan har en kommunistdiktatur!”
  Slut citat.

  Att Kina inte bryr sig om klimatkrisen beror på att de lyssnar på vetenskapen och den säger i Kina att det ska bli kallare. Vad Kina även vet, historiskt, är att Kinas dynastier har gått under vid kyla. En sådan kollapsa vill Kina förhindra denna gång det blir en global avkylning.

 60. Lennart Svanberg

  #55 Anders – Tack själv för att du engagerar dig. Det har blivit lättare att debattera för varje år sedan man tog ställning i frågan och bland annat är min dotter, trots många år i Svenska skolan, har numera samma åsikt som vi tack vare att jag gick till botten med klimatfrågan.

 61. Ulf

  Kollar man runt på lite kända semesterorter vid medelhavet så ser det ut som de flesta har ganska perfekta temperaturer för årstiden. Runt 30 grader. Det har heller inte kommit några rekord ifrån prognoserna.
  Sen är ofta Augusti varmare så det kanske blir lite nya rekord nu när de gamla suddats ut.

 62. Slabadang

  Det sket sig så det small för ”klimatforskarnas” varmaste Juli på 120 000 år!

  Det sket sig så det small även för Expressens ”Dödliga monsterhettan”.

  Lördomen för oss nutida observatörer inte bara av klimatdata utan också det globala debattklimatet ger oss noll oro för klimatet ,men stor oro för den ökade desperationen hos våra koopererande gammelmediaaktörer och dess myndigheter.

  Den som systematiskt ljuger och förleder får inga problem med vår gammelkorrupta medier. Det är den som kommer med sanning och fakta i strid med medias narrativ som får problemen och färdigsnickrade epitet smetade på sig.
  Men hav tröst! Allt fler upptäcker nu att MSM ägnar sig åt propaganda och i glappet mellan deras lögner och verkligheten lyser sanningen allt oftare och klarare igenom.

  Vad som nu verkligen får globalisterna och klimatprofitörerna att skita på sig är den deglobalisering som nu fått ordentlig fart och kraft.
  ”Klimatkrisen” är ju ett västerländsk ihopkok och världen ser inte lika dan ut nu som när iden om en världsdiktatur med klimathotet som motiv skapades.

  väst representerar bara en åttondel av världens befolkning. Kina är den nya stormakten under uppsegling och genom västs aktiva militära stöd så valde Putin gå i en begränsningslös allians med Kina. I detta kölvatten står nu en lång lång kö av länder för att ansluta sig till BRICs samarbetet 44 afrikanska länder deltog i St Petersburgs ”Ecmonomic forum” 43 länder därtill.
  Såååå vad har redan egentligen skett?

  Saudi och Iran har skakat tass och lovat ett fritt Hormussund USAs flotta har därigenom förlorat sin uppgift och roll i området. En viktig förutsättning som gör att Saudi nu gör oljeaffärer i både yuan och andra valutor än dollar. Det finns också världen över en revanschlusta mot USA med båda mittfingrarna riktad mot vita huset ”We are not your little monkeys any more” de har nya starka vänner! Klimatköret hamnar på sista plats i deras prioritetslista.

  Sen har vi en i starkt växande deglobaliseringsrörelse i Europa. Där motreaktionerna mot den urvattnade nationella demokratin skapar protester och nya partier.
  WEFs politruker Rutte Marin Macron Trodeau mfl är nu lika populära som varbölder.’

  Vi befinner oss i en helt ny geopolitisk paradigm och den grandiosa västerländska självbilden utgörs numer av ett snett stort dumflin där vi lyckats få i princip 7/8 av världen emot oss. I den finns det inte plats för några djävla idiot avtal typ Paris och dessa förbannade ”2030” målsättningar.
  Världen och folken har mycket viktigare saker för sig än att hålla på med klimathysteri!

  Den USA konstruerade marionettregeringen i Ukraina har redan förlorat kriget och 350000 unga Ukrainare har dödats i kriget.
  Ett för amerikansk vapenindustri perfekt case där Ukraina får ta de döda medan de kan stoppa vinsterna i fickan utan att behöva redovisa ett enda amerikanskt dödsfall inför väljarna! VIOLA! ”För demokratins skull” jo tjena mittbena! Visst sörrni visst?
  Såå… propagandan går inte hem längre!

 63. Ulf

  Trist med Putintroll. Ta bort skiten. Det ser illa ut.

