Garbage in, gospel out

I dagens SvD skriver Susanna Baltscheffsky att klimatmodellerna behöver utvecklas. Enligt henne behöver vi främst bättre datorkapacitet för att kunna hantera den oerhörda mängd beräkningar som krävs.
Vi ska dock inte glömma att datormodellernas tillförlitlighet i mångt och mycket är en produkt av de antaganden som görs. Är formlerna felaktiga eller ofullständiga så blir resultatet därefter. Alltså ”garbage in, gospel out”.
”Det är ingen hemlighet att klimatmodellerna behöver utvecklas på flera punkter”, skriver Susanna Baltscheffsky. ”Det märks inte minst när modellerna körs baklänges, det vill säga man matar in kända värden och därmed borde få ett känt klimat, exempelvis det som råder nu.”
Det är en intressant iakttagelse. Om modellerna inte ens kan simulera det rådande klimatet hur i hela fridens namn kan vi lita på att de kan förutsäga framtidens verklighet?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

  1. Pingback

    […] till exempel IPCC:s sammanställningar bygger på är ingenting annat än medveten desinformation, datormodellerna bakom prognoserna är falsarier, och så vidare. Svagheterna är omedelbart uppenbara för till exempel svenska civilingenjörer […]

  2. Pingback

    […] som till exempel IPCC:s sammanställningar bygger på ingenting annat än medveten desinformation, datormodellerna bakom prognoserna är falsarier, och så vidare. Eftersom svagheterna i teorin är omedelbart uppenbara för till exempel svenska […]