Stockholmsinitiativet

Det finns Kyotoavtal, Copenhagen Consensus och Manhattan Declaration. Nu kan vi lägga till listan Stockholmsinitiativet, en grupp mycket kunniga och engagerade forskare, ekonomer och mediafolk, som är skeptiska till AGW-hypotesen och som anser att klimatfrågan behöver studeras mer ingående innan beslut om eventuella åtgärder tas.
Stockholmsinitiativet hade sitt första möte i Stockholm (var annars?) den 5 juni. Ett femtiotal var inbjudna till en minikonferens som bestod av sex korta föredrag och som avslutades med en paneldebatt. Efter en mycket givande diskussion var den allmänna övertygelsen att Stockholmsinitiativet är ett välbehövligt tillskott på den svenska klimatdebattarenan och att vi behöver skapa en organisation som kan föra fram alternativa synsätt på klimatförändringarna.
Bland talarna fanns bl.a. Göran Ahlgren, Peter Stilbs, Gösta Walin och Marian Radetzki. Organisatörerna motiverade behovet av konferensen på följande sätt:

Klimatfrågan har snabbt fått ställning som en mänsklighetens ödesfråga. Frågan gäller hur vi ska kunna eliminera och begränsa utsläpp av koldioxid som uppkommer genom förbränning av fossila bränslen. Den etablerade uppfattningen är att sådana utsläpp kommer att skapa en klimatkatastrof genom en global uppvärmning, och denna uppfattning anses stå över all diskussion.

Hur har denna bild av verkligheten kunnat bli så allmänt accepterad att den betraktas som den självklara utgångspunkten för vad som skall göras? Den politiska styrningen för att reducera koldioxidutsläpp är redan på detta tidiga stadium mycket kostsam, inte minst genom den snedvridning av spannmålsmarknader som har blivit följden av satsningar på biobränslen. Den politiska byråkrati som snabbt växer i takt med styrning och regleringar i detta sammanhang hotar att bli gigantisk.

Med tanke på de stora omställningar som nu övervägs är det nödvändigt att klimatfrågan blir föremål för en förutsättningslös granskning, forskning och öppen debatt på global nivå redan i detta tidiga skede. Stockholmsinitiativet är ett politiskt helt oberoende nätverk, som vill verka för detta i samverkan med andra liknande grupper.

Nästa möte kommer att ske strax efter sommaren. Mer om detta senare.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Janne

  Ljuset i tunneln!

 2. Lejeune

  Har förgäves sökt på nätet efter info, någon annan som vet mer?

 3. Peter Stilbs

  http://www.stockholminitiative.com

 4. Ska bli mycket intressant att följa!

 5. Hans Larsson

  Heja!
  Det är verkligen på tiden att en kraftfull och seriös debatt bildas för att slå hål på dessa myter som nu globalt sprides om koldioxidens inverkan på klimatet.
  Denna myt skapad på räddsla, ett politiskt verktyg för styrning av penningströmmarna i rätt riktning, ja det är skickligt genomfört.
  Enligt vissa källor har 2000 milioner dollar satsats för att detta budskap skall få global spridning.
  Ca 175 milioner dollar har satsats på seriös forskning om det verkliga förhållandet. Resultatet talar för sig själv!
  Personligen anser jag att klimathysterien skapad av ett fåtal med endast ekonomisk vinning som bakgrund är orsaken.
  Naturliga variationer av solens aktiviteter samt jordaxelns varierande lutning, norpolens vandring mot söder osv är det naturliga förloppet och helt avgörande för de förändringar av klimatet som alltid förekommit.
  Hur såg glaciärerna ut under vår bronsålder? Det kan Al Gore redogöra för!
  Det enda vettiga med hysterien är om mänskligheten kan göra rätt saker av fel orsak, dvs hushålla med de ändliga resurserna och skapa alternativa energikällor samt att slit och släng upphör.
  Ja det finns hur mycket som helst att ventilera inom detta ämne och det är hoppfullt att så många kompetenta ” kättare ” som möjligt nu gör en kraftsamling och en verkligt seriös debatt kan föras.
  Vänlig hälsning från en vanlig Svensson som aldrig trott på klimathotet modell Al Gore!
  Hans Larsson

 6. Hans 2 miljarder dollar har satsats på att sprida det budskapet?
  Jag vill minnas att den årliga bugeten som satsas på den ’accepterade’ klimatforskningen ligger kring 50 miljarder USD.
  Och vilka syftar du på med dessa 175 miljoner USD?
  Detta var nyheter för mig.