 64. Slabadang

  Ulf!
  ”klimatförnekare” ”Putintroll” jag ber dem med den trygga äran. Tar dessa debatter i sak med vem som helst glädje och speciellt med dem som bara spyr sig ut epitet, men erfarenheten är att de inte ens når upp till förväntad allmänbildning i ämnet 🙂

 65. PS

  Ulf behöver bredda sin input. På riktigt. /P

 66. Stig Morling

  #till 62, 63, 64 och 65!
  Om vi inte står ut med att vi har olika sypunkter, är värdet på detta samtalsforum i fara!
  PAX ET BONUM

 67. SatSapiente

  #62

  Om vi accepterar att en stat med våld försöker överta delar av ett annat land är vi illa ute. Då har vi släppt loss barbariet. Om vi låter Ryssland ”vinna” detta krig så har vi bekräftat att det är OK att med våld överta ett annat land, Baltikum nästa…
  Och om Ukrainas nuvarande regering skulle kallas marionettregering, vad skulle då en av Kreml tillsatt regering kallas?
  Om Ryssland åtminstone erbjudit sig att förhandla och köpa loss Krim så hade kanske världen sett på Ryssland med andra ögon. Jag tror Ryssland målat in sig i ett hörn och har ingen hedersam utväg ur detta krig, man har blivit paria i stor del av världen. Betänk att Rysslands BNP är av samma storleksordning som Nordens.
  Att skylla på historien kan inte vara ett giltigt skäl att invadera, då skulle både Norge och Finland rätteligen vara svenskt territorium.

 68. Slabadang

  SatSapiente!

  Det är inte så enkelt. Att bryta mot principer är ryssarna definitivt inte ensamma om. Vi måste se konflikten ur ett historiskt perspektiv och i synnerhet vad som hände och avtalades 1991- 2014 när Sovjetdiktaturen äntligen kollapsade. Vi saknar en spegel när vi tittar på konflikten. det fanns ett färdigt fredsavtal redan april 2022 som USA och UK sedan stoppade Zelinsky att skriva på.
  Man måste se konflikter som dessa med kritisk granskning av båda parter, Klimathotandet är väl bästa exempel på att allmänheten blir utsatt med ensidig propaganda istället för fakta ?

 69. Christian H

  Systemmedia har drabbats av totalt hjärnsläpp i sina hysteriska skildringar av påstådda klimatkatastrofer överallt. Extremtemperaturer, extrema skyfall och förödande torka ljugs det ständigt om. De drar sig inte ens för att rapportera temperaturer uppmätta i solen eller marktemperaturen på asfalten. För att följa deras exempel kan jag nämna att jag sett +48 grader i Sörmland redan på 60-talet. Termometern var en vanlig kvicksilvertermometer i mörk metall och satt på en södervägg. Så nu bör vi väl skriva upp det svenska temperaturrekordet med 10 grader? Det verkar inte finnas några gränser längre i hur man kan överdriva och ljuga i det ”goda” syftet att sprida narrativet om att vi går mot en så stor uppvärmning att allt liv på Jorden är i fara. När jag ser de unga och okunniga reportrarna som sprider denna dynga, får jag intrycket att de är svaga grundskoleelever som är på prao hos Svt och TV4.

 70. SatSapiente

  #68
  Vad skulle ett sådant färdigt fredsavtal för Ukraina ha innehållit?
  Ryssland skulle få behålla det de ockuperat, Ukraina skulle aldrig få ansluta till Nato eller EU, Ukraina skulle bli en del av Stor-Ryssland?
  Vad än Ryssland ville uppnå med kriget, respektavstånd till Nato-länder, försvagat Nato etc, så har man fått precis motsatsen.
  Ryssland har tyvärr hamnat i ett läge där man inte kan återfå sin forna position som en riktig stormakt.
  Om du anser att den utsagan är ensidig propaganda så får det stå för dig. Tycker inte att det är jämförbart med klimathotandet.

  Föreslår att vi avslutar här för att inte hamna för långt OT.

 71. SaltSapiente # 70,

  Precis! Även om denna tråd handlar om åsiktsfriheten så är det ändå klimatfrågan som måste stå i centrum. Lämna Ukrainadebatten därhän.

