åsiktsmonopol

Att inte tillåta andras åsikter

När de flesta frågor diskuteras, likt Sveriges NATO-anslutning, vill vi tillåta andras åsikter såsom Göran Greiders att “Nu blir världen osäkrare”. Trots att en   →

Åsiktsmonopolet undergräver kunskapsutvecklingen

Klimatfrågan är märklig på många sätt. Till de märkligaste hör åsiktsmonopolet både inom klimatforskningen och inom opinionsbildningen. Att etablera ett sådant monopol har varit   →