 7. Vi minns säkert hur Al Gore fick hålla sin show i SVT med sina diagram när han fått fredspriset. Samma kväll sände tv4 (på sämsta tid omkr ett på natten) ett intressant program där flera olika universistet i UK och (tror jag) USA fått i uppgift att ta fram fakta i samma ämne. När dessa diagram jämfördes med Gores var det stor skillnad. Varför tog ingen journalist upp detta faktum?

 8. PL

  Stockholmsinitiativet påminner mig om gamla stalinister som lever i sin egen ”verklighet”.

 9. Mikael

  Stockholmsinitiativets medlemmar har knappast gjort sig kända för omsorgen om ”Vården av de ekologiska systemen, en ny syn på naturens egenvärde och solidaritet med världens fattiga” innan klimatfrågan dök upp på bordet. Varför plötsligt detta engagemang för dessa behjärtansvärda saker? Är det inte så att dessa borgerligt sinnade personer i grunden främst önskar mer pengar till försvaret och fri utveckling av näringslivet? Lite av motsatsen till ”Klimatkamp förklädd till klasskamp” som Jonny Fagerström raljerade nyligen om en nystartad klimatrörelse.

 10. Johnny

  Mikael, jag tror de och du har olika syn att se på hur man hjälper fattiga länder. Barndödligheten har ju minskat i stort sett hela världen, livslängden ökat och detta som en följd av att standarden blivit bättre. Jag tror de flesta kan hålla med om att frihandel har varit en bidragande orsak till att detta skett. Så det är nog snarare så att många av de du nämner tror på att medicinen är mer av samma för att jämna ut skillnader och samtidigt höja levnadsstandarden. Jag antar att du har andra ideér hur detta ska uppnås.

 11. Mikael: Jag kan inte svara för hela Stockholmsinitiativet, men jag kan svara för mig själv. Är jag borgerligt sinnad? Kanske det. Jag kan dock inte påstå att jag stöder ett enda svenskt politiskt parti. Vill jag ha mer pengar till försvaret? Nej, helst av allt skulle jag vilja ha fred på jorden. 🙂 Sveriges försvar är visserligen uselt, men å andra sidan saknar vårt land något större strategiskt värde, så det fientliga intressen borde vara litet. Frihandel? Ja, det är onekligen bra, men det löser inte alla problem. De allra fattigaste länderna behöver mer än frihet från regleringar.
  Och ja, jag bryr mig om världens fattigaste. Mea culpa.

 12. Mikael: Jag kan inte svara för hela Stockholmsinitiativet, men jag kan svara för mig själv. Är jag borgerligt sinnad? Kanske det. Jag kan dock inte påstå att jag stöder ett enda svenskt politiskt parti. Vill jag ha mer pengar till försvaret? Nej, helst av allt skulle jag vilja ha fred på jorden. 🙂 Sveriges försvar är visserligen uselt, men å andra sidan saknar vårt land något större strategiskt värde, så det fientliga intressen borde vara litet. Frihandel? Ja, det är onekligen bra, men det löser inte alla problem. De allra fattigaste länderna behöver mer än frihet från regleringar.

  Och ja, jag bryr mig om världens fattigaste. Mea culpa.

 13. Ulrik

  I dagens Berlingske Tidende gör man reklam för Al Gores nya Multimediashow två dagar före Köpenhamnsmötet. Köper man en VIP-biljett så kan man t o m få en bild när man står bredvid ”den store”.

 14. Mikael

  ”Lyssna inte på Media! Tänk inte som Media säger! Tänk själv, tänk som Jag säger!”

 15. Putte

  Ni på Stockholmsinitiativet är bra roliga. Ni kan ju springa runt i er fantasivärld och låtsas om att alla miljö-och klimatproblem inte finns. Få huvudet ur sanden någon gång. Ni kan inte blåförneka allt och sitta och gnälla på Al Gore i all evighet. Snart så smyger sig problemen på er, och då blir det full fart att börja skylla ifrån sig.

 16. Ulrik

  Nu ska IKEA bygga vindkraftverk för 400 Mkr på Korpfjället i Dalarna. Det vore intressant med en kalkyl från t.ex. Jonny som visar hur stort bidrag IKEA därmed får från alla oss skattebetalare/kunder.  Inte minst Janne Josefsson borde väl bli glad för de siffrorna. För att inte tala om skövlingen av naturen i dalahästarnas hembygd.

 17. Ulrik

  Nu är det OK att flyga till Thailand och bli Miss Earth i klimatsmarta, designade (minimala?) kläder. Var går gränsen för klimatidiotin?
  http://kvp.expressen.se/nyheter/1.2473913/gront-ar-skont