 72. PS

  Hmmm. Vilka krafter ligger bakom?
  Och om vi här inne är de som tycks ha genomskådat klimat narrativet så är det väl inte så konstigt att belysa annat som orkestreras. Att vidga sin input är ett sundhetstecken. Det är anledning till att jag läser och rekommenderar KU till andra. För inte är vi så naiva och tror att det bara är klimatet som det kanske skarvas en del med och tror samt sväljer övrigt som presenteras och inte på nå vis är agenda journalistik. Är vi så begränsade att klimatet blir vår pysventil för ’frustration’ och helt släpper andra ämnen?
  Nä! Skulle inte tro det, hoppas inte det i alla fall. Så *heads up’ å passa på för vem vet vad Säpo’s beställning från FOI å ’Rutten Demokrati’ i förlängningen mot vetande och andra åsikter än agendan ger.
  Just saying. Justdeja! Elen är viktig med. På nå vis hänger saker ihop. Å nu åter till väder lr klimat lr klimat å väder. /P

 73. Thorleif

  Bakom klimatagendan finns flera samverkande krafter. Främst handlar det om att skaffa ett instrument för maktkoncentration där folket blir lidande, dvs därmed också demokratin.

  Överstatlighet!!!

  Det kommer att bli värre….mycket värre om inte politiker i EU börjar bromsa. De som ryter ifrån är för få och nästa vår röstar parlamentet om att lämna ifrån sig ”dagens” nationella suveräniteter i bl.a hälsofrågor till WHO (WEF)….korrupta WHO som styrs av privata aktörer.

  Klimat och hälsa kommer att utnyttjas i symbios-liknande maktdemonstrationer av byråkrater i Storföretagens tjänst.

  Korporativismen kommer att präglas av bl.a AI-styrda samhällsregler där medborgarna inte har någon instans att klaga hos när de berövas sina rättigheter.

 74. Ulf

  Svar Stig Morling,

  Det är inte vad saken handlar om. Jag står ut med vilka åsikter somhelst, men det betyder inte att jag respekterar dem. I detta fall vet vi att klimathetsarna gör allt för att smeta ner alla som inte tror på deras religion. Det blir då straffspark om de kan förknippa oss med galna åsikter om Rysslands övergrepp mot Ukraina. Varför ska vi ge dem det? Är det inte svårt som det är redan? Därför tycker jag att det ska bort.

 75. Gunnar Strandell

  Ulf #74
  Jag håller med dig, men tycker ändå att din kommentar #63 var onödigt grov och att
  Ingemar gör ett gott jobb med att hålla kommentarerna på banan.

  Slabadang har genom åren drivit polemik mot massmedias sätt att beskriva den verklighet vi lever i. Oftast i klimatsamanhang men även i andra frågor.

  Sen är det väl en smaksak om man gillar eller ogillar hans mustiga språk.

 76. Ulf

  Gunnar, Rysslands folkmord i Ukraina i gammelkommunistisk stil, är så vidrig och helt utan mening, att det finns absolut inga reaktioner mot de som försvarar den, som kan vara för hårda. Min är inte ens i närheten av någon gräns.

 77. Torbjörn Lindkvist

  Jag vill slå ett slag för tidningen Fokus.
  Uppfriskande journalistik som är politiskt oberoende. Kostar 149 sek per månad i digital form. Jag slog till nu när man får 6 månader för typ 80 sek.
  Tex denna artikel, antagligen låst….
  ”Därför tonas goda nyheter om klimatet ner”
  https://www.fokus.se/vetenskap/darfor-tonas-goda-nyheter-om-klimatet-ned/

 78. Gunnar Strandell

  Ulf #76 och #63
  Att sätta nedlåtande benämningar på personer som för fram sin syn är typiskt för gammelkommunism och passar inte på ett diskussionsforum där tanken är fri.

  Att du vill kasta mig på grillen för jag hävdar det är knappast hedrande.

 79. Ulf

  Nej, Gunnar gammelkommunisterna hade och har betydligt grövre metoder för att tysta sina motståndare, det ser vi inte minst i Ukraina. Och jag har inte kastat dig på någon grill. Har inte ens kritiserat dig. Konstaterar bara att det jag skriver är väldigt långt ifrån den bottenlösa nivå, som försvarar mördande och torterande i Ukraina. Det är trots allt inte ett forum för att försvara skurkstater. Det ska rimligen ha någon koppling till klimatfrågor. Sånt där placerar oss andra 99,9 procent i helt fel fack och du vet lika bra som jag, att det finns ett projekt som går ut på nersmetning av alla som vill ha fakta i klimatdebatten. Varför lämna öppet mål?