åsiktsmonopol

Åsiktsmonopolet undergräver kunskapsutvecklingen

Klimatfrågan är märklig på många sätt. Till de märkligaste hör åsiktsmonopolet både inom klimatforskningen och inom opinionsbildningen. Att etablera ett sådant monopol har varit en medveten strategi från början. Och den har varit häpnadsväckande framgångsrik. Genom att utnyttja en förment vetenskaplig auktoritet, och genom att utnyttja internationella politiska organ som FN och EU, så har